Zprávy

r_2100x1400_radio_praha.png

Sněmovna schválila návrh antidiskriminačního zákona

Sněmovna schválila návrh antidiskriminačního zákona. Norma má pomoci zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči či například sociálním výhodám bez ohledu na věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, zdravotní postižení, pohlaví, náboženství a světový názor. Předlohu nyní posoudí Senát a prezident. Republika měla zákon na ochranu před nerovným zacházením mít už při svém vstupu do EU, za jeho neexistenci by jí hrozily sankce.

Česko čeká během předsednictví EU boj se zemědělskou byrokracií

Jedním z nejtěžších úkolů, který čeká Česko během předsednictví EU v prvním pololetí 2009, bude snaha změnit takzvanou společnou zemědělskou politiku. Původním záměrem opatření, která byla přijata před půl stoletím, bylo zajistit soběstačnost Evropy. Nyní se ale spíš řeší, co se zemědělskými přebytky. Na společnou zemědělskou politiku jsou z unijního rozpočtu velké částky. V současnosti to je asi 40 procent rozpočtu Evropské unie, tedy zhruba 44 miliard eur, což je asi 1,1 bilionu korun. Česká vláda chce během předsednictví Česka v unii zahájit debatu o smyslu společné zemědělské politiky. Bude usilovat o snížení finančních prostředků. Pouhými škrty v rozpočtu ale nelze problém financování evropského zemědělství zdaleka vyřešit. Češi se podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče budou snažit v unii prosadit systém, kdy se platby zemědělcům vyplácí na základě plochy jejich hospodářství, nikoliv na základě jejich produkce. Tento systém totiž vede k neefektivní nadprodukci, která deformuje celý zemědělský trh.

Topolánek: Hlasování lidovce Hovorky je pro koalici problém

Premiér Mirek Topolánek považuje za vážný koaliční problém, že lidovecký poslanec Ludvík Hovorka v některých klíčových otázkách, na kterých se vládní strany dohodly, nehlasuje s koalicí. O situaci v poslaneckém klubu KDU-ČSL chce jednat s předsedou lidovců Jiřím Čunkem. Premiér tímto vyjádřením reagoval na otázky novinářů týkající se Hovorkova hlasování ve sněmovně.

Pasy s otisky prstů se začnou vydávat až příští rok

Nové pasy s otisky prstů se zřejmě začnou vydávat až od 1. dubna příštího roku. Původně se měly vydávat už od 1. května letošního roku. Poslanecká sněmovna ve středu schválila vládní návrh, který tento termín posunuje. Důvodem odkladu jsou podle vlády problémy na straně Evropské unie. Evropská komise se podle ministra vnitra Ivana Langra (ODS) zpozdila při schválení technických norem při zajištění bezpečnosti nových pasů. Novela zároveň umožňuje, aby českým občanům při cestování do států Evropské unie stačil občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Podle návrhu by také mělo být možné vydávat pasy se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky i dětem do pěti let. Současný zákon to nedovoluje, například Kanada ale tento typ pasů u dětí do pěti let požaduje v rámci dohody o bezvízovém styku.

Lustrační zákony budou platit dál, sněmovna je nechce zrušit

Lustrační zákony budou platit dál. Rozhodla o tom sněmovna, která v rámci projednávání předlohy antidiskriminačního zákona odmítla komunistický návrh na jejich zrušení. Pro zrušení hlasovalo jen 33 ze 172 přítomných. Zastánci lustračních zákonů se domnívají, že jde o sice nedokonalou, ale přesto zásadní pojistku, aby se do nejvyšších funkcí ve státní správě nedostali agenti, bývalí vysocí důstojníci Státní bezpečnosti a nomenklaturní špičky bývalé KSČ. Odpůrci těchto norem naopak míní, že takové zákony jsou nemorální, protože vycházejí z principu kolektivní viny a člověka nehodnotí podle toho, co skutečně dělal, ale podle toho, že byl někde evidován. Lustrační zákon schválil parlament v roce 1991, o rok později jej doplnil o takzvaný malý lustrační zákon, který se vztahuje na službu u policie a ve vězeňství. Zákon měl platit pět, později deset let, nakonec byla v roce 2000 doba platnosti prodloužena na neurčito.

Sněmovna podpořila vyvlastnění pozemků kvůli záplavám

Stát bude moci v budoucnu kvůli výstavbě protipovodňových opatření sáhnout až k vyvlastnění soukromých pozemků. Počítá s tím vládní novela zákona o vodách, kterou přijala Poslanecká sněmovna. Předkladatelé ale ujišťují, že půjde o krajní krok, který se použije jen v případě, že vyjednávání s majiteli pozemků nepovedou k cíli. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče má sice Česko dostatek peněz pro stavbu protipovodňových opatření, ale řadu projektů brzdí obtížná vyjednávání s vlastníky pozemků podél řek. Novela podle něj umožní rychle stavět poldry, kam by se při povodni rozlévala voda. Majitelé pozemků, zejména zemědělci, by na nich mohli nadále hospodařit, v případě zaplavení jim stát škody nahradí.

Rath neuspěl s návrhem, jenž měl zabránit privatizaci nemocnic

Stínový ministr zdravotnictví David Rath neuspěl s návrhem, který měl podle něj bránit případné snaze ministerstva zdravotnictví privatizovat fakultní nemocnice. Sněmovna se nakonec přiklonila k názoru, že Rathův návrh je takzvaný přílepek, který s původním zaměřením projednávané normy vůbec nesouvisí, a nelze o něm tedy hlasovat. Rath návrh předložil v rámci jednání o novele zákona o cestovních dokladech. Spor o privatizaci nemocnic však nekončí. Obdobný návrh totiž Rath v těchto dnech předložil i jako samostatnou novelu. Tou se však sněmovna začne zabývat až na některé z příštích schůzí. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) chce v rámci plánované reformy přeměnit zdravotní pojišťovny a budoucí univerzitní nemocnice na akciové společnosti. Opozice je k jeho plánům kritická, výhrady mají ale i lidovci a zelení. Obávají se toho, že reforma by mohla otevřít cestu k privatizaci nemocnic a odvádění části veřejných prostředků mimo zdravotnictví.

Protikuřácká novela odložena, rozhodnutí zřejmě nejdříve v dubnu

Rozhodnutí o návrhu novely takzvaného protikuřáckého zákona, a tedy i o případném zákazu kouření v restauracích dnes sněmovna odložila. Na návrh šéfa KSČM Vojtěcha Filipa hlasy 98 ze 168 přítomných schválila vrácení předlohy do druhého čtení. Na březnové schůzi tak již dolní komora novelu asi schvalovat nebude. Filip míní, že to stihne nejdřív v dubnu. Původně se přitom očekávalo, že o ní bude hlasovat již ve středu. "Je tady určitá snaha zkomplikovat přijetí toho zákona," komentoval dnešní rozhodnutí sněmovny hlavní autor novely Boris Šťastný (ODS). Filip svůj návrh zdůvodnil tím, že se k novele sešlo mnoho pozměňovacích návrhů, které se navzájem vylučují či překrývají. Hlasování by tak podle něj bylo nepřehledné a hrozilo by, že sněmovna schválí právní paskvil. Jeho oponenti upozorňovali na to, že vrácením novely se na protichůdnosti a počtu podaných návrhů zřejmě nic nezmění, možná spíš naopak. Přesto nakonec převážil názor, že bude lepší vrátit novelu do druhého čtení. Ve čtvrtek chce Filip v jeho rámci navrhnout, aby předloha zamířila k novému projednání výboru. Podle Šťastného by zdravotní výbor mohl připravit komplexní pozměňovací návrh. Pětadevadesát procent navržených změn má totiž podle něj širokou podporu a spor je o to, zda a jak omezit kouření v restauracích.

Sněmovna zpřísnila režim odposlechů, lidé se o nich mají dozvědět

Pravidla pro používání policejních odposlechů se zřejmě zpřísní. Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh, podle nějž by se lidé mohli dozvědět, že je policie odposlouchávala a její postup by mohli nechat přezkoumat u soudu. Návrh nyní posoudí ještě Senát a prezident. Novela také zpřesňuje formální náležitosti příkazu k odposlouchávání. Zatímco doposud musí příkaz obsahovat jen údaje o účastnické stanici, v budoucnu bude muset uvádět i totožnost konkrétní osoby nebo skutkové okolnosti případu. Návrh také výslovně ukládá policejním orgánům povinnost sledovat, zda stále trvají důvody, pro které byl odposlech povolen. V opačném případě musí být odposlech okamžitě ukončen.

Senát navrhl uznat třetí odboj a schválil Pospíšilovy návrhy

Senát navrhl zákonem uznat protikomunistický odboj a ocenit jeho aktéry. Aktivní účastníci tohoto třetího odboje by měli získat postavení válečných veteránů. Předloha je teprve na začátku legislativního procesu, bude ji posuzovat vláda a sněmovna. Definitivní schválení prezidentem po dnešku naopak čeká balík návrhů, které senátorům představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Senát schválil, že by si v budoucnosti měly úřady informace z rejstříku trestů předávat samy, tedy bez nároků na čas a náklady žadatelů. Horní komora též odsouhlasila zavedení elektronického platebního rozkazu, který má umožnit rychlé vyřízení takzvaných nesporných pohledávek, například u koncesionářských poplatků. Norma má urychlit soudní řízení při vyřizování pohledávek a pomocí moderní techniky osvobodit soudce od nadměrné administrativy. Z dílny ministra spravedlnosti pochází také návrh uložit pracovníkům finančních úřadů povinnost policii informovat o podezření, že se děje uplácení nebo praní špinavých peněz. I s tímto návrhem Pospíšil v Senátu uspěl. Kladně přijali senátoři také návrh na zřízení detenčních ústavů pro nebezpečné agresory či sexuální devianty. Mají být určeny například vrahům s diagnózou sexuálního sadismu či s defektní inteligencí, deviantům, u nichž opakovaně selhala ochranná léčba, nebo pachatelům pohlavního zneužívání, kteří byli v minulosti více než dvakrát trestáni a ochranné léčení u nich nemělo žádný efekt. Ulehčit v práci soudcům má návrh na zvýšení pravomocí vyšších soudních úředníků. Senát souhlasí, aby převzali veškerou administrativní agendu. Nově by vyšší úředníky s podobnou náplní práce měla mít také státní zastupitelství.

Česko podle statistik patří k nejbezpečnějším zemím v EU

Česko podle statistik patří v Evropské unii k zemím s nejnižší kriminalitou. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu o zločinnosti. Trestného činu se podle policejních údajů dopustil zhruba každý třicátý obyvatel ČR, zatímco v "nejhorším" Švédsku to byl každý sedmý občan. Z hlediska počtu trestných činů jsou státy bývalého komunistického bloku, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 či 2007, bezpečnější než jejich západní sousedé. V přepočtu "na hlavu" evidují nejvíce provinění proti zákonu Švédové, na druhém místě jsou Belgičané a třetí stupínek zaujímají Britové, kde se trestného činu dopustil téměř každý desátý občan. V rozporu s evidovaným počtem trestných činů Česko patří spíše ke státům s vyšším počtem vězňů. Na 100.000 obyvatel jich připadá 178. Proti tomu ve Finsku, které v počtu porušení zákona dopadá výrazně hůře než ČR, je jen 69 vězňů na 100.000 obyvatel. Policie v Česku pro rok 2006 eviduje celkem 336.446 trestných činů. Jejich počet se přitom snižuje. V roce 1995 jich bylo 375.630.

MF:Pojišťovny budou dle novely klientům poskytovat více informací

Návrh zákona o pojišťovnictví, o kterém bude jednat ve čtvrtek legislativní rada vlády, má zvýšit informovanost klientů pojišťoven. Spotřebitelé budou mj. informováni o finanční situaci pojišťovny či o složení jejích akcionářů; zájemci o uzavření životního pojištění pak také například o riziku investice. Řekl to náměstek ministra financí Milan Šimáček. Zákon by měl začít platit od září 2008. Návrh zákona obsahuje řadu nových informačních požadavků, které vyplývají hlavně z evropských směrnic. Konkrétně jde například o žádost o souhlas s přeměnou pojišťovny, o převod pojistného kmene, o vybrané statistiky, informace o činnosti pojišťovny ze třetího státu na území ČR nebo o poměrné rozdělení základního kapitálu na životní a neživotní pojištění. Česká asociace pojišťoven zastává názor, že rozšiřování informačních povinností u pojištění spojeného s fondem, tedy u investičního životního pojištění, jde nad rámec evropských směrnic. Návrh zákona prý ale nemění princip, že dohled nad pojišťovnami má právo si vyžádat jakékoli informace související s činností pojišťovny.

Aktuálně.cz: Česko požádalo o údaje o účtech v Lichtenštejnsku

České státní úřady si již vyžádaly údaje o českých firmách a podnikatelích, kteří mají být zapleteni do aféry s daňovými úniky v Lichtenštejnsku, uvedl server Aktuálně.cz. Jde o tajné účty u lichtenštejnského finančního ústavu LGT Bank, které stovky bohatých lidí z Evropy i Ameriky využívaly k zakrytí svých skutečných zisků, a šidily tak své země na daních. Podle zjištění Aktuálně.cz mají české bezpečnostní složky informace, že konta sloužila i Čechům. Neoficiální zprávy byly prý dokonce doplněny i o konkrétní jména.

Případ nelegálního šíření filmu Vratné lahve míří k soudu

Žalobci předali koncem února soudu případ dvou mužů, které viní z nelegálního šíření českého filmu Vratné lahve. ČTK to řekla obvodní státní zástupkyně Šárka Pokorná. Kopii filmu, jež byla určena pro potřeby ministerstva kultury, jeden z nich podle policie rozšiřoval mezi svými známými. Druhý obviněný pak film údajně umístil na internet. V případě uznání viny hrozí prvnímu z nich až dva roky, druhému až pět let vězení.

CVVM: Čechy znepokojuje korupce a stav hospodářské kriminality

Čechy nejvíce znepokojují korupce, a hospodářská kriminalita v zemi. Lidé také nejsou spokojeni s politickou situací a sociálními jistotami. Nejnaléhavější problémy jsou podle nich ve zdravotnictví. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který zjišťoval míru spokojenosti lidí i v řadě dalších oblastí. Naopak nejvíce spokojeni jsou lidé s nabídkou zboží a služeb, těší je i stav kultury a také vztahy ČR se zahraničím.

V radě ústavu pro totality by mohl být Zahradníček nebo Klímová

Senátorům se zatím nepodařilo vybrat nového člena rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Žádný ze 13 kandidátů nedostal podle informací ČTK v prvním volebním kole nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola, které se uskuteční ve čtvrtek před polednem, postoupili bývalý senátor KDU-ČSL Jan Zahradníček a Helena Klímová, kterou navrhlo Židovské muzeum v Praze.

Voják zraněný v Afganistánu byl převezen do vlasti

Voják, který v pondělí utrpěl těžká zranění při útoku sebevražedného atentátníka na jihu Afghánistánu, přistál dnes na palubě britského letounu na pražském ruzyňském letišti. Odtud byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice.

EK:přenositelnost čísel v ČR drahá; operátoři: klient neplatí nic

Cena, kterou zákazníci v Česku platí za přenesení čísla od jednoho mobilního operátora ke druhému, je příliš vysoká. Vyplývá to ze zprávy "o pokroku v telekomunikacích", kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Podle Bruselu jsou ceny znatelně vyšší, než činí průměr v Evropské unii, který se pohybuje kolem 500 Kč. Operátoři se brání tím, že zákazníci za přenesení čísla nic neplatí a komisí zmiňované poplatky si hradí firmy mezi sebou.

Pražský městský soud musí znovu projednat kauzu Český dům

Pražský městský soud se bude muset znovu zabývat kauzou Český dům, ve které figuruje i bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba. Vrchní soud v Praze v neveřejném zasedání zrušil loňský verdikt městského soudu, který Srbu a další dva dřívější zaměstnance ministerstva osvobodil. Případ vrátil k novému projednání. ČTK o tom informovala mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Irena Válová. Trojice údajně způsobila nevýhodným pronájmem lukrativního komplexu - Českého domu v Moskvě - státu škodu přes 26 milionů korun. Vedle Srby, který si v současnosti odpykává dvanáctiletý trest za přípravu vraždy novinářky, čelí obvinění z trestných činů zneužívání informací v obchodním styku a porušování povinností při správě cizího majetku ještě Stanislav Brei a Miroslav Karel. Všichni tři obvinění obžalobu od počátku popírali. Trestných činů se muži podle spisu dopustili nevýhodným pronájmem Českého domu v Moskvě obchodní společnosti Hotel Český dům, a.s., v níž byl Brei předsedou představenstva a Karel členem dozorčí rady.

Soud v Rychnově zamítl obnovu řízení v kauze Opočno

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl návrh na obnovení soudního sporu, který se státem vede Kristina Colloredo-Mansfeldová o vlastnictví zámku Opočno na Rychnovsku a dalších nemovitostí. Obnovení sporu požadovala dědička šlechtického rodu kvůli novým důkazům. Právní zástupce Colloredo-Mansfeldové Vlastimil Nedomlel předložil soudu například výpis z Almanachu židovské šlechty z roku 1913, který měl dokazovat, že babička Kristiny Colloredo-Mansfeldové byla židovského původu. "Důkazy, které žalobkyně předložila, nejsou způsobilé pro obnovu řízení," řekl novinářům samosoudce Ondřej Rott. Zámek Colloredo-Mansfeldům zkonfiskovali pro nepřátelské postoje k Říši v roce 1942 Němci, po roce 1945 připadl dekrety prezidenta Beneše do majetku státu. Ústavní soud již dříve potvrdil hranici pro vydávání majetku až od nástupu komunistického režimu. Před 25. únorem 1948 lze majetek vydávat jen v případech rasové genocidy, která se u Colloredo-Mansfeldů neprokázala.

Miroslav Macek se má omluvit Davidu Rathovi

Někdejší místopředseda občanských demokratů Miroslav Macek se má omluvit bývalému ministrovi zdravotnictví Davidu Rathovi (ČSSD) za pohlavek, který mu uštědřil v květnu 2006 na stomatologickém sněmu. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Platit odškodné však Macek Rathovi nemusí. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Právníci obou rivalů však dnes uvedli, že jsou s rozhodnutím spokojeni. Zda se jejich klienti odvolají, není zatím jasné. Macek se dnes odmítl k verdiktu vyjádřit, Rath se k soudu nedostavil.

Německá vláda schválila zřízení dokumentačního centra vysídlenců

Německá vláda schválila zřízení střediska, které má v Berlíně připomínat poválečné dějiny vysídlování a exodů národnostních menšin v Evropě. Vůči takové instituci se dosud skepticky stavěly zejména Polsko a Česká republika, odkud byly po válce vysídleny početné německé menšiny. Obě země se obávaly, že centrum bude prezentovat Němce vyhnané ze zemí střední a východní Evropy jako oběti a relativizovat vinu Německa na druhé světové válce.

Ministerstvo zrušilo Komunistický svaz mládeže oprávněně

Městský soud v Praze rozhodl, že ministerstvo vnitra zrušilo Komunistický svaz mládeže (KSM) v souladu se zákonem. Soud tak zamítl žalobu KSM na ministerstvo. Mladí komunisté chtěli, aby soud rozhodnutí úřadu zrušil. Verdikt není pravomocný, lze proti němu podat kasační stížnost. Ministerstvo vnitra rozpustilo KSM v říjnu 2006 kvůli programu, v němž svaz uváděl, že se bude snažit o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským. To podle ministerstva bylo v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod a také neslučitelné se základními demokratickými principy.

Dealeři z Ostrova prodali do Německa drogy

Čtyři muže a dvě ženy zadrželi policisté v Ostrově na Karlovarsku a v Teplicích kvůli podezření z prodeje drog. Celkem podle zjištění policistů z Národní protidrogové centrály do Německa prodali přes půl kilogramu pervitinu. Zadržená šestice byla obviněna z nedovolené výroby a držení omamných psychotropních látek a jedů. Hrozí jim trest až do 15 let. U dvou obviněných rozhodl soudce o vzetí do vazby. Ze zadrženého pervitinu by podle něj bylo možno vyrobit 5000 základních dávek v ceně kolem 250.000 korun.

V Česku klesá počet onemocnění TBC

V Česku klesá počet onemocnění tuberkulózou každoročně zhruba o sedm procent. Odborníci na léčení této infekce ale trvají na tom, že i přes příznivý trend je nutno očkovat novorozence a přeočkovat děti v 11 letech věku. S otevřením hranic je totiž v zemi více cizinců, kteří TBC trpí. Nemoc také více zasahuje bezdomovce, lidi závislé na alkoholu a jiných drogách. Loni bylo v Česku hlášeno 814 případů TBC, z toho 698 případů plicní tuberkulózy. Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí Česko mezi země s příznivou situací v TBC a dobře fungující kontrolou této nemoci. Ve světě bylo podle WHO v roce 2006 zjištěno 9,2 milionu nových případů TBC. Choroba zabila 1,7 milionu lidí.

V Temelíně bude odstaven první blok

Ve středu večer energetici odstaví na osm dní první blok Jaderné elektrárny Temelín. Při odstávce technici opraví vnitřní těsnění na jedné z částí kompenzátoru objemu. Ten reguluje tlak v primární části. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka jde o preventivní opatření. Pokud by byla nutná výměna těsnění, odstávka by se prodloužila přibližně na dva týdny. Druhého bloku JETE se odstávka nedotkne. Období kolem Velikonoc vybrali pracovníci ČEZ záměrně. Podle mluvčího se dá očekávat, že během svátků klesne odběr elektřiny, protože většina škol a podniků nebude v provozu.

Akademikové pokřtili nový čtvrtletník pro vědu a umění

Akademikové pokřtili nový čtvrtletník Národní revue Akademie věd pro vědu a umění. Chce být časopisem pro lidi, jimž není dnešní svět lhostejný, kteří věří, že svět bez vize je též možný, ale důstojnější a člověka hodnější je život s vizí, a kterým nevadí o něm přemýšlet, uvedli jeho zakladatelé. Revui považují za příspěvek ke splnění dávného snu zakladatele Akademie věd a umění, mecenáše Josefa Hlávky. Přál si poskytnout prostor všem, kdo usilují o duchovní zdokonalení, ať už pracují v oblastech vědy, literatury či umění. Vymyslel tedy instituci, akademii, jejíž pozdější složité osudy odrážely složitosti dvacátého století.

Kopii císařské koruny pro Karlštejn vyrobí šperkař Jiří Urban

Středočeské hejtmanství vybralo umělce, který pro červnovou akci Královský průvod z Prahy na Karlštejn vyrobí kopii císařské koruny. Vítězem tendru se stal umělecký šperkař Jiří Urban, který v minulosti zhotovil například práce pro britskou královnu či papeže. Pořízení koruny přijde kraj zhruba na 800.000 korun, záměr kritizuje opozice. Podle ní jde o mrhání veřejnými prostředky. Hejtman Petr Bendl (ODS) to na tiskové konferenci v sídle hejtmanství odmítl. Podotkl, že kopie koruny, která bude trvale umístěna na Karlštějně, zvýší atraktivitu hradu a potažmo i celých středních Čech, které se v současnosti potýkají s odlivem turistů. Byl by prý rád, kdyby se Královský průvod a zhotovení koruny nestaly předmětem politického boje. Volební lídr středočeské ČSSD David Rath však již kvůli výrobě koruny pohrozil Bendlovi trestním oznámením, tendr kritizuje i KSČM. "To je prezentace pana Bendla z peněz kraje," řekl volební lídr středočeských komunistů Josef Vondrášek.

Muzeum výtvarných umění vystavuje sochy Jiřího Kačera

České muzeum výtvarných umění na Starém Městě v Praze vystavuje ve svých románských sklepních výstavních prostorách sochy Jiřího Kačera. Výstavu nazvanou Jádra organizátoři představili novinářům. Kačer vystavuje kamenné prvky pocházející z geologických vrtů, které opracoval pouze drobnými úpravami. "Jako by záměrně vyvolával u diváka pochyby, zda stojí před dílem přírody, dávné civilizace nebo prostými zbytky současné každodenní lidské činnosti," uvedli pořadatelé výstavy, podle nichž Kačerova tvorba "vyzývá k soustředění a očistnému ponoru".

Sport

Snowboardistka Šárka Pančochová se stala juniorskou mistryní světa v neolympijské disciplíně Big Air. Postarala se tak o největších český úspěch v historii juniorských šampionátů, když předčila druhé místo Michala Novotného ve snowboardcrossu z roku 1999.

Česká fotbalová reprezentace vstoupí do příští sezony přípravným zápasem s Anglií. Utkání se bude hrát 20. srpna na slavném stadionu Wembley.

Počasí

Proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami, teploty 1 až 5 stupňů Celsia.