Židovský svátek světel chanuka oslaví Pražané na dvou místech

První letošní chanukovou svíci dnes v 17:30 zapálí vrchní zemský rabín Karol Sidon na pražském nádraží Bubny. Zahájí tak oslavu osmidenního židovského svátku chanuka, neboli svátku světel. Bubenské nádraží zvolila Židovská obec záměrně, za druhé světové války odtud odjížděly židovské transporty do koncentračních táborů. V současnosti se zde chystá památník. Ve stejný čas se rozsvítí velká pražská menora, tedy sedmiramenný svícen, i na Palachově náměstí v Praze.

Chanuka je stejně jako všechny židovské svátky pohyblivým svátkem. Připomíná zázrak při opětovném vysvěcení chrámu po povstání Makabejských před více než 2100 lety. Podle tóry našli tehdy Židé po příchodu do svatostánku jen jednu nádobku s olejem. Chrámový svícen by tak vydržel hořet jen den, plál ale osm dní. Za tu dobu se stihl připravit a posvětit olej nový. K hlavnímu symbolu svátku, zapalování svíček, postupem doby přibylo několik obyčejů, které připomínají křesťanské Vánoce, děti například dostávají drobné dárky.