Zprávy Radia Praha

Vláda schválila návrh zákona o svobodě víry a postavení církví, novelu zákona o investicích, smlouvu o sociálním zabezpečení mezi ČR a Německem

Vláda schválila návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví. Zákon upravuje vztah státu k náboženským subjektům a v budoucnu by měl nově vzniklým církvím a náboženským společnostem usnadnit cestu k dosažení právní subjektivity. Návrh zákona podrobněji vymezuje podmínky vzniku, působení a zániku církví, náboženských společností a církevních právnických osob. Pro první stupeň registrace církve nebo náboženské společnosti jako právní osoby bude po přijetí zákona parlamentem místo dosavadních 10.000 podpisů potřebných pouze 300. O druhý stupeň registrace, který otevře cestu ke státní dotaci, k možnosti provozovat školská zařízení či k působení v armádě či věznicích, bude možné žádat až po desíti letech existence církve a po získání dvou promile obyvatelstva ČR (zhruba 10.000) za své stoupence. Během této doby se podle Dostála prokáže způsobilost církví a náboženských společností k aktivitám licenčního charakteru. České historické církve či náboženské společnosti získají druhý stupeň registrace automaticky, protože tuto podmínku splňují, uvedl ministr. Počítá se rovněž se zavedením rejstříků církevních právnických osob - církví, náboženských společností a jejich svazů. Vláda má před sebou ještě přípravu zákona, který by řešil financování církví prostřednictvím církevního fondu.

Vláda schválila novelu zákona o investičních pobídkách. Novela odstraňuje výkladové a aplikační problémy zákona platného od května loňského roku. Postup posuzování žádostí o udělení pobídek bude nyní plně odrážet postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zlepší se kontrola splnění všeobecných podmínek jednotlivými příjemci úlev. Rovněž se zvýší kompetence ministerstev financí, práce a sociálních věcí a životního prostředí. Podmínkou získání investičních výhod je investice nejméně deset miliónů dolarů, v regionu s vysokou nezaměstnaností polovina. Pobídky zahrnují slevu na dani z příjmů a hmotnou podporu vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců.

Kabinet schválil návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení. Smlouva zajišťuje občanům obou zemí nárok na poskytnutí zdravotní péče na území druhého státu, českým pojišťovnám pak ušetří vysoké náklady za úhradu ošetření pojištěnců na území Německa. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Jan Kavan. Smlouva podle ministra upravuje oblast nemocenského, zdravotního a důchodového pojištění včetně starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu. Smlouva zahrnuje také vyplácení důchodů českým občanům, kteří za války otročili pro německý průmysl.

Na americký způsob kontroly zpravodajských služeb musí Česká republika teprve dozrát, tvrdí Langer

Místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer ve středu večer v New Yorku řekl, že na americký způsob kontroly zpravodajských služeb musí Česká republika teprve dozrát. Nyní by nebylo vhodné ho vtělovat do návrhu zákona, který připravuje vláda a který se má letos projednat v parlamentu. Langer vede pětičlennou delegaci, kterou tvoří členové a vedení sněmovních komisí pro kontrolu Bezpečnostní informační služby a Vojenského obranného zpravodajství.

Delegace se seznamuje ve Washingtonu především s vztahem výkonné a zákonodárné moci vůči zpravodajským službám. V úterý dostali poslanci příslušné informace ve výboru amerického Senátu pro zpravodajské služby a jednali s ředitelem evropského oddělení Národní bezpečnostní rady Cameronem Munterem. Ve středu se setkali s členy kontrolních výborů zpravodajských služeb americké Sněmovny reprezentantů. Langer uvedl, že američtí zákonodárci mohou vstupovat do živých svazků a nepotřebují žádné bezpečnostní prověření, protože oprávnění k přístupu do tajných materiálů získávají s volebním mandátem. Naopak členové americké exekutivy včetně vládních představitelů prověření potřebují. V ČR je tomu podle Langera naopak.

O veřejné slyšení k elektrárně Temelín nebyl příliš velký zájem

Asi 150 lidí se ve středu v Českých Budějovicích zúčastnilo veřejného slyšení komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Jednání začalo stručným shrnutím jednotlivých bodů studie o vlivu Temelína na životní prostředí, kterou komise vypracovala na základě dohody z Melku. Následně členové expertního týmu a další odborníci zodpověděli 67 dotazů veřejnosti. Ty se týkaly nejen vlivu elektrárny na ovzduší, vodu, půdu či krajinu, ale i problematiky odpadu, bezpečnosti temelínské elektrárny i transportů paliva. Průběh veřejného projednávání byl klidný i s ohledem na neúčast ekologických organizací, které ho z důvodu nesouhlasu s provedeným hodnocením vlivu elektrárny na životní prostředí bojkotovaly.

Na slyšení chyběli také oficiální představitelé Rakouska. Rakouský ministr životního prostředí Wilhelm Molterer řekl, že akce není součástí "regulérního" procesu ekologické prověrky Temelína, dohodnutého předsedy vlád obou zemí v Melku. Poukázal na rostoucí znepokojení rakouského obyvatelstva v souvislosti s obnovením zkušebního provozu v Temelíně "navzdory nevyřešeným problémům s turbínou" a prohlásil, že by bylo žádoucí, aby zkušební fáze byla přerušena až do ukončení prověrky vlivu elektrárny na životní prostředí a bezpečnostní prověrky.

Veřejné slyšení o jaderné elektrárně Temelín, které se konalo v Českých Budějovicích, odporuje podle rakouské ekologické organizace Global 2000 "duchu dohody z Melku", kterou loni v prosinci uzavřeli šéfové vlád České republiky a Rakouska. I navzdory nedostatkům v předložené dokumentaci o Temelínu české úřady pokračují v procesu prověrky vlivu Temelína na životní prostředí "jako by se nic nedělo", uvedla mluvčí iniciativy Corine Veithenová. Global 2000 proto podporuje rakouské i české odpůrce atomu, kteří bojkotují prověrku vlivu Temelína na životní prostředí ve formě, v níž ji předložila česká strana. Aktivisté požadují nová jednání mezi ČR a Rakouskem na půdě Evropské unie a jako výsledek očekávají rozsáhlé hodnocení ekologického vlivu elektrárny a její bezpečnostní prověrku.

Rakouský premiér Wolfgang Schüssel v úterý po zasedání rakouské vlády řekl, že proces posuzování dopadů elektrárny na životní prostředí považuje za přerušený. Podle jeho názoru musí proto být také odloženo veřejné slyšení k Temelínu, plánované na 9. květen do Lince.

Hornorakouský hejtman Pühringer ostře proti ministru Grégrovi

Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer ve středu ostře kritizoval českého ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra za jeho úterní prohlášení v České televizi, že všechny požadavky k prověrce Temelína byly splněny. "Pro mne je tento postoj ministra Grégra, zastánce tvrdé protemelínské linie, v současné situaci zcela nepochopitelný," řekl hejtman Pühringer podle agentury APA. Rakouská strana několikrát jednoznačně prohlásila, že pouze kompletní dokumentace může být považována za podklad regulérního procesu prověrky vlivu na životní prostředí a že musí být uskutečněna úplná bezpečnostní zkouška elektrárny, zdůraznil hejtman.

Hejtmanův jmenovec, mluvčí Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Josef Pühringer, označil slyšení k Temelínu konané v Českých Budějovicích za "nic jiného než propagandistickou akci ve stylu stranických sjezdů za komunismu". "Slyšení tohoto druhu se nemůže a nesmí v Rakousku konat ani náhodou," zdůraznil aktivista s narážkou na plánovaná, zatím ale zřejmě odložená slyšení k Temelínu na rakouské půdě. Mluvčí vyčetl české straně egoistickou mentalitu a "nedostatečnou vnímavost" vůči jiným názorům. "Proto se lze obávat, že v pátek ve Wullowitzu dojde k výstražným blokádám hranice," řekl mluvčí aktivistů podle APA.

ODS: Grégrův velký třesk povede k dalšímu zadlužování země

Kritice podrobila stínová vláda ODS na středečním zasedání plán ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra (ČSSD) na posílení národohospodářského růstu země. Strategie známá pod označením "velký třesk" je podle Grégrova stínového oponenta Miroslava Topolánka "megalomanským projektem, který povede k dalšímu zadlužování země a nepředvídatelným dopadům na českou ekonomiku a život občanů". Topolánkovo stanovisko je vystaveno na internetových stránkách ODS. Plán, který má nyní na stole ministerstvo financí, předpokládá, že vybraná hospodářská odvětví dostanou letos a v příštím roce finanční injekci ve výši 264 miliard korun. Cílem je koncentrace zdrojů na povzbuzení hospodářského růstu v příštích letech k pěti až šesti procentům ročně. Vedle toho, že "velký třesk" počítá s regulací v řízení ekonomiky, pro ODS nepřijatelnou, občanští demokraté soudí, že ČR nemá pro takové akce peníze. Grégrův plán podle Topolánka naruší makroekonomickou stabilitu, sníží rating, zdraží ceny peněz a vyvolá nedůvěru investorů ze zahraničí. V konečné fázi se tak obrátí v opak Grégrova záměru zvýšit národohospodářský růst.

ČNB začala na internetu zveřejňovat inflační očekávání trhu

Česká národní banka začala od středy na svých internetových stránkách zveřejňovat na základě měsíčních průzkumů mezi domácími a zahraničními analytiky inflační očekávání trhu. ČNB bere tyto údaje v úvahu jako reference pro své prognózy, řekl viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer. Z dubnového měření vyplývá, že predikce analytiků jsou stejně jako v březnu u celkové inflace nižší, než jaké má centrální banka. Zatímco analytici čekají v dubnu příštího roku inflaci čtyři procenta, ČNB prognózuje 4,7 procenta. Tento čtvrtek má však ČNB na programu projednání nové prognózy inflace.

EK: Hospodářský růst ČR letos 3,5 pct, v příštím roce čtyři pct

Tříapůlprocentní hospodářský růst v letošním a čtyřprocentní v příštím roce předpovídá České republice Evropská komise v pravidelné jarní prognóze. Vyhlídky, růžovější než loni na podzim, vyvažují ovšem obavy z rekordního rozpočtového deficitu, odhadovaného letos na 9,4 procenta a napřesrok na devět procent HDP. V porovnání s ostatními kandidátskými zeměmi předpovídá komise České republice nejvyšší deficit veřejných financí - druhé Slovensko by mělo mít schodek 5,4 a Maďarsko a Polsko málo přes tři procenta. Kvůli nárůstu českého deficitu byla komise nucena přehodnotit předpověď pro všech deset uchazečů o členství ze střední a východní Evropy. S výjimkou Česka jim však předpovídá mírný pokles.

Zahájí-li ČR kroky ke snížení rozpočtového deficitu a relativně rychle zkonsoliduje bankovní sektor, čeká ji sice pomalý, ale stabilní hospodářský růst bez dramatických výkyvů. Pokud však nechá nynější trendy nekontrolovaně ubíhat, bude to důvodem k vážnému znepokojení, soudí Evropská komise i nezávislí pozorovatelé v Bruselu.

Legislativa by měla podpořit práci dobrovolníků

Česká legislativa by měla stanovit podmínky pro práci dobrovolníků. Měly by být vyřešeny například otázky jejich pojištění a měly by být také určeny podmínky, za kterých může být dobrovolníkům vydán certifikát jako doklad o tom, že vykonávali nějakou dobrovolnou službu. V zahraničí takové certifikáty existují a hrají určitou roli i při získávání zaměstnání nebo přijetí ke studiu. Novinářům to řekla Jana Vohralíková z Národního dobrovolnického centra Hestia. Legislativa by měla rovněž umožnit nezaměstnaným vykonávat dobrovolnou službu, aniž by ztratili nárok na výhody vyplývající z registrace na úřadu práce. Stát by měl také určit jak, bude hradit zdravotní a sociální pojištění mladých lidí, kteří se zapojí do projektu Evropská dobrovolná služba.

Náchodská učitelka, která byla obviněna z distribuce pervitinu, je zatím na svobodě

Krajský soud v Hradci Králové se musí znovu zabývat případem náchodské učitelky Jarmily Vocáskové, kterou loni poslal na 18 měsíců do vězení za distribuci pervitinu. Nejvyšší soud ve čtvrtek ráno jeho rozsudek zrušil, protože se na něm podíleli soudci, kteří v přípravném řízení rozhodovali o vazbě. To ale trestní řád vylučuje, upozornil předseda senátu Nejvyššího soudu Petr Hrachovec. Třiačtyřicetiletá Vocásková se tak nyní dostane na svobodu, protože po zrušení rozsudku není důvod, aby byla ve vězení. Nejvyšší soud, který se případem zabýval na základě stížnosti ministra spravedlnosti, ji nevzal do vazby. Na svobodu se dostane i její sedmačtyřicetiletý druh Petr Brich. I v jeho případě královéhradecký krajský soud porušil zákon, když nerozhodl o jeho odvolání, ale pouze o odvolání státního zástupce.

Speciální třídy po postižené školáky by již neměly vznikat

Speciální školní třídy, které by navštěvovaly jen zdravotně postižené děti, by již neměly vznikat. K širšímu začlenění handicapovaných školáků mezi zdravé vrstevníky přispěje připravovaný školský zákon, řekl Jan Hutař z Národní rady zdravotně postižených. "Měly by být zavedeny jednotné základní školy, do nichž budou chodit postižené děti společně se zdravými," upřesnil Hutař. Díky chystané normě se proto bude muset postupně změnit vybavení škol i přístup do jejich budov.

Političtí vězni a legionáři žádají rezignaci předsedy Čermína

Předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu Jakuba Čermína vyzývají představitelé sdružení svazu k rezignaci. Vyčítají mu, že svého předsednictví využívá k vlastnímu politickému zviditelnění a že s nimi nekonzultuje svá rozhodnutí a veřejná vystoupení. Předseda Sdružení politických vězňů Oldřich Stránský ČTK řekl, že pokud Čermín neodstoupí, jeho organizace se osamostatní, tak jako to již v březnu udělali legionáři. Čermín ale řekl, že odstoupit nehodlá. "Chceme do rozhodování zavést demokracii, ne abychom byli otroky toho, co řekne Čermín," uvedl Stránský. Struktura svazu, který zastřešuje mimo jiné Sdružení politických vězňů, Sdružení domácího odboje a Sdružení českého národního povstání, je podle něj dědictvím totality. Ve čtvrtek zástupci jednotlivých sdružení rozhodnou, zda výzvu k odstoupení předají Čermínovi společně. Stránský věří, že dopis Čermínovi podepíší všichni předsedové. Čermín věří, že má podporu v okresních organizacích v celé republice a odstoupit se nechystá. ČTK řekl, že o jeho setrvání ve funkci v červnu rozhodnou delegáti sjezdu svazu.

Ondrová: Spor o české chaty na Slovensku bude muset řešit soud

Spor o vlastnictví pozemků, na nichž stojí ve slovenské rekreační oblasti Kasárna objekty dvou sportovních klubů ze Zlínska, bude zřejmě muset vyřešit příslušný slovenský soud. ČTK to řekla zlínská senátorka Irena Ondrová (ODS) po středečním jednání na ministerstvu zahraničí s tím, že k možnosti mimosoudního řešení problému je skeptická. Pozemky, které byly ještě v roce 1998 zapsány u katastrálního úřadu v Čadci na oba sportovní kluby, začal obecní úřad ve slovenském Makově prodávat slovenským podnikatelům, neboť původní zápis je prý neplatný. Podnikatelé mají zájem i o samotné chaty a klubům nabídli značně nevýhodnou možnost spolupráce. Senátorka uvedla, že jeden z nových majitelů pozemků chce spolu s makovským obecním úřadem prověřovat, zda Sportovní klub Zlín a Tělovýchovná jednota Moravan Otrokovice na Zlínsku jsou majiteli chat podle slovenských zákonů, což označila za "neuvěřitelné". Senátorka se chce obrátit spolu s poslancem Bohuslavem Zárubou (ODS) se žádostí o pomoc mimo jiné na prezidenta republiky.

TJ Bohemians podepsala s Multi-Areenou smlouvu o stavbě haly

Zástupci tělovýchovné jednoty Bohemians ve středu podepsali na ministerstvu financí nájemní smlouvu se sdružením finských investorů Multi-Areena Praha, kteří by měli v Praze na Hagiboru měli postavit novou víceúčelovou halu. Ta je hlavní podmínkou k uspořádání hokejového mistrovství světa, které by se mělo v roce 2003 uskutečnit v České republice. Finští investoři stále nemají k dispozici všechny potřebné dokumenty, aby mohli začít stavět. Jednání o územním rozhodnutí je totiž stále pozastaveno. Příslušnému odboru pražského magistrátu chybějí souhlasy dvou vlastníků pozemků, investor musí také doplnit přesný zákres druhého vestibulu stanice metra Želivského a stanovisko odboru dopravy. Předseda Českého svazu ledního hokeje Karel Gut je však posunem v jednání potěšen. Důvodem jeho optimismu je i fakt, že se uskutečnilo jednání všech zainteresovaných stran o dalším vývoji situace. U jednoho stolu se sešli vládní zmocněnec Ladislav Malý, pražský primátor Jan Kasl, starosta Prahy 10 Karel Výrut, zástupci Bohemians, Multi-Areeny a hokejového svazu. Černého Petra má podle jeho mínění nyní v rukou stát, neboť není stále jasné, jak bude vypadat novela zákona 103, který upravuje převod pozemků v trvalém užívání do vlastnictví jednot. Již v průběhu nadcházejícího mistrovství světa v Německu bude Gut muset přesvědčit delegáty kongresu Mezinárodní hokejové federace, že stavba haly není ohrožena. "Toho už se nebojím. Vše má normální průběh, i když je vše naknap a termíny se zkracují," dodal Gut.

Čeští hokejisté se pokusí v Německu vyhrát třetí MS v řadě

Na nadcházejícím mistrovství světa v Německu se českým hokejistům naskýtá možnost vyhrát poprvé v historii českého i československého hokeje tři světové tituly v řadě a napodobit tak úspěch předválečné Kanady a legendární sovětské sborné v šedesátých až osmdesátých letech. Hráči bývalého Československa měli tuto šanci jen jednou v historii. V roce 1978 po dvou výhrách ale skončili v Praze druzí. "Samozřejmě nemůžeme jet na mistrovství s žádným jiným cílem než obhájit titul. Je zde ale šest silných celků ve vyrovnané světové špičce. Bude to těžké, protože už nás mají všichni plné zuby, ale uděláme vše proto, abychom všem znepříjemnili naše sesazení," uvedl ve středu reprezentační trenér Josef Augusta na závěrečné tiskové konferenci před čtvrtečním odjezdem do dějiště turnaje.

Na závěr zpráv krátce o čtvrtečním počasí v České republice

Oblačno, přechodně až polojasno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty do 16 stupňů Celsia.