Zprávy čtvrtek, 17. června 1999

A nyní podrobněji

NATO: České posily pro KFOR jsou vítané, ale nebudou využity hned

Rozhodnutí dolní komory českého parlamentu přispět do mezinárodních sil KFOR v jihosrbské provincii Kosovo až 800 vojáky oproti původně plánovaným 150, Severoatlantická aliance vítá, ale této další pomoci nevyužije hned. Uvedly to ve středu vojenské a diplomatické zdroje NATO. Takovýto příspěvek České republiky do společného úsilí o zabezpečení míru a stability v Kosovu je vítaný, uvedl v Bruselu nejmenovaný diplomatický zdroj. Podle jednoho vojenského činitele však plánovači NATO zatím počítají pouze s posílenou průzkumnou rotou, kterou Česká republika nabídla jako první. "Těžko lze měnit něco na tom, co už je rozplánované," uvedl vojenský zdroj s tím, že další české posily půjde do kontingentu zařadit, až někdy po půl roce, tedy při střídání již rozmístěných sil v Kosovu.

Klaus souhlasí s Prodim, že by k rozšíření EU mělo dojít rychle

Za "velmi rozumný" názor považuje předseda českého parlamentu Václav Klaus stanovisko nominovaného předsedy Evropské komise Romana Prodiho, že by k východnímu rozšíření Evropské unie 'EU) mělo dojít spíše dříve než později. Klaus se s Prodim sešel ve středu v Bruselu jako první český politik od jeho březnového jmenování do čela exekutivy Evropské unie. ""Je pro to, aby byla spíše kratší doba mezi dneškem a vstupem plus delší adaptační období než obráceně, tedy dlouhá doba do vstupu a nulové adaptační období. To považuji za velmi rozumné", řekl Václav Klaus po schůzce s Prodim.

Proces rozšíření EU bude podle Klause narážet na mnohá úskalí, členské země se budou zdráhat z finančních, sociálních či politických důvodů. Prodi však zastává moudrý názor, že "politika je také o jisté velkorysosti". Nevylučuje ovšem, že jeho představy nemusejí v unii získat podporu většiny.

Z jednání vlády

Vláda ve středu jmenovala novým ředitelem Bezpečnostní informační služby současného šéfa Vojenského obranného zpravodajství Jiřího Růžka. ČTK to během jednání kabinetu řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Růžek podle něj převezme vedení civilní kontrarozvědky k 1. červenci. Stabilizace BIS je podle Jiřího Růžka jedním z hlavních úkolů, které před ním stojí. "Tato služba byla v uplynulém období zpochybňována," řekl Růžek novinářům.

Ministři na středeční schůzi vlády schválili zprávu o dosavadních výsledcích vládnutí kabinetu bez podstatných připomínek. Dokument je rozdělen do kapitol podle ministerstev a je výčtem splněných úkolů jednotlivými resorty. Vláda zprávu předloží k dalšímu projednání Poslanecké sněmovně. Premiér k ní přednese hodnocení svého kabinetu.

Radikálně zlepšit postavení věřitelů a podstatně změnit občanské soudní řízení zamýšlí vláda, která schválila rozsáhlou novelu občanského soudního řádu. Vicepremiér Pavel Rychetský ji na tiskové konferenci nazval základním kamenem celkové reformy soudnictví; doufá, že urychlí soudní řízení a zlepší vymahatelnost dluhů. Novela přesunuje většinu obchodních sporů z krajských soudů na soudy okresní jako soudy prvního stupně. Přes 120.000 nevyřízených sporů, které po léta neřešeny leží na krajských soudech, ale budou muset soudci krajských soudů vyřešit, řekl Rychetský. Urychlit by se mělo i zavádění takzvaného předběžného opatření, o kterém bude muset soudce rozhodnout do sedmi dnů.

Věcný záměr novely zákona proti praní špinavých peněz, který vláda rovněž schválila, počítá se zrušením vkladních knížek na doručitele a se zavedením dalších povinností pro finanční instituce, které by měly omezit legalizaci výnosů z trestné činnosti. Na tiskové konferenci to řekl ministr financí Ivo Svoboda. Evropská unie vyžaduje zrušení vkladních knížek na doručitele "naprosto nekompromisně", uvedl ministr. Ujistil však, že nepůjde o jejich násilné rušení k určitému datu. Nové knížky nebudou podle věcného záměru zákona již zakládány a ty vydané budou finanční ústavy rušit při prvním předložení klientem, vysvětlil ministr.

Vláda také schválila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2000. "Základním krokem je přesun některých druhů zboží a služeb ze snížené sazby daně do sazby základní," řekl ministr financí Ivo Svoboda. V řadě případů podle něho dochází i k opačnému pohybu, pokud uplatnění snížené sazby není v rozporu s předpisy Evropské unie. Do snížené sazby byly převedeny například některé výrobky pro zdravotnictví a zemědělství, veřejné stravování a ubytování nebo úsporná svítidla.

Návrh zákona o transformaci Českých drah má převést právo hospodaření s veškerým majetkem železnice na ministerstvo dopravy a spojů a drahám má ponechat všechny dosavadní závazky a pohledávky. Majetek užívaný k provozování drážní dopravy má být použit jako vklad státu do nově založené akciové společnosti České dráhy. Společnost bude celostátní i regionální trati včetně souvisejících pozemků oprávněna užívat na základě smlouvy uzavřené mezi ní a ČR zastoupenou ministerstvem dopravy.

Evidenci obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů by podle nových zákonů již neměla mít na starosti policie nýbrž okresní úřady. Převod těchto správních činností z policie na okresní úřady zajistí návrhy tří zákonů o evidenci obyvatel a rodných číslech, o občanských průkazech a o cestovních dokladech, které kabinetu předložil ministr vnitra Václav Grulich.

Od příštího roku budou v ČR platit vedle ročních i desetidenní a měsíční dálniční známky. Jak na tiskové konferenci informoval ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, zároveň by se v příštím roce měl zvýšit roční dálniční poplatek pro vozidla o hmotnosti od 3,5 tuny do 12 tun o polovinu na 6000 a u vozů o hmotnosti nad 12 tun na 12.000 korun. Cena známky pro osobní vozidla zůstane na letošních 800 korunách. Desetidenní známka pro vozy do 3,5 tuny bude stát 100 korun a měsíční 200 korun. Známka na deset dní pro vozidla o hmotnosti od 3,5 do 12 tun bude stát 300 a měsíční 800 korun a pro těžší vozy vyjde na 600, respektive 1600 korun.

Kabinet také přijal návrh ministra kultury Pavla Dostála, aby se původně gotický severomoravský hrad Bouzov ze 14. století stal národní kulturní památkou. Podle téhož nařízení se národní kulturní památkou stává i unikátní dílo východočeského řezbáře známé pod názvem Třebechovický betlém a kostel Sv. Mikuláše v Čečovicích na Domažlicku.

Vláda si za rok činnosti vysloužila více kritiky než chvály

Odsouvání zásadních reforem na výdajové stránce rozpočtu, zalepování děr v rozpočtu zvyšováním nepřímých daní pod záminkou sladění s Evropskou unií a odkládání úpravy regulovaných cen vytýkají ekonomové nejvíce sociálnědemokratické vládě za její téměř roční působení. Pochvalná slova, kterých je méně, se týkají hlavně dokončení privatizace Československé obchodní banky. Další výtky, které odborníci snášejí na hlavu kabinetu Miloše Zemana, směřují k pomalému postupu revitalizace, důchodové reformy či reformy zdravotnictví. "Revitalizace probíhá příliš pomalu. Přešlapování vlády z místa na místo je pro podniky příliš nákladné, neboť potřebují vyřešit problém předluženosti a obnovit výrobu," uvedl Martin Hlušek z Investiční a Poštovní banky.

Petr Zahradník z Conseq Finance vládě vyčítá také alibismus, nekompetentnost v konkrétních jednotlivostech, aroganci vůči veřejnosti i sdělovacím prostředkům. Za pozitivní činy naopak pokládá schválení investičních pobídek a "alespoň verbální vstřícnost vůči Evropské unii".

Zahraniční výbor podpořil přijetí předlohy o občanství krajanů

Přijetí vládního návrhu zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, který se snaží zmírnit následky křivd z let 1948 až 1989, doporučil Poslanecké sněmovně její zahraniční výbor. Podobný postoj zaujal i k novele zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, která má vyřešit některé problémy spojené s rozdělením československé federace.

První z předloh je adresována českým krajanům žijícím v zahraničí a všem osobám, které byly v minulosti československými státními občany a toto občanství pozbyly v době od 25. února 1948 do 28. března 1990. Navržený zákon by měl odstranit mimo jiné problémy zákona z roku 1990, který novelizoval předpisy o nabývání a pozbývání státního občanství. Tento zákon se totiž nevztahoval na ty bývalé občany, kteří naturalizací nabyli státní občanství USA a podle Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 původní občanství ztratili. Platnost smlouvy skončila v srpnu 1997.

Druhá předloha by měla řešit například problémy lidí, kteří po rozdělení federace zůstali státními občany ČR, ale setrvali na Slovensku, jehož státní občanství nenabyli. Návrh v této souvislosti předpokládá možnost dvojího státního občanství.

Žantovský odešel z grémia Kavanových externích poradců

Předseda senátního zahraničního výboru Michael Žantovský 'ODA) rezignoval na členství v grémiu externích poradců ministra zahraničí Jana Kavana 'ČSSD). Žantovský ve středu ve výboru řekl, že důvodem je nesouhlas a nespokojenost s postojem ministra k řešení kosovské krize. Kvůli česko-řecké iniciativě k urovnání konfliktu, jejímž byl Kavan spolutvůrcem, vyzval nedávno sněm ODA šéfa české diplomacie k odstoupení. Žantovský se jako jediný zástupce horní komory parlamentu stal Kavanovým externím poradcem koncem loňského roku. Ministr podle Žantovského tehdy usiloval o "konsensuální pojetí české zahraniční politiky při naplňování zájmů České republiky. "To se však nestalo," uvedl Žantovský.

AI Policii ČR vytýká bití demonstrantů

Mezinárodní organizace obránců lidských práv Amnesty International 'AI) uveřejnila výroční zprávu za rok 1998. Českou republiku vyzývá, aby zajistila lepší průpravu činitelů, kteří zajišťují uplatňování Mezinárodní konvence o odstraňování všech forem rasové diskriminace. Uvádí, že loni v květnu po demonstraci 3000 přívrženců ekologických a levicových skupin policisté v centru Prahy zbili desítky účastníků demonstrace i chodců. Podle AI příslušníci bezpečnostních sil tímto způsobem odpověděli na násilné incidenty, ale jednali až poté, co demonstrující rozptýlili. Amnesty žádá ministra spravedlnosti Otakara Motejla o vyšetření případů špatného zacházení se zadrženými na policejních stanicích a přeje si, aby úřady informovaly o podobných událostech v roce 1996 a 1997.

Bašta odmítl kritiku za konferenci v hotelu patřící Libyjcům

Ministr Jaroslav Bašta odmítl kritiku opozičních politiků za to, že se v úterý zúčastnil zahájení mezinárodního semináře o drogách v pražském hotelu, který je ve vlastnictví libyjské společnosti Corinthia Group. Na tuto firmu se vztahují mezinárodní sankce proti Libyi. "Domnívám se, že místo konání semináře nemohlo být v tomto případě nadřazeno poslání a záslužnosti celé akce a považuji za svoji povinnost akci podpořit," uvedl Bašta v prohlášení pro ČTK. Tato akce, na níž předávají odborníci ze západní Evropy své zkušenosti týkající se nových syntetických drog svým kolegům z postkomunistických zemí, se měla podle Bašty původně konat ve Slovinsku. Do Prahy byla přesunuta až na poslední chvíli vzhledem k válečnému konfliktu na Balkáně.

Odvolání zmocněnce Uhla žádají již i signatáři Mikulovské výzvy

O odvolání Petra Uhla z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva pro nekompetentnost požádali v otevřeném dopise premiéra Miloše Zemana organizátoři petice Mikulovská výzva. ČTK to řekla Jana Vlková, organizátorka petice, jež vznikla na morální podporu mladého mikulovského strážníka, který v lednu zastřelil prchajícího zloděje. Výzvu začal kritizovat Uhl, který prý intervenoval na "nejvyšších místech", a kauza strážníka byla předána Krajskému úřadu vyšetřování v Brně k novému vyšetřování. "Zmocněnec přispívá svými častými nekompetentními zásahy k rozdmýchávání národnostní nesnášenlivosti a ukracuje občany na jejich právech. Je to přesný opak toho, co by měl dělat," uvedla Vlková. Dodala, že Uhl v posledních měsících kompromituje vládu.

Členové romské komise se seznamovali se švédskou péčí o menšiny

Nejen švédský školský systém pro etnické menšiny, ale především důvěra, kterou mají švédští Romové ke státu, inspirovala členy vládní komise pro záležitosti romské komunity při návštěvě Švédska na přelomu května a června. Během studijní cesty, kterou inicioval prezident Václav Havel a švédský ministr pro lidská práva a etnické menšiny Pierre Schori, delegace zjišťovala, jak řeší Švédsko romskou problematiku. Romská komunita zde čítá na 25.000 lidí. Země začala romskou otázku řešit až v 90. letech, poměrně vysoká je proto stále například romská negramotnost, řekl ve středu novinářům Koloman Tišer, romský poradce ministerstva zahraničí. Mezi tamními Romy ale panuje důvěra ke státu a vzdělávacímu a sociálnímu systému země. Švédská vláda se totiž snaží proniknout do způsobu života jednotlivých etnik. Například vyučování se přizpůsobuje romské mentalitě a více informuje o způsobu života romských rodin.

Při ochraně zdraví dětí se ČR nyní věnuje prevenci úrazů a drog

Ochrana a podpora zdraví dětí se v České republice, podobně jako v jiných vyspělých zemích, přeorientovala z oboru životního prostředí do oblasti prevence úrazů, alergií, kuřáctví a zneužívání drog, zlepšování výživy a prostředí bytů a škol. O změnách v zaměření prevence chce informovat ministr zdravotnictví Ivan David na třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví, která se koná do 18. června v Londýně. David vede desetičlennou delegaci, v níž je ministr životního prostředí Miloš Kužvart a hlavní hygienik Jiří Vytlačil. Ve zprávě, kterou hodlá přednést v Londýně, David vyzdvihne hnutí Zdravá škola, připomene vysokou úroveň systému očkování a monitorování pylových alergenů.

Odboráři Vítkovic vyhlásili stávkovou pohotovost

Stávkovou pohotovost v akciové společnosti Vítkovice vyhlásila Rada Odborové centrály Vítkovice. "Důvodem je hospodářská situace podniku, která vede k velmi napjaté finanční situaci," sdělil ČTK předseda odborové centrály a člen krizového štábu Pavel Folta. Odboráři se podle něj bojí, aby nynější úroveň platební nedisciplinovanosti vůči státním institucím a jiným právnickým osobám nezpůsobila ochromení provozuschopnosti Vítkovic. Odboráři se také vzhledem k situaci v podniku bojí ztráty dalších pracovních míst a nevyplácení mezd v plném objemu a včas. Obávají se i neplnění uzavřené Kolektivní smlouvy pro letošní rok. Folta upozornil, že pokud se situace ve strojírensko-hutnickém gigantu nebude řešit, provozy se zřejmě brzy zastaví.

V ČR se o své místo bojí méně zaměstnanců než v Polsku a Maďarsku

V České republice se devět procent ekonomicky aktivních obyvatel obává, že by mohli přijít o své pracovní místo. Oproti tomu v Polsku podobné obavy připouští třetina občanů a v Maďarsku 17 procent obyvatel. Vyplývá to z dubnového průzkumu Institutu pro veřejné mínění 'IVVM), který má ČTK k dispozici.

Stejný průzkum také uvádí, že velké problémy a nejistou budoucnost má podle názoru respondentů v České republice 15 procent podniků. Největší obavy o budoucnost podniku mají respondenti v Polsku, kde 34 procent připouští, že podnik má velké problémy, dalších šest procent dokonce předpokládá zánik podniku. V Maďarsku považuje potíže podniku za velké 10 procent dotázaných, jedno procento pak očekává zánik.

S Českým rozhlasem darovalo krev 1079 lidí

Celkem 1079 lidí darovalo ve středu krev s Českým rozhlasem, z toho 373 v budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze a dalších 706 v regionech, kde má Český rozhlas studia. Akce Daruj krev s Českým rozhlasem se konala už posedmnácté.

Literární teoretici zahájili konferenci o kultuře 60. let

Vzpomínkou na nedávno zesnulého spisovatele a ředitele Ústavu pro českou literaturu Vladimíra Macuru zahájili ve středu v pražské budově Akademie věd ČR čeští a zahraniční bohemisté, literární vědci a kunsthistorici konferenci o literatuře a kultuře 60. let. Setkání, navzáné "Zlatá šedesátá - Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání ... a zklamání", potrvá do pátku. Mezioborové třídenní setkání teoretiků literatury, divadla a filmu by mělo podle pořádajícího Ústavu pro českou literaturu vytvořit prostor pro společné zamyšlení nad jedním z nejzajímavějších období české i evropské kultury. Účastníci konference by se měli také pokusit o analýzu mýtů, které jsou s 60. lety spojeny.

Film Oskara Reifa Postel byl oceněn na festivalu v Seattlu

Autorský celovečerní debut režiséra Oskara Reifa Postel byl oceněn na mezinárodním filmovém festivalu v Seattlu. "Na jubilejním 25. ročníku této největší severoamerické filmové přehlídky získal zvláštní cenu poroty," řekl Reif ČTK a dodal, že ve třech týdnech tam bylo uvedeno 180 celovečerních filmů a osmdesát dokumentů. Podle Reifa byl jeho snímek zároveň pozván do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Chicagu, který se uskuteční v říjnu.

Jiří Kolář otevřel v Praze galerii

Proslulý český básník a výtvarník Jiří Kolář a jeho žena Běla otevřeli ve středu na pražském Betlémském náměstí galerii nesoucí jejich jména a zároveň zde zahájili prodejní výstavu svých koláží. Pětaosmdesátiletého umělce, který žije v Paříži, přišly pozdravit významné osobnosti českého kulturního života. Výstava zahrnuje několik typů koláže, které se postupně objevovaly v Kolářově výtvarné životní etapě, jež se datuje od konce 50. let po dnešek. Zájemci však mohou v nově otevřené galerii vidět díla z období od 70. let po současnost. Koláže budou v galerii vystaveny po dva měsíce.

Ze sportu:

Už na třetí místo se probojovali čeští fotbalisté v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace 'FIFA), který její představitelé zveřejnili v Nyonu. Před vicemistry Evropy jsou jen finalisté loňského světového šampionátu Francouzi a Brazilci. Češi tak po výhrách v evropské kvalifikaci nad Estonskem a Skotskem předstihli v žebříčku mistry Evropy Němce i Italy.

Petr Korda oznámil v Londýně konec kariéry. Třicetiletý tenista, loňský vítěz Australian Open, tak učinil poté, co neuspěl ve druhém kole kvalifikace Wimbledonu. V Roehamptonu totiž překvapivě prohrál s domácím tenistou Dannym Sapsfordem, až 590. hráčem na světovém žebříčku, 6:3, 6:7 a 4:6. "Už nemám psychickou sílu jako dříve. Nyní se chci stát obyčejným člověkem," uvedl po porážce Korda. "Poslední zápas, který dohraji koncem července, bude soudní pře s Mezinárodní tenisovou federací," doplnil hráč, který měl loni při Wimbledonu pozitivní dopinkový nález. Konečné rozřešení jeho případu vynese koncem července Arbitrážní sportovní soud v Lausanne. "Moje starší dcera Jessica začne v září chodit do školy, a proto se usadíme v Praze", řekl Korda.

Bývalá světová rekordmanka ve skoku o tyči Daniela Bártová udržela neporazitelnost na mítinku Pražská tyčka a soutěž v dolní části Václavského náměstí ve středu popáté v řadě vyhrála. Tentokrát svěřenkyni Boleslava Patery stačilo k prvenství 421 centimetrů, které zdolala na první pokus.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Oblačno až polojasno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.