Zprávy neděle, 17. září 2000

A nyní zprávy podrobné:

Kavan navrhl rozšíření RB OSN o pět nových stálých členů

Rozšíření Rady bezpečnosti o pět nových stálých členů a několik nestálých členů navrhl v sobotu v projevu k Valnému shromáždění OSN český ministr zahraničí Jan Kavan. Konkrétní země však ve svém návrhu nejmenoval. Kavan uvedl, že OSN a Rada bezpečnosti musejí odrážet nynější stav světa, protože jedině tak lze překonat bezmocnost světové organizace zakrývanou občas vznešenými slovy a frázemi. Pokud se reforma nezdaří ani po miléniovém summitu, který shromáždil nedávno v New Yorku světovou politickou elitu, OSN riskuje ztrátu důvěryhodnosti, dodal. Upozornil dále, že je zapotřebí reformovat také uskutečňování mírových operací, které musí být rychlé a účinné. Bude-li nutné zasahování do svrchovanosti jednotlivých států, pak Česká republika dává přednost tomu, aby se tak dělo s mandátem OSN.

Pro chod mírových operací a dalších programů potřebuje OSN také nový rovnoměrnější způsob financování. Kavan upozornil, že je proto zapotřebí nové stupnice finančních příspěvků, která bude odpovídat nynější realitě. Podpořil rovněž vznik mezinárodního trestního tribunálu OSN. V souvislosti s dopadem hospodářského embarga proti Kubě, Iráku a Jugoslávii se Kavan vyslovil pro uplatňování cílených sankcí, aby postihovaly viníky a ne nevinné oběti. Jako příklad cílených sankcí uvedl odepírání vstupních víz a zmrazení aktiv viníků v zahraničí.

V zahraničněpolitické části svého vystoupení Kavan dále řekl, že každý stát má právo na obranu proti možným útokům, ale například omezený systém protiraketové obrany "je zahalen do otazníků". Český ministr zýahraničí tím narážel na pokus Spojených států vybudovat obranný štít proti raketovým útokům nevypočitatelných států. Prezident USA Bill Clinton však instalaci systému odložil kvůli technickým potížím a podle pozorovatelům také kvůli odporu Ruska a Číny a silným výhradám evropských spojenců. Kavan zdůraznil, že Česká republika podporuje vznik nezávislé Palestiny, ale dává přednost tomu, aby se vznik nového státu odehrál v ovzduší všeobecné shody. Proto ČR přivítala odložení tohoto kroku a poskytnutí času na další jednání. ČR také oceňuje obrovský pokrok v Kosovu, ale nemůže být zcela spokojena s tamním vývojem, protože některých cílů vytčených v rezolucích nebylo dosaženy. Pozitivní vývoj, který byl dosud v Kosovu zaznamenán, se většinou týká jedné etnické skupiny, zatímco jiná stále žije v bezpečnostním ohrožení, řekl Kavan Valnému shromáždění OSN.

Havel a Zeman nebudou jednat pod nátlakem s ekology o Temelínu

Prezident Václav Havel a předseda vlády Miloš Zeman odmítají jednat pod nátlakem se zástupci rakouských ekologických iniciativ o jaderné elektrárně Temelín."Prezident nebude jednat pod nátlakem a pod výhrůžkami," řekl v sobotu prezidentův mluvčí ČTK k požadavkům rakouských ekologů, kteří příslibem takovéhoto jednání podmiňují ukončení blokád česko-rakouských hraničních přechodů na protest proti Temelínu. Premiér v sobotu při návštěvě Znojma vzkázal do Rakouska, že tamní "ekologičtí aktivisté pro něj nejsou partnery k jednání".

Vedle rozhovorů se Zemanem a Havlem požadují rakouské ekologické iniciativy podle mluvčího Antiatomového výboru Otto Gumplingera také odklad spuštění temelínské elektrárny jako podmínku ukončení blokád hranice. "Prezident je vstřícný a rád udělá vše proto, aby zbavil rakouské občany obav z Temelína, ale nikdy nebude jednat pod takovým nátlakem," zdůraznil Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Zeman připomněl, že o Temelínu již řadu let jednají energetičtí experti obou zemí. "Opravdu nevidím důvod, proč bych měl jednat s rakouskými aktivisty. Jejich partnery pro jednání jsou zcela přirozeně české ekologické organizace," řekl Zeman. Doporučil rakouským aktivistům, aby se obrátili například na hnutí Jihočeské matky. Dodal, že navíc žádnou oficiální žádost rakouských aktivistů o jednání dosud neobdržel.

V září uspořádali rakouští ekologičtí aktivisté již tři blokády hranic, v pátek poprvé přistoupili kromě hranic s jihočeským regionem také k blokádám na hranicích s jižní Moravou. Páteční blokády se zúčastnilo kolem 4000 rakouských odpůrců Temelína. Na čtvrt hodiny byl blokován také přechod Zinnwald-Cínovec na severu Čech. Spuštění Temelína ve čtvrtek postoupilo od režimu čtyři, což znamená, že jaderná elektrárna již vstoupila do poslední fáze zkoušek před aktivací jaderného paliva.

V Temelíně únik páry, podle mluvčího nemá dopad na bezpečnost

Při zkouškách v rámci režimu číslo tři, do něhož spouštění prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín (JETE) přešlo ve čtvrtek večer, zjistili pracovníci a.s. ČEZ únik páry z přepouštěcího ventilu mezi kompenzátorem objemu a barbotážní nádrží. Tiskový mluvčí elektrárny Milan Nebesář v sobotu ČTK řekl, že pára neuniká ven, ale vrací se do uzavřeného systému primárního okruhu. "V tuto chvíli nemá závada žádný dopad do bezpečného provozování bloku. Existuje několik možných variant opravy; nyní hledáme nejpříhodnější chvíli a variantu, jak ventil opravit či vyměnit," uvedl Nebesář. Ve třetím režimu čeká první blok komplexní kontrola a příprava na spuštění reaktoru. V následujícím režimu číslo dvě bude již dosaženo minimálního kontrolovaného výkonu. Po překročení dvou procent výkonu reaktoru bude ukončena etapa fyzikálního spouštění a elektrárna přejde do etapy energetického spouštění.

MfD: Jednání finančníků poprvé v postkomunistické zemi, říká Havel

Skutečnost, že se Praha stane prvním městem v postkomunistických zemích, které bude hostit výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB), je podle prezidenta Václava Havla obzvláště významné uznání pro Českou republiku, která tak navazuje na nejlepší tradice z doby, kdy stála u zrodu těchto institucí. Prezident to uvedl v sobotním vydání Mladé fronty Dnes (MfD) s tím, že jde rovněž o symbolický výraz ocenění demokratizačního procesu i v celé střední a východní Evropě. Ovšem podle Havla jde zároveň o velký závazek a výzvu k tomu, "abychom se i my přihlásili ke svému dílu spoluodpovědnosti za svět, za jeho další vývoj, za to, v jakém stavu ho přenecháme dalším generacím". Prezident zmínil nutnost vzájemného dialogu a nacházení odpovědí na různé otázky, například chudobu, sociální spravedlnost či udržitelný rozvoj. Podle Havla by ve prospěch takového dialogu měla přispět diskuse mezi reprezentanty mezinárodních institucí a jejich oponenty, kterou se rozhodl uspořádat na Pražském hradě, ale také různá paralelní diskusní fóra pořádaná nevládními organizacemi. "Přesvědčit i zaryté odpůrce dialogu o jeho nezbytnosti by pro nás mělo být výzvou. Jakkoli se domnívám, že násilí, útoky na majetek, či dokonce na lidské životy tolerovat nelze," zdůraznil.

Pokud jde o bezpečnost, schvaluje prezident důkladné přípravy policie na nadcházející zasedání, ale odsuzuje "nesmyslně velikou publicitu, kterou mají", vedoucí až k pocitu, "zda nám to celé stojí za to". S tím však Havel nesouhlasí, nejen kvůli tomu, že zasedání finančníků budou mít ekonomický přínos. Podle něj jde o zcela hmatatelný doklad toho, že se Česká republika po více než 40 letech komunismu opět vrací do světového demokratického společenství, je připravena převzít svůj díl odpovědnosti, a to i za cenu dočasného "nepohodlí". "Praha bude po několik zářijových dní zrcadlem tohoto světa a této veskrze dvojsmyslné a paradoxní civilizace," konstatoval prezident v MfD. Připojil přání, aby pražské zasedání přineslo "aspoň jiskřičku naděje, že není ještě vše ztraceno, že tento svět má nebo alespoň hledá východisko z problémů, které nás všechny tak či onak trápí".

Odpůrci globalizace se učí, jak pro své názory získat veřejnost

Výroba transparentů a nácvik některých dovedností, které by se mohly "hodit" při pražských demonstracích proti Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) a Světové bance (SB), zaměstnávají v těchto dnech účastníky přípravného tábora odpůrců globalizace. Na statek v jedné středočeské vesnici u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kde se kemp od čtvrtka do pondělí koná, se sjelo asi 70 mladých lidí nejen z České republiky, ale i z USA, Německa a mnoha dalších států. Sjednocuje je odpor k MMF a SB, jejichž zasedání bude česká metropole hostit. "Shodujeme se v tom, že tyto organizace by se měly zrušit. Myslíme si, že jsou od základu špatné a není možné je reformovat," řekl v sobotu ČTK Viktor Piorecký, mluvčí Iniciativy proti ekonomické globalizaci, která kemp pořádá. Na to, co by se mělo dít po zániku obou institucí, už podle něj panují různé názory i mezi lidmi v táboře. On osobně je pro "přímou demokratickou společnost", která bude zdroje dělit "spravedlivě". Organizátoři kempu shodně tvrdí, že své vize nechtějí prosazovat násilím. Hodlají pro ně ale získat co největší část veřejnosti. Na statku se proto v rámci různých "kroužků" učí, jak reagovat například na otázky novinářů.

V Praze začalo školení pozorovatelů násilí kolem MMF

V Praze v sobotu začalo dvoudenní školení dobrovolníků, kteří chtějí jako členové Občanských právních hlídek (OPH) napomoci ke zmírnění očekávaného násilí při demonstracích kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a různé případy násilného chování dokumentovat. Organizátoři hlídek se domnívají, že již sama viditelná přítomnost jejich členů v tyrkysových vestách může vést například k omezení zbytečného násilí ze strany některých policistů. "Naším cílem je primárně prevence, být co nejvíc v dohledu," zdůraznil v sobotu při školení asi třicítky převážně mladých lidí jeden z organizátorů hlídek Marek Veselý. Během školení přitom zaznělo, že zhruba 70 lidí, kteří se zatím na práci v hlídkách připravují, není moc. Zájemcům o práci v hlídkách organizátoři vysvětlovali právní rámec jejich činnosti, hovořili s nimi o tom, jak se vypořádávat se stresovými situacemi, a učili je vyplňovat speciální formuláře pro svědky policejních zásahů. "Je důležité, aby jste psali jen to, co se skutečně stalo," zdůraznil jeden z přednášejících s tím, že v některých případech může vyplnění formuláře pomoci člověku, který bude nespravedlivě obviněn.

Veselý ČTK řekl, že organizátoři hlídek, které budou vybaveny například videokamerami, spolupracují například s právníky nebo psychology. Potvrdil, že monitorování se bude soustředit zejména na policii. Jiný z organizátorů řekl, že jedním z důvodů pro vznik hlídek je současný "velmi slabý kontrolní mechanismus" činnosti policie. Sobotnímu školení v budově bývalých jeslí na Praze 4 předcházela minulý víkend obdobná akce v Brně, které se zúčastnilo asi pětadvacet zájemců.

Hlídky vznikly z iniciativy sdružení Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST) a Ekologického právního servisu. O jejich vytvoření je informováno i ministerstvo vnitra, které uvedlo, že tyto aktivity vítá. OPH se podle Veselého dohodly s policejním prezídiem na vytvoření přímé telefonní linky.

Zeman: Návrh na snížení daně z pohonných hmot je populistický

Předseda vlády Miloš Zeman označil návrh unionistických poslanců na snížení spotřební daně na benzín a naftu za populistický. "Pokud by mělo jít o přechodné opatření, je to zbytečné, protože zákon by vstoupil v platnost až za několik měsíců, dlouhodobě by to bylo škodlivé," řekl v sobotu Zeman na tiskové konferenci ve Znojmě. Vláda podle něj nemůže snížit spotřební daň na pohonné hmoty, protože by se snížily příjmy do státního rozpočtu. To by se projevilo ve snížení výdajů v oblasti sociální péče, zdravotnictví, ale i v dopravě. Navíc existuje velké riziko, že by se snížení daní neprojevilo na ceně benzínu a nafty, ale pouze v zisku distributorů, zdůraznil Zeman. Odmítl sdělit konkrétní kroky, o kterých bude v pondělí jednat na Úřadu vlády se zástupci autodopravců. "Bylo by nezdvořilé, abych své představy tlumočil nejprve novinářům a teprve potom autodopravcům," řekl Zeman. Jednání se zástupci autodopravců je možné jen díky tomu, že autodopravci odvolali ohlášené páteční protesty. "Kdyby k jakékoliv blokádě přistoupili, jednání skončí s těmi, kdo tuto blokádu zorganizují," podotkl Zeman.

Dopravci požadují zastavení růstu cen pohonných hmot a pro naftu zachování horní hranice 26 korun za litr. V případě neúspěchu jednání jsou připraveni k rychlé organizaci protestních blokád. Pokud by Sněmovna v rámci novely zákona o spotřebních daních schválila návrh Unie svobody, snížily by se ceny pohonných hmot zhruba o deset procent, tedy o dvě až tři koruny na litr.

Grémium ČLK vybralo za rytíře lékařů gastroenterologa Mařatku

Grémium České lékařské komory (ČLK) vybralo za Rytíře českého lékařského stavu profesora Zdeňka Mařatku, zakladatele české školy gastroenterologie, tedy oboru zaměřeného na léčení chorob trávicího traktu. ČTK to v sobotu řekl prezident ČLK David Rath. "Profesor Mařatka byl vybrán dvoutřetinovou většinou ze dvou kandidátů, z nichž druhým byl profesor dětského lékařství, alergolog Václav Špičák," upřesnil s tím, že za rytíře bude Mařatka pasován koncem roku jako už tradičně na Pražském hradě.

Mařatka byl od roku 1976 do roku 1980 prezidentem Evropské společnosti trávicí endoskopie, od roku 1978 do roku 1980 viceprezidentem Světové společnosti trávicí endoskopie. V letech 1990 až 1994 byl předsedou České gastroenterologické společnosti a v červnu 1994 byl poctěn cenou J. E. Purkyně České lékařské společnosti a zlatou medailí Karlovy univerzity. Titul uděluje ČLK každoročně lékaři, který se nejvíce zasloužil o rozvoj medicíny, etiku povolání a humanismus, nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj. Poprvé byl udělen v roce 1996 výjimečně hned čtyřem lékařům - profesoru Antonínu Fingerlandovi, profesoru Jiřímu Syllabovi, Josefu Herczovi a profesoru Miloši Štejfovi. Profesor Mařatka je už osmým oceněným.

Topol, Pollert a Doležal předali petici za milost pro Berku

Petici s žádostí o milost pro jedenadvacetiletého Michala Berku v prezidentské vile Václava Havla předali v sobotu jménem zhruba 3500 podepsaných hudební skladatel Filip Topol, kanoista Lukáš Pollert a novinář Jiří X. Doležal. Berka byl podle nich nespravedlivě odsouzen na osm měsíců nepodmíněného vězení za vypěstování několika rostlin konopí a jejich konzumaci ve společnosti kamarádů. Doležal, koordinátor akce, považuje rozsudek za "nespravedlnost a zvůli", proti níž je třeba vystoupit. Pollert novinářům řekl, že nesouhlasí s tím, aby v ČR byli vězněni "v podstatě nevinní lidé" za pěstování marihuany, kterou pokládá i ze svého pohledu lékaře za "velice neškodnou". "Je to jedna z posledních možností, jak se mu snažíme pomoci," poznamenal na adresu předání petice, kterou v podvečer převzal člen ostrahy prezidentské vily.

Skutečnou autorkou petice je Libuše Bryndová. "Mám syna, který je přibližně ve stejném věku jako ten hoch, kvůli kterému jsem ji napsala," řekla Bryndová. Stejně jako další organizátoři petice považuje současný protidrogový zákon za špatný. Domnívá se, že konopí by mělo být legalizováno a policie by se měla soustředit na dealery tvrdých drog, které podle ní často toleruje.

Policie vrátila do Červeného Újezdu dalších pět uprchlíků

Policie vrátila do uprchlického tábora v Červeném Újezdu na Teplicku dalších pět lidí, kteří z něj odešli v době karantény vyhlášené kvůli žloutence. Uprchlíci byli součástí sedmnáctičlenné skupiny Číňanů, kterou předala německá policie v pátek na hraničním přechodu Pomezí na Chebsku českým kolegům. ČTK o tom v sobotu informovala mluvčí západočeské policie Milada Suchá. Zbývajícím dvanácti cizincům, kteří se pokusili bez dokladů nelegálně vycestovat do Německa a nepatřili do uprchlického tábora, bude ukončen pobyt na území ČR, dodala.

Zdravotníci vyhlásili karanténu v Červeném Újezdu v polovině července poté, co zde zjistili žloutenku typu E a vyhlásili karanténu. Od té doby opustilo tábor svévolně 284 běženců, z nichž se 20 vrátilo samo a další čtyři desítky vrátila policie. Karanténa bude v tomto azylovém zařízení platit podle rozhodnutí teplického okresního hygienika do 20. října.

Středověký hrad Helfštýn se proměnil v místo Evropanů

Stovky lidí v sobotu putovaly na středověký hrad Helfštýn na Přerovsku pro informace o vstupu České republiky do Evropské unie. Místo jindy obvyklých šermířských souborů na návštěvníky hradu čekaly besedy, informační stánky včetně Eurostánku, který je na informačních panelech seznamoval s podmínkami vstupu do EU, a výstavy o kvalitě prostředí v ČR. Na Helštýně nechyběl státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička, mezi hradby zavítal i exministr životního prostředí Martin Bursík. Telička byl se zájmem návštěvníků hradu o EU spokojen. "Byl jsem v pěti městech, kde se eurostánky konaly. A region od regionu je ten zájem rozdílný. Zatímco například v Jablonci nad Nisou se za námi přišlo podívat zhruba dvacet lidí a padlo šest otázek, v Karlových Varech to již byly stovky návštěvníků. Zájem lidí na na Helfštýně patří k těm pozitivnějším," podotkl Telička. Evropský klub v Přerově, který se snaží o Evropské unii informovat obyvatele Olomouckého kraje, bude nyní usilovat o zřízení informačního evropského centra, která již v některých krajích vznikla.

Obyvatelé Pirny a Děčína oslavily 25 let partnerství obou měst

Pětadvacet let trvající partnerské vztahy severočeského Děčína a saské Pirny si v sobotu připomněly stovky Němců a Čechů v německém městě při Evropském dni setkání, který uspořádala německá vláda. Město Děčín vypravilo do Pirny čtyři autobusy dětí a mladých lidí, kteří na oslavách účinkovali. Kromě toho mnozí obyvatelé Děčína přijeli sami jako diváci. Podle děčínského starosty Vladimíra Medka měly na zaplněném historickém náměstí Am Markt a na dalších scénách zřízených ve městě velký úspěch swingové melodie Big Bandu z Umělecké školy Děčín, akrobatické kreace děčínské taneční skupiny Scratch & Rock'n'Roll a vystoupení, která připravili žáci dvojjazyčného Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Na Schillerově gymnáziu, jak řekl Medek ČTK, nyní studuje ve společných třídách se svými německými vrstevníky 45 dětí z Děčínska. Každý rok navíc gymnázium přijímá do primy 15 nových českých studentů. Děčínský starosta si se starostou Pirny Hans-Peterem Bohringem vyměnili pamětní listiny a Děčín dostal i vlajku Pirny. Partneři z Pirny si podle Medka musí přijet pro děčínskou vlajku 7. října, kdy město pořádá festival dechových hudeb a slaví 100 let existence řemesel a průmyslové výroby ve městě.

Ve Výsluní se sešlo na 100 bývalých žáků místní školy

Stovka bývalých žáků a učitelů si ve Výsluní na Chomutovsku připomněla 55. výročí založení poválečné české školy v této obci. Po prohlídce její budovy, zápisu do pamětní knihy a návštěvě nejvýznamnější památky obce - v současné době rekonstruovaného kostela sv. Václava - účastníci setkání vzpomínali na dobu svého mládí ve dvou místních hostincích i cukrárně. Nejvzdálenějším místem, odkud se na sraz vydal Petr Vašic, je americké San Francisco. Z Vancouveru v Kanadě dorazila do Výslunní Eva Beránková, její sestra Ludmila Rovnaniková přijela z německého Norimberku. "Ve Výsluní jsem se narodila a vyrostla. Vracím se sem po 35 letech, chci si projít stará známá místa a setkat se se sourozenci i kamarády," řekla ČTK.

"Setkání organizujeme poprvé. Překvapila nás velká odezva na dopisy rodákům, jejichž adresu se nám podařilo zjistit. Oznámení o akci jsme uveřejnili i ve sdělovacích prostředcích," řekl ČTK starosta Výsluní František Doksanský. Každý z účastníků setkání obdržel orientační mapku obce, o náladu se postarala country kapela, doplnil.

Ceny za dabing získali Jana Štěpánková a David Prachař

Cenou Františka Filipovského, udělovanou za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu, ocenilo v sobotu město Přelouč Janu Štěpánkovou za roli Mary ve filmu "Cesta dlouhým dnem do noci" a Davida Prachaře za Quida ve filmu "Život je krásný". Stali se již šestými držiteli této prestižní ceny, udělované Filipovského rodným městem.

Zvláštní cenu za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků různých žánrů, kterou letos rodiště mistra dabingu udělovalo poprvé, získali autoři české verze seriálu Simpsonovi. Cenu Herecké asociace za celoživotní mistrovství v dabingu udělilo prezídium této asociace Věře Galatíkové, Josefu Langmilerovi, Luďku Munzarovi a Josefu Vinklářovi.

Cenu Nadace Český literární fond (ČLF) udělovanou za mimořádnou kvalitu literární složky audiovizuálního díla si z Přelouče odvezla Daniela Margoliusová za překlad k filmu "Zamilovaný Shakespeare", cenu Nadace ČLF za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu udělila porota režisérovi Zdeňku Coufalovi. Za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla získal ocenění Českého filmového a televizního svazu (FITES) film "Zamilovaný Shakespeare", který ozvučil Tomáš Bělohradský.

Etnický festival WOMAD představil hudbu ze čtyř světadílů

Latinskoamerické rytmy, ryzí africkou hudbu, písně zpívané v jazyce jidiš či japonskou rituální hudbu přinesl svým návštěvníkům sobotní den etnického festivalu WOMAD. Třídenní přehlídka hudby, tance a historie národů ze všech světadílů na pražské Letenské pláni je dalším dílem festivalu, který se už 18 let koná v různých částech světa. Hlavní stan vyzdobený ornamenty postupně ovládl japonský hráč na bicí nástroje Joji Hirota, izraelská folková zpěvačka Chava Alberstein a autentická Afrika v podání skupiny Imbizo ze Zimbabwe. Pro hudbu jiného etnického ražení nemusel jít český posluchač příliš daleko ve svých znalostech zeměpisu, když se na pódiu objevila rokycanská romská zpěvačka Věra Bílá se skupinou Kale, unikátní spojení západoafrické hudby s britským folkem zaznělo v podání skupiny Baka Beyond, jejíž členové pochází ze Senegalu, Ghany, Velké Británie a Francie. Za vyslankyni latinskoamerické hudby v Evropě označili pořadatelé festivalu třicetiletou kytaristku a skladatelku Barbaru Luna z Argentiny.

Pražský WOMAD moderují hudební publicista Jiří Černý a hudebník a producent Ivan Král. Na pódiích na Letné se během festivalu vystřídá asi dvacítka zahraničních a tuzemských skupin a interpretů, jeho součástí jsou i tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Diváci také mají možnost ochutnat jídla z nejrůznějších koutů světa.

V Kadani na Chomutovsku otevřeli Galerii Josefa Lieslera

Galerii žijícího klasika moderní české výtvarné kultury Josefa Lieslera, rodáka z Vidolic u Kadaně na Chomutovsku, mohou lidé od soboty navštívit v prostorách bývalé konírny kadaňského hradu. Vystavené olejomalby a grafiky v hodnotě 500.000 korun jsou průřezem umělcovy tvorby, řekla ČTK místostarostka Kadaně Olga Zörklerová. Myšlenku zřídit v Kadani galerii se stálou výstavou Lieslerových děl inicioval podle Zörklerové místní klub filatelistů, jehož je Liesler čestným členem. Osmaosmdesátiletý umělec zavzpomínal před prvními návštěvníky galerie na své osudové setkání s reprodukcemi obrazů, které se snažil napodobit, i na lásku ke známkám, zděděnou nejspíš od otce poštmistra. "Je to něco mezi surrealismem a abstraktním realismem, ale hlavně je to fantazie," ohodnotil kadaňský výtvarník Herbert Tisza vystavené Lieslerovy obrazy nazvané například Procházka historického měřiče po kapustovém listu, Gurmánovo lože, Kozlorožka rozvitá či Jak je krásná, tak je zlá.

Zapůjčená díla si mohou návštěvníci galerie prohlédnout do konce letošního roku. "Mistr si poté větší část děl odveze a zhruba jednu třetinu ponechá v galerii jako stálou expozici. Na zbylé ploše by měli od příštího roku prezentovat svou tvorbu především místní umělci," vysvětlila Zörklerová. Se zajímavým nápadem uspořádat v galerii výstavu autorů poštovních známek přišli filatelisté, dodala. Josef Liesler, kterému do oslavy osmaosmdesátých narozenin chybí jen dny, absolvoval studia architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a ateliéry profesorů Oldřicha Blažíčka a Cyrila Boudy. Od roku 1942 je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Kromě obrazů je autorem mnoha návrhů poštovních známek a bankovek. Za sérii známek Člověk a věda získal v roce 1974 ocenění za nejkrásnější známku. Do širšího povědomí vstoupil Liesler jako účastník první legendární výstavy skupiny Sedm v říjnu 1939.

O olympijské medaile budou v neděli v Sydney bojovat Málek a triatlonisté

Přímo do finálových závodů zasáhnou v neděli v Sydney čtyři čeští olympionici. Ze sobotních kvalifikací se do bojů o medaile kvalifikoval plavec Daniel Málek šestým časem na trati 100 metrů prsa. Na start závodu v triatlonu se postaví Jan Řehula, Martin Krňávek a Filip Ospalý. Všichni tři patří do širokého okruhu kandidátů na medaile. Velkou šanci na účast ve finále má střelec David Kostelecký. Po prvním dnu kvalifikace figuruje na čtvrtém místě a na kontě má stejný počet bodů jako druhý v pořadí, exmistr světa Pellielo z Itálie. V neděli čeká Kosteleckého nejprve druhá část kvalifikace a pokud uspěje, postoupí do odpoledního finále. O postup do večerních finálových závodů na 400 metrů polohově budou v kvalifikacích v plaveckém bazénu Aquatic Centra bojovat Jan Víťazka a Hana Černá. Do rozplaveb zasáhnou také Ilona Hlaváčková na 100 metrů znak a Květoslav Svoboda na 200 metrů volný způsob. Pokud uspějí, nastoupí večer v semifinále. V rozjížďce se představí skifař Václav Chalupa. Na divoké vodě nastoupí do kvalifikace kajakářky Štěpánka Hilgertová s Irenou Pavelkovou a mezi kanoisty si olympijskou premiéru odbude Tomáš Indruch. Kvalifikace v olympijském sprintu čeká dráhové cyklisty Pavla Buráně, Ivana Vrbu a Martina Poláka, ve stíhacím závodu žen se představí Lada Kozlíková. Turnaj plážových volejbalistů rozehrají Michal Palinek s Martinem Léblem. Na úvod nastoupí proti švýcarským bratrům Martinovi a Paulovi Lacigovým, nejlepšímu evropskému páru ve světovém žebříčku. Po neúspěchu ve čtyřhře vstoupí do soutěže jednotlivců stolní tenisté Petr Korbel a Josef Plachý.

Předpověď počasí na neděli pro Českou republiku:

Očekáváme zataženo až oblačno, místy s přeháňkami. Teploty vystoupí na 14 až 18, na horách na 12 stupňů Celsia. Vát bude západní až severozápadní vítr 5 až 20 kilometrů za hodinu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku proměnlivý 5 až 15 kilometrů za hodinu.