Zprávy Radia Praha

Česká vláda schválila několik návrhů zákonů

Vláda schválila návrh zákona o ochraně ovzduší, podle kterého původce znečištění musí uhradit škodu. Zákon by měl rovněž umožnit odklad plateb za znečišťování v těch případech, kdy znečišťovatel zahájí práce směřující ke snížení emisí škodlivých látek. Během jednání kabinetu to řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Zákon o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému by měl nahradit dosavadní tři zákony upravující tuto problematiku. Jeho cílem je podle Roučka rovněž uvést do souladu českou legislativu s právem Evropské unie a promítnout do právního řádu ČR požadavky plynoucí z mezinárodních smluv a protokolů, jimiž je ČR vázána.

Kabinet rovněž schválil návrh věcného záměru zákona o finanční prokuratuře. Zároveň uložil ministru financí Pavlu Mertlíkovi předložit vládě do konce června paragrafované znění zákona. Finanční prokuratura jako speciální instituce by měla zajišťovat ochranu majetkových zájmů státu. Zejména by měla poskytovat právní služby při hospodaření s majetkem státu a státních organizací. V případech vymezených zákonem by stát zastupovala před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se jeho majetku. Finanční prokuratura bude také hospodařit s majetkem okresních úřadů po jejich předpokládaném zániku.

Novela azylového zákona, kterou schválila vláda, má urychlit vyřizování žádostí běženců o udělení azylu v takových případech, kdy jsou zjevně neopodstatněné. Návrh stanoví především lhůtu, ve které musí kompetentní orgán o zjevně nedůvodných žádostech rozhodnout. V souladu s předpisy evropských společenství rovněž rozšiřuje okruh žádostí, které se jako nedůvodné posuzují. Rozšířen má být počet míst, kde cizinci mohou prohlášení o azylu učinit. Ministerstvo vnitra navrhuje upravit zákon tak, aby bylo možné zamítnout neopodstatněné žádosti například už v tranzitním prostoru letiště.

Vláda uložila ministru financí Pavlu Mertlíkovi, aby do jejího příštího zasedání zpracoval právní rozbor výběru poradců pro privatizaci elektroenergetiky a plynárenství. Mertlík má zároveň na základě právního rozboru zrušit výsledek obou soutěží. Výkonný výbor Fondu národního majetku totiž v případě plynárenství nedal na doporučení meziresortní výběrové komise a vítěze určil sám. Výkonný výbor vybral jako poradce státu při privatizaci plynárenství sdružení Salomon Brothers International Limited a Citibank. Pro elektroenergetiku FNM vybral společnou nabídku firem Deloitte and Touche a N.M. Rothschild and Sons Limited.

Čtyři regionální distributory energií stát nebude privatizovat před prodejem balíku energetických a balíku plynárenských firem. Vláda tak zamítla návrh ministra financí Pavla Mertlíka, který chtěl čtyři distribuční firmy, v nichž stát nemá majoritu, privatizovat zvlášť. Ministerstvo financí připravilo materiál, který navrhoval samostatnou urychlenou privatizaci Pražské energetiky, Pražské plynárenské, Jihočeské energetiky a Jihočeské plynárenské.

Česká národní banka přejde od příštího roku na cílení celkové inflace. Pro rok 2002 stanovila cíl mezi třemi až pěti procenty, uvedl guvernér ČNB Zdeněk Tůma. ČNB zároveň určila i cíle pro další roky až do roku 2005. "Do roku 2005 předpokládáme klesající trajektorii na úroveň dvou až čtyř procent," uvedl Tůma. Inflační cíl ČNB schválila vláda. Česká národní banka používá inflační cílení od roku 1998. Dosud však cílila tzv. čistou inflaci, která nezahrnuje změny regulovaných cen a nepřímých daní.

Vláda vyjádřila souhlas, aby konsorcium TeleDanmark a Deutsche Bank bylo vyzváno k dopracování nabídky na koupi 51procentního podílu státu v Českých radiokomunikacích (ČRa). Jednání v této věci povede poradce a koordinátor, společnost ABN AMRO Rotschild, spolu s vyhodnocovací komisí pro privatizaci ČRa. Vláda uložila ministru financí Pavlovi Mertlíkovi zajistit, aby poradce vyzval konsorcium TeleDanmark a Deutsche Bank k dopracování nabídky a výsledek jednání předložil vládě do 15. května 2001.

Spory vzniklé při provádění platebního styku se budou podle návrhu ministerstva financí řešit v České národní bance. Rozhodla o tom vláda. Půjde například o spory klienta s bankou kvůli pozdnímu plnění, kvůli výběru z účtu klienta neoprávněnou osobou či škody vzniklé klientovi při nefunkčnosti bankomatů. ČNB původně s řešením sporů na vlastní půdě nesouhlasila, což odůvodňovala možným konfliktem zájmů. Proto navrhovala vznik institutu na způsob ombudsmana vně ČNB, na který by se mohl každý se svou stížností obrátit. Ministerstvo financí a ostatní resorty ale nepovažovaly zřízení nové instituce za nutné.

Craig Stapleton: Dodatek k rezoluci o Kubě bez dopadu na vztahy ČR-USA

Český dodatek k návrhu rezoluce OSN o porušování práv na Kubě nebude mít podle nově jmenovaného velvyslance Spojených států v Praze Craiga Stapletona dopad na česko-americké vztahy. ČR navrhla k rezoluci dodatek kritizující americké hospodářské embargo vůči Kubě jako neúčinné. Spojené státy se proti dodatku ohradily a zdůraznily, že je pro ně nepřijatelný. Washington uvalil na Kubu hospodářské sankce počátkem šedesátých let jako odpověď na znárodnění amerického majetku na ostrově. Stapletona jmenoval prezident George Bush velvyslancem v pátek. Ve funkci ho musí ještě schválit Senát. Stapleton uvedl, že by rád byl v České republice počátkem léta, nejlépe už 4. července, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti.

Spojené státy se táží samy sebe, zda Česko nepřecenily

Zaskřípání v americko-českých vztazích v souvislosti s rezolucí OSN k porušování lidských práv na Kubě je podle českého velvyslance ve Spojených státech Alexandra Vondry "špičkou" dlouhodobějšího přehodnocování postoje USA k chování Česka na mezinárodní scéně. "Od určité doby si Američané kladou otázku, jestli si o nás nemyslili něco lepšího, než jsme," řekl Vondra v rozhovoru pro Český rozhlas. Velvyslanec v této souvislosti zmínil problémy České republiky při plnění závazků, které sama dala Severoatlantické alianci. USA podle něj také váhají, zda Česku dávat "některé informace důvěrné povahy, aby pak nepronikaly někam jinam".

Předsedkyně finského parlamentu klade důraz na národní parlamenty

Význam národních parlamentů pro rozhodování, které souvisí se členstvím zemí v Evropské unii, zdůraznila předsedkyně finského zákonodárného sboru Riitta Uosukainenová. Po pondělní schůzce s předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem prohlásila, že národní parlament by měl kontrolovat všechna rozhodnutí, která ze země vycházejí směrem k EU. "Ještě před vstupem do EU je velmi důležité upravit politický systém tak, aby veškerá moc zůstala v národním parlamentu, aby národní parlament kontroloval všechna rozhodnutí, která ze země vyjdou směrem k EU. Je pozdě toto zařizovat ve chvíli, kdy země je již členem EU," řekla finská politička, která zahájila třídenní návštěvu České republiky.

Uosukainenová ocenila, že ČR udělala při přibližování k EU mnoho dobrých kroků. Za jednu z mála oblastí, kde mají ČR a Finsko rozdílné názory, označila obrannou politiku. Česko je totiž na rozdíl od Finska členem NATO. "My, Finové ctíme právo každého národa na to zvolit si svoji cestu i v této otázce," řekla. Pro Finsko je podle ní "dostatečným řešením" program Partnerství pro mír. "Našli jsme mnoho podobných pohledů na věc a já věřím, že jsme udělali opět malý krůček k dobrým česko-finským vztahům," komentoval schůzku s předsedkyní finského parlamentu Klaus. Oba podle něj hovořili také o ekonomickém a politickém vývoji v Česku a ve Finsku.

V úterý se Uosukainenová setká s prezidentem Václavem Havlem, s premiérem Milošem Zemanem a s předsedou Senátu Petrem Pithartem.

Středoškoláci simulující jednání OSN přijali dvě desítky rezolucí

Na dvě desítky usnesení přijali účastníci šestého ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN), jehož závěrečné jednání se uskutečnilo v Praze. Studenti, kteří představovali zástupce 50 členských států OSN, diskutovali o aktuálních problémech světa a navrhovali způsoby řešení. "Nejbouřlivější diskuse se strhla v Radě bezpečnosti kvůli rezoluci k simulované krizi mezi Arménií a Ázerbajdžánem," řekl ČTK generální tajemník PMUN Jakub Hejsek. Pětidenní setkání bylo vyvrcholením celoročního vzdělávacího programu pro studenty středních škol, který pořádá nevládní Asociace pro mezinárodní otázky. Cílem je vzdělávat mladé lidi v oblasti mezinárodní politiky, lidských práv a mezinárodního hospodářského rozvoje. Studentští velvyslanci pracovali v pěti orgánech OSN. Diskutovali například o izraelsko-palestinských vztazích, o napětí v Makedonii a simulovali krizi na Kavkaze.

Vedení lidovců by podle jejich místopředsedy mělo složit mandát

Místopředseda KDU-ČSL Tomáš Kvapil vyzve v úterý předsednictvo strany, aby složilo své mandáty a vyvodilo tak politickou zodpovědnost za výsledek sestavení stínové vlády a odstoupení lídra čtyřkoalice Cyrila Svobody. Pokud návrh Kvapila předsednictvem neprojde, je místopředseda připraven složit mandát sám. "Mělo by odstoupit celé vedení; to je předsednictvo i celostátní výbor a svá místa si případně obhájit znovu," řekl Kvapil.

Růst cen v březnu mírný, ale sazby by již klesat neměly

Po únorové stagnaci zůstal i v březnu vývoj spotřebitelských cen velmi umírněný. I přesto by však Česká národní banka již úrokové sazby snižovat neměla. Vyšší ekonomický růst s sebou totiž přinese inflační tlaky, jejichž zárodky lze podle analytiků oslovených ČTK pozorovat již v březnu. Český statistický úřad oznámil, že spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 0,1 procenta, meziročně o 4,1 procenta. Čistá inflace, kterou sleduje centrální banka, byla stejně jako v únoru nulová, v porovnání s loňským březnem činila 2,9 procenta. Inflační cíl má ČNB pro konec letošního roku nastaven mezi dvě až čtyři procenta.

Struktura březnového vývoje byla podle Davida Marka z Patria Finance pestrá. Podle očekávání zlevnily po zimní sezóně rekreace, v poklesu pokračovaly ceny pohonných hmot a kvůli nezájmu o hovězí stagnovaly ceny potravin. Ceny hovězího spadly kvůli obávám z nemoci šílených krav o 2,8 procenta. Naopak překvapivě vzrostly v březnu o 0,7 procenta ceny tepla.

Podle některých analytiků však již v březnu bylo možné vysledovat inflační tlaky. Ceny alkoholických nápojů, bydlení a finančních služeb rostly proti loňskému březnu rychleji, odívání a rekreace naopak zlevnily méně. Výrazněji se podle Pavla Sobíška z Bank Austria Creditanstalt tyto tlaky projeví v dalších dvou měsících, kdy inflaci více popoženou potraviny.

Viceguvernér ČNB Oldřich Dědek výsledky komentoval pouze tím, že se potvrdila očekávání centrální banky ohledně udržení nízkoinflačního prostředí. "Ukazuje se, že i ve fázi rychlejšího než očekávaného oživení ekonomiky mohou být inflační faktory pod kontrolou," uvedl. ČNB překvapivě snížila repo sazbu na pět procent koncem února poté, co s ní po 14 měsíců nehnula.

Další pokles nezaměstnanosti může zbrzdit ochlazení EU

Příznivé počasí, které umožnilo zahájit sezónní práce ve stavebnictví a zemědělství, stálo v březnu spolu s oživením ekonomiky za očekávaným snížením nezaměstnanosti na 8,7 procenta z únorových devíti procent. Další pokles však může ohrozit zpomalení ekonomického růstu v Evropě, které by zasáhlo české exportující podniky, varují analytici oslovení ČTK. "I trh práce a nezaměstnaní začínají na vlastní kůži pociťovat oživování české ekonomiky," komentoval březnové výsledky Jan Vejmělek z Komerční banky. Příliv přímých zahraničních investic a rostoucí investiční poptávka s sebou přitom táhne i větší nabídku volných pracovních míst.

"Její růst je známkou, že trend přibírání zaměstnanců do nově vybudovaných provozů nebyl zatím narušen známkami stagnace exportní poptávky," podotkl Pavel Sobíšek z Bank Austria Creditanstalt. Ekonomické zpomalení v Evropě nicméně dává tušit, že tempo snižování míry nezaměstnanosti nebude letos nijak prudké a načas se může i zastavit, varoval. Nezaměstnanost na konci roku odhaduje na 8,2 procenta.

ČR vydá 100 miliard korun, aby splnila předpisy EU o odpadních vodách

Česká republika bude muset investovat ještě 100 miliard korun, aby vyhověla požadavkům Evropské unie (EU), které se týkají hospodaření s odpadními vodami. Peníze půjdou na výstavbu nových čistíren odpadních vod, zlepšení technologie u existujících zařízení a dále na výstavbu sběrných kanalizačních systémů. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Pavel Kovář. Předpisy EU stanovují, že čistírnu musí mít každá obec nad 2000 obyvatel. V tuzemsku zatím odpadní vody náležitým způsobem ošetřují pouze všechny obce nad 10.000 obyvatel. Česká republika proto žádá unii o osmileté přechodné období, v rámci něhož by měla potřebná vodohospodářská díla dostavět a zmodernizovat. Náklady 100 miliard korun nepředstavují podle Kováře takto vysoký nárok na státní rozpočet, protože na financování se podílí kromě státu ještě provozovatelé zařízení a obce.

Ministr Gross je nespokojen s postupem policie při skinheadském koncertě

S postupem policie při sobotním koncertu neonacistických a rasistických skinheadů v Senohrabech v okrese Praha-východ je nespokojen ministr vnitra Stanislav Gross. Jak uvedl na tiskové konferenci při jednání vlády, případ bude ve středu řešit s policejním prezidentem Jiřím Kolářem a s řediteli krajských policejních správ. Koncertu českých i zahraničních skupin se zúčastnilo na 400 skinů, policisté nijak nezasáhli. "Zasadím se o to, aby se podobná situace už neopakovala, a myslím si, že je zcela jasné, že policejní důstojníci musí být ochotni na sebe převzít i míru zodpovědnosti při rozhodování o zákrocích v takovýchto případech," řekl Gross. Upozornil však, že informace o postupu policistů má jen ze sdělovacích prostředků.

Na organizátory koncertu podala trestní oznámení, pravděpodobně jako soukromá osoba, Jana Chalupová z Kanceláře prezidenta republiky. Také protirasistický aktivista Jakub Polák uvedl, že zvažuje podání oznámení i na policii, protože ta podle něj proti nezákonnému počínání extremistů nezasáhla. Upozornil, že samotný zvací leták na koncert, který měla policie k dispozici, naplňoval skutkovou podstatu trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů.

Majitelé družstevních bytů demonstrovali před Úřadem vlády

Přes sto majitelů bytů bývalého Bytového družstva Kavčí Skála Říčany protestovalo v pondělí před Úřadem vlády proti průběhu konkursního řízení na jejich bytové družstvo. Transparenty s hesly "Z družstevníků bezdomovci!?" či "Po kampeličkách bytová družstva!?" chtěli upozornit na to, že mohou přijít o své byty, které si svépomocí postavili a zaplatili. Navíc soudí, že podobně mohou být vytunelována i další bytová družstva. "Chceme upozornit na to, že téměř čtyři roky se táhne naše kauza, aniž by by bylo vyšetřeno, kdo zdefraudoval peníze v družstvu, aniž by byli potrestáni viníci a aniž by někdo prověřoval oprávněnost pohledávek firem, které prováděly naprosto špatně nástavby a zateplení domů," řekl předseda samosprávy jednoho z bytových domů Jaroslav Říha. "Je to kauza velice závažná, proto jí hodlám věnovat pozornost," řekl ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš poté, co převzal od protestujících družstevníků otevřený dopis.

V ČR je přes 4000 narkomanů - nejvíce od roku 1995

Zdravotnická zařízení evidují v České republice 4148 narkomanů, což je nejvíce od roku 1995. Na každých 100.000 obyvatel tak připadá asi 40 narkomanů. Před šesti lety to bylo 24 drogově závislých. Na pondělní tiskové konferenci to uvedl hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký, který je národním koordinátorem drogové epidemiologie. Podle zdravotnických výzkumů si do 17 let vyzkoušel drogu každý druhý mladý člověk. Vyskytly se i případy, kdy drogu bralo dvanáctileté dítě, uvedl Polanecký. Nejpočetnější skupinou uživatelů drog jsou mladí lidé ve věku mezi 15 až 19 lety. Ti představují 45,5 procenta všech evidovaných narkomanů. V pořadí druhou nejpočetnější skupinu drogově závislých tvoří lidé ve věku od 20 do 24 let, kterých je mezi narkomany 34,9 procenta.

Prezident Václav Havel získá ocenění rakouského tiskového klubu

Rakouský tiskový klub Concordia udělí čestnou cenu prezidentu Václavu Havlovi. ČTK to potvrdil Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Představitelé klubu rakouských novinářů chtějí prezidenta ocenit za jeho celoživotní dílo v duchu lidských práv, demokracie a tolerance. Cena by měla být předána 3. května ve Vídni. Václav Havel se však předání zřejmě nezúčastní. Prezident má podle Špačka na tento termín naplánovánu jinou důležitou akci. Mluvčí však zatím odmítl říci podrobnosti. "Nejdříve o tom chceme informovat rakouskou stranu," dodal pouze.

Cenu F. Kriegla dostanou kameraman Milota a duchovní Rejchrt

Cenu Františka Kriegla, kterou Nadace Charty 77 uděluje za občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika, obdrží letos kameraman Stanislav Milota a evangelický duchovní Miloš Rejchrt. Nadace Charty 77 tak ocenila, že během krize v České televizi (ČT) rezignovali na svá členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, respektive v Radě ČT. ČTK to sdělila pracovnice nadace Idira Bornová. "Miloš Rejchrt opustil Radu ČT poté, kdy si podle jeho názoru osvojila 'mentalitu partyzánského oddílu', Stanislav Milota se vzdal členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, když dospěl k přesvědčení, že je účelově zpolitizovaná," uvedla Bornová. Milota i Rejchrt nemohli pro své občanské postoje v letech normalizace vykonávat svá povolání. Oba v roce 1977 podepsali úvodní prohlášení Charty 77.

V Českých Budějovicích začaly šesté Dny francouzské kultury

Otevření výstavy grafiky a tapiserií Francoise Oberfalcera v budově českobudějovické radnice zahájilo již šesté Dny francouzské kultury v Českých Budějovicích. Jejich program až do 26. dubna zahrnuje další výstavy, divadelní a filmová představení, koncerty, přednášky a také Dny francouzské kuchyně v hotelu Malý pivovar. "Tato akce, na níž se podílí i Jihočeská univerzita a zdejší Francouzsko-český klub, je již tradiční a úspěšnou součástí kulturního kalendáře města. Tvoří ji široká nabídka programů, od oblasti vzdělávání přes výtvarné umění až po živé slovo a hudbu," řekla náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová.

Z valašskomeziříčské vězeňské kaple vznikne kulturní stánek Romů

Romské kulturní centrum chce vybudovat v bývalé vězeňské kapli a sýpce v areálu zámku ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku místní romský podnikatel a zastupitel Petr Tulia. Zastupitelstvo města v březnu rozhodlo, že za každý chátrající objekt zaplatí Tulia městu symbolickou jednu korunu. Tulia ČTK řekl, že v kapli vznikne prostředí vhodné pro kulturní činnost Romů, ale i dalších zájemců. "Bude to tvrdý oříšek, sehnat peníze, úvěr a realizovat při opravě kaple náročné architektonické zadání," konstatoval Tulia, který je předsedou místní Demokratické aliance Romů. Ta by měla prostory kaple využívat a spravovat.

Na Slovensko a do Budapešti odjelo pražské Divadlo na Zábradlí

Tento týden hostuje nejprve v Bratislavě a pak i v Budapešti pražské Divadlo Na zábradlí. Představí tam inscenace tragicky zesnulého režiséra Petra Lébla, konkrétně Kočičí hru a Ivanova. "Zdaleka ne bezvýznamnou zastávkou Kočičí hry na cestě do Budapešti bude její uvedení v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava - scéně Slovenského národního divadla v Bratislavě," řekla ČTK Marie Fišerová z Divadla Na zábradlí. V budapešťském divadle Bárka bude tato hra Istvána Örkényho, která měla za necelé tři roky v Praze 68 repríz, uvedena 11.dubna.

Ze sportu:

Hokejisté Sparty Praha vyhráli ve druhém utkání finále play off extraligy ve Vsetíně 4:3 a srovnali tak stav série na 1:1 na utkání. Pražané ještě ve 29. minutě prohrávali 0:3, ale pak se jim povedl dokonalý zvrat, který 109 sekund před koncem dokonal vítězným gólem Kašpařík. Odvety na ledě Sparty se hrají ve čtvrtek a pátek.

Dosavadní trenér Zlína Antonín Stavjaňa byl jmenován novým koučem hokejistů Třince, devátého celku letošního ročníku extraligy. Generální manažer klubu Petr Husička uzavřel se Stavjaňou roční smlouvu. Osmatřicetiletý Stavjaňa působil na zlínské střídačce po skončení hráčské kariéry od roku 1998, kdy nastoupil jako asistent Zdeňka Venery a společně dovedli klub do finále extraligy.

Český hokejový gólman Dominik Hašek z Buffala navázal na krajana Romana Turka a získal Trofej Williama M. Jeningse, kterou dostává dvojice brankářů s nejmenším počtem obdržených branek za sezónu. Buffalo dostalo v letošním ročníku 184 gólů, tedy průměrně 2,23 branky na zápas. Hašek se podělí o trofej se svou dvojkou Martinem Bironem.

Čeští ragbyoví junioři prohráli i ve svém druhém utkání skupiny B na mistrovství světa v Chile a čeká je boj o udržení. Po páteční vysoké prohře s Polskem podlehli v neděli Tunisku 3:4 na trestné kopy v prodloužení a ve středu se utkají se Srí Lankou. Utkání o konečné pořadí se hrají v sobotu 14. dubna.

Ani ve třetím semifinálovém utkání nedovolili volejbalisté Liberce uhrát Ostravě set a po jednoznačném průběhu série postoupili do finále. Oslabený ostravský tým se nedokázal prosadit ani v domácím prostředí a hladce prohrál. Soupeřem Liberce v boji o titul budou buď České Budějovice nebo Odolena Voda.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle slabé přeháňky. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia.