Zprávy Radia Praha

Prezident Havel dobral antibiotika

Prezident Václav Havel, jenž po téměř dvoutýdenním pobytu v nemocnici zatím stále odpočívá na zámku v Lánech, přestal užívat antibiotika a připravuje se na pracovní program. Už ve čtvrtek se na Pražském hradě sejde se slovenským prezidentem Rudolfem Schusterem. Václav Havel je v dobré kondici, řekl ve středu ČTK prezidentův osobní lékař Ilja Kotík. Prezident bude podle Kotíka ale nadále pokračovat v dechové rehabilitaci. Pacienti s potížemi, které trápí i Havla, absolvují dechová cvičení v postatě neustále. Za prezidentem dojíždějí rehabilitační pracovníci. Kromě toho Havel užívá léky, které mu usnadňují odkašlávání, a vitamíny.

Český prezident byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice 12. února se zánětem průdušek. Kvůli zdravotním problémům musel nenadále ukončit návštěvu zemí Blízkého východu. Původně měl již po týdnu nemocnici opustit. Jeho stav se náhle zhoršil, a lékaři mu proto doporučili pobyt v nemocnici o několik dní prodloužit.

Jan Kavan jednal ve Slovinsku

Český zájem na dalším rozšiřování NATO, jehož summit se bude příští rok konat v Praze, vyjádřil ve Slovinsku ministr zahraničí Jan Kavan. Po první části Kavanových jednáních s jeho slovinským protějškem Dimitrijem Rupelem to v Lublani na dotaz ČTK řekl náměstek ministra zahraničí Hynek Kmoníček. Kavan na úvod jednodenní návštěvy Slovinska jednal s Rupelem o rozšiřování Evropské unie a o možnostech dalšího rozvoje vzájemných česko-slovinských hospodářských vztahů. Při setkání s prezidentem Milanem Kučanem ministr Kavan odmítl možnost užší středoevropské spolupráce pod vedením nějaké konkrétní země, například Rakouska. S návrhem "strategického partnerství" mezi středoevropskými zeměmi přišla v minulosti rakouská ministryně zahraničí Benita Ferrerová-Waldnerová.

Evropská komise znepokojena vývojem makroekonomických ukazatelů v ČR

Evropská komise je před letošní klíčovou hodnotící zprávou, kterou začne záhy zpracovávat, znepokojena nedobrou předpovědí vývoje makroekonomických ukazatelů v České republice. Podle zdrojů v Bruselu již Evropská komise několikrát signalizovala, že jí dělají starost prognózy prohlubování obchodního deficitu i schodku platební bilance. Praha na tyto signály reaguje zatím klidně. Státní tajemník Pavel Telička začátkem února v Bruselu poukázal na to, že ČR dnes už je otevřenou knihou - vše je spočítáno, nikde nevisí nějaké skryté nedoplatky. Ze struktury deficitů vyplývá, že jsou obvykle odrazem krátkodobých výkyvů, například cen ropy. A jejich absolutní výši lze pokrýt prostředky z přímých zahraničních investic.

Šedá ekonomika v ČR pod průměrem kandidátů do EU

Mírně pod průměr kandidátských zemí na vstup do Evropské unie se řadí Česká republika odhadovaným podílem tzv. šedé ekonomiky na HDP. V jedenácti kandidátských zemí tvořila v roce 1997 stínová ekonomika v průměru 11,2 procenta HDP, v ČR šlo zhruba o deset procent. Vyplývá to ze srovnání, které provedl Evropský statistický úřad Eurostat. Jak ČTK řekl ředitel odboru ročních národních účtů Českého statistického úřadu Vítězslav Ondruš, jde o výsledky projektu Eurostatu zahájeného před třemi lety. Jeho cílem bylo zjistit "úplný" hrubý domácí produkt a vyčíslit tak tzv. nezjištěnou ekonomiku. Nezjištěná ekonomika zahrnuje kromě šedé ekonomiky i část, kterou nelze postihnout ze statistických důvodů. Samotnou šedou ekonomiku statistické úřady člení na skrytou z ekonomických důvodů, neformální, nelegální a ostatní nepokryté oblasti. Velikost nezjištěné ekonomiky v zemích 11 uchazečů o členství Eurostat vyčíslil v průměru na 14 procent, v ČR na 12 procent.

Evropská komise upřesnila námitky proti zákonu o ČNB

Evropská komise v minulých dnech sdělila Praze připomínky k zákonu o České národní bance (ČNB), který vstoupil v platnost od 1. ledna. Zákon byl kritizován už v loňské hodnotící zprávě a vláda ČR se zavázala navrhnout do konce března jeho novelu. Požádala proto komisi o upřesnění jejích námitek. ČNB obdržela zprávu komise toto pondělí, potvrdil ČTK Pavel Zúbek z tiskového oddělení centrální banky s tím, že ČNB ji nyní bude analyzovat. Jak již dříve uvedl guvernér ČNB Zdeněk Tůma, konečné stanovisko EK bude podkladem pro přípravu další novely, která by měla vyřešit problematické body. Podle nejmenovaného evropského zdroje by další platnost zákona v dosavadním znění mohla vrhnout na ČR nedobré světlo a mít vliv na pojetí příští hodnotící zprávy, která bude zveřejněna v listopadu.

Exekutivě EK vadí způsob odvolávání guvernéra ČNB a členů její rady. Považuje za nepřípustné, aby tato pravomoc byla svěřena témuž orgánu, který je jmenuje, totiž vládě, bez možnosti dotčeného se odvolat proti takovému rozhodnutí k nezávislému soudu. Jako umělé a nepraktické se Evropské komisi jeví rozdělení rozpočtu ČNB na dvě části, provozní a investiční. Soudí, že je v praxi vyloučeno takto tyto složky odlišovat. Za nepochopení úlohy centrální banky označuje komise povinnost konzultací ČNB s vládou o stanovení směnného kursu a inflačního cíle.

Investiční pobídky by neměly platit po vstupu ČR do EU

Česká republika zlepšila legislativu týkající se konkurenčního prostředí, musí však dále přibližovat legislativu pravidlům Evropské unie. Týká se to především pravidel poskytování státní pomoci a investičních pobídek, uvedl na středečním semináři o investičních pobídkách zástupce Evropské komise Stephane Ouaki. "Investiční pobídky či jiná státní podpora by neměly být platné po vstupu České republiky do EU," uvedl. EK podle něj kladně hodnotí přijetí zákona o státní pomoci, který je platný od května loňského roku. Je však nutné dotvořit fungující právní rámec týkající se všech subjektů, tedy i státních orgánů, dodal Ouaki.

Poslanecká sněmovna posoudila několik zákonů

Poslanecká sněmovna přes nesouhlas poslanců ODS propustila do druhého sněmovním čtení vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Cílem předlohy je podle ministra financí Pavla Mertlíka sladit principy kontroly veřejných prostředků a kontroly využívání finančních prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí s právem Evropské unie. Uvedený zákon je podle Mertlíka nezbytný pro uzavření kapitoly "finanční kontrola" v rámci jednání s EU. ČR měla šanci uzavřít tuto kapitolu do konce loňského roku, promarnila ji však, když Poslanecká sněmovna 28. listopadu zákon o finanční kontrole po jeho vrácení Senátem jen těsným poměrem hlasů neschválila.

Poslanci všech parlamentních stran, vyjma KSČM, společně do zákona o politických stranách a hnutích navrhli, aby státní příspěvek za mandát poslance či senátora činil 900.000 korun ročně. Poslanci tak reagovali na úterní rozhodnutí Ústavního soudu, který na návrh prezidenta Václava Havla zrušil tu část zákona o politických stranách, jímž sněmovna příspěvek zvýšila z půl miliónu na milión korun ročně. Poslanci v rámci novely zákona o politických stranách dále navrhli, aby se stálý roční státní příspěvek pro stranu, která získala v posledních volbách alespoň tři procenta hlasů, zvýšil na šest miliónů korun (původně tři milióny korun). Za každou desetinu procenta nad tříprocentní hranici má strana získat 200.000 korun (původně 100.000 korun). Horní hranice příspěvku je přitom stanovena na deset miliónů korun (původně pět miliónů korun).

Sněmovna učinila první krok k dalšímu fungování zdravotních registrů, kde jsou shromažďovány například údaje o onkologických pacientech a transplantacích. Jejich další existenci ohrožuje nový zákon o ochraně osobních údajů. Podle něj mohou podobné soubory dat od června existovat pouze na základě zákona. Poslanecký návrh novely zákona o péči o zdraví lidu, jehož další projednávání sněmovna podpořila, to umožňuje.

Sněmovna přes odpor ODS a části Unie svobody schválila návrh novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který zvýší příliv peněz do zdravotnictví o 3,2 miliardy korun ročně. Novela zvyšuje vyměřovací základ pro platbu státu za státní pojištěnce, což jsou třeba důchodci, ze 2900 na 3250 korun. Vládě má také umožnit valorizovat tuto položku pouhým nařízením, nikoli zákonem.

Poslanecká sněmovna přijala novelu trestního zákona, podle níž bude možné trestat pachatele znásilnění bez ohledu na pohlaví jejich oběti. Předloha rovněž podrobněji rozlišuje výši trestů za znásilnění podle věku oběti. Podle současného zákona je možné uvěznit pachatele výslovně jen za znásilnění ženy při souloži. Přijatá novela má naproti tomu umožnit potrestání pachatelů znásilnění bez ohledu na pohlaví oběti. To znamená, že by za něj mohli být stíháni nejen muži, ale i ženy. Novela navíc umožní trestat nejen vynucenou soulož, ale i vynucený orální a anální sex či hlazení a masáž těla s použitím vibrátorů a jiných nástrojů.

Kontroverzní poslanecký návrh zákona, jehož cílem je prohlášení stavby obchvatu Plzně za veřejný zájem, schválila Poslanecká sněmovna. Část poslanců je přitom přesvědčena, že návrh je nejen zcela nekoncepční, ale navíc je v rozporu s právními normami. I ministr životního prostředí Miloš Kužvart o něm dříve řekl, že je v rozporu s několika zákony a Ústavou, a zamítavě se k němu vyjádřila také vláda. Podle ekologické organizace Děti Země se zákon může dostat až k Ústavnímu soudu. Poslanec a předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek soudí, že sněmovna zvolila "velmi nešťastné řešení", které je precedentem pro další pokusy o vyvlastnění.

Rozpočtový výbor zvýšil rozpočet Senátu o 17 miliónů korun

Sněmovní rozpočtový výbor na žádost senátního hospodářského výboru zvýšil rozpočet Senátu o 17 miliónů korun. Poslanci rovněž rozhodli o tom, sněmovna bude poslancům hradit poplatky za telefonování a připojení k internetu až do výše 6000 korun (původně 5000). Výbor rovněž přijal usnesení, kterým zvýšil platy asistentů poslanců ze současných 22.200 na 23.500 korun.

Petr Pithart: EU se přílivu pracovníků z ČR a Maďarska bát nemusí

Předseda maďarského parlamentu János Áder a předseda Senátu Petr Pithart se shodli, že obavy Evropské unie z velkého přílivu pracovních sil z České republiky a Maďarska jsou neopodstatněné. Po středečním jednání s Áderem to Pithart řekl ČTK. Komisař pro rozšíření EU Günter Verheugen v lednu uvedl, že v oblasti vyjednávání o volném pohybu pracovních sil očekává v příštích měsících pokrok. Podle Evropské komise by tato kapitola mohla a být s nejpokročilejšími kandidáty uzavřena do konce roku, pokud se podaří včas vymyslet koncepci pro příhraniční oblasti nynějších členských zemí.

Senát odmítl zavést do zákona přísnější tresty pro sprejery

Senát zamítl návrh novely trestního zákona, který by umožnil daleko přísněji trestat takzvané sprejery. Ti by za poškozování cizího majetku mohli být potrestáni pokutou, nebo až osmi lety vězení. Návrh se nyní vrací do dolní komory, která může senátní veto přehlasovat. Po více než dvouhodinové diskusi se většina senátorů shodla v tom, že postih sprejerů umožňují již existující zákony. Přiklonili se k názoru, že je naivní a nesystémové čelit sprejerství jako závažnému společenskému jevu zpřísněním represe a kriminalizací.

Horní parlamentní komora schválila poslaneckou novelu zákona o soudních exekutorech, která má zlepšit postavení věřitelů. Norma umožní, aby majetkové nároky mohli vymáhat i soukromí exekutoři. Exekutoři by měli být organizováni v samostatné profesní komoře exekutorů, přičemž jmenovat by je mělo na návrh této komory ministerstvo spravedlnosti. Novela dále zavádí exekuce obchodního podílu v obchodní společnosti, exekuci členských práv a podílu podílníka v družstvu.

Senát souhlasil se zpřísněním podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Občané, kteří odejdou do předčasného důchodu, jsou nyní zvýhodněni a mají celkově o zhruba deset procent vyšší penzi než ti, kteří do důchodu odejdou po dosažení důchodového věku, řekl senátorům ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Novela podle něj usiluje o odstranění "přehnané výhodnosti" pro předčasné důchody.

ČR jedná o dodávkách 150 autobusů Karosa pro Bělehrad

ČR může významně zvýšit vývoz do Jugoslávie, která se zotavuje po loňském zrušení mezinárodních sankcí, zejména dodávkami dopravních prostředků a energetických zařízení. "Jednali jsme o komerčních dodávkách 150 nových autobusů Karosa pro Bělehrad," řekl v Bělehradu ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr po jednání s představiteli vlády JSR. Grégr předal ve středu deset Karos jako dar ČR. Česko by rovněž mělo dodávat do JSR tramvaje.

Bavorský premiér vyzývá k zajištění bezpečnosti Temelína

Premiér německé spolkové země bavorska Edmund Stoiber vyzval k zajištění bezpečnosti české jaderné elektrárny Temelín. Při středečním tradičním masovém shromáždění jeho konzervativní Křesťanskosociální unie (CSU) v Pasově ale na rozdíl od protestujícího Rakouska připomněl, že je pro mírové využívání jaderné energie. "Temelín musí být stejně bezpečný jako bavorské elektrárny," volal Stoiber před 8000 účastníky mítinku stoupenců CSU. Stoiber svým příznivcům připomněl lednový příslib premiéra Miloše Zemana v Mnichově, že pokud mezinárodní experti dospějí k názoru, že Temelín nedosáhne evropské bezpečnostní úrovně, nebude zapojen do sítě.

Úpravy potrubí v Temelíně byly úspěšné, zkoušky mohou pokračovat

Úpravy potrubí turbíny prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín, které měly minimalizovat jeho nepřípustné vibrace, byly podle výsledků testů úspěšné. Vedoucí konstrukční skupiny společnosti Škoda Energo pro temelínskou elektrárnu Jan Vosejpka ČTK řekl, že provedená opatření potlačila nepříznivé frekvence. To ve svém důsledku znamená i potlačení vibrací. "Pokračujeme v primárním okruhu, kde se provádí test rozložení výkonu v aktivní zóně," uvedl tiskový mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Po ukončení testů požádá temelínská elektrárna Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení zvýšit výkon reaktoru až na 45 procent a postoupit tak do další podetapy energetického spouštění.

Vasil Bilak stane před soudem

Bývalý komunistický činitel Vasil Bilak stane před soudem 28. března. Oznámila to slovenská média s odvoláním na příslušnou soudkyni. Termín neveřejného přelíčení stanovil bratislavský krajský soud. Bývalý první tajemník ÚV KSS a nynější bratislavský důchodce Bilak (83) čelí obviněním za údajné pozvání intervenujících armád do bývalého Československa v roce 1968 a za finanční delikty. Bývalý člen komunistického politbyra byl obviněn z několika trestných činů již před rozdělením československé federace. Po jejím rozpadu se stal občanem SR a vyšetřování převzala slovenská generální prokuratura. Ta jej loni v březnu obžalovala z vlastizrady a několika dalších trestných činů, spadajících pod zákon na ochranu míru, jakož i z porušování závazných pravidel hospodářského styku a z ohrožení devizového hospodářství.

Premiér Zeman se má omluvit novináři Brezinovi a zaplatit mu 300.000

Městský soud v Praze rozhodl, že premiér Miloš Zeman se musí v tisku omluvit novináři Ivanu Brezinovi za to, že ho bez důkazů nařkl z korupce. Zeman je rovněž povinen uhradit soudní výlohy a Brezinovi zaplatit odškodnění 300.000 korun. Premiér předloni v červnu tvrdil, že Brezina psal články ve prospěch jaderné energetiky za peníze elektrárenské společnosti ČEZ. Premiér, který se jednání nezúčastnil ve čtvrtek uvedl, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. "Každý, kdo se odvolává, logicky věří, že uspěje, i když uznávám, že korupce je nejobtížněji dokazatelný trestný čin, protože je to jediný trestný čin, na němž mají zájem obě strany," řekl Zeman.

Zeman již v minulosti prohrál několik soudních sporů na ochranu osobnosti. Nejznámější jsou žaloby, které na něj podali místopředseda ODS Miroslav Macek a někdejší předseda rozpočtového výboru sněmovny za ČSSD Jozef Wagner. Oběma se již omluvil.

Sčítací komisaři skončili s rozdáváním dotazníků

Sčítací komisaři ve středu naposledy rozdávali dotazníky ke sčítání lidu, bytů a domů. V nich mají lidé na území České republiky vyplnit údaje platné ke středeční půlnoci. Pokud by některá domácnost formuláře přece nedostala, má si je vyžádat přímo od komisaře nebo na obecním úřadu. Pokud se komisaři žádného z členů domácnosti kvůli jejich dlouhodobé nepřítomnosti nepodařilo zastihnout, vyplní dotazníky sám podle dostupných údajů z evidence obyvatel a od správce domu. Vyplněné dotazníky se začnou vybírat ve čtvrtek 1. března a všechny by měly být odevzdány do 14 dnů. Ti, kdo z jakýchkoli důvodů nechtějí dotazníky odevzdat "svému" sčítacímu komisaři, je mohou předat v zalepené obálce obecnímu úřadu nebo na okresním pracovišti ČSÚ.

Skončil masopust a Popeleční středou začíná předvelikonoční půst

Čtyřicetidenní předvelikonoční půst začal na Popeleční středu v katolické církevní tradici. Navazuje na masopust, který skončil v úterý. Přijetí "popelce" - znamení popelem udělovaného knězem na čelo - je při mších symbolem kajícnosti, vyznáním viny a hříchu a vůle věřících vnitřně se očistit. "Mše na Popeleční středu patří k nadstandardně navštěvovaným obřadům," řekl ČTK mluvčí katolické církve Daniel Herman. Půst se podle něj dodržuje buď "klasicky" vynecháváním masa v jídelníčku, nebo alternativně: například nepoužíváním auta, zdržením se kouření či třeba "ekologicky" - vyčištěním zeleně.

Ze sportu:

Čeští fotbaloví reprezentanti remizovali v přípravném utkání ve Skopje s Makedonií 1:1. Obě branky padly v prvním poločase. Domácí tým se dostal do vedení po Hristovově trefě z 34. minuty, tři minuty před poločasem vyrovnal Pavel Kuka.

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let v přátelském utkání v Blšanech s Polskem dvakrát prohrávali, ale výraznou herní převahu po změně stran přece jen proměnili ve výhru 4:2. O branky vítězů se podělili Vachoušek, Baroš, Jiránek a Zelenka.

Vrchní státní zastupitelství předalo soudu návrh na uvalení vazby na předsedu Českomoravského fotbalového svazu a podnikatele Františka Chvalovského. Soud má podle zákona 24 hodin na to, aby o návrhu žalobce rozhodl. ČTK to řekl státní zástupce Jaroslav Dolejší. Vzhledem k tomu, že si soudce před tímto rozhodnutím musí prostudovat Chvalovského vyšetřovací spis, který obsahuje zhruba 500 stran, padne verdikt o jeho dalším osudu ve čtvrtek.

Nynější kouč Sparty Praha Michal Ježdík povede českou basketbalovou reprezentaci mužů minimálně do 30. června roku 2002. Rozhodl o tom na svém zasedání výkonný výbor České basketbalové federace, který dal Ježdíkovi v konkursu přednost před slovenským trenérem Štefanem Garbou.

Vedení českého extraligového klubu Sparta Praha propustilo po vzájemné dohodě trenéra Miloše Říhu. V současnosti sedmý tým tabulky tak do konce sezóny budou koučovat dosavadní asistenci František Výborný a Pavel Hynek, kteří Spartu vedli společně před Říhovým příchodem. Říha na lavičce Sparty vydržel pouze tři měsíce, neboť jej úřadující mistr angažoval 25. listopadu, poté co byl propuštěn z Karlových Varů.

Daniel Málek, úspěšný olympionik ze Sydney a majitel kompletní sbírky cenných kovů z prosincového mistrovství Evropy v krátkém bazénu ve Valencii, byl zvolen nejlepším plavcem České republiky za rok 2000 a po dvou letech se vrátil na trůn. Zlínského prsaře nedal v anketě Českého svazu plaveckých sportů pouze jediný z 41 trenérů a funkcionářů na první místo. Na druhé pozici skončila Ilona Hlaváčková a třetí místo patří Květoslavu Svobodovi.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy sněžení, v nížinách déšť se sněhem, ojediněle mrznoucí déšť. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 stupňů Ceslia, na horách kolem -1 supně Ceslia.