Zprávy neděle, 29. října 2000

Evelina Himalová

Prezident Václav Havel udělil státní vyznamenání ČR 38 českým i zahraničním osobnostem

U příležitosti státního svátku 28. října prezident Václav Havel v sobotu večer ve Vladislavském sále Pražského hradu vyznamenal 38 českých i zahraničních osobností. Mezi oceněnými je in memoriam bývalý předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Josef Lux, za kterého převzala Řád Tomáše Garrigua Masaryka jeho manželka Věra. Nejvyšší státní vyznamenání - Řád bílého lva vojenské skupiny udělil Havel příslušníkovi československé armády v Sovětském svazu a politickému vězni Pravomilu Raichlovi. Stejné vyznamenání bylo in memoriam propůjčeno diviznímu generálovi letectva Vilému Stanovskému - účastníkovi první světové války, vězni koncentračního tábora v Dachau i poúnorového komunistického režimu. Řád T.G. Masaryka propůjčil prezident také polistopadovému předsedovi ČSSD Jiřímu Horákovi, filozofovi Milanu Machovcovi a sociálnědemokratickému senátorovi Jaroslavu Musialovi. Stejné vyznamenání udělil Havel i americkému profesorovi náboženských studií, diplomatu a novináři Michaelu Novakovi; celkem bylo řádem T.G.M. oceněno osm osobností.

Medaili Za hrdinství převzal třiadvacetiletý osvětlovač brněnského Městského divadla Tomáš Bayer, který vyprostil ženu z hořícího bytu, a dobrovolný hasič Vlastimil Hrbek. Ten zachránil život malému chlapci, jenž spadl do rozvodněné řeky Bobrůvky. Za hrdinství v boji získala stejné ocenění překladatelka Vlasta Mařáková-Charvátová, která strávila v komunistických věznicích téměř 15 let, a in memoriam protikomunistický odbojář Boris Kovaříček, který byl v roce 1949 popraven ve 22 letech.

Medaili Za zásluhy získalo celkem 24 osobností; značnou část tvoří umělci. Oceněni byli kromě jiných herec a pedagog Radovan Lukavský, spisovatel Arnošt Lustig, klavírista Ivan Moravec, kostýmní výtvarník Theodor Pištěk či herec, dramatik a spisoval Miroslav Horníček. Stejné vyznamenání udělil prezident i novinářům Petře Procházkové a Jaromíru Štětinovi, kteří jako zpravodajové agentury Epicentrum přinášejí svědectví z bývalého Sovětského svazu a válečných konfliktů, a také politickému vězni komunistického režimu Stanislavu Stránskému či heraldikovi Jiřímu Loudovi. Většinu vyznamenaných význačných osobností přivítala v sobotu odpoledne v Senátu jeho předsedkyně Libuše Benešová a zahájila tak novou tradici každoročních setkání senátorů s těmi, které prezident v den výročí vzniku samostatného státu ocení za celoživotní práci či mimořádný statečný čin.

Součástí tradičních oslav 28.října byla i slavnostní vojenská přísaha. Za přítomnosti prezidenta republiky a představitelů českých ozbrojených sil ji na pražském Hradčanském náměstí složilo na 600 nových vojáků Hradní stráže a dalších útvarů.

Ministr vnitra Stanislav Gross vyznamenal 440 policistů za statečnost a 12 za věrnost

Ministr vnitra Stanislav Gross v prostorách pražské policejní akademie v pátek předal 440 policistům medaili Za statečnost a 12 medaili Za věrnost. Ocenil tak jejich podíl na bezpečnostních opatřeních v době zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze a dlouholetou službu u policie. Předání medailí se zúčastnili i policejní prezident Jiří Kolář a ředitelé krajských policejních správ. Gross v aule akademie policistům sdělil, že podle amerického velvyslance v ČR Johna Shattucka americká strana ocenila postup českých policistů při zářijových demonstracích. Shattuck mu řekl, že česká policie by si neměla nechat tento úspěch vzít, přestože se ozývají hlasy, které se ho nyní snaží zpochybňovat.

Kolář všem vyznamenaným poděkoval a zdůraznil přitom jejich disciplínu, profesionalitu a odvahu. Medaili Za statečnost nedostali výlučně muži. Velký potlesk v sále sklidila například Petra Beránková, policistka ze západních Čech. Někteří z vyznamenaných utrpěli při zářijových nepokojích zranění. Mezi nimi byl i královéhradecký policista Miroslav Manák, zraněný v Lumírově ulici, jenž si pro medaili přišel s rukou v sádře. Medaili Za věrnost 1. stupně udělil ministr kromě jiných Josefu Skálovi z okresního policejního ředitelství v Domažlicích, Antonínu Krejnickému z městského policejního ředitelství v Plzni, Milanu Ruckému z okresního ředitelství Nový Jičín a Ladislavu Kadeřábkovi z ředitelství služby kriminální policie.

Odměnit policisty, kteří zasahovali proti odpůrcům globalizace, se rozhodla také pražská radnice. Pražští zastupitelé ve čtvrtek přijali usnesení, že medaile spojené s peněžními odměnami dostane ředitel pražské policie Radislav Charvát a 21 policistů, kteří byli při demonstracích odpůrců globalizace zraněni a museli být hospitalizováni.

Hasiči z celé ČR dostali na Bouzově nejvyšší medaile

Téměř tři stovky medailí obdrželi v sobotu z rukou vrchního požárního rady Miroslava Štěpána v Rytířském sále na hradě Bouzov na Olomoucku hasiči z celé České republiky. Medailemi Za statečnost, zásluhy o bezpečnost, věrnost a čestnými medailemi ocenil hasiče ministr vnitra Stanislav Gross při příležitosti státního svátku. ČTK to řekl tiskový mluvčí ředitelství Hasičského záchranného sboru ministerstva vnitra Zdeněk Ráž. "Ministr se rozhodl ocenit celkem 280 lidí. Například medailemi za věrnost prvního stupně lidi, kteří u hasičů slouží více než třicet let. Na Bouzově však dostali ocenění za statečnost také hasiči, kteří zachránili z ohně své kolegy. Oceněn je zde například i hasič, který zachránil tonoucího chlapce," řekl Ráž. Během slavnostního dopoledne si medaile kromě hasičů odnesli také politici a přednostové okresních úřadů za spolupráci se záchranáři nebo za vybudování nových požárních stanic.

Jakub Čermín kritizoval polistopadovou cestu ČR k demokracii

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jakub Čermín na sobotním slavnostním shromáždění ke státnímu svátku kriticky zhodnotil polistopadovou cestu České republiky k demokracii. "Jsem nerad, když musím konstatovat, že v přeměně naší společnosti po roce 1989 jsme odvážili experimentovat neověřenými postupy při řízení celého státu, místo abychom se drželi klasických ověřených postupů," prohlásil Čermín. Výsledkem je podle něj to, že současná společnost dostatečně neuznává morální hodnoty a řídí se spíše zájmy podnikatelů, není vychovávána k demokracii a lidé správně nevnímají úlohu práva a mnozí zákony ani nerespektují. "Důraz je nyní položen spíše na liberální stát, což si ale někteří vyložili jako liberalismus bez hranic, kde je dovoleno vše. Žijeme proto nejen v ekonomickém, ale především v duchovním chaosu," uvedl Čermín. K nápravě podle něj musí dojít především ve výchově dětí. Zapomnělo se, jak upozornil, i na ochranu rodiny, spravedlivé oceňování poctivé práce a očištění státního aparátu od byrokracie. "Přestaňme hledat třetí a čtvrté cesty, vraťme se k Masarykovi," vyzval Čermín účastníky shromáždění. Odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a jeho význam pro současnou společnost rozvedla ve svém projevu senátorka Jaroslava Moserová (ODA).

Shromáždění v Panteonu Národního muzea ve výroční den vzniku samostatného Československa už tradičně pořádá Český svaz bojovníků za svobodu spolu s ministerstvem obrany, Národním muzeem a dalšími demokratickými sdruženími.

Asi 60 anarchistů protestovalo v Praze proti extremismu

Asi šest desítek mladých příznivců anarchistického hnutí se v sobotu po poledni sešlo na pražském Jiráskově náměstí, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s projevy extremismu v České republice. Demonstraci svolaly Československé anarchistické sdružení a Československá anarchistická federace zejména kvůli akcím extremistických pravicových organizací, které se poté konaly na nedalekém Palackého náměstí v Praze a dále v Ostravě a v Příbrami. Akce, na kterou dohlíželi policisté, se obešla bez incidentů.

Z pietního aktu republikánů k 28. říjnu se stal volební mítink

Ve volební mítink se přeměnil sobotní pietní akt SPR-RSČ k 82.výročí vzniku Československé republiky u pomníku svatého Václava na pražském Václavském náměstí. Předseda strany Miroslav Sládek řečnil přes hodinu ke zhruba stovce svých příznivců. V závěru shromáždění SPR-RSČ si připomněli u Myslbekovy sochy vznik republiky členové stran čtyřkoalice. Zástupci čtyřkoalice v čele s předsedy Unie svobody Karlem Kühnlem, KDU-ČSL Janem Kasalem, ODA Danielem Kroupou a DEU Ratiborem Majzlíkem položili u sochy věnce. Poté zazpívali státní hymnu. Jen o několik metrů dále současně končil proslov ke svým stoupencům Sládek. Předseda republikánů projev pojal jako kampaň před listopadovými volbami do krajských zastupitelstev. Zdůraznil, že SPR-RSČ žije, pořádá "jeden mítink za druhým" a členové strany kandidují. Zároveň zkritizoval ostatní politické strany, média - za to, že "do nich nemá přístup", Evropskou unii i českou mentalitu. "Ať žije Sládek" skandovali jeho příznivci s českými vlajkami a prapory své strany. Na závěr vyslechli hymny České republiky i Slovenské republiky.

Připomeňme, že Sládkovi republikáni byli ještě do minulých voleb do Poslanecké sněmovny parlamentní stranou. Značnou pozornost vyvolaly jejich oslavy státního svátku před šesti lety. Tehdy Sládek slovně a fyzicky napadl strážníky a byl odsouzen na deset měsíců s podmíněným odkladem na 1,5 roku.

V Ostravě se sešla stovka příznivců Vlastenecké fronty

Více než sto příslušníků a příznivců nacionalistické Vlastenecké fronty se v sobotu krátce po 15:00 sešlo u Památníku obětí nucených prací u Prokešova náměstí v centru Ostravy. Akci sledovalo několik strážníků a ostravských policistů. Po krátkém projevu namířeném proti komunismu přežívajícímu v České republice, účastníci shromáždění několikrát zakřičeli heslo "Nic než národ" a poté se odebrali k Památníku legionářů v Husově sadu. Cestou průvod převážně mladých příznivců Vlastenecké fronty skandoval hesla jako "Dost bylo Havla" a "Zvítězíme".

Brňané si připomněli vznik ČSR u pomníku T. G. Masaryka

Přibližně dvě stovky Brňanů se zúčastnily shromáždění k 82. výročí vzniku samostatného Československa u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Komenského náměstí v Brně. Květiny k pomníku prvního československého prezidenta položili vedle prvního náměstka primátora města Brna a čtyřkoaličního kandidáta do Senátu za obvod číslo 59 Milana Šimonovského (KDU-ČSL) i dalších představitelé města, zástupci Ústavního a Nejvyššího soudu, politických stran a dalších organizací. Náměstek primátora ve svém projevu připomněl, že v blízkém Besedním domě zasedal 28. října 1918 brněnský Národní výbor spolu se zástupci českých národních spolků a brněnští Češi si zde vyslechli provolání o samostatném státu. Šimonovský využil oslav státního svátku i k tomu, aby upozornil na blížící se volby do krajských zastupitelstev. "Naše politická kultura se po vzniku republiky rodila v obecních zastupitelstvech, a to je tradice, na kterou dnes navazujeme," uvedl.

V Ústí nad Labem nebyl o akci ČSSD k 28.říjnu zájem

Ústečané neprojevili zájem o vzpomínkový akt ke státnímu svátku, který na Mírovém náměstí uspořádali místní sociální demokraté. Řečníci, mezi nimiž se představili i kandidáti sociální demokracie pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje, tak mluvili převážně jen ke skupince svých stranických kolegů. Na závěr vzpomínkového shromáždění se sociální demokraté odebrali k budově magistrátu, kde položili kytici rudých růží k pamětní desce ústeckého předválečného sociálnědemokratického starosty Leopolda Pölzla (1879-1944), jenž byl zvolen ústeckým starostou v březnu 1920 a tuto funkci vykonával do října 1923. Podruhé byl zvolen v roce 1931, kdy porazil německého nacistu Hanse Krebse. Starostou byl tento sociální demokrat do roku 1938, kdy byl vystřídán nacistou Richardem Tauchem. Jako starosta se Pölzl, který patřil mezi rozhodné odpůrce nacismu, zasloužil o hospodářskou prosperitu města. Obratnou finanční politikou získával v době krize pro město výhodné úvěry a podporoval výstavbu komunálních bytů. O odhalení pamětní desky Pölzlovi na budově magistrátu rozhodli v roce 1996 ústečtí radní, z nichž žádný nebyl sociální demokrat.

Výročí vzniku česko-slovenské samostatnosti si připomněli i ve Slovenské republice

Asi dvě stovky převážně postarších Bratislavanů se v sobotu sešly "pod lvem", tedy pomníkem československé státnosti, aby uctily 82. výročí vzniku Československa. Na rozdíl od dřívějších shromáždění v projevech ustoupily do pozadí výtky vůči způsobu rozdělení společného státu. Řečníci se spíš zamýšleli nad společnou budoucností obou národů ve sjednocené Evropě.

Klaus: Rakouský odpor proti Temelínu je umělá politická kampaň

Rakouské požadavky na mezinárodní přezkoušení bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín jsou podle předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause umělou, záměrnou a zástupnou politickou kampaní, která s kvalitou Temelína nemá vůbec nic společného. Klaus to v sobotu řekl na otázku ČTK, jak vnímá pokračující demonstrace rakouských odpůrců Temelína na rakousko-českých hranicích i akce připravované k úternímu jednání kancléře Wolfganga Schüssela a Miloše Zemana. "Tito lidé také nechtějí poslouchat žádné výsledky těch či oněch analýz a kontrol Temelína. Opravdu je to hra, politická hra a nesmíme na ni přistupovat. Já také věřím, že naše vláda na ni nepřistoupí," uvedl Klaus s tím, že jedinou cestou k vyřešení sporných otázek jsou jednání, která však nesmějí být "pod nějakou hrozbou blokád a demonstrací".

Předseda Poslanecké sněmovny českého parlamentu a ODS vyslovil údiv nad tím, co v pátek rakouské sdělovací prostředky udělaly z poruchy cirkulačních čerpadel prvního bloku Temelína, která je podle něj "naprosto zanedbatelnou a technicky nepodstatnou věcí". "Nechal jsem se podrobně informovat předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou; je to opravdu věc, která je standardem při takovémto náběhovém provozu. A že z toho Rakousko udělalo druhou hlavní zprávu dne v agenturách a televizích, mě strašně zlobí," prohlásil Klaus.

Na rakousko-českém hraničním přechodu Wullowitz - Dolní Dvořiště v sobotu pokračovaly demonstrace rakouských odpůrců Temelína. Ti také organizují na 31. října autobusové výpravy do Brna, kde na "temelínském setkání" budou jednat rakouský kancléř Wolfgang Schüssel a český premiér Miloš Zeman.

Odborníci: Žádost o prověření bezpečnosti Temelína je nesmyslná

Za nesmyslný považuje Česká nukleární společnost požadavek ekologického sdružení Jihočeské matky, aby česká vláda umožnila prověření bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín. "Požadavek Jihočeských matek je z právního i technického hlediska naprosto nesmyslný," sdělil v sobotu ČTK viceprezident ČNS Jiří Fleischhans. Členky sdružení se s výzvou obrátily na vládu v pátek v otevřeném dopise. Čtvrteční výpadek hlavních cirkulačních čerpadel prvního bloku Temelína podle nich totiž znovu ukázal, jak problematickou stavbou je jaderná elektrárna. Její bezpečnost by tedy měla prověřit mezinárodní komise odborníků, kteří nejsou spjati s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. "Otevřený dopis Jihočeských matek je dalším dokladem toho, že se vyjadřují k problematice Temelína bez technických znalostí," vysvětlil Fleischhans. Podle něj nejsou žádné důvody pro to, aby vláda řešila prostřednictvím mezinárodní komise "provozní událost, ke které dochází na jakémkoli technickém zařízení". Výpadek hlavních cirkulačních čerpadel byl důsledkem nahodilé poruchy v jednom z informačních systémů elektrárny, které další systémy správně vyhodnotily a reagovaly podle projektu, uvedl viceprezident společnosti. Za technicky nepodložený a věcně nesprávný pokládá Česká nukleární společnost i názor Jihočeských matek, že hlavním problémem je spojení ruské a americké technologie. "Pokud v rozvodných závodech dojde působením ochrany k výpadku transformátoru a vypnutí dodávky elektrického proudu a v důsledku toho přestanou v domácnostech fungovat televizory západních značek, nebude nikdo uvažovat o tom, že český proud je nekompatibilní se zahraničními výrobky," dodal viceprezident společnosti.

První blok Jaderné elektrárny Temelín je opět v režimu dvě

Reaktor prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín (JETE) je od soboty znovu ve druhém režimu na minimálním kontrolovaném stabilizovaném stavu. Mluvčí elektrárny Milan Nebesář ČTK řekl, že příčinu čtvrtečního výpadku hlavních cirkulačních čerpadel pracovníci elektrárny již odstranili. "Řídící personál bloku také úspěšně vyzkoušel přenos dat hlavních cirkulačních čerpadel v systému kontroly a řízení. Nyní probíhají přípravy bloku na přechod do režimu jedna, tedy do fáze energetického spouštění. V ní se bude výkon reaktoru postupně zvyšovat a uskuteční se několik stovek testů zařízení na jednotlivých výkonových hladinách," dodal Nebesář. Připomněl, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) současně posuzuje dokumentaci k rozhodnutí, zda elektrárně povolí přejít do režimu energetického spouštění, tedy zvýšit výkon reaktoru. "Je velice nepravděpodobné, že by toto rozhodnutí mohlo padnout během víkendu," řekl ČTK mluvčí SÚJB Pavel Pittermann.

V Brně se sešlo osm ministrů dopravy českých vlád

Osm ministrů dopravy českých vlád od 80.let do současnosti se v sobotu sešlo v Brně. "Je to především společenská záležitost, aby se bývalí kolegové sešli navzájem, aby se sešli s představiteli významných firem, které se podílejí na budování moderní železnice," řekl ČTK nynější ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Uvedl, že tématem schůzky jsou i perspektivy železnice. Podle Schlinga mají nyní České dráhy problém s rychlou obnovou vozového parku. To, co se daří, je podle Schlinga obnova tratí. "Teď jde o to, abychom po těch moderních a kvalitních tratích také jezdili kvalitními vozidly, abychom cestujícím nabídli ty nejlepší služby," uzavřel Schling. Ministr však nepochybuje o tom, že České dráhy budou jednou z významných firem na železničním dopravním trhu v Evropě.

Sobotního setkání v Brně se zúčastnili všichni ministři působící v českých vládách od roku 1988, s výjimkou Jana Stráského, který byl ve funkci ministra dopravy od 30. prosince 1992 do října roku 1995. "Služebně" nejstarším účastníkem byl František Podlena, který působil ještě v komunistické vládě a funkci ministra dopravy zastával ve federální vládě až do června 1990.

České a slovenské dráhy budou modernizovat trať Praha-Bratislava

Memorandum o modernizaci železničního spojení mezi Prahou a Bratislavou v sobotu na mostě přes hraniční řeku Moravu vzdáleném asi jedenáct kilometrů od Břeclavi podepsali generální ředitel Českých drah (ČD) Dalibor Zelený a generální ředitel Železnic Slovenské republiky (ŽSR) Andrej Egyed. Modernizace traťových úseků má být dokončena v roce 2006 a do roku 2012 by měly být zmodernizovány i úseky tratě přes velké železniční stanice a uzly. Představitelé obou železnic se v memorandu zavázali zvýšit traťovou rychlost pro osobní dopravu na 160 kilometrů za hodinu a pro nákladní dopravu na 120 kilometrů za hodinu. Spojení mezi oběma hlavními městy je na trase mezinárodního železničního koridoru Berlín - Praha - Kúty - Bratislava - Štúrovo - Budapešť - Konstanca - Istanbul. ČD již modernizují traťové úseky I. národního koridoru mezi Děčínem a Břeclaví; tato etapa by měla být hotova v roce 2002. Dokončení navazujícího úseku Břeclav - Lanžhot - státní hranice se předpokládá v roce 2004.

Filatelista Pytlíček ukazuje svou sbírku, aby získal hlasy voličů

Český reprezentant ve filatelii, držitel 14 zlatých medailí z celosvětových filatelistických soutěží Ludvík Pytlíček, vystavuje své cenné exponáty o tomto víkendu v libereckém Centru Babylon. Cílem výstavy není tentokrát přilákat sběratele známek, ale hlavně voliče. Pytlíček kandiduje v Libereckém kraji jako nezávislý na druhém místě kandidátky České strany národně sociální (ČSNS), která chce získat v krajském zastupitelstvu Libereckého kraje z 45 míst alespoň tři. "Naším cílem je zrušit Senát a zavést v kraji pořádek; na naší kandidátce jsou lidé z okrajových měst a obcí, a to se mi líbí," řekl v sobotu ČTK sběratel s tím, že expozici uspořádá ještě 2. a 3. listopadu na Výstavišti v Jablonci nad Nisou a 9. a 10. listopadu v České Lípě. Semilským prý ji už předvedl. Dodal, že ve 20 rámech vystavuje největší rarity Československa. "Hodnotu známek neprozradím, kdyby ale všechno byly originály, musela by zde stát bezpečnostní služba a na noc by šla expozice do sejfu," poznamenal. Při příležitosti výstavy světoznámého filatelisty vzniklo i pamětní poštovní razítko, kterým bude podatelna České pošty v Centru Babylon razítkovat zásilky až do 19. listopadu.

Sedmapadesátiletý sběratel ze Semil se věnuje filatelii už přes 40 let. Své exponáty vystavoval například v Brazílii, USA, Japonsku či Rusku. Loni se stal členem nejprestižnějšího klubu filatelistů v Monte Carlu, který sdružuje pouze 20 světových muzeí poštovních známek a 80 jednotlivých sběratelů. "Jsem druhým zástupcem ze střední a východní Evropy. Prvním byl šachista Anatolij Karpov," uvedl v sobotu pro ČTK Ludvík Pytlíček.

Primátor Prahy Jan Kasl odhalil v Mexico City sochu T.G.M.

Pražský primátor Jan Kasl v sobotu v hlavním městě Mexika odhalil sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou mu darovalo české hlavní město. Její přepravu a částečně také instalaci zaplatil Československý ústav zahraniční, sdružující krajany, z peněz z veřejné sbírky. Většinu nákladů spojených s výstavbou památníku uhradilo Mexiko. Informace ČTK poskytlo ministerstvo zahraničí a české velvyslanectví v Mexiku.

Mucha bude mít pamětní desku v newyorské Národní budově

Pamětní desku malíři Alfonsu Muchovi, rodákovi z Ivančic, dopravili v pátek na český konzulát v New Yorku ivančický starosta Roman Sládek a její tvůrce Stanislav Hanzík. Pamětní deska zůstane zatím na konzulátu a později bude umístěna v krajanské Národní budově, o jejímž odkoupení a rekonstrukci se vedou jednání mezi vládou ČR a krajany. Podle původního záměru měla být deska umístěna v manhattanském činžovním domě, který stojí na místě budovy, v níž Mucha žil a měl ateliér nazývaný Sherwood v letech 1904 až 1909. Majitelé domu však umístění desky odmítli. Generální konzul ČR v New Yorku Petr Gandalovič uvedl, že "New York je město velmi opatrné a bojí se právních sporů".

Zemřela herečka Lída Baarová

Ve věku 86 let zemřela v pátek večer v Salcburku herečka Lída Baarová, která se proslavila ve filmech ze 30. a 40. let. ČTK to v sobotu sdělil režisér Otakar Vávra a potvrdila její nevlastní matka Marie Babková. Salcburský policista Hans Sommerauer vídeňskému zpravodaji ČTK řekl, že Baarovou našla v jejím bytě mrtvou pečovatelská služba. Podle policie jde o přirozenou smrt, nejspíše v důsledku selhání srdce.

Předpověď počasí na neděli:

Polojasno, odpoledne oblačno místy s přeháňkami. Teploty 13 až 17, na horách kolem 9 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.