Židům začal osmidenní svátek světel chanuka

Se západem slunce dnes začal osmidenní židovský svátek světel chanuka. Je spojený s postupným zapalováním svíček na osmiramenném svícnu, které symbolizují víru ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí. Vrchní pražský rabín David Peter pronesl v Jeruzalémské synagoze požehnání a zapálil první svíci na chanukovém svícnu, menoře. Poté začalo na Palachově náměstí veřejné zapalování světel, které pořádá organizace Chabad Prague, jež v Praze reprezentuje chasidské hnutí.

Chanuka, z hebrejského slova zasvěcení, připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských před více než 2100 lety. Chrám byl předtím znesvěcen pohanskou bohoslužbou syrsko-helenistických vládců. Chanuka rovněž připomíná zázrak oleje, který hořel po osm dní. Na paměť zázraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji.