Zprávy neděle, 05. dubna 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Eva Petržílková, která vám přináší zprávy:

A nyní podrobněji:

Vrcholí oslavy 650. výročí založení UK

Oslavy 650. výročí založení pražské Univerzity Karlovy v pátek vstoupily do své vrcholné části. Prezident Václav Havel přijal na Pražském hradě univerzitní delegaci prorektorů a děkanů vedenou rektorem Karlem Malým. Při této příležitosti jim prezident poblahopřál vše dobré do dalších desetiletí a staletí univerzity. Připomněl, že investice do vzdělání je tou vůbec nejdůležitější, ačkoli se ihned nezhodnocuje. "Vstupujeme do světa, jehož osud a bytí či nebytí je stále více závislé na moudrosti, vzdělanosti a rozhledu lidí," poznamenal prezident. Ten poté přijal jako první z rukou rektora Malého kompletní čtyřdílné Dějiny Univerzity Karlovy a jubilejní medaili této bez tří dnů 650 let staré univerzity.

Rektor Univerzity Karlovy Karel Malý na setkání vysvětlil, že oslavy 650. výročí založení nejstarší české univerzity jsou příležitostí k zamyšlení nad hodnotou univerzitní ideje a jejími proměnami v historii. Poznamenal, že civilizační a zejména technický pokrok změnil lidstvo, ale zároveň dezintegroval světovou kulturu a vědu. "I tím naléhavěji dnes vyznívá dávná univerzitní idea svobodného bádání, jež směřuje k hledání pravdy a cesty k naplnění kulturní a duchovní celistvosti člověka," řekl rektor Malý.

Páteční jednání Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna v pátek schválila návrh nového vysokoškolského zákona. Otevřela tak mimo jiné prostor pro vznik soukromých vysokých škol. Školné, které bylo po celou dobu projednávání nejkonfliktnějším bodem, přijatý zákon neobsahuje. Studenti budou za studium platit pouze v případě, že překročí jeho standardní délku. Ministr školství Jan Sokol schválení nového vysokoškolského zákona přivítal. Mrzí ho však, že tato norma neobsahuje školné. Varianta školného, jak ji vláda navrhovala, byla podle ministra velmi sociální a počítala s tím, že veškerý výnos školného půjde na stipendia. "A když to přesto sněmovna neschválila, vidím v tom určitý trochu ideologický prvek," prohlásil ministr Sokol.

Sněmovna dále schválila návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Zákon upravuje řízení státu v době mimořádných situací, mezi které patří například živelné pohromy, ekologické katastrofy, průmyslové havárie či ozbrojený konflikt. Ministr obrany Michal Lobkowicz a předseda sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas v pátečním rozhovoru s novináři shodně vyjádřili potěšení nad tím, že Poslanecká sněmovna definitivně ústavní zákon o bezpečnosti České republiky schválila. "Já jsem velmi spokojen... Měli jsme totiž brannou legislativu, která pocházela z 50. a 60. let a vlastně ani náš ústavní pořádek neupravoval, jak se má stát a jeho občané chovat v krizových situací," řekl ministr obrany.

Poslanecká sněmovna také přijala společnou novelu zdravotních, pojišťovacích a bankovních zákonů. Obsahuje ustanovení, že stát má svým rozpočtem ručit za schodek v systému veřejného zdravotního pojištění, který vznikne na základě rozhodnutí vlády o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění.

Převážnou většinou hlasů také poslanci podpořili novelu zákona o rodině v senátním znění. Novela nově upravuje rozvodové řízení a sociálně-právní ochranu dětí. Schválena byla i novela zákona o zadávání veřejných zakázek též v senátním znění.

Premiér dostal zprávu o prodeji hotelů Corinthii

Premiér Josef Tošovský obdržel závěrečnou zprávu zvláštní vládní skupiny o právním pozadí prodeje hotelů firmě Corinthia Group. Oznámil to ředitel tiskového odboru Úřadu vlády Jiří Tráva. Skupina měla do pátku posoudit, zda prodejem sítě českých hotelů - společnosti s libyjským kapitálem nebyl porušen český právní řád či povinnosti vyplývající z mezinárodních smluvních závazků. Další informace nebyly poskytnuty s tím, že obsahu zprávy je důvěrný. Premiér materiál předloží členům vlády na zasedání kabinetu příští středu a až poté bude možné sdělit, k čemu komise dospěla.

Prezident bude studovat materiály k zákonu o drogách

Víkendové dny stráví prezident Václav Havel studiem materiálů, které dostal k návrhu novel trestního zákona a zákona o přestupcích, které zpřísňují postih osob užívajících a přechovávajících drogy, aby v pondělí mohl osud novel definitivně zpečetit. Podle jeho mluvčího Ladislava Špačka prezident dostal nebývalé množství dopisů a peticí, které návrhy novel odmítají, ale i podkladů, které je podporují. Prezident se však rozhodne podle vlastního uvážení, zda novely podepíše či vrátí Sněmovně. Patnáctidenní lhůta na rozhodování uplyne prezidentovi v úterý 7.dubna.

Setkání premiéra s ředitelem BIS

Premiér Josef Tošovský v pátek hovořil s ředitelem BIS Karlem Vulterinem o anonymu, který viní šéfa kontrarozvědky ze závažných pochybení. Jak uvedl ředitel tiskového odboru Úřadu vlády Jiří Tráva, dopis má podle Vulterina věcný základ, je však jednostranně a účelově posunut a zneužit. Za lživé pak považuje obvinění, že zneužívá reprezentačního fondu k nákupu alkoholických nápojů. Proto v této věci hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Bližší informace o schůzce nebyla poskytnuta.

Prezident nepovažuje anonym za zdroj informování veřejnosti

Anonymní dopis jako zdroj informování veřejnosti, navíc o šéfovi zpravodajské služby, považuje prezident Václav Havel "za vrchol neodpovědnosti, za naprostou zpronevěru jakékoli elementární novinářské etice". Uvedl to v pátek pro Český rozhlas k případu anonymního dopisu týkajícího se údajných závažných pochybení šéfa BIS Karla Vulterina. Prezident neví, "zda pan ředitel Vulterin si koupil alkohol či nealkoholické nápoje v nějaké samoobsluze". Dodal, že mu tato obvinění nepřísluší přešetřovat. "Ale co mě na tom děsí je, že sdělovací prostředky v čele s prostředkem sdělovacím nejsledovanějším jako normální informaci či zprávu vysílají o konkrétním člověku něco, co pochází z anonymního dopisu," konstatoval prezident.

Odbory se ministrem dopravy shodli na pokračování jednání

Na pokračování jednání se v pátek dohodli s ministrem dopravy odboráři na železnici. Budou se týkat vládního návrhu dopravní politiky a výhrad odborů k dílčí privatizaci v resortu. Odbory totiž vyhrožují stávkou, pokud se jim do konce dubna nepodaří dosáhnout ukončení dílčí privatizace na dráze, pronájmů, odčleňování činností běžné údržby a rušení některých pracovišť před přijetím státní dopravní politiky. Předseda Odborového svazu Jaromír Dušek uvedl, že ministra informovali o tom, v čem se podle nich dokumenty zpracované ministerstvem liší od skutečnosti.

Ministr Pilip k novele o IF a IS

Novela zákona o investičních fondech a investičních společnostech, jejíž návrh by měla schválit Poslanecká sněmovna, má podle ministra financí Ivana Pilipa velmi výrazně omezit možnosti nešetrného zacházení s majetkem podílníků fondů. Ministr Pilip to uvedl na páteční tiskové konferenci Unie svobody s tím, že novela by měla být jednou z klíčových změn, které se v tomto období vlády podaří učinit.

Ministr Bursík na schůzce členských zemí OECD

Ministr životního prostředí Martin Bursík na schůzce členských zemí OECD v Paříži odmítl, aby Rakousko spojovalo otázku jaderné energetiky se vstupem České republiky do Evropské unie. Podle Bursíka je v našem zájmu zajistit bezpečnostní standardy u jaderných technologií tak, aby při vstupu do Unie odpovídaly jejím bezpečnostním normám. Jakékoli další propojování této problematiky s naším vstupem do Evropské unie je však podle ministra pro Českou republiku nepřijatelné.

Hlavním zájmem Rakouska v souvislosti s českou jadernou energetikou je bezpečnost, a proto chceme, aby se principy bezpečnosti a standardy běžné v Evropské unii aplikovaly také v České republice, která nyní prochází procesem vstupu do EU. Uvedl to pro ČTK v pátek v Paříži rakouský ministr životního prostředí Martin Bartenstein. Na dotaz, zda Rakousko spojuje problematiku české jaderné energetiky s českým vstupem do EU, řekl, že je optimista a je přesvědčen o tom, "že se nakonec nedostaneme do situace, kdy Rakousko nebo jiný člen EU stanoví jednu specifickou podmínku".

Na okraj jednání ministrů životního prostředí OECD se sešel v pátek v Paříži ministr Martin Bursík s francouzskou ministryní životního prostředí Dominique Voynetovou. Hovořili především o spolupráci ministerstev životního prostředí Francie a České republiky v souvislosti se vstupem ČR do EU. Francie je ochotna spolupracovat s českou stranou při řešení problémů souvisejících s životním prostředím, které vyplynou z jednání o vstupu do EU, řekl po jednání ministr Bursík.

Zahájen proces porovnávání legislativy EU se zákony v zemích uchazečů

Proces porovnávání legislativy EU se zákony 11-ti kandidátských zemí v pátek oficiálně zahájila v Bruselu Evropská komise. Českou republiku zde zastupuje náměstek ministra zahraničí a současně náš hlavní vyjednávač pro Unii Pavel Telička. Analytické srovnávání legislativy v zemích uchazečů a její praktické aplikace jsou nezbytnou úvodní etapou procesu přijímání nových členů do Evropské unie.

Pavel Telička je spokojen s tím, že Evropská komise zahájí analytické srovnávání legislativy kandidátů s evropským právem od jednodušších kapitol tak, jak to ČR chtěla. Jak v pátek uvedl, líbí se mu také, že na mnohostranné "didaktické" schůzky, na nichž experti komise vysvětlí všem šesti uchazečům obsah, smysl a dopad norem v tom či onom oboru, naváží bezprostředně bilaterální setkání, z nichž vzejdou již impulsy pro vlastní vstupní rozhovory.

Jako dialog a spolupráci, nikoli boj soupeřů vidí příští měsíce a roky rozhovorů Evropské unie s Českou republikou Michael Leigh, vyjednávač Evropské komise pro ČR. "Není to jednání mezi protivníky, ale mezi dvěma stranami, které mají stejný cíl - aby se ČR stala členem unie, co nejdříve to bude možné," řekl v rozhovoru pro ČTK. V souladu s linií komise se ovšem neodvážil říci, kdy by to mělo být.

Zasedalo předsednictvo ČSSD

Šéf sociální demokracie Miloš Zeman v pátek oznámil předsednictvu strany, že hodlá rezignovat na post předsedy. Předsednictvo Ústředního výkonného výboru ale jeho snahu označilo za zcela nepřijatelný krok a požádalo ho, aby od svého rozhodnutí upustil. Předsednictvo totiž považuje mediální kampaň v takzvané bamberské kauze za jeden z dalších pokusů o oslabení sociální demokracie před volbami. Vyzvalo proto členy strany, aby jí nepodléhali a věnovali veškeré úsilí pozitivní přípravě voleb.

Předsednictvo sociální demokracie se týž den vyslovilo proti urychlené privatizaci státních podílů v hnědouhelných společnostech. Rozhodně dále odmítlo i vyhlášení výběrových řízení na privatizaci státních podílů ve zbývajících třech velkých bankách.

ČSSD hodlá také prosadit, aby o deregulacích nájemného a cen elektřiny a plynu rozhodoval s konečnou platností parlament, nikoli vláda, jak je tomu nyní. Vyplývá to z pátečního stanoviska předsednictva ústředního výkonného výboru strany, podle kterého bydlení není zboží zastupitelné spotřeby, nýbrž základní a nezastupitelná životní potřeba.

Fond národního majetku odstoupil od nabídky odkupu akcií OKD

Od nabídky odkupu akcií OKD od měst a obcí odstoupil Fond národního majetku. Důvodem je, že města a obce nepostupovaly v prodeji svých akcií Ostravsko-karvinských dolů koordinovaně a nenabídly Fondu k odkupu dostatečné množství akcií. Fond se proto bude snažit řešit situaci jednáním s ostatními investory. O nákupu dalších akcií přitom neuvažuje.

Deficit místních rozpočtů za rok 1997 byl 5,9 miliardy korun

Deficit místních rozpočtů za rok 1997 byl 5,9 miliardy korun poté, co se o rok dříve vyšplhal na 9,44 miliardy, řekla v pátek ředitelka územních financí ministerstva financí Věra Kameníčková. Okresní úřady skončily podle definitivních údajů s přebytkem 0,2 miliardy korun, zatímco města a obce měly schodek 6,1 miliardy korun, řekla ČTK.

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze opět otevřelo své brány

Již šestou sezónu zahájilo v pátek Muzeum městské hromadné dopravy ve střešovické vozovně v Praze 6. Příznivci starých tramvají, autobusů i trolejbusů zde mezi více než čtyřmi desítkami exponátů naleznou i nové přírůstky - opravený vlečný vůz z roku 1908, trolejovou montážní věž Praga starou 50 let a dokonce i nyní postupně vyřazovaný typ autobusu Ikarus.

V Maroku byl otevřen honorární konzulát České republiky

Dnem 1.dubna zahájil v Maroku činnost honorární konzulát České republiky v Casablance. Oznámilo to v pátek Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Kompetence honorárního konzula Ahmeda Lemzaha zahrnují oblast Casablanky a následující hospodářské oblasti: Jižní oblast, oblast Tensíftu a Střední oblast. Adresa honorárního konzulátu je Casablanca, Rue Oued Zem 10, telefonní číslo 00212/2/275925, číslo faxu 00212/2/260195.

V Izraeli zahájena výstava o českých židech

V kulturním centru Zarah Becal v západním Jeruzalémě byla zahájena výstava s názvem Kořeny židovského národa v Čechách a na Moravě. Společně ji zorganizovalo české velvyslanectví v Tel Avivu a Společnost izraelských přátel České republiky. Návštěvníci se zde seznámí s místy, kde žili Židé. Jsou mezi nimi například moravská města Třebíč, Boskovice, Hranice na Moravě nebo jedno z největších center moravských Židů Mikulov. Z českých středisek jsou významně zastoupeny židovská Praha, Terezín a dále Rychnov nad Kněžnou. Zahájení výstavy bylo přítomno mnoho českých přistěhovalců v Izraeli. Nechyběl mezi nimi spisovatel Viktor Fischl, který žije v Izraeli pod jménem Avigdor Dagan. V květnu zavítá do Prahy, kde vyjdou u příležitosti 50. výročí vzniku Izraele jeho knihy a překlady bible.

Pražská zoo vyhlásila soutěž o nejkrásnější kraslicové zvířátko

Především dětem je určena velikonoční soutěž o nejkrásnější kraslicové zvířátko, kterou pod názvem "O pštrosí vejce" vyhlásila Zoologická zahrada Praha. Zájemci, kteří se soutěže zúčastní, musí vyrobit skutečná či pohádková zvířátka z vyfouknutých kraslic. Ty potom mohou nejpozději do 9.dubna zaslat nebo odevzdat pracovníkům zahrady v balíčku označeném "Vejce" a nadepsaném jménem a adresou. Důležité je, aby kraslice byla zavěšena na patnácticentimetrové šňůrce.

Sport

Hokejisté Třince zvítězili ve třetím semifinále Staropramen extraligy nad Vítkovicemi 3:1 a v sérii se ujali vedení 2:1. Pražská Sparta porazila Vsetín 4:1 a stav semifinálové série snížila na 1:2.

Ve 22. kole první fotbalové Gambrinus ligy zvítězil FC Baník Ostrava nad AC Spartou 2:1.

Česká hokejová rezerva na turnaji v kanadském Ontariu podlehla ve čtvrtek národnímu týmu Švýcarska 3:5. Po středeční remíze s Kanadou, třetím účastníkem ontarijského turnaje, má české mužstvo jen slabé naděje na postup do finále. Trenér českého týmu Vladimír Martinec připisuje prohru únavě po předchozích čtyřech zápasech s Kanadou a nočnímu cestování.

Informace o počasí

Dnes je na území České republiky převážně oblačno, teploty 13 až 17 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.