Zprávy pondělí, 20. března 1995

Vazeni posluchaci, vitejte u poslechu vysilani Radia Praha. Od mikrofonu se hlasi Ladislav Dvorak, ktery vam na uvod dnesni relace prinasi zpravy.

Cesky ministr zahranici Josef Zieleniec se dnes v Parizi zucastni dvoudenni Konference o stabilite v Evrope. Zucastnene zeme zde chteji vyjadrit spolecnou vuli k reseni sporu mirovymi prostredky. Konferenci budou predchazet vystoupeni mimo jine predsedy francouzske vlady Eduarda Balladoura a clena Komise Evropske unie pro vztahy s vychodni a stredni Evropou Hanse van den Broeka.

Prezident Vaclav Havel privital, ze k problematice cesko-nemeckych vztahu vznikla na vnitropoliticke scene obou zemi podnetna debata. Havel tak reagoval na patecni projev nemeckeho ministra zahranici Klause Kinkela k otazce vzajemnych vztahu. Prezident tuto diskusi sleduje a doufa, ze v roce padesateho vyroci osvobozeni evropskych narodu od nacisticke diktatury vyusti ve zretelny pozitivni posun.

Ceska Poslanecka snemovna ma na navrh vlady vyslovit souhlas s Umluvou o jaderne bezpecnosti, ktera byla podepsana loni ve Vidni. Jejim cilem je vymezit zakladni podminky pro umistovani a provoz jadernych zarizeni a vytvorit zakladnu pro racionalni reseni pripadnych konfliktu v teto oblasti. Odpovednost za bezpecnost jaderneho zarizeni by mela byt podle Umluvy prenesena na drzitele licence k jeho provozovani. Smluvni strana ma ustavit organ statniho dozoru s nalezitymi pravomocemi, ktery bude oddelen od jinych organu zabyvajicich se vyuzivanim jaderne energie. V predkladaci zprave vlady se uvadi, ze vyse uvedene zavazky jsou v ceskych podminkach uz prakticky splneny.

Cesti poslanci by take meli vyslovit souhlas s dohodami mezi Ceskou republikou a tremi baltskymi republikami o vzajemne podpore a ochrane investic. Ty se tykaji vytvoreni vhodneho prostredi pro primou majetkovou ucast zahranicnich investoru a podniceni podnikatelske aktivity tuzemskych osob. Smlouvy maji garantovat zaruky poskytovane investorum druhych smluvnich stran. Tykaji se napriklad vzajemne poskytovaneho zachazeni s investicemi druhe smluvni strany podle dolozky nejvyssich vyhod, prevodu plateb spojenych s investicemi ve volne smenitelne mene ci ustanoveni, ze investice druhe strany nebudou dotceny vnitrostatnimi opatrenimi.

Zastupci ceskych cestovnich kancelari se dnes v Praze setkaji s prvni oficialni portugalskou misi. Ta prijela pod vedenim portugalskeho statniho tajemnika pro turistiku. Ucastni se ji zastupci sedmi cestovnich kancelari vcetne aerolinii. Mezi cleny delegace jsou rovnez predstavitele narodniho svazu cestovnich kancelari a svazu portugalskych cestovnich kancelari. Cilem mise je informovat se o moznostech investic, obchodu a rozvoji cestovniho ruchu.

Jeste kratce o pocasi

Na uzemi Ceske republiky je dnes vetsinou oblacno s prehankami deste se snehem nebo snehovymi. Nejvyssi odpoledni teploty 3 az 7 stupnu Celsia.

A ted uz predavam slovo kolegyni Renate Pratove, ktera pro vas pripravila dalsi informace.