Žitava představuje v Liberci své poklady

Své nejcennější poklady - takzvaná postní plátna - představilo v úterý v Krajské vědecké knihovně německé město Žitava. Ředitel Městských muzeí v Žitavě Volker Dudeck současně představil projekt Via sacra, který chce turistům otevřít nejcennější sakrální památky v trojúhelníku tří zemí - Německa, Polska a Česka. Výstava v liberecké knihovně představuje dvě postní plátna. Návštěvníci se ale musí spokojit jen s fotografiemi, plátna jsou totiž příliš rozměrná a cenná na to, aby je bylo možné převážet. Velké postní plátno pochází z roku 1472. Na 90 obrázcích jsou výjevy z bible od stvoření světa. Scény vytvořil neznámý mistr temperou na plátno. Více než osm metrů vysoké a téměř sedm metrů široké plátno sloužilo v obdobích půstu k zakrytí oltáře. Cenná památka se několikrát ztratila, po porážce Německa dokonce sloužila sovětským vojákům jako závěs v lázni a pak byla rozřezána. Přes všechna poškození se plátno podařilo zachránit a v polovině 90. let bylo restaurováno švýcarskou nadací Abeqq. Dnes ho mohou návštěvníci vidět vystavené ve vitríně v žitavském kostele Svatého kříže. Podobných velkých pláten se na světě zachovalo jen 18, v Německu je jediné. Ještě letos v září by se mělo veřejnosti představit i malé postní plátno z roku 1573. Je přes čtyři metry vysoké a více než tři metry široké a je rovněž malováno temperou neznámým mistrem. Zobrazuje ukřižování Krista a celý výjev je lemován nástroji jeho mučení. Podobných pláten se zachovalo na světě jen šest, vystaveno bude ve františkánském klášteře.