Zprávy Radia Praha

Sněmovna schválila zákon zvyšující příspěvky politickým stranám

Poslanecká sněmovna podle očekávání přehlasovala prezidentské veto a schválila tak zvýšení státního příspěvku politickým stranám za mandát na 900.000 korun. Zákon o státním dluhopisovém programu, který stanovení výše příspěvku upravoval, prezident sněmovně vrátil 13. dubna s tím, že zásadně nesouhlasí se začleněním obsahově zcela nesouvisející novely do původně navrženého zákona. Ministr financí Jiří Rusnok podotkl, že schválení zvýšení státního příspěvku za mandát politických stran nebude mít žádný neočekávaný dopad do státního rozpočtu. Informoval, že stát po rozhodnutí sněmovny bude moci v polovině letošního roku stranám vyplatit dohromady celkem 497,6 milionu korun.

Sněmovna rovněž schválila vydání státních dluhopisů za 4,8 miliardy korun pro krytí závazku české strany v rámci dluhu bývalého socialistického Československa vůči Německu. Závazek v roce 1993 převzal stát od Československé obchodní banky a byl oceněn na 8,8 miliardy korun. Podle smlouvy představuje podíl České republiky na tomto závazku 4,8 miliardy korun. Rozsah státního dluhopisového programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou ČR, SR a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech je 260 miliónů marek. Doba splatnosti závazků je nejpozději uplynutím 35 let ode dne účinnosti zákona. Navrhovaný zákon určuje závazek v markách a ekvivalentu eura. Smlouva současně určuje, že první splátka 130 miliónů marek bude provedena do 30. června 2001 a druhá splátka ve stejné výši do 30. září 2001.

Poslanci také přehlasovali veto prezidenta Václava Havla a znovu schválili kontroverzní poslanecký návrh zákona, jehož cílem je urychlit stavbu dálničního obchvatu Plzně. Zákonem je stavba plzeňského obchvatu prohlášena za veřejný zájem. Podle názoru některých poslanců je ale zákon v rozporu s právním řádem a omezuje některá práva chráněná Listinou základních práv a svobod.

Vládní návrh zákona o odpadech znovu schválila Poslanecká sněmovna. Přiklonila se přitom k verzi Senátu, který jí normu nedávno vrátil se zhruba 40 pozměňovacími návrhy. Senátoři chtějí například svěřit kompetence odpadového hospodářství nově vzniklým krajům a zabránit tomu, aby se občané vyhýbali placení za likvidaci odpadu. S normou je nyní velmi spokojen ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Návrh zákona má zvýhodnit využívání odpadů před pouhou likvidací, což odpovídá politice Evropské unie. Zákon by měl například znemožnit, aby většina odpadu končila na skládkách. Prioritou se tak má stát recyklace, na pomyslné předposlední příčce má stát spalování a na poslední skládkování.

Sněmovna znovu schválila vládní novelu zákona o zeměměřictví, která má obnovit povinnou zkoušku odborné způsobilosti zeměměřičů a uvést tento zákon do souladu s evropským právem. Přijala přitom pozměňovací návrhy Senátu, který jí předlohu nedávno vrátil se dvěma změnami. Norma ještě čeká na podpis prezidenta Václava Havla.

O více než jeden měsíc Poslanecká sněmovna odložila debatu o tom, jak kabinet premiéra Miloše Zemana plnil v posledních zhruba 12 měsících své programové prohlášení. Sociální demokraté chtěli, aby sněmovna vládní práci zhodnotila již při schůzi, kterou zahájila v úterý odpoledne. Jejich záměr ale narazil na to, že o plnění programového prohlášení vlády mohou poslanci jednat až tehdy, když projednávají státní závěrečný účet. Tím by se sněmovna měla zabývat při příští schůzi, tedy zhruba za pět týdnů.

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projedná novelu zákona o odškodnění členů domácího protinacistického odboje. Poslanci chtějí prosadit, aby zákonem byli odškodněni i političtí vězni komunistického režimu. Odbojáři by podle návrhu zákona měli dostat až 120.000 korun, a to v závislosti na délce své odbojové činnosti, případně na tom, zda byli zraněni. Na odškodnění mají mít nárok i vdovy a vdovci.

Návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání projedná na své středeční schůzi Senát. Předlohu zákona, který podporuje ODS a ČSSD, chce naopak čtyřkoalice vrátit Poslanecké sněmovně s tím, že by se dosavadní licence na rozhlasové a televizní vysílání neměly prodlužovat a rada pro vysílání by měla být nově zvolena.

ČR chápe evropskou obranu jako posílení EU i NATO

Česká republika podporuje koncepci evropské bezpečnostní a obranné politiky jako nástroj pro posílení schopnosti Evropské unie (EU) i NATO účinně zvládat krize. Chce se více podílet na operační i předoperační fázi případných operací EU a prohloubit součinnost s jejím Vojenským výborem i vojenským štábem. Řekl to v úterý svým protějškům z 29 evropských zemí v Bruselu český ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Při své první zahraniční cestě se zúčastnil druhého zasedání ministrů obrany EU a 15 kandidátských států, na něž navázala užší schůze EU se šesti členy NATO, kteří nejsou v unii.

Ekonomické fórum OBSE jedná v Praze

V Praze bylo zahájeno ekonomické fórum Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Hlavním tématem letošního, v pořadí již devátého, fóra je transparentnost a správa věcí veřejných v hospodářských záležitostech. Ze zahraničí se účastní mimo jiné úřadující předseda OBSE a ministr zahraničí Rumunska Mirceo Geoany, generální tajemník OBSE Ján Kubiš a viceprezident Světové banky Johannes Linn. V následujících třech dnech by měli účastníci konference probrat otázky týkající se zlepšování právního prostředí a právního rámce, hospodaření se společnými zdroji a péči o životní prostředí či úlohu státních institucí při prosazování transparentnosti při správě veřejných prostředků.

OBSE sdružuje 54 zemí z celého světa. Jako své cíle definuje posílení evropské bezpečnosti, upevnění lidských práv, demokracie, zásad právního státu a spolupráce. Vznikla v roce 1975 pod názvem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE).

V Praze zasedá Česko-francouzské fórum

Od středy bude v pražském kongresovém centru probíhat třídenní francouzsko-české hospodářské fórum, jehož cílem je přispět k dalšímu rozvoji francouzských investic v tuzemsku. Setkání zahájí premiér Miloš Zeman. Akce se zúčastní více než 300 francouzských a českých firem. V letech 1993 až 2000 se vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Francií zvýšila pětkrát a v loňském roce překročila 100 miliard korun.

Václav Havel hovořil s rumunským ministrem zahraničí především o OBSE

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byla hlavním tématem rozhovoru prezidenta Václava Havla s rumunským ministrem zahraničí Mirceou Geoanou. Právě Geoana je výkonným předsedou této organizace. "Hovořilo se také o pátečním prezidentově projevu v Bratislavě, který je vysoce ceněn, a Geoana znovu vyzvedl jeho historický význam," řekl ČTK prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Havel pak podle něj připomněl některé ekonomické aspekty činnosti OBSE a Geoana o nich obšírně hovořil. Špaček doplnil, že prezident zmínil důležitost otázky lidských práv v OBSE a podpisu helsinských dokumentů pro vznik a činnost disentu v 80. letech.

Výbor OSN kritizuje ČR za diskriminaci menšin

Výbor proti mučení při Valném shromáždění OSN ve své zprávě o situaci v České republice, kterou vydal v Ženevě, kritizuje některé případy diskriminace menšin, zvláště Romů, a vyjadřuje znepokojení nad případy rasismu a xenofobie v české společnosti. Zpráva sice na jedné straně vítá některé aspekty vývoje situace v ČR a oceňuje zejména "pokračující úsilí státu o reformu právního systému tak, aby spočíval na základech všeobecných lidských práv a hodnot". Na straně druhé však kritizuje "růst rasově motivovaného násilí proti menšinám i rostoucí podporu takového chování mezi obyvatelstvem". Výbor vyjádřil zvláště znepokojení nad "pokračujícími případy diskriminace Romů, a to i ze strany orgánů místní správy, a nad novými zprávami o násilných útocích proti Romům a o nedostatečné ochraně, kterou jim poskytují policie a justiční orgány". Výbor České republice doporučuje, aby pokračovala v úsilí o zabránění všem formám diskriminace menšin a aby důsledně realizovala svou dlouhodobou politiku integrace romského obyvatelstva do společnosti.

HZDS se ohradilo proti Havlově bratislavskému projevu

"Ostrý nesouhlas" s výroky českého prezidenta Václava Havla na páteční bratislavské konferenci kandidátů do NATO vyjádřilo opoziční Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). Havlův výrok, že Slovensko má velkou šanci dostat pozvání do NATO na pražském summitu v příštím roce, jestli ho mezitím nepostihne "tragický zvrat", si hnutí vyložilo jako varování před návratem Vladimíra Mečiara do čela země. "Tato slova nelze hodnotit jinak než jako hrubé zasahování do vnitropolitického dění jiného, dokonce hostitelského státu," praví se v prohlášení, podepsaném místopředsedou HZDS Jozefem Božíkem.

Ministr Kavan se s americkým protějškem nesetká

Schůzka českého ministra zahraničí Jana Kavana a jeho amerického protějšku Colina Powella byla zrušena. ČTK to řekl ve Washingtonu tiskový mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil. "Washingtonský program ministrovy návštěvy byl zrušen s tím, že plnohodnotná návštěva se připraví na co možná nejdřívější termín ještě v průběhu tohoto roku," řekl ČTK Pospíšil. Dodal, že program návštěvy v New Yorku se nemění. Oba ministři se setkají předběžně letos v červnu na okraji zasedání NATO v Budapešti. Dohodli se na tom v telefonickém rozhovoru, když Powell Kavanovi volal do Fakultní nemocnice George Washingtona, kde byl český ministr stále hospitalizován. Pospíšil řekl, že Kavan má stále vysoký krevní tlak, cítí se však dobře.

Petr Pithart ukončil návštěvu Jugoslávie a odcestoval do Albánie

Delegace českých senátorů v čele s předsedou horní komory českého parlamentu Petrem Pithartem ukončila návštěvu Jugoslávie a odcestovala do Albánie. Jak Pithart řekl ČTK, rozhovory s jugoslávskými činiteli se týkaly řady témat, včetně české pomoci při obnově Jugoslávie. Dominoval mezi nimi však připravovaný zákon o extradici, na jehož základě by bývalý jugoslávský prezident Slobodan Miloševič mohl být vydán do zahraničí. Úterní program české delegace začal slavnostním předáním pěti autobusů, které česká vláda darovala městu Bělehrad. Pithart pak jednal s jugoslávským premiérem Zoranem Žižičem a s delegací Národní skupštiny Srbské republiky v čele s jejím předsedou Draganem Maršičaninem. Program ukončila návštěva nemocnice "Dragiša Mišovič", která byla poničena při náletech NATO na Jugoslávii v roce 1999. Česká vláda se již dříve zavázala, že poskytne prostředky na obnovu tamního urologického pavilónu.

Tchaj-wanští politici se setkali s kolegy z českého parlamentu

Rozhodnutí USA obnovit dodávky zbraní na Tchaj-wan a nedávný incident po střetu amerického a čínského letadla patřily mezi témata úterního jednání zástupců tchaj-wanského parlamentu se členy senátního zahraničního výboru. Jeho předseda Michael Žantovský to řekl ČTK s tím, že tématem rozhovoru nebyla nedávná jednání bývalého ministra obrany Vladimíra Vetchého v Číně údajně o vojenské dohodě, která by otevírala prostor pro konkrétní spolupráci. Čeští senátoři představitelům vládnoucí Demokratické pokrokové strany i opoziční Národní strany (Kuomintangu) řekli, že Česko má zájem rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem i Čínou, která tento ostrov považuje přes rozdílná politická zřízení za svou součást. Žantovský vyjádřil přesvědčení v právo všech lidí svobodně rozhodovat o svém vlastním politickém zřízení a o své budoucnosti. Podotkl, že spory mezi národy je nutné řešit mírovou cestou, nikoli cestou zbrojení a hrozby silou.

Průmyslová výroba v březnu meziročně vyšší o 9,8 procenta

Tempo růstu průmyslové výroby v České republice se v březnu zvýšilo, když produkce meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů (v březnu 2001 bylo o den méně než v březnu 2000) byla vyšší o 12,0 procenta, přitom v únoru činilo zvýšení 8,8 procenta. Vysoký růst průmyslové produkce byl ovlivněn zejména rychlým růstem zahraniční poptávky, uvedl Český statistický úřad. Rozhodujícím způsobem růst průmyslové výroby a tržeb ovlivnily: průmyslová produkce na export (růst tržeb z přímého vývozu o 16,2 procenta), průmyslová produkce ve skupině pro investice (růst produkce o 30,5 procenta) a průmyslové podniky pod zahraniční kontrolou (růst tržeb o 16,4 procenta).

Růst produkčních cen v dubnu zpomalil na 4,0 z březnových 4,1 pct

Po předchozím vzestupném meziměsíčním trendu se v dubnu oproti březnu snížila celková hladina cen průmyslových výrobců o 0,6 procenta. V dubnu 2000 činil její pokles 0,5 procenta. Hlavním důvodem byly nižší letní ceny elektrické energie pro velkoodběratele, vyhlašované v dubnu pro letní sezónu, uvedl Český statistický úřad. V letošním březnu ceny stouply o 0,1 procenta. V meziročním srovnání producenti v dubnu mírně zpomalili růst cen na 4,0 procenta z březnových 4,1 procenta. Ceny zemědělských výrobců se v dubnu zvýšily meziměsíčně o 0,8 procenta. Zvýšily se především ceny drůbeže, prasat, obilovin a zeleniny. Naopak poklesly ceny skotu, brambor a ovoce.

Ceny průmyslových výrobců sice v dubnu v porovnání s předchozím měsícem poklesly, další měsíce by však již měly přinést opět jejich růst. Kromě silnější ekonomické aktivity k němu budou přispívat zejména vyšší ceny ropy. Vyplývá to z odpovědí analytiků pro ČTK. "Efekt zlevnění elektrické energie je jednorázový a v druhé polovině roku uvidíme při návratu k zimním cenám skok opačným směrem," uvedl Martin Hlušek z České spořitelny. Rovněž podle něj budou pokračovat inflační tlaky vyvolané akcelerujícím hospodářským růstem.

Richard Falbr: Zaměstnance musí hájit zejména jednotlivé odborové svazy

Pokud se odboráři v podnicích bojí porušování práv zaměstnanců, musí žádat o pomoc zejména zástupce jednotlivých odborových svazů. Odborová centrála nebude jejich úlohu suplovat. Na sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů to řekl její předseda Richard Falbr. Jak uvedl, sněm vyzval odbory, aby reagovaly na každý případ porušení odborových práv, a přislíbil jim plnou podporu konfederace. Účastníci sněmu se zabývali i konkrétními případy porušování odborových práv v nadnárodních a českých firmách. Hovořili také o tom, proč se mnozí zaměstnanci bojí proti svým zaměstnavatelům vystoupit. Richard Falbr na sněmu rovněž kritizoval sdělovací prostředky za to, že si nevšímají případů ohrožení demokracie v podnicích. "Jestliže o tom nepíší noviny, budeme o tom mluvit my, třeba na náměstích," řekl Falbr. "Jestli si někdo myslí, že se bude k Čechům chovat jako v době totálního nasazení, tak je potřeba, abychom my řekli, že to tak nebude," dodal Falbr. Šéf Odborového svazu Kovo Jan Uhlíř kritizoval ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřady práce totiž podle něj nevěnují pozornost porušování odborových práv, o nichž se dozvídají od zástupců zaměstnanců v jednotlivých podnicích.

Oběti nacismu žádají důraznou intervenci vlády ve věci odškodnění

Zástupci obětí nucených a otrockých prací z doby nacistické okupace chtějí, aby se otázka odškodnění začala řešit na nejvyšší úrovni. "Chtěli bychom, aby se v nejbližší době sešly vlády střední a východní Evropy a společně intervenovaly u německé vlády kvůli oddalování odškodňování," řekl ČTK předseda Sdružení osvobozených politických vězňů Oldřich Stránský. Zveřejnil také prohlášení, v němž ostře kritizuje průběh vyjednávání o odškodnění. Přestože americká justice minulý týden v podstatě dala odškodňování zelenou, německá strana trvá na tom, že dosud nebyly splněny podmínky pro zahájení výplat z odškodňovacího fondu. Prohlášení podepsali také předseda Svazu nuceně nasazených Karel Růžička a tajemník Federace židovských obcí ČR Tomáš Kraus.

Extremisté z Národně sociálního bloku manifestovali za rodinu

Na Mezinárodní den pro rodinu, připadající na úterý, upozornila na shromáždění v Praze necelá stovka členů a příznivců Národně sociálního bloku (NSB). V projevech vyjádřili odhodlání bránit a zachovat podstatu tradiční české rodiny, kterou považují za základ národní společnosti. Registrované partnerství označili za urážku lidskosti. Kritizovali média, vládu, americké seriály, sociální podmínky mladých a zvyšující se ceny. Za alarmující označili pokles porodnosti. NSB vznikl letos v březnu sjednocením českých krajně pravicových sdružení. V téměř 40 místních organizacích sdružuje přes 3000 členů.

Zastupitelství zajistilo majetek Chvalovského a dalších pěti osob

Vrchní státní zastupitelství vydalo v těchto dnech sérii příkazů k zajištění majetku předsedy Českomoravského fotbalového svazu Františka Chvalovského a dalších pěti osob, které spolu s fotbalovým bossem čelí obvinění z podvodu za 1,4 miliardy korun. Hodnota zadrženého majetku představuje zhruba deset procent této částky. ČTK to řekl důvěryhodný zdroj z vrchního státního zastupitelství, který je s postupem vyšetřování podrobně seznámen.

V Českém Těšíně začal divadelní festival souborů visegrádské čtyřky

Divadelní festival s účastí českých, polských, slovenských a maďarských profesionálních i amatérských souborů začal v Českém Těšíně na Karvinsku i v sousedním Těšíně na polské straně hranice. Během pěti dnů se na přehlídce s názvem Na Hranici představí asi 55 souborů ze zemí visegrádské čtyřky. Diváci budou moci shlédnout na 60 různých představení, řekl ČTK ředitel festivalu Roman Rozbroj. Přehlídka má dvě roviny: Zatímco v divadelních sálech budou hrát především profesionální divadla, v takzvaném Hyde Parku se v netradičních venkovních prostorách představí i amatéři. "Hyde Park je něco jako divadelní jarmark a dává prostor různým formám divadelní kultury," řekl Rozbroj s tím, že v rámci festivalu je vyhlášena soutěž o nejlepší inscenaci. "Vyšším cílem celého projektu je dokázat, že divadlo překračuje hranice a že navzdory rozlišným jazykům a kulturám je komunikativní a spojuje lidi," uvedl Rozbroj.

Festival se poprvé konal v roce 1990, kdy na něm byly představeny hry Václava Havla. Přehlídky, kterou finančně podporuje i Mezinárodní visegrádský fond, se letos poprvé účastní také maďarští umělci. Novinkou jsou internetové stránky, na nichž lze najít program a aktuality z festivalu. Nechybí na nich prostor pro připomínky a názory diváků. Webové stránky zájemci najdou na adrese www.nahranici.cz.

V Praze má ve středu premiéru film Jana Svěráka Tmavomodrý svět

Film Tmavomodrý svět Jana a Zdeňka Svěrákových, nejrozsáhlejší projekt v dějinách české kinematografie, má ve středu večer v Praze slavnostní premiéru. Bude jí přítomen i prezident Václav Havel a také téměř tři desítky válečných pilotů. Ve čtvrtek se tento snímek o českých válečných pilotech v RAF objeví v 15 městech České republiky. Tvůrci filmu s ním současně navštíví na čtyři desítky míst.

Vltavín připomene Buriana jako malíře dobrodružství a pravěku

Čtyři desítky prací výjimečného českého výtvarníka Zdeňka Buriana (1905 až 1981) budou moci od středy shlédnout návštěvníci pražské Galerie Vltavín. Výstavu "Vzpomínka na Zdeňka Buriana" tvoří výběr z celé jeho tvorby. Vedle proslulých rekonstrukcí prehistorických zvířat nabízí Burianovy ilustrace k dobrodružným knihám pro mládež. "Expozice kreseb převážně ze soukromých sbírek je doplněna také několika oleji," sdělil ČTK pracovník galerie Tomáš Kolář. Většinu z vystavených obrázků mohou znát čtenáři dobrodružných titulů. Burian byl autorem obálek knih Karla Maye, Julese Verna i Eduarda Štorcha. Ilustroval podstatnou část světové romantické literární klasiky, Například tituly Londona, Kiplinga, Defoa, Stevensona, Vráze, Friče a Holuba. Prodejní výstava, která potrvá do 10. června, připomíná i Burianovu spolupráci s paleontologem Josefem Augustou, jejíž zásluhou vznikly světovou odbornou veřejností uznávané rekonstrukce prehistorických zvířat a života v pravěku.

Ze sportu:

Hokejový tým, který v neděli zvítězil ve finále mistrovství světa, přijal na Pražském hradě prezident Václav Havel. Hráčům poděkoval za výbornou reprezentaci České republiky ve světě a na oplátku od nich dostal reprezentační dres s číslem 18 a jménem Havel. Čeští hokejisté jsou nyní mistry světa už třetí rok po sobě. "Bylo to skvělé. Společnost, národ, jak víte, to pozorně sledovala a velice to finálové vítězství oslavovala. V některých místech až příliš bouřlivě," řekl hokejistům prezident.

Belgičan Marc Streel ze stáje Collstrop vyhrál po sólové akci pátou etapu cyklistického Závodu míru. Ta vedla z Olomouce do Žďáru nad Sázavou a měřila 168 kilometrů. Z domácích cyklistů si vedl nejlépe Petr Šesták z českého výběru do 23 let: dojel devátý a v průběžném pořadí závodu se posunul na druhé místo. Žlutý trikot vedoucího jezdce si udržel Němec Uwe Peschel.

Tyčkařka Daniela Bártová se připravuje na návrat do vrcholové atletiky po bezmála osmiměsíční pauze. Bývalá mnohonásobná světová a evropská rekordmanka si po čtvrtém místě na olympiádě v Sydney dopřála soutěžní přestávku, kterou ukončí v pátek startem na mítinku Grand Prix v Dauhá v Kataru. Do Asie jede společně s Pavlou Hamáčkovou s cílem získat body v Grand Prix, do níž byla ženská tyčka zařazena.

Krátce o středečním počasí v České republice:

Bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia.