Zprávy Radia Praha

Vláda schválila systém ochrany před biologickými látkami a jedy

Vláda schválila návrh základního systému ochrany občanů České republiky před vysoce rizikovými biologickými látkami a jedy. ČTK to po středečním zasedání kabinetu řekl Jindřich Marek z tiskového oddělení Úřadu vlády. Jeho vypracování vláda zadala v srpnu ještě před zářijovým teroristickým útokem ve Spojených státech, dodal. Dokument se stal aktuální především po zjištění britské tajné služby, že biologickými zbraněmi zřejmě disponuje teroristická organizace Al-Káida Usámy bin Ládina. Důvodem vypracování ochranného systému byly podle Marka vzrůstající obavy z utajené modernizace a rozšiřování biologických zbraní a z teroristů, kteří těmito látkami disponují. Návrh počítá především s rozsáhlými preventivními opatřeními, která spočívají v legislativě a ve shromažďování informací o těchto skutečnostech a jejich vyhodnocování. Systém zahrnuje výcvik profesionálních záchranářů a specialistů, vědecký výzkum, tvorbu zásob očkovacích látek, přípravu obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou pomoc a zabezpečení laboratoří, které pracují s nebezpečnými biologickými látkami a jedy.

Kabinet na svém zasedání dospěl k závěru, že současná branná legislativa umožňuje sestřelení civilního letadla uneseného teroristy. Na tiskové konferenci to řekl ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Oprávnění vydat takový rozkaz bude mít ministr obrany. V případě nedosažitelnosti ministra pak jeho první náměstek, nebo náčelník generálního štábu. Vláda se na tom shodla na základě právní analýzy, kterou jí předložil vicepremiér Pavel Rychetský spolu s ministrem Tvrdíkem.

Vláda souhlasila s poskytnutím pětimiliónové humanitární pomoci pro afgánské běžence, kteří prchají ze země po teroristických útocích v USA a následné odvetě. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík informoval o tom, že za jeden milión korun nakoupí stát léky, zbylé čtyři milióny korun poskytne vybrané mezinárodní humanitární organizaci. Mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil již dříve ČTK řekl, že finanční pomoc má být uprchlíkům poskytnuta prostřednictvím úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Léky budou do oblasti zaslány přes český úřad v uzbeckém Taškentu.

Česká republika je připravena se podílet na odvetě USA proti teroristům poskytnutím dopravního letounu Tu-154, který by zajišťoval přepravu posádek letounu včasné výstrahy, pozemního personálu a materiálu mezi Evropou a Spojenými státy. Návrh ve středu schválila vláda. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík řekl, že projeví-li NATO zájem, vyšle ČR společně s letounem také 20 osob létajícího i pozemního personálu. Předpokládá, že dopravní letoun by pravděpodobně mezi Německem a USA absolvoval jeden až dva lety týdně, a to po dobu ne delší než 60 dnů. Letadlo je připraveno, záleží jen na tom, jestli aliance nabídku ČR využije, uvedl ministr. Podobný návrh totiž učinily i další tři státy NATO.

Česká vláda souhlasí s rozdělením 1,7 miliardy korun z Nadačního investičního fondu mezi 64 nadací podle výsledků výběrového řízení. K výsledkům výběrového řízení se musí ještě vyslovit parlament. Fond pak mezi uchazeče rozdělí podle bodového ohodnocení 849 miliónů korun. Zhruba stejnou částku, dělenou podle téhož klíče, nadace dostanou po prodeji akcií strategických podniků. Výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků ve druhé etapě bylo vyhlášeno 31. ledna. Z celkového počtu zhruba 300 nadací se jich přihlásilo 89. Z toho bylo 25 nadací vyřazeno a 64 jich bylo bodově hodnoceno.

Kabinet přijal pravidelnou zprávu o stavu životního prostředí. Zpráva konstatuje, že hodnoty základních ukazatelů stavu životního prostředí v ČR se neliší od hodnot v zemích Evropské unie a ostatních kandidátských zemích ani od hodnot, které vykazují země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Dokument poukazuje na obrovské snížení produkce znečišťujících látek během 90. let, současně však uvádí, že příroda ještě neměla čas na toto zlepšení zareagovat. Lesy na území státu proto patří stále mezi imisemi nejvíce poškozené v Evropě.

Čtyřkoalice podpoří mimořádné výdaje vlády na bezpečnost země

Čtyřkoalice vyzvala vládu, aby kvůli mimořádné bezpečnostní situaci po teroristických útocích v USA a následné americké odvetě co nejdříve navrhla, jak bude financovat mimořádné výdaje na bezpečnost republiky a jejích občanů. "Čtyřkoalice je připravena podpořit takový návrh a podílet se na jeho přípravě," uvádí se ve společném čtyřkoaličním prohlášení, které obdržela ČTK. Návrh na financování mimořádných výdajů na ochranu civilního obyvatelstva proti terorismu v tomto i příštím roce má podle čtyřkoalice obsahovat mimo jiné zajištění prostředků na civilní ochranu obyvatel, zejména na kryty, ochranné pomůcky, léčiva a lepší informovanost občanů. Peníze mají směřovat i do armády a na zlepšení činnosti a kontroly zpravodajských služeb, uvedla v prohlášení čtyřkoalice.

Středoevropští ministři vnitra o boji proti terorismu

Zejména na posílení spolupráce v oblasti boje proti terorismu a ilegální migrace se dohodli ministři vnitra Maďarska, České republiky, Polska, Slovenska a Rakouska, kteří se sešli v maďarském Gödöll nedaleko Budapešti. Jak uvedli ministři na společné tiskové konferenci, kromě vyhodnocení dosavadní spolupráce a podpisu protokolu o společném postupu v boji proti organizovanému zločinu se shodli také na založení několika nových expertních skupin. Český ministr Stanislav Gross ČTK řekl, že jeho kolegové přivítali iniciativu České republiky zřídit novou expertní skupinu zabývající se bojem proti politickému extremismu, rasismu a xenofobii. Odborníci ze všech zúčastněných zemí by se měli sejít v České republice k prvnímu společnému jednání pravděpodobně již letos v listopadu. Ještě předtím ale české ministerstvo vnitra míní připravit i schůzku expertů k otázce ilegální migrace. Gross připomněl, že právě tato otázka se stala zvláště aktuální zejména po teroristických útocích na Spojené státy a při odvetné akci spojeneckých vojsk na cíle v Afghánistánu.

Státy pro boj s terorismem nemají zapomínat na potírání korupce

Přestože svět po zářijovém útoku na USA změnil své hodnoty a na první místo postavil boj s terorismem, neměly by jednotlivé státy zapomínat ani na boj s úplatkářstvím a odsunovat ho do pozadí. Na protikorupční konferenci v Praze to řekl prezident mezinárodní neziskové organizace Transparency International Peter Eigen. V potírání úplatkářství může podle něj pomoci i první Celosvětová zpráva o korupci 2001, kterou Eigen představil. "Zpráva může napomoci rozvoji strategií boje s korupcí. Lze ji použít jako nástroj k potírání korupce," řekl Eigen. Zpráva je členěna do tří částí. První z nich rozděluje svět na 12 oblastí a obsahuje texty novinářů, kteří popisují situaci a metody boje s korupcí ve svém regionu. Druhý oddíl přináší doporučení, použitelná v boji s úplatkářstvím. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na financování politických stran, praní špinavých peněz, daňové machinace a další negativní jevy. V poslední části jsou výsledky výzkumů z jednotlivých zemí.

Český červený kříž sbírá peníze pro pomoc běžencům z Afghánistánu

Český červený kříž (ČČK) vyhlásil v rámci humanitární pomoci běžencům z Afghánistánu veřejnou finanční sbírku. Peníze poslouží k nákupu potravin, léků a zdravotnického materiálu pro obyvatele uprchlických táborů na hranicích s Afghánistánem, informovala ČTK Helena Jedličková z ČČK. Peníze mohou občané zasílat na účet Fondu humanity ČČK s číslem 10030-7334-011/0100, jehož variabilní symbol je 555. Podle Jedličkové již ČČK věnoval na pomoc prchajícím Afgháncům 300.000 korun.

Výstavba závodu Škody Auto v Rusku má plnou vládní podporu

Nová etapa vzájemných hospodářských vztahů České republiky a Ruské federace spočívá ve výměně kapitálu. "Velice vítám, že například Škoda Auto hodlá investovat v Ruské federaci, a chtěl bych ujistit pana premiéra Michaila Kasjanova plnou podporou české vlády tomuto projektu," řekl na setkání s podnikateli obou zemí český premiér Miloš Zeman. Tato dlouho odkládaná továrna na výrobu škodovek má podle Kasjanova nyní šanci na realizaci. Zejména v privatizaci českého plynárenství jsou zase podle Zemana otevřeny široké možnosti ruským firmám pro účast v tendru. "Jednou z podmínek je závazek, že firma, která tendr vyhraje, během nejméně nejbližších deseti let získaný podnik neprodá," zdůraznil český premiér.

Hlavním předpokladem pro urychlený rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce České republiky a Ruské federace je dobrá a stabilní ekonomická situace v Rusku. "Tato ekonomická situace se každým dnem zlepšuje," prohlásil na zahájení česko-ruského podnikatelského fóra ruský premiér Michail Kasjanov. Rusko podle premiéra uvítá české investory do strojírenství či výstavby plynovodu na Kamčatce. "Česká republika je významnou tranzitní zemí pro ruskou ropu a zemní plyn," řekl Kasjanov. Ruské firmy se podle něj mají zájem účastnit privatizace českých rafinérií a plynárenství.

Smlouva s Falkonem se připravuje, podpis v nejbližších dnech

Smlouva o odkoupení pohledávky za Ruskem mezi českou vládou a firmou Falkon Capital se teprve připravuje. "Text smlouvy se připravuje. Měla by být podepsána v nejbližších dnech," řekla ČTK mluvčí ministerstva financí Jana Vargová bez bližších podrobností. Náměstek ministra financí Ladislav Zelinka přitom v úterý řekl, že dohoda bude podepsána v úterý či ve středu. Falkon by měl ČR na základě smlouvy do konce roku zaplatit částku mírně převyšující 20 miliard korun. Teprve poté mu ČR postoupí pohledávku 2,5 miliardy dolarů, což odpovídá zhruba 92,5 miliardy korun při kursu 37 Kč/USD.

Bohumínský terminál sníží náklady na dopravu o 20 procent

Vybudování bohumínského terminálu, jehož stavba byla ve středu zahájena, sníží podle premiéra Miloše Zemana náklady na dopravu zboží z Ruska o 20 procent a dobu přepravy o 14 dnů. "Bohumín a Česká republika se tak napojí na jednu z nejvýznamnějších dopravních tepen, transibiřskou magistrálu," řekl Zeman. Na terminálu se budou překládat zboží a suroviny ze širokorozchodné ruské železnice. Terminál, který vytvoří asi 500 nových pracovních míst, by měl být dokončen v polovině listopadu příštího roku. Se zahájením provozu se počítá v lednu 2003. Rusko, Ukrajina, Polsko, Česká republika a soukromý investor, nadnárodní společnost Shiran, se budou podílet nejen na stavbě terminálu, ale rovněž na dobudování 120 až 140kilometrového úseku širokorozchodné železnice z polských Katovic do Bohumína. Celá investice by měla činit 200 až 300 miliónů USD.

Boj s teroristy zásadně neovlivní jednání ČR s EU

Teroristické útoky na Spojené státy a následná americká odveta v Afghánistánu by neměly mít zásadní dopad na vyjednávání o přistoupení České republiky k Evropské unii, ať už v pozitivním či negativním smyslu, soudí hlavní český vyjednavač pro vstup republiky do unie Pavel Telička. Na dotaz ČTK řekl, že konflikt by ale mohl přispět ke snažšímu překonávání některých politicky citlivých problémů. Dva týdny po útocích teroristů, 25. září, člen Evropské komise Günter Verheugen uvedl, že situace vzniklá ve světě po teroristických činech je dostatečným argumentem pro rozšíření Evropské unie.

Po hrůzných činech v USA se změnil dosud odmítavý postoj některých zemí EU k některým bezpečnostním otázkám, řekl na jednání senátního integračního výboru belgický velvyslanec Bernard Pierre, jehož země nyní EU předsedá. Šéf výboru Jiří Skalický se zmínil o obavách, že nejnovější události by mohly negativně ovlivnit přípravu společných pozic členských zemích EU k vyjednávání s ČR o jednotlivých kapitolách.

ČR by mohla uzavřít do konce roku s EU až pět kapitol

Česká republika by mohla uzavřít do konce roku s Evropskou unií dalších pět kapitol. Po středečním neveřejném jednání senátního výboru pro evropskou integraci se státním tajemníkem Pavlem Teličkou to ČTK řekl předseda výboru Jiří Skalický. S poukazem na strategii českých vyjednavačů uvedl, že "rozhodně uděláme vše pro to, abychom minimálně čtyři pět kapitol uzavřeli". Poznamenal, že u některých kapitol "potíže nejsou na naší straně". Stejný názor senátorům tlumočil belgický velvyslanec Bernard Pierre, jehož země nyní EU předsedá. Uzavření některých kapitol buď politicky blokuje některý z členských států unie nebo k uzavření chybí společná pozice členských zemí EU. Skalický zmínil kapitolu daně a "problematickou" žádost Česka o sedmileté přechodné období na dosažení výše evropské spotřební daně u cigaret; s žádostí nesouhlasí na rozdíl od jiných zemí unie například Velká Británie.

Studenti olomoucké univerzity přerušili na protest výuku

Téměř 13 tisíc studentů Univerzity Palackého v Olomouci asi na dvě hodiny přerušilo ve středu výuku na protest proti nedostatku financí na českých vysokých školách. Na protestním setkání se vedení univerzity i studenti dohodli, že podobnými akcemi budou upozorňovat veřejnost na krizi vysokých škol i v budoucnu. Například za měsíc hodlá univerzita v pouličním divadle popravit symbolicky vysoké školy v zemi. Vedení školy také vyzvalo studenty, aby se v případě nutnosti připravili i na další přerušení výuky. Podle vědecké rady olomoucké univerzity ohrožuje současný finanční stav vysokých škol kvalitu vzdělávání, výzkum i jejich vývoj. Univerzitu opouštějí kvůli nedostatečnému ohodnocení mladí učitelé. Změnu financování vysokého školství požadují i vysokoškolské odbory.

Studentská komora Rady vysokých škol podpořila protestní přerušení výuky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Stanovisko studentské komory ČTK tlumočil její mluvčí Petr Kadlec. Předsednictvo studentské komory podle něj vyzvalo své členy, zástupce jednotlivých vysokých škol, aby oslovili akademické senáty a vedení škol a uspořádali další obdobné akce, kde by mohli studenti spolu s akademickými pracovníky diskutovat o současných problémech vysokého školství.

Soud zastavil trestní stíhání obou obžalovaných v kauze Tutter

Obvodní soud pro Prahu 7 zastavil ve středu trestní stíhání dvou bývalých funkcionářů komunistického režimu. Státní zástupkyně je obžalovala z toho, že v roce 1966 zabránili trestnímu stíhání nacistického válečného zločince Wernera Tuttera. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu oba muže obvinil v únoru 2000, ale podle soudu byl jejich skutek již koncem roku 1999 promlčen. K vině osmdesátiletého Jaroslava Klímy, který v 60. letech působil jako náměstek ministra vnitra, a sedmasedmdesátiletého Jaroslava Davida, který v té době pracoval jako náměstek generálního prokurátora, se soud vůbec nevyjádřil. Státní zástupce i obžalovaní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Soud totiž zastává názor, že jejich čin je možné posuzovat jen podle zákona, který platil v šedesátých letech. Jeden ze základních právních principů totiž stanoví, že čin je nutné hodnotit podle předpisu, který byl účinný v době skutku. Na zneužití pravomoci veřejného činitele, ze kterého byli Klíma s Davidem obžalováni, se tehdy vztahovala desetiletá promlčecí lhůta.

ČSSD spokojena s postojem SPÖ, která odmítá referendum kvůli JETE

Členové poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické (ČSSD) po středeční návštěvě svých rakouských sociálnědemokratických kolegů (SPÖ) ve Vídni vyslovili spokojenost s postojem SPÖ, která odmítá iniciativu vládní krajině pravicové strany Svobodných (FPÖ) na vypsání podpisového referenda s cílem zabránit vstupu Česka do Evropské unie, bude-li jaderná elektrárna Temelín v komerčním provozu. "SPÖ podporuje rozšíření Evropské unie, staví se proti uspořádání referenda o rozšíření tak, jak to navrhuje strana Svobodných. My jsme toto jejich stanovisko přivítali," řekl ČTK předseda poslaneckého klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně českého parlamentu Bohuslav Sobotka.

Dolní Rakousy připravují další "protiatomový summit" o Temelínu

Po zahájení provozu v jihočeské jaderné elektrárně Temelín se v pátek uskuteční v dolnorakouském městě St. Pöltenu další "protiatomový summit" za účasti činitelů všech stran zastoupených v zemském sněmu a představitelů zemské vlády. Vedoucí rakouského týmu odborníků Wolfgang Kromp bude na této schůzce podle středční zprávy agentury APA referovat o prověřování bezpečnosti Temelína v rámci takzvaného procesu z Melku. Tématem má být také spolupráce Rakouska a České republiky v přeshraničním projektu alternativní energie. Dolnorakouský ministr životního prostředí Wolfgang Sobotka připomněl, že některé jaderné elektrárny poblíž rakouských hranic působí občanům velké starosti. To platí zejména o Temelínu, protože byl vybudován a uveden do provozu právě v době, kdy některé země už od jaderné energie odstupují.

Čeština bude první středoevropský jazyk pro zkoumání holocaustu

Čeština bude prvním středoevropským jazykem, pro který bude vyvinut počítačový program k hlasovému třídění zvukových vzpomínek těch, kteří přežili holocaust. Nahrávky shromáždila Nadace Šoa se sídlem v kalifornském Los Angeles, kterou založil v roce 1994 proslulý americký režisér Steven Spielberg. Na vývoj programu uvolnila částku 7,5 miliónů dolarů americká Národní nadace pro vědy. Peníze obdrží Univerzita Johna Hopkinse, Marylandská univerzita a společnost IBM. Zvukový archív obsahuje 51.000 rozhovorů zaznamenanými na videopásce v délce 116.000 hodin a ve třiceti jazycích. Profesor oddělení informatiky Hopkinsovy univerzity v Baltimoru Bill Byrne uvedl, že některé technologie umožňují analýzu už existujících nahrávek v angličtině. Byrne dodal, že první rok výzkumu bude věnován tomu, jak analyzovat rozhovory vedené v češtině.

Programy hlasového rozpoznávání existují už v mnoha jazycích, ale většina funguje jen v případě dokonalých nahrávek na základě omezeného počtu jasně vyslovených slov. Svědci holocaustu však hovoří často se silným přízvukem a výslovností přerývanou emocemi při vzpomínce na prožité utrpení.

Koncert měsíc po útoku na USA poděkuje vojákům, policii, Pražanům

Koncert hvězd české populární hudby "Jeden svět - měsíc poté" začne dnes v 16:00 na Staroměstském náměstí v Praze. Hudební akce se koná přesně měsíc po teroristickém útoku na USA. Program chtějí ministři silových resortů věnovat policistům, vojákům, hasičům, Pražanům i turistům, kteří byli omezeni bezpečnostními opatřeními u sídla Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) a v centru hlavního města. Zvláštní bezpečnostní oaptření byla po americké tragédii přijaty po celém světě. Na začátku koncertu se chystá ministr obrany Jaroslav Tvrdík ocenit medailemi vojáky, kteří se vrátili z mírové mise v Makedonii. V této zemi se podíleli na operaci NATO Hlavní sklizeň a chránili vrchní velitelství mezinárodní brigády. Ve vyhrocené situaci je Tvrdík nestihl navštívit, proto jim chce poděkovat touto formou.

Zemřela známá zpěvačka Judita Čeřovská

V úterý večer zemřela v pražské fakultní nemocnici na Karlově náměstí po dlouhé těžké nemoci ve věku 72 let zpěvačka Judita Čeřovská. V 60. letech ji proslavily hity Malý vůz, Dominik, Akropolis adieu či Můj ideál. Oznámil to zpěvaččin dlouholetý partner Ivan Smetáček. Čeřovská vyhrála v sedmadvaceti letech v pražském Slovanském domě soutěž amatérských zpěváků. Její slibnou kariéru zkomplikovala v roce 1959 těžká autonehoda, při níž utrpěla velmi vážná zranění. Zpěvačce se nicméně podařilo i po dvouleté odmlce prosadit svůj zajímavě zabarvený hlas na koncertech i v gramofonových nahrávkách. Před nedávnem se na komerčně úspěšném soundtracku Rebelové objevila její známá písnička Řekni, kde ty kytky jsou, kterou nazpívala v roce 1965. Autorkou textu byla Jiřina Fikejzová.

Předseda UEFA o Chvalovském: Respektujeme české zákony

Bývalý předseda Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský zřejmě zůstane ve výkonném výboru Evropské fotbalové unie až do léta příštího roku, kdy mu skončí volební období. Předseda UEFA Lennart Johansson se na tiskové konferenci po středečním jednání výkonného výboru v Praze vyhnul odpovědi na otázku, jestli Chvalovského absence v exekutivě představuje nějaký problém. Uvedl jen, že respektuje české zákony a tedy i to, že byla představitelům UEFA zakázána návštěva u Chvalovského, který ve vazbě čelí obvinění z mnohamiliónových podvodů. "Nejsme ani jeho příbuzní, ani jeho právníci. Proto chápu, že jsme byli odmítnuti a víc nemůžeme dělat," řekl Johansson a dodal, že ani přesně neví, z čeho byl jeho blízký spolupracovník a dlouholetý osobní přítel obviněn.

Ze sportu:

Další výhru a tři body získali fotbalisté Sparty Praha v třetím letošním vystoupení v Lize mistrů. Porazili na svém hřišti Spartak Moskva 2:0 a nadále jsou v čele skupiny H, navíc ještě neinkasovali branku ani žádnou žlutou kartu.

Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný je od 1. října zaměstnancem Dukly Praha a v listopadovém přestupním termínu by měl změnit klubový dres. Do nejúspěšnějšího českého oddílu se pětatřicetiletý atlet a od nynějška také sportovní instruktor vrací po osmi letech, naposledy byl od jara 1998 členem AC Start Karlovy Vary.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle slabé srážky. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia.