Zástupci justice: Stranám chybí vize, jak soudnictví zefektivnit

Představitelé justice se v diskusním pořadu České televize shodli na tom, že programům politických stran chybí jasná vize, jakými prostředky soudnictví zefektivnit. Podle ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové by pomohlo snížení množství zákonů a procesních předpisů, nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká upozornila na nutnost přijetí nového trestního řádu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se přimlouvali za zrušení vrchních soudů.

Rychetský pokládá za větší problém než často kritizovanou délku soudního řízení fakt, že v České republice jsou soudní rozhodnutí nepředvídatelná. Receptem na změnu je podle něj generační obměna v justici a přijetí nových, méně komplikovaných procesních předpisů, především občanského soudního řádu. Současné procesní předpisy podle něj vůbec nejsou psány ve prospěch účastníků soudních sporů a nahrávají častému kolování spisů na soudech.