Zprávy pátek, 12. března 1999

Vítejte při sledování zpravodajského bloku Radia Praha, který sestavila Evelina Himalová. Úvodem přehled hlavních zpráv...

A nyní podrobněji:

ČR, Polsko a Maďarsko se dnes stanou členy Severoatlantické aliance

Česká republika se společně s Polskem a Maďarskem dnes stane členem Severoatlantické aliance. Ministři zahraničí těchto zemí završí v americkém Independence vstupní proces předáním ratifikačních dokumentů americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové. Po slavnostní ceremonii s projevy ministrů bude následovat společný oběd účastníků. Na základnách českých jednotek SFOR v Bosně budou vztyčeny prapory NATO. Podle slov ministra zahraničí Jana Kavana, která pronesl před odletem do USA, bude muset Česká republika dokázat, že se stane plnohodnotným členem aliance, schopným dostát všem závazkům a povinnostem.

Náměstek ministra obrany Jaromír Novotný, který se slavnostního přijímacího ceremoniálu v USA rovněž zúčastní, je toho názoru, že České republice bude trvat minimálně deset let, než se plně integruje do struktur NATO. Pátkem, kdy vstoupí oficiálně do aliance, začíná etapa každodenní tvrdé práce, zdůraznil Novotný.

Dnešek bude ve znamení oslav našeho vstupu do NATO. Už od včerejška vlají na budovách státních a místních orgánů státní vlajky. V mnoha městech se na mítincích sejdou občané a nastoupí vojenské posádky.

V Liberci proběhne slavnostní akt přijetí první české profesionální chemické roty sil okamžité reakce NATO do Severoatlantické aliance. Zúčastnit by se ho měl prezident Václav Havel, ministr obrany, velení pozemních vojsk a zahraniční vojenští a letečtí přidělenci.

Grebeníček: NATO není vhodné pro vybudování evropské bezpečnosti

Komunistická strana Čech a Moravy je podle svého předsedy Miroslava Grebeníčka pro bezpečnostní architekturu celého kontinentu až po Ural. Za nejvhodnější k jejímu vybudování komunisté stále považují Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a nikoliv Severoatlantickou alianci 'NATO), řekl jejich předseda novinářům v předvečer vstupu České republiky do tohoto společenství. Přesvědčen je rovněž o protiústavnosti tohoto kroku. Dokladem toho je podle něj skutečnost, že k naplnění členství České republiky v alianci bude nutné změnit Ústavu.

Pro urychlení ústavních změn se v předvečer vstupu České republiky do NATO vyslovil prezident Václav Havel

Prezident Václav Havel ve čtvrtek vyzval senátory, aby se zasadili o bezodkladné přijetí ústavních změn ve vztahu k členství České republiky v Severoatlantické alianci. Na své vůbec první pracovní návštěvě horní komory parlamentu se přimlouval za urychlené schvalování účasti českých vojáků v misích NATO tak, aby rozhodnutí bylo na vládě. Obě komory parlamentu by účast na misích NATO schvalovaly až dodatečně.

Místopředseda Senátu Petr Pithart se ve čtvrtek v rozhlasovém pořadu Frevence l ztotožnil s názorem prezidenta Václava Havla, který se přimlouval za rychlejší schvalování účasti českých vojáků v misích NATO. Kvůli zdlouhavému schvalování v Parlamentu by ČR nemusela dostát svým závazkům vůči novým spojencům. "Nyní, když získáváme tak vysoké záruky bezpečnosti, musíme na druhé straně být připraveni adekvátně rychle reagovat na situace, které nelze vždycky předvídat, prohlásil Pithart.

Ohlasy na vstup ČR, Polska a Maďarska do Severoatlantické aliance

"Nehodlám Čechům gratulovat ke vstupu do NATO. Lituji, že se Česká republika rozhodla do Severoatlantické aliance vstoupit. Jsem hluboce přesvědčen, že NATO je mohutný vojensko-politický blok, který dává přednost vojenské tématice před politickou. Jsem pro bezpečnostní politiku," uvedl v rozhovoru pro ČTK předseda ruské Státní dumy Gennadij Selezňov.

Ruský ministr zahraničí Igor Ivanov označil rozšíření NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko za "smutnou událost". Prohlásil, že Rusko považuje tento proces za "vývoj nesprávným směrem".

Ruský prezident Boris Jelcin potvrdil, že postoj Ruska k rozšíření NATO o nové členy byl a je i nadále negativní. Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov zase souhlasí s názorem ruského generála a guvernéra Alexandra Lebedě, že rozšiřování aliance je pro Rusko "stejně ponižující", jako byla pro Německo Versailleská dohoda na konci první světové války.

Vstup České republiky do NATO obhajoval ve čtvrtek český velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Echo Moskvy, která na téma rozšíření NATO uspořádala bleskovou anketu. 42 procent respondentů v ní řeklo, že spatřuje v rozšíření NATO bezpečnostní hrozbu pro Ruskou federaci, 58 procent dotázaných soudí, že vstup České republiky, Polska a Maďarska do aliance neznamená vážné ohrožení Ruska.

Podle polského ministra obrany Janusze Onyszkiewicze znamená rozšíření NATO o ČR, Polsko a Maďarsko především definitivní konec pětačtyřicetiletého rozdělení Evropy a je proto významné nejen pro ně, ale i pro celý region a kontinent. Další etapou spolupráce mezi Českou republikou a Polskem po pátečním přijetí do Severoatlantické aliance by se mohlo stát například vytváření mnohonárodních jednotek v rámci aliance, řekl Onyszkiewicz ve čtvrtek ve Varšavě ČTK.

Slovenská vláda blahopřeje sousedním zemím - České republice, Maďarsku a Polsku - k členství ve vojenské organizaci NATO. Tato událost bude nepochybně zaznamenána jako historický mezník v moderní evropské historii, uvádí se ve stanovisku, které získala ČTK. "Přijetí prvních tří postkomunistických zemí posiluje bezpečnost a stabilitu na evropském kontinentu a je přínosem i pro Slovenskou republiku," píše se v prohlášení slovenské vlády, která opět zdůraznila, že členství v NATO je zahraničně-politickou prioritou země, hodlá pro něj splnit všechny potřebné podmínky.

Mezi Kanaďany a Dány usednou od pondělka zástupci České republiky na schůzích všech orgánů NATO, od Rady aliance po poslední výbor, kde se udržuje zasedací pořádek podle anglické abecedy. Na nová místa se přestěhují také Maďaři a Poláci, kteří dosud spolu s Čechy úřadovali na konci stolu, mezi Spojenými státy a sekretariátem. Že už nebudoz sedět bokem, ale začleněni mezi dosavadních 16 zemí, to je i psychologická změna, řekl ve čtvrtek ČTK v souvislosti s pátečním vstupem České republiky, Polska a Maďarska do NATO zástupce generálního tajemníka Klaus-Peter Klaiber.

Prezident Havel hovořil s italským premiérem Massimou D Alemou

Situace v Kosovu je vojenskou a politickou zkouškou pro NATO včetně nových členských států aliance. V předvečer přijetí České republiky do Severoatlantické aliance to prohlásil v rozhovoru s prezidentem Václavem Havlem italský premiér Massimo D Alema. Italský předseda vlády, který ve čtvrtek odpoledne přijel do Prahy na půldenní oficiální návštěvu, přivítal nabídku České republiky vyslat vojenskou nemocnici do jihosrbské provincie.

Alema a Zeman jednali o vstupu ČR do EU i potírání zločinu

Podpora Itálie vstupu České republiky do Evropské unie, spolupráce v rámci Středoevropské iniciativy 'SEI), vstup italských investorů do české privatizace a vzájemná spolupráce při potírání kriminality a organizovaného zločinu byly hlavními tématy rozhovoru při čtvrtečním setkání premiérů České republiky Miloše Zemana a Itálie Massima D Alemy v Praze. Zeman novinářům řekl, že se mezi oběma zeměmi zdárně rozvíjí spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, korupci a ekonomické kriminalitě. Do čtrnácti dnů podepíší ministři spravedlnosti obou zemí dohodu o spolupráci v tomto směru, dodal.

Předsedové vlád České republiky a Itálie ve čtvrtek večer pak v Památníku národního písemnictví zahájili výstavu mistrů italské grafiky 16. až 18.století ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic, která potrvá do 25.dubna.. Během vernisáže obdrželi italské řády za zásluhy na propagaci italské kultury c České republice vedoucí kurátor Arcidiecézního muzea v Olomouci Ladislav Daniel, vedoucí italského oddělení Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Pelán, předsedkyně Společnosti přátel Národní galerie v Praze Olga Pujmanová a děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Ivan Seidl.

Z jednání Senátu

Senátoři ve čtvrtek rozhodli nezabývat se vlastní novelou zákona o nemocenském pojištění, kterou jim postoupila Poslanecká sněmovna a vlastně ji tím schválili. Pokud novelu nevrátí parlamentu prezident Václav Havel, jenž ji nyní dostane k posouzení, zákon začne platit 1.října. Novela zvyšuje nemocenské dávky především lidem střední příjmové skupiny. Podle dosavadní úpravy se nemocenská lidí s hrubým příjmem nad 8000 korun nezvyšovala, novela posouvá tuto hranici na 16.000 korun.

Senát se nebude zabývat novelou zákona o loteriích. Fakticky ji tak přijal v podobě, v jaké ji postoupila Poslanecká sněmovna. Pro tento postup se vyslovilo 37 senátorů, kteří tak o pouhý jeden hlas překročili těsné kvorum. Předloha, kterou nyní musí podepsat prezident Václav Havel, odstraňuje diskriminaci zahraničních firem, které dosud nesměly v České republice provozovat takzvané spotřebitelské hry.

Návrh zákona o svobodě informací vrátí Senát zpět Poslanecké sněmovně s vlastními pozměňovacími návrhy. Senátoři ve čtvrtek po dlouhé rozpravě do předlohy zapracovali změny v odvolacím procesu při neposkytnutí informace a ve způsobu hrazení nákladů spojených s jejím pořízením. Senátoři se dále vrátili k tomu, aby pro celý zákon platil správní řád. Nový zákon, který má platit od roku 2000, předpokládá, že každý občan má právo na to, aby mu státní a územněsprávní orgány i některé další instituce poskytly informace, jimiž disponují.

Zemědělci podceňují přípravu ČR na vstup do EU

Podle prezidenta Agrární komory Václava Hlaváčka se mnozí čeští zemědělci nezapojili do přípravných prací regionálních rozvojových agentur, přes které potečou finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Projekty na rozvoj zemědělského podnikání také nejsou připraveny. Přitom už koncem března má zasedat Národní koordinační skupina, která má schválit konečnou verzi národního rozvojového programu.

Špidla vyzval odbory, aby se podílely na potírání šedé ekonomiky

Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla vyzval odbory, aby se podílely na potírání šedé ekonomiky tím, že budou upozorňovat na případy, kdy zaměstnavatelé vyplácejí oficiálně pracovníkům jen část mzdy. Špidla to řekl ve čtvrtek v diskusi s odboráři na zasedání sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Špidla: V budoucnu by se mohlo pracovat 35 hodin týdně

Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla neodmítá myšlenku pětatřicetihodinového pracovního týdne, ale v současnosti podle jeho názoru není situace zralá na její prosazení. Pokud by byl takový návrh obsažen již v připravované novele Zákoníku práce, neprošla by novela parlamentem. Špidla to uvedl na čtvrtečním jednání sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Současná vládní novela počítá se zkrácením pracovního týdne ze 42,5 na 40 hodin.

Policie zadržela překupníka drog

Pětatřicetiletého Prince Dobrošiho, který je jedním z nejvýše postavených bossů kosovsko-albánské drogové mafie, zadržel policejní Útvar rychlého nasazení 23.února před pražským hotelem Hilton. Podle představitelů české a norské policie, kteří o tom informovali ve čtvrtek na tiskové konferenci v Praze, stál Dobroši v čele jedné z nejsilnějších kosovsko-albánských mafiánských organizací, která "obhospodařovala" tzv. severní větev balkánské cesty, po níž se transportovaly z Balkánu přes Českou republiku drogy do skandinávských zemí.

Více než 300 policistů bylo loni obviněno z trestného činu

Z trestného činu bylo loni obviněno 306 příslušníků české policie, což je o čtvrtinu více než v roce 1997. Nejčastějším trestným činem policistů bylo zneužití pravomoci veřejného činitele. Novináře o tom na tiskové konferenci v Praze informoval ředitel inspekce ministerstva vnitra Mikuláš Tomin.

Česká koruna zaznamenala propad

Koruna se ve čtvrtek propadla o 30 haléřů. Reagovala na krok České národní banky, která snížila s platností od pátku 12.března všechny své klíčové sazby. Limitní sazbu pro dvoutýdenní repooperace snížila o půl procentního bodu z osmi na 7,5 procenta, diskontní sazbu o 1,5 procentního bodu ze 7,5 na 6 procent a lombardní sazbu o 2,5 procentního bodu - tedy z 12,5 na 10 procent.

Další ekonomické informace:

Sněmovní hospodářský výbor ve čtvrtek nepodpořil vládní novelu zákona o spotřebních daních. Přijal ovšem současně pozměňovací návrh poslanců KDU-ČSL, který by měl zvýšit produkci kvasného lihu a podpořit regionální zemědělce. Lidovecký návrh zavádí do výroby pohonných hmot novou praxi, kdy by se do benzínu přidávalo pět až 15 procent kvasného lihu české produkce.

Nejvýznamnější akcionáři Chemapol Group 'ChG), na jehož majetek byl loni 27.prosince vyhlášen konkurs, hodlají převést chemickou výrobu ChG včetně zahraničních afilací mimo strukturu koncernu. Cílem je tyto výroby zbavit "v nejkratším možném termínu ohrožení dominovým efektem konkursu" na ChG. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl Radim Masný, který společně s Romanem Zubíkem vlastní 47 procent akcií koncernu.

Kopřivnická automobilka Tatra se zúčastní letošního ročníku jednoho z největších světových veletrhů vojenské techniky IDEX 99, který se koná jednou za dva roky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Zpravodaje ČTK o tom informovala ve čtvrtek tisková mluvčí společnosti Eva Kijonková.

Živnostenský registr koncem loňského roku evidoval 1,59 miliónu podnikatelů. K 31.prosinci 1998 bylo vydáno celkem 2,59 miliónu živnostenských oprávnění. Na jednoho podnikatele tak připadá v průměru 1,63 oprávnění. Vyplývá to z materiálu, který ve čtvrtek ČTK poskytl vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu České republiky Vlastimil Nesrsta.

Stávkovou pohotovost od pátku 12.března vyhlásil podnikový výbor Odborového svazu Kovo Moravskoslezské vagónky ve Studénce na čtvrtečním mimořádném zasedání. Předseda odborové organizace podniku a člen stávkového výboru Miroslav Holinka ČTK řekl, že důvodem je neplnění především mzdových nároků zaměstnanců, které plynou z kolektivní smlouvy. "Zaměstnavatel rozhodl o změně termínu výplat i přes naše nesouhlasné stanovisko, jehož součástí byl návrh řešení způsobu výplat," řekl Holinka.

Dienstbier: Lidská práva jsou v Kosovu ignorována

Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Jiří Dienstbier, který je na návštěvě v Kosovu, upozornil, že lidská práva v této jihosrbské provincii jsou ignorována a varoval, že pokud nebude neprodleně dosaženo politického urovnání, bude tato provincie zničena. V rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že situace v provincii se zhoršuje, a obvinil z toho dvě strany, tedy jak jugoslávská vojska, tak kosovskoalbánské povstalce.

Jugoslávská vláda ve čtvrtek odmítla nejnovější zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v bývalé Jugosávii Jiřího Dienstbiera. Tato zpráva o stavu lidských práv v Srbsku a Černé Hoře, které tvoří Jugoslávskou svazovou republiku 'JSR, podle názoru vlády obsahuje "řadu nepodložených a jednostranných údajů o porušování lidských práv," uvedla rakouská agentura APA.

V Praze začaly Dny evropského filmu

Celkem 32 celovečerních a 9 krátkých snímků ze zemí Evropské unie nabídne filmovým fanouškům program 6.ročníku Dnů evropského filmu. Ve čtvrtek večer ho v pražském Kině 64 U hradeb zahájila projekce díla italského režiséra Roberta Benigniho "Život je krásný". Snímek, který je v několika kategoriích nominován na Oscara, bude začátkem dubna uveden do celostátní distribuce.

Ze sportu:

Hokejisté pražské Sparty prohráli v předehrávaném utkání 50.kola extraligy se Vsetínem 1:5.

Český sdruženář Ladislav Rygl vyhrál ve švédském Falunu poprvé v kariéře závod Světového poháru. Ve strhujícím závodu běhu na 7,5 kilometru porazil bývalého mistra světa Kenžiho Ogiwaru z Japonska.

Po trojím středečním prvenství ve sjezdu přibyly ve čtvrtek na světovém šampionátu v jízdě na skibobech ve švýcarském Adelbodenu na konto české výpravy v superobřím slalomu další tři zlaté medaile. Premiérový titul v seniorské kategorii vybojovala Alena Housová, mezi muži potvrdil svoje kvality v této disciplíně Štěpán Hlaváč a junioři obsadili stejně jako ve středu stupně vítězů kompletně. Opět zvítězil Stanislav Ježek, druhý dojel David Krejčí a bronzová medaile patří Tomáši Maťátkovi.

Infomace o počasí na území České republiky:

Dnes je oblačno až zataženo, místy dešťové přeháňky, teploty kolem 7 až 10 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.