Zprávy Radia Praha

Vláda schválila akční plán zaměstnanosti pro letošní rok a návrh zákona o státních hranicích

Akční plán zaměstnanosti pro letošní rok schválila v pondělí česká vláda. Podle mluvčího kabinetu Libora Roučka je průběžnou a systémovou aktualizací Národního plánu zaměstnanosti postaveného na stejných principech. Ten vláda schválila už v květnu 1999. Hlavními pilíři plánu jsou podpora zaměstnanosti, podnikání a schopnosti podniků a zaměstnanců přizpůsobit se změnám spolu s prosazováním rovných příležitostí pro všechny. Za jeho plnění odpovídá podle Roučka nejen ministerstvo práce a sociálních věcí, ale podílí se na něm celkem osm resortů, krajští hejtmani, přednostové okresních úřadů a primátoři.

Týž den vládní kabinet schválil návrh zákona o státních hranicích, který upravuje jejich vyznačování, výkon státní správy a práva a povinnosti majitelů a uživatelů nemovitostí v tříkilometrovém hraničním pásmu. Ministr vnitra Stanislav Gross na tiskové konferenci uvedl, že v prvních třech letech bude realizace nového zákona vyžadovat ročně o 21 miliónů korun více na výdajích z rozpočtu. Po prvních třech letech by podle ministra mělo být nové označení hranic už hotovo, a náklady by tedy měly poklesnout. Zákon o státních hranicích stanoví například pokuty za ničení či odstraňování hraničních znaků, řekl ministr Gross Českému rozhlasu ještě před jeho projednáváním vládou. Nová norma má nahradit již osmdesát let starý zákon, který byl již v mnohém nevyhovující, uvedla rozhlasová stanice.

Vláda také přijala usnesení, kterým schválila statut Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Norma, kterou předložil ministr zemědělství Jan Fencl, upravuje především organizační uspořádání fondu. Na tiskové konferenci to oznámil mluvčí vlády Libor Rouček. Fond nahradil na základě zákona o SZIF Státní fond tržní regulace v zemědělství 11. srpna loňského roku. Jeho úkolem je přijímat opatření a zavádět tržní pořádky ke stabilizaci zemědělských a potravinářských trhů.

Schválen byl také návrh zákona, na jehož základě by se měly od příštího roku počítat sazby spotřebitelských úvěrů. Účelem zákona je jednotná úprava pravidel pro sjednávání spotřebitelského úvěru.

Poslanecký návrh zákona, aby dětské domovy místo nově vzniklých krajů opět zřizoval stát, vláda v pondělí odmítla. Na tiskové konferenci o tom informoval místopředseda vlády Pavel Rychetský. Vláda k tomuto návrhu podle něj zaujala negativní stanovisko mimo jiné proto, že už jsou hotovy rozpočty nových krajských samospráv. "Jinými slovy, sotva se odstartovaly kraje a přenesly se na ně některé působnosti, už je zde poslanecká iniciativa, která chce některé působnosti dát zpět státu," poznamenal Rychetský.

Zdravotní stav prezidenta Václava Havla se zlepšil, v nemocnici zřejmě ale zůstane do konce týdne

Prezident Václav Havel se cítí lépe a v nemocničním pokoji začal v rámci možností úřadovat, řekl v pondělí novinářům jeho mluvčí Ladislav Špaček. Václav Havel podle něj například písemně poděkoval kuvajtskému emírovi za pohostinnost a za zapůjčení letadla na zpáteční cestu do České republiky. Právě návštěvu Kuvajtu musel před týdnem prezident kvůli zdravotní indispozici přerušit. Po příletu odjel rovnou do nemocnice.

Nová antibiotika, která lékaři v neděli naordinovali prezidentu Václavu Havlovi, zřejmě zabrala. Podle zprávy prezidentova lékaře Ilji Kotíka, nestoupla Václavu Havlovi v noci na pondělí teplota a příznivější je i poslechový nález na plicích. Právě to podle Kotíka dokládá oprávněnost změny léků. "Pan prezident strávil klidnou noc, cítí se lépe," uvedl Kotík v pondělní zprávě lékařského konzilia. Doplnil, že i nadále lékaři s prezidentem pokračují v intenzivní dechové rehabilitaci. Ilja Kotík je přesvědčen o tom, že současný stav prezidentu Havlovi umožní koncem tohoto týdne odchod z Ústřední vojenské nemocnice do domácího ošetřování na zámku v Lánech.

ODS kritizuje vládu za to, že ústupky EU s nikým nekonzultovala

Občanská demokratická strana je znepokojena rozhodnutím vlády vzdát se při vyjednávání o vstupu ČR do Evropské unie několika žádostí o přechodná období, čímž chce kabinet jednání o přistoupení k unii usnadnit. Výkonná rada ODS v pondělí označila tento krok za naprosto nečekané a v "naší zemi nediskutované ústupky vlády". Místopředseda ODS Ivan Langer na tiskové konferenci strany také oznámil, že občanští demokraté vyzývají vládu, aby informace o jednání s EU, dohodnutých podmínkách vstupu a jejich dopadech "nadále neskrývala".

Praha Evropské komisi oznámila, že v kapitole energetika netrvá na žádosti o odklad liberalizace trhu s elektřinou do roku 2005. V oblasti daní nežádá už o dočasné používání nižší sazby daně z přidané hodnoty na telekomunikační služby a menší spotřební daně na pohonné hmoty. ČR se rozhodla zříci také několika žádostí o dočasné úlevy v oblasti ochrany životního prostředí.

"Není pravda, že došlo k ústupkům, a není pravda, že tato věc není vůbec konzultována," řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády vicepremiér Vladimír Špidla ke kritice ODS. Jednání o vstupu ČR do EU podle Špidly ministr zahraničí Jan Kavan konzultuje se všemi politickými silami. O opuštění některých přechodných období nelze podle vicepremiéra hovořit jako o ústupcích, nýbrž jako o konstatování, že je již ČR nepotřebuje, protože "situace se změnila do té míry, že nemají vůbec žádný vnitřní smysl".

ODS si chce vyjasnit, jaké záměry má ČSSD s opoziční smlouvou

Výkonná rada ODS v pondělí rovněž vyzvala politické grémium strany, aby se sociální demokracií neprodleně začalo jednat o dalším osudu opoziční smlouvy a tolerančního patentu. Občanské demokraty k tomu vedou poslední vyjádření některých představitelů ČSSD, kteří otevřeně hovoří o možném konci smlouvy mezi oběma stranami. "ODS si všímá posunu názorů v ČSSD," prohlásil na pondělní tiskové konferenci ODS její předseda Václav Klaus. Ten na otázku, zda ODS vstupuje do jednání s úmyslem opoziční smlouvu doplnit, či zrušit, neodpověděl.

ČSSD se podle svého místopředsedy Vladimíra Špidly na jednání o opoziční smlově již chystá. "Jsme připraveni jednat o smlouvě jako takové, o jejím plnění a o všech okolnostech, které s ní souvisejí," reagoval na pondělní tiskové konferenci po zasedání vlády na výzvu ODS Špidla.

Ed Fagan vyzývá ČEZ a Westinghouse k předložení dokumentů o Temelíně

Známý americký právník Ed Fagan, který se proslavil jako úspěšný advokát obětí nacismu, v pondělí vyzval českou stranu a dodavatele technologie do Jaderné elektrárny Temelín, firmu Westinghouse, aby do 20. března předložila dokumenty potvrzující bezpečnost jihočeské elektrárny. Fagan ale odmítl upřesnit další kroky, které hodlá udělat v případě nezveřejnění požadovaných dokumentů.

ČEZ: Zveřejnění dokumentace JETE by porušilo obchodní tajemství

Společnost ČEZ nemůže sama zveřejnit podrobnosti technické dokumentace k Jaderné elektrárně Temelín. V úvahu musí vzít stanovisko firmy Westinghouse, která je dodavatelem technologie pro elektrárnu. "My dokumentaci zveřejnit nemůžeme, protože je to v režimu obchodního tajemství," řekl v pondělí na dotaz ČTK tiskový mluvčí a.s. ČEZ Daniel Častvaj. Podle něj se ČEZ případného soudního procesu za odstavení jihočeské jaderné elektrárny neobává.

Reaktor prvního bloku Temelína bude nastartován do konce týdne

Reaktor prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín, který je odstaven od 17. ledna, bude znovu nastartován do konce tohoto týdne. Mluvčí elektrárny Milan Nebesář v pondělí ČTK řekl, že již v úterý nebo ve středu začne personál prohřívat sekundární okruh bloku, v němž se tepelná energie páry přeměňuje na energii elektrickou. "Pracovníci elektrárny a jejích dodavatelů v současnosti dokončují tepelnou izolaci na potrubí a montáž posledního z regulačních ventilů," upřesnil mluvčí. Na potrubí již je podle něho přivařeno všech 44 zpevňujících prstenců, které by měly odstranit jeho nepřípustné vibrace. Kvůli nim vedení Temelína zahájilo revizi dříve, než bylo původně plánováno.

Experti EU by měli mít zprávu o jaderných zařízeních v květnu

Zřejmě začátkem května by měli experti členských zemí Evropské unie na jaderné otázky odevzdat Radě ministrů EU a Evropské komisi zprávu o bezpečnosti jaderných zařízení v kandidátských zemích. Bude jedním ze stěžejních podkladů pro vypracování konečných společných stanovisek "patnáctky" vůči kandidátům v kapitole "energetika" a mimo jiné významně ovlivní rakouský postoj k České republice.

Pracovní skupina byla zřízena v prosinci poté, co stálá Skupina pro jaderné otázky předložila Radě EU zprávu, v níž stanovila metodologii postupu a vypočítala, o jaké dokumenty a jiné údaje se mají odborníci ve své práci opírat. Jejich úkolem je dospět k závěru, zda jaderná zařízení v kandidátských zemích odpovídají parametrům "vysokého stupně bezpečnosti"; pokud ne, mají navrhnout, co a jak je třeba vylepšit.

Jan Kavan usiluje o funkci předsedy Valného shromáždění OSN

Ministr zahraničí Jan Kavan usiluje o získání křesla předsedy Valného shromáždění OSN v letech 2002 až 2003. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Aleše Pospíšila je míra pravděpodobnosti, že by poprvé od vzniku OSN mohla v čele valného shromáždění stanout Česká republika, vysoká. O otázce předsednictví ve VS OSN jednal Kavan i při své zatím poslední zahraniční cestě v Jihoafrické republice, z níž se vrátil v neděli. Podle mluvčího přijel ministr z jihu Afriky s příslibem podpory pro budoucí české předsednictví i od viceprezidenta Jacoba Zumy.

Předsedou valného shromáždění je nyní Fin Harri Holkeri, na kterém se dohodla skupina států ze západní Evropy několik měsíců před oficiální volbou v OSN. Valné shromáždění volí svého předsedu jmenovitě na počátku pravidelného zářijového zasedání. Jednoroční mandát předsedy VS OSN je předmětem rotace mezi pěti skupinami zemí. Před Holkerim byl předsedou shromáždění Namibijec Theo-Ben Gurirab, zastupující africké státy.

Ministr Vetchý jednal na Srí Lance o spolupráci, dohodu ale neuzavřel

Ministr obrany Vladimír Vetchý jednal ve čtvrtek a v pátek s představiteli Srí Lanky o vojenské a obchodní spolupráci, avšak neuzavřel s nimi žádnou dohodu. ČTK to v pondělí řekl mluvčí ministerstva obrany Milan Řepka. Ten dodal, že Vetchý na setkáních se srílanskou prezidentkou a ministryní obrany Čandrikou Kumaratungovou, ministrem zahraničí Lakšmanem Kadirgamarem a dalšími činiteli poukázal na zkušenosti české armády s mírovými misemi OSN a NATO a s přípravou odborníků na boj proti účinkům zbraní hromadného ničení. V této souvislosti nabídl výcvik srílanských vojáků v českých výcvikových zařízeních.

ČR byla v posledních letech pro Srí Lanku významným zdrojem zbraní a vojenské techniky. Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) ČR loni na Srí Lanku dodala mimo jiné 16 raketometů RM-70 a 41 tanků T-55, které byly původně v zásobách české armády.

MZV k Iráku: Nejsme pro silová řešení, argumenty ale registrujeme

Ministerstvo zahraničí v pondělí v souvislosti s americko-britským leteckým útokem na Irák uvedlo, že není stoupencem silových řešení, ale že "registruje argumenty", které k zásahu vedly. Američané s Brity v pátek zaútočili na některé irácké vojenské cíle. Akci, která si podle Bagdádu vyžádala tři životy, vysvětlili zvýšenou činností Iráčanů proti letounům, které kontrolují takzvaná bezletová pásma na jihu a severu země.

Ministerstvo obrany: Cvičení krizového řízení NATO skončilo dřív

Letošní ročník štábního cvičení krizového řízení Severoatlantické aliance CMX 2001 skončilo o dva dny dřív, než se předpokládalo. Na základě pondělního doporučení Severoatlantické rady nařídil ministr obrany Vladimír Vetchý cvičení ukončit v 16:00, protože jeho úkoly byly splněny. Cílem cvičení, které se odehrávalo na fiktivním ostrově, bylo pověření procedur a postupů orgánů krizového řízení NATO.

Za úsilí o propuštění poděkoval v pondělí slovenské diplomacii Jan Bubeník

Jan Bubeník poděkoval slovenské diplomacii za úsilí, díky kterému se spolu s Ivanem Pilipem dostal po třech týdnech z kubánského vězení. Bubeník na semináři o lidských právech na Kubě prohlásil, že k pádu Castrova režimu by přispěla "revize" sankcí proti této ostrovní republice. Embargo je totiž podle Bubeníka posledním stéblem, kterého se Castrův režim drží.

Filipínské úřady obvinily Češku z ekonomické sabotáže a podvodu

Jednu Češku a 13 dalších cizinců obvinily filipínské úřady z ekonomické sabotáže a podvodu. Podle české konzulky ve filipínské Manile Jany Chaloupkové zadržela tamní policie celou skupinu v noci na sobotu. Vyšetřovatelé tvrdí, že v zemi pracovali bez povolení. Jejich zaměstnavatele policie obvinila z pokusu podvodně prodat akcie v hodnotě statisíců dolarů. Pokud se vina české občanky prokáže, hrozí jí až doživotní vězení.

ČR a Ukrajina omezí kvůli nelegálním přepravám osobní dopravu

Pouze na zvláštní povolení budou moci automobiloví dopravci s vozidly pro šest až devět osob včetně řidiče od března provozovat přepravu osob mezi ČR a Ukrajinou. Důvodem opatření je podle vyjádření ředitele odboru silniční dopravy ministerstva dopravy Jiřího Konečného - na internetových stránkách resortu - snaha omezit nelegální přepravy lidí mezi oběma státy. Ilegální přepravy přitom fungují zejména směrem do ČR.

Začala výstavba části dálničního obchvatu Plzně Sulkov-Útušice

Stavební dělníci v pondělí odpoledne zahájili výstavbu části dálničního obchvatu Plzně v úseku Sulkov - Útušice, který tvoří zhruba 41 procent z více než 20 kilometrů délky celého obchvatu. Na daném úseku by se mělo začít jezdit v květnu 2003, koncem téhož roku by měla být celá stavba dokončena.

Jana Bobošíková podala trestní oznámení na Jiřího Balvína kvůli mzdám v ČT

Bývalá ředitelka zpravodajství České televize Jana Bobošíková podala v pondělí trestní oznámení na prozatímního ředitele ČT Jiřího Balvína. Podle Bobošíkové se Balvín dopustil trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, protože vyplatil mzdy stávkujícím zaměstnancům i těm, kterým "byl vedením ČT zrušen pracovní poměr".

Jiří Balvín v reakci na tuto informaci ČTK řekl, že se poradil s právníky dříve, než o vyplacení mezd rozhodl. "Jsem přesvědčen, že jsem se nedopustil žádného...protiprávního kroku," uvedl. Zároveň zdůraznil, že pracovníkům, nespokojeným s vedením bývalého ředitele Jiřího Hodače, pracovní poměr zrušen nebyl. Výpovědi dala Bobošíková některým nespokojeným zaměstnancům po vypuknutí stávky na sklonku loňského roku. Balvín je ale považuje za neplatné. "Nebyl jim zrušen pracovní poměr," zdůraznil.

Jana Bobošíková opustila televizi 15. února. Předtím jí Balvín nabídl místo v kontrolním odboru ČT. Bobošíková mu ale vzkázala, že odchází, protože nesouhlasí s jeho způsobem řízení ČT, kdy se podle ní nechává zcela vláčet odboráři, zpronevěřuje ČT jejímu poslání, poškozuje koncesionáře a porušuje zákony. Balvína do čela ČT zvolili poslanci 9. února, aby uklidnil situaci v tomto veřejnoprávním médiu. Den na to zaměstnanci ČT ukončili téměř šestitýdenní stávku, kterou odstartovalo jmenování Jiřího Hodače do čela ČT.

Pořadatel ankety Rypák roku chce Zemanovi cenu doručit i na úřad

Přímo na Úřad vlády může premiér Miloš Zeman v úterý dostat vařenou vepřovou hlavu, která je hlavní cenou v internetové anketě Rypák roku. Pokud si totiž Zeman pro cenu za vítězství v prvním ročníku hlasování o "nejneomalenějšího politika" nepřijde do Malostranské besedy, kde je připraveno vyhlášení, profesionální číšník mu ji odborně přepraví na dřevěné podložce na Úřad vlády, řekl v pondělí ČTK organizátor ankety Miroslav Jandora.

Na cenu Rypák roku lidé navrhli 18 politiků ze všech parlamentních politických stran, jejichž výroky je nejvíce zvedly ze židlí. Zeman o vařenou prasečí hlavu soupeřil například s předsedou Unie svobody Karlem Kühnlem, šéfem komunistů Miroslavem Grebeníčkem a vedoucím svých poradců Miroslavem Šloufem. Ten však skončil až na samém konci výsledkové listiny. Internetové stránky www.rypak.cz navštívilo od konce loňského března 34.000 lidí ze všech koutů země.

Wajda a Škvorečtí převezmou 1. dubna v Praze ceny Nadace Pangea

Cenu Nadace Pangea "Za úsilí o nápravu věcí lidských" přijede na přelomu března a dubna do Prahy převzít legenda polského filmu Andrzej Wajda. Na slavnostním večeru 1. dubna v Divadle na Vinohradech současně s ním převezmou tuto cenu, která je udělována od roku 1992 ve dvou kategoriích - národní a mezinárodní, také manželé Zdena Salivarová a Josef Škvorecký. Tvůrce 44 filmů - Andrzej Wajda, který v březnu oslaví 75. narozeniny, se stane po švédském režisérovi Ingmaru Bergmanovi druhým filmařem oceněným Pangeou.

Cena je inspirována podobně jako činnost Nadace Pangea, odkazem osobnosti a díla Jana Amose Komenského a není vázána jen na vynikající profesní výkony, ale zahrnuje i etický přesah tvorby či díla a kontinuitu občanských postojů laureáta. Mezi těmi, kteří v 90. letech tuto poctu převzali, byli vedle Bergmana například Jiří Suchý, Pavel Tigrid, Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Foglar, ale i francouzský oceánograf Jacques-Yves Cousteau.

Do dražby půjde v sobotu další část Waldesovy sbírky

Už jednadvacátou část výtvarných děl ze sbírek meziválečného podnikatele Jindřicha Waldese, restituovaných z Národní galerie v Praze, nabídne v sobotu v dražbě v pražském hotelu Intercontinental aukční dům Meissner- Neumann. Celkem půjde do dražby 615 plastik, obrazů, grafik a starožitných předmětů. Jindřich Waldes byl úspěšným předválečným podnikatelem, jehož továrna byla po okupaci přejmenována na Koh-i-noor. Sbírka čítající 8000 předmětů vznikla především díky přátelství továrníka s výtvarníkem Františkem Kupkou.

Města, jež dostaly věnem české královny, chystají putovní výstavu

První společnou putovní výstavu chystají letos královská věnná města v České republice - tedy města, která dostaly věnem české královny. Expozice, která by měla sloužit především jako nabídka historických zajímavostí v těchto městech, bude zahájena v květnu v Hradci Králové. Podklady pro výstavu musejí jednotlivá muzea a městské úřady připravit do konce února.

Restaurátoři "opravují" mumie v klatovských katakombách

První rozsáhlou obnovu podstupují v současnosti asi tři desítky až několik set let starých mumií z katakomb v Klatovech. Unikátní soubor mumií totiž před časem napadly bakterie a plísně, které je nutné odstranit. Specializovaná firma, která si přímo v katakombách zřídila improvizovanou laboratoř, musí mumie nejen odborně prozkoumat, ale hlavně mechanicky očistit, dezinfikovat a stabilizovat.

Katakomby pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce na klatovském náměstí byly vystavěny v roce 1656 zároveň se základy kostela. V kryptách pod kostelem odpočívalo kolem 200 mumifikovaných těl šlechticů, jezuitů a jiných klatovských osobností.

Za sedící sochu Lenina nový vlastník v dražbě nabídl 407.000 Kč

Za 407.000 korun prodal v pondělí v dražbě pardubický magistrát sedící dvoutunovou bronzovou plastiku Vladimíra Iljiče Lenina, která stála v letech 1976 až 1990 na místním náměstí Republiky. Lenin od akademického sochaře Štěpána Kotrby by měl být součástí vznikajícího muzea totality, které chce vybudovat nová majitelka sochy Libuše Sommrová z Brna. "Zatím již máme 15 soch včetně byst, vhodné místo pro vznik muzea však teprve hledáme," řekla ČTK Sommrová. Dodala, že na nákupu exponátu se podílí její zahraniční společník. Ve sbírce již mají například sochy Josifa Vissarionoviče Stalina, Klementa Gottwalda a rovněž Lenina, avšak stojícího.

V Los Angeles začíná výstava o zrodu středoevropských metropolí

Zrodu urbanismu a moderních středoevropských metropolí soustředěných kdysi v habsburské monarchii je věnována putovní výstava, zahájená v úterý v prestižním losangeleském Muzeu J.Paula Gettyho. Výstava zahrnuje jedinečné soubory nákresů, modelů, fotografií, plakátů, knih a archívních snímků, z nichž mnohé se dostávají do Spojených států poprvé od pádu komunismu v roce 1989. Výstava nazvaná "Utváření velkoměsta: Moderní architektura ve střední Evropě, 1890-1937" ukazuje nástup architektonických idejí, které se projevily po celé habsburské monarchii v posledních desetiletích její existence a provázely počáteční desetiletí nových středoevropských republik usilujících ovšem o jejich přizpůsobení místním, národním odlišnostem. Expozice, která představuje Vídeň, Budapešť, Temešvár, Záhřeb, Lublaň, Lvov, Krakov a Prahu, se představila v české metropoli na přelomu let 1999 a 2000; z Los Angeles poputuje do Vídně.

Sport

Se štěstím se fotbalisté Sparty propracovali k výhře v prvním jarním ligovém kole. Na svém stadiónu sice porazili Brno 1:0, ale svým výkonem nepřesvědčili. Fotbalisté pražské Slavie porazili poslední Plzeň 3:1.

Česká běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová opouští dějiště mistrovství světa v klasickém lyžování a odletí se léčit z virózy domů. V pondělí dopoledne se zdálo, že Neumannová v Lahti zůstane s tím, že by případně mohla nastoupit do páteční štafety. Její stav se ovšem nezlepšil, naopak v pondělí večer měla horečku.

Krátce o úterním počasí:

Oblačno, občas sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 stupňů Celsia.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio