Zprávy Radia Praha

Poslanci schválili návrh ústavního zákona o referendu

Referendum, které lidem umožňuje přímo se vyjádřit k důležitým otázkám politiky státu, bude zřejmě konečně možné uspořádat. Poslanecká sněmovna těsnou většinou hlasů schválila vládní návrh ústavního zákona o referendu. Návrh nyní poputuje do Senátu. Pro návrh ústavního zákona se musí vyslovit tři pětiny všech poslanců, tedy 120 zákonodárců - právě tolik jich pro předlohu zvedlo ruku. Kromě hlasů ČSSD, KSČM, KDU-ČSL pomohlo přijmout zákon i sedm poslanců Unie svobody. Naopak ODS byla bez výjimky proti němu. Sněmovna přijala pozměňovací návrh občanského demokrata Marka Bendy, který zvyšuje minimální počet podpisů občanů nutný pro vypsání referenda ze 300.000 na 500.000. Neschválila už ale druhý Bendův návrh, který měl uzákonit minimální limit účastníků případného lidového hlasování. Těsně po hlasování začali poslanci tleskat, předsedající však ještě několik minut vyčkal, zda někdo verdikt nezpochybní.

Prezident Václav Havel letos udělil prvních osm milostí

Prezident Václav Havel letos udělil prvních osm milostí. Trest odpustil například muži, který byl za krádež a pokus o vraždu odsouzen ke 12 letům vězení. Vyplývá to z informací zveřejněných k nově uděleným milostem na internetových stránkách prezidentské kanceláře. Muž byl odsouzen za to, že ukradl 8400 korun, osobní doklady a navíc třikrát udeřil pohrabáčem do hlavy spícího člověka. Omilostněný muž si z dvanáctiletého trestu odpykal pět let. O milost prezidenta požádal kněz, který se odsouzeným mužem setkával ve vězení. Za udílení milostí bývá Havel často kritizován. Někteří odpůrci prezidentských milostí označují tuto výsadu za feudální přežitek. Loni Havel omilostnil 99 lidí. Od nástupu do funkce v roce 1990 udělil 1867 milostí.

Lidé kteří byli odvlečeni do sovětských táborů budou odškodněni

Čeští občané, kteří byli ve 40. a 50. letech minulého století odvlečeni do sovětských internačních táborů, budou odškodněni. Za každý měsíc internace by měli dostat 12.000 korun. Pokud tito lidé již nežijí, odškodnění budou jejich pozůstalí a potomci. Předpokládá to zákon, který přijala Poslanecká sněmovna. Ještě ho musí projednat Senát a podepsat prezident Václav Havel. Při hlasování sněmovny podpořilo přijetí zákona 115 ze 169 přítomných poslanců. Proti jich bylo 21. Pro zákon hlasovala naprostá většina přítomných členů KDU-ČSL, ODS a Unie svobody a část sociálních demokratů. Komunisté přijetí zákona nepodpořili. Vdovy, vdovci a děti odvlečených lidí dostanou jako odškodnění polovinu finanční částky, kterou by obdrželi jejich zesnulí rodinní příslušníci. Odškodnění odvlečených občanů navrhla skupina poslanců z KDU-ČSL a Unie svobody. Při odůvodňování předlohy v parlamentu uvedli, že z Čech a Moravy deportovala sovětská kontrarozvědka asi 1000 československých občanů. Do Československa se jich vrátilo asi 150. Československé orgány k nim přistupovaly jako k nedůvěryhodným lidem. Měli problémy získat zaměstnání a museli bydlet v místech, které jim stát nařídil. Mezi odvlečenými bylo mnoho občanů, kteří se narodili v Rusku, odkud emigrovali po bolševické revoluci v roce 1917. V Československu pak získali občanství a mnozí se významně uplatnili v různých oblastech společnosti. Autoři zákona upozornili, že tehdejší československá vláda proti deportacím občanů neprotestovala. Česká republika některým z nich pomohla už v roce 1997, kdy tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička rozhodl o úpravě důchodů těchto lidí a vdov či vdovců po nich.

Premiér Zeman kvůli ruskému dluhu ostře kritizoval postoj unie a lidovců

S ostrou kritikou na adresu stran bývalé čtyřkoalice kvůli problematice splácení ruského dluhu vystoupil předseda vlády Miloš Zeman. Podotkl, že umoření ruského dluhu je úspěšnou transakcí, kterou oceňuje i zahraničí. Nechápe proto postoj Unie svobody-DEU a lidovců, kteří podle něj jen kritizují, chovají se jako spasitelé, ale sami jsou neúspěšní. Premiér v Poslanecké sněmovně odpovídal na interpelaci šéfa unionistických poslanců Karla Kühnla ve věci zaplacení ruského dluhu. Strany bývalé čtyřkoalice, ale i místopředsedu ODS Ivana Langera Zeman v rozpravě obvinil, že jim nejde o faktickou znalost problematiky splácení ruského dluhu, ale chtějí se jen čtyři měsíce před volbami zviditelnit. Opozice trvale vládu vyzývá, aby odtajnila smlouvy o ruském dluhu. Rusko by mělo přitom do poloviny března část loňské smlouvy s Českem zveřejnit. Ruský dluh převážně z dob Sovětského svazu vůči Česku původně činil 3,6 miliardy dolarů, nyní je to zhruba 1,1 miliardy dolarů. Společnost Falkon Capital odkoupila pohledávku za Ruskem ve výši 2,5 miliardy dolarů za 22 procent hodnoty, tedy zhruba za 20 miliard korun. Peníze z ruského dluhu jsou součástí státního rozpočtu na letošní rok.

Prezident Agrární komory Hlaváček ostře kritizoval výši kompenzačních plateb

Prezident Agrární komory Václav Hlaváček ostře kritizoval návrh Evropské komise na výši subvencí pro zemědělce. Návrh zemědělcům v kandidátských zemích po vstupu do Evropské unie přisuzuje pouze část dotací ve srovnání s těmi, na jaké mají nárok zemědělci v členských zemích unie. Návrh podle něj porušuje princip rovného přístupu ke všem. "Za těchto podmínek nevidím další rozšíření EU jako řešitelné. Podmínky jsou totiž definovány tak, aby v České republice nebyla vyráběna žádná zemědělská produkce k potravinářskému použití a stala se z ní importní země," uvedl Hlaváček. Čeští zemědělci proto podle Hlaváčka svolali na duben do Brna setkání nevládních organizací všech kandidátských zemí. Na něm by měl být dohodnut společný postup při jednáních s EU o podmínkách v oblasti zemědělství. "Chceme, aby kandidátské země přijaly společné memorandum, ve kterém odmítnou poziční dokument a definují podmínky, za kterých jsou ochotny stát se rovnoprávnými členy EU," řekl Hlaváček. Setkání by se měl zúčastnit český premiér Miloš Zeman, státní tajemník Pavel Telička, ministři zemí Visegrádské čtyřky, Španělska, Německa a Rakouska. Evropská komise navrhla kandidátským zemím desetileté přechodné období pro takzvané přímé platby, hlavní formu evropských zemědělských podpor. V roce 2004 má být rolníkům v kandidátských zemích z tohoto titulu vyplacena čtvrtina částky, na niž by měli nárok. Příspěvek se má zvedat po pěti procentech v letech 2005 a 2006; sta procent má dosáhnout v roce 2013. S touto představou vyslovil nesouhlas i ministr zemědělství Jan Fencl. Nerovnocenné platby tuzemským zemědělcům z evropských fondů jsou podle něj nepřijatelné. Česko bude při jednáních trvat na rovném přístupu EU k českým rolníkům, dodal ministr.

Vstup republiky do EU podporuje méně středoškoláků než dříve

Vstup České republiky do Evropské unie podporuje méně středoškoláků než v minulých letech. Proti loňskému roku klesl jejich počet o 12 procent, se začleněním Česka do unie však nadále souhlasí tři pětiny studentů. Vyplývá to z výsledků šetření nadace Generace Evropa. Informace o postojích středoškoláků získali odborníci z 5027 dotazníků, které spolu s diářem, obsahujícím informace o EU, nadace zdarma distribuovala do středních škol a učilišť. Podobné průzkumy provádějí odborníci v České republice od roku 1999. Vstup do unie jednoznačně podporuje čtvrtina středoškoláků; odmítají ho pouze tři procenta. Vzrostl počet nerozhodnutých nebo těch, kteří s ním "spíše nesouhlasí". Zatímco začlenění "spíše nepodporuje" 11 procent mladistvých, více než čtvrtina studentů dosud neví, jak se v otázce vstupu rozhodnout. Do hodnocení se mohlo promítnout zhoršení vztahů s Rakouskem či vzrůstající nervozita před blížícími se volbami. Kromě postojů k začlenění republiky do unie odborníci dále zjišťovali, ke kterým zemím EU mají studenti nejlepší vztah či která z členských zemí podle nich nejvíce dbá na ekologii. Zatímco nejatraktivnější zemí je pro většinu žáků tradičně Francie, ochrana životního prostředí je podle nich největší prioritou pro Rakousko. Na hodnocení mohou mít vliv zejména rakouské protesty proti jaderné elektrárně Temelín. Přibližně 35 procent dotázaných se také domnívá, že Česká republika by mohla vstoupit do unie v roce 2005. O dva roky dříve by byl vstup reálný podle deseti procent studentů, o rok dříve podle 29 procent. Vstup v roce 2006 považuje za možný 16 procent žáků, zbytek odhaduje, že se uskuteční ještě později.

Ministr Gross nepotrestá policisty za nezákonnou prohlídku sídla Nomury

Ministr vnitra Stanislav Gross nepotrestá policisty za loňskou nezákonnou prohlídku pražské pobočky společnosti Nomura International, která měla podíl ve zkrachované Investiční a Poštovní bance. Gross odůvodnil své rozhodnutí různými právními názory na tuto věc. Za jeho postoj ho kritizoval místopředseda ODS Ivan Langer. Obvinil ho, že svým přístupem vybízí k tomu, aby policie nebyla garantem zákonnosti v zemi. Gross a Langer se kvůli policejní prohlídce sídla Nomury přeli při parlamentních interpelacích. Policie objekt prohledala loni v lednu. V listopadu ale Ústavní soud vyhověl stížnosti Nomury a dospěl k závěru, že prohlídka byla nezákonná. Podle soudu porušila základní právo firmy na nedotknutelnost soukromí. Problém policejní prohlídky spočíval v tom, že v budově, kde se uskutečnila, sídlila i jiná firma. K postupu policie při prohlídce ale ministr řekl, že chyba nebyla dramatická. Ústavní soud podle něj nevzal při svém rozhodování o stížnosti Nomury v úvahu všechna fakta. Langer si však myslí, že policisté měli být za prohlídku potrestáni. Soudí totiž, že každý, kdo poruší zákon, musí s trestem počítat. Gross dále poznamenal, že rozhodnutí Ústavního soudu o nezákonnosti policejní prohlídky nebude mít vliv na výsledek arbitráže, kterou Nomura vede s českým státem kvůli ochraně investic. Nomura požaduje za svou investici v IPB náhradu 30 až 40 miliard korun.

Předseda KDU-ČSL Svoboda je pro nestraníky na kandidátkách

Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda přivítal návrh partnerské Unie svobody-DEU, podle níž by volná místa na kandidátkách po ODA měli obsadit lidé z občanských iniciativ. I když z řad lidové strany zaznívají určité výhrady k dosazení nezávislých osobností, Svoboda princip otevření kandidátek zástupcům občanského sektoru považuje za správný. Ke jménům možných kandidátů, která se objevila v médiích, například ekologického aktivisty Jakuba Patočky, se blíže nevyjádřil. Zdůraznil ale, že ti, kteří by se nakonec objevili na společných kandidátkách, by měli respektovat principy Evropské lidové strany. Evropská lidová strana sdružuje křesťansko-demokraticky orientované strany z členských i kandidátských zemí EU, jejími přidruženými členy je KDU-ČSL i Unie svobody. Pochvalně se Svoboda vyjádřil jen o bývalém ministrovi školství Janu Sokolovi. Doplnění prázdných míst na kandidátkách o nezávislé osobnosti podpořilo i předsednictvo KDU-ČSL. Vedení strany zároveň vyzvalo vedení krajských organizací, aby o vhodných kandidátech jednala spolu s regionálními politiky US-DEU. V možné nedisciplinovanosti nezávislých kandidátů nevidí lidovecký předseda vážný problém.

Kontrolní systém odstavil první blok Temelína

Po zhruba třech týdnech stoprocentního výkonu odstavil ve čtvrtek ráno kontrolní systém první blok Jaderné elektrárny Temelín. Podle jejího mluvčího Milana Nebesáře pracovníci elektrárny zjišťují a analyzují příčinu odstavení reaktoru. "Podle dosavadních výsledků šetření nebyla narušena jaderná bezpečnost ani nebyly narušeny zásady radioaktivní ochrany," řekl k tomu ČTK mluvčí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Pavel Pittermann. "Stalo se tak při jedné z pravidelných zkoušek elektrozařízení, při které došlo k odpojení turbogenerátoru. Na to poté zareagoval limitační systém, který kontroluje dodržování parametrů zařízení elektrárny", dodal Nebesář. Etapa energetického spouštění s plným výkonem reaktoru začala 10. ledna a o den později reaktor poprvé dosáhl sta procent. Blok byl poté dvakrát odstaven, přičemž ve druhém případě bylo důvodem odstavení špatné fungování armatur v nejaderné části elektrárny. Obsluha stále nemůže provádět dynamické testy, při nichž se mění výkon turbosoustrojí. Dokončení všech zkoušek při plném výkonu reaktoru bude předcházet třítýdenní odstávka. Po uzavření této etapy čeká blok šestidenní nepřetržitý provoz a pak zkušební provoz. Ve druhém bloku Temelína je zařízení připraveno na zavezení paliva. ČEZ již předal většinu podkladů Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, který pokračuje v inspekci před zavezením paliva do reaktoru.

Rakouští odpůrci Temelína k novému odstavení elektrárny

Rakouští odpůrci české jaderné elektrárny Temelín podle očekávání označili nové odstavení prvního bloku elektrárny za potvrzení správnosti svých obav z provozu temelínských reaktorů a za doklad nutnosti trvalého ukončení provozu elektrárny. Nová porucha v Temelínu dokazuje, jak důležité je udržovat hrozbu vetováním vstupu Česka do Evropské unie pro případ, že elektrárna nebude trvale odstavena, prohlásila hornorakouská ministryně životního prostředí Ursula Haubnerová, která zastupuje v zemské vládě krajně pravicovou stranu Svobodných. Otto Gumpinger z Rakousko-českého protiatomového výboru prohlásil, že je špatným vysvědčením pro provozovatele Temelína, když bezpečnostní systém musel narychlo elektrárnu odpojit a oni tomu "bezradně přihlíželi". Poruchy v sekundárním okruhu vyvolávají obavy i o technický stav primárního okruhu, protože zařízení je třeba posuzovat jako celek, uvedl Gumpinger. Vyzval českou vládu, aby Temelín zcela vyřadila z provozu, a od rakouské vlády požadoval, aby trvala na plném objasnění události českou stranou. Není to žádná maličkost, komentoval událost mluvčí hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Josef Pühringer a označil za obzvlášť znepokojivé, že "nikdo nezná příčinu problému". Takovéto rychlé odpojení podle něj rozhodně nepatří k běžnému zkušebnímu provozu a naznačuje spíše závažné problémy. Ekologická mluvčí sociální demokracie Ulli Simová pak v této souvislosti především kritizovala "uspěchané" uzavření energetické kapitoly vstupních jednání ČR s EU, které podle ní vůbec nebylo nutné. Oslavovaná dohoda šéfů vlád obou zemí je naprosto nedostatečná, protože neřeší žádný z vážných bezpečnostních problémů elektrárny, tvrdí Simová.

ČEZ odmítl Faganovo tvrzení; australský uran prý nenakupuje

Elektrárenská společnost ČEZ odmítla tvrzení amerického právníka Edwarda Fagana, že palivo pro Temelín pochází z australských dolů, které vlastní japonská extremistická skupina. "ČEZ doposud žádný uran australského původu pro své potřeby nekoupil. V naprosto převažující míře uran nakupujeme od českého dodavatele, firmy DIAMO," reagoval na Faganovo prohlášení mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Právník, který zastupuje rakouské ekologické organizace, na středeční tiskové konferenci řekl, že podle dokumentů, které má k dispozici, uran na palivo pro Temelín pochází z Austrálie. Majitelem tamní důlní společnosti je pak podle Fagana japonská extremistická skupina, která v březnu 1995 vypustila v tokijském metru smrtící plyn sarin. Faganovy výroky odmítla i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle Kříže pak do poloviny roku 2001 ČEZ nemohl ani teoreticky uran australského původu nakupovat, protože mezi Českem a Austrálií nebyla uzavřena příslušná dvoustranná dohoda.

Škoda Fabia je potřetí nejlepším supermini časopisu What Car?

Za "supermini roku 2002" vyhlásil britský časopis What Car? Škodu Fabia 1,4 16v. Jak se píše ve zdůvodnění, Fabia získala potřetí za sebou cenu v anketě této odborné publikace, protože se jí letos podařilo odrazit těžkou konkurenci představovanou modely Ford Fiesta, Volkswagen Polo a Honda Jazz. Škoda Fabia byla tímto listem již vyhlášena "automobilem roku 2000" a "supermini roku 2001". Letošní hlavní cenu "automobil roku 2002" vyhrála nová Toyota Corolla. Podle zdůvodnění při udílení ceny pomohla Fabii k vítězství nad konkurencí její praktičnost kombinovaná s výbornou cenou, která je u tohoto modelu těsně pod 10.000 librami. Časopis oceňuje, že na silnici se Fabia lehce ovládá, motor poskytuje dostatečnou dynamiku.

Praha má jedno z deseti evropských center pro školení gynekologů

Jedno z deseti evropských školících center pro gynekology Gyncare působí na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Apolinářské ulici. Lékaři se zde učí endoskopickým metodám, jimiž operují bez řezu ve stěně břišní. Moderní miniaturní nástroje jim umožňují operovat jen v místním znecitlivění, tedy bez celkové narkózy, pacientka je tak operací zatížena jen minimálně. Centrum financuje velký výrobce hygienických a zdravotních pomůcek. Přednosta kliniky Jaroslav Živný řekl, že centrum bylo otevřeno loni na podzim, školí se zde nejen čeští lékaři, ale i jejich evropští kolegové. Podle Živného se laparoskopické metody užívají v Česku už deset, 15 let. Pomocí miniaturních speciálních přístrojů na klinice vyšetřují 1,5 roku.

Soud přerušil stíhání předlistopadového ministra vnitra

Obvodní soud Prahy 6 bude zjišťovat, zda lze pokračovat ve stíhání předlistopadového ministra vnitra Jaromíra Obziny. Trestní řízení s ním přerušil do doby, než bude jasné, zda jeho pokračování nebrání poslanecká imunita, které Obzina požíval v 70. a 80. letech. S rozhodnutím soudu nesouhlasí státní zástupkyně, která trvá na tom, že v okamžiku zániku poslaneckého mandátu zaniká také poslanecká imunita. Někdejší komunistický politik, který je obžalován za akci Státní bezpečnosti Asanace, byl v letech 1973 až 1989 členem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Nehledě na zkoumání dopadů Obzinovy poslanecké imunity pokračuje proces se čtyřmi jeho spoluobviněnými - vysokými funkcionáři předlistopadového ministerstva vnitra a StB. Žalobkyně ve své závěrečné řeči navrhla, aby jim soud uložil pouze podmíněné tresty, a to vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Věk obžalovaných se pohybuje mezi 72 a 78 lety. StB se v rámci akce Asanace v letech 1977 až 1985 zaměřila na vytipované signatáře Charty 77, které šikanováním i fyzickým násilím nutila k vystěhování z Československa. Podle obžaloby vydal Obzina příkaz k zahájení této akce. Soudkyně uvedla, že Obzinův spis pravděpodobně zašle k Nejvyššímu soudu v Brně, aby rozhodl, zda je jeho trestní stíhání vzhledem k poslanecké imunitě přípustné.

Ostatky Vlasty Buriana jsou vystaveny v pražském Rudolfinu

Od časného rána přicházeli pamětníci a obdivovatelé nezapomenutelného humoru Vlasty Buriana do pražského Rudolfina, aby při příležitosti převozu jeho ostatků na vyšehradský hřbitov uctili jeho památku. Postáli v tichém zamyšlení, mnozí z nich položili kytičku a kondolenční archy se plnily jejich podpisy i poznámkami. Urny s popelem krále českých komiků a jeho ženy Niny jsou instalovány ve smutečně vyzdobeném foyer takzvaného kočárového vchodu budovy. Jsou u nich věnce ministerstva kultury, Městských divadel pražských - Divadla Komedie a krajanů ze západní Austrálie. Je tam i věnec fotbalového klubu Sparta Praha, v jehož barvách tento gólman v letech 1914 a 1915 chránil branku v desítkách prvoligových zápasů, a Společnosti Vlasty Buriana. Možnost poklonit se odkazu velkého herce, který zemřel před 40 lety, mají Pražané i v pátek dopoledne. Poté budou urny převezeny na Vyšehrad a po smuteční bohoslužbě uloženy do nově vybudovaného hrobu. Záštitu nad akcí převzal ministr kultury Pavel Dostál, podle něhož se herec vrátí "mezi českou elitu, kam bezesporu patří". Částkou 200.000 korun podpořil výrobu náhrobku.

Ostravský daviscupový los dopadl podle představ českých tenistů

Souboj Jiřího Nováka s Andrém Sa otevře duel tenistů České republiky s Brazílií v 1. kole Světové skupiny Davisova poháru. Úvodní dvouhra začne v ostravském Paláci kultury a sportu v pátek ve 13:30. Poté na kurt nastoupí Bohdan Ulihrach, český hráč číslo dvě, a brazilská jednička Fernando Meligeni. V sobotní čtyřhře změří od 11:30 síly Jiří Novák s Davidem Riklem a Fernando Meligeni s Andrém Sa. Český tým přijal los se znatelnou spokojeností. "Je to dobré," prohlásil stručně, leč výstižně nehrající kapitán Jan Kukal. Trenéra jen zaskočilo, že před Simonim dostane v páteční dvouhře přednost Fernando Meligeni. Nejzkušenější brazilský tenista sice zastává roli týmové jedničky, ale na umělém povrchu není zdaleka tak nebezpečný jako na antuce. Vyplnilo se i další české přání. Bitvu rozehraje Jiří Novák, který tak bude mít více času na regeneraci sil před sobotní čtyřhrou. Kukalův brazilský protějšek Ricardo Acioly objasnil, že dvojici pro páteční dvouhry sestavil na základě momentální formy a zkušeností. Brazilský kapitán zároveň připustil, že povrch je na brazilské zvyklosti velmi rychlý.

A ještě krátce o počasí v České republice:

Bude oblačno, přechodně až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Denní teploty: 4 až 8 stupňů Celsia.