Zprávy pátek, 07. července 2000

Bohoslužby a zpěv církevních písní připomněly Husovu památku

Desítky věřících uctily v chrámu sv. Mikuláše společnými bohoslužbami a zpěvem církevních písní památku mistra Jana Husa. Vzpomínky na zastánce pravdy a obnovy středověké církve, který byl právě před 585 lety na církevním koncilu v Kostnici prohlášen za kacíře a upálen, vyvrcholily krátce po poledni před Husovým pomníkem na Staroměstském náměstí zpěvem husitského chorálu Kdož jsú boží bojovníci. Po kázání pražského biskupa Karla Bicana se vzpomínka na církevního reformátora přenesla z chrámu na Staroměstské náměstí. Průvod věřících v čele s nejvyššími představiteli Církve československé husitské zamířil z kostela k Šalounovu pomníku Jana Husa, kde položil věnec a poklonil se Husově památce. Pod vlajkou s kalichem s nápisem "Pravda vítězí" poté společně vystoupily pěvecké sbory z celé České republiky, které se v Praze účastnily nesoutěžního festivalu k uctění památky mistra Jana Husa. Dětský sbor z Orlové, smíšené sbory ze Slezské Ostravy, Rychvaldu, Chrudimi, Prahy - Vyšehradu, Jílového u Prahy, Příbrami a soubor Resonance z Prahy uvedly mimo jiné staročeské duchovní písně Hospodine, pomiluj ny a Jezu Kriste, ščedrý kněže. Slavnostní akt zakončil husitský chorál Kdož jsú boží bojovníci z roku 1419. Další připomínka Husova odkazu se tradičně uskutečnila v pražské Betlémské kapli. Liturgii vedli v přímém televizním přenosu patriarcha Církve československé husitské Josef Špak a její první biskupka Jana Šilerová. "Kostnická hranice" na staletí rozdělila české duchovní tradice, jimž až současní církevní představitelé usilují ulomit vzájemná ostří. Husitskou tradici mezitím zneužila zdůrazněním její "revolučnosti" komunistická ideologie.

Před Betlémskou kaplí se sešly dvě desítky členů Vlastenecké ligy

Přibližně 20 členů sdružení Vlastenecká liga se ve čtvrtek po poledni na 15 minut sešlo před pražskou Betlémskou kaplí, aby si připomněli památku českého myslitele, kazatele a vůdce reformního hnutí Jana Husa. V místě, které Hus proslavil svými kázáními v českém jazyce, členové ligy zdůraznili především jeho práci pro národ a vlastenectví. Na shromáždění dohlížela policie, akce se však obešla bez incidentů. Vlasteneckou ligu registruje ministerstvo vnitra jako jedno ze tří občanských sdružení, u nichž lze předpokládat sympatie k hnutí skinheads. Ke zrušení těchto tří organizací vyzval loni na jaře premiér Miloš Zeman. Liga se oficiálně hlásí k českému nacionalismu a "husitskému tradicionalismu". Za svůj cíl označuje upevňování a rozvíjení vlastenectví, mravních, etických a morálních hodnot. Podle Dokumentačního střediska pro lidská práva je ale ideologií Vlastenecké ligy český národní socialismus, antisemitismus, rasismus a neonacismus.

Podle ředitelky Epicentra Petry Procházkové jsou Čulíkovy výroky směšné

Finanční prospěch očekává od případného soudní vyřešení sporu mezi českou informační agenturou Epicentrum a vydavatelem internetových Britských listů Janem Čulíkem, jenž obvinil moskevské zpravodaje této agentury ze závislosti na liberální ruské politické straně Jabloko, ředitelka Epicentra Petra Procházková. O rozhodnutí podat soudní žalobu v minulých dnech informoval šéfredaktor Epicentra Jaromír Štětina. Procházková sdělila, že Čulíkovy výroky o propojení Epicentra se Střediskem politických a ekonomických výzkumů (EPIcentr), které řídí předseda Jabloka Grigorij Javlinskij, považuje za směšné. Vyjádřila pak naději, že díky kampani, kterou Čulík rozpoutal, se Epicentru nakonec podaří získat interview od Javlinského. Zdůraznila, že za osm let působení v Rusku byly její snahy o rozhovor s tímto politikem neúspěšné pro jeho velkou zaneprázdněnost. Dodala, že o existenci ruské organizace EPIcentr neměla dosud ani tušení.

Do reaktoru Temelína obsluha vložila první jaderné palivo

Pracovníci jaderné elektrárny Temelín vložili ve čtvrtek odpoledne první palivový soubor do reaktoru prvního bloku elektrárny. Její mluvčí Milan Nebesář řekl, že první kontejner s palivem přibyl do reaktorového sálu v 02:00. Vedle 16 palivových souborů jsou v něm i další dva s neutronovými zdroji, které budou sloužit především k bezpečnému "nastartování" reaktoru. "Zavážení paliva začalo po souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve středu v 19:12 a bude pokračovat asi 10 až 12 dnů. Po zavezení všech 163 palivových souborů o celkové váze 92 tun bude reaktor po kompletaci uzavřen a pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni ho zapečetí," dodal Nebesář. Poté podle něj bude provedena těsnostní zkouška reaktoru za studena a zkouška těsnosti ochranné obálky (kontejnmentu). Následně budou spuštěna hlavní cirkulační čerpadla a začne ohřev primárního okruhu; přitom znovu proběhne prověrka všech zařízení a systémů. Po aktivaci paliva bude následovat testování technologie při vzrůstajících výkonových hladinách reaktoru; po dosažení zhruba 30 procent jeho nominálního výkonu dojde k přifázování turbíny a asi v podzimních měsících by měl Temelín dodat první elektřinu do naší rozvodné sítě. Do fáze zkušebního provozu na plném výkonu se první reaktor Temelína může dostat na jaře roku 2001.

Bavorsko kritizuje Českou republiku za kvapné zavážení paliva do Temelínu

Bavorský ministr životního prostředí Werner Schnappauf kritizoval rozhodnutí českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, aby se do temelínské elektrárny předčasně zaváželo jaderné palivo. Ministr podle agentury APA ve středu v Mnichově řekl, že před zahájením provozu této elektrárny je bezpodmínečně nutné předložit osvědčení o její bezpečnosti. APA v této souvislosti napsala, že jaderné palivo mělo být původně v reaktoru instalováno až ve druhé polovině srpna. Místo toho se se zavážkou začalo už ve středu večer. Tato operace má trvat deset až čtrnáct dnů. Schnappauf v dopise německému ministrovi životního prostředí Jürgenu Trittinovi požadoval, aby se urychleně pokračovalo v bezpečnostních a technických prověrkách temelínské elektrárny, které zahájilo Německo, a aby byly zdárně ukončeny. Je nezbytné, aby Temelín odpovídal západním bezpečnostním standardům, konstatoval bavorský ministr.

Podle šéfa hornorakouské "platformy proti atomovému nebezpečí" Josefa Pühringera je teď třeba intenzívně využít čas, který zbývá do plánované aktivace palivových článků v české jaderné elektrárně Temelín. Zavážka jaderného paliva ještě vůbec neznamená, že není šance zabránit spuštění Temelína, naopak, nyní je nutné zaměřit zvláštní pozornost na bezpečnostní aspekty tohoto zařízení, zdůraznil Pühringer v Linci. Teprve aktivace palivových článků znamená nezvratný krok. Mezinárodní experti a kontrolní orgány musejí teď při zavážce paliva a před jeho plánovanou aktivací naprosto přesně zjistit bezpečnostní nedostatky, na něž ostatně poukázal sám český úřad pro jadernou bezpečnost, aby se tak předešlo neodpovědnému ohrožení obyvatelstva v Evropě, uvedl Pühringer. Nyní je na rakouské vládě a na Evropské unii, aby nekompromisně vyžadovaly nejvyšší bezpečnostní normy v Temelínu a aby v případě potřeby podnikly i právní kroky.

Vedení temelínské elektrárny podalo na ekology trestní oznámení

Vedení jaderné elektrárny Temelín zaslalo ve čtvrtek odpoledne policii trestní oznámení na ekology, kteří v noci pomalovali dosud nezjištěným přípravkem účelové komunikace temelínské elektrárny. Její mluvčí Milan Nebesář řekl, že na silnicích ekologové narušili dopravní značení a ohrozili tak i bezpečnost silničního provozu; odstranění nápisů podle něj bude stát nejméně 100.000 korun. Ekologové ale tvrdí, že nápisy jsou z vápna a škody jsou nižší. "Nápisy jsou z vápna a jsme ochotni je smazat vodou," uvedl předseda Hnutí Duha Jan Beránek. Doplnil, že oprávněnost trestního oznámení bude muset prokázat šetření policie. Ekologové podle něj chtěli stovkami bílých nápisů "NE!" symbolicky upozornit na to, že již přes 100.000 lidí podepsalo petici žádající vypsaní referenda o spuštění temelínské elektrárny. "Vzhledem k tomu, že se ekologové dopustili nejméně přestupku, žádáme, aby policie zjistila pachatele a dále postupovala podle zákona. Máme zjištěno, že komunikace popisovalo asi 40 až 50 lidí, kteří táboří poblíž elektrárny. Videozáznamem můžeme doložit, že aktivním účastníkem byl i Beránek," dodal Nebesář. Náhradu způsobené škody bude na účastnících akce právní cestou vymáhat právní odbor elektrárny.

Ekologové se odvolají proti rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ohledně Temelína

Ekologická sdružení Hnutí Duha, Jihočeské matky, Greenpeace a Calla se odvolají proti povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na jehož základě začalo ve středu zavážení paliva do prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Jan Beránek z Hnutí Duha řekl, že elektrárenská společnost ČEZ by měla do rozhodnutí o tomto odvolání zavážení paliva v Temelíně zastavit. Státní úřad pro jadernou bezpečnost se podle svého mluvčího Pavla Pittermanna zatím nebude k této záležitosti vyjadřovat. Podle ekologů byl při rozhodování Státního úřadu pro jadernou bezpečnost několikanásobně porušen atomový zákon a příslušné prováděcí vyhlášky. "Státní úřad pro jadernou bezpečnost ani ČEZ neprokazovaly přínosnost jaderného zařízení (Temelína), vyvažující jeho rizika, což zákon výslovně požaduje. Státní úřad pro jadernou bezpečnost rovněž povolil zahájení další etapy spouštění Temelína, ačkoli ještě nebyly v požadovaném rozsahu provedeny některé neaktivní zkoušky," uvádějí představitelé čtyř sdružení v tiskové zprávě. Ekologické organizace podle nich mají právo účastnit se řízení a tedy podat odvolání. Odvolávají se přitom na ustanovení správního řádu a Listinu základních práv a svobod. Možnost odvolání proti rozhodnutí úřadu závisí na jejich účasti v předchozím řízení, toho se však podle dřívějších informací účastnily pouze ČEZ a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Škoda Jaderné strojírenství získala od ČEZ zakázku

Škoda Jaderné strojírenství, dceřiná společnost Škoda Holding, zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném elektrárenskou společností ČEZ na rekonstrukci systému řízení a kontroly všech čtyř bloků jaderné elektrárny Dukovany. "Hodnota celého kontraktu je přibližně sedm miliard korun a představuje finančně největší zakázku v novodobé historii podniku. Přesná částka bude upřesněna ve smlouvě, kterou obě strany podepíší do dvou měsíců," řekl na tiskové konferenci ředitel společnosti Václav Lobovský.

Podle britské Lékařské nadace jsou Romové v České republice pronásledováni

Romové byli v uplynulých letech v České republice, na Slovensku a v některých dalších zemích východní Evropy vystaveni pronásledování. Uvedla to na základě důkazů soudního lékařství britská Lékařská nadace pro oběti mučení. Ředitel tiskového odboru nadace Sherman Carroll řekl, že nadaci navštívilo v uplynulých letech nejméně 25 Romů z Bulharska, České republiky, Polska, Rumunska a Slovenska. Způsob, jak jim bylo ublíženo, naznačuje, že polovinu z nich zbila policie, často na policejní stanici, uvedl Carroll. Čtvrtinu romských klientů tvořily ženy, které byly znásilněny, někdy i vícekrát. Muži i ženy byli biti místními "mladíky", "skinheady" nebo "sportovními fanoušky". Jejich stížnosti policie ignorovala. To, co zažili Romové, je podle Carrolla opravňuje tvrdit, že jsou vážně porušována jejich lidská práva. "Vzhledem k důkazům soudního lékařství, které v záležitosti svých romských klientů nashromáždila Lékařská nadace, nemohou existovat žádné pochybnosti, že Romové jsou v některých částech Evropy pronásledováni," uvedl Carroll.

V Karlových Varech se už naplno rozjel 35. filmový festival

Po středečním zahajovacím ceremoniálu, který doplnila světová premiéra filmu norského režiséra Hanse Molanda nazvaného Aberdeen, se už naplno rozjede maratón projekcí 35. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Pozornost filmových fanoušků se soustřeďuje i na hlavní soutěž. V ní bude uvedena například třetí režijní práce polského herce Jerzyho Stuhra Velké zvíře, natočená podle scénáře předčasně zesnulého tvůrce Krzysztofa Kieslowského, japonský snímek První láska, maďarský Jadvižin polštář a italský snímek Životy těch druhých. Českou kinematografii zastoupí Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba režisérky Drahomíry Vihanové. Francii bude reprezentovat Ochutnávač, Dánsko film Docela blízko, Indii film Dům vzpomínek a Írán Nevěsta ohně. O životě spisovatele Ivana Bunina vypráví ruský soutěžní film Deník jeho ženy, životní láska spisovatele Jamese Joyce inspirovala irský snímek Nora. Soutěž dokumentárních filmů nabídne přes dvě desítky titulů ze 16 zemí. Mimo jiné bude soutěžit kanadský film Bojovník, v němž o svých válečných zkušenostech vyprávějí dva Češi - spisovatel Arnošt Lustig a účastník odboje Jan Wiener. Českou kinematografii bude reprezentovat film Michaely Pavlátové O babičce, kombinující dokument s animací. V sekci Na východ od západu se scházejí filmy bývalých socialistických kinematografií. Sekce Jiný pohled představí obsahové i formální experimenty a řadu lahůdek nabídne Fórum nezávislých. Retrospektivy uvedou v části Zaostřeno na Bosnu například filmy Emira Kusturici Vzpomínáš na Dolly Bell a Otec na služební cestě, část Dvacet století po Kristu připomene díla inspirovaná historickými událostmi. Pocta Károlu Makkovi připomene 75. narozeniny tohoto maďarského tvůrce a Poklady z evropských filmových archivů přinese klenoty světové kinematografie.

První dva dny jubilejního 35-tého Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech proběhly za velkého zájmu návštěvníků a fanoušků filmového plátna. Zvláštní cenu prezidenta festivalu převzal americký herec Eli Wallach. Ocenění uděluje Jiří Bartoška významným hostům tohoto filmového svátku. Wallach je českým divákům známý z westernu Sedm statečných.

Dnes nabídne Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech divákům více než pět desítek představení na 13 místech. Do dějiště filmového svátku má podle informací tiskového střediska zavítat prezident Václav Havel. Večer je očekáván na premiéře filmu režisérky Drahomíry Vihanové nazvaného Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba. Ten vznikl v koprodukci se Slovenskem a Francií a v soutěži reprezentuje českou kinematografii.

A ještě krátce o pátečním počasí

Zpočátku polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti s deštěm, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Rádia Praha.