Zprávy čtvrtek, 02. září 1999

A nyní podrobněji:

Dvanáct dětí prožilo první školní den s prezidentem

Půl hodiny po prvním letošním zvonění přišel ve středu mezi dvanáct žáků třetí a čtvrté třídy Speciální školy Karla Herforta prezident Václav Havel. Po počáteční nervozitě z množství kamer a fotoreportérů ztratily děti ostych a byly zvědavy na to, jaké to je být prezidentem. "Musíš se usmívat, i když máš třeba vztek," popsal Havel své pocity z nejvyšší funkce. Vzápětí však malou tazatelku uklidnil, že tento úděl ji pravděpodobně nečeká. Za odvahu se jí poté podepsal do památníku. Typický prezidentův podpis s nezbytným srdíčkem se tak ocitl na jedné straně s populárním zpěvákem Danielem Hůlkou.

Svoji návštěvu ukončil Havel prohlídkou školy, v níž se připravují děti s poruchami učení, například s dyslexií (porucha čtení), po prodělané obrně či jinak handicapované. "Prezident se zajímal o historii speciálního školství a popřál nám hodně štěstí do nového školního roku," řekla po setkání ČTK ředitelka školy Dana Čapková. Návštěvy žáků v první školní den patří již tradičně do prezidentova programu. Výjimku musel udělat Havel jen loni, kdy se zotavoval po operaci a lékaři mu pobyt ve škole z obavy z možné infekce nedoporučili. Koncem srpna totiž prezident opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze-Střešovicích, kde se více než měsíc zotavoval po operaci tlustého střeva.

Ministr školství Eduard Zeman v rozhlasovém projevu k zahájení nového školního roku připomněl možnost vyjádřit se v nadcházejícím roce v celonárodní diskusi k obsahu vládního dlouhodobého programu národního rozvoje vzdělávací soustavy, takzvané Bílé knize. Jde o materiál týkající se strategie Národního programu rozvoje vzdělávání.

Do českých školních lavic zasedl jediný žák z Kosova

Devítiletý kosovský uprchlík Šehali Nerhat spolu s českými vrstevníky usedl do lavice základní školy ve Vidnavě na Jesenicku. Chlapcovi rodiče se jako jediní z kosovských uprchlíků žijících v humanitárních táborech rozhodli, že syna pošlou do české školy, protože chtějí v zemi zůstat. "Vyhnanci z Kosova opustili nebo v nejbližších dnech opustí všechny uprchlické tábory a poslední z nich budou čekat na návrat do rodné země ve Vidnavě; nikde jinde jsme proto nepřipravovali podmínky pro školní docházku dětí," řekla ČTK šéfka uprchlických táborů Miluše Dohnalová. Ředitel vidnavské školy Jindřich Bayer si myslí, že kosovský chlapec je bystrý a zvládne učivo i přes problémy s češtinou. "Vyzkoušel jsem si ho ze čtení a násobilky a vypadá to, že by třetí třídu mohl zvládnout bez větších problémů," řekl ČTK ředitel. Podle něj má chlapec slušnou zásobu českých slov, protože jeho otec působí v táboře jako překladatel a také v rodině se hovoří česky.

Jednala vláda

Vláda schválila oba věcné záměry zákonů o tajných službách, které jí předložil ministr bez portfeje Jaroslav Bašta. Právě on má ve vládě tajné služby na starosti. Bašta si od záměru zákona o zpravodajských službách České republiky slibuje, že odstraní nedostatky současné právní normy. "Zejména by úprava měla stanovit konkrétní odpovědnost člena vlády za činnost Bezpečnostní informační služby, protože doposud je zodpovědnost kolektivní," vysvětlil mluvčí kabinetu Libor Rouček, v čem se dosavadní zákon bude měnit. Novela také například sjednocuje pracoviště radiového zpravodajství a měla by koordinovat zpravodajské služby prostřednictvím Rady pro zpravodajskou činnost.

Ministři ve středu rozhodli, že se bude obnovovat činnost sedmi zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, které před dvěma lety rozhodl zrušit kabinet Václava Klause kvůli rozpočtovým škrtům. Oznámil to po jednání vlády ministr zahraničí Jan Kavan s tím, že jde o velvyslanectví v Albánii, Jemenu, Jordánsku, Libyi, Lotyšsku, Senegalu a Uruguay.

Marně ve středu novináři čekali po zasedání vlády na premiéra Miloše Zemana, aby se od něj dozvěděli jeho názor na případ vicepremiéra Egona Lánského, který si před třemi lety zřídil bez povolení bankovní účet v cizině. Mluvčí vlády Libor Rouček během zasedání vlády oznámil, že premiér má důležitý hovor a že všechny otázky týkající Lánského konta zodpoví v pátek na tiskové konferenci sociální demokracie. Lánský přiznal, že neměl ke zřízení bankovního účtu v zahraničí potřebné povolení, a podle některých názorů mu hrozí vysoká pokuta. Na jeho účet v Rakousku poslalo ministerstvo financí před třemi lety 290.000 dolarů (asi devět miliónů korun), které stát dlužil lucemburské společnosti Hollanco. Zeman už dříve sdělil, že se k celé záležitosti vyjádří až po rozhovoru s guvernérem České národní banky Josefem Tošovským, který bude na zasedání vlády přítomen. Zeman sice mezi čtyřma očima s Tošovským mluvil, ale obsah rozhovoru mluvčí Rouček nezná.

Na návrh ministerstva zahraničí vláda odvolala Hanu Havlovou z funkce generální komisařky účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru a jmenovala do této funkce bývalého generálního ředitele Českého rozhlasu Vlastimila Ježka. Důvodem byl podle ministra zahraničí Jana Kavana nejasný způsob, jakým Havlová nakládala s finančními prostředky vyčleněnými na tuto akci a výhrady k jejím zásahům do výsledků veřejné soutěže na projekt architektonického řešení národního pavilónu.

Vláda schválila věcný záměr zákona o zbraních a střelivu, který počítá se zpřísněním možnosti vlastnit střelné zbraně. Současná právní úprava něj není zcela v souladu s příslušnými direktivami evropského společenství. Její zásadní neslučitelnost s předpisy Evropské unie spočívá především v tom, že nestanoví kategorii zbraní podléhajících povolení. Nový zákon by měl zbraně rozdělovat na zakázané, na podléhající povolení, podléhající ohlášení a na ostatní zbraně, které nebudou pod kontrolou.

Ministři také přijali návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). Týká se zejména snížení obratu rozhodného pro registraci plátců daně a úpravy podmínek pro vrácení daně zahraničním osobám. Změny daňových sazeb byly z návrhu vypuštěny.

Dva nové zákony o školství, jejichž věcné záměry schválila vláda, mají uzavřít transformaci vzdělávání všech věkových vrstev. Sjednocují český výchovný a vzdělávací systém s ústavním pořádkem, přijatými mezinárodními smlouvami a právem evropského společenství. Cílem věcného záměru zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a mimoškolním vzdělávání (školský zákon) je zajistit příležitost ke vzdělávání pro všechny občany a zlepšit jeho kvalitu.

Rozpočet ke konci srpna se schodkem 5,6 miliardy Kč

Státní rozpočet České republiky skončil k poslednímu srpnu se schodkem 5,6 miliardy korun poté, co v závěru července činil přebytek 0,7 miliardy korun. ČTK to řekla Jana Vargová z tiskového oddělení ministerstva financí s tím, že hospodaření odpovídá sezónnímu vývoji. Deficit na konci roku by podle ministerstva neměl překročit schválený schodek 31 miliard o více než deset miliard korun. Rozpočtové příjmy představovaly za osm měsíců tohoto roku 363,3 miliardy a výdaje 368,9 miliardy korun. "Negativní napětí v plnění státního rozpočtu spočívá, tak jako v minulém roce, ve výpadcích pojistného na sociální zabezpečení, které spolu s čerpáním výdajů na důchody vedou k deficitu důchodového účtu ve výši 12,5 miliardy Kč," uvedlo ministerstvo financí.

Ministr Vetchý jmenoval nového vojenského představitele ČR v NATO

Ministr obrany Vladimír Vetchý ustanovil do funkce vojenského představitele České republiky ve Vojenském výboru NATO generálmajora Jaroslava Hudce, dosavadního ředitele sekce obranného plánování ministerstva obrany. ČTK o tom informoval tiskový odbor ministerstva. Hudec ve funkci nahradil generálmajora Pavla Jandáčka po skončení jeho funkčního období. Vojenský výbor je nejvyšší vojenský orgán NATO, který předkládá návrhy a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné plánování.

Jan Kavan svého náměstka zatím neodvolá

Ministr zahraničí Jan Kavan v nejbližších dnech nevyslyší požadavek členů záchranného týmu pražského hasičského záchranného sboru, aby odvolal svého prvního náměstka Otto Picka. Záchranáři, kteří byli připraveni odjet do zemětřesením postiženého Turecka, ale nakonec se tam nedostali, se domnívají, že Pick, který organizoval českou humanitární pomoc Turecku, naprosto selhal. "Nemám ve zvyku odvolávat kohokoli na základě jednoho dopisu," řekl ve středu Kavan. Účelnost české humanitární pomoci Turecku bude hodnotit bezpečnostní rada státu příští týden a až na základě jejího doporučení vyvodí ministr závěry. Záchranáři Picka kritizovali nejen za špatnou organizaci, ale i za jeho vystupování v médiích. "Pro celkově pomalé a špatné řešení vzniklé situace, pro neuvěřitelně nelidsky trapné a neprofesionální vystoupení pana Picka v médiích Vás pane ministře žádáme o okamžité odvolání tohoto člověka z funkce, kterou zastává," napsali záchranáři před týdnem v otevřeném dopise.

Majitele CME Laudera bude zastupovat bývalý poradce Clintona

Lloyd Cutler, bývalý právní poradce amerického prezidenta Billa Clintona, se stal jedním z rozhodců sporu mezi majoritním akcionářem společnosti Central European Media Enterprises (CME) Ronaldem Lauderem a Českou republikou. ČTK o tom informoval Michal Donath, který v ČR mediálně zastupuje CME. Lauder se v arbitrážním řízení domáhá ochrany svých investic v ČR v souvislosti se sporem kolem televize Nova. Mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil ČTK řekl, že poté, co Cutler přicestuje, se s ním ministr zahraničí Jan Kavan sejde, aby jej mimo jiné ujistil, že američtí investoři se nemusejí investic do ČR obávat.

CME je majoritním vlastníkem České nezávislé televizní společnosti (ČNTS), která do 5. srpna zajišťovala vysílání stanice. Vladimír Železný, ředitel CET 21, vlastnící licenci na Novu, se tehdy rozhodl s ČNTS přerušit spolupráci a vysílá sám. Podle názoru společnosti CME však vysílá pirátsky a její představitelé tento týden navrhli Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zahájila správní řízení o odebrání licence. Rada to však dosud neučinila s tím, že spor je pouze sporem obchodním.

Motejl zpochybnil arbitrážní řízení vedené Lauderem proti ČR

Arbitrážní řízení, v němž se majoritní akcionář společnosti CME Ronald Lauder domáhá ochrany svých investic v ČR v souvislosti se sporem kolem televize Nova, zpochybnil ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Pro Českou televizi totiž uvedl, že Lauder zastupuje investice nikoliv americké, ale bermudské společnosti. "Ten problém se předběžně, zdůrazňuji, jeví, že zde se jedná o investice nikoliv americké, ale bermudské společnosti, kde se situace pochopitelně mění," řekl Motejl televizi. Lauder arbitrážní řízení zahájil 23. srpna na základě dohody z roku 1991 mezi tehdejší ČSFR a USA o vzájemné podpoře a ochraně investic. Česká republika, která závazky bývalé federace převzala, podle Laudera jeho investice v ČR nechránila. Ztráta Novy by totiž podle čtvrtletní zprávy CME ohrozila schopnost společnosti splácet dluhy. Podle Rozhodčích pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) si každá strana arbitrážního řízení zvolí své rozhodce, kteří pak společně jmenují třetího. ČR má podle pravidel komise OSN na jmenování svého zástupce 30 dnů.

Kavan má setkání se svým předchůdcem Zieleniecem za bezpředmětné

Ministr zahraničí Jan Kavan považuje nyní setkání se svým předchůdcem Josefem Zieleniecem po jeho výrocích na svou adresu za bezpředmětné. Novinářům ve středu řekl, že usiloval o schůzku se Zieleniecem, aby mu vysvětlil, co vedlo premiéra Miloše Zemana k tvrzení, že ministerstvo zahraničí za jeho řízení uplácelo novináře. Zeman obvinil ministerstvo, že za Zieleniecova úřadování uzavřelo šedesát smluv s mediálními agenturami, které měly zajišťovat ministrovu osobní prezentaci. Zieleniec ihned vyzval Zemana, aby svá prohlášení buď doložil nebo se omluvil. Kavan slíbil, že se s Zieleniecem do konce srpna sejde a celou záležitost mu objasní. Ministr tvrdí, že jeho inspekce během prázdnin prošetřila stovky smluv uzavřených v letech 1995 až 1997. S premiérem Zemanem se Kavan podle svých slov dohodl, že ministerstvo poskytne závěry šetření Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby předešlo obvinění z předpojatosti, a do uzavření případu se k věci nebude vyjadřovat.

ČR a Ukrajina podepsaly protokol o spolupráci vojenského letectva

Český ministr obrany Vladimír Vetchý a jeho ukrajinský resortní protějšek Oleksandr Kuzmuk v Kyjevě podepsali protokol o spolupráci obou zemí v oblasti vojenského letectva. Dokument definuje podmínky, za kterých se má uskutečňovat provoz vojenských letadel ve vzdušném prostoru obou států. Ministři jednali o možnostech dalšího rozvoje vojenské spolupráce, zejména v technické oblasti. Vetchý poté novinářům řekl, že česká armáda má zájem o nákup náhradních dílů z Ukrajiny. Ukrajinci by se dodávkami motorů mohli podílet i na výrobě nového českého podzvukového letounu L-159, prozradil Vetchý s tím, že Aero Vodochody by pak mohlo tyto letouny na Ukrajinu dodávat. Jednáním s Kuzmukem zahájil Vetchý svou dvoudenní návštěvu Ukrajiny.

Odpůrci drůbežáren na Domažlicku pokračují v blokádě

Odpůrci výstavby velkokapacitních drůbežáren na Domažlicku budou po středečním jednání se zástupcem investora pokračovat v blokádě staveniště v Myslívi. Jednání nepřineslo ve věci žádný posun, řekl ČTK Jan Rovenský z ekologického hnutí Děti Země. Vyzval současně další odpůrce výstavby k podpoře blokády. Společnost Česká drůbež, za níž stojí zahraniční, patrně německý investor, plánovala postavit na třech místech domažlického okresu drůbeží farmy o celkové kapacitě 1,8 miliónu nosnic. Podle ekologů a místních obyvatel chtějí němečtí investoři drůbežáren obejít německý zákon na ochranu zvířat a směrnice Evropské unie. O zákazu použití malých klecí pro chov drůbeže od roku 2012 a zákazu jejich nového zavádění od roku 2003 rozhodla EU v červnu. Proti výstavbě drůbežáren se ve středu vyslovil i ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Praha hostí konferenci Židů, kteří přežili jako děti holocaust

Možnost konfrontovat své zkušenosti a hrůzné zážitky z koncentračních táborů, ghett s lidmi se stejným osudem budou mít jí účastníci ve čtvrtek v pražském Národním domě. Začíná tu konference Mosty k zítřku. Sejde se na ní zhruba 450 Židů, kteří v dětském věku přežili holocaust, a asi 150 jejich potomků. Akce potrvá do neděle na různých místech Prahy.

Škoda Auto představila nejnovější model pod názvem Fabia

Nejnovější model patřící do kategorie malých vozů pod názvem Fabia představila ve středu automobilka Škoda Auto Mladá Boleslav. Fabia by měla postupně nahradit zastaralou Felicii, která se však bude souběžně vyrábět minimálně rok. Nový vůz je postaven na zcela novém podvozku a zpočátku bude nabízen se dvěma benzínovými motory o obsahu 1,4 litru a výkonech 50 kW, respektive 74 kW, a jedním dieselovým 1,9 litru (47 kW). Vůz bude veřejnosti představen na autosalónu ve Frankfurtu nad Mohanem 14. září a na trh se dostane letos v prosinci. Nejnovější Škoda je postavena na podvozku s rozvorem 2461 mm. Délka vozu činí 3960 mm, šířka 1646 mm a výška 1451 mm. Velikost zavazadlového prostoru je 248 litrů, po sklopení zadních sedadel se zvýší na 1016 litrů. Nový vůz je tedy o 105 mm delší, o 11 mm širší a 36 mm vyšší než Škoda Felicia a má o 11 mm větší rozvor. Felicie má však o 24 litrů větší základní zavazadlový prostor. Podle tiskové zprávy automobilky Fabia nenahrazuje žádný z dosavadních modelů, nýbrž rozšiřuje modelovou nabídku firmy.

Nová Fabia je po Škodě Felicii a Octavii třetí novinkou uvedenou do výroby od 16. dubna 1991, kdy Škoda, automobilová a.s. zahájila činnost jako čtvrtá značka německého automobilového koncernu Volkswagen. Nedávné minulosti však předcházela více než stoletá historie mladoboleslavského závodu, který patří vedle Mercedesu, Renaultu a Peugeotu k nejstarším automobilkám světa. Základy firmy Škoda položil v roce 1894 Václav Klement, který s několika dělníky a třemi obráběcími stroji zahájil výrobu jízdních kol Slavia.

Slovanskou epopej by možná mohl vystavovat břevnovský klášter

Břevnovský klášter v Praze je po majitelích zdevastované restaurace Expo 58 na Letné druhým vážným zájemcem, který chce ve svých prostorách vystavit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Řekl to ve středu pražský radní Igor Němec. Dodal, že klášter má připravenou projektovou dokumentaci pro případ, že by zde město chtělo Muchovo dílo umístit. Cyklus sice patří Praze, ale vystaven je na zámku v Moravském Krumlově. Odvozu Muchova díla do hlavního města, kde jej pražští radní chtějí mít od roku 2003, se Moravský Krumlov brání. "Budeme dělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo," řekl ČTK již dřív starosta města Bartoloměj Pitlach. Mucha cyklus Praze věnoval po dokončení v roce 1928, město však pro 20 rozměrných pláten nenašlo výstavní prostory. V 50. letech je do Moravského Krumlova zapůjčila Galerie hlavního města Prahy. Řádně smluvně zajištěn je tento vztah od března, kdy obě strany podepsaly smlouvu o výpůjčce díla do konce roku 2002.

V Praze začal mezinárodního hudební festival Pontes

Hlavní řada koncertů čtvrtého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pontes začala v Praze. Až do konce září bude na významných místech zapsaných na seznamu nejcennějších památek UNESCO prezentovat hudební díla, projekty a interprety. K tradičním hostitelským městům - Praze, Českému Krumlovu, Žďáru nad Sázavou, Telči, Kutné Hoře a Lednici - letos přibyly Holašovice v jižních Čechách a Kroměříž. Tato prestižní přehlídka se snaží nejen obnovovat mosty mezi minulostí a současností, ale na koncertních pódiích vytvářet mosty další, ať už mezi jednotlivými druhy umění, mezi kulturami, zeměmi, generacemi a hudebními druhy, styly a žánry.

Ze sportu:

Jiří Novák se stal pátým českým tenistou, který si vybojoval postup do druhého kola letošního grandslamového US Open. Novák porazil Ramona Delgada z Paraguaye za hodinu a půl 3:1 na sety. Před Novákem si postup do druhého kola vybojoval Ctislav Doseděl, který porazil bývalou světovou jedničku Američana Jima Couriera 6:4, 6:4, 7:6 (7:5). Do třetího kola US Open hladce postoupila Jana Novotná. Ta deklasovala Slovinku Tinu Križanovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, 6:0 a 6:3. Ve třetím kole třicetiletá Novotná narazí na vítězku utkání mezi německou hráčkou Anke Huberovou a Anne Kremerovou z Lucemburska.

Český tenista Petr Korda musí podle agentury AP vrátit 661.831 amerických dolarů (přes 23 miliónů korun), které vydělal na odměnách od loňského Wimbledonu. Vyplývá to z rozsudku, který v úterý vynesl Sportovní arbitrážní soud v Lausanne, který vyhověl odvolání Mezinárodní tenisové federace (ITF) v Kordově dopinkové kauze a loňského vítěze Australian Open potrestal zákazem činnosti do 31. srpna příštího roku. Korda však letos po vyřazení v kvalifikaci Wimbledonu ukončil kariéru.

O velké překvapení se v předehrávce třetího kola Poháru Českomoravského fotbalového svazu postarali fotbalisté divizního celku Union Čelákovice, kteří po remíze 1:1 na penalty vyřadili ligovou Duklu Příbram.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Většinou oblačno, místy přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky četnější. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.