Zprávy neděle, 19. dubna 1998

Ke sledování nedělní zpravodajské relace Radia Praha zve Evelina Himalová...

A nyní zprávy podrobně:

Zdravotní stav prezidenta Václava Havla

Prezident Václav Havel v sobotu dopoledne absolvoval půlhodinový operační zákrok, při kterém mu lékaři uvolnili uzavřenou průdušku. Střední pravá průduška se během noci ucpala sekretem a musela být zprůchodněna pomocí bronchoskopie. Zákrok proběhl pod narkózou a Václav Havel byl po něm převezen na jednotku intenzivní péče. Operační tým vedl šéfchirurg innsbrucké nemocnice Ernst Bodner a přítomen byl i prezidentův ošetřující lékař Ilja Kotík.

Šéf lékařského konzilia Miroslav Čerbák v sobotu v rozhovoru pro ČTK označil ucpání průdušky prezidenta Václava Havla za nepříjemnou komplikaci, ale ne zase tak dramatickou. Není to podle jeho slov komplikace z těch velmi závažných a je jednou z těch, s nimiž se muselo počítat.

Pokud jde o primární perforaci tlustého střeva, kvůli které se v úterý podrobil český prezident v innsbrucké nemocnici naléhavé operaci, je průběh i nadále bez problémů. Informoval o tom v sobotu odpoledne na tiskové konferenci v Innsbrucku šéflékař kliniky profesor Ernst Bodner. Podle jeho prohlášení pracují Havlovy trávící orgány uspokojivým způsobem, tlusté střevo už začalo fungovat.

Neúčast poslanců ODS a US na pátečním důležitém jednání sněmovny označil Josef Lux za výraz neodpovědnosti

Předseda lidovců Josef Lux ostře kritizoval páteční neúčast poslanců ODS a Unie svobody v Poslanecké sněmovně. Právě absence zákonodárců těchto stran podstatně přispěla k tomu, že sněmovna neschválila roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1996 a přijala usnesení žádající vládu o přerušení dalších privatizačních kroků ve strategických podnicích. Absenci poslanců obou stran Lux označil za výraz skutečné neodpovědnosti.

Zeman: Fond národního majetku dlouhodobě selhal

Fond národního majetku podle předsedy Poslanecké sněmovny a ČSSD Miloše Zemana prokazatelně dlouhodobě selhal ve své činnosti. Zeman to v sobotu řekl novinářům v reakci na páteční rozhodnutí sněmovny odvolat místopředsedu a pět členů prezídia fondu a snížit jeho rozpočet. "Domnívám se, že by bylo dobré nechat na budoucí vládě, ať už bude jakákoli, aby rozhodla o základních privatizačních rozhodnutích," komentoval šéf nejsilnější politické strany páteční přijetí návrhu komunistických poslanců, kterým sněmovna žádá vládu o přerušení dalších privatizačních kroků ve strategických podnicích. Vláda, jejíž mandát končí za dva měsíce, nemá podle Zemana "morální právo činit nevratná rozhodnutí a komplikovat tak činnost vládě budoucí".

Případný vstup ČSSD do vlády nezpochybní privatizační proces v ČR

Česká sociální demokracie má sice jiné představy o hospodářské politice, zvlášť v oblasti privatizací, než má současná vláda, ale její případný vstup do vlády podle všeho nezpochybní privatizační proces v České republice. Uvedl to český premiér Josef Tošovský v rozhovoru, který v sobotu zveřejnil belgický deník L Écho.

Republikové shromáždění US jednalo o návrhu volebního programu

Předseda Unie svobody Jan Ruml připustil, že se jeho strana zatím nedokázala přesvědčivě politicky profilovat. Ve svém vystoupení v sobotu na druhém republikovém shromáždění v Praze varoval před některými jevy ve straně, které vyvolávají pocit, že unie přestala působit sebevědomým dojmem a neplní očekávání do ní vkládaná. Hlavním bodem republikového shromáždění byla diskuse o návrhu volebního programu, se kterým tato strana vstoupí do červnových předčasných voleb.

Hlavní heslo Unie svobody, se kterým půjde tato strana do předčasných parlamentních voleb, zní: Nová volba. Dalšími hesly jsou "Normální je nelhat", "Nezůstat v půli cesty", "Hrát podle pravidel" a "Nemyslet jen na sebe". Hesla v sugestivním a emotivním vystoupení v závěru dopolední části sobotního republikového shromáždění Unie svobody představil předseda strany Jan Ruml. "Politika je služba lidu, kdo se dopustí chyb, odejde. Prosadíme omezení poslanecké imunity a přísný zákon o střetu zájmů," citoval namátkou Ruml některé z hlavních tezí volebního programu.

Předseda Unie svobody Jan Ruml nevěří, že by bylo možné sestavit předvolební koalici pravicových stran a zpochybnil snahu ODS, která nabídla místa na svých kandidátkách Demokratické unii a ODA. Současně naprosto vyloučil spolupráci Unie Svobody se sociální demokracií. Ujistil, že unie je připravena jednat s ODA i DEU o povolební spolupráci a budoucí integraci pravice, ale nikoli o předvolební koalici.

Živnostenská strana se účastní voleb na kandidátkách Nezávislých

Představitelé Živnostenské strany se chtějí zúčastnit červnových parlamentních voleb na kandidátkách hnutí Nezávislí. Předseda strany Jaroslav Samek na sobotním celorepublikovém stranickém sněmu ve Vysokém Mýtě ČTK řekl, že si od tohoto spojenectví slibují větší volební úspěch i větší možnost prosazovat vlastní volební program, jenž má blízko k programu Nezávislých. Živnostenská strana, která vznikla v roce 1995 a nyní má zhruba 3000 členů, patří podle Samka k pravému středu "bez extrémně pravicových či levicových tendencí". Doposud nebyla příliš aktivní. Financována je výhradně z členských příspěvků.

V Ostravě skončilo dvoudenní mezinárodní onkologické sympozium

Více než pět procent nádorových onemocnění může vzniknout na základě genetické predispozice. Podle Lenky Forétové z Masarykova onkologického ústavu v Brně by se proto měla v České republice vybudovat síť genetického onkologického poradenství. Forétová to řekla na dvoudenním mezinárodním sympoziu o podpůrné léčbě v onkologii, které v sobotu skončilo v Ostravě. Sympozia se zúčastnilo 150 lékařů ze Slovenska, Polska, Německa a České republiky.

Mezinárodní odborná konference o lidských právech

Porovnání zkušeností s dodržováním lidských práv v evropských zemích, zejména pak v bývalých socialistických státech, je věnována mezinárodní odborná konference, kterou pořádá tento víkend na zámku Hrubá Skála na Semilsku Komunistická strana Čech a Moravy. Asi 30 účastníků z České republiky, Ruska, Německa, Itálie a Řecka na ní rokuje o politických procesech, ekonomickém postihu z politických důvodů jako formě politického boje, o retroaktivitě právních norem a pronásledování pro politické názory prezentované v minulosti.

V Zaječí na Břeclavsku odhalili Památník osvobození

Památník, připomínající osvobození obce Rudou armádou 16.dubna 1945, byl v sobotu znovu odhalen v Zaječí na Břeclavsku. Původně stál památník na prostranství před kostelem, ale podle vyjádření starosty obce Františka Šipra byl v rámci úprav okolí církevního objektu v roce 1997 odstraněn. "Nyní bude i na základě doporučení památkářů umístěn na méně kontroverzním místě, než v průčelí kostela," vysvětlil starosta s tím, že nové stanoviště je ve stejné ulici a vzdálené přibližně 100 metrů od původního. Obec se podle Šiprova vyjádření na odhalování památníku padlým či obětem válek nepodílela. Jeho znovuodhalení zorganizovali v Zaječí místní komunisté, Svaz přátel národů východu a Občanská iniciativa Vděčnost.

Co víme o Evropské unii?

Asi 1000 lidí oslovil v pátek a v sobotu Klub mladých Evropanů, který na pražském Náměstí Republiky a na Národní třídě zjišťoval informovanost veřejnosti o Evropské unii. Informační akce "Co víme o EU" se podle koordinátora klubu Jana Malého setkala s velkým zájmem Pražanů, ale povědomí o unii u většiny občanů chybí. "Zájem tady je, ale lidé o EU nemají informace," řekl ČTK Malý. Doplnil, že někteří občané si tento hospodářský svazek pletli dokonce se Severoatlantickou aliancí.

Dny evropského filmu

Celkem 32 celovečerních a 15 krátkometrážních snímků z patnácti zemí Evropské unie zahrnuje program Dnů evropského filmu, které o víkendu pokračují v Praze devatenácti projekcemi. Mezi nimi jsou mj. Zelenkovi "Knoflíkáři" a Vojnárova "Cesta pustým lesem". Česká kinematografie je zastoupena i mezi krátkometrážní tvorbou. Diváci mohou vidět nejnovější snímek animátorky Michaely Pavlátové a dokumentaristy Pavla Kouteckého nazvaný "...až na věky", který kombinuje techniky obou tvůrců, dále "Tři variace na picassovské téma" režiséra Šimona Koudely, film Ondřeje Pechy "Poslední nosorožec" a Koutského "Kavárnu".

Legendární beatník Lawrence Ferlinghetti v Praze

Devětasedmdesátiletý americký básník a legenda beatnického hnutí Lawrence Ferlinghetti, který přijel v pátek do Prahy, aby se zde zúčastnil literární přehlídky Beat Generation Fest, si v sobotu prohlédl město. Na krátké schůzce s novináři, na které vzpomínal na své přátele a na šedesátá léta, jež byla vrcholným obdobím beatníků, přečetl i báseň s pražskými motivy, kterou napsal v noci z pátku na sobotu.

Mezinárodní den památek

Osmnáctý duben, který se od roku 1983 na základě doporučení Generální konference UNESCO slaví jako Mezinárodní den památek a historických sídel, si většina státních památkových objektů v českých zemich připomněla v sobotu výstavami a koncerty. Podle náměstka ministra kultury Zdeňka Nováka ministerstvo státním hradům a zámkům na tento den uložilo, aby byly přístupny pro organizované výpravy žáků a dětí zdarma a aby průvodci poskytli mládeži netradiční výklad a motivovali tak mladé lidi ke kladnému vztahu ke kulturnímu dědictví. Pro letošní rok byla na památkovou péči v rozpočtu resortu kultury vyčleněna ze státního rozpočtu miliarda korun. Na Program záchrany architektonického dědictví má připadnout 335 miliónů korun a na dlouhodobý Programregenerace památkových rezervací a zón je určena částka 320 miliónů korun.

Kostel sv.Bartoloměje v Praze slouží opět bohoslužbám

Bohoslužbám od soboty opět slouží pražský katolický kostel sv.Bartoloměje patřící ke klášteru Kongregace šedých sester III.řádu sv.Františka. Barokní chrám, půlstoletí neužívaný, v sobotu při mši znovu vysvětil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. V objektu kláštera, v době komunismu komplexu budov pražské a středočeské správy Státní bezpečnosti, bylo vězení - dodnes je tam cela předběžného zadržení bývalého Sboru národní bezpečnosti, v níž nedobrovolně pobýval i tehdejší disident a nynější český prezident Václav Havel.

V "chrámu smíření" ve Zvonkové první letošní bohoslužba

První letošní bohoslužba v "chrámu smíření" se v sobotu uskutečnila v bývalé pohraniční obci Zvonková na Českokrumlovsku. Tato vesnice byla po vyhnání původních obyvatel v padesátých letech armádou téměř srovnána se zemí. Zdevastovaný novogotický katolický kostel prodělal v devadesátých letech z iniciativy česko-rakouské skupiny pro obnovu tohoto místa generální opravu. Slouží nyní - jako několik dalších podobných chrámů v bývalém vojenském pásmu v česko-německém a česko-rakouském pohraničí - k vzájemnému setkávání lidí z obou stran hranice.

Janáčkovy neznámé latinské mše a moteta poprvé na koncertě

Latinské mše a moteta z neznámého raného období tvorby Leoše Janáčka uzavřely v sobotu v Praze v koncertním programu Pražského komorního sboru pátý ročník desetidenního velikonočního festivalu Musica ecumenica. Koncert nazvaný "Janáček neznámý" uvedl za značného zájmu veřejnosti poprvé na pódia Janáčkovy Mše B-dur a Es-dur a sborové skladby s doprovodem varhan. Ty komponoval mladý skladatel v duchu takzvané ceciliánské reformy, která do výrazové rozbujelé katolické chrámové hudby přinesla zjednodušení a s ním pozornost gregoriánskému chorálu a renesanční polyfonii.

Životní jubileum oslavuje Lubomír Lipský

K nejzaměstnanějším pětasedmdesátníkům bezesporu patří herec Lubomír Lipský, který své dnešní životní jubileum oslavuje pracovně. V sobotu před polednem se setkal s přáteli a svými příznivci v pražském Divadle Adria při přímém přenosu rozhlasového pořadu Tomáše Slámy "Tobogán", odpoledne hrál v Hudebním divadle Karlín ve swingovém muzikálu "Sny z Nového Yorku" Gustava Oplustila. Dnes ho čekají dvě představení "Fidlovačky" v Mostě a v pondělí v Divadle ABC ho pražské publikum uvidí v představení "Charleyova teta".

Dny Hudební mládeže soustředily stovky milovníků klasiky

Dny Hudební mládeže České republiky, které se jako festival této zájmové organizace konají o víkendu už v šestadvacátém ročníku, soustředily do Prahy několik stovek příznivců hodnotné kultury a klasické hudby, milovníků kvalitní zábavy. Po koncertu souboru Musica fresca a vystoupení Dolnosaského mládežnického symfonického orchestru z Hannoveru byla v sobotu na programu setkání společná návštěva Prokofjevova baletu "Romeo a Julie" v Národním divadle. Dnes zahraje v Anežském klášteře Hudební mládeži mladá generace domácích interpretů a chybět nebude ani tradiční společné zpívání účastníků na schodech Rudolfina. Hudební mládež České republiky je organizační základnou pěti desítek klubů se 4000 členy, z nichž některé vyvíjejí v místě působení pozoruhodnou činnost. Organizace, patřící do rodiny stejných zahraničních sdružení, existuje v českých zemích nepřetržitě od roku l971.

Moravský komorní orchestr slaví 50.výročí svého zrodu

Moravský komorní orchestr si sobotním slavnostním koncertem v brněnském Besedním domě připomněl 50.výročí svého zrodu. Tento umělecký soubor brněnské Konzervatoře založil ve školním roce 1947/48 pedagog, hudební vědec a dirigent Zbyněk Mrkos. Mimořádné požadavky na vysokou uměleckou úroveň orchestru, který vystupoval i v Rakousku, Německu a Francii, klade v souladu s tradicí také nynější dirigent Rudolf Šťastný. K jubileu vydal orchestr kompaktní desku s nahrávkami skladeb, mezi nimiž jsou díla Johanna Sebastiana Bacha, Leoše Janáčka, ale i současného autora Jiřího Bárty.

Kouzelníci z devíti zemí na festivalu magie v Praze

Pražský Mánes je od soboty centrem 4.ročníku Interfestivalu magie. Dostaveníčko si tu dalo na 140 kouzelníků, mágů, čarodějů a eskamotérů z devíti zemí. A protože jde o přehlídku soutěžní, představení za účasti veřejnosti se konají v protějším sále pražského pěveckého sboru Hlahol.

Po memoriálu Leopolda Beránka, který byl věnován prvním soutěžním vystoupením, se v sobotu večer uskutečnilo galashow. Prezident festivalu Vladimír Kotík z pořádající agentury Večerní hvězda na něm přivítal na 140 účastníků z devíti zemí. Více než třetina z nich přijela do Prahy soutěžit. Dnes se kouzelníci setkají na magických veletrzích, bazarech a seminářích.

Werichovci zdraví Mezinárodní den srandy soutěžemi

Jestliže už loni přišlo sdružení Werichovci s nápadem vyhlásit výroční den premiéry první hry srandy a slavit ho, podařilo se mu to právě o tomto víkendu. V sobotu se sjeli do kulturního střediska Průhon v Praze-Řepích finalisté hudební a dramatické části soutěže nazvané "Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha? Dnes se všichni setkají před domem na Kampě, kde Jan Werich bydlel. Budou tu hrát, zpívat a v pravé poledne vystřelí "dělovou ránu" z nafouknutých papírových pytlíků.

Ze sportu

Hokejoví reprezentanti České republiky prohráli v Tampere v přípravném utkání s Finskem 2:3.

Česká hokejová "osmnáctka" zvítězila ve Švédsku na mistrovství Evropy nad Švýcarskem 7:1 a je zatím na druhém místě. Dnes hraje v závěrečném utkání turnaje se Slovenskem, které v pátek prohrálo s Ruskem 1:2 a je na posledním místě ve finálové skupině.

Výsledky 24.kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice 1:0, Petra Drnovice - Sigma Olomouc 0:2, Kaučuk Opava - Sparta Praha 0:2, Boby Brno - Jablonec nad Nisou 2:2, Atlantic Lázně Bohdaneč - České Budějovice 0:1, Slovan Liberec - Viktoria Žižkov 3:0, Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1 a FC Dukla - Hradec Králové 1:2.

České tenistky se v zápase první skupiny Fed Cupu ujaly v Brně vedení 1:0 na Švýcarskem díky Janě Novotné, která v úvodní dvouhře porazila po setech 3:6, 6:2 a 6:3 Patty Schnyderovou. Ve druhém utkání proti sobě nastoupí česká reprezentantka Adriana Gerši a světová jednička Martina Hingisová.

Životního úspěchu dosáhla česká tenistka Květoslava Hrdličková postupem do finále na turnaji v Makarské v Chorvatsku, na němž bude rozděleno 107.500 dolarů. V ženském semifinále vyřadila 140.hráčka světového žebříčku zkušenější Lenku Němečkovou, 96. v žebříčku WTA, hladce 6:1, 6:3 a v boji o prvenství na turnaji WTA se dnes střetne s Číňankou Fang Li.

V Montrealu se uskutečnilo setkání hokejových generací

Závěru základní části kanadsko-americké NHL, ale především zlatému českému úspěchu z olympijských her v Naganu bylo věnováno setkání příslušníků několika hokejových generací, které v pátek v Montrealu uspořádal český generální konzulát. Podle sobotní informace zpravodaje ČTK úspěšnou hokejovou přítomnost na setkání reprezentovali brankář Dominik Hašek, útočník Martin Ručinský a obránce Richard Šmehlík. Poklonu českému hokeji složil Ronald Corey, prezident Montreal Canadiens, nejúspěšnějšího klubu v dějinách NHL. Mezi hosty byli i bývalí slavní ligoví hráči, například Slovák Marián Šťastný nebo Kanaďan Serge Savard. Nejstarším z pamětníků byl hokejista Ken Farmer, který hrál proti Československu v roce 1936 na olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchenu.

Vladimír Srb znovu v čele ČSTV

Předsedou Českého svazu tělesné výchovy byl v sobotu v Nymburce znovu zvolen Vladimír Srb. Čtyřiapadesátiletý sportovní funkcionář, který stojí v čele organizace s více než miliónovou členskou základnou už od roku 1990, dostal důvěru na další čtyřleté období. V minulých letech měl sice hodně odpůrců, ale názorová opozice žádného protikandidáta nepostavila a Srb byl zvolen drtivou většinou delegátů.

Předpověď počasí:

Dnes bude na území České republiky převážně zataženo s občasnými dešťovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.