Zprávy pátek, 06. října 2000

Renata Prátová

Bezpečnostní rada státu schválila způsob boje s organizovaným zločinem

Bezpečnostní rada státu ve čtvrtek schválila aktualizovanou koncepci boje proti organizovanému zločinu, kterou předložil ministr vnitra Stanislav Gross. Koncepce podle něj zlepší legislativní podmínky pro možnost konfiskace výnosů z trestné činnosti a zpřísní například i postup proti organizovaným trestným činům proti kulturním památkám či životnímu prostředí.

Bezpečnostní rada státu se také zabývala materiálem o prioritách činnosti tajných služeb. Podle ministra zahraničí Jana Kavana se české tajné služby v budoucnu více zaměří na ochranu ekonomických zájmů České republiky. Podle projednávaného dokumentu by tajné služby měly věnovat pozornost i projevům extremismu v zemi, pomáhat při odhalování organizovaného zločinu a samozřejmě odhalovat činnost cizích zpravodajských služeb.

Informace ze středečního nočního jednání české vlády

Vláda schválila návrh privatizace státního podílu v akciové společnosti Unipetrol. Státní podíl v něm ale prodá až poté, co bude rozšířen o podíly ve Spolaně, Paramu, Čepru a AliaChemu. Kabinet zároveň uložil ministrovi průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi, aby ve spolupráci s ministrem financí Pavlem Mertlíkem do konce roku připravili návrh na výběrové řízení na poradce vlády pro privatizaci Unipetrolu včetně definice kritérií výběrového řízení.

Nesmí však mezi nimi chybět podmínka, že stát si má v petrochemii podržet tříprocentní podíl umožňující svolávat valné hromady.

Kabinet dále odsouhlasil poskytnutí dalších až 140 miliónů korun ze státního rozpočtu, které budou určeny na pokrytí výdajů souvisejících s pražským zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Zvýšené výdaje jsou podle mluvčího vlády Libora Roučka způsobeny především navýšením nákladů na zajištění bezpečnosti zasedání z původních 27 na 124 miliónů korun. V rozpočtu na zasedání světových finančníků chybí podle posledních údajů bezmála 120 miliónů korun. Ty však ještě nezahrnují náklady na škody po demonstracích. Celkové výdaje na zasedání jsou zatím vyčísleny na více než jednu miliardu korun.

Ministři také vzali na vědomí analýzu možností odpisu daňových nedoplatků, kterou v září vláda vrátila ministrovi financí Pavlu Mertlíkovi k dopracování. Analýza se týká nedoplatků staré daňové soustavy a postihuje 998 subjektů. Hlavní příčiny nedobytnosti těchto nedoplatků spočívají především v tom, že dlužníci nemají žádný majetek či změnili své sídlo, nedostatečná právní úprava, zástavní práva bank a fakt, že u řady dlužníků jde o cizí státní příslušníky, kteří opustili Českou republiku, aniž by odváděli daně.

Evropská unie slíbila kandidátům "novu etapu" v rozhovorech

Evropská unie ve čtvrtek šesti předním kandidátským zemím slíbila, že přístupové rozhovory s nimi vstupují do "nové etapy". Vyjednávači z České republiky, Maďarska, Polska, Estonska i Slovinska se na to tvářili vesměs skepticky. Vítali deklarovanou ochotu Unie začít opravdu "podstatně jednat", upozorňovali však, že zatím jde jen o slova. "Tyto výroky na druhé straně jednacího stolu padaly, a to celkem přesvědčivě. Na základě čtvrtečního průběhu jednání však nemohu změnu konstatovat. Kdyby tomu tak bylo, byli bychom více pokročili," řekl ČTK český vyjednávač Pavel Telička, který rokoval o třech kapitolách, aniž byla kterákoli z nich uzavřena. Je si vědom toho, že za francouzského předsednictví jednání vlastně teprve začíná. "Pokud by se však i v listopadu ukázalo, že není pokrok, pak skutečně nelze mluvit o nové kvalitě."

Česká republika ve čtvrtek požádala v přístupových rozhovorech s Evropskou unií o dodatečné přechodné období, a to pro aplikaci dvou směrnic o bezpečnosti a zdraví při práci. Státní tajemník Pavel Telička členským státům nesdělil, kolik let po vstupu by tato úleva měla trvat - vyplyne to až z dalšího zkoumání a z expertních konzultací s EU. Telička jednal s představiteli 15 členských států a Evropské komise o kapitolách "sociální politika", "doprava" a "právo průmyslových společností". Ve všech se nadále vyskytují sporné body, které brání jejich uzavření, i když podle názoru české strany jsou mnohdy zbytečné či snadno odstranitelné.

První rozšíření Evropské unie nejpozději v roce 2005 podpořil v Praze šéf německého výboru pro EU Friedbert Pflüger

První rozšíření Evropské unie nejpozději v roce 2005 podpořil ve čtvrtek v Praze šéf německé delegace výboru pro záležitosti Evropské unie Spolkového sněmu Friedbert Pflüger. V debatě s českým premiérem Milošem Zemanem současně řekl, že počet nově přijatých členů do Unie omezuje nanejvýš na deset. Německý politik se zmínil i o neúspěšném dánském referendu o připojení k jednotné evropské měně. "Připomněl, že po dánském referendu roste unavenost občanů z rozšiřování Evropské unie a je třeba vysvětlovat význam rozšíření," tlumočil Pflügerova slova tiskový mluvčí vlády Libor Rouček.

Elektrárenská společnost ČEZ požádala Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení ke spuštění reaktoru v Temelíně

Jaderná elektrárna Temelín ukončila v pátek v noci všechny předepsané zkoušky v režimu číslo tři a v 09:00 požádal její provozovatel, akciová společnost ČEZ, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o povolení ke spuštění reaktoru. ČTK to řekl tiskový mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Podle čtvrtečního vyjádření ředitele Temelína Františka Hezoučkého by SÚJB mohl elektrárenské společnosti toto povolení vydat do tří dnů.

Rakouští protitemelínští aktivisté zahájili blokádu hraničních přechodů do České republiky

Rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín v pátek po 06:00 zahájili blokádu dvou silničních hraničních přechodů do České republiky. Až do 19:00 chtějí Rakušané bránit v průjezdu všemi přechody pro motorová vozidla. Na některých z nich plánují na odpoledne demonstrace.

České ministerstvo zahraničí blokády česko-rakouských hranic odmítá

České ministerstvo zahraničních věcí s rakouskými blokádami hraničních přechodů s Českou republikou nesouhlasí. Nezpochybňuje však přitom právo rakouské veřejnosti na vyjádření názoru na chystané zprovoznění temelínské elektrárny. V prohlášení pro ČTK to v pátek uvedl tiskový odbor ministerstva zahraničí. "Příslušná rakouská místa by měla mít pochopení, že opakovanými blokádami jsou dotčeny zájmy prakticky všech občanů České republiky. V této souvislosti je třeba mít na paměti i příslušné bilaterální a mezinárodní dohody, jejichž plnění je podobnými akcemi narušováno," uvedlo ministerstvo. Odmítavé stanovisko k podobnému počínání tlumočila už Česká republika rakouskému velvyslanci Klasi Daublebskému 25. září po blokádě hraničních přechodů, jež se odehrála o tři dny dříve. Česká republika podle ministerstva zahraničí bere na vědomí, že blokádu nepodporuje rakouská vláda, avšak je pro ni nepochopitelné, že představitelé zemských sněmů z týchž politických stran, kterými je tvořena rakouská spolková vláda, blokády podpořili. "Jsme přesvědčeni, že nastal nejvyšší čas k přijetí aktivních opatření k zamezení blokád, která by umožnila volný průjezd přes česko-rakouské hraniční přechody, bez újmy práva na demonstraci," uvedlo ministerstvo. Zároveň vyjádřilo přesvědčení, že všechny současné problémy, včetně problémů na česko-rakouské hranici, která je i vnější hranicí Evropské unie, budou vyřešeny na dvoustranné úrovni. "Především doufáme, že výměna informací a vzájemné konzultace rozptýlí obavy občanů našich sousedů ze spuštění jaderné elektrárny Temelín," zdůrazňuje ministerstvo v prohlášení.

Místopředseda české vlády Pavel Rychetský jednal s litevským premiérem o evropské integraci

Místopředseda české vlády Pavel Rychetský ve čtvrtek jednal ve Vilniusu s litevským premiérem Andriusem Kubiliusem o evropském integračním procesu a o úsilí obou zemí vstoupit do Evropské unie. ČTK to sdělila Jana Muchová z úřadu vlády. Podle ní Kubilius vyjádřil zájem Litvy o zkušenosti, které už Česká republika získala při přijímacích rozhovorech, a o pomoc, což mu Rychetský přislíbil. Unie zahájila přijímací rozhovory s Českou republikou předloni v březnu a s Litvou letos v únoru.

Při setkání s litevským prezidentem Valdasem Adamkusem Pavel Rychetský prohlásil, že Česká republika jeho zemi pomůže s přípravami na členství v Severoatlantické alianci a že Česko Litvu vnímá jako reálného kandidáta. Přitom dal zároveň najevo, že Aliance si přeje, aby s ní spolupracovalo Rusko.

Účastníci Vilniuské konference přijali závěrečnou deklaraci

Účastníci Mezinárodního fóra o kulturních předmětech uloupených obětem holocaustu ve čtvrtek ve Vilniusu přijali závěrečnou deklaraci, v níž žádají všechny vlády, aby vynaložily veškeré úsilí o nalezení majetku uloupeného nacisty obětem holocaustu během druhé světové války a o jeho navrácení původním majitelům nebo jejich dědicům. Akce se zúčastnil také místopředseda české vlády Pavel Rychetský. Veškeré požadavky, které jsou v deklaraci zmíněny, už Česká republika víceméně naplnila, řekla ČTK Jana Muchová z Rychetského doprovodu.

Česká diplomacie doufá v nenásilné řešení krize v Jugoslávii

České ministerstvo zahraničí ve čtvrtek odsoudilo pokusy jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče zvrátit výsledky prezidentských voleb v Jugoslávii. Sám ministr zahraničí Jan Kavan novinářům po zasedání Bezpečnostní rady státu řekl, že ministerstvo stále doufá v nenásilné vyřešení krize. Českou diplomacii vývoj v Bělehradu krajně znepokojuje, řekl ČTK mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil. "Ministerstvo zahraničí opětovně zdůrazňuje svou podporu Vojislavu Koštunicovi jakožto vítězi voleb. Zároveň vyjadřuje naději, že už započatý proces demokratických změn se obejde bez násilí a krveprolití, které by následně mohlo vést k destabilizaci celkové situace na Balkáně," dodal mluvčí Pospíšil.

Guvernér ČNB Josef Tošovský stáhl svou kandidaturu na post viceguvernéra Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Guvernér České národní banky (ČNB) Josef Tošovský ve čtvrtek stáhl svoji kandidaturu na post viceguvernéra Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Oznámil to s tím, že rozhodování už trvá déle než pět měsíců a nezdá se, že by mělo přijít v nejbližší době. Josef Tošovský zároveň nevyloučil, že centrální banku přesto opustí. Chce však o tom nejdříve mluvit s prezidentem Václavem Havlem. Termín setkání zatím není stanoven.

Místo viceguvernéra pro personální a administrativní otázky je v EBRD volné od dubna. Tošovský oznámil svoji kandidaturu na tento post v polovině června. Podle dostupných informací se dostal spolu s dalšími dvěma kandidáty do užšího výběru. Jméno jednoho z kandidátů měl prezident EBRD, kterým je od 4. července letošního roku Jean Lemierre, předložit ještě ke schválení radě EBRD. Původně se měla volba uskutečnit v červenci, naposledy se spekulovalo o zářijovém termínu.

Volba ombudsmana by mohla být výsledkem dohody ODS a ČSSD

Volba prvního veřejného ochránce práv - ombudsmana - by mohla být výsledkem dohody Občanské demokratické strany a České strany sociálně demokratické. Místopředseda ODS Ivan Langer ve čtvrtek potvrdil, že jeho strana hodlá ČSSD nabídnout, že při volbě ombudsmana podpoří sociálnědemokratického kandidáta - odstupujícího ministra spravedlnosti Otakara Motejla - výměnou za to, že ČSSD schválí do funkce ombudsmanova zástupce kandidáta navrženého ODS. Langr přiznal, že jeho strana plánuje schůzku. Ani tisková mluvčí ODS Michaela Maláčová, ani místopředsedkyně ODS Libuše Benešová či další místopředseda Petr Nečas však o ní zatím nic nevědí.

Plánovanou schůzku stran potvrdil ve čtvrtek ČTK i šéf klubu ČSSD Zdeněk Škromach. Podobné schůzky se však podle něj uskuteční i s dalšími stranami. Otakar Motejl zřejmě bude kandidátem s širokou podporou, a proto by měl být široce přijatelný i jeho zástupce, zdůraznil Škromach. ČSSD podle něj určitě za podporu Motejla nezvedne ruku pro jakéhokoli kandidáta jiné strany.

Opozice nechce, aby ombudsman byl výsledkem dohody ODS a ČSSD

Většině parlamentních opozičních stran i některým zákonodárcům vládní sociální demokracie by vadilo, kdyby volba ombudsmana byla výsledkem dohody smluvněopozičních stran - ODS a ČSSD. I představitelé opozice však přitom považují ministra spravedlnosti Otakara Motejla, jehož navrhuje ČSSD, za vážného kandidáta na místo prvního veřejného ochránce práv. Vyplývá to z jejich čtvrtečních vyjádření pro ČTK.

Senát má rozhodnout o užším výběru kandidátů na ombudsmana a jeho zástupce na začátku schůze 19. října. Ohlasy naznačují, že z 11 kandidátů na ombudsmana má v Senátu největší šanci právě Otakar Motejl.

Poslanci vyčetli kanceláři ombudsmana, že už přijímá stížnosti

Poslanci ostře kritizují vedoucího kanceláře ombudsmana Radovana Kunce, který začal přijímat stížnosti občanů ještě před tím, než vůbec úřad veřejného ochránce lidských práv začal fungovat. Kancelář už tak shromáždila 35 podnětů od občanů, aniž je ale kdo vyřizuje. Šéf petičního výboru Cyril Svoboda z Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové to označil za absolutně nepřijatelné s tím, že neexistující instituce nemůže přijímat podněty a úřad by je měl občanům okamžitě vrátit. Svým chováním úřad podle něj uvádí občany v omyl a ti potom mohou žádat náhradu škody za nesprávný úřední postup.

"My jsme měli pouze snahu lidem v souladu se zákonem pomoct," bránil se vedoucí kanceláře ombudsmana Radovan Kunc. Zdůraznil, že občany upozornil, že jejich podnět může být prošetřen až poté, co se ombudsman ujme funkce. V zákoně o veřejném ochránci práv, který nabyl účinnosti v únoru, je však podle něj možnost občanů podávat podněty zakotvena.

Kancelář ombudsmana už má devět zaměstnanců a 13 spolupracovníků

Kancelář ombudsmana má už první zaměstnance - v hlavním pracovním poměru zaměstnává devět lidí, dalších 13 s ní spolupracuje externě. V současnosti zabezpečují zejména přípravu rekonstrukce stálého sídla kanceláře v brněnské Údolní ulici, známého jako Červený dům. Jeho správcem dříve byla Fakultní nemocnice Brno. Členům petičního výboru sněmovny to ve čtvrtek řekl náměstek ministra bez portfeje Martin Turek. Do ukončení rekonstrukce bude kancelář ombudsmana prozatím sídlit v brněnské Jezuitské ulici.

Rozpočtový výbor odložil projednávání státního rozpočtu roku 2001

Sněmovní rozpočtový výbor ve čtvrtek odložil projednávání státního rozpočtu na příští rok. Stalo se tak na návrh jeho předsedy Vlastimila Tlustého. Poslanci Občanské demokratické strany chtějí totiž vést politická jednání o osudu zhruba 20 miliard korun, které by měl stát získat prodejem telekomunikačních licencí. Základní údaje rozpočtu bude sněmovna schvalovat zřejmě ve středu 18. října. Výbor se sejde den před tím, aby sněmovně doporučil, zda má rozpočet přijmout nebo odmítnout.

Očekávaný příjem dvaceti miliard korun je součástí nově vzniklé rozpočtové kapitoly Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ministr financí Pavel Mertlík ve čtvrtek poznamenal, že výnosy z prodeje licencí jsou ohodnoceny velmi konzervativně a že se pravděpodobně tato částka může ještě zvýšit.

Umberto Eco převzal v Praze cenu Nadace Vize 97

Poutnickou svatovojtěšskou hůl převzal ve čtvrtek z rukou prezidenta Václava Havla italský spisovatel a sémiotik Umberto Eco. Stal se tak druhým laureátem Ceny Nadace Vize 97, která je každoročně udělována osobnostem, které se nekonvenčním způsobem zabývají základními otázkami poznání a existence. Eco, který je v současnosti profesorem sémiotiky na univerzitě v Boloni dostává cenu za přínos sémiotice - teorii znaku a symbolu.

"Na Umbertu Ecovi mi vedle jeho fantazie, talentu, moudrosti a píle obzvlášť imponuje jeho vzdělanost. Jako člověka, kterému nebylo osudem dopřáno žádné systematické vzdělání, mne vzdělanost fascinuje až tak, že ji přestávám chápat. Podobně jako nechápu, že někdo může nehrát na housle falešně," řekl prezident Václav Havel v úvodním projevu. Eco, který má čestný doktorát 25 univerzit a působil i jako literární kritik, estetik i historik, se ve své řeči soustředil na úlohu elektronických médií a nahraditelnost či nenahraditelnost klasických nosičů informace - knih. Poukázal na to, že třebaže počítače umožňují přístup k nevídané šíři informací na malém prostoru, obavy z potlačení knih jako části kultury jsou nadnesené.

V Ženevě protestovalo asi 40 osob proti zadržování odpůrců MMF v Praze

Asi 40 osob ve čtvrtek kolem 11:30 místního času demonstrovalo před stálou misí České republiky při OSN v Ženevě proti zadržování aktivistů, kteří se minulý týden v Praze podíleli na násilnostech v souvislosti s protesty proti zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) v Praze. ČTK to potvrdila česká mise v Ženevě. Uvedla, že byla o akci den předem informována a že švýcarská policie učinila všechna nezbytná opatření. Asi hodinu trvající protest se však uskutečnil v klidu. Čtyřicítka demonstrantů nesoucí transparent s nápisem "Svobodu vězňům z Prahy" přečetla své prohlášení, v němž vyzvala k propuštění osob zadržovaných v souvislosti s protesty proti MMF a SB v Praze. Hlavním tématem prohlášení byla dle české mise v Ženevě údajná brutalita české policie, nikoli však při zásahu, nýbrž po něm. Za hlavního viníka byl označen MMF. V prohlášení se kladně hodnotilo to, že zasedání MMF a SB skončilo o den dříve, a to, že čeští občané údajně usilovali o překažení této akce.

Protesty proti údajné brutalitě české policie pokračovaly také v Německu a ve Francii

Sporadické protesty proti údajně příliš tvrdým zákrokům české policie vůči demonstrantům v průběhu nedávného zasedání MMF a SB v Praze a za propuštění všech osob zadržených při těchto nepokojích pokračovaly ve čtvrtek v Německu. V Hamburku se dopoledne shromáždilo dvacet až třicet odpůrců globalizace u honorárního konzulátu České republiky, kde předali protestní petici. Na podvečer ohlášená demonstrace v Berlíně se nakonec proti očekávání nekonala u budovy českého velvyslanectví, ale prý na jiném místě, které organizátoři veřejně neupřesnili. Ze všech předávaných petic a dokumentů lze podle pracovníků českých zastupitelských úřadů v Německu vyvodit závěr, že protestní akce jsou organizovány z jednoho místa. Všechny dokumenty totiž obsahují stejné formulace i stejná zkomolená nebo vůbec neexistující jména pražských ulic. Informace o postižených zůstávají nadále anonymní, bez uvedení konkrétních jmen. Německé sdělovací prostředky nevěnují protestům prakticky vůbec žádnou pozornost.

Asi sto lidí se ve čtvrtek rovněž znovu shromáždilo u českého velvyslanectví v Paříži, aby zde protestovali proti násilí, jichž se podle nich česká policie dopouštěla na zadržených demonstrantech během výročního zasedání MMF a SB v Praze. Dalších 60 lidí ve čtvrtek protestovalo před českým honorárním konzulátem v Lyonu.

Aktivisté: Zprávy o brutalitě policistů nejsou dezinformací

Zástupci Iniciativy proti ekonomické globalizaci (INPEG) i Občanských právních hlídek (OPH) trvají na tom, že někteří policisté se chovali brutálně k zadrženým demonstrantům proti zasedání světových finančníků. Nesouhlasí s tvrzením vedení policie, že informace o brutalitě policistů jsou dezinformační kampaní organizátorů demonstrací s cílem diskreditovat českou policii. Vyplývá to ze čtvrtečních dnešních prohlášení, které ČTK poskytli mluvčí INPEG Alice Dvorské a Petr Horák z OPH. "Rozhodně ty informace vymyšlené nejsou. I já osobně jsem s několika zadrženými demonstranty hovořila a viděla jsem, jak vypadali a navíc se ty informace scházejí s různých stran," uvedla mluvčí INPEG Alice Dvorská. Obdobný názor zastává i Petr Horák z OPH, které průběh demonstrací i zásahy policistů monitorovaly.

Jiří Suttner z policejního prezidia ve středu uvedl, že stále se množící informace ze zahraničí o špatném zacházení se zadrženými aktivisty jsou s největší pravděpodobnosti součástí dezinformační kampaně, která má za cíl diskreditovat českou policii v očích veřejnosti. Tato kampaň je podle něj vedena ze strany organizátorů protestních akcí profesionálním způsobem a zapojila se do ní i část zahraničních novinářů, kteří do České republiky ve skutečnosti přijeli jako součást aktivistů.

Praha patrně odmění policisty zraněné při MMF medailemi

Hlavní město Praha patrně odmění bronzovými medailemi policisty zraněné při střetech s demonstranty během zářijového pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu. Medaile, ke kterým se váže finanční částka ve výši 50 tisíc korun by mělo dostat 19 policistů. ČTK to ve čtvrtek řekl radní pro bezpečnost Rudolf Blažek. Stříbrnou medaili, ke které náleží odměna sto tisíc korun, navíc radní Blažek navrhne pro ředitele pražské policie Radislava Charváta. Ten velel všem bezpečnostním opatřením, které policisté v souvislosti se zasedáním světových finančních institucí v hlavním městě prováděli. Radní Blažek dále uvedl, že kvůli oceňování medailemi musí magistrát nejprve získat jména těchto policistů a poté musí tento návrh projednat magistrátní komise. V polovině října by o udělení medailí rozhodovali pražští radní a koncem měsíce s konečnou platností zastupitelé.

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer vyzve ředitele nemocnic, aby investovali do svých zaměstnanců

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer se rozhodl vyzvat dopisem ředitele nemocnic, aby investovali do zaměstnanců a zvýšili jim platy o deset procent tarifu. Upozorní je, že by neměli investovat do budování nemocnic na úkor zaměstnanců. Ministr to řekl novinářům po čtvrtečním jednání s předsedou Lékařského odborového klubu Milanem Kubkem. Kubek ocenil, že pro ministra jsou mzdy prioritou a dělá vše pro jejich zvýšení.

Česká republika chystá na rok 2002 do Francie rozsáhlou kulturní prezentaci

Česká republika by se měla v roce 2002 představit ve Francii rozsáhlou několikaměsíční akcí nazvanou Česká kulturní sezóna. Ministr kultury Pavel Dostál řekl, že vláda klade na tuto významnou akci veliký důraz a na její přípravu už vyčlenila pro příští rok 50 miliónů korun. Ministr Dostál ve čtvrtek o přípravách akce informoval francouzskou ministryni kultury Catherinu Tascaovou při jejich setkání v Praze. Tascaová přijela do Prahy na třídenní pracovní návštěvu v souvislosti s konáním mezinárodního semináře na téma Audiovizuální politika a kulturní rozmanitost v rozšiřující se Evropě. Zdůraznila nutnost jak podporování kulturní rozmanitosti v Evropě, tak vytvoření jednotného evropského prostoru.

V Kutné Hoře vyvrcholily oslavy 700. výročí horního zákona

Na 160 účastníků z České republiky a Evropy se účastnilo mezinárodní konference k 700. výročí Královského horního zákoníku Ius regale montanorum a mincovní reformy Václava II., která ve čtvrtek skončila v Kutné Hoře. Konferencí vyvrcholily oslavy tohoto významného hornického výročí, které zařadila Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) na seznam významných dat, jež svým jménem letos podpořila. Badatelé všestranně zhodnotili mimořádný význam horního zákoníku Václava II. a vyzvedli zvláště aktuálnost tohoto zákonodárného aktu, přesahujícího hranice jeho epochy, shodli se účastníci konference ve společném prohlášení.

V Košicích začala přehlídka české kultury České dny 2000

Seminářem o dobrém vojáku Švejkovi začal ve čtvrtek v Humenném na východním Slovensku maratón akcí v rámci 6. ročníku přehlídky české kultury, který nese název České dny 2000. Semináře se zúčastnili mimo jiných také profesor Radko Pytlík a vnuk Jaroslava Haška Richard, kteří budou přítomni také pátečnímu odhalení sochy dobrého vojáka Švejka na nádraží v Humenném, kde se údajně Švejk zastavil cestou na východní frontu. V rámci letošních Českých dnů se budou moci obyvatelé Košic mimo jiné seznámit s výstavou představující tvorbu spisovatele Bohumila Hrabala a zhlédnout filmy natočené podle jeho literárních děl. Mimo to během října vystoupí v Košicích a dalších jedenácti městech východního Slovenska řada divadelních souborů z Prahy, Brna a Liberce, ale také známá romská zpěvačka Věra Bílá se skupinou Kale. Součástí letošních Českých dnů je i jazzový festival.

Čápice Žofie zahynula v Turecku na sloupu elektrického vedení

Mladá samička čápa bílého Žofie, kterou sledovali vědci v rámci projektu Českého rozhlasu Africká odysea, zahynula poblíž města Sinekli v evropské části Turecka. Osudný se jí stal chybně konstruovaný sloup elektrického vedení, informoval ve čtvrtek ČTK vedoucí projektu Miroslav Bobek. "Díky sledování mladé čapí samičky Žofie se nám tak v Turecku podařilo odhalit oblast, kde jsou čápi i další tažní ptáci vystaveni mimořádnému riziku," uvedl Bobek. Připomněl, že i v Česku je mnoho "sloupů smrti", naposledy uhořelo začátkem září u Tomic na Benešovsku pět čápů bílých. Vědci v projektu Africká odysea už šest let sledují především čápy černé pomocí satelitních a pozemních vysílačů, umístěných na hřbetě ptáků. Letos poprvé připevnili vysílačky i několika čápům bílým.

A ještě informace o pátečním počasí v České republice:

Převážně zataženo až oblačno, na většině území občas déšť. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia.