Zprávy čtvrtek, 29. ledna 1998

Zprávy 29.1.98

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přináším zprávy.

A nyní podrobněji:

Kabinet Josefa Tošovského dostal důvěru

Vláda České republiky ve středu večer získala důvěru dolní komory Parlamentu - Poslanecké sněmovny. Ve veřejném hlasování bylo pro 123 poslanců, proti 71, tři se zdrželi. Na závěr středeční poslanecké rozpravy o vyjádření důvěry vládě vystoupil premiér Josef Tošovský. Uvedl, že kabinet je ochoten akceptovat sociálně demokratický požadavek na předložení harmonogramu transformačních kroků v oblasti privatizace. Uvedl však, že by harmonogram měl být zúžen pouze na strategické podniky. Za samozřejmý rovněž označil další požadavek, aby vláda předložila sněmovně a veřejnosti dříve či později harmonogram deregulací cen. Tošovský nabídl poslancům nový způsob spolupráce parlamentu a vlády.

Bezprostředně před hlasováním poslanců o vyslovení důvěry vládě vystoupil předseda poslaneckého klubu sociálních demokratů Stanislav Gross. Sdělil, že po projevu premiéra Tošovského se poslanci jeho klubu rozhodli vládu podpořit. "Zájmem tohoto státu je v první řadě určitá změna politického stylu a to, aby se na českou politickou scénu vrátila alespoň špetka důvěry a aby se do veřejného života vrátilo to, že slovo vyřčené politikem platí," řekl Gross.

Popularita Tošovského souvisí s nadějemi a očekáváním

Obliba premiéra Josefa Tošovského, jenž se rázem stal nejpopulárnější postavou na české politické scéně, souvisí podle analytika agentury Sofres-Factum Stanislava Hampla s určitými nadějemi a očekáváním, které do něj veřejnost vkládá. Roli zřejmě hraje i dočasnost působení ve funkci premiéra, jež skončí předčasnými volbami. Tošovský je podle průzkumu této agentury osobností, která nejvíce prospívá společnosti. Na druhé místo zařadili respondenti předsedu poslaneckého klubu ČSSD Stanislava Grosse a těsně za něj prezidenta Václava Havla.

Důchodci připravují na 19. února demonstraci proti vládě

Strana Důchodci za životní jistoty uspořádá ve čtvrtek 19. února v pražském parku na Klárově protestní demonstraci proti politice současné vlády. Podle důchodců je politika vlády Josefa Tošovského silně zaměřena proti nejslabším vrstvám obyvatelstva, a proto je pro ně nepřijatelná. Na středeční tiskové konferenci to řekl předseda strany Eduard Kremlička. Podle něj připravované deregulace způsobí takové sociální pnutí, že na jaře se jistě bude konat mnohem více demonstrací různých skupin obyvatelstva.

Václav Havel se kontaktu se sudetskými Němci nevyhýbá

Prezident Václav Havel věří, že po ustanovení česko-německého Diskusního fóra bude diskuse ke vzájemným vztahům ještě intenzívnější. Kontaktu se sudetskými Němci se on sám nevyhýbá. Na dotaz ČTK to uvedl vedoucí tiskového oddělení prezidentské kanceláře Martin Krafl. Poslanec Evropského parlamentu za CSU a místopředseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v těchto dnech uvedl, že Bavorská Křesťanskosociální unie sází při řešení dosud otevřených česko-německých otázek na intervenci prezidenta Havla. Ten by podle Posselta mohl "rozetnout gordický uzel česko-německých vztahů" tím, že by navázal přímý kontakt se zástupci vyhnaných sudetských Němců a rázem by tak uvolnil atmosféru. Havel teď už nemusí brát ohled na vyvolávání protiněmeckých nálad určitými politickými kruhy a může pozvednout celou záležitost na vyšší úroveň, řekl Posselt listu Die Welt.

Sládek chce předběžné opatření, že volba prezidenta je neplatná

Vydání předběžného opatření, v němž by Ústavní soud prohlásil, že volba prezidenta republiky z 20. ledna je neplatná, navrhuje ve stížnosti, s níž se obrátil na Ústavní soud, předseda Sdružení pro republiku-Republikánské strany Československa Miroslav Sládek. Návrh na vydání předběžného opatření je odůvodněn tím, že Václav Havel, jenž byl zvolen způsobem, který stížnost zpochybňuje, má 2. února složit prezidentský slib. Ve stížnosti považuje Sládek, který byl při prezidentských volbách Havlovým protikandidátem, za protiústavní zásah do svých práv skutečnost, že mu jako poslanci nebylo umožněno podílet se na volbě prezidenta. Předseda republikánů byl v té době ve vazbě a zbaven poslanecké imunity, avšak poslaneckého mandátu nikoli. Volbu z 20. ledna proto považuje za neplatnou.

První představitel ČR v novém soudu RE

Prvním představitelem České republiky v novém stálém evropském soudu pro lidská práva, který začne pracovat koncem roku, se stal Karel Jungwiert. Oznámilo to vedení parlamentního shromáždění Rady Evropy s odvoláním na výsledky tajného hlasování jeho poslanců. Každá ze čtyřiceti zemí Rady Evropy měla právo na jedno křeslo v novém soudu a směla navrhnout tři kandidáty. ČR prostřednictvím svého ministerstva zahraničí jmenovala za kandidáty kromě Jungwirta také Jiřího Muchu a Pavla Šturmu. Pro zvolení potřeboval kandidát z 286členného shromáždění nadpoloviční většinu hlasů. Mandát je šestiletý.

"Nový soud, jenž začne působit 1. listopadu letošního roku, je významnou inovací, protože se bude jednat o jediný mezinárodní tribunál na světě, ke kterému se mohou občané obracet přímo, a nejspíš bude se čtyřiceti soudci také největším na světě. Navíc lze očekávat přijetí dalších zemí," řekl ČTK zástupce generálního tajemníka RE Hans Christian Krger.

Evropští zaměstnavatelé budou v Praze jednat o sociální politice

Přípravy podniků ze střední a východní Evropy na přičlenění k Evropské unii se bude týkat diskuse federací průmyslu a zaměstnavatelů ze zemí EU a střední a východní Evropy, jež se uskuteční dnes a zítra v Praze. ČTK o tom informovala Delegace Evropské komise v ČR s tím, že hlavními tématy mají být především vztahy v průmyslu a sociální politika. Cílem konference je zvýšit informovanost a povědomí středoevropských podniků o sociálním rozměru evropského sjednocování. Na konferenci tak budou rozebírány požadavky Evropské unie na kolektivní vyjednávání a legislativní proces, bezpečnost práce a sociální zabezpečení.

Střední stav patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorům

Sektor malých a středních podniků patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oblastem české ekonomiky. Rychlý vývoj středního stavu dokumentuje rostoucí podíl soukromého sektoru na tvorbě hrubého domácího produktu a vysoký počet nových podnikatelů, žádajících každý rok o vystavení živnostenských oprávnění. Uvádí to analýza a koncepce rozvoje malého a středního podnikání, kterou ČTK poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Od roku 1992 každoročně přibývá zhruba 200 tisíc nových podnikatelských subjektů vlastnících živnostenské oprávnění. Počet podnikatelů se tak zvýšil z 656 tisíc v roce 1992 na loňských asi 1,6 miliónu. Počet vydaných živnostenských oprávnění je téměř o milión vyšší. Mezi podnikateli převažují fyzické osoby. Podnikajících cizinců je v ČR evidováno méně než 100 tisíc.

Novela zákona o fondech by mohla oživit kapitálový trh ČR

Životodárnou injekcí skomírajícího domácího kapitálového trhu by mohly být fondy. Chystaná novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech totiž fondy bude nutit k velkým pohybům v portfoliích, poněvadž zpřísňuje majetkové limity. Další profit by pro majetek fondů mohlo přinést zrychlení privatizace. Vyplývá to z analýzy Petra Hanische z makléřské společnosti Softec a.s. "Novela by mohla přispět k větší aktivitě investorů a vyšší likviditě, neboť zde půjde o přesuny balíků z portfolií fondů, což by následně znamenalo i pravděpodobný růst cen akcií," předpokládá Hanisch.

V ČR se zvýší inflace a dočasně se zpomalí hospodářský růst

V České republice se v nadcházejícím období dočasně zpomalí hospodářský růst. Předpověděla to Evropská komise v lednovém vydání svého časopisu Evropský dialog, který byl k dispozici novinářům ve štrasburském sídle Rady Evropy. Zpomalení růstu v ČR způsobí loňské povodně, které zaplavily třetinu území, a restriktivní opatření, jež mají snížit nadměrnou domácí poptávku, uvedli odborníci EK.

Deficit běžného účtu k HDP letos na 4,0 procenta

Schodek běžného účtu platební bilance České republiky by se měl letos snížit v poměru k hrubému domácímu produktu na čtyři procenta (tj.dvě miliardy dolarů), přebytku ve stejné výši by naopak mělo být dosaženo na kapitálovém účtu. Přesto celková platební bilance skončí podle zprávy společnosti WoodCommerz pouze stěží vyrovnaná. Odhodlání bojovat proti vnější nerovnováze vyhlásil tento týden také premiér Josef Tošovský. Podle jeho slov chce vláda letos stlačit deficit běžného účtu platební bilance pod pět procent hrubého domácího produktu. Deficit běžného účtu platební bilance na HDP skočí pravděpodobně za loňský rok na úrovni 6,2 procenta, v roce 1996 to bylo vysokých 7,8 procenta.

Miroslav Macek o sponzoringu ODS

Místopředseda Občanské demokratické strany Miroslav Macek trvá na tom, že nic nedokládá tvrzení člena výkonné rady Ludvíka R”sche, že podnikatel Milan Šrejber daroval ODS dalších 7,5 miliónu korun, a to prostřednictvím jiných dárců. "Nemám pro to jeden jediný důkaz, nic tomuto tvrzení nenasvědčuje ani v účetnictví, ani ve výpovědích těchto lidí," uvedl Macek ve středečním rozhovoru pro Český rozhlas s odkazem na práci kontrolní a revizní komise ODS. Ta zkoumá okolnosti příspěvků tzv. severočeské větve podnikatelů, kteří na konto ODS věnovali v roce 1995 téměř deset miliónů korun, a o nichž se spekuluje jako o možných prostřednících.

Poslanec Robert Kolář ukončil členství v ODS

Poslanec a šéf jihomoravské Občanské demokratické strany Robert Kolář ukončil ve středu členství ve straně. Svůj krok zdůvodnil tím, že se rozhodl v rozporu s ostatními členy poslaneckého klubu ODS podpořit vládu Josefa Tošovského, neboť je dlouhodobě přesvědčen, že republika potřebuje do mimořádných voleb pokud možno co největší stabilitu. "Za situace, kdy Výkonná rada ODS a předsednictvo poslaneckého klubu zavazují své poslance k přesně opačnému postupu, cítím, že nemohu tato doporučení vrcholných orgánů respektovat, a proto považuji za korektní, abych členství v ODS ukončil. Zájem naší země považuji za vyšší hodnotu než momentální zájmy politických stran," řekl Kolář.

Malé pravicové strany nastupují cestu ke sjednocení

Sdružení pro podporu sjednocení pravicových stran, jehož cílem je co nejtěsnější sblížení politických stran s pravicovými prvky a obsahově blízkými programy, počítá s navázáním kontaktů i se Stranou konzervativní smlouvy a s Unií svobody. Řekl to předseda sdružení Jan Kubalčík s tím, že zmíněné uskupení dosud spolupracovalo s členy Pravého bloku, Republikánské unie, Republikánské strany a s některými členy Vlastenecké republikánské strany. Sdružení bylo zaregistrováno loni 30. května; organizuje diskuse na komunální témata a v jejich rámci hledá shodu mezi názory představitelů pravicových stran, kteří zdůrazňují potřebu spolupráce malých konzervativních stran.

Železniční obory důvěřují ministru Moosovi, stávku zcela nevyloučily

Odborové sdružení železničářů vzalo vážně slova ministra dopravy a spojů Petra Moose, který hovoří o přepracování záměrů svého předchůdce Martina Římana a o spolupráci s odbory na zásadách privatizace Českých drah a na sociálním programu pro propouštěné železničáře. Předseda Odborového sdružení železničářů Jaromír Dušek to řekl ČTK během středečního jednání ústředí této nejsilnější železniční odborové centrály. Stávku však zcela nevyloučil. "Pan ministr nás v úterý ujistil, že pokračování změn na železnici, které chystal jeho předchůdce, nehrozí. Jsme nakloněni věřit panu ministrovi Moosovi, že svá slova myslí vážně," řekl Dušek. Ústředí však podle něj trvá na splnění dohody o ukončení pětidenní únorové stávky na železnici v roce 1997. V ní se hovoří mimo jiné o vypracování státní dopravní politiky a o následných krocích v Českých drahách.

Z konta Povodeň bylo rozděleno dalších šestnáct miliónů

Zejména na výstavbu domů pokojného stáří, bytových domů, charitních skladů a středisek v oblastech poškozených červencovými záplavami je určeno více než šestnáct miliónů korun, o jejichž rozdělení z finančního konta Povodeň rozhodla na svém prvním letošním zasedání sedmičlenná komise složená ze zástupců povodněmi postižených diecézních charit a České biskupské konference. ČTK o tom informoval Karel Podracký z Diecézní charity Brno. S touto finanční podporou by mělo být vybudováno dvanáct zařízení. Z více než 132 miliónů korun, které se do ledna sešly na kontu České katolické charity Povodeň, bylo již na podobné projekty poskytnuto více než 80 miliónů.

ČR se podílela na rekonstrukci české školy ve Vídni

Po zhruba dvouleté rekonstrukci, na níž se finančně podílela vláda České republiky, byla ve středu ve Vídni slavnostně předána Komenského škola s českým a německým vyučovacím jazykem. Na vnitřní i vnější obnovu česká strana přispěla 15 milióny korun. Rekonstrukce probíhala za běžného školního provozu. Budova postavená v roce 1935 byla nyní rozšířena o nové učebny a jedno poschodí. Praha považuje investici za důležitou už proto, že jde o jedinou dvojjazyčnou školu pro českou menšinu ve Vídni. Podle rakouského zákona o národnostních menšinách poskytuje vídeňská vláda příspěvky na zajištění výuky, avšak nikoli na investice.

Pianistka Lisitsová ozdobou turné Pražského komorního orchestru

Americká pianistka ukrajinského původu Valentina Lisitsová je podle členů Pražského komorního orchestru spolu s dvacetiletým izraelským trumpetistou Sergejem Nakarjakovem ozdobou jejich nynějšího turné po USA. Koncert pro klavír, trubku a smyčce Dmitrije Šostakoviče v jejich provedení se americkému publiku velmi líbí. Ansámbl ze Starého světa přináší novost v pojetí kolektivní brilance, napsal kritik po koncertu v Lousville ve státě Kentucky a pochvalně se zmínil o dokonalé intonaci a výrazové jednotě. Orchestr, který zahájil čtrnácté severoamerické turné ve své půlstoleté historii v polovině ledna v Kanadě, bude během 41 dní hrát celkem ve více než deseti státech Unie od Michiganu po Kalifornii. Na programu má vedle Šostakoviče hudbu vídeňských klasiků, ale také Mendelssohna-Bartholdyho a Stravinského.

Krátce o počasí

V České republice je dnes oblačno, místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty se pohybují mezi minus 5 až minus 1 stupněm Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.