Zprávy čtvrtek, 09. září 1999

A nyní podrobněji:

Johannes Rau navštívil Českou republiku

Prezident Václav Havel necítí ze strany západní Evropy žádné zásadní zábrany k přijetí České republiky do Evropské unie, žádnou nedůvěru k rozšiřování unie či strach nebo obavy z něj. "Domnívám se, že tu nejsou žádné významné politické předsudky, které by mohly naše přijetí (do EU) zmařit nebo oddálit," řekl Havel při středečním setkání s německým prezidentem Johannesem Rauem během jeho návštěvy České republiky. Okamžik, kdy se Česká republika stane členem EU závisí podle Havla v tuto chvíli "jen a jen na nás samých, na našem zápalu pro tento cíl i na naší konkrétní práci".

Václav Havel se domnívá, že Benešovy dekrety jsou sice "vyhaslé", celé toto složité téma ale podle něj nelze redukovat na jediné slovo. Řekl to po setkání s Johannesem Rauem. Reagoval tak na požadavek německé parlamentní frakce CDU/CSU podmínit vstup ČR do Evropské unie právě zrušením údajně "vyhaslých" Benešových dekretů. Na jejich základě byli po druhé světové válce z tehdejšího Československa odsunuti do Německa sudetští Němci. Podle Raua patří žádost CDU/CSU do německé vnitropolitické diskuse, v níž se používá různých argumentů. "Rozhodnutí o přístupu ČR k Evropské unii padne v grémiích unie, Evropském parlamentu, ministerské radě, Evropské komisi a dalších. Podle mého názoru existuje politický konsensus v tom, že země, které jsou schopny vstupu (do EU), by neměly čekat příliš dlouho," zdůraznil německý prezident.

Prezident Rau je přesvědčen, že německé podniky, včetně středních, by se měly podílet na fondu pro odškodnění lidí nuceně nasazených za druhé světové války na práce. Neměly by se tomu bránit výhradami, protože z morálních, humánních a také ekonomických a politických důvodů je řešení této věci v německém zájmu. "Všechny strany jednání (o odškodnění) usilují o brzkou dohodu. Ale celá věc je tak komplexní a obsahuje tolik různých společenských systémů, od USA až k Rusku, že nemám odvahu předpovídat konec nebo výsledek těchto jednání," uvedl Rau.

Zeman považuje otázku Benešových dekretů za uzavřenou

Premiér Miloš Zeman odmítl otvírání problému takzvaných dekretů prezidenta Edvarda Beneše, na jejichž základě a se souhlasem vítězných mocností byla z Československa po druhé světové válce odsunuta drtivá většina pohraničních Němců. Zeman se na středeční tiskové konferenci odvolal na rozhovor se spolkovým kancléřem Gerhardem Schröderem při návštěvě Německa. Oba politikové se shodli na tom, že Benešovy poválečné dekrety zůstávají součástí českého právního řádu. Zároveň však konstatovali, že jejich právní účinnost je v současné době vyhaslá. Toto konstatování podle Zemana otevřelo prostor k zaměření politiků na budoucí spolupráci bez návratů do minulosti. "Myslím si, že je v současné době zbytečné, aby se tato otázka dále rozviřovala... Jsem pro to považovat tuto otázku tímto prohlášením za uzavřenou," řekl premiér.

Jednala vláda

Konečná podoba návrhu státního rozpočtu na rok 2000 není známá ani po středečním zasedání vlády. Ta sice chce zachovat schodek státního rozpočtu navržený ministerstvem financí ve výši 39,8 miliardy korun, proti původnímu návrhu však plánuje zvýšit příjmy i výdaje. ČTK to řekl mluvčí vlády Libor Rouček. "Vláda uložila ministru financí, aby do 20. září připravil zdůvodněný návrh zvýšení rozpočtových příjmů, protože podle posledních statistických údajů a prognóz dochází k mírnému ekonomickému oživení a předpokládá se zvýšení rozpočtových příjmů. Správci rozpočtových kapitol (jednotliví ministři) mají do 13. září připravit návrh kvantifikovaných výdajových priorit ve svých resortech," vysvětlil Rouček. Deficit státního rozpočtu na rok 2000 je nepřekročitelný. "Tento závěr vláda jednohlasně akceptovala, i když lze předpokládat rozsáhlou diskusi 20. září o rozpočtových prioritách, a to i v rámci jednotlivých resortů," řekl premiér Miloš Zeman na tiskové konferenci.

Vláda také schválila střednědobý fiskální výhled a Společné hodnocení vlády a Evropské komise týkající se priorit hospodářské politiky ČR. Fiskální výhled, který je i součástí hodnocení, však bude ještě na základě nové prognózy ministerstva financí upraven, uvedl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr financí Pavel Mertlík. "Text Společného hodnocení je odsouhlasen s Evropskou komisí a navazuje na Hospodářskou strategii vstupu do Evropské unie," přiblížil Mertlík. Dokument shrnuje hlavní body hospodářské strategie a v konečné fázi bude podepsán jako společný materiál ČR a Evropské komise.

Kabinet schválil uhrazení ztráty Konsolidační banky za loňský rok ve výši 14,4 miliardy korun emisí státních dluhopisů. "Veškeré závazky vyplývající z tohoto dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 25 let ode dne účinnosti tohoto zákona," řekl ministr financí Pavel Mertlík. Ztráta Konsolidační banky se tak nepromítne do deficitu státního rozpočtu v letošním roce, ale bude součástí veřejných deficitů.

Premiér Zeman naznačil, že vládu nijak nepřekvapilo další zvýšení míry nezaměstnanosti, která podle informací ministerstva práce a sociálních věcí dosáhla k 31. srpnu devíti procent. Zeman uvedl, že snížení nezaměstnanosti je nejsložitějším a dlouhodobým úkolem a že jediným lékem na nezaměstnanost je oživení hospodářského růstu. Vláda, jak řekl Zeman, výrazný růst nezaměstnanosti očekávala ze dvou objektivních důvodů. Jako první zmínil kupónovou privatizaci, která podle něj vytvořila v mnoha případech strukturu málo odpovědných a málo kontrolovaných vlastníků, kteří podniky dílem tunelovali, dílem s nimi neuměli hospodařit. Druhým faktorem je podle vlády objektivní nutnost restrukturalizace řady podniků a zvýšení produktivity práce.

Mertlík: EBRD má zájem účastnit se privatizace Komerční banky

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) má zájem účastnit se privatizace Komerční banky (KB). "EBRD se obrátila na vládu, respektive na Fond národního majetku (FNM) s tím, že by ráda nabyla v KB majetkový podíl v rozsahu kolem deseti procent," řekl ministr financí Pavel Mertlík na středeční tiskové konferenci. EBRD proto požádala FNM, zda by jí neprodal část svého podílu v Komerční bance. Řídící výbor pro privatizaci bank však podle Mertlíka usoudil, že není rozumné v současné době snižovat podíl FNM v KB a tuto nabídku odmítl. Zároveň však nabídl EBRD řešení, že by mohla oslovit Investiční a Poštovní banku (IPB). IPB chce totiž prodat balík akcií KB, přičemž akcionáři IPB jednající ve shodě drží v KB 15 procent akcií. "Pokud by došlo k dohodě mezi EBRD a IPB, vláda a FNM by toto řešení uvítaly," řekl Mertlík s tím, že pokud by EBRD požadovala na tento obchod určitou garanci o zpětném odkoupení akcií ze strany vlády, je kabinet ochoten o tom jednat.

EU pro větší zapojení lidí do přípravy vstupu

Aby se podniky připravily na vstup do vnitřního trhu EU a lidé pochopili, co pro ně bude členství jejich země v unii znamenat, jsou v kandidátských zemích zapotřebí silné a sebevědomé zaměstnavatelské, zaměstnanecké a občanské organizace. Stojí to v usnesení z dvoudenní konference, kterou v Bruselu uspořádal Hospodářský a sociální výbor EU spolu s Evropskou komisí. Debata mezi aktéry z EU a 13 kandidátských států se točila kolem toho, jak podnikatele, odbory a vůbec občany zainteresovat na přípravě na členství v unii, jak reprezentativní organizace zapojit do procesu přístupových jednání. Poukazovalo se na to, že společenské vědomí o důsledcíh vstupu do EU je ve všech přidružených zemích zatím mimořádně slabé. Podle českých účastníků dialog mezi vládou a reprezentativními organizacemi probíhá, měl však začít podstatně dřív a je zatím nedostatečně hluboký a strukturovaný. Lidé se nadále jen málo zajímají o to, co jim vstup do unie přinese, jak ovlivní jejich životy.

Finanční systém ČR je na vstup do EU dobře připraven

Finanční systém České republiky je dobře připraven na vstup do Evropské unie a přiblížení se jejím parametrům. Na konferenci Reuters Infocus to uvedl člen bankovní rady České národní banky Luděk Niedermayer. "Uchazeči o vstup do EU, kteří nemají finanční systém tak liberalizovaný jako ČR, se budou potýkat v procesu přibližování se unii s většími problémy," dodal. Konvergence k Evropské unii je obtížný manévr spočívající v otvírání ekonomiky. "Přirovnáme-li to k přistání, lze říci, že ČR je na dobré sestupové dráze," uvedl Niedermayer. Domácí ekonomika je i přes možnou kritiku všeho možného poměrně liberalizovaná ve srovnání s ostatními uchazeči o členství v EU, což omezí šok posledních přibližovacích kroků, míní Niedermayer.

Meziměsíční inflace v srpnu 0,1 procenta

Index spotřebitelských cen v srpnu vzrostl oproti červenci o 0,1 procenta (v srpnu 1998 klesl o 0,2 procenta). Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v srpnu 1999 proti srpnu 1998 dosáhla 1,4 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců činila v srpnu 4,1 procenta. Tzv. čistá inflace vzrostla v srpnu proti červenci o 0,1 procenta, v porovnání s loňským srpnem činila -0,1 procenta. Údaje ČTK poskytl tiskový mluvčí Českého statistického úřadu Jaroslav Macháně.

Nezaměstnanost v ČR v srpnu dosáhla nového maxima devíti procent

Míra registrované nezaměstnanosti v České republice činila 31. srpna 9 procent, když v červenci to bylo 8,8 procenta. Úřady práce evidovaly 465.454 nezaměstnaných osob, což je o 8738 osob více než ke konci července. ČTK to sdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Míra registrované nezaměstnanosti v srpnu 1998 byla 6,4 procenta. V srpnu 1999 byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána v okresech Praha-východ (2,4 procenta), Praha-západ (3,0 procenta), v hlavním městě Praha (3,4 procenta), v okresech Benešov (3,8 procenta) a Mladá Boleslav (4,2 procenta). Míru nezaměstnanosti vyšší než 12 procent vykázalo 14 okresů, nejvyšší pak okresy Most (18,9 procenta), Karviná (17,4 procenta), Chomutov (16,8 procenta), Ostrava-město (15,4 procenta), Louny (15,2 procenta), Teplice (14,8 procenta) a Frýdek-Místek (14,5 procenta).

Havel vyjádřil soustrast pozůstalým obětí zemětřesení v Řecku

Nejhlubší soustrast pozůstalým obětí úterního zemětřesení v Řecku i všemu řeckému lidu vyslovil jménem občanů České republiky prezident Václav Havel. Soustrastný telegram zaslal svému řeckému protějšku Konstantinu Stefanopulosovi, informoval ČTK mluvčí prezidenta Ladislav Špaček.

Čeští záchranáři do Řecka postiženého zemětřesením nepojedou

Čeští záchranáři neodjedou do Řecka na pomoc obětem zemětřesení, které v úterý postihlo Atény a okolí. Ministr zahraničí Jan Kavan oznámil, že řecká strana pomoc nepotřebuje. "Poděkovali nám za promptně nabídnutou pomoc, ale řecká civilní ochrana došla k závěru, že nepotřebují pomoc z České republiky ani z dalších zemí," řekl Kavan; dodal, že první záchranářské zahraniční týmy, které do Řecka dorazily, se již začaly stahovat. Česká republika byla připravena do Řecka vyslat dvě dopravní letadla se záchranáři a psy. "Chtěl bych konstatovat, že tentokrát došlo k velmi dobré spolupráci a koordinaci resortů zahraničí, vnitra a obrany," řekl premiér Miloš Zeman, který vyjádřil řecké vládě soustrast.

ČR by Turecku mohla pomoci stavět ubytovací zařízení

Předsedkyně Senátu Libuše Benešová si myslí, že Česká republika by mohla zemětřesením postiženému Turecku pomoci například při výstavbě ubytovacích zařízení. Řekla to po schůzce s nastupujícím velvyslancem Turecké republiky v ČR Hatay Savascim. Oba představitelé však o této formě pomoci nehovořili, neboť Turecko podle Benešové na programu obnovy teprve pracuje. Velvyslanec Benešové poděkoval za poskytnutou humanitární a materiální pomoc pro turecké občany, kteří se ocitli bez přístřeší. České úřady si kvůli organizaci humanitární pomoci Turecku vysloužily ostrou kritiku ze strany záchranářů, kteří do postižených oblastí dorazili o dva dny později než záchranné týmy z ostatních zemí. Na liknavost české vlády poukázal i prezident Václav Havel, který naopak ocenil nevládní organizace a nadace. V tureckém Gölcüku působí již několik dní část české vojenské polní nemocnice, která se přesunula do Turecka z Albánie.

ČR by podpořila případnou mírovou akci v Timoru

Náměstek ministra zahraničí Martin Palouš, který ukončil pracovní návštěvu Spojených států, podpořil v obecné rovině případné rozhodnutí mezinárodního společenství vyslat mírové síly do Východního Timoru. Palouš řekl telefonicky ČTK, že o této záležitosti hovořil ve Washingtonu se zvláštním zmocněncem USA pro otázky válečných zločinů Davidem Schefferem. Východní Timor se stal dějištěm masakrů páchaných polovojenskými oddíly za přítomnosti indonéské armády poté, co se většina obyvatel vyslovila v nedávném referendu pro nezávislost na Indonésii, jež tuto část ostrova anektovala před čtvrt stoletím.

Palouš ocenil roli amerického židovského zástupce v české komisi

Náměstek ministra zahraničí ČR Martin Palouš ocenil roli zástupce Amerického židovského výboru Andrew Baker v české vládní komisi, která má řešit navracení židovského majetku na území České republiky. Baker se stal členem vládní komise letos v březnu na návrh Židovské obce v ČR. S Paloušem se setkal v úterý ve Washingtonu. "Náš kontakt s ním je velice pozitivní. Myslím si, že sehrává v této souvislosti velmi pozitivní a moderující roli, která vylepšuje prostředí pro jednání," řekl Palouš ČTK do New Yorku. Vládní komise má právní sekci, která připravuje návrh legislativy upravující restituci fyzických osob, a sekci pro nemovitý majetek, která řeší otázky dosud nevrácených nemovitostí. Historická komise má za úkol vypracovat úplnou inventarizaci majetkových práv obětí holocaustu.

Britský velvyslanec nevylučuje možnost zavedení vízové povinnosti

Britský velvyslanec v České republice David Broucher při své středeční návštěvě Pardubic nevyloučil množnost zavedení vízové povinnosti pro české občany, cestující do Velké Británie. Rok od roku výrazně stoupá počet českých Romů, kteří žádají v této zemi o azyl. Mluvčí britského ministerstva zahraničí v úterý uvedl, že Británie bezprostřední zavedení víz vůči ČR nechystá, ale považuje toto opatření za poslední možné řešení. "Situace je vážná. Počet českých azylantů do Velké Británie roste a v současné době je největší ze střední Evropy. Jestliže dál poroste, nemohu vyloučit, že nebudeme donuceni vízovou povinnost obnovit," řekl velvyslanec. Problém českých Romů označil Broucher za český problém, který musí být řešen v ČR, nikoli emigrací této minority do jiných zemí.

Prezident omilostnil trestně stíhaného kosovského běžence

Prezident Václav Havel udělil milost kosovskému běženci Agonu Durakovi, který se před časem v Hněvotíně u Olomouce zapletl do rvačky s místními muži a ve vazbě kvůli tomu čelil obvinění z pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a poškozování cizí věci. ČTK to řekla Jana Chalupová z Kanceláře prezidenta republiky. Podle zdůvodnění, které kancelář prezidenta zveřejnila na svých internetových stránkách, se Havel rozhodl k omilostnění muže proto, že trpí těžkým psychickým onemocněním. "Pro toto onemocnění je pobyt ve vazbě, v níž je od 25. 7. 1999, pro něj zvlášť zatěžující," tlumočili pracovníci kanceláře prezidentův názor. Dalším důvodem milosti podle Havla je, že Duraku a jeho rodina mají urychleně opustit ČR vzhledem k organizovanému odletu uprchlíků zpět do jejich země. "Je vyloučeno, aby trestní stíhání - byť nejde o závažnou věc - mohlo být rychle skončeno," píše se na webových stránkách Hradu. Žádosti doporučil vyhovět i ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

Místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer ostře kritizoval prezidenta Havla za udělení milosti kosovskému běženci Agonu Durakovi. Havlovo rozhodnutí považuje Langer za skandální a nepřijatelný zásah do rozhodování nezávislých soudů. Podle něj je to další argument pro omezení prezidentské pravomoci udílet milost ještě před pravomocným rozhodnutím soudu.

Lux: Politické názory jsem nezměnil a z politiky jsem neodešel

Bývalý předseda Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Josef Lux, který se má 23. září podrobit transplantaci kostní dřeně v americkém Seattlu, telefonicky ČTK v New Yorku řekl, že odešel z politických funkcí, ale nikoli z politiky. "Každý člověk, kterému není lhostejný svět kolem něj, tak svým způsobem vytváří politiku, věci veřejné," vysvětlil Lux s tím, že choroba nezměnila žebříček hodnot, ani politické přesvědčení. Lux nyní podstupuje každodenní vyšetření a připravuje se na chemoterapii, na níž nastoupí 16. září. Chemoterapie má oslabit jeho imunitní systém natolik, aby se dala implantovat kostní dřeň dárce produkující zdravou krev.

Galerie Ambit uvádí vítězné fotografie z World Press Photo 98

Dvě stovky nejlepších fotografií ze soutěže World Press Photo 98 mohou zhlédnout návštěvníci pražské galerie Ambit. Tato putovní výstava se každoročně koná v 70 městech 35 zemí a v Praze bude k vidění až do 30. září, řekla na tiskové konferenci zahraniční koordinátorka výstavy Femke Rotteveelová. Mezinárodní porota vybírala ve 42. ročníku soutěže ze 36.836 snímků, které zaslalo 3733 fotografů ze 116 zemí. Prestižní cenu za nejlepší novinářský snímek roku 1998 získala americká fotografka Dayna Smithová z listu Washington Post. Vítězná fotografie zachycuje truchlící mladou ženu na pohřbu velitele Kosovské osvobozenecké armády u obce Izbica v listopadu 1998. Jednu z vedlejších cen získal také za portrét herce Jeana Rena fotograf českého původu Antonín Kratochvíl. Ten loni získal ve stejné kategorii 1. cenu.

Na některých radnicích budou mít ve čtvrtek oddávající napilno

Mnoho desítek snoubenců se letos kvůli pěti devítkám v datu rozhodlo uzavřít manželství tento čtvrtek. Snoubenecké páry se rozhodly uzavřít sňatek 9. 9. 1999 i přesto, že musely zaplatit poplatek 1000 korun. Čtvrtek totiž není obvyklý termín pro svatbu. Na Staroměstské radnici v Praze se chystají radní oddávat snoubenecké páry od rána až do půlnoci.

Ze sportu:

Čeští fotbalisté zvítězili v Teplicích v předposledním kole deváté skupiny kvalifikace mistrovství Evropy nad týmem Bosny a Hercegoviny 3:0. První gól zápasu vstřelil v 26. minutě Jan Koller, po přestávce přidali další branky Patrik Berger z penalty v 59. minutě a Karel Poborský o osm minut později. Český tým má z devíti kvalifikačních utkání stoprocentní bodový zisk a skóre 24:5. Češi tak prodloužili sérii, jaká nemá ve fotbalové historii obdoby. Poslední dějství kvalifikace v podobě duelu s Faerskými ostrovy uvidí 9. října stadión v Praze na Letné.

Úvodní utkání prvního kola fotbalového Poháru UEFA sehraje Slavia Praha s jugoslávským celkem Vojvodina Novi Sad v makedonském městě Skopji. Pražskému klubu to potvrdil fax ze sídla Evropské fotbalové unie. Zápas se uskuteční ve čtvrtek 16. září od 16:30 hodin.

Český sportovní střelec Bronislav Bechyňský se ve francouzském Poussanu stal mistrem Evropy v disciplíně skeet. Triumf české výpravy dovršil bronzovou medailí Petr Málek a díky šestému místu Leoše Hlaváčka pak Češi vyhráli i soutěž družstev, v níž výkonem 368 bodů vyrovnali světový rekord.

Čeští volejbalisté se postarali na mistrovství Evropy v Rakousku o obrovské překvapení, když ve svém druhém zápase porazili obhájce titulu a olympijské vítěze z Nizozemska 3:2. Čeští hráči tak mají na svém kontě jednu porážku (v úterý s Jugoslávií 1:3) a jedno vítězství, které jim dává naději na postup do semifinále. Jejich posledním soupeřem ve skupině bude ve čtvrtek Francie.

Ctislav Doseděl porazil ve 4. kole tenisového turnaje US Open dalšího českého hráče Jiřího Nováka 6:4, 7:5, 5:7, 7:5 a postoupil do čtvrtfinále.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno, místy přechodně až oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.