Zprávy Radia Praha

Kromě jednoho dojela ve čtvrtek všechna armádní vozidla

Desítky vojenských vozidel se ve čtvrtek přesunovaly po celé České republice. Kromě jednoho z obrněných transportérů, který jel z Hodonína do Prahy k budově rozhlasové stanice Svobodná Evropa, dosáhla všechna vojenská vozidla svých nových stanovišť v pořádku. Armáda se podílí na posilování bezpečnostních opatření v reakci na vývoj situace po teroristických útocích na cíle v USA 11. září. Bezpečnostní složky chrání strategické objekty a další budovy, které by se mohly stát cílem případného teroristického útoku. Budovu Svobodné Evropy střeží nyní policisté spolu s vojáky z brigády rychlého nasazení a tři obrněná vozidla. Jedno z nich stojí na křižovatce před budovou Národního muzea. Ke Svobodné Evropě jel i čtvrtý transportér, který měl technickou závadu. Příjezd obrněných transportérů k budově rozhlasu byl ve čtvrtek podle mluvčího do značné míry limitován hustotou dopravy. Například u Kongresového centra musela vojenská kolona přibližně hodinu čekat. Obrněné transportéry s vojáky z brigády rychlého nasazení měly původně k pražské budově rádia dorazit ve čtvrtek do 15 hodin, přijely ale o několik hodin později.

Česká republika už dále nezpřísňuje ochranu svých hranic

Čeští pohraničníci a policisté zpřísnili kontroly hranic České republiky ihned po teroristických útocích na USA 11. září. V Rakousku poslanecký klub hornorakouských Svobodných (FPÖ) vypracoval návrh na posílení hranic s Českem kvůli hrozbě mezinárodního terorismu. Česká strana další posilování bezpečnosti na hranicích s Rakouskem nechystá. Hornorakouská FPÖ mimo jiné požaduje zapojení spolkové armády do ochrany hranice. Argumentuje tím, že na každé dva kilometry této 130 kilometrů dlouhé hranice připadá teoreticky pět četníků. Hranice je přitom v této spolkové zemi velmi nepřehledná a na rozdíl od Dolního Rakouska tu není nutné ani překonávat vodní toky. Evropa i Spojené státy zpřísnily bezpečnostní opatření kvůli teroristickým útokům v New Yorku a Washingtonu.

Občané České republiky slavili Den české státnosti

Druhým rokem občané České republiky slaví Den české státnosti, od loňska nový svátek v kalendáři. Na 28. září připadá výročí úmrtí českého knížete a takzvaného patrona země svatého Václava (asi 907 až 935). Český katolický primas kardinál Miloslav Vlk považuje skutečnost, že se svátek sv. Václava stal státním svátkem, za důkaz toho, že význam odkazu tohoto vládce a pozdějšího světce přesahuje církevní rámec a že má co říci celé společnosti. Poslanci se však loni na jaře kvůli svatému Václavovi ve sněmovně pohádali. Druhé parlamentní čtení poslaneckého návrhu zákona o svátcích provázela tehdy nebývale ostrá hádka o roli knížete Václava v dějinách a o politickém zneužívání svatováclavské tradice. Levice návrh na nový svátek odmítala s argumenty o proněmeckém zneužívání svatováclavské tradice za nacistické okupace Čech a Moravy. "Boj o Václava" nakonec skončil kompromisem - 28. září je Dnem české státnosti a název svátku neobsahuje Václavovo jméno. Podle církevní tradice je 28. září dnem, kdy byl před chrámem ve Staré Boleslavi v roce 935 (podle starší literatury 929) svými odpůrci zavražděn český přemyslovský kníže Václav na příkaz vlastního bratra Boleslava, který si tak uvolnil cestu k vládě. Kníže Václav čelil již v minulosti, a to i za svého života, obviněním z proněmecké orientace.

Katolická církev slavila při národní pouti svátek sv. Václava

Národní svatováclavské pouti se v Praze zúčastnilo několik tisíc katolických věřících a poutníků. Církev v Den české státnosti, od loňska nového státního svátku, uctila památku svého mučedníka a světce sv. Václava, českého knížete zavražděného v 10. století. "Václav nešířil křesťanství mečem, silou, ale svědectvím a službou," připomněl při mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě kardinál Miloslav Vlk. Křesťany vyzval, aby i oni nechali prostoupit své životy evangeliem a působili po světcově vzoru tímto stylem života ve společnosti. V chrámu byla dnes předmětem úcty jako zvláštní relikvie lebka sv. Václava. Kníže Václav je podle arcibiskupa Vlka symbolem pokorného sloužícího křesťana. Český katolický primas v té souvislosti rovněž zmínil nutnost "pracovat proti novému otrokářskému systému" včetně obchodu se ženami a zasazovat se za důstojnost života. Svátek svatého Václava vidí kardinál ve světle současné mezinárodní situace, změněné nedávným teroristickým útokem proti USA, jako výzvu pro český národ - duchovní dimenze by podle něj měla vstupovat do všeho běžného a světského.

Česká republika se přiblížila uzavření kapitoly "finanční kontrola"

Česká republika má konečně reálnou šanci uzavřít při přístupových rozhovorech s EU koncem října kapitolu "finanční kontrola". Delegace vedená státním tajemníkem Pavlem Teličkou rozptýlila při jednání s Evropskou komisí většinu jejích pochybností o výkladu českého zákona o finanční kontrole ve státní správě. Komisi vadilo ustanovení zákona, podle něhož vedoucí úřadu "schvaluje" pracovní plán vnitřního auditora, z čehož mohlo vyplývat, že vlastně rozhoduje o jeho obsahu. Podle Teličky po důkladném rozboru uznala, že termín "schvaluje" je míněn spíše jako "bere na vědomí" a že šéf státního úřadu nemá právo auditorovi cokoli zakazovat nebo přikazovat. Písemně bude česká strana muset nicméně ještě vyložit pracovněprávní postavení vnitřních auditorů ve státní správě - komise chce záruky, že je jejich šéfové nemohou propustit, pokud by se jim nelíbily výsledky jejich kontrolní činnosti. Praha pošle vysvětlení příští týden a komise ho pak bude studovat. I tak by se podle Teličky dal stihnout termín dalšího kola jednání 25.-26. října, kdy by kapitola mohla být uzavřena. Další kapitolou "zralou" k uzavření na říjnovém kole by mohl být "volný pohyb osob". Tato obzvlášť kontroverzní látka dostala další impuls v posledních týdnech, kdy členské státy i komise přistoupily na projednávání českých námětů pro změnu společného stanoviska EU.

Ministr Bureš vyzval evropské země, aby se naučily spolupracovat

"Hlavní výzvou pro evropské země je naučit se intenzívní spolupráci v boji proti mezinárodním zločineckým organizacím," řekl svým kolegům z 27 států český ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Vyzval členy EU, aby nečekali na rozšíření a rychle začlenili kandidátské země do existujících struktur, zejména Europolu a organizace Eurojust pro soudní spolupráci. Je třeba si uvědomit, pokračoval Bureš, že jakékoli otálení jen zvyšuje náskok zločinných organizací. "Patnáctka" v pátek shodou okolností schválila rámcové rozhodnutí, v němž definovala skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi a zavázala se ho trestat sazbami odnětí svobody, jejichž horní hranice nesmí klesnout pod osm let. Návrh předložený Evropskou komisí v prosinci 2000 prošel poté, co Rakousko, Dánsko a Německo stáhly výhrady týkající se sladění nejnižší maximální trestní sazby. Ministři spravedlnosti a vnitra z členských a kandidátských zemí se shodli na dvanáctibodovém programu, který zahrnuje rychlou výměnu informací o případech obchodování s lidmi, vytváření specializovaných meziresortních týmů, operativní spolupráci, sladění trestněprávního pojetí obchodování s lidmi, ale i širší související jevy jako je boj proti korupci a proti padělání dokumentů. Dohodli se, že jejich policejní orgány budou poskytovat Europolu informace o podezřelých osobách a organizacích. Na jejich základě a podle vlastních údajů bude Europol zpracovávat analýzy a předávat je zainteresovaným zemím. Kandidátské státy by měly být podle dokumentu zahrnuty do každoroční zprávy Europolu o obchodování s lidmi.

FPÖ nedovolí podle Haidera uzavřít s Českem kapitolu energetika

Rakouská vládní krajně pravicová strana Svobodných (FPÖ) nepodpoří ve vládě případný návrh, který by umožnil kancléři anebo ministryni zahraničí souhlasit s uzavřením kapitoly "energetika" v přístupových jednáních s Českou republikou, nebude-li alespoň přijat závazný plán na odstavení elektrárny Temelín. Prohlásil to bývalý předák FPÖ a nynější korutanský zemský hejtman Jörg Haider v rozhovoru pro páteční vydání rakouského listu Kurier. Představitelé FPÖ jsou největšími zastánci spojit vstup České republiky do Evropské unie s vyřešením otázky provozu Temelína. Minulý týden ale poslanci Svobodných nepodpořili v Hlavním výboru dolní komory parlamentu opoziční návrhy vyzývající spolkovou vládu, aby mimo jiné nesouhlasila s předběžným uzavřením kapitoly "energetika" s Českem, dokud se neprokáže bezpečnost Temelína. Podobné usnesení již ale sněmovna přijala loni. Stejný názor jako Haider má i vicekancléřka a šéfka FPÖ Susanne-Riessová Passerová.

ČEZ podle Pavlovce tají nezdařený dynamický test turbíny v Temelíně

V jihočeské jaderné elektrárně Temelín se ve čtvrtek nezdařil dynamický test turbíny. ČEZ jako provozovatel zdroje to ale tají, protože přerušení spouštěcího procesu jaderné elektrárny je z politických důvodů nežádoucí, tvrdí ve svém pátečním stanovisku zaslaném ČTK ve Vídni zmocněnec hornorakouské vlády pro příhraniční atomová zařízení Radko Pavlovec s odvoláním na důvěrná sdělení zaměstnanců Temelína. Na pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je podle Pavlovce vyvíjen tlak, aby navzdory nezdařenému testu vydali povolení ke zvyšování výkonu reaktoru na další stupeň, tedy na 75 procent jeho nominálního výkonu. Státní úřad pro jadernou bezpečnost odmítá podle mluvčího Pavla Pittermanna jeho tvrzení. Mluvčí nesouhlasí ani s tím, že by společnost ČEZ jako provozovatel zdroje vyvíjela na SÚJB tlak, aby povolil elektrárně přechod do další fáze spouštění. Podle mluvčího Temelína Milana Nebesáře se společnost ČEZ z průběhu zkoušek Temelína zodpovídá nezávislému SÚJB a nikoli Pavlovcovi.

Elektrárna v Dukovanech dokončila spouštění čtvrtého bloku

Jaderná elektrárna Dukovany dokončila spouštění čtvrtého výrobního bloku a všechny její čtyři reaktory pracují opět na plný výkon. Elektrárna každoročně odstavuje, kontroluje a mění část paliva u všech reaktorových bloků. Tato odstávka byla letošní poslední, a elektrárna je tak připravena na nadcházející zimní sezónu. Odstávky reaktorů se odehrávají během léta, kdy je zatížení elektrizační soustavy nejmenší. Dukovanská elektrárna se totiž s 1760 megawatty výkonu podílí na instalovaném výkonu všech elektráren v Česku jedenácti procenty. Během letošních odstávek elektrárna také zahájila výměnu systémů kontroly a řízení reaktorových bloků. Společnost ČEZ, pod níž elektrárna spadá, plánuje do modernizace Dukovan v tomto desetiletí investovat 15 až 20 miliard korun. Na instalovaném výkonu zdrojů ČEZ se Dukovany podílejí zhruba 17 procenty.

Ředitelem obou vojenských zpravodajských služeb je Jiří Giesl

Dosavadní šéf vojenské kontrarozvědky Jiří Giesl se stal ředitelem vojenských zpravodajských služeb. Funkce ředitele Vojenského zpravodajství a Vojenského obranného zpravodajství, tedy kontrarozvědky, byly sloučeny na základě usnesení vlády z 26. září. Giesl vedl Vojenské obranné zpravodajství od roku 1999, předtím působil od roku 1992 jako vojenský a letecký přidělenec v USA a Kanadě. Ve funkci šéfa Vojenského zpravodajství vystřídal Petra Pelze. Vojenskou zpravodajskou službu, tedy rozvědku, stále vede Andor Šándor. Integrace funkcí ředitele obou vojenských zpravodajských služeb by podle některých informací z ministerstva obrany mohla znamenat první krok k integraci obou služeb do jedné.

Bush starší volal Havlovi a zajímal se o jeho zdraví

O zdravotní stav prezidenta Václava Havla, který byl v uplynulých dnech hospitalizován kvůli srdeční arytmii, se zajímal otec amerického prezidenta George Bush starší. Prezidentovi volal v pátek odpoledne a šlo o přátelský rozhovor, řekl Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Oba politici podle něj hovořili i o současné práci prezidenta Spojených států George Bushe, ovlivněné nedávnými teroristickými útoky v New Yorku a Washingtonu. Havel vyjádřil Bushovi staršímu úctu k práci jeho syna, doplnil mluvčí.

Jan Schwarz se ujal úřadu patriarchy husitské církve

Úřadu patriarchy Církve československé husitské se ujal její nedávno nově zvolený nejvyšší představitel Jan Schwarz. Při bohoslužbě v pražském ústředí přijal Schwarz biskupské svěcení a poté převzal na příštích sedm let od dosavadního patriarchy Josefa Špaka nynější symbol této služby, zlatý řetěz. Obřadu se v zaplněném chrámu zúčastnil také předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus, členové biskupského sboru husitské církve i představitelé dalších křesťanských církví. Jan Schwarz vyjádřil při bohoslužbě touhu, aby mocný duchovní proud omýval český národ novou silou a mocí.

Sovovy mlýny navštívilo během dne otevřených dveří na 6000 lidí

Téměř šest tisíc lidí prošlo Sovovými mlýny na pražské Kampě, které se po dlouhých letech otevřely veřejnosti. Pražané měli, na svátek sv. Václava poprvé příležitost prohlédnout si během dne otevřených dveří prostory, které opravil magistrát ve spolupráci s Českou nadací Jana a Medy Mládkových. Prohlídková trasa vedla přes bývalou konírnu do dalších přízemních galerijních prostor. Návštěvníci si mohli prohlédnout i vyhlídkovou terasu se skleněnou lávkou a výstavní prostory v prvním patře včetně historického schodiště. Historikové poprvé zmiňují existenci Sovových mlýnů na konci 14. století. Do současné podoby mlýny přestavěl jejich poslední soukromý majitel František Odkolek. Na začátku 20. století připadly budovy městu, po druhé světové válce v nich sídlila Československá akademie věd, Ústav pro českou a světovou literaturu a knihovna Zdeňka Nejedlého. Rekonstrukce mlýnů začala před šestnácti měsíci a stála 122 miliónů korun. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno koncem srpna, nevztahuje se ale na spornou skleněnou krychli, která bude po rozhodnutí ministra kultury Pavla Dostála umístěna na věži na přelomu října a listopadu, ani prosklených prvků na střeše bývalé konírny a zatím nezařízené kuchyně. Nadace Mládkových převezme objekt do správy 1. prosince. Město, jež mlýny nadaci pronajalo na 99 let, se v ten den stane vlastníkem sbírky děl českých a slovenských umělců z let 1965 až 1985, obrazů Františka Kupky a soch Otto Guttfreunda.

Janov na Bruntálsku slaví v pátek a v sobotu 750. výročí založení

Seskok parašutistů, průvod v dobových kostýmech, otevření muzejní expozice a další atrakce čekají na všechny, kteří v sobotu zavítají do Janova na Bruntálsku. Obec v jesenickém předhůří totiž slaví 750 let od svého založení. Hlavní částí oslav bude otevření expozice o historii obce, kterou s místním kronikářem připravovali i někteří z původních německých obyvatel. Chybět nebudou ani tradiční pouťové atrakce a prodejní stánky. Oslavy zakončí taneční zábava. V podhorské obci žije 356 obyvatel. Dříve se věnovali hlavně řemeslné výrobě a zemědělství. Nyní Janov sužuje nezaměstnanost, která se zde pohybuje kolem 12 procent, zatímco celostátní průměr činí 8,5 procenta.

A ještě krátce o počasí v České republice:

Očekáváme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 15 stupňů Celsia.