Zprávy neděle, 30. července 2000

Dvě třetiny lidí jsou přesvědčeny, že za problémy bank mohou předchozí vlády

Více než dvě třetiny obyvatel ČR jsou přesvědčeny, že za současné problémy bank může především politika minulých vlád. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Názor, že politické strany prosazují v bankách své vlastní zájmy, sdílí 58 procent lidí. S míněním, že privatizovat velké banky je správné, souhlasí 54 procent dotázaných, 46 procent se přiklání k opačnému stanovisku.

Česká policie bude mít v Moskvě specialistu na ruské mafie

Od října bude mít česká policie v Moskvě specialistu na ruské mafie, který bude české straně zprostředkovávat důležité informace, píší Lidové noviny. Listu to potvrdil vedoucí skupiny zahraničních styků policejního prezídia Daniel Havránek. Dnes komunikace probíhá přes Interpol, což není příliš operativní. V současnosti je už jeden neoficiální styčný český důstojník na Slovensku. Příští rok by podle Havránka měl být policista vyslán i na Ukrajinu a do Německa.

Ministerstvo zdravotnictví předloží vládě Úmluvu RE o lidských právech a biomedicíně

Ministerstvo zdravotnictví předloží vládě Úmluvu Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně. Ta formuluje základní práva v oblasti zdravotní péče a lékařského výzkumu. Součástí je i protokol o zákazu klonování lidí. Úmluva bude po ratifikaci začleněna do českého právního řádu a pacienti se budou moci dovolávat její platnosti, když jim například lékař odmítne podat veškeré informace o jejich zdravotním stavu nebo o účelu a povaze zákroku. Úmluva předpokládá rovněž vznik zákonem stanovených pravidel pro užití odebraných orgánů a tkání k transplantačním a jiným účelům.

ODS chce započítat do rozpočtu i letošní ztráty Konsolidační banky

Občanská demokratická strana (ODS), která slíbila Zemanově vládě, že jí schválí rozpočet, připravuje pro ministry výměnou za své hlasy další překážku. Jak uvádí deník Mladá fronta Dnes, podle předsedy poslaneckého klubu ODS Vlastimila Tlustého by totiž v rozpočtu na příští rok měla být započítána i úhrada letošní ztráty státní Konsolidační banky. Ta kvůli nákladné pomoci bankám a podnikům činí asi 35 až 50 miliard korun. Ministr financí plánuje tuto ztrátu zaplatit tak jako loni, tedy vydáním zvláštních dluhopisů. To se však podle Tlustého neshoduje s novým zněním zákona o rozpočtových pravidlech.

V Minsku se sešel sjezd odpůrců prezidenta Lukašenka

V běloruské metropoli Minsku se sešel jednodenní sjezd odpůrců prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho politiky integrace s Ruskem. Účastníky pozdravil i český prezident Václav Havel. V dopise mimo jiné uvedl, že považuje za součást odpovědnosti každého občana ČR, každého Evropana a vlastně všech, kteří vyznávají a brání hodnoty, jako je dodržování lidských práv a svoboda jednotlivce, aby se zajímali o situaci, v níž se Bělorusko a jeho občané nacházejí a pomáhali prosazování demokracie.

Lidové noviny komentují výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu

Lidové noviny komentují v pátek zveřejněné výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). List míní, že jestli se na Ministerstvu zemědělství, Pozemkovém fondu a Státním fondu tržní regulace umějí stydět, nezbyl už jim na nic jiného čas. Výsledky šetření mají jeden společný jmenovatel, kterým je velmi lehkovážné hospodaření s erárními penězi a majetkem. Například Pozemkový fond neoprávněně přebíral cizí dluhy, oblažoval restitucemi nepravé restituenty, ministerstvo zemědělství až příliš benevolentně dávalo dotace zemědělcům, kteří je teď zase budou muset vracet. Lidové noviny soudí, že tvůrci české agrární politiky tak vyházeli z okna desítky miliónů korun.

Sociální demokraté budou ve volební kampani využívat telefony

Novinkou volební kampaně sociálních demokratů před podzimními volbami do krajských zastupitelstev bude využití telefonů. Od září do poloviny listopadu budou vybrané studentky v každém okrese telefonovat do většiny domácností a zjišťovat jejich názory na volby, sociální demokracii a podobně.

Těžbu vápence v Českém krasu ministerstvo povolí s podmínkami

Souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí s pokračováním těžby ve Velkolomu Čertovy schody - západ v chráněné krajinné oblasti Český kras na Berounsku bude podmíněno mj. požadavkem odpisu zásob vápence. Novinářům to potvrdil ministr Miloš Kužvart. Souhlas s těžbou v západní části lomu neznamená prostorové, ale hloubkové zvětšení těžební plochy. Těžaři budou muset zároveň snížit těžbu ve východní části lomu; těžba v něm je povolena do roku 2010. Vysokoprocentní vápenec, který se v Českém krasu těží, je využíván i k cementářské výrobě, která vyžaduje méně kvalitní surovinu. "Tento vápenec jsme povinni uchovat budoucím generacím pro ušlechtilé využití v chemickém a potravinářském průmyslu," podotkl Kužvart.

Rozhodnutí ministerstva považují za dobré znamení i ekologové. Podle Jindřicha Petrlíka z ekologického hnutí Děti Země to znamená, že velice cenné části chráněné krajinné oblasti Český kras zůstanou zachovány. Bude však záležet na tom, zda se odpis bude týkat celé tzv. druhé zóny chráněné krajinné oblasti, což je velice cenná část přírody Českého krasu.

Velkolom Čertovy schody je se svými 100 hektary nejrozsáhlejším vápencovým lomem v ČR a celý se nachází uvnitř Českého krasu v sousedství rezervací a slavných Koněpruských jeskyní. Ložisko je předními geology, mezi něž patří i otec ministra Kužvarta, považováno za nejkvalitnější vápence na světě.

V Praze a v Brně začala Letní škola slovanských studií

V Praze a v Brně začala Letní škola slovanských studií. Ve znalosti češtiny, české historie a kultury by se mělo zdokonalovat zhruba 330 studentů z téměř 35 zemí světa. Další budou ještě přijíždět. Vedle výukového programu a odborných přednášek čeká na účastníky i bohatý kulturně- společenský program. Nejvíce jich přijelo z Německa a Spojených států, mezi nimiž jsou i členové krajanské organizace z Texasu. "Nejstarší letos přihlášený účastník má 70 let, nejmladší se narodil v roce 1982," uvedla ředitelka brněnské školy Eva Rusinová. Stejně široké jako věkové rozpětí je i spektrum občanských povolání zájemců o češtinu. Vedle studentů přijeli do Brna také například architekt, režisér nebo penzionovaný voják, který se v důchodu začal učit česky. Účastníci obou letních škol slovanských studií zahájili studium testem, na jehož základě budou rozděleni do kurzů podle stupně pokročilosti.

Nový školský zákon počítá se slovním hodnocením dětí

Návrh nového školského zákona, který předkládá ministr školství Eduard Zeman, počítá s tím, že na základních školách by si učitelé mohli vybrat a místo známkování hodnotit schopnosti dětí slovně. Jak uvádí deník Právo, možná má být i kombinace obou způsobů hodnocení kvalit žáků.

Do přípravy plánu rozvoje Liberce se zapojí veřejnost

Do přípravy strategického plánu rozvoje města do roku 2015 chce liberecký magistrát zapojit širokou veřejnost. Od 1. do 15. srpna bude asi 300 zastupitelů i úředníků magistrátu oslovovat obyvatele a spolu s nimi hledat odpovědi na několik základních otázek, například co jim ve městě chybí nebo jakým způsobem mohou sami k jeho rozvoji přispět. Cílem akce je získat náměty a představy lidí o budoucnosti města a také určité hodnocení dosavadní činnosti magistrátu.

Pražský magistrát začal vydávat vlastní internetové noviny

Pražský magistrát nedávno umístil na počítačovou síť Internet vlastní noviny. Zájemci je mohou najít na adrese www.praha-noviny.cz. Redakce na stránkách upozorňuje, že internetové noviny jsou zatím ve zkušebním provozu, který by měl skončit začátkem září. Zprávy z magistrátu mohou lidé nalézt i na adrese www.prague-city.cz. Ze stránek novin se mohou zájemci dostat mimo jiné na stránky kulturní akce Praha 2000 a mohou hledat v jízdních řádech hromadné dopravy.

Václav Havel odletí ve středu za svou ženou na dovolenou do Portugalska

Prezident Václav Havel odlétá ve středu 2. srpna na dvoutýdenní dovolenou do Portugalska. Společně s manželkou chtějí podle mluvčího prezidentské kanceláře Martina Krafla zvelebovat dům, který si zde nedávno pořídili. Havlova manželka do Portugalska odcestovala už tento týden ve čtvrtek, aby zde začala zařizovat záležitosti kolem rekonstrukce nového sídla.

Režisér Vladimír Šimek připravuje dokument o jezuitském misionáři Samuelu Fritzovi, který vytvořil první podrobnou mapu řeky Amazonky

Jezuitskému misionáři českého původu Samuelu Fritzovi, který před více než 300 lety vytvořil první podrobnou mapu řeky Amazonky, je věnován dokument, který připravuje režisér a scénárista Vladimír Šimek. Ten se před několika dny vrátil z natáčení v Jižní Americe, kde se v červnu a červenci zúčastnil i úspěšné česko-peruánské expedice Hatun Mayu 2000, jejíž členové pátrali po pramenech řeky Amazonky. Dokument přinese i záběry ze zmíněné expedice, která dospěla k závěru, že největší řeku světa napájí čtyři pramenné zdroje.

Samuel Fritz, rodák z Trutnova, odešel do misijní služby v Amazonii. Působil mezi Indiány především na řece Amazonce, zakládal nové vesnice, stavěl kostely a vytvořil i mnohá umělecká díla, například oltáře, sochy a obrazy. Po roce 1710 odvedl zbytky některých indiánských kmenů z Brazílie do Peru, aby je uchránil před portugalskými otrokáři.

Na CZECH - TECH v Lipnici přijelo na 3000 příznivců techno hudby

Na 3000 příznivců techno hudby, z nichž je valná část ze zahraničí, přijelo do Lipnice na Českobudějovicku na technoparty nazvanou CZECH - TECH. Tisková mluvčí jihočeské policie Martina Kolářová ČTK řekla, že již od pátečního večera jsou na místě policisté. Mezi zahraničními ctiteli techno hudby, kteří přicestovali do jižních Čech, jsou především mladí lidé z Nizozemí, Německa, Rakouska a Velké Británie.

V rožnovském skanzenu tkali, vyšívali a háčkovali lidoví umělci

Textilní techniky, jež poznamenaly rožnovský kraj a na něž se už v mnohých případech zapomnělo, předvedli lidoví umělci ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. V programu Kouzelná nitka předli na kolovratu, háčkovali, tkali na tkalcovském stavu, pletli, síťovali nebo vyšívali bílou výšivkou. "Mimořádně jemná bílá výšivka Rožnovska na bílém podkladu je v lidovém prostředí zcela výjimečná, neboť její prapůvod je v měšťanském prostředí. Do Rožnova ji počátkem století přinesla učitelka Marie Schoberová. Po roce 1920 zde dokonce krátce působila výšivkářská škola," řekla organizátorka programu Marie Brandstettrová.

Festival vážné hudby v Kroměříži navštívilo přes 4000 lidí

Přes čtyři tisíce milovníků hudby navštívilo první ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži. Festival na kroměřížském Velkém náměstí v sobotu ukončil závěrečný koncert posluchačů zdejší konzervatoře P.J. Vejvanovského řízený dirigenty z USA, Číny, Kanady a Švýcarska. Smyslem akce bylo zařadit hudbu do krásných architektonických prostor, jež byly zapsány do památek UNESCO, a hudbou je oživit, řekla předsedkyně organizačního výboru Eva Nováková, která festival považuje za úspěšný.

Do věže klášterního kostela ve Vyšším Brodu se vrátily zvony

V neděli 30. července v 09:30 budou na 30 metrů vysoké věži klášterního kostela ve Vyšším Brodě poprvé zvonit tři nové zvony, které vysvětil českobudějovický biskup Antonín Liška. Zvony se do kostela cisterciáckého kláštera vrátily po 59 letech díky sbírce, na níž přispěli především lidé z Rakouska a Německa. V roce 1941 odvezli zvony, jichž bylo původně pět, nacisté. Nové zvony vážící 102, 180 a 302 kilogramů odlilo Zvonařství Manoušek ze Zbraslavi.

Tisíce poutníků navštívilo kostel ve vojenském prostoru Libavá

Několik tisíc poutníků využilo výjimečné příležitosti a navštívilo při tradiční pouti barokní kostel svaté Anny a Jakuba Většího ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Ke kostelu ve vojenském prostoru se lidé vydali auty, pěšky, stopem nebo autobusy. "Nechtěl jsem si nechat ujít příležitost vidět jednou do roka tento kostel. Na Libavou mám přitom zvláštní vzpomínky. V sedmdesátých letech jsme tady s rodinou zabloudili a dostali se do křížku s Rusy," řekl sedmašedesátiletý muž z Brna, který část cesty urazil pěšky. Svatoanenskou pouť k baroknímu kostelu obnovila církev po roce 1990. Kostel, který nechal v roce 1681 postavit olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna, byl za minulého režimu zdevastován českou i sovětskou armádou a pro veřejnost na dlouhou dobu uzavřen. Nyní je zrekonstruovaný, chybí mu však vybavení a jeho vnitřek stále pokrývají nápisy v azbuce a stopy po střelách.

Na hradě ve Strakonicích se o víkendu koná středověké Rumpálování

Přivítáním hostů velkopřevorem maltézského řádu a potvrzením práv městu Strakonice začal na strakonickém hradě druhý ročník středověkého Rumpálování. Hrad na dva dny ožije trhem, šermíři, tanečnicemi, komedianty a kejklíři. Návštěvníci mohou mimo jiné vidět ukázky středověkých řemesel, myší dostihy a vystoupení skupin historického šermu, hudebních skupin, tanečních souborů a divadelních společností. V neděli bude pokračovat trh, připravena je také přehlídka palných zbraní a soud. Velkopřevor v něm rozhodne o "trestu či milosti obviněných lapků, zlodějíčků a povětrných žen".

Tomáš Enge vyhrál mezinárodní mistrovství formule 3000 v Hockenheimu

Český automobilový jezdec Tomáš Enge z týmu mySAP.com vyhrál poprvé v kariéře závod mezinárodního mistrovství FIA formule 3000, který se jel na německém okruhu v Hockenheimu. Liberecký závodník, který startoval z pole position, dvě třetiny závodu vedl a po výměně pneumatik se skvělou stíhací jízdou v posledním okruhu opět do čela vrátil. Enge si připsal deset bodů do průběžného pořadí a posunul se na celkové čtvrté místo.

Fotbalový zápas FC Synot se Slavií Praha skončil remízou

Remízou 1:1 skončil souboj prvoligového nováčka FC Synot se Slavií Praha. První branku letošního ročníku zaznamenal obránce Synotu Němčický, který si už v 2. minutě srazil míč do vlastní sítě. Vyrovnávací gól vstřelil v 6. minutě hlavou Blaha.

Na Králický Sněžník vyběhli nejrychleji Vítek a Havelková

Letošní mistr republiky v půlmaratónu Miroslav Vítek zvítězil v prvním ročníku běhu na Králický Sněžník v Jeseníkách. Třináctikilometrovou krosovou trať s převýšením 963 metrů a cílem u pramene řeky Moravy v nadmořské výšce 1423 metrů zdolal Vítek za 58 minut a 22 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejí Havelková s časem 1:14:43.

A jaké bude počasí? Oblačno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.