Zprávy Radia Praha

Ministr Mertlík: Necítil jsem podporu premiéra Zemana

Místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík přestal pociťovat podporu předsedy vlády Miloše Zemana, a proto se v úterý rozhodl podat demisi. Mertlík to řekl na středeční tiskové konferenci, kde také kritizoval některá rozhodnutí vlády. Odcházející ministr uvedl, že pocit nedostatku podpory ze strany předsedy vlády sílil přibližně od poloviny roku 2000. Loni na podzim dokonce Zemanovi dvakrát ústně nabídl svou demisi, premiér ji ale nepřijal. Nynější Mertlíkovo rozhodnutí je podle jeho slov už definitivní. Jako hlavní důvod své nespokojenosti Mertlík uvedl neplnění závazného dokumentu Společné posouzení hospodářských politik ČR a Evropské unie, který vláda schválila v roce 1999. "Problém je, že v posledních měsících jsme se začali od této strategie odchylovat nebo hrozilo, že takové odchylky budou," řekl Mertlík. Příkladem je podle něj plán ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra zvaný velký třesk. Za další důvody svého odchodu ministr označil zpožďování privatizace. Fond národního majetku měl již loni problémy se zajištěním financování nutných výdajů a dokud nebudou zprivatizovány energetiky a telekomunikace, což je letos nejisté, bude tato situace trvat. Vláda však na svém pondělním zasedání odmítla přednostní privatizaci čtyř distributorů a pomoci tak veřejným financím. Jako poslední problém Mertlík zmínil v posledním období patrnou nižší podporu transparentnosti hospodářských procesů. Příkladem je rozhodnutí, kdy byla výstavba dálnice do Ostravy v ceně kolem 50 miliard korun zadána bez výběrové řízení. "To jsou hospodářskopolitické chyby, kroky se vršily a já jsem necítil možnost to korigovat," řekl ministr Mertlík.

Vedení ČSSD nechce důvody Mertlíkova odchodu z vlády komentovat

Nejvyšší představitelé ČSSD nechtějí příliš komentovat okolnosti a důvody odchodu ministra financí Pavla Mertlíka z vlády. Místopředseda ČSSD a ministr vnitra Stanislav Gross prohlásil, že ministr financí v každé vládě, obzvlášť v té, která musela řešit množství ekonomických problémů, musí mít podporu předsedy vlády. "Myslím si, že pan ministr a místopředseda Mertlík v řadě věcí podporu premiéra měl a v jiných věcech tu podporu neměl. To záleželo na konkrétních záležitostech, které se projednávaly," prohlásil Gross.

Místopředseda Poslanecké sněmovny František Brožík uvedl, že nezaznamenal z pozice mimo vládu mezi Mertlíkem a Zemanem jakýkoli problém. "Kromě poslední doby, kdy pan premiér kritizoval postup privatizace a nečinnost Fondu národního majetku. V tomto případě se ale musím zastat pana ministra, protože rozhodnutí o privatizaci musí udělat vláda. Fond je jenom vykonavatelem," řekl Brožík.

Mezinárodní komise zveřejnila zprávu o posouzení vlivů Temelína na životní prostředí

Hodnocení dopadu Temelína na životní prostředí, jež zahrnovalo sedm okruhů včetně ovzduší, vod, obyvatelstva, přírody nebo dopadů havárií, bylo příznivé. "Komise dospěla k závěru, že vliv JETE na životní prostředí lze hodnotit jako nízký, nevýrazný a přijatelný," řekl člen mezinárodní komise Jiří Hanzlíček s tím, že text a závěry zprávy by rozhodně neměly být zpochybňovány. Nejlépe hodnotí zpráva vliv na hydrologii, ovzduší a podnebí, naopak nejméně příznivě vliv na přírodu a krajinu. Zpráva komise je k dispozici na internetu www.mzv.cz

Rakouská vláda čeká na analýzu expertů, odpůrci kritizují

Rakousko dosud nezaujalo oficiální postoj k dokumentaci o jaderné elektrárně Temelín, kterou zveřejnila Česká republika. Vyjádří se k ní zřejmě až poté, co odborníci zhodnotí podklady dodané Prahou. Výsledky jejich analýzy by měly být známy v polovině příštího týdne. Většina rakouských odpůrců atomu zprávu mezinárodní komise o ekologických dopadech Temelína kritizuje jako nedostatečnou. Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer prohásil, že jeho vláda bude akceptovat jen úplnou dokumentaci. Vyzval experty rakouského ministerstva životního prostředí, aby zprávu posoudili "podle nejpřísnějších měřítek", a vyjádřil očekávání, že jak vídeňská vláda, tak Evropská unie zaujmou "stejné stanovisko". Na údajné závažné nedostatky ve zprávě poukázal pověřenec hornorakouské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec. Tento materiál, který převážně jen "oprašuje" staré materiály, prý zejména nebere v úvahu variantu neuvedení elektrárny do provozu, možnost těžké havárie, ani nepotřebnost elektrárny vzhledem k nadprodukci elektřiny v ČR.

APA: Také dolnorakouští odpůrci odmítají zprávu o Temelínu

Vedle hornorakouských se také dolnorakouští odpůrci jihočeské jaderné elektrárny Temelín rozhodli odmítnout ve středu zveřejněnou zprávu mezinárodní komise pro posouzení ekologických dopadů Temelína jako údajně neseriózní a "jen předstíranou". Oznámila to v noci na čtvrtek agentura APA. Již skutečnost, že zpráva byla předána v češtině a nikoli v angličtině nebo němčině, jak žádala rakouská strana, svědčí podle dolnorakouských aktivistů o tom, že "námitky Rakušanů jsou nadále ignorovány", uvádí se v prohlášení Pracovního kruhu proti atomu a speciálnímu odpadu ve Waldviertelu, Platformy pro bezjadernou budoucnost kraje kolem Laa a Dolnorakouské nadstranické platformy Stop Temelín. V předložené zprávě vidí aktivisté pokus "prosadit pozitivní výsledky prověrky jakýmikoli prostředky a bez řádné spoluúčasti občanů". To neodpovídá dohodám z Melku a protiřečí "často citovanému duchu z Melku", kde se na prověrce elektrárny dohodli loni v prosinci šéfové vlád obou zemí. "Od české a rakouské vlády požadujeme nové dojednání celkové prověrky vlivu na životní prostředí, tentokrát na bázi právně závazné smlouvy mezi oběma státy, za účastí občanů a při zapojení mezinárodních expertů", uvádí se v prohlášení dolnorakouských odpůrců atomu.

Čeští protiatomoví aktivisté: Zpráva se zabývá okrajovými záležitostmi

Zpráva o vlivech jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí se podle českých odpůrců atomu zabývá okrajovými problémy. "Stranou nechává otázky, kvůli kterým jsou jaderné elektrárny kritizovány," řekla mluvčí Hnutí Duha Karolína Šůlová. Zpráva se zabývá například vlivem provozu Temelína na počasí a pole v okolí elektrárny, ale nezkoumá důsledky těžby uranu a následky případné těžké havárie, kritizují aktivisté. Další jejich výtkou je to, že nebyla posouzena varianta nespuštění kontroverzní stavby.

Gross: Boj s extremisty je prioritou; dost bylo trpělivosti

Kvůli zdrženlivému postupu policie při sobotním koncertu neonacistických a rasistických skinheadů v Senohrabech u Prahy svolal ministr vnitra Stanislav Gross na středu schůzku s policejním prezidentem Jiřím Kolářem a řediteli krajských policejních správ. Po jejím skončení vzkázal extremistům, že jeho trpělivost s akcemi podobnými sobotnímu koncertu končí. Základem úspěšného boje proti takovým setkáním má být široký konsensus vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců. "Otázka boje s extremisty se pro mě stává jednou z hlavních priorit," prohlásil ministr Gross po jednání s policejními představiteli. Z dohodnutých opatření prozradil pouze jediné. "Využijeme zákona o pobytu cizinců," sdělil. Policisté podle něho zahraničního účastníka rasistické akce zaevidují jako nežádoucí osobu, jíž nebude při obdobné plánované akci umožněn vstup do ČR. Pokud jde o vyhodnocení postupu policistů v Senohrabech, kontrolní orgány podle něj stále pokračují v prověřování jeho "správnosti či nesprávnosti".

Na sobotním koncertu nazvaném "Concert for your race" (Koncert pro tvou rasu) v Senohrabech, který byl zatím poslední akcí extremistů na území ČR, policisté účastníky jen legitimovali a nijak proti nim nezasáhli. Akce se zúčastnilo na 400 pravicových extremistů z Čech, Slovenska, Polska a Německa.

Havel: Jsem šokován rozpačitým postojem policie vůči extremistům

Prezident Václav Havel je šokován rozpačitým postojem státních orgánů včetně policie k projevům extremismu. Havel to řekl v souvislosti se sobotním skinheadským koncertem v Senohrabech u Prahy, proti jehož účastníkům policie nijak nezasáhla. "Doufám, že bude role policie v tomto případě řádně prošetřena," uvedl Havel. Podle prezidenta je třeba v těchto věcech důsledněji aplikovat zákon, anebo zákon novelizovat tak, aby bylo možné proti extremistům patřičně zasáhnout.

Po tvrdším a důraznějším postupu policie proti extremistům volají po sobotním koncertu neonacistických a rasistických skinheadských skupin v Senohrabech u Prahy politici i bývalí političtí vězni. "Nedovolte další setkání neonacistů a skinů v České republice," napsal Grossovi předseda Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Oldřich Stránský v dopise, jehož text schválilo 150 účastníků setkání při příležitosti 56. výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald.

Prezident Havel je pro rychlejší předávání kompetencí krajům

Prezident Václav Havel je pro rychlejší předávání kompetencí centrálních institucí nově vznikajícím krajským úřadům. Jednou z nejpodstatnějších věcí je financování nových krajů včetně možnosti vybírání vlastních daní, řekl dnes Havel novinářům při své návštěvě východních Čech. Problémem podle něj zůstává to, že úředníci na centrální úrovni nemají vždy k rychlému předávání kompetencí krajům chuť. Prezident řekl, že sám podporuje vybírání obecních a krajských daní. "Je to věc postupné reformy celého daňového systému," uvedl Havel.

Václav Havel diskutoval se studenty Univerzity Pardubice

Besedou se studenty Univerzity Pardubice zakončil prezident Václav Havel svou návštěvu východních Čech. Do posledního místa obsazená univerzitní aula mu podle jeho slov připomněla setkání se studenty na univerzitě v Michiganu v USA. Přestože tématem besedy byly regiony před vstupem do Evropské unie, nevyhnul se Václav Havel ani dotazům, týkajícím se bezprostředně studentů. Je přesvědčen o tom, že si ČR zachová své středoevropské tradice, přestože se vznikem regionálních univerzit přiblížila modelu vysokého školství v USA. "Převážná část vysokého školství tu bude placena z veřejných rozpočtů. Asi zde nebudou soukromé vysoké školy převažovat, jako je tomu v Americe," řekl. Studenty zajímalo například i to, zda Václav Havel vnímá určitou nedůvěru západních zemí vůči ČR, jako kandidátské zemi na členství v EU. "Tyto pocity pozoruji u mnohých lidí a do určité míry je chápu. Lidé ze západu by si však měli uvědomit svou spoluzodpovědnost Evropy za její umělé rozdělení ..... a vzít si spoluzodpovědnost za budoucnost, která je společná," řekl Havel.

Chyba: Politické problémy mezi ČR a Kubou nemají vliv na obchod

Současná vyostřená politická situace mezi Českou republikou a Kubou nemá přímý vliv na obchodní vztahy. V rozhovoru pro ČTK to prohlásil ředitel zastoupení Škodaexport v Havaně Jiří Chyba. Podotkl, že Kubánci jsou pragmatičtí a zajímají je především ceny, kvalita a platební podmínky. "Samozřejmě současná politická situace nepřispívá k dobrému klimatu. Příkladem toho je, že dodnes nebyla uzavřena dohoda o podpoře a ochraně investic, ani dohoda o zamezení dvojího zdanění," přiznal Chyba, který působí v kubánském hlavním městě už pátým rokem. Škodaexport je jedinou českou firmou, která zůstala na karibském ostrově po rozpadu socialistického bloku v roce 1989. Podle Chyby mají české podniky na Kubě stále dobré jméno a ústupem z místního trhu se připravily o výhodnou pozici.

Nevyřešená zůstává otázka kubánského zahraničního dluhu vůči České republice, který podle letošní zprávy kubánského zastupitelského úřadu v Praze činí kolem 100 miliónů dolarů.

Pravice je znepokojena tím, že ČR je pro partnery hůře čitelná

Někteří pravicoví poslanci jsou znepokojeni zprávami o tom, že se Česká republika stává pro své zahraniční partnery "hůře čitelným" státem a že se oslabují vazby mezi Českem a USA. Příčinu tohoto stavu pravice vidí v politice současného ministerstva zahraničí a jeho šéfa Jana Kavana (ČSSD). Na možné změny v česko-amerických vztazích poukázal počátkem týdne český velvyslanec v USA Alexander Vondra. USA podle něj přehodnocují postoj k chování Česka na mezinárodní scéně: "Od určité doby si Američané kladou otázku, jestli si o nás nemyslili něco lepšího, než jsme." Podle místopředsedy výboru Jiřího Payna (ODS) se Česko stává nevypočitatelným a nečitelným partnerem. Základem potíží je podle něj to, "že se chováme jinak, než jsme deklarovali v naší oficiální koncepci zahraniční politiky". Sociálnědemokratický člen zahraničního výboru Vladimír Laštůvka se s Vondrou neztotožnil. Vondra mimo jiné upozornil, že například napětí, jež vzniklo mezi ČR a USA při přípravě rezoluce OSN o nedodržování lidských práv na Kubě, vzniklo kvůli způsobu komunikace. Spojené státy nesouhlasí s tím, aby rezoluce obsahovala českou kritiku ekonomických sankcí vůči Havaně. "Neumím si představit, že by v rámci Evropy a Evropské unie existovaly takovéto způsoby komunikace, jaké se nám dostává ze strany Spojených států. Neumím si představit, že by kterákoli evropská země, byť by hájila své nejvýsostnější zájmy, vůči nám vystupovala takovýmto způsobem, který je naprosto nepřijatelný," řekl Laštůvka.

Vandalové a zloději způsobili ČD škodu přes 150 miliónů korun

Škodu přesahující 150 miliónů korun způsobili Českým drahám (ČD) během loňského roku vandalové a zloději. Proti roku 1999 se škoda zvýšila o 5,5 miliónu korun. Pavel Tesař z tiskového oddělení generálního ředitelství drah sdělil, že pachatelé poškozují hlavně vagóny a zařízení v neobsazených zastávkách. Jejich terčem se ale často stávají i cestující. Hodnota ukradeného a zničeného vybavení vagónů podle Tesaře tvoří téměř tři čtvrtiny všech napáchaných škod, přesně 117 miliónů korun. "Náhrada novou součástkou si ale ve většině případů vyžádá větší náklady, stejně tak nejsou vyčísleny mzdové náklady na práci servisních pracovníků," zdůraznil Tesař. Doplnil, že velkým problémem jsou pro ČD i krádeže barevných kovů z jejich pozemků a objektů. Hodnotu ukradeného materiálu dráhy vyčíslily na 8,5 miliónu korun. Pachatelé přitom podle Tesaře často kradou zařízení, která jsou součástí signalizačních a zabezpečovacích přístrojů, což může mít vliv i na plynulost a bezpečnost dopravy. Kvůli zvýšení bezpečnosti cestujících a zaměstnanců ČD pak dostali zejména zaměstnanci vlakových čet více než 1200 mobilních telefonů. Ve vlacích vyšší kvality, v mezinárodních vlacích a například v nočních rychlících zajišťují doprovod policisté, dodal Tesař.

Odborníci v IKEM provedli za 30 let 2200 transplantací orgánů

Za 30 let provedli odborníci v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) 2200 transplantací orgánů: transplantovali 1617 ledvin, 371 srdcí a 198 jater. "Počtem i kvalitou specializovaných výkonů se řadíme mezi největší a nejlepší pracoviště v oblasti kardiovaskulární medicíny, transplantací orgánů a diabetologie nejen v Česku, ale i v Evropě," řekl ředitel IKEM Karel Filip. Osobně si Filip cení především toho, že IKEM zavedl léčebné metody, které českým pacientům nebyly dříve dostupné, takže čeští pacienti mají dnes stejnou šanci jako nemocní na západ od našich hranic. "Jde například o rozšíření počtu srdečních operací, zvýšení počtu transplantací, zavedení transplantace jater a nových metod léčení nepravidelností srdečního rytmu," upřesnil. Odborníci v IKEM se podle Filipa mohou srovnávat se světovými odborníky i v úspěšnosti léčby. "Krátkodobá úspěšnost výrazně přesahuje 90 procent, dlouhodobé, pětileté výsledky se pohybují kolem 80 procent," řekl Filip.

Židovské muzeum má novou budovu s informačním centrem

Židovské muzeum v Praze otevřelo na Starém Městě po rekonstrukci budov přilehlých ke Španělské synagoze novou správní budovu s informačním centrem, galerií a kavárnou. Ředitel instituce Leo Pavlát řekl, že poprvé od roku 1906 nesídlí Židovské muzeum provizorně. Fondy, čítající na 40.000 sbírkových předmětů a 100.000 knih, bývaly rozptýleny na 153 místech v Čechách a na Moravě. Po přestěhování je nyní velká část depozitářů soustředěna v Praze. Na moderně vybavené, přirozeně klimatizované prostory navazují odborná pracoviště a studovny. V současnosti se podle Pavláta zpracovává projekt na rekonstrukci někdejší synagogy na Smíchově. Do konce roku 2002 tam má vzniknout centrální archiv Židovského muzea s depozitářem kreseb a grafiky.

V lesích na Domažlicku se údajně množí rys ostrovid

Častější výskyt rysa ostrovida zaznamenávají v posledních týdnech myslivci na Domažlicku. Přesnější údaje o počtu těchto šelem budou ale k dispozici až v polovině května, řekl Tomáš Johánek z referátu životního prostředí domažlického okresního úřadu. Myslivecká sdružení poukazovala na výskyt stop a dokonce na ulovené srny, uvedl Johánek. Podle těchto údajů se letos rys objevil nejen v lesnatých územích sousedících se Šumavou, ale i více ve vnitrozemí, například v okolí Kolovče. Šelma nemá podle Johánka v přírodě kromě člověka žádného přirozeného nepřítele. Vzhledem k velkému území, na kterém jeden rys žije, se přirozeně rozšiřuje i do míst, kde dříve nebyl. Rys je navíc přísně chráněn.

Vlašimští ekologové zaměřují pozornost na ohroženého ledňáčka

Ochranou a výzkumem ohroženého ledňáčka říčního se zabývá celostátní program Alcedo, jehož garantem je vlašimská Stanice pro handicapované živočichy Českého svazu ochránců přírody. Její pracovníci spolu s dalšími kolegy loni v rámci terénního výzkumu prověřili 738 kilometrů vodních toků v ČR. Zjistili pouze 91 hnízdících párů ledňáčků. Sdělil to vedoucí stanice Pavel Čech. Příčin, proč jsou ledňáčci u nás ohroženi, je podle Čecha několik. Jednou z hlavních je úbytek přirozených podmínek pro stavbu jejich hnízd ve strmých břehových stěnách. Ledňáček je podle Čecha pro své pestré barvy peří nazýván drahokamem českých toků.

Lodní doprava na Brněnské přehradě zahájí o víkendu provoz

O víkendu začne šest lodí brněnského dopravního podniku opět převážet turisty přes Brněnskou přehradu. Zahájení letošní sezóny bude slavnostnější, protože brněnská lodní doprava letos slaví 55. výročí svého vzniku. Lodní trasa na přehradě měří 9,3 kilometru a loni po ní projelo 150.000 turistů. Oslavy výročí začnou v sobotu.

Ze sportu

Česká fotbalová reprezentace si v aktuálním světovém žebříčku mezinárodní federace FIFA udržela šestou pozici. Ještě loni v prosinci byl Chovancův výběr čtvrtý, v únoru pátý, na šesté místo klesl v březnovém pořadí. Český tým v březnových zápasech kvalifikace na mistrovství světa 2002 vyhrál v Belfastu nad Severním Irskem 1:0 a remizoval doma s Dánskem bez branek.

Aby čeští tenisté dostáli pověsti jediného týmu, který v novodobé historii nikdy nesestoupil ze Světové skupiny Davisova poháru, musí v baráži porazit Rumunsko. Zápasy se uskuteční 21. až 23. září a čeští hráči budou mít výhodu domácího prostředí.

Fotbalisté Viktorie Žižkov porazili ve čtvrtfinále Poháru Českomoravského fotbalového svazu Teplice 3:2 a postoupili mezi nejlepší čtyři celky. Do semifinále se probojovali také fotbalisté Chmelu Blšany, kteří porazili České Budějovice 3:2. Vítěz národního poháru postupuje do poháru UEFA.

Krátce o čtvrtečním počasí

Oblačno, místy s přeháňkami, od vyšších poloh srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 stupňů, na jihovýchodě území až 12, na horách kolem jednoho stupně Celsia.