Zprávy čtvrtek, 19. dubna 2001

Zprávy: 19. dubna 2001

Kateřina Brezovská

OSN schválila návrh české rezoluce o Kubě

Komise OSN pro lidská práva schválila ve středu v Ženevě návrh rezoluce odsuzující porušování lidských práv na Kubě, který předložila Česká republika. Pro návrh hlasovalo 22 států, proti bylo 20, hlasování se jich zdrželo 11. Rezoluce neobsahuje kritiku protikubánských ekonomických sankcích, která byla do návrhu původně zařazována a což vyvolalo nelibost USA. Zástupce Belgie ale v debatě jménem Evropské unie ocenil úsilí ČR zařadit do rezoluce odstavec kritizující americké embargo. Rezoluce uvádí, že na Kubě nebylo v oblasti lidských práv dosaženo žádoucího zlepšení, vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími represemi vůči opozici a vyzývá kubánskou vládu, aby s opozicí zahájila dialog. V konečné verzi také stojí, že kvůli podpoře lidských práv a ekonomické prosperity na Kubě by měly členské státy podniknout kroky ke zlepšení ekonomické situace kubánského lidu. Přijetí rezoluce přivítal český prezident Václav Havel. Podle svého mluvčího Ladislava Špačka je přesvědčen, že "problém lidských práv na Kubě může vyřešit jen otevřený přístup založený na dialogu a spolupráci co největšího počtu zemí demokratického společenství". Náměstek českého ministra zahraničí Martin Palouš, který v komisi návrh rezoluce předložil, označil výsledek hlasování za pozoruhodný úspěch. Obtížné bylo podle něj získat souhlas některých latinskoamerických zemí. "Jedno velké bitevní pole byla Afrika, protože africké hlasy jsou nestálé a nejasné," dodal. O "velkém úspěchu české diplomacie" hovořil z Nikósie, kde je s ministrem Janem Kavanem, také mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil. Většinou kladné byly i reakce dalších českých politiků, z nichž však někteří opoziční znovu kritizovali přípravu návrhu dokumentu, který v původní podobě podráždil Spojené státy.

Brusel znepokojen českými deficity a Mertlíkovým odchodem

Souběžný prohlubující se schodek českého státního rozpočtu a platební bilance znepokojuje Evropskou komisi, která v něm vidí důsledek strukturálních chyb. Její činitelé upozorňují, že pokud situace potrvá, odrazí se negativně v letošní hodnotící zprávě EK, která bude schválena v listopadu. Česká vláda byla varována při nedávné návštěvě předsedy EK Romana Prodiho v Praze. Bylo při ní údajně řečeno, že cena hospodářského oživení v ČR připadá Bruselu neúměrně vysoká a riskantní. Prodi ani Verheugen nešli ovšem až po spekulace, zda bude ČR letos zařazena mezi "fungující tržní ekonomiky" či nikoli.

Nepříznivý dojem umocnila demise ministra financí Pavla Mertlíka, který měl v bruselských kruzích dobrou pověst. Analytici v ní spatřují předvolební politizaci, která může mít negativní makroekonomické důsledky a otřást důvěrou jak zahraničních partnerů, tak investorů.

EK navrhne souhlas s přechodnými obdobími pro prodej půdy

Evropská komise v příštích dnech předloží členským státům návrhy stanovisek vůči kandidátským zemím ke kapitole "volný pohyb kapitálu", v nichž pravděpodobně doporučí souhlas s přechodnými obdobími, po která by byl omezen prodej půdy cizincům ze zbytku EU. Podle souběžných zdrojů komise zatím zvažuje pětileté přechodné období pro obchodování s druhotnými nemovitostmi a sedmileté pro zemědělskou a lesní půdu. Zároveň se mluví bez bližšího upřesnění o určité "flexibilitě", tedy možnosti tato období zkracovat či prodlužovat. Česká republika požádala o desetiletý odklad volného prodeje zemědělské a lesní půdy a o pět let pro druhotné nemovitosti, tedy domy a byty, jež neslouží jako cizincovo trvalé či hlavní bydliště. Pěti až sedmiletá přechodná období pro půdu a nemovitosti by vypadala jako zrcadlový odraz návrhu EK na odklad volného pohybu pracovníků z nových členských zemí předloženého minulý týden. Ačkoli činitelé EK popírají, že činí přímé spojení mezi oběma tématy, aspoň v politické rovině tomu tak je.

Zeman: Od roku 2003 by ČR mohla růst šestiprocentním tempem

Premiér Miloš Zeman odhaduje potenciál růstu české ekonomiky na zhruba šest procent. Tohoto tempa by mohla Česká republika dosáhnout v roce 2003 až 2004. "Pak bychom se udržovali trvale zhruba na této šestiprocentní trajektorii," řekl Zeman novinářům po čtvrteční konferenci Hospodářství v ČR v roce 2000. Letos by ČR mohla podle Zemana růst o čtyři procenta a v roce 2002 o pět procent. "Pokud nedojde k velkým vnějším turbulencím," dodal. Loni vzrostl hrubý domácí produkt ČR o 3,1 procenta.

Vláda jmenovala Rusnoka guvernérem u SB a Tůmu guvernérem u MMF

Vláda ve středu jmenovala nového ministra financí Jiřího Rusnoka zástupcem České republiky v radě guvernérů Světové banky (SB) a guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu zástupcem ČR v radě guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF). Rusnok s Tůmou tak nahradí své předchůdce Pavla Mertlíka a Josefa Tošovského, které kabinet z funkcí u mezinárodních institucí odvolal. Vláda dále jmenovala Rusnoka guvernérem za ČR v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Tůmu jeho náhradníkem. Jmenování nových zástupců ČR bylo nezbytné v souvislosti se zasedáním EBRD od 23. do 24. dubna v Londýně a následným zasedáním MMF a SB ve Washingtonu.

Rusnoka v úterý do úřadu uvedl premiér Miloš Zeman poté, co ho prezident republiky minulý pátek jmenoval novým ministrem financí. Tůma vystřídal Tošovského v čele České národní banky loni 1. prosince. Vláda však zároveň ve středu rozhodla, že Tůmovo jmenování guvernérem ČNB zpochybní. Požádá totiž Ústavní soud, aby rozhodl, zda byl podle ústavního zákona při loňském jmenování guvernéra a viceguvernéra nutný premiérův podpis. Původně se kabinet domáhal u Ústavního soudu obecného rozhodnutí, zda je nutný premiérův podpis ke jmenování guvernéra a viceguvernérů ČNB prezidentem republiky. Ústavní soud se ale odmítl stížností vlády zabývat s vysvětlením, že mu přísluší pouze rozhodování o konkrétních případech.

Ministerstvo zahraničí letos schválilo 280 žádostí o vývoz zbraní

Ministerstvo zahraničí letos zatím schválilo přes 280 žádostí o vývoz vojenského materiálu; zamítlo pouze dvě. Žádosti se týkaly řádově několika desítek zemí, uvedl ve čtvrtek tiskový odbor ministerstva. Loni byl podle předběžných informací legálně vyvezen vojenský materiál do více než šesti desítek zemí. Zájemce o vývoz zbraní musí se svojí žádostí o konkrétní exportní licenci uspět nejen u ministerstev průmyslu a obchodu a obrany, ale i u diplomacie, která posuzuje jednotlivé případy ze zahraničněpolitického hlediska. Výrazný rozdíl mezi schválenými a zamítnutými žádostmi je dán i tím, že zájemci před podáním žádosti zjišťují své šance, řekl ČTK jeden z vývozců. Loni udělilo ministerstvo průmyslu a obchodu přes 470 licencí na vývoz vojenského materiálu. Resort zahraničí umožňuje export materiálu i do některých zemí, které sužují ozbrojené konflikty, například do Alžírska nebo na Srí Lanku. K jejím břehů nyní dorazila zásilka zbraní z ČR za zhruba 100 miliónů korun.

Vyhláška o elektronickém podpisu bude nejpozději na podzim

Úřad pro ochranu osobních údajů bude moci vydat vyhlášku o elektronickém podpisu až po schválení novely zákona o ochraně osobních údajů, která úřadu svěřuje příslušné kompetence. Tuto novelu zatím schválila pouze Poslanecká sněmovna. Ředitelka odboru elektronického podpisu úřadu na ochranu dat Dagmar Bosáková na tiskové konferenci nechtěla určit, kdy vyhláška nabyde platnosti, jako "nejzazší" termín ale uvedla podzim letošního roku. Vyhláška má otevřít cestu k získání akreditace zejména pro ty, kteří chtějí vydávat kvalifikované certifikáty pro využití elektronického podpisu při jednání s úřady. Podle vedoucího oddělení pro elektronický podpis úřadu na ochranu dat Pavla Vondrušky bude vyhláška zavádět způsoby hodnocení bezpečnosti informačních systémů na vydávání certifikátů. Úřad bude ověřovat, zda žadatel o akreditaci bude splňovat všechny požadavky kladené zákonem.

Vláda současně s vyhláškou připravuje nařízení pro používání elektronického podpisu ve styku s úřady. Nařízení předpokládá vydání standardů zaměřených na bezpečnost "elektronických podatelen a na ověřovací a podepisovací prostředky doporučené pro tyto podatelny. Standardy má zpracovat Úřad pro veřejné informační systémy.

Německým investorům se v ČR daří dobře, ale kritizují právo

Atmosféra mezi německými investory v ČR je podle nejnovějšího průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) zcela jednoznačně pozitivní. Tři pětiny ze 130 respondentů z řad členů komory má "dobrou" hospodářskou situaci a 38 procent těchto podniků ji považuje za "uspokojivou". Dvě procenta jsou nespokojena. Ve čtvrtek to na tiskové konferenci řekl Andreas Schäfer z ČNOPK, která oslovila 400 z 500 svých členů. Německo patří mezi druhou nejčastěji investující zemi v tuzemsku, která do české ekonomiky "nalila" od roku 1990 do 2000 zhruba 5,7 miliardy USD. Předstihlo jej pouze Nizozemsko s 6,4 miliardy USD, což je však podle Schäfera způsobeno tím, že řada investic z jiných zemí jde právě přes zemi tulipánů. Přes miliardu se ještě dostaly Rakousko (2,7 miliardy USD), USA (1,4 miliardy USD) a Británie (miliarda dolarů).

Trvalou bolestí je však právní systém a státní správa, které se proti dřívějším průzkumům zlepšily jen mírně. Nejlépe dopadla česká infrastruktura, která dostala na "školní" stupnici od jedné do pěti dobrou známku 2,5, na chvostu byly veřejná správa a právní systém se "čtyřkou". Hlavními právními slabinami jsou délka soudních a schvalovacích řízení a nedostatečná právní jistota.

CVVM: Pětina občanů stále dává přednost poměrům před rokem 1989

Pětina lidí stále dává přednost poměrům před rokem 1989. Naopak za lepší považuje současnou situaci 31 procent respondentů. Podle 38 procent nelze jednoznačně říci, zda jsou polistopadové poměry lepší, nebo horší. Na současných poměrech lidem nejvíce vadí počínání politické elity, ekonomická a sociální situace a kriminalita. Vyplývá to z výsledků březnového průzkumu, které poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Dotázaní jsou po roce 1989 nejčastěji spokojeni s demokratickými svobodami, jako je možnost svobodně žít, otevřeně říkat své názory, cestovat a mít volný přístup k informacím. Při porovnání nynějšího života s dobou před listopadem většina respondentů považuje za lepší i svůj soukromý život včetně materiálního zabezpečení. Lidé jsou v současné době více spokojeni i s tím, že se mohou podílet na veřejném životě. Naopak hůře dotázaní hodnotí své nynější osobní perspektivy a možnosti pracovního uplatnění. Za horší než v minulém režimu považuje většina občanů i své sociální jistoty a bezpečí.

Romové stále usilují o obnovení pietního místa v Letech u Písku

Čeští Romové stále usilují o odstranění velkokapacitního vepřína, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku. Větší úspěch při obnově pietního místa, které tam existovalo do roku 1974, si Romové slibují od spolupráce s Výborem pro odškodnění obětí romského holocaustu a dohody mezi Mezinárodní romskou unií (IRU) a ministerstvem zahraničí. ČTK to řekl ve čtvrtek mluvčí Grémia romských regionálních představitelů Ondřej Giňa. "Výbor pro odškodnění romského holocaustu se bude touto věcí zabývat tím správným způsobem, to je organizace speciálně zaměřená na záležitosti tohoto typu," uvedl Giňa. Výbor také pátrá po romském majetku ukradeném za války a chce iniciovat trestní stíhání lidí, kteří se na genocidě Romů za druhé světové války podíleli.

V Letech u Písku byl zřízen za druhé světové války romský koncentrační tábor, v němž podle dokumentů zahynulo několik stovek Romů; podle romských aktivistů šlo o tisíce lidí. Romští aktivisté a zahraniční organizace se nyní snaží, aby na místě tábora, kde dnes stojí vepřín, vznikl památník. Celý archiv koncentračního tábora se nyní nachází v muzeu holocaustu ve Washingtonu. Další romský koncentrační tábor byl v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku; tam je v současné době rekreační středisko, o jehož zrušení Romové také usilují.

Ladislav Klíma vychází v USA poprvé v angličtině

Poprvé v angličtině se dostala ve středu na americký trh kniha originálního, nekonformního českého spisovatele Ladislava Klímy, který žil v letech 1878 až 1928. Nakladatelství Twisted Spoon Press nechalo přeložit jeho dílo Utrpení knížete Sternenhocha a české velvyslanectví ve Washingtonu spolu s divadelní skupinou SCENA představilo překlad ve washingtonském knihkupectví Politics and Prose. "Česká literatura je darem, který stále vydává plody," napsal nedávno k chystané prezentaci knihy Washington City Paper, který seznamuje obyvatele americké metropole s hlavními kulturními událostmi. Jako příklad nevyčerpatelné české literární plodnosti Washington City Paper uvedl jména Milana Kundery, Ivana Klímy, Bohumila Hrabala, Jaroslava Seiferta, Miroslava Holuba, Václava Havla, Jaromíra Haška a z čerstvých autorů Jáchyma Topola, jehož román City Sister Silver (Sestry) vyšel nedávno v USA. Klímova povídka se čte podle americké publikace tak, jak by ji asi napsal Edgar Allan Poe, kdyby si přečetl Friedricha Nietzscheho. Klímovo dílo však mísí vysoký a nízký styl, světskost a posvátnost, což je typicky český literární zvyk.

Výstavu architektury na Pražském hradě doprovází i sada publikací

Sadu šesti publikací, jež doprovázejí výstavu Deset století architektury na Pražském hradě, představili ve čtvrtek kurátoři expozice. Každá z knih přibližuje jeden historický sloh a čtenáři tak mají možnost se na celkem 1480 stranách a 2500 fotografiích a plánech seznámit s jeho charakteristickými znaky a významnými stavbami. "Když jsme začali před třemi lety s přípravou výstavy, tak jsme chtěli, aby v den jejího zahájení byly knihy na stole. To se nám nakonec podařilo," řekl novinářům hlavní kurátor Miroslav Řepa. Výstava Deset století architektury je sestavena z exponátů nejen z Prahy, ale i z dalších míst České republiky. Pražský hrad nabídl tvůrcům možnost umístit expozice věnované nejvýznamnějším architektonickým slohům do autentických prostor. Těžiště výstavy tudíž nespočívá jen na exponátech, ale také na možnosti, že návštěvníci mají přímý styk s reálnou architekturou daného období. "Lidé si knihy kupují především jako vzpomínku na výstavu, ale věříme, že v nich budou listovat ještě za několik let," dodal Řepa. Sada knih v češtině a angličtině stojí 1400 korun. Lidé si je však mohou koupit také jednotlivě.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách srážky sněhové. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 6 až 9 stupňů, na horách kolem 2 stupňů Celsia.