Zprávy čtvrtek, 13. července 2000

Renata Prátová

Vláda rozhodla o rozvoji krajů a zvýšila počet zaměstnanců věznic

Česká vláda na středečním dopoledním zasedání schválila Strategii regionálního rozvoje České republiky a rozhodla o zvýšení počtu zaměstnanců Vězeňské služby. Odložila naopak rozhodnutí o návrhu zákona o vodách. O principech sjednávání nájemného po deregulaci od roku 2002 rozhodne vláda až při projednávání paragrafovaného znění návrhu zákona o nájemném z bytů. To mají ministři financí a pro místní rozvoj předložit do konce října letošního roku. Ve středu vláda na svém zasedání pouze vzala na vědomí dva návrhy věcného záměru zákona, které zpracovala obě ministerstva variantně.

Strategie regionálního rozvoje má sloužit jako podklad k posuzování ekonomického vývoje budoucích krajů a má být rovněž vodítkem pro rozhodování Evropské unie o rozdělování finančních prostředků z takzvaných regionálních fondů pomoci. Dokument počítá do roku 2010 s třemi hlavními rozvojovými aktivitami jak pro rozvoj regionální, tak pro vývoj celé České republiky. Jde o zapojení Česka do evropských struktur, obnovení a stabilizaci krajského zřízení a o řešení stále rostoucích rozdílů mezi regiony.

Počet příslušníků a civilních zaměstnanců Vězeňské služby se v příštím roce zvýší o 800 a dosáhne celkem 12.000. Vláda tak rozhodla na základě zprávy ministra spravedlnosti o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství. Počet pracovníků Vězeňské služby se zvyšuje už několik let.

Ministři vzali na vědomí zprávu o problematice extrémismu na území České republiky v roce 1999 a střednědobou koncepci resortní politiky ministerstva vnitra do roku 2003. Schválili návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případ souběžně probíhajících výkonů soudních rozhodnutí. Jde především o případy takzvaného "střetu exekucí", kdy plnění povinností stanovených témuž dlužníkovi je vynucováno souběžně několika orgány a postihuje tytéž věci práva nebo jiné majetkové hodnoty.

Senát přijal usnesení k Bělorusku a projednal i jiné předlohy

Senát ve středu schválil rezoluci, v níž oficiálně vyjádřil znepokojení nad potlačováním lidských práv v Bělorusku. Senátoři v rezoluci apelují na představitele Běloruska, aby obnovili demokratické fungování orgánů státní správy a právní řád. Zároveň vyjadřují vůli rozvíjet všestranné vztahy s běloruským národem a jeho demokraticky zvolenou reprezentací.

S vlastními změnami vrátil Senát Poslanecké sněmovně novelu obchodního zákoníku a následně nepřijal procedurální návrh senátní ústavní komise, aby horní komora schvalovala ucelenou změnu Ústavy. Senátoři se tedy nedohodli na tom, jak budou projednávat jednotlivé ústavní novely, které přicházejí z Poslanecké sněmovny. Přijetí stanoviska mohlo mimo jiné ukončit dohady a procedurální nejasnosti, jak se horní komora zhostí projednávání navržených ústavních změn, ať už z dílny Občanské demokratické strany a České strany sociálně demokratické, senátní či vládní.

Podle předsedy ODS Václava Klause vládne v Bruselu nervozita, protože nestojí o rozšíření Evropské unie

Úterní výrok poslance Evropského parlamentu komisaře pro rozšíření Güntera Verheugena o protievropském postoji Václava Klause přikládá předseda Poslanecké sněmovny a Občanské demokratické strany nervozitě evropských komisařů, kteří se bojí přiznat, že o rozšíření Evropské unie nestojí. "Oni jsou nervózní, už konečně nějaké rozhodnutí udělat musí a ono se jim do něj nechce", řekl ve středu Klaus Českému rozhlasu.

Hlavní český vyjednavač s Unií Pavel Telička však Klausovým slovům prostřednictvím rozhlasu oponoval, i když připustil, že se v Bruselu objevují různé názorové proudy na rozšíření Evropské unie. "Samozřejmě jsou v unii i velmi zdrženlivé subjekty," přiznal Telička.

Günter Verheugen upozornil v úterý na to, že dohady o tom, že se proces rozšíření Unie zpomaluje a odkládá, frustruje a destabilizuje kandidátské země. Jako příklad uvedl výroky Václava Klause. "Bývalý český premiér Václav Klaus je nyní opět velmi aktivní a zastává tezi, že vstup do EU, jaká dnes je, není vůbec v zájmu kandidátů. Zastává také tezi, že to Evropská unie vůbec ani nechce," uvedl komisař. Václav Klause na to ve středu reagoval slovy, že to je zjevná nepravda. "Jestli si opravdu v Evropě myslí páni komisaři, že máme být naprosto pasivní, zamlklí, ušlápnutí a nemáme říci svůj názor, tak to já se budu vzpěčovat," dodal Klaus.

Informace ze středečního jednání Poslanecké sněmovny

Zřejmě nejsledovanějším bodem středečního jednání byla diskuse o tom, zda sněmovna vydá k trestnímu stíhání dva své členy - poslance Jaroslava Baštu z České strany sociálně demokratické a Ludmilu Müllerovou z Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové. V obou případech dolní komora Parlamentu rozhodla, že poslance imunity nezbaví. Znamená to, že jejich stíhání v příslušných kauzách je navždy vyloučeno. Müllerová čelí obvinění, že se v roce 1995 jako ekonomická náměstkyně společnosti Brumeda pokusila o krácení daně. Bývalého ministra Baštu policie podezřívala, že jako člen vlády zneužíval pravomoci v souvislosti se získáváním informací o privatizaci některých podniků. Oba zákonodárci tato obvinění odmítli.

Sněmovna také požádala vládu, aby na částečnou kompenzaci škod v zemědělství, způsobených letos na jaře katastrofálním suchem, vydala státní dluhopisy do výše pěti miliard korun. Nařízení pro rozdělení této kompenzace pro zemědělské prvovýrobce by měla vláda podle představ poslanců vydat do konce srpna.

Poslanci rovněž překazili záměr vlády, když zamítli další projednávání vládního návrhu zákona na vydání státních dluhopisů ve výši šesti miliard korun. Dluhopisový zákon měl podle vlády získat finance pro pojištěné klienty zkrachovaných družstevních záložen. Sněmovna přitom už počátkem týdne kabinet požádala, aby výplatu vkladů klientů záložen řešila prostřednictvím průběžného financování z Konsolidační banky.

K dopracování vládě dolní komora parlamentu vrátila návrh zákona o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a předlohu nového lázeňského zákona.

Ředitel BIS Jiří Růžek předal sněmovní komisi písemné zadání vládního úkolu k IPB

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Růžek vyhověl požadavku sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS a ve středu odpoledne zaslal jejímu předsedovi Janu Klasovi z Občanské demokratické strany písemné zadání úkolu, kterým vláda pověřila jeho službu v souvislosti s kauzou Investiční a Poštovní banky (IPB). Klas to potvrdil ČTK. Jakékoli podrobnosti o zadání ale odmítl sdělit s odkazem na to, že se jedná o tajný materiál. Uvedl pouze, že zadání úkolu není v rozporu se zákony. O písemné zadání vládního úkolu požádala Klasova komise Jiřího Růžka 3. července. Neúspěšně se tehdy pokusila získat od ředitele civilní kontrarozvědky i podrobnosti o tom, jak BIS úkol splnila a jaká zjištění předala vládě. Růžek ve středu odmítl poskytnout tyto informace členům sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost, kteří se kvůli tomu sešli na neveřejném mimořádném zasedání. Zástupcům ODS a Unie svobody se přitom nepodařilo prosadit usnesení, ve kterém by výbor požádal vládu, aby mu informaci o zjištěních BIS poskytla.

Spojené státy potvrdily platnost poválečných aktů ČR proti Němcům

Spojené státy ve středu potvrdily platnost poválečných aktů někdejšího Československa proti majetku bývalých německých občanů. Učinily tak na dotaz českého velvyslanectví v souvislosti s připravovanou americko-německou dohodou o právním smíru. Tuto dohodu si vyžádala německá vláda v obavě, že i po založení odškodňovacího fondu pro oběti nucených prací v nacistickém Německu, budou německé podniky u amerických soudů terčem žalob neuspokojených žadatelů. Spojené státy se v ní také zříkají reparačních nároků vůči Německu.

V notě zaslané americkému ministerstvu zahraničí velvyslanectví ČR vzneslo dotaz, zda zda text a případné interpretace americko-německé dohody o právním smíru negativně neovlivní právní akty a rozhodnutí někdejšího Československa, jejichž smyslem bylo vypořádat se s následky nacistické éry a druhé světové války. Mezi tyto akty patří také dekrety prezidenta Edvarda Beneše, za jejichž zrušení pro jejich protiprávnost vedou kampaň zejména sudetští Němci. "Vláda USA potvrzuje, že text ani existující interpretace mezivládní americko-německé dohody a ani odškodňovací fond negativně neovlivní jednostranná rozhodnutí stejně jako dvoustranné a mnohostranné smlouvy, dohody a deklarace, jejichž smyslem bylo vypořádat se s následky nacistické éry a druhé světové války včetně reparací a záležitostí týkajících se německého majetku v bývalém Československu," odpovědělo na dotaz americké ministerstvo zahraničí podle sdělení českého velvyslanectví.

V prvním reaktoru jaderné elektrárny Temelín jsou už více než dvě třetiny paliva

Už 110 z celkového počtu 163 palivových souborů vložila do středečního odpoledne obsluha do reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře pokračuje zavážení bez problémů, a to i navzdory středečnímu tvrzení ekologů, že práce byly přerušeny. Jak dále připomněl, do reaktorového sálu prvního bloku elektrárny zbývá přepravit už jen dva zásobníky se 35 palivovými soubory. Po zavezení všech 163 palivových souborů bude reaktor po kompletaci uzavřen a pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni ho zapečetí. Do fáze zkušebního provozu na plném výkonu se první reaktor Temelína může dostat na jaře příštího roku.

Greenpeace chtějí, aby Temelín posoudili zahraniční experti

Aktivisté ekologické organizace Greenpeace nedůvěřují Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) a žádají, aby otázku bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín prověřili "opravdu nezávislí experti ze zahraničí". Na středeční tiskové konferenci aktivisté Greenpeace uvedli, že elektrárna má problémy s těsností víka tlakové nádoby reaktoru. Zároveň opět vyzvali úřad, aby zastavil zavážku paliva do elektrárny. SÚJB si podle mluvčího Greenpeace ani po opakovaných připomínkách ekologů dokumenty mluvící o závadě nevyžádal.

"Proběhly několikrát těsnostní a tlakové zkoušky, z nichž jsou protokoly, každá zkouška by odhalila takové závady, což se nestalo," reagoval na připomínky Greenpeace mluvčí SÚJB Pavel Pittermann. Doplnil, že se jeho úřad nikdy nebránil výměně informací s dalšími experty.

Ekologové u Temelína "produkovali" jaderný odpad

Transparent s nápisem "Vysoce radioaktivní odpad pro dalších 5000 generací" vztyčili ve středu ekologičtí aktivisté nad silnicí u vjezdu na parkoviště před jadernou elektrárnou Temelín. Chtěli tak upozornit na to, že pokud bude Temelín dokončen a spuštěn, bude kromě elektřiny produkovat i nebezpečné jaderné odpady, jejichž likvidace není vyřešena, řekl ČTK předseda Hnutí Duha Jan Beránek. Akce se obešla bez incidentů a její aktéři se po půl hodině v klidu rozešli.

Červnová míra inflace meziměsíčně vzrostla o 0,6 procenta

Inflace v České republice vzrostla v červnu oproti květnu o 6 desetin procenta, což byl značně vyšší růst než v předchozích měsících. Informoval o tom ve středu Český statistický úřad.

Do vyšší červnové inflace se promítly zejména ceny ropy a sezónní vlivy. "Proto tento výsledek, stejně tak jako i další makroukazatele, neotevírá úvahy o akceleraci inflace," řekl ČTK člen bankovní rady České národní banky Luděk Niedermayer v reakci na zveřejněné údaje. Z hlediska delšího časového horizontu je však podle Niedermayera potřebné udržet dosavadní příznivý vývoj cen i v podmínkách ekonomického oživení či výkyvů zahraničních cen.

Míra nezaměstnanosti v červnu stejná jako v květnu - 8,7 procenta

Nezaměstnanost byla v červnu v České republice stejná jako v květnu, tedy 8,7 procenta. Úřady práce evidovaly k 30.červnu 2000 celkem 451.396 uchazečů o zaměstnání. To je téměř o 2 a půl tisíce méně než ke konci předchozího měsíce a o 16.391 osob více než ve stejném období loňského roku. Informovalo o tom ve středu ministerstvo práce a sociálních věcí.

Magistrát by měl podle Českého helsinského výboru pronajmout Strahov k pobytu odpůrců MMF

Český helsinský výbor apeluje na pražský magistrát, aby se nezříkal odpovědnosti za pronajmutí strahovského stadiónu k pobytu odpůrců zářijového zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB). Výbor považuje nenásilné protesty proti ekonomické globalizaci za legitimní a dosavadním přístupem oficiálních míst k přípravám na pražské zasedání je znepokojen. Výbor současně apeluje na ministerstvo vnitra, aby zajistilo veřejný pořádek a bezpečnost akce za stálé komunikace s druhou stranou a dodržování principů lidských práv, základních svobod a tolerance.

Pronájem plochy strahovského stadiónu společnosti FAM, která tam pro kritiky globalizace chtěla vystavět stanové městečko, odmítli pražští radní před dvěma týdny. Stadión by zřejmě pronajali, pokud by se policie zaručila, že bez problémů zvládne bezpečnostní situaci v jeho okolí. Ministerstvo vnitra pronájem stadiónu doporučuje, ale Strahov si samo pronajímat nebude, což původně nevyloučil ministr vnitra Stanislav Gross. Mluvčí ministerstva Gabriela Bártíková později postoj vnitra odůvodnila tím, že není přípustné, aby se ministerstvo stalo organizátorem protestních akcí.

Karel Mašita se ve sporu s ministerstvem spravedlnosti odvolal

Zmocněnec Jazzové sekce - Artfóra Karel Mašita se ve středu odvolal proti dubnovému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, podle něhož mu musí ministerstvo spravedlnosti vyplatit 111.200 korun. Tato částka spolu s úroky z prodlení nyní činí téměř 230.000 korun. Suma je odškodněním za nezákonná zbavení osobní svobody žalobce komunistickým režimem. Mašita však není s přiznanou částkou spokojen a nárokuje sumu značně vyšší. O svém odvolání ve středu informoval ČTK. Po ministerstvu spravedlnosti se domáhá 170.000 korun za nezákonnou tříměsíční vazbu v roce 1968. Dále nárokuje i 260.000 německých marek (asi 4,7 miliónu korun) za ušlou mzdu za nezákonné odsouzení a následný ochranný dohled v letech 1974 až 1977. K oběma sumám nárokuje i roční úrok z prodlení ve výši 21 procent. Třetí bod žaloby, který se týkal neoprávněné ochranné psychiatrické léčby, vzal Mašita v odvolání zpět. Nejvyšší soud ji totiž svým dubnovým rozsudkem zrušil na základě stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem. Odškodnění plynoucí z tohoto bodu žaloby Mašita jiným úředním postupem uplatňuje zvlášť.

Soudy Mašitovu žalobu na ministerstvo nejprve zamítly, protože se podle nich nepodařilo prokázat výši škody, která mu skutečně vznikla. Ústavní soud svým loňským nálezem však zamítavý verdikt zrušil a obecné soudy se proto věcí zabývají znovu. Ústavní soud konstatoval, že právě proto, že nemohl prokázat své příjmy, byl Karel Mašita, působící tehdy jako hudebník, opakovaně v sedmdesátých letech odsouzen za příživnictví. Podle předsedy senátu Ústavního soudu Antonína Procházky Mašita v důsledku politické perzekuce prakticky nemohl jako výkonný hudebník pracovat.

Ve Stráži pod Ralskem otevřeli pobytové středisko pro uprchlíky

Autobus s 29 žadateli o azyl přijel ve středu před polednem do nově zřízeného pobytového střediska pro uprchlíky ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. "Středisko bylo otevřeno v pondělí 10. července, kdy se tam přesunula skupina 59 uprchlíků z Bělé pod Bezdězem," řekl ČTK vedoucí střediska Bělá pod Bezdězem - Jezová Libor Tondr. Dodal, že celková kapacita nového zařízení bude zhruba 120 lidí. Důvodem zřízení nového střediska v bývalé hotelové ubytovně Uranových dolů byl podle Tondra jednak nárůst uprchlíků a potřeba jejich ubytování, jednak nabídka firmy Advena, která dnes budovu provozuje.

Plot z ústecké Matiční ulice se uplatní v zoo

Světoznámý plot z ústecké Matiční ulice, který byl v minulém roce postaven a vzápětí opět zbourán, už instalují dělníci v ústecké zoologické zahradě. ČTK to ve středu řekla pracovnice propagace ústecké zoo Věra Vrabcová. Plot, který zoologická zahrada odkoupila v dražbě od městského úřadu v Neštěmicích, nahradí zchátralé železné oplocení u hlavní brány zoo.

Betonový plot loni na podzim šest týdnů odděloval v ústecké Matiční ulici obyvatele místních rodinných domků od jejich převážně romských sousedů v obecních bytech. Po ostré kritice českých i zahraničních politiků a ochránců lidských práv, kteří plot považovali za projev rasismu, poslala vláda do Ústí nad Labem deset miliónů korun na řešení soužití obyvatel v této lokalitě. Ústečtí zastupitelé pak 23. listopadu rozhodli, že plot bude rozebrán.

Karlovarský festival doprovází diskuse o evropské filmové tvorbě

Produkci a oběhu evropských filmů je věnováno symposium, které se od středy koná v rámci mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Dva dny budou producenti, představitelé státních a veřejných institucí a mezinárodních organizací, distributoři, tvůrci a kritici hovořit o situaci evropské audiovizuální scény. "Chceme se zaměřit především na problémy transformujících se kinematografií Visegrádské skupiny, tedy České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska," řekl ČTK koordinátor diskuse Jan Svoboda z Českého filmového a televizního svaza Fites. Symposium pořádá s fondem Eurimages a organizací Forum du Cinéma Européen.

Návrat do Karlových Varů byl pro Franka Nera potěšením

Obrovským potěšením byl pro italského herce Franka Nera návrat na karlovarský festival. Poprvé tu byl před 18 lety jako člen delegace k revoluční epopeji Sergeje Bondarčuka Mexiko v plamenech - Rudé zvony, v níž hrál amerického novináře, sledujícího mexickou revoluci. Na letošní festival Nero přijel jen na jednu noc a ve středu odjel. Hned po příjezdu v úterý večer Nero zavítal na tradiční party novinářů. Ve Velkém sále Thermalu pak představil americký film Nezvaný host režiséra Carla Gabriela Nera. Ten je synem Franka Nera a herečky Vanessy Redgraveové, kteří v něm hrají. Franco Nero byl i producentem tohoto celovečerního debutu.

Zlínští si připomněli osmašedesátileté výročí smrti Tomáše Bati

Výročí smrti zakladatele slavné obuvnické dynastie Tomáše Bati, který před osmašedesáti lety zahynul při letecké havárii v Otrokovicích, si ve středu připomněli obyvatelé zlínského okresu. "Kdyby se neštěstí nestalo, vypadala by minulost, současnost a budoucnost zdejšího kraje úplně jinak," řekl ČTK při pietním aktu u Baťova památníku ležícího asi 100 metrů od místa havárie ředitel zlínské Nadace Tomáše Bati Pavel Velev. K památníku muže, který proslavil zlínský region po celém světě, položili květiny též absolventi Baťovy školy práce.

Skanzen na Veselém Kopci bude o víkendu hostit jarmark řemesel

Zhruba stovka lidových řemeslníků z Čech, Moravy i Slovenska se zúčastní o nadcházejícím víkendu 16. ročníku jarmarku řemesel ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska v Čechách (okres Chrudim). Návštěvníci se mohou v prostředí roubených stavení setkat například s dráteníky, hrnčíři, tkalci nebo vařečkáři. Jarmark bude podobně jako v minulých letech doplněn o další kulturní akce. Na sobotní a nedělní dopoledne organizátoři například připravují vystoupení domácích, norských a nizozemských folklórních souborů.

Lidé si v novém lanovém centru v Olomouci poprvé vyzkoušeli svou odvahu

Několik desítek lidí si ve středu poprvé vyzkoušelo svou odvahu a zdatnost v novém lanovém centru Proud v Olomouci. Centrum o rozloze 3500 metrů čtverečních ve středu totiž otevřeli studenti rekreologie z olomoucké Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Lanové překážky ve výšce od jednoho do deseti metrů zdolávali od deseti hodin dopoledne lidé bez rozdílu věku, a tak na záchranných popruzích viseli důchodci i děti. Lanové centrum Proud v Olomouci - Lazcích je jediné svého druhu ve střední a východní Evropě. Zakladatelé centra stavěli dráhu od ledna loňského roku a pro inspiraci si jezdili do Nizozemí a Německa.

Hokejista Pavel Kolařík podepsal smlouvu s Bostonem

Český hokejový obránce Pavel Kolařík ve středu podepsal roční smlouvu s celkem zámořské NHL Boston Bruins. Sedmadvacetiletý bek pražské Slávie byl letos draftován jako celkově 268. hráč. Kontrakt byl podepsán na jeden rok bez opce. Výši hráčova platu odmítl jeho manažer Petr Svoboda zveřejnit.

A ještě informace o čtvrtečním počasí v České republice:

Většinou oblačno, místy přeháňky, přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.