Zprávy neděle, 26. dubna 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přináším zprávy.

A nyní podrobněji:

Zdravotní stav prezidenta Havla

Lékaři byli v sobotu se stavem prezidenta Václava Havla po páteční tracheotomii spokojeni a dnes ho nechají poprvé dýchat proti mírnému přetlaku, aby si plíce začaly zvykat na námahu. V pátek provedené vyšetření s pomocí počítačové tomografie neprokázalo náznaky zánětu v břiše ani na plicích. Pacient je bez horečky, všechny orgány fungují uspokojivě. Pacient je vzhůru a udržuje s okolím neslovní komunikaci. Jak uvedli lékaři v innsbrucké Univerzitní nemocnici, kde se prezident Havel zotavuje z operace tlustého střeva, na příští týden plánují, že Václav Havel začne přecházet na normálnější stravu a bude si moci na chvíli sedat do křesla. Prezident Havel dosud přijímá zvláštní tekutou stravu, a to z větší části nitrožilně. Lůžko řízené počítačem s Havlem mění polohu, avšak prezident se na něm sám pohybovat nemůže.

Jak uvedl prezidentův ošetřující lékař Ilja Kotík, Václav Havel "vypadá velmi dobře, jako by neprodělal závažnou operaci, a snáší léčebný režim bez komplikací". Protože však je napojen na řadu měřicích přístrojů, nemůže pracovat.

Připomeňme, že prezident Havel byl operován před dvanácti dny v Innsbrucku kvůli zánětu a perforaci tlustého střeva. Rekonvalescenci doprovázely problémy s uvolněním průdušky ucpané sekretem a později s odstraněním hnisavého ložiska na břišní stěně poblíž operační rány.

I přes prezidentovu hospitalizaci odvysílal rozhlas rozhovor s ním

Pořad Rozhovory v Lánech, který v březnu vystřídal předcházející rozhlasové Hovory v Lánech, vysílal v sobotu Český rozhlas. Pořad byl natočen 3. dubna a Václav Havel v něm diskutoval s historikem Robertem Kvačkem o české politické kultuře od minulého století po současnost. Zamýšleli se i nad úlohou prezidenta v demokratickém politickém systému. V pořadu, který moderoval i ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, se zmínili i o úloze politických stran v současné České republice. Oba diskutující se shodli na nutnosti podpory střední vrstvy v české společnosti. Havel se domnívá, že česká politika udělala v posledních letech chybu, když "o středním stavu, středních vrstvách sice často mluvila, ale málo pro ně dělala systémově, věcně, málo se dělalo pro to, aby bylo těm malým podnikatelům, živnostníkům a podobně umožněno založit podnik, vzkvétat".

Americká velvyslankyně ocenila postoj ČSSD k NATO

Skutečnost, že čeští sociální demokraté již nepožadují celonárodní referendum k otázce vstupu České republiky do NATO, ocenila velvyslankyně USA v České republice Jenonne Walkerová. Americká diplomatka se zúčastnila sobotního semináře o otázkách bezpečnosti a obrany českého státu, který Česká strana sociálně demokratická uspořádala v prostorách Poslanecké sněmovny pro své bezpečnostní experty. Walkerová ve své zhruba hodinové přednášce členy branných komisí ČSSD ujistila, že vstup do NATO neznamená pro členské státy žádné omezení jejich národní suverenity a nezávislosti. Zdůraznila, že velení NATO nikdy nemůže rozhodovat o vyslání českých vojáků do jiné země ani o rozmístění vojsk či zbraní členských států NATO na území ČR. Tyto kroky by se podle Walkerové mohly uskutečnit pouze se souhlasem představitelů českého státu.

Současně s integračními a sjednocovacími procesy se na evropském kontinentu podle politologa Petra Robejška z hamburského Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství projevují tendence k regionálnímu lokalpatriotismu a nacionalismu, tedy návrat k něčemu důvěrně známému. "Evropa se sjednocuje a rozděluje zároveň," uvedl český politolog žijící v Německu na semináři. Jako příklad vzedmutí nacionalistických tendencí mohou podle Robejška sloužit státy bývalé Jugoslávie. Za těchto podmínek je podle jeho názoru vstup do NATO pro malý stát jedinou možností, jak zajistit svoji bezpečnost. "Malý stát může chránit svoje zájmy pouze v rámci spolku. Neexistuje pro Českou republiku jiná alternativa než vstup do NATO," prohlásil Petr Robejšek.

EDU hledala základy společné strategie

Předsedové členských stran Evropské demokratické unie (EDU), která sdružuje pravicové a nesocialistické strany, se na konferenci v rakouském Salcburku pokusili nalézt základy společné strategie, protože v řadě evropských zemí jsou nyní na vzestupu levicové strany. Řekl to v sobotu předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus, který byl v pátek zvolen na další funkční období místopředsedou sdružení. Podle jeho slov si některé levicové strany přisvojily řadu pravicových hodnot a jako tzv. noví sociální demokraté je nyní "podávají v novém balení". Nejobsáhlejší z dokumentů, které EDU na dvoudenní konferenci přijala, je Strategie ekonomického růstu a zaměstnanosti. Členské strany v něm tvrdí, že cestou k evropské prosperitě a novému hospodářskému růstu je snižování daňové zátěže, snižování nepřímých mzdových nákladů, jako je pojistné či povinné odvody, deregulace ekonomiky, uvolnění trhu práce nebo redukce nejrůznějších podpůrných programů z evropských fondů, které snižují konkurenceschopnost.

Klasická předvolební koalice ODS a ODA prý již není možná

Představitelé Občanské demokratické strany se staví skepticky k možnosti uzavřít ještě do červnových předčasných parlamentních voleb klasickou předvolební koalici s Občanskou demokratickou aliancí. Zástupci aliance by se však mohli objevit na některých kandidátkách ODS, ale s největší pravděpodobností na nevolitelných místech. Po sobotním jednání Výkonné rady ODS to řekla její místopředsedkyně Libuše Benešová. ODS však nabídla ODA jednání o spolupráci v podzimních senátních a komunálních volbách.

Skeptický postoj ODS k možnosti uzavřít klasickou předvolební koalici s ODA se v alianci asi nesetká s kladnou odezvou. Její místopředseda Michael Žantovský ČTK řekl, že ODA usiluje o komplexní a rovnoprávnou dohodu, které je možné dosáhnout jen na úrovni vedení obou stran. "Pokládáme za hodnotnou jenom komplexní dohodu na rovnoprávném základě, který by respektoval autonomii obou stran a který by zachycoval širší kontext předvolební i povolební spolupráce. A to nejenom pro volby do Poslanecké sněmovny," řekl Žantovský. Zdůraznil, že politická rada aliance přikládala a přikládá jednáním s ODS velkou důležitost a zaujala při nich maximálně vstřícné stanovisko.

KDU-ČSL chce po volbách zvýšit státní podporu bytové výstavby

Zvýšení státní podpory bydlení bude po volbách prosazovat Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová. Podle jejích představ by stát měl ze svého rozpočtu ročně investovat do bydlení až 1,5 procenta hrubého domácího produktu. Po skončení programové konference lidovců v Olomouci to řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Tomáš Kvapil. "Chceme, aby se každoročně od roku 1999 zvyšovala státní podpora na pomoc bytové výstavbě o 0,2 procenta HDP. Z rozpočtu bychom měli v cílovém stavu získat finanční prostředky ve výši 1,5 procenta HDP," uvedl Kvapil. Podle něj by k dalšímu oživení bytové výstavby měl přispět bezúplatný převod státní půdy vhodné k výstavbě bytů na obce, poskytování státních záruk za stavební úvěry investorům, až čtyřnásobné zvýšení státní podpory výstavby infrastruktury obytných domů a rozšíření státní podpory hypotečních úvěrů i na obce a právnické osoby.

Lux odmítl, že by Mach odstoupil kvůli spornému prodeji půdy

Předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Josef Lux odmítl, že by lidovecký poslanec Karel Mach byl tento týden donucen odstoupit ze stranické kandidátky kvůli aféře kolem sporného prodeje půdy v Praze, kterým měl Pozemkový fond předloni přijít o 21 miliónů korun. Lux v rozhovoru pro ČTK odmítl, že by Mach nesl za prodej půdy za podhodnocenou cenu odpovědnost. Uvedl, že Mach kandidátku opustil ze své vůle. Podle Luxe, pod něhož Pozemkový fond spadá, nese za sporný prodej vinu senátor ODS Karel Burda, tehdejší místopředseda prezídia Pozemkového fondu.

Občané by akceptovali vládu "trvdé ruky"

Vládu tvrdé ruky by v zájmu zajištění pořádku v zemi byly schopny akceptovat tři čtvrtiny občanů České republiky. Dalších 65 procent obyvatel se ale domnívá, že volby jim dávají možnost ovlivnit dění v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Sofres-Factum, který zpracovala exkluzívně pro Mladou frontu Dnes a Český rozhlas. Pro zlepšení pořádku na úkor některých svobod se častěji vyslovovali příznivci opozičních stran. Většinou to byli sympatizanti strany Důchodci za životní jistoty a KSČM. Potenciální voliči ODS a Unie svobody naopak častěji dávali přednost co nejširší demokracii. Ani v tomto případě však počet zastánců větších svobod nepřesahuje 50 procent. Vládu tvrdé ruky by spíše přivítali levicově orientovaní lidé a osoby s nižším vzděláním.

Před čínským velvyslanectvím protesty proti věznění pančenlamy

Necelých pět desítek převážně mladých lidí se v sobotu zúčastnilo demonstrace u čínského velvyslanectví v Praze. Cílem akce bylo upozornit na případ Genduna Čh”kji Ňimy, považovaného za jedenáctého tibetského pančenlamu, druhého nejvýznamnějšího duchovního představitele Tibetu a současně za nejmladšího politického vězně na světě. Demonstraci uspořádalo Dokumentační středisko pro lidská práva u příležitosti devátých narozenin Ňimy. Chlapce pocházejícího z pastevecké rodiny žijící ve východním Tibetu v květnu 1995 dalajláma oficiálně uznal za jedenáctého tibetského pančenlamu, čímž vyvrcholil šestiletý proces hledání nové inkarnace desátého pančenlamy. Krátce na to byl chlapec s rodiči a lidmi podílejícími se na vyhledávání nového pančenlamy zadržen čínskými úřady a od té doby o něm nejsou žádné spolehlivé zprávy.

Komunisté z jižní Moravy se sešli ve valašské Ploštině

Na 750 komunistů a jejich příznivců z jižní Moravy uctilo v sobotu u památníku odboje ve valašské osadě Ploština na Zlínsku památku 27 pasekářů, které zde komando gestapa nahnalo 19. dubna 1945 do 27 zapálených usedlostí. Skupiny fašistů v čele s Ottou Skorzenym vyrazily z obcí Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov, Bratřejov a Pozděchov, ale partyzáni o akci věděli a jednotka nazvaná Josef je nenašla. "V katastru operovala 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky. Její činnost přibližuje ploštinské muzeum s mnoha dokumenty a fotografiemi. Na ploštinském památníku jsou názvy 45 koncentračních táborů a věznic, jimiž prošlo 1804 občanů Zlínska, z nichž 1054 zahynulo. Nechybějí jména 134 rudoarmějců, 85 Rumunů a 51 československých občanů, kteří padli při osvobozování okresu.

Pochod pro život

Z celkových 133 tisíc dětí počatých loni v České republice se zhruba každé třetí života nedočkalo. Na 90 tisíc živě narozených dětí totiž připadlo 43 tisíc potratů. Mluvčí nadace Národní iniciativa pro život Ondřej Novák to řekl v sobotu v Brně před asi 500 účastníky 3.ročníku Pochodu pro život, který zmíněná nadace zorganizovala. Národní iniciativa pro život je státem registrovaná nadace zacílená na ochranu základního lidského práva - práva na život, a to od okamžiku početí až do přirozené smrti. Otevřena je pro každého sympatizanta bez ohledu na náboženské nebo politické vyznání. V současnosti má nadace na 700 stálých přispěvatelů.

Ochránci v Praze protestovali proti pokusům na zvířatech

Necelá stovka především mladých lidí se v sobotu sešla v Praze, aby u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat vyjádřila svůj odpor proti pokusům na zvířatech. Protestní shromáždění uspořádaly sdružení Svoboda zvířat a Animal SOS. Účastníci protestu rovněž uspořádali výstavu fotografií zvířat použitých k laboratorním pokusům a zájemcům nabízeli letáčky shrnující argumenty odpůrců pokusů na zvířatech.

Evangelíci v Letohradě položili základní kámen nového kostela

Základní kámen k novému evangelickému kostelu slavnostně položili v sobotu představitelé Českobratrské církve evangelické v Letohradě na Ústeckoorlicku. Stalo se tak u příležitosti celostátního shromáždění k 540. výročí vzniku Jednoty bratrské, k jejímuž odkazu se čeští evangelíci hlásí. Zatím se evangelíci z Letohradu k bohoslužbám scházejí ve sborovém domě, kde mají z jednoho bytu udělánu modlitebnu. Nový kostel by měl stát u jedné z hlavních letohradských křižovatek zhruba za dva roky, vše však záleží na dostatku peněz, řekl ČTK tamní farář Pavel Ruml.

Poslední den festivalu spisovatelů patřil polské literatuře

Polský spisovatel Andrzej Szczypiorski, který se ve svých prózách věnuje otázce polsko-německého soužití, besedoval v sobotu se svým krajanem, básníkem Ryszardem Krynickim na půdě pražského Centra Franze Kafky. Spolu s nimi vystoupili v hovorech nazvaných "Mrtví odešli, největší rezignovali" také maďarský básník Gy”rgy Petri a irský romanopisec John Banville. Akce byla součástí Festivalu spisovatelů Praha, který v sobotu skončil.

Jindřichohradecké muzeum připomíná letošní výročí Emy Destinnové

Obrazovým průvodcem po osobním i uměleckém životě slavné pěvkyně by měla být výstava Ema Destinnová ve fotografii, která byla zahájena v Okresním muzeu v Jindřichově Hradci. Muzeum jí společně s Klubem Emy Destinnové připomíná 120. výročí narození a 100. výročí pěveckého debutu slavné pěvkyně Emy Destinnové. Návštěvník se zde může setkat s malou Emičkou, když jako osmiletá houslistka poprvé vystoupila na veřejnosti, s elegantní slečnou Kittlovou, stejně jako s berlínskou a newyorskou primadonou 'Emmy Destinn', umělkyní světového formátu v rozkvětu tvůrčích sil, i se stárnoucí paní Destinnovou-Halsbachovou, jež tráví radostnější i smutné chvíle v ústraní svého zámku ve Stráži nad Nežárkou. Unikátem je dosud zcela neznámá svatební fotografie z 19. září 1923. Expozice bude otevřena do 30. září.

K dominantám hory Kleť přibyl třímetrový kovový kříž

Symbolickým připomenutím loňského závěru milénia sv. Vojtěcha a Desetiletí duchovní obnovy je třímetrový kovový kříž, který byl v sobotu slavnostně vztyčen v sousedství rozhledny na 1083 metrů vysoké jihočeské hoře Kleť, nejvyšším vrcholu Blanského lesa. Pod křížem je pamětní deska s textem "K miléniu sv. Vojtěcha L.P. 1997 a na paměť obětí z let 1938-1989". Zřízení nové dominanty hory Kleť iniciovali a realizovali studenti českobudějovického Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna.

Ze sportu:

Hokejisté České republiky porazili v pátek na Švédských hrách ve Stockholmu Rusko 4:3 a v sobotu prohráli ve svém posledním utkání na hrách s domácími Švédy 2:4. Pátečním vítězstvím si však definitivně zajistili prvenství v sérii Euro Hockey Tour, neoficiálním mistrovství Evropy.

Kanadský týdeník The Hockey News vyhlásil ve svém prvním květnovém čísle českého brankáře Dominika Haška hráčem roku. Hašek se stal prvním brankářem NHL, který tuto poctu získal podruhé za sebou.

Krátce o počasí:

V České republice je dnes polojasno až oblačno, ojediněle s možností přeháňky nebo bouřky. Teploty se pohybují mezi 19 až 23 stupni Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.