Zprávy čtvrtek, 26. srpna 1999

A nyní podrobně:

Násilí páchané na Srbech není podle prezidenta Václava Havla součástí státní politiky

Za tragédii označil prezident Václav Havel útoky v jugoslávské provincii Kosovo, jejichž terčem se po příchodu mírových jednotek KFOR do oblasti stali Srbové, Romové a členové etnických menšin jiného než albánského původu. Neštěstím podle něj jsou také útěky některých srbských obyvatel z provincie, ale nelze z této situace vinit jednotky KFOR, řekl novinářům v Novém Jičíně prezident Havel. "Exodus Srbů není součástí politiky státu ani mezinárodní organizace, na rozdíl od vyhánění Albánců, které bylo součástí státní politiky a bylo centrálně organizováno," zdůraznil prezident. Domnívá se, že pokud by jednotky KFOR měly útokům zabránit, muselo by jich v provincii působit daleko víc. K tomu však podle prezidenta nenašly země Severoatlantické aliance dostatek odvahy. Prezident Havel doufá, že se alespoň část Srbů, kteří ve strachu opouštějí Kosovo, vrátí zpět do svých domovů. Od vstupu mezinárodních sil do jugoslávské provincie zde bylo údajně zabito 200 Srbů a osob nealbánského původu, 400 dalších bylo zraněno a 200 uneseno. Kolem 80.000 lidí bylo propuštěno z práce. Poškozeno prý bylo v tomto období 40.000 domů a 50 kostelů. Motivem útoků je zřejmě odplata za násilí, jež páchali v minulosti Srbové na kosovských Albáncích, ale mnoho případů má také čistě kriminální charakter. Do Kosova vstoupilo od června, kdy se odtud stáhly vládní jugoslávské jednotky, nelegálně na 100.000 Albánců. Mezi nimi jsou prý především zločinci, bandité a příslušníci albánské armády.

Podle Václava Havla chybí většině firem na Novojičínsku strategický partner

Většině firem na Novojičínsku chybí podle prezidenta České republiky Václava Havla strategický partner, který by je dovedl na světové finanční trhy, dokázal získat úvěr, přinést peníze a investovat. Zároveň podle Havla chybějí velké investice, které by pomohly oživit výrobu. Novinářům to při návštěvě v ČKD Vagonka Studénka řekl mluvčí prezidenta Ladislav Špaček. Prezident se při schůzce s představiteli největších průmyslových podniků na Novojičínsku seznámil s jejich problémy. Ředitelé firem tlumočili Havlovi svůj požadavek, aby stát rozhodl, které podniky chce určitým způsobem podporovat. "Prezident nemá nic proti státní podpoře některých podniků, ale jde o to, že podpora musí být koncepční. Stát by měl mít jasnou představu své politiky, jaký druh průmyslu bude podporovat a jaký charakter bude mít tato republika," sdělil Špaček. Nejasnost a neprůhlednost vlastnických vztahů u podniků komplikuje podle prezidenta jakoukoli restrukturalizaci a dynamiku vývoje firem. "Přesouvá se vlastnictví, není jasné kdo je vlastník, vzájemná propojenost prostřednictvím bank či různých vlastníků, to je komplikace, které ztěžují tyto procesy," dodal Špaček.

Vzrůstající nezaměstnanost v České republice má podle prezidenta Václava Havla tři roviny příčin. Nejvíce ovlivňují počet lidí bez práce specificky české důvody, jako jsou národní povaha, historický vývoj, kvalita či nekvalita právního prostředí, koncepce privatizace, politický styl či politická atmosféru v České republice. "Kdyby naše hospodářství bylo tak výkonné, jako země, s kterými se srovnáváme, a to s vyspělými tržními zeměmi, byla by naše nezaměstnanost asi dvojnásobná," řekl Havel na tiskové konferenci v Novém Jičíně. Další faktor působící na nezaměstnanost spatřuje Havel v obecně postkomunistických důvodech. Tím je podle něj dlouholetý život v totalitních poměrech, který zanechal stopy v lidských myslích. "To se nyní vrací a lidé jsou konfrontováni s něčím, na co nebyli zvyklí, a jsou na ně kladeny úplně jiné nároky," prohlásil prezident. Poukázal na to, že lidé nejsou zvyklí cestovat z místa na místo, měnit zaměstnání, překvalifikovávat se či stěhovat. Posledním důvodem rostoucí nezaměstnanosti jsou obecně civilizační důvody, se kterými se potýkají všechny země, včetně nejvyspělejších. "To souvisí s vývojem civilizace, globalizací, se strukturou hodnot, v něž lidé věří, nebo spojením kvality života," tvrdí hlava státu. Podle prezidenta je východiskem, jak zabránit stále zvyšujícímu se počtu lidí bez práce, modernizace podniků, zprůhlednění vlastníků firem, vstupování na nové trhy a zvyšování výkonnosti, efektivity a produktivity práce. "Čím víc bude naše hospodářství vzkvétat, tím větší bude šance, že se budou vytvářet nová pracovní místa," dodal Havel.

Prezident Havel se nepřímo ohradil proti výpadům Václava Klause proti Václavu Fischerovi

Prezident Václav Havel ve středu v rozhovoru pro Český rozhlas nepřímo nařkl předsedu Občanské demokratické strany a Poslanecké sněmovny Václava Klause ze šosáctví a kritizoval ho, že sice hlásá liberalismus, ale v době předvolební senátní kampaně najednou vystupuje proti bohatým lidem." Klaus v dopise voličům tento týden napadl majitele cestovní kanceláře a nezávislého kandidáta Václava Fischera - a podle průzkumů nejvážnějšího soupeře kandidátky Jiřiny Jiráskové -, že své milióny ve volební kampani využívá, aby mátl voliče. "Za své podnikatelské zájmy lobbující pan Fischer rozmařile utrácí ve své kampani nevídané milióny, aby pravicově laděné Pražany zmátl," napsal Klaus. Prezident na to ostře reagoval, aniž však vyslovil Klausovo jméno. "Najednou se pod rouchem liberála objevuje český šosák, závistivý," pronesl prezident pár hodin před skončením kampaně před prvním kolem voleb do pražského volebního obvodu. "Leckdo, kdo fundamentalisticky neustále opakuje liberalistické pravdy a liberalistická dogmata, najednou nemá rád bohatého člověka a vytýká mu, že své poctivě vydělané milióny dá na kampaň," řekl. Mezi negativními jevy senátní kampaně jmenoval prezident "podpásové útoky" jednotlivých kandidátů a populistická prohlášení, že se omezením prezidentských pravomocí udělovat milosti sníží kriminalita. "Je mi smutno z toho, že existuje kandidát, který populisticky říká, že sníží kriminalitu tím, že omezí prezidentské právo milostí," prohlásil Havel.

Zrušení 14. platů činitelů projedná sněmovna 14. září

Zrušením letošních čtrnáctých platů ústavních činitelů a dalších představitelů státní moci se bude zabývat Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi 14. září. Po středečním zasedání vlády, která tuto věc projednala, to novinářům řekl její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Návrh nevyplatit zmíněné čtrnácté platy vysvětlil Špidla vazbou platů ústavních činitelů a představitelů státní moci na platy v rozpočtové sféře. Protože v ní čtrnácté platy letos vyplaceny nebudou, bylo by podle vicepremiéra nepřípadné, aby je dostali ústavní činitelé. Špidla dále uvedl, že zrušení čtrnáctých platů ústavních činitelů se má týkat nejen letošního, ale i příštího roku.

Vláda schválila návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a záměr zákona o soudních exekutorech

Krajská zastupitelstva, která vzniknou v souvislosti se zákonem o vyšších územněsprávních celcích, budou mít 40 až 60 členů a zasedat v nich budou moci i starostové obcí. Vyplývá to z návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva Prahy, který schválila vláda na zasedání v Kolodějích. Podle ministra vnitra Václava Grulicha, který návrh předkládal, se vláda snaží, aby byla organizace a kontrola všech druhů voleb do značné míry profesionalizována. Návrh určuje, že počet budoucích krajský zastupitelů se bude lišit podle počtu obyvatel krajů, uvedl Grulich. Kraje s méně než 600.000 obyvateli budou mít čtyřicetičlenné zastupitelstvo, mezi 600.000 a 900.000 obyvateli bude zastupitelů 50 a nad 900.000 občanů bude volit 60 krajských zastupitelů.

Účinnější vymáhání pohledávek věřitelů by měl umožnit věcný záměr zákona o soudních exekutorech a jejich činnosti, který rovněž schválila vláda. Soudní exekutoři budou pohledávky vymáhat na "podnikatelské bázi" při přísných regulačních pravidlech, řekl ministr spravedlnosti Otakar Motejl. "Budou vyžadovány odborné i osobnostní kvality," poznamenal ministr. Podle něj by tito exekutoři museli být členy profesní komory podobně jako notáři a tato komora by garantovala jejich profesionalitu. Vedle nich zůstane zachována dosavadní soudní exekuce, která však také podle Motejla "dozná podstatných změn" v novele občanského soudního řádu. Věřitel si podle věcného záměru zákona bude moci sám vybrat, zda výkon soudního rozhodnutí ponechá na soudu nebo se obrátí na soukromého exekutora, kterého si sám vybere a jemuž bude muset zaplatit odměnu vyjádřenou například procentem z vymáhané částky.

Záchranáři, kteří chtěli odjet do Turecka, žádají odvolání Picka

Členové záchranného týmu pražského hasičského záchranného sboru, kteří byli připraveni odjet do zemětřesením postiženého Turecka, požádali ministra zahraničí Jana Kavana, aby odvolal svého prvního náměstka Otto Picka. Záchranáři, kteří se do Turecka nedostali, se domnívají, že Pick, který byl pověřen organizovat českou humanitární pomoc Turecku, při řešení situace naprosto selhal. "Pro celkově pomalé a špatné řešení vzniklé situace, pro neuvěřitelně nelidsky trapné a neprofesionální vystoupení pana Picka v médiích Vás pane ministře žádáme o okamžité odvolání tohoto člověka z funkce, kterou zastává," píší záchranáři v otevřeném dopise. Zároveň tvrdí, že Pick nemá žádný přehled o záchranářské činnosti a necitlivě urazil obětavost lidí, kteří chtěli vlastními zkušenostmi a silami v Turecku pomoci. Pick je podle mluvčího ministerstva zahraničí Aleše Pospíšila jedním z nemnoha špičkových odborníků na zahraniční politiku v České republice. "Z jeho některých mediálních vystoupení, byť opravdu nemusela být zrovna nejšťastnější, by v této chvíli neměly být vyvozovány dalekosáhlé závěry," řekl Pospíšil. Záchranáři píší, že byli velmi zklamáni, když se dozvěděli, že vláda není schopna pro jejich tým zajistit letadlo. Stejně tak je zklamalo rozhodnutí vyslat do Turecka jednotku Civilní ochrany, která má jiné zkušenosti než hasičský záchranný tým. Ten se například podílel na záchranných akcích při zemětřesení v Arménii nebo při povodních. Také prezident Václav Havel upozornil na to, že česká vláda při pomoci lidem v Turecku postupovala "přinejmenším liknavě nebo neobratně". "Na celkové zhodnocení této akce je třeba si ještě počkat a v klidu zhodnotit případná pochybení," prohlásil Pospíšil. Kavan se podle něj již rozhodl po ukončení své dovolené iniciovat setkání zástupců všech resortů, kde by měla být zhodnocena organizace české pomoci Turecku.

Čeští kynologové zachránili v Turecku pět zasypaných lidí

Jihomoravští kynologové Zdeněk Katolický, Jaroslav Ország, Karel Mislík a Jitka Milostná, které do zemětřesením postiženého Turecka vyslala minulý pátek Česká pojišťovna, vyprostili z trosek obytných domů v oblasti tureckého města Yalova dva dospělé a pětiletého chlapce. Informovala o tom Dagmar Koutská z tiskového oddělení České pojišťovny. V úterý se z Turecka do České republiky vrátila také skupina pěti českých kynologů ze Svazu záchranných brigád, kteří do Turecka odletěli minulý čtvrtek. Amatérskému týmu, který tvořili čtyři muži a žena, se v tureckém Gölcüku podařilo zachránit dva lidské životy. Do Turecka skupinu vyslalo občanské sdružení Adra. Jihomoravští záchranáři se v úterý po svém přistání na ruzyňském letišti shodli, že podobnou apokalypsu ještě nikdo z nich nezažil. Na místě, které jim určil organizační štáb v Istanbulu, pracovali od sobotního rána. Psi štěkáním označovali místo, kde pod sutinami našli živého člověka. "Nakonec byli psi úplně ochraptělí," řekl Jaroslav Ország z Hodonína, jehož desetiletý rotvajler Díno byl psím seniorem výpravy. Vedoucí záchranářů ze Svazu záchranných brigád Jaroslav Sedlák po příletu kritizoval české úřady za to, že o pomoci rozhodly pozdě. "V době, kdy o životech zavalených lidí rozhodují minuty, je to od vlády špatná pomoc", řekl novinářům Jiránek. "Ideální stav mají v Německu, kde prostě nečekají na požehnání vyšších míst a odjedou pomáhat tam, kam je třeba," uvedl.

Na Smíchovském nádraží začala sbírka pro obyvatele Turecka

Především obnošené šatstvo a trvanlivé potraviny přinášejí lidé do kulturního sálu Smíchovského nádraží, kde ve středu po poledni začala sbírka humanitární pomoci pro zemětřesením postižené Turecko. Součástí materiální pomoci bude i velká zásilka léků od farmaceutických firem, kterou organizátoři očekávají ve čtvrtek. Zvláště žádané jsou hygienické potřeby, jídlo pro malé děti, gumové rukavice a dezinfekční prostředky. Pomoc určenou postiženému Turecku se zavázaly zdarma dopravit společnosti Turkish Airlines a Air Alfa Transport. Do Turecka rovněž zamíří humanitární zásilka Českého červeného kříže. Dodávka obsahuje 2000 pláštěnek a 5000 polyesterových pytlů vyrobených v závodě Fatra Napajedla. Letadlo společnosti Fischer Air odletí s humanitární pomoc do postižených oblastí v pátek. Na kontě fondu humanity, který Český červený kříž vyhlásil bezprostředně po prvních zprávách o katastrofě v Turecku, bylo v pondělí 23. srpna 112.226 korun.

Senátní volby přípravu ve školách na nový školní rok neohrozí

Pražské základní školy, do jejichž tříd přijdou v pátek odpoledne voliči vybrat nového senátora, žijí přípravami na nový školní rok více než nadcházejícími volbami. Jde o pravidelná volební místa, a proto jsou jejich učitelé a ředitelé na voliče připraveni. Žáků se dotkne až případné druhé kolo voleb; v tom případě budou příští pátek propuštěni z vyučování o něco dříve. "Příprav na začátek nového školního roku se volby nedotknou. V případě, že bude příští pátek druhé kolo, pustíme žáky o hodinu dříve nebo pro ně připravíme náhradní program," řekla zástupkyně ředitele Základní školy v Josefské ulici na Malé Straně Daniela Linhartová. Podotkla, že větší starosti má škola s dokončením rekonstrukce budovy. Také Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Mikulandské ulici očekává volební den klidně. "Učitelé přijdou už ve čtvrtek a vystěhují třídy," popsala přípravy voleb ředitelka školy Věra Perlínová. I ona však žije více prvním školním dnem, kdy žákům ukáže opravený dvůr a sochu výtvarníka Jaroslava Róny, která bude školu zdobit po celý rok. Ani Základní škola na Uhelném trhu nepřipravuje na volební dny žádná zvláštní opatření. I zde v případě druhého kola voleb skončí s výukou příští pátek "o malinko dříve". V doplňovacích volbách do Senátu, které se uskuteční 27. a 28. srpna, budou nástupce zesnulého senátora Václava Bendy vybírat voliči volebního obvodu číslo 27, který zahrnuje Prahu 1 a 7 a část Prahy 2 a 6.

Přítomnost volebních plakátů po skončení kampaně není na závadu

Přítomnost předvolebních plakátů na mnoha místech centra Prahy i po oficiálním skončení volební kampaně není podle mluvčího obvodní volební komise Michala Gregora na závadu. Volební zákon by byl totiž podle něj porušen pouze v případě, že by některý z kandidátů doplňovacích voleb do Senátu přistoupil po středeční 14 hodině k aktivní volební kampani. "Dobře víme, že není v lidských silách odstranit všechny plakáty, které byly v předchozích týdnech vylepeny. S přítomností plakátů po oficiálním skončení kampaně počítá dokonce i výklad volebního zákona," řekl Gregor. Současně upozornil, že porušení zákazu agitace by nastalo v případě, že by někdo plakáty po středeční 14 hodině začal vylepovat nové plakáty nebo by přistoupil k aktivní předvolební kampani ve prospěch některého z kandidátů. Ustanovení zákona o parlamentních volbách zakazují od 14 hodin 25. srpna a ve dnech voleb, tedy v pátek 27. a v sobotu 28. srpna, volební agitaci a zveřejňování údajů, které by mohly kteréhokoli z kandidátů poškodit. Zákaz se týká slovních, písemných, zvukových a obrazových projevů v budovách, kde sídlí volební komise, a v jejich bezprostředním okolí.

Správa parku předložila své návrhy, ekologové se vyjádří v pátek

Správa šumavského parku navrhla ekologům, kteří od 27. července brání dřevorubcům v kácení stromů napadených kůrovcem, že z asanačních zásahů vyloučí prostor od jihovýchodní hranice staré rezervace Trojmezná hora po chodník ke Stifterovu pomníku a dále k vrcholu Plechého. Podmínkou však je, že ekologové v pátek blokádu ukončí. Řekli to mluvčí správy a ekologů. "Podle závěrů středeční schůzky očekáváme, že účastníci blokády předloží definitivní stanovisko k tomuto návrhu v pátek na společném jednání ve Vimperku," uvedl mluvčí správy parku Zdeněk Kantořík. Správa parku středečním návrhem opustila dosavadní stanovisko, v němž bez výhrady trvala na diferencovaných zásazích proti kůrovci i v prvních zónách ochrany parku včetně Trojmezné. Reagovala tak na pondělní návrh ekologů, požadující jako podmínku ukončení blokády zachování bezzásahového režimu na území bývalé státní přírodní rezervace Trojmezná hora, což je asi polovina pralesa Trojmezná. "Jestliže první zóna Trojmezná má asi 610 hektarů a bývalá rezervace Trojmezná hora zhruba 380, týká se návrh správy parku pouze zlomku této plochy," vysvětlil mluvčí blokády Jiří Koreš. Odmítl se však vyjádřit k tomu, zda je tento návrh pro ekology přijatelný. "Poradíme se s našimi konzultanty a stanovisko zveřejníme v pátek," opakoval. Blokáda podle něj bude zatím dále pokračovat, přestože lesní dělníci kůrovcem napadené stromy v pralese Trojmezná již šestý den nekácejí.

Ze sportu:

Po Ludmile Formanové má Česká republika druhého atletického mistra světa. V Seville se jím stal výkonem 8 744 body desetibojařTomáš Dvořák, který tak obhájil titul z Atén. Trojskokan Jiří Kuntoš skočil rovných 17 metrů a obsadil osmé místo.

Po prohře 0:1 na hřišti Borussie Dortmund se tepličtí fotbalisté museli rozloučit s vidinou účasti v Lize mistrů. Tam postupuje ze třetího předkola německý klub, Teplice se v pátek dozvědí jméno soupeře v prvním kole Poháru UEFA.

A ještě informace o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.