Zprávy Radia Praha

Vláda odložila privatizaci Telecomu a schválila zákon o zakázkách

Do konce března 2002 bude muset ministr financí oznámit vládě nového majoritního vlastníka Českého Telecomu. O odkladu termínu privatizace z konce října rozhodl kabinet na svém středečním zasedání. Vláda schválila i návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a rozhodla, že prodá svůj podíl ve společnosti Spolana holdingu Unipetrol za 569 miliónů korun. Ministři také přijali pravidelnou čtvrtletní zprávu o bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín.

Důvodem odkladu privatizace Telecomu je podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga delší vyjednávání o společném postupu při prodeji s konsorciem Telsource a jednání Telecomu o získání zbylých 49 procent v mobilním operátoru Eurotel. Pokud by jednání o Eurotelu skončila do konce listopadu, mohl by být podle něj inzerát nabízející akcie Telecomu zveřejněn do konce roku. Kabinet také uložil ministerstvu dopravy a spojů do května vypracovat návrh věcného záměru zákona, který umožní zpřístupnění místních sítí Českého Telecomu, tedy linek od ústředen k uživatelům, i konkurenčním operátorům.

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek má určit pravidla pro transparentní, jednoznačný a nediskriminační postup zadavatelů veřejných zakázek. Nový zákon má také stanovit právní rámec pro veřejné investování na principu oddělení hodnocení uchazečů a zájemců od posuzování a hodnocení nabídek.

Podle ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita však návrh i nadále obsahuje Evropskou komisí kritizovanou pasáž, jež umožňuje vládě zadávat státní zakázky v naléhavých situacích bez soutěže. Tuto možnost do zákona kabinet doplnil, přestože výjimky udělované vládou v otázce zadávání veřejných zakázek patří k hlavním bodům kritiky ČR ze strany Evropské komise.

Vláda vyhověla návrhu ministerstva financí a prodá svůj podíl 81,6 procenta v restrukturalizované akciové společnosti Spolana holdingu Unipetrol za 569 miliónů korun. Prodej státního podílu schválili ministři loni v říjnu. Unipetrol má do podniku po jeho převzetí podle vládního usnesení investovat tři miliardy korun.

Pravidelná zpráva o bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín konstatuje, že provozovatel Temelína, elektrárenská společnost ČEZ, zajistil ve třetím čtvrtletí jadernou bezpečnost tohoto zdroje. "Za celé období jsme nezaznamenali žádný výrazný nedostatek v zajištění jaderné bezpečnosti," řekla v této souvislosti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Vláda chce přitvrdit boj proti společensky i zdravotně nejnebezpečnějším drogám. Pozornost hodlá zaměřit na takzvané tvrdé drogy, především heroin, a s nimi spojenou kriminalitu. Kabinet vzal na vědomí materiál o dopadech protidrogové legislativy. Zároveň navrhl, aby drogy byly podle nebezpečnosti rozděleny do dvou, případně tří kategorií.

Ministři schválili návrh zákona o profesionální ozbrojené stráži přírody. Jeho cílem je sjednotit dosavadní roztříštěnou právní úpravu a nahradit jednou veřejnou stráží dosavadních pět - stráž přírody, mysliveckou, rybářskou, lesní a vodní. Stráž by měla být oprávněna například zjišťovat totožnost lidí, které přistihne při protiprávní činnosti, odebírat lovecké zbraně a nástroje, ulovené živočichy a přírodniny, zastavovat a kontrolovat vozidla. Bude moci také ukládat pokuty za přestupky.

Vládní kabinet odmítl návrh zákona pravicových poslanců, na jehož základě by vznikl Institut pro dokumentaci totality. Svůj nesouhlas vláda zdůvodnila tím, že návrh poslanců ODS, Unie svobody a KDU-ČSL je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, se smlouvou o přistoupení České republiky k EU i s Listinou základních práv a svobod. Návrh podle vládního kabinetu neodpovídá ani mezinárodním úmluvám, především smlouvě mezi Českem a Slovenskem o postupu při dělení majetku bývalé federace.

Prezident Havel přivítal pozitivní tón posudku Evropské komise

Václav Havel přivítal vstřícné hodnocení pokroku České republiky v přípravě na vstup do Evropské unie. Zprávu Evropské komise považuje za dobrou a vyváženou a souhlasí i s výhradami vůči České republice. Hodnotící zprávu Evropské komise předal ve středu odpoledne prezidentovi její velvyslanec Ramiro Cibrian. Podle Václava Havla je především důležité, že Evropská unie republiku označila ve zprávě za stát s fungující tržní ekonomikou a že Praha potvrdila své postavení na čele kandidátských zemí. Oceňuje také, že Česká republika může očekávat konec vstupních rozhovorů s Bruselem v roce 2002. Prezident ovšem souhlasí i s kritikou Evropské komise. Podle něj je zapotřebí urychleně přijmout zákon o státní službě, posílit administrativní kapacitu, aby se již přijaté zákony rychle uváděly v život.

Ramiro Cibrian: ČR a EU naleznou společné řešení pro ocelářství

Jednání České republiky a EU o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu by měla skončit dobrým výsledkem. "Jsem přesvědčen, že budeme spolu hledat a nalezneme dobrou režii pro tuto oblast," řekl ve středu na tiskové konferenci velvyslanec EU v ČR Ramiro Cibrian. "Teď není vhodný čas, abych řekl, zda částka kterou ČR má na mysli pro restrukturalizaci ocelářství je přijatelná nebo ne," uvedl. Suma státních peněz poskytnutých na záchranu hutí je jedním z jablek sváru mezi oběma stranami. ČR hodlá dát asi 22 miliard korun a představa EU je o více než deset miliard vyšší.

ČR dostala od EU v čerstvé hodnotící zprávě podle Cibriana dvě poselství, a to aby na "ocelářskou" scénu dále vstupoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pokračovala zmíněná jednání o podobě restrukturalizace. "Názory nejsou ještě stejné," prohlásil velvyslanec. Důležitost těchto jednání potvrzuje skutečnost, že se do Bruselu chystá na přelomu listopadu a prosince ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Ten se naopak domnívá, že nižší účast státu má být pro EU dobrou a nikoli kritizovanou zprávou.

Dohoda z Melku nemá být ve smlouvě ČR s EU, naznačil Cibrian

Vedoucí delegace Evropské komise Ramiro Cibrian ve středu také naznačil, že budoucí dohoda plynoucí z melkského procesu by neměla být součástí smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii. "Otázka Temelína není jako taková vstupní otázkou. To je bilaterální otázka mezi ČR a Rakouskem," odpověděl Cibrian na otázku, zda by měl být proces z Melku součástí přístupových dohod. Minulý čtvrtek tuto možnost v Bruselu navrhl rakouský kancléř Wolfgang Schüssel. Pověřenec rakouské vlády pro rozšíření EU Erhard Busek tento požadavek následně zmírnil s tím, že by to mohla být jedna z možností. Na základě jednání v Melku se Praha a Vídeň dohodly, že společně vyhodnotí bezpečnostní a ekologické parametry Jaderné elektrárny Temelín. Český ministr zahraničí Jan Kavan minulý čtvrtek uvedl, že melkský proces do smlouvy o přistoupení Česka k Evropské unii nepatří. Doufá, že Melk bude završen do konce roku a poté i uzavřena kapitola energetika, kterou Rakousko právě kvůli Temelínu blokuje.

Cibrian: EU doufá, že ČR nezahrne do privatizace přenosovou síť

Evropská unie doufá, že česká vláda bude respektovat rozhodnutí evropského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezahrnout přenosovou síť do privatizace elektroenergetiky. Naproti tomu EU nemá námitek ke zbytku privatizačního balíku s producentem ČEZ a sedmi distribučními společnostmi. Ve středu to na tiskové konferenci řekl velvyslanec EU v ČR Ramiro Cibrian. EU podle něj nepožaduje liberalizaci trhu s elektřinou před jeho privatizací. ČR bude ale muset přijmout řadu liberalizačních kroků, ke kterým se zavázala během vyjednávání s unií. "Velmi sledujeme uplatňování těchto příslibů," upozornil Cibrian. ČR určila k nelibosti EU bez výběrového řízení za poradce privatizace společnost Deloitte & Touche. "Evropská komise zdůrazňuje, že je důležité, aby veřejné zakázky v zemích, které se chtějí členy EU velmi brzy, se konaly se standardní průhledností a nediskriminací," prohlásil s tím, že nadcházející privatizace tyto požadavky potvrdí.

Václav Klaus se obává, že zpráva EK se stane předmětem politických her

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus není příliš spokojen se zprávou Evropské komise, kterou mu ve středu oficiálně předal vedoucí delegace Evropské komise Ramiro Cibrian. Klaus upozornil, že zpráva působí jako směs technického dokumentu a politického poselství a obsahuje velké množství nepodstatných detailů. Obává se rovněž toho, že zpráva se stane předmětem politických her mezi vládou a opozicí a opozicí samotnou. "Diskutovali jsem detaily této zprávy. Já ji zas tak pozitivně nevidím. Já se velmi zamýšlím nad tím, co je tato zpráva jako technický dokument a co je tato zpráva jako politické poselství," řekl po schůzce s Cibrianem Klaus.

Politolog Rupnik: Posudek EK je pozitivní, hlavním problémem korupce

Letošní hodnotící zpráva Evropské komise o přípravě České republiky na vstup do Evropské unie je podle francouzského politologa Jacquesa Rupnika stejně jako loňská v podstatě pozitivní. Největším problémem však zůstává korupce, řekl ve středu Rupnik v Paříži v rozhovoru pro ČTK. Hlavní rozdíl oproti loňské hodnotící zprávě spočívá podle něj v její jazykové formulaci. Loni bylo hodnocení komise také pozitivní, ale několik nepatrných významových posunů způsobilo rozsáhlou diskusi o celkovém vyznění zprávy, řekl Rupnik. Jako příklad uvedl hodnocení české ekonomiky. Loni EK uvedla, že ČR "lze považovat za fungující tržní ekonomiku", letos pak, že ČR "je fungující tržní ekonomikou". Letošní vyznění zprávy souvisí podle Rupnika s tím, že se přibližuje datum vstupu kandidátských zemí do EU. "Čím víc se přibližujete vstupu do unie, tak samozřejmě ta formulace je čím dál tím zdvořilejší a opatrnější," řekl politolog. Tento přístup podle něj souvisí s veřejným míněním v EU i za jejími hranicemi.

Petr Pithart věří, že konferenci parlamentů EU ovlivní posudky EK

Předseda Senátu Petr Pithart věří, že nadcházející konference předsedů parlamentů členských zemí Evropské unie a kandidátských zemí bude ve znamení pozitivních posudků Evropské komise. Na dvoudenní konferenci ve Stockholmu bude zastupovat český parlament, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková s ním proti původnímu záměru nepojede. Účastníci konference budou v pátek a v sobotu jednat mimo jiné o podobě a budoucnosti unie, tedy i jejímu rozšíření. I podle letošních posudků by nynějších 15 zemí EU mělo být doplněno o nové členské státy v roce 2004.

Temelín nesmí být překážkou vstupu ČR do EU

Bezpečnost jaderného reaktoru v Temelíně je závažná otázka, nesmí se však stát překážkou pro vstup České republiky do Evropské unie. Prohlásil to v Berlíně bývalý německý ministr zahraničí Klaus Kinkel u příležitosti předání vyznamenání "Prix du Mérite Européen" rakouské ministryni zahraničí Benitě Ferrerové-Waldnerové. Ani Rakousko nesmí Praze bránit ve vstupu do EU, protože případné veto by mělo zničující dopad na celý proces rozšiřování unie, uvedl Kinkel.

Jan Kavan předal Giulianimu šek na pomoc lidem postiženým terorismem

V nabitém programu si udělal ve středu chvilku newyorský starosta Rudolph Giuliani a osobně přejal ve své pracovně od ministra zahraničí Jana Kavana šek s více než 4,5 milióny korun (120.000 USD) na pomoc lidem postiženým teroristickými útoky z 11.září letošního roku. Jde o výtěžek sbírky, kterou pod názvem Humanitární pomoc New Yorku založily České centrum New York a Občanská iniciativa pro Evropskou unii. Jan Kavan předal Giulianimu dopis, v němž jemu a Newyorčanům vyjadřuje soustrast všem, kteří utrpěli útokem. Vedle sbírky ČR vyjádřila solidaritu se Spojenými státy pomocí při potírání terorismu. Giuliani za dar poděkoval a dotazoval se, kdo peníze daroval.

USA podle Vondry zareagovaly akcemi v Afghánistánu adekvátně

Reakce Spojených států na teroristické útoky z 11. září byla podle někdejšího českého velvyslance v USA Alexandra Vondry adekvátní. V diskusi uspořádané v Praze humanitární organizací Člověk v tísni Vondra na adresu amerického vojenského postupu v Afghánistánu řekl, že existují situace, kdy jeden stát má právo zasáhnout do záležitostí jiného a kdy suverenita státu není nade vše. Cílem spojenecké akce v Afghánistánu je podle Vondry potrestání viníků a vykořenění terorismu. Skutečnost, že se i na někdejším československém území školili teroristé, není podle něj v současných rozhovorech vedených Českou republikou "téma číslo jedna". "Ostudu už z toho nemáme, ale ví se o tom," poznamenal Vondra.

Mluvčí letectva: Závada, kvůli níž nelétají L-159, se objevila na více strojích

Závada, kvůli které zakázal šéf vzdušných sil lety na bitevnících L-159, se objevila na více strojích. Mluvčí letectva Petr Fajl ve středu sdělil, že při přebírání dvou nových L-159 u výrobce v Aeru Vodochody se v úterý projevilo náhodné přerušování signálu mezi hlavním řídícím počítačem motoru a diagnostickým zařízením letadla. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík o zákazu letů ve středu informoval poslance z výboru pro obranu a bezpečnost.

Ministr obrany minulý týden ostře kritizoval nedostatky projektu L-159, za který musí jeho resort zaplatit okolo 50 miliónů korun. Armáda má celkem získat 72 strojů, ale jejich předávání je ve skluzu. Tvrdík na velitelském shromáždění označil letouny L-159 za nespolehlivé a poruchové. "Z dosavadních poznatků a zkušeností se zaváděním letounu L- 159 do armády se tak zatím jeví tento letoun s určitou nadsázkou nebezpečnější více pro jeho uživatele než pro potenciálního nepřítele," řekl 5. listopadu ministr.

Kardinál Vlk: Uzavření smlouvy s Vatikánem vázne na ministerstvu zahraničí

Uzavření smlouvy o vztahu s katolickou církví mezi Českou republikou a Vatikánem vázne na ministerstvu zahraničí. Na středečním zasedání České biskupské konference v Hradci Králové to prohlásil kardinál Miloslav Vlk. V procesu uzavření této mezistátní dohody nenastal od září, kdy náměstka ministra zahraničí Martina Palouše vystřídal Pavel Vošalík, žádný posun, dodal Vlk. V létě se očekávalo, že by smlouva mohla být podepsána na podzim. Ve středu si kardinál netroufl datum podepsání smlouvy odhadnout.

Ruským vězňům pomáhalo při přípravě vzpoury asi deset dozorců

Na přípravě vzpoury rusky mluvících vězňů spolupracovalo kolem deseti pracovníků vězeňské služby. Uvedly to ve středu všechny tři celoplošné televize. "Domníváme se, že bude sděleno obvinění vůči zaměstnancům vězeňské služby v počtu deset, možná více," řekla televizi Nova ředitelka vězeňské služby Kamila Meclová. Policisté také zjistili, že vězni připravovali vraždu jednoho ze spoluvězňů, údajně vysoce postaveného bosse, který se nechtěl na vzpouře podílet. "Tato informace je pravdivá," potvrdila Meclová televizi Prima.

Chystané vzpouře, která měla skrýt útěk bossů ruskojazyčných mafií, v noci na pondělí zabránili policisté a příslušníci vězeňské služby. Nepokoje byly připravovány v 11 věznicích v celé republice. Vězni se na zorganizování vzpoury a útěku domlouvali podle pracovníků vězeňské služby mobilními telefony. Při razii u nich policisté našli i mobilní telefony, zbraně, provizorní žebříky a plány věznic, uvedla Nova.

Meclová na středeční tiskové konferenci uvedla, že vězeňská služba zpřísní režim 19 hlavním organizátorům vzpoury. Na přísnější bezpečnostní opatření v nápravných zařízeních potřebuje ředitelka věznic více peněz. Bezpečnostní rámy a rentgeny přijdou podle Primy na 50 miliónů korun. Dalších 250 miliónů korun je třeba na detektory mobilních telefonů.

Vyšetřovatel navrhl vazbu pro ředitele televize Nova Železného

Vyšetřovatel dal ve středu podnět ke vzetí ředitele soukromé televize Nova Vladimíra Železného do vazby. Železný je od úterý v cele předběžného zadržení. Podle mluvčí úřadu vyšetřování Soni Jindrákové návrh posoudí státní zástupce, který musí do 48 hodin od zadržení Železného rozhodnout, jestli soud o vazbu požádá. Vyšetřovatel Vladimír Machala zadržel Železného po úterním téměř šestihodinovém výslechu na policii. Učinil tak poté, co zmírnil dubnové obvinění Železného z poškozování věřitele na pokus o tento trestný čin.

Ředitel Novy je podezřelý, že se pokusil vystavením miliardové směnky lichtenštejnské nadaci Astrona Foundation způsobit firmě Central European Media Enterprises (CME) škodu zhruba 900 miliónů korun. CME se dříve podílela na chodu Novy a podle mezinárodní arbitráže jí má Železný zaplatit miliardu korun. Místo toho vystavil směnku nadaci Astrona.

Mumie z klatovských katakomb podstoupily rozsáhlou obnovu

Několikaměsíční rozsáhlou obnovu prodělaly letos mumie z klatovských katakomb. Unikátní soubor mumifikovaných těl, starých desítky až stovky let, napadly bakterie a plísně. Konzervátoři, chemici a toxikologové je museli odstranit. jedná se o zřejmě největší atrakcí města. V 80. letech sem ročně přišlo až 750.000 lidí, loni kolem půl miliónu. Mumie si může prohlédnout zhruba 50 lidí za hodinu, aby se v chodbách nenarušilo mikroklima.

Katakomby pod jezuitským kostelem na klatovském náměstí byly vyhloubeny v 17. století. V kryptách odpočívalo kolem 200 jezuitů, šlechticů a měšťanů. Systém větracích kanálů, který umožňoval konzervaci těl, byl ale při přestavbě v roce 1937 narušen. Tehdy se katakomby poprvé otevřely veřejnosti. Většina mumií podlehla zkáze a 160 jich bylo pohřbeno v hromadném hrobě. Časem byl větrací systém částečně zlepšen. Koncem 70. let podstoupily mumie první konzervaci. Původní proudění vzduchu v současné době simulují větráky v podzemí.

Ze sportu:

Čeští fotbalisté nedokázali potřetí v řadě postoupit na mistrovství světa. V odvetném utkání baráže prohráli s Belgií na Letné 0:1 a na šampionát postoupil jejich soupeř, který zvítězil stejným skóre také v prvním zápase v sobotu v Bruselu. O výhře Belgičanů rozhodl střídající Marc Wilmots, který v 86. minutě proměnil penaltu. V závěru zápasu neudrželi čeští reprezentanti nervy na uzdě a Pavel Nedvěd s Milanem Barošem byli po druhých žlutých kartách vyloučeni.

Basketbalistky Gambrinusu JME Brno prohrály ve třetím kole Evropské ligy se španělským týmem Ros Casares Valencie 64:72 a jsou v soutěži stále bez úspěchu. O prohře českých mistryň rozhodl nervózní výkon po změně stran, kdy kvůli chybám v rozehrávce ztratily jedenáctibodový náskok. Nejlepší střelkyní Brna byla se 13 body Stěpanovová, v týmu Valencie měla nejpřesnější mušku Johnsonová, která dala 21 bodů.

A na závěr ještě krátce o čtvrtečním počasí:

Skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty -1 až 3 stupně Celsia.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio