Zprávy pátek, 19. května 2000

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Ivo Prokop. Na úvod přehled zpráv.

A nyní podrobněji:

Prezident Václav Havel navštívil Rumunsko

Prezident Václav Havel při své návštěvě Bukurešti podpořil rumunskou konzervativně-liberální reprezentaci v jejím reformním úsilí. Havel zdůraznil, že Rumunsko hraje stabilizační úlohu na Balkáně, a ocenil postoje, které Bukurešť zaujala k zákroku NATO v Kosovu. Rumunský prezident Constantinescu v této souvislosti kritizoval zásah bělehradských úřadů proti nezávislému tisku. V odpovědi na dotaz, jak hodnotí přínos amerického prezidenta Billa Clintona pro změny ve východní Evropě, se Havel a Constantinescu shodli v tom, že Clinton má velký osobní podíl na tom, že NATO a Evropská unie se rozhodly pro rozšíření směrem na východ. Diplomatické zdroje v Bukurešti jsou toho názoru, že hlavním cílem Havlovy krátké návštěvy v Rumunsku bylo poskytnout politickou podporu Constantineskovi před podzimními prezidentskými volbami, sdělil to jeden západní diplomat, který si nepřál být jmenován. Dohodu nynější rumunské vládní koalice a opozice o prozápadní orientaci zahraniční politiky země považuje prezident Constantinescu za největší úspěch svého prezidentského období.

Podle prezidenta škodí zvláštní zpravodaj OSN v bývalé Jugoslávii Dienstbier práci na obnově Balkánu Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiří Dienstbier není podle prezidenta Václava Havla velkým znalcem situace v jihovýchodní Evropě a svými výroky uráží práci těch, kteří tam pomáhají obnovit demokracii a chod ekonomiky. Prezident to řekl před odletem do Rumunska v reakci na Dienstbierův kritický pohled na práci mezinárodního společenství v konflikty zmítané oblasti. "Pakliže Jiří Dienstbier řekl, že se tam po válce nic neudělalo, tak uráží tu velkou práci lidí, kteří tam pomáhají krůček po krůčku budovat veřejnou správu, stabilizovat poměry, přispívat k tvorbě infrastruktur a k soužití jednotlivých etnik," uvedl Havel. Dienstbier se ale proti Havlovým výrokům ohradil. "Neurážím práci lidí v Kosovu - mnohokrát jsem mimořádně ocenil práci tisíců lidí, kteří se snaží v Kosovu pomáhat, včetně naší vojenské jednotky", řekl Dienstbier. "Kritizuji ale nedůslednost mezinárodní politiky, která těmto poctivým lidem komplikuje život a znemožňuje jim, aby dosáhli základního úspěchu - vytvoření podmínek pro rozvoj demokratické pluralitní společnosti v Kosovu," dodal. Dienstbier nemůže podle prezidenta situaci na Balkáně dobře znát, protože je tam jen pár dní v roce. Někdejší ministr zahraničí opáčil, že byl v oblasti za poslední dva roky desetkrát a že je denně ve spojení se všemi kancelářemi komisariátu pro lidská práva OSN na Balkáně a řadou mezinárodních organizací. Dodal, že naopak Havel svým prohlášením dokazuje, že on sám balkánskému problému nerozumí.

K zastavení represí vůči novinářům a politickým oponentům vyzval srbské a jugoslávské úřady zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiří Dienstbier. V prohlášení reagoval na středeční policejní akci, při níž bylo uzavřeno několik srbských nezávislých sdělovacích prostředků. Podle Dienstbiera nové cenzurní kroky vůči médiím, zastrašování členů opozičních stran a pokračující perzekuce vůči členům hnutí Otpor jsou "alarmující známky, že se srbské úřady rozhodly podniknout rozsáhlá opatření, která porušují svobodu slova, svobodu sdružování a základní lidská práva, která jsou zaručena v (jugoslávských) svazových a srbských zákonech". Současně však upozornil, že nastal čas přehodnotit politiku mezinárodního společenství.

Zdržení reformy české justice může znamenat komplikace v procesu přibližování se k Evropské unii Zdržení reformy české justice může pro Českou republiku znamenat komplikace v procesu přibližování se k Evropské unii. Na tuto skutečnost upozornil náměstek ministra spravedlnosti Alois Cihlář. Reagoval tak na úterní a středeční hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy poslanci zamítli novely zákonů, které měly justiční reformu nastartovat. Dodal, že orgány Evropské unie pozorně monitorují situaci v České republice, přičemž právě oblast justice patří mezi ty sféry, které u nich "vzbuzují starosti". Zdůraznil, že zmíněná hlasování v Poslanecké sněmovně budou pravděpodobně znamenat značné zpoždění v justiční reformě. Také prezident Václav Havel řekl, že reforma české justice se musí provést a že je škoda, že se rozhodnutím Poslanecké sněmovny odkládá. První rada Delegace Evropské komise Ralf Dreyer upřesnil, že výroční zpráva Evropské komise má být zveřejněna sice až na podzim, ale bude hodnotit období od poloviny loňského do poloviny letošního roku.

Evropská unie poskytne 22 miliónů korun na podporu české justice Téměř 22 miliónů korun poskytne Evropská unie v rámci programu Phare na projekt zaměřený na zlepšování činnosti české justice a posilování její nezávislosti. Prostředky budou určeny pro Soudcovskou unii České republiky a Unii státních zástupců. V rámci projektu bude v České republice rok působit nizozemský soudce Jan Nijenhof, jehož úkolem je připravit podrobnou analýzu stavu českého soudnictví a zpracovat doporučení na jeho zlepšení. Projekt by měl dále přinést vytvoření vhodného systému celoživotního vzdělávání soudců a státních zástupců, a zřízení překladatelského střediska, které by pracovníkům justice dodávalo kvalitní překlady publikací evropského práva.

Česká republika nežádá dál celní unii se Slovenskem Česká republika by mohla při vstupním jednání s Evropskou unií záhy uzavřít kapitoly "vnější vztahy" a "celní unie", protože už nežádá o přechodné období pro zachování celní unie se Slovenskem. Čeští a západní diplomaté i úředníci Evropské komise nevylučují, že kapitola "vnější vztahy" bude uzavřena už při dalším kole rozhovorů příští týden. Praha změnila své stanovisko v posledních týdnech. Podle českého vyjednávače Pavla Teličky nastala nová situace tím, že Slovensko zahájilo vstupní rozhovory a samo o zachování celní unie s Českou republikou nepožádalo - pro teoretický případ, že by Bratislava vstupovala dřív než Praha. To formálně umožnilo České republice stanovisko k celní unii se Slovenskem nově formulovat; došlo k tomu ovšem po dohodě s Bratislavou.

Vyšetřovatelé zjišťují, jak se spis ministra Kavana dostal k nakladateli Úřad vyšetřování zjišťuje, jak se spis se stupněm utajení "důvěrné", který komunistická Státní bezpečnost vedla na nynějšího ministra zahraničí Jana Kavana, dostal k nakladateli. Řekl to ministr vnitra Stanislav Gross, který případ sleduje. Problém je podle Grosse v tom, že Kavanův spis od roku 1989 prošel rukama mnoha lidí a v několika případech byl na delší dobu protokolárně zapůjčen. Zjištění, kterou z utajovaných kopií vydavatel použil, bude velice obtížné, dodal. Na Kavanovu minulost upozorňovali již dříve politikové a poté, co se stal koordinátorem tajných služeb, požadovali jeho prověření Národním bezpečnostním úřadem. Ministr se rozhodl podrobit proceduře přesto, že mu to zákon neukládá. Kniha s názvem Kato, příběh opravdového člověka popisuje z pohledu českých tajných služeb postup, jakým na přelomu 60. a 70. let kontrarozvědka pracovala s Kavanem, kterého vedla jako spolupracovníka pod krycím jménem Kato. Podepsaní pod ní jsou Přemysl Vachalovský a John Bok, vydalo ji olomoucké nakladatelství Votobia pod vydavatelskou značkou J. W. Hill. Nejde však o první zveřejnění utajovaného svazku. Před lety v něm před kamerou britské televizní stanice listoval tehdejší poslanec Stanislav Devátý, který se nyní účastnil křtu knihy. Jeho trestní stíhání podle Grosse ztroskotalo, protože britští novináři nebyli ochotni spolupracovat s vyšetřovatelem.

Senát přijal novelu zákoníku práce posilující pozice zaměstnanců Senát dnes přijal rozsáhlou vládní novelu zákoníku práce, která má přispět k lepšímu postavení zaměstnanců a respektuje normy Evropské unie. Po obsáhlé tříhodinové debatě pro schválení hlasovalo 38 ze 62 přítomných senátorů, proti bylo 18. Novelu, která má vejít v platnost 1. ledna 2001, nepodpořil podle očekávání žádný přítomný senátor ODS. Norma mimo jiné o týden prodlužuje základní třítýdenní dovolenou, stanovuje limity přesčasů a pracovní pohotovosti a omezuje je na 400 hodin ročně. Zaměstnavatelům ukládá povinnost projednávat hromadné propouštění se zástupci zaměstnanců. Zavádí také některé novinky, například právo na rodičovskou dovolenou až do tří let věku dítěte nejen pro ženy, ale i pro muže. Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla zdůraznil, že norma klade velký důraz na právní zásady Evropské unie, jimiž jsou třeba rovné zacházení s muži i ženami a zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců.

Senátoři vrátili Poslanecké sněmovně vládní novelu zákona o mzdě s několika pozměňovacími návrhy. Senátní úpravy novely, která má zvýšit počet platových tříd ze současných dvanácti na šestnáct a současně navýšit jednotlivé platové tarify zhruba o 40 procent, měly většinou legislativně technický charakter. Jeden z návrhů zpřesňoval nejasnou formulaci paragrafu o tarifních třídách a jejich minimálních hodnotách a souhlasil s ním i předkladatel normy ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Senátoři také doplnili do novely ustanovení týkající se úřadu veřejného ochránce práv, který byl v předloze opomenut. Hlasováním Senátu naopak neprošly návrhy na zrušení třináctých a čtrnáctých platů, ani návrh na změnu počtu tarifních tříd. Ministr uvedl, že novelizaci zákona bylo třeba provést v rámci harmonizace českého práva s právními normami Evropské unie.

Poslanecká sněmovna zamítla vládní návrh zákona o spolcích Poslanecká sněmovna zamítla vládní návrh zákona o spolcích, který měl zpřesnit úpravu vzniku a zániku sdružení. Většina zákonodárců se nakonec přiklonila k názoru, že problémy, které současná právní úprava přináší, lze řešit dílčí novelou a že Česká republika nový zákon ani nepotřebuje. Sněmovna předlohu zamítla hlasy 111 ze 179 přítomných poslanců navzdory naléhání ministra vnitra Stanislava Grosse, který ji přesvědčoval, že schválení nové úpravy je nutné. V rozhodujícím hlasování vládní návrh podpořili pouze sociální demokraté, a sněmovna tedy předlohu poměrně velkou většinou hlasů zamítla. Návrh mimo jiné předpokládal, že spolek, který dostává dotace, bude muset zveřejňovat výroční zprávu. Zákon měl také umožnit spolkům založeným v cizině, aby přesídlily do České republiky. Zamítnutí návrhu zákona o spolcích je prvním výraznějším neúspěchem, který Gross ve své nové roli ministra vnitra ve sněmovně zaznamenal.

Ministerstvo financí rozhodne podle premiéra Zemana možná tento týden o penězích pro Matiční ulici Ministerstvo financí by ještě v tomto týdnu mohlo rozhodnout o čerpání téměř 6,3 miliónu korun, jež mají sloužit k financování sociálních projektů, rekonstrukci sociálních bytů a revitalizaci pozemků v okolí ústecké Matiční ulice. Při ústních interpelacích to v Poslanecké sněmovně uvedl premiér Miloš Zeman. Peníze jsou součástí desetimiliónové dotace, kterou vláda loni poskytla na řešení soužití obyvatel v Matiční ulici. Zeman sněmovnu informoval, že z vládní dotace deseti miliónů korun bylo 3,773.669 korun vyčerpáno mimo jiné na demontáž plotu a vykoupení domků. Samotná demontáž plotu stála 56.000 korun. Okresní úřad v Ústí nad Labem požádal ministerstvo financí, aby zbývající peníze z loňské dotace, tedy 6,226.331 korun, mohly být čerpány letos. Zeman uvedl, že tři milióny korun budou použity na rekonstrukce sociálních bytů, 2,726.331 korun na revitalizaci pozemků v okolí Matiční ulice a 500.000 korun na financování sociálních projektů. Revitalizace pozemků bude zahrnovat demolice některých zchátralých objektů, úpravu terénu a vybudování parků a hřišť. Odkoupení rodinných domků dnes označil předseda vlády za funkční řešení, "protože sociální tenze v této oblasti výrazně klesla".

Ministr Schling zatím vedle výměny náměstka Vrány další změny nechystá Žádné další personální změny, mimo výměny náměstka Jaroslava Vrány, v nejbližší době ve svém resortu nechystá ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Schling chce na Vránovu pozici jmenovat dva náměstky, kteří budou mít na starosti silniční a železniční dopravu. "Jména mohu uvést až v pátek, protože dosud nebyla ukončena některá jednání," sdělil ministr. Vrána na post prvního náměstka rezignoval koncem minulého týdne poté, co ho vláda odvolala z čela správní rady Českých drah a na jeho místo dosadila poslance ČSSD Miroslava Kapouna. Z tiskového odboru ministerstva odešla zároveň s odvolaným ministrem Antonínem Peltrámem jeho ředitelka Jana Nagyová. Na konec května ohlásila odchod i tisková mluvčí Monika Tlustá.

Vojenské letectvo se začalo připravovat na cvičení Common Goal České vojenské letectvo se začalo připravovat na česko-německé cvičení Common Goal 2000, které bude součástí největšího letošního cvičení vzdušných sil Severoatlantické aliance Clean Hunter 2000. Intenzivní výcvik taktického letectva, který se vyznačuje především lety v malých výškách a ve skupinách, může v některých oblastech České republiky vést k určitému nárůstu hlučnosti oproti normálnímu stavu. Cvičení Common Goal 2000 se uskuteční od 6. do 16. června, začne o den později než manévry s názvem Clean Hunter, jejichž je součástí. V rámci příprav na Common Goal 2000 se kromě jiného v dubnu uskutečnilo čtyřdenní výměnné cvičení českých a německých vojenských pilotů pod názvem Academic Class Room na základnách v Náměšti nad Oslavou a v německém Memmingenu.

Blokáda Rokycanské třídy v Plzni si vyžádala zásah policie Zásah policie si vyžádala blokáda Rokycanské třídy, kterou uspořádalo sdružení Dálnice na protest proti průtahům kolem dostavby dálničního obchvatu Plzně. Skupina účastníků demonstrace se rozhodla vlastními těly úplně zablokovat provoz na Rokycanské třídě omezený do jednoho jízdního pruhu. Po výzvě policie k opuštění křižovatky pro zajištění provozu nehodlali demonstrující křižovatku opustit, a proto je z vozovky musely vytlačit necelé dvě desítky příslušníků pořádkové jednotky policie. Ke skupince se postupně přidalo dalších několik desítek lidí, zejména místních obyvatel, kteří se rozhodli provoz na Rokycanské třídě, a to dokonce v obou směrech, zdržovat neustálým přecházením po vyznačeném přechodu.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové udělí Cenu Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové udělí v pondělí Cenu Olgy Havlové. Tato cena je udělována od roku 1995 každoročně člověku se zdravotním postižením, který bez ohledu na vlastní handicap pomáhá dalším postiženým lidem. Současně Výbor dobré vůle poděkuje významným dárcům, spolupracovníkům a realizátorům důležitých projektů. Novinářům to řekla ředitelka výboru Milena Černá. Slavnostního předaní plastiky Olbrama Zoubka letošnímu nositeli ceny a dalších ocenění se ve Španělském sále pražského Hradu zúčastní i prezident Václav Havel s chotí Dagmar. V loňském roce Výbor dobré vůle poskytl jednotlivcům 321 nadačních příspěvků a organizacím 104 příspěvků v celkové hodnotě bezmála 11,5 miliónu korun. Černá uvedla, že výbor uhradil veškeré provozní náklady ze svých zdrojů, takže všechny prostředky, které obdržel od sponzorů, mohl rozdělit mezi žadatele o pomoc. V roce 1999 připadlo 45 procent věnovaných finančních prostředků na sociální pomoc a 25 procent na podporu vzdělávání dětí z dětských domovů a nemajetných dětí se zdravotním postižením.

Cestující pražské hromadné dopravy mají k dispozici nový informační systém Elektronický informační systém pro cestující představil Dopravní podnik hlavního města Prahy. První zkušební panel byl umístěn v pondělí na tramvajové zastávce Malostranská. Stejné informační obrazovky by se postupně měly objevit na 30 až 50 důležitých dopravních místech v Praze; ceny jízdného to však neovlivní. Elektronické zařízení je umístěno v přístřešku zastávky. Informační panel na čtyřech řádcích ukazuje dobu do odjezdu nejbližších tramvajových spojů, číslo linky a směr jízdy. Pátý řádek slouží k zobrazení doplňkových informací. Celý systém je řízen rádiovou cestou a počítači, což umožňuje upravovat informace podle aktuální dopravní situace. Zařízení, které je vybaveno digitálním záznamem zvuku, může poskytovat také hlasové informace. Cestující se zrakovým postižením jsou vybaveni miniaturním rádiovým vysílačem, který po stisknutí příslušného tlačítka aktivuje informační systém.

Podle technického ředitele Dopravního podniku Tomáše Jílka je "tento systém je v povrchové dopravě maximálně dokonalý". Poskytuje totiž informace o spojích s přesností na dvě minuty. Dopravní podnik plánuje po šestiměsíční zkušební době rozšíření systému na frekventované dopravní uzly, kde se tramvajové linky napojují na metro nebo autobus. Zástupci Dopravního podniku zároveň sdělili, že finanční stránka projektu není dosud vyřešena. Přístřešky i elektronický panel totiž zdarma zapůjčila firma JC Decaux, která provozuje městský mobiliář v Praze. Podle Dopravního podniku bude záležet na dohodě s partnery; zvyšování cen jízdného v Praze však neočekávají.

Škoda Auto začala montovat do fabií nový motor o obsahu 1,4 litru Škoda Auto začala montovat do vozů Fabia nový motor o obsahu 1,4 litru s výkonem 44 kW. Fabia s tímto motorem se stane cenově nejdostupnější na trhu, její cena byla stanovena na 259.400 korun. Od záměru montovat do Fabií také litrový benzínový motor o výkonu 37 kW Škoda Auto neustoupila. Jejich výrobu je připravena zavést hned, jakmile dostane signály o zájmu zákazníků. Nová motorová verze by se měla stát ve střední a východní Evropě vůbec nejprodávanějším modelem, v západní Evropě by měla prakticky převzít roli nástupního modelu. Škoda Auto uvedla model Fabia téměř na všechny evropské trhy. Dosud jich prodala 5000 v České republice, celosvětově pak zhruba 20.000. Letošní produkce fabií má dosáhnou 145.000 kusů a v roce 2001 má opustit brány automobilky 220.000 vozů této modelové řady.

Do pěti let by měl na Pankráci vzniknout administrativní komplex Nové obchodně administrativní centrum, jehož výstavba bude stát dvě miliardy korun, by mělo do pěti let stát v lokalitě autobusového nádraží na Pankráci. Komplex, který chce vybudovat společnost ČSAD Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc, bude v podstatě městečkem. Stavba vznikne místo nefungujícího autobusového nádraží, proti jehož zprovoznění obyvatelé Prahy 4 protestovali. Od konce loňského roku slouží nádraží jako tržnice. Výstavba, která má začít během dvou až tří let, potrvá zhruba 20 měsíců. Pro odpočinek bude lidem sloužit netradiční klidové zátiší a atraktivní výhled na Prahu, který na střeše budovy nabídne zahrada plná zeleně o rozloze 9000 metrů čtverečních. Naopak jeho tři podzemní podlaží budou využívána jako parkoviště a technické a servisní zázemí. Centrum má být napojeno na metro, v budoucnu dokonce i na trasu D.

A ještě krátce o počasí.

Čekejte oblačno až zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty 15 až 19, na horách kolem 11 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.