Zprávy Radia Praha

Blokáda ministerstva dopravy v Praze skončila

Ve čtvrtek odpoledne skončila blokáda ministerstva dopravy, kterou uspořádali dovozci vozidel a zástupci autoškol. Výsledek nátlakové akce označil předseda sdružení dovozců vozidel Jan Slawisch za vítězství. Podle mluvčí ministra dopravy Ludmily Roubcové se ministr Jaromír Schling, předseda senátu Petr Pithart a zástupci dovozců a autoškol dohodli na ustavení dvou nových pracovních skupin, které zasednou ještě v září. Budou řešit nevyjasněné podmínky pro získávání řidičských průkazů a nedostatky při přihlašování a dovozu vozidel. Stejnou dohodu uzavřeli nespokojení dovozci automobilů a zástupci autoškol i s poslanci sněmovního podvýboru pro dopravu. Původní požadavek protestujících na odstoupení ministra Schlinga a jeho dvou podřízených se při jednání neřešil.

Organizátoři blokády poděkovali předsedům obou komor parlamentu Václavu Klausovi a Petru Pithartovi, že se zapojili do jednání, a přispěli tak k ukončení protestu. Odjezd několika stovek automobilů, dodávek a odtahových souprav z hlavního města se podle policie obešel bez problémů. Jako poslední opustili parkoviště před sídlem resortu zhruba v 18:00 hodin organizátoři protestu.

Prezident Havel jednal ve Vídni s Thomasem Klestilem

Ve Vídni se ve čtvrtek setkali prezidenti České republiky Václav Havel a Rakouska Thomas Klestil. Jednali mimo jiné i o spuštění jaderné elektrárny Temelín a o tzv. Benešových dekretech. Spuštění Temelína má podle rakouského prezidenta souvislost se vstupem ČR do Evropské unie. Česká republika však kvůli Temelínu nesmí být vydírána hrozbou veta nebo uspořádáním vnitrorakouského referenda o rozšíření unie, řekl Klestil po jednání s Havlem. Havel zdůraznil, že sporné otázky ve vzájemných vztazích by se neměly stát zdrojem emocí a nástrojem populistických politiků, ať už v Česku nebo Rakousku.

Evropská komise nehodlá uspořádat konferenci o Temelínu

Evropská komise se zatím staví spíše odmítavě k návrhu Evropského parlamentu, aby svolala mezinárodní konferenci k posouzení možnosti odstavení jaderné elektrárny Temelín. Poslanci EP v rezoluci věnované ČR vyzvali komisi, aby prošetřila, zda části Temelína mohou být v případě odstavení elektrárny odepsány jako "uvízlé náklady". Požádali ji také, aby zvážila možnosti a náklady zastavení Temelína a nabídky financování takového kroku. Podle mluvčího komise Jean-Christopha Filori je ale jediným rámcem pro jednání o Temelínu proces z Melku. Návrh svolávat konferenci je podle něj bezpředmětný. Komisař pro rozšíření unie Günter Verheugen se k návrhu na uspořádání konference zatím nevyslovil. Verheugen hraje klíčovou úlohu prostředníka mezi ČR a Rakouskem při naplňování dohody z Melku, jejímuž uzavření významně napomohl. Ještě v červenci Verheugen vyjadřoval naději, že se podaří problém Temelína vyřešit do podzimu ukončením procesu z Melku na nejvyšší úrovni.

Čtyřkoalice chce zastavit privatizaci energetiky

Čtyřkoalice vyzývá vládu, aby přerušila nynější privatizaci elektroenergetiky a plynárenství, protože ji považuje za neprůhlednou a zbytečně urychlenou. Zvolená metoda prodeje celých balíků firem zároveň s distribucemi navíc podle ní omezuje skutečnou liberalizaci trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které spolu s ministerstvem financí privatizaci připravilo, uvedlo, že termín privatizace do konce letošního roku je reálný. Stát prodává v jednom balíku podíl v elektrárenské společnosti ČEZ a šesti distribučních firmách. V případě plynárenství jde o dovozce plynu Transgas spolu se státními podíly v osmi distributorech. Minimální cena za elektroenergetiku má být 250 až 300 miliard korun a za plynárenství 100 miliard Kč. Bankovní analytici ale považují termíny a ceny za nereálné. Čtyřkoalice proto hodlá na příštím zasedání parlamentu téma prodeje energetik znovu otevřít a hledat širší odbornou a politickou shodu. Také vyzývá vládu, aby přehodnotila "nerealistický časový harmonogram privatizace," jehož výsledkem by byl nižší příjem státu z prodeje a horší podmínky pro liberalizaci a demonopolizaci odvětví.

Vláda projedná návrh návrh zákona, který umožňuje volit krajanům

Vláda v pondělí posoudí senátní návrh novely volebního zákona, který by umožnil poprvé v historii České republiky volit krajanům žijícím v zahraničí. Korespondenční volby by podle odhadů mohlo využít asi 80.000 krajanů. Voličům by taková volba usnadnila využití volebního práva. Především by jim ušetřila cestu na zastupitelský úřad a pravděpodobně i další výlohy. Možnost korespondenční volby mají například krajané němečtí, nizozemští, portugalští, rakouští či britští. Svou novelu volebního zákona, která už ve sněmovně prošla prvním čtením, předložila také vláda. Její předloha počítá s rozdělením země na 14 volebních obvodů a s klasickou d'Hondtovou metodou přepočtu hlasů.

Helsinský výbor dnes bude sledovat pohovory Britů v Ruzyni

Představitelé Českého helsinského výboru dnes budou v kabinách na ruzyňském letišti dohlížet na pohovory britských úředníků s cestujícími do Velké Británie. Kontroly Britové obnovili v srpnu kvůli růstu počtu žadatelů o azyl. Britové zdůrazňují, že cestující posuzují podle stejných kritérií. Výbor však považuje kontroly za diskriminační a trvá na jejich zrušení. Minulý týden Britové nedovolili odletět deseti cestujícím, z toho osmi Čechům a dvěma Slovákům. Přímo v kabinách výbor pohovory monitoroval již dvakrát. Jejich sledování pouze z odbavovací haly nepovažují aktivisté za smysluplné.

První kontroly, zjišťující důvody cestujících k pobytu v Británii, trvaly od 18. července do 9. srpna. Britští úředníci tehdy zamezili v odletu asi 120 lidem. Na letiště se vrátili 27. srpna, protože podle Británie se počet žadatelů o azyl opět zvýšil.

Stát dává na bydlení ročně přes 30 miliard korun

Stát dává ročně na podporu bydlení různými formami přes 30 miliard korun. "Prostředky, které do bydlení stát směřuje přímými i nepřímými podporami například z kapitol ministerstev pro místní rozvoj, financí či sociálních věcí, jsou výrazné a jejich další navyšování z hlediska proporcí státního rozpočtu není možné," uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

Největší část přitom tvoří státní podpora stavebního spoření, která byla letos plánována na osm miliard korun. Další největší část podpory tvoří nepřímá podpory formou zvýhodněné sazby daně z přidané hodnoty na stavební práce, která představuje zhruba šest miliard korun. Celkem 6,5 miliardy korun má letos do bydlení směřovat Státní fond rozvoje bydlení a dvě miliardy ministerstvo pro místní rozvoj. Formou příspěvků na bydlení podporuje v celkovém objemu asi 2,5 miliardy korun bydlení také ministerstvo sociálních věcí. Miliarda korun je určena na podporu hypotečního úvěrování. Letos bylo přitom na podporu stavebního spoření vyčleněno osm miliard, podle dosavadního vývoje však bude vyčerpáno až 9,5 miliardy korun. Ministerstvo podle Lachnita odhaduje, že bude letos dokončeno o tři až čtyři tisíce bytů více než loni.

Továrna Philips v Hranicích bude v úterý slavnostně otevřena

V nové továrně nizozemsko-korejské společnosti LG. Philips Displays v Hranicích na Přerovsku, která je největší zahraniční investicí na zelené louce v ČR, v těchto dnech vrcholí přípravy na její slavnostní otevření v úterý 11. září. Otevření se zúčastní i premiér Miloš Zeman a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Stavba hranické továrny na výrobu barevných televizních obrazovek byla zahájena loni v září. Společnost LG. Philips Displays investuje v Hranicích v první fázi projektu 200 miliónů eur a vytvoří 1200 pracovních míst při roční produkci 2,5 miliónu televizních obrazovek.

Továrna Philips v Hranicích zatím nedostala pokutu za to, že vypustila do říčky Veličky téměř tisíc litrů čistidla s obsahem alkoholu. Pracovníci odboru životního prostředí Okresního úřadu v Přerově dokončují správní řízení, ve kterém mohou uložit až miliónovou pokutu. Vedení továrny po havárii přiznalo, že za únik čistícího prostředku do říčky mohou pracovníci společnosti. Dělníci při čištění nádrže na polyvinylalkohol nedodrželi bezpečnostní předpisy a vypustili odpadní vodu do kanalizace. Podle generálního ředitele Jona Richterse není vypuštěná látka na seznamu chemikálií ohrožujících životní prostředí. Společnost po této havárii zpřísnila pravidla pro zacházení s odpadními vodami. Společnosti LG. Philips Displays hrozí další pokuta za to, že porušila stavební povolení při budování čistírny odpadních vod a postavila ji jinak, než měla.

Za černé skládky bude vůči unii odpovědný celý stát

Za černé skládky a další podobná provinění vůči životnímu prostředí bude po vstupu republiky do EU odpovědný celý český stát, nikoli konkrétní viník, který je způsobil. Stát pak bude čelit žalobě EU u Evropského soudního dvora. Soud může republice udělit pokutu až 100.000 eur za den, než nedostatek napraví. Loni se podobný případ stal v Řecku, které mělo nevyhovující skládku odpadů na Krétě. Evropský soudní dvůr za to řecký stát odsoudil k pokutě 20.000 eur denně. Vysoké pokuty jsou podle ředitele odboru evropské integrace ministerstva životního prostředí Jana Dusíka nejefektivnějším prostředkem, jak členské státy donutit k dodržování přijatých závazků. Vypořádání s konkrétním viníkem je ale ponecháno na národních státech. Podle Dusíka se rozsah a komplikovanost legislativy EU odráží i v tom, že není jediný členský stát, který by ji zcela splňoval. Oblastí s největším počtem přestupků je právě ochrana životního prostředí: Jde zejména o časové prodlevy při převádění evropských směrnic do národního práva či jejich špatný výklad.

Poslanci se snaží získat více peněz pro obnovu venkova

Více peněz pro dotace na obnovu venkova se budou snažit získat někteří poslanci, kteří do parlamentu přišli z komunálních funkcí. Během desetiletí o dotace z Programu obnovy venkova požádalo 4500 z celkového počtu 6250 obcí České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj na ně od roku 1994 vyčlenilo šest miliard korun. Na letošní rok přihlásily obce projekty za celkem 1,8 miliardy korun, přičemž z návrhu rozpočtu vyplývá, že k dispozici bude asi jen 300 miliónů. Program obnovy venkova je velmi důležitým nástrojem komunikace mezi obcemi. Podle zpráv o podobě příštího státního rozpočtu ale peněz na tento program ubyde. Vláda pro příští rok snížila rozpočet ministerstva pro místní rozvoj o dvě miliardy. Program obnovy venkova považují poslanci za velmi úspěšný. 21. září se bude konat odborný seminář, který po deseti letech zhodnotí jeho kladné výsledky.

V Chebu se v pátek setkají starostové českých a německých obcí

Hospodaření s veřejnými prostředky na komunální i regionální úrovni je jedním z námětů setkání starostů českých a německých obcí, které se v pátek uskuteční v Chebu. Setkání představitelů přibližně 120 měst a obcí pořádá Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra. Účastníci setkání si vymění zkušenosti s využíváním rozvojových fondů Evropské unie a zhodnotí činnost jednotlivých euroregionů. Na setkání budou představeny i jednotlivé projekty, které byly s využitím programů Evropské unie realizovány. Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel seznámí účastníky s postupem reformy veřejné správy v České republice a konkrétně v Karlovarském kraji. V sobotu bude setkání starostů pokračovat v německém příhraničním Marktredwitz. Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra vznikla po přijetí česko-německé deklarace. Každý rok organizuje jednání představitelů z obou zemí na určitá témata. Loni byla společným diskusním tématem bezpečnost, letos to je hospodářská spolupráce.

Obec Dírná na Táborsku získala ocenění Jihočeská vesnice roku

Ocenění Jihočeská vesnice roku převzal na čtvrteční slavnosti v Dírné na Táborsku od jihočeského hejtmana Jana Zahradníka starosta Vlastimil Hanzlík. Podle starosty Dírné pomohla obci k vítězství především spolupráce s restituentem místního zámku Maxmiliánem Wratislavem. Wratislav vlastní v obci několik objektů, které postupně opravuje, a zaměstnává pětadvacet místních obyvatel. Obec také využívá dotace Programu obnovy venkova. Cena za druhé místo patří Bernarticím na Písecku a třetí společně Zahrádkám na Jindřichohradecku a Homoli u Českých Budějovic. Desátý ročník soutěže pořádá již tradičně Spolek pro obnovu venkova. Krajští vítězové postupují do celostátní soutěže. Při hodnocení se porota soustředila na územně-správní dokumentaci, společenské dění a zapojení občanů, tělovýchovu, sport, činnost knihoven, péči o životní prostředí a propagaci.

V Mikulově se bude konat už 54. ročník Pálavského vinobraní

O víkendu se bude v Mikulově na Břeclavsku konat 54. ročník Pálavského vinobraní, jehož součástí je vedle degustace moravských vín i řada kulturních akcí. Zlatým hřebem bude tradiční otevírání šenků a sobotní průvod družiny českého krále Václava IV. městem. V případě dobrého počasí lze podle pořadatelů očekávat, že Mikulov navštíví asi 10.000 turistů. Letošní vinobraní je věnováno i historii Mikulova. Ochotníci v kostýmech předvedou přivítání krále Václava IV., kterého v roce 1403 vysvobodil z vídeňského zajetí jeho bratra Zikmunda pán mikulovského zámku Jan z Liechtensteina se svojí družinou. Osvobozený král Václav IV. se setká s konšely a svoji svobodu oslaví vínem. Návštěvníkům vinobraní bude hrát folklórní soubor Kasanice, součástí je také jarmark historických řemesel. Zájemci si budou moci prohlédnout i mikulovský zámek, v němž je trvalá expozice nazvaná Tradiční vinařství.

Pacienti psychiatrické léčebny v Bohnicích slavili dožínky

Hudbou a tancem slavnostně skončila letní sezóna na socioterapeutické farmě v Praze Bohnicích. Bohnická psychiatrická léčebna vlastní farmu, kde pacienti pěstují pšenici, oves a ječmen. Letošní hektarové výnosy jsou nejlepší za uplynulé desetiletí. Zdejší dožínky se podobaly obdobným oslavám v zemědělských zařízeních. Rozdíl byl v tom, že vedle několika zemědělců se jich zúčastnily desítky pacientů spolu s personálem psychiatrické léčebny. Pacienti se na farmě především učí pracovnímu stereotypu. Pomáhají pečovat o zvířata a podílejí se i na rostlinné výrobě. Denně se jich tam vystřídá přibližně osmdesát.

Brněnská Vaňkovka připravuje výstavu mentálně postižených výtvarníků

Mimořádnou možnost prohlédnout si uzavřený památkově chráněný areál staré brněnské továrny Vaňkovka bude mít veřejnost o víkendu v rámci Dnů evropského dědictví. Exkurze doplní i výstava výtvarných prací mentálně postižených s názvem Blázni odjinud. Kresby, obrazy, dřevěné a kamenné plastiky na druhém ročníku sympozia Blázni odjinud tvořilo šest rakouských výtvarníků v bývalém statku v Horní Olešné na Jindřichohradecku. Účastníky projektu byli obyvatelé sociálního ústavu Caritas Heim z dolnorakouského Retzu. Výstavu a prohlídky doplní v sobotu odborná konference o historii a budoucnosti Vaňkovky a v neděli pak veřejná diskuse o možném novém využití staré továrny.O celý areál se zajímá německá firma ECE, která chce mezi starými továrními budovami vybudovat 600 metrů dlouhou prosklenou obchodní pasáž a nové obytné objekty na okraji. Rekonstrukce areálu vyžaduje investici takřka jedné miliardy korun.

Slovácké muzeum představuje vojenské a policejní uniformy

Třiatřicet vojenských a policejních uniforem a části výstroje a výzbroje představuje výstava Století ve stejnokroji, která ve čtvrtek začala ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Připomíná významná období českých dějin od habsburské monarchie až do současnosti. Návštěvníci uvidí vojenské uniformy rakousko-uherské armády z počátku století a uniformy československých legionářů v Rusku, Itálii a Francii, dále uniformy příslušníků československé armády a stejnokroje policie a četnictva z první republiky. Jiná část expozice představuje uniformy československé armády od roku 1975 do roku 1989 a na ně navazují stejnokroje příslušníků České armády a Hradní stráže. Výstava potrvá do konce ledna 2002.

O víkendu přijedou na zámek v Náměšti historické osobnosti

S řadou významných osobností, které pobývaly na zámku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku, se mohou o víkendu setkat návštěvníci v jeho sálech. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví prohlídky zámku letos podruhé oživí stovka místních recesistů. Příchozí se zúčastní vítání prezidenta Masaryka, spatří i prezidenta Edvarda Beneše, který měl na zámku své sídlo v letech 1945 až 1948. V jedné z místností uvidí španělského malíře Francisca Goyu malovat akt. Party bude v kulečníkovém sále pořádat rakousko-uherský následník trůnu Ferdinand d'Este. Návštěvníci potkají také strašidla a sovětského vůdce Leonida Brežněva, který se svým doprovodem v Náměšti několikrát přespal. V zámecké knihovně bude mít školní třídu Jan Amos Komenský.

V pražském Domě OSN začala výstava dětských fotografií

Výstava dětských fotografií "Takoví jsme" začala ve čtvrtek v Domě OSN v Praze. Výstavu připravilo Informační centrum OSN v Praze, aby lidem přiblížilo význam Světové konference proti rasismu, která se koná v Jihoafrické republice. Centrum vyzvalo k účasti v soutěži 300 dětí ze základních škol v devíti českých městech. Cílem bylo představit etnickou a kulturní různorodost v českých školách. Organizátoři děti požádali, aby fotoaparátem na jedno použití vyfotily sebe, svoji rodinu a své okolí. Děti do soutěže přihlásily 6000 snímků, z nichž několik desítek je vystaveno v Praze. Tři děti, jejichž snímky se pracovníkům centra nejvíce líbily, získaly jako ocenění fotoaparát. Výstava je otevřena do konce listopadu.

Léčba rakoviny metodou devitalizace nesplnila dosud očekávání

Metodu podvazování nádorů při léčbě rakoviny /tzv. devitalizaci/ vypracoval již před desítkami let chirurg Karel Fortýn. Experimenty s ní prováděl od roku 1971 v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky akademie věd v Liběchově na miniaturních prasatech, potkanech a králících. Údajně provedl tajně i několik úspěšných zásahů na lidech. Letos v březnu byla devitalizace poprvé v rámci experimentu použita i při léčbě u lidí. Z celkového počtu 54 beznadějně nemocných pacientů v konečné fázi nemoci, kteří byli do experimentu zařazeni, však již pětina zemřela. Lékaři na čtyřech pracovištích, kde se zákroky se souhlasem ministerstva zdravotnictví provádějí, se shodují, že metoda očekávání nesplnila: devitalizace nádor neodstraní a nemoc pokračuje.

Svaz pacientů ale požaduje, aby devitalizace byla rozšířena i na pacienty v počáteční fázi onemocnění. Ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík k tomuto požadavku uvedl, že pokud by se devitalizace měla zkoušet i u těchto pacientů, musel by se především najít člověk ochotný takový zákrok riskovat, i když ho spolehlivě vyléčí ověřené postupy. Žaloudík podle svého prohlášení metodě devitalizace sám příliš nevěří. Profesor František Antoš z Fakultní nemocnice Bulovka si myslí, že by vědecká rada měla umožnit léčit devitalizací i méně beznadějné případy. Brněnský onkolok Vuk Fait je přesvědčen, že spíše než rozšiřovat okruh pacientů by se měly pokusy vrátit k pokusům na zvířatech. O dalším osudu experimentu se bude jednat 13. září na ministerstvu zdravotnictví a 18. září v akademii věd.

Svaz pacientů ve čtvrtek představil první českou knihu o devitalizaci, která by se měla objevit na knižních pultech koncem října. Kniha zatím nese pracovní název Devitalizace - oživená naděje a jejím cílem je podle spoluautorky Evy Joachimové snést metodu devitalizace ze sféry vzdušných zámků a dobrat se objektivní pravdy o této léčbě. Publikace vysvětluje princip devitalizace, její pozitivní výsledky i negativní následky, vrací se k historii léčení rakovinových nádorů, popisuje i použití alternativních metod, například čínské medicíny.

Plzeňská zoo dokončuje rekonstrukci afrického pavilónu

V plném proudu jsou nyní v plzeňské zoologické zahradě práce na rekonstrukci bývalého šelmince, který se mění v pavilón drobných afrických savců. Více než polovina pavilónu bude zatemněná a bude věnována zvířatům se soumračnou, noční a ranní aktivitou. Budou odlišeny biotopy savany, pralesa a polopouště. Návštěvníci uvidí například vzácné kočky arabské a pouštní, malé šelmy mangusty, psy ušaté, ojedinělé lišky kapské, lasicovité černobílé zorily, kaloně, poloopice komby a ježky. V pavilónu najde domov kolem 100 jedinců více než 30 druhů savců. Na pavilón navazují otevřené venkovní výběhy pro mangusty a psy ušaté. Jedinou bariérou je palisáda z nízkých kůlů. Vodní příkop odděluje výběh pro kočkodany talapoiny severní a výhledově pro vydry. Rozsáhlý venkovní prostor doplní zřejmě do příštího jara výběh pro lvy. Od návštěvníků by je měl dělit pouze široký vodní příkop.

Kajínkův spoluvězeň upozorňoval na možnost útěku z Mírova již vloni

Doživotní vězeň Martin Vlasák, který svědčil v procesu se dvěma bývalými dozorci mírovské věznice, upozornil na možnost útěku ze střežené pevnosti zaměstnance věznice již v srpnu loňského roku. Vlasák to uvedl při odhalování okolností loňského útěku dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Přípravou na útěk se podle něj začali oba vězni reálně zabývat až poté, co byli přesunuti na jiné oddělení. Také z výpovědi ostatních pracovníků věznice vyplynulo, že vedení Mírova mělo již dříve poznatky o tom, že se Kajínek může připravovat k útěku. Dvojnásobný vrah Jiří Kajínek uprchl z přísně střežené věznice v říjnu loňského roku. Speciálnímu policejnímu komandu se ho podařilo dopadnout až začátkem prosince v jednom pražském bytě. Po Kajínkově útěku bylo mimo službu postaveno devět zaměstnanců věznice; dva z nich jsou obžalováni.

A ještě krátce o pátečním počasí:

Oblačno, postupně od západu přibývání oblačnosti s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.