Zprávy Radia Praha

Javier Solana očekává, že ČR bude již brzy členem Evropské unie

Přesvědčení, že Česká republika bude již v blízké budoucnosti členem Evropské unie, vyslovil ve středu v rozhovoru se zvláštním zpravodajem ČTK v Budapešti vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana. Ten se setká ve čtvrtek v Praze s prezidentem Václavem Havlem a dalšími vedoucími politickými představiteli země.

"V první řadě chci říci, že vaše země je členem NATO a velmi vážným kandidátem na členství v Evropské unii," prohlásil Solana. Dodal, že Česká republika se účastní jednání, na nichž se hovoří o vytváření společné evropské bezpečnostní politiky a také o tom, jak se budou jednotlivé kandidátské země podílet na budování společných sil. V této souvislosti poznamenal, že v Praze míní jednat o všech otázkách, které spojují ČR a EU, zejména o postupu vyjednávání, ale také o společné evropské bezpečnostní politice.

Ramiro Cibrian: Volný pohyb pracovníků asi omezen jen ve dvou zemích EU

Volný pohyb pracovních sil z České republiky bude po ukončení jednání o jejím přistoupení k Evropské unii zřejmě omezen pouze ve dvou z 15 států EU. Členům senátního výboru pro evropskou integraci to ve středu řekl velvyslanec Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian, aniž by tyto státy jmenoval. Předseda výboru Jiří Skalický v této souvislosti konkrétně uvedl Německo, Rakousko a vzhledem k dalším kandidátským zemím i Finsko. Cibrian podotkl, že navrhované přechodné období zákazu volného pohybu pracovníků by v podstatě znamenalo dvouleté zachování dosavadního stavu; například v Německu na základě dvoustranných dohod nyní pracuje 230.000 lidí ze střední a východní Evropy. Skalický označil tento problém za zástupný vzhledem k omezené mobilitě české pracovní síly. Podle něj hrozí spíše "odliv mozků", čehož by se měla více obávat ČR než EU. Za závažnější problém označil snahu otevírat již předběžně uzavřené kapitoly - například volný pohyb služeb - a otevírat debatu o změně podpory chudším zemím EU ze strukturálních fondů.

Ramiro Cibrian také ocenil pokrok, jakého ČR dosáhla v jednání o přistoupení k EU. Připomněl, že dosud se podařilo uzavřít 15 z 29 kapitol a že v pátek by k nim mohly přibýt další dvě - sociální politika a zaměstnanost a životní prostředí. Během nadcházejících měsíců by pak ČR mohla uzavřít dalších sedm kapitol, například volný pohyb kapitálu. Podle velvyslance existuje možnost uzavřít jednání mezi ČR a EU do konce příštího roku, aby se čeští občané mohli zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v roce 2004.

Ministr Kavan: Přechodné lhůty možná jen s některými zeměmi EU

Přechodné lhůty zabraňující volnému pohybu pracovních sil po přijetí ČR do Evropské unie budou zřejmě nutné jen vůči některým zemím společenství, zatímco vůči ostatním nemusejí existovat vůbec a vůči jiným být jen symbolicky krátké. Uvedl to ve středu český ministr zahraničí Jan Kavan po jednání se svým německým protějškem Joschkou Fischerem ve východoněmecké Chotěbuzi. "Podle návrhu, o němž jsem s Fischerem jednal a který má šanci na souhlas celé unie, bude možnost uzavírat individuální dohody o volném pohybu pracovních sil s těmi členskými zeměmi EU, které nesdílejí německé a rakouské obavy z nějakého přívalu pracovníků od nás," řekl Kavan. EU zřejmě bude v tomto ohledu respektovat národní legislativy dosavadních i nových členských zemí, což takový postup umožní. "EU musí diferencovat mezi kandidáty i ve věci přechodných lhůt, a po jednání s Fischerem docházím k názoru, že unie tuto zásadu začíná respektovat," řekl český ministr.

Joschka Fischer podle agentury AFP v Chotěbuzi řekl, že první východoevropské země mohou být do Evropské unie přijaty do roku 2006. Tato etapa bude pravděpodobně zahájena v roce 2004 nebo 2005, řekl německý ministr.

Politici včetně premiéra Zemana vítají rozhodnutí Německa o odškodném

Premiér Miloš Zeman a představitelé parlamentních stran shodně uvítali ve středu rozhodnutí německého parlamentu vyslovit souhlas se zahájením výplat odškodného osobám nuceně nasazeným za druhé světové války na práce v nacistickém Německu. V odškodňovacím fondu má být shromážděno deset miliard marek. Z toho 423 miliónů marek (asi 7,5 miliardy korun) je určeno i pro asi 80.000 nuceně nasazených v České republice.

"Já samozřejmě velmi pozitivně vnímám toto rozhodnutí německého parlamentu. Vždy jsem věřil, že je dobrá vůle, a jsem potěšen, že jsem se nezklamal," řekl premiér Zeman. Také ministr zahraničí Jan Kavan rozhodnutí Spolkového sněmu jednoznačně přivítal. "Konečně padla poslední překážka, která bránila výplatám odškodnění obětem otrockých a nucených prací za války," prohlásil ve středu na okraji jednání se svým německým protějškem Joschkou Fischerem ve východoněmecké Chotěbuzi.

Stínový ministr zahraničí Jan Zahradil (ODS) soudí, že pokud chtěl Spolkový sněm přispět k tomu, aby bylo vyplácení zahájeno, tak ani neměl jinou možnost. "Lze jedině ocenit, že to neblokoval a že přes všechny právní peripetie jsme se konečně dostali k tomu, že snad ty peníze definitivně skončí tam, kam patří, tedy v rukou postižených lidí," řekl Zahradil. Krok Spolkového sněmu přivítal i předseda senátního zahraničního výboru Michael Žantovský (ODA). "Je mi líto, že se toho nedožili lidé, kteří už mezitím zemřeli. Ale raději pozdě, než nikdy," doplnil.

Usnesení německého parlamentu nyní otevírá možnost zahájit výplaty odškodného ještě během léta. Je to humanitární gesto, které zároveň činí zadost spravedlnosti i vůči tisícům českých obětí, z nichž většina se ale tohoto zadostiučinění nedočkala, dodal k tomu mluvčí českého ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil.

Ministři obrany pro česko-slovensko-polskou jednotku

Ministři obrany Česka, Polska a Slovenska Jaroslav Tvrdík, Bronislaw Komorowski a Jozef Stank ve středu v Bratislavě podepsali společné prohlášení, které otevírá cestu ke společné vojenské jednotce. "Je to podpora Slovenska, slovenského úsilí získat členství v NATO," ocenil podpisy kolegů z členských zemí aliance ministr Stank. Bronislav Komorowski označil příští vznik česko-slovensko- polské jednotky za "jasný důkaz, nakolik Slovensko pokročilo ve vstupování do NATO". O české podpoře slovenskému úsilí ujistil i ministr Tvrdík. Přípravami na česko-slovensko-polskou jednotku podle Stanka "nijak není dotčena dohoda premiérů (Zemana a Dzurindy) o posílení slovenské a české účasti v KFOR, kde vznikne česko-slovenský prapor se slovenskou rotou". Podle kuloárních informací by dohoda o zřízení společné jednotky v síle brigády měla být připravena ještě před zářijovými volbami v Polsku, tedy pravděpodobně v srpnu.

Do sporu o Kasárna mají opět zasáhnout premiéři Slovenska a ČR

Se zjevnou snahou dosáhnout kompromisu probíhalo ve středu večer v česko-slovenské příhraniční oblasti Kasárna jednání českých chatařů, slovenských majitelů pozemků a starosty Makova ohledně zdejších pozemků, na kterých stojí české chaty. Jediným konkrétním výsledkem setkání ale bylo jen společné prohlášení, podle něhož se zúčastněné strany v této věci obrátí na premiéry obou států. Ti by podle prohlášení měli určit "komisi pro prozkoumání právních vztahů k nemovitostem právnických osob tak, aby v budoucnu nedocházelo ke zbytečnému zpochybňování vlastnických vztahů". Makovský starosta v úvodu jednání vyzval českou stranu, aby se "distancovala od výpadů proti slovenské straně, které v uplynulém období podnikla některá česká média". Od počátku jednání bylo patrné, že spor lze řešit jen formou hledání kompromisů. V konečném důsledku ale každá strana hájila své zájmy. Čeští chataři navrhli odkoupit pozemky pod svými chatami, slovenská strana je ale odprodat nemíní. Slováci rovněž navrhli české nemovitosti odkoupit, s čímž ale česká strana nesouhlasí. Jedním z návrhů, s nímž souhlasily obě strany, bylo tedy vyzvat oba premiéry, aby konkretizovali technické řešení sporu, které před časem sami navrhli.

Skončilo třístranné jednání o bezpečnosti Temelína

V Bruselu se ve středu zřejmě naposledy sešli experti ČR, Rakouska a Evropské komise, aby dokončili posuzování jaderné bezpečnosti elektrárny Temelín. Z jednání dosud nejsou k dispozici žádné oficiální informace. Podle nejmenovaného zdroje se měli účastníci dohodnout na společném prohlášení a technickém dokumentu popisujícím konečný stav třístranného rokování ohledně 29 bodů rozdělených do pěti okruhů, jež byly jeho předmětem. O jejich znění se však bude dál korespondenčně vyjednávat.

Posouzení jaderné bezpečnosti Temelína přísluší výlučně českému Státnímu řadu pro jadernou bezpečnost, podle loňské česko-rakouské dohody z Melku jsou však její aspekty posuzovány spolu s rakouskými experty za přispění a zprostředkování odborníků z Evropské komise. Když se před dvěma týdny účastníci rozcházeli v Bruselu po minulém kole, hodnotili své dosavadní počínání pozitivně a doufali, že záhy dospějí k písemnému vyjádření dohody.

Vláda schválila schodek rozpočtu a zprávu o účasti ČR v Hannoveru

Ministři ve středu jednomyslně rozhodli o desetimiliardovém schodku státního rozpočtu pro rok 2002. Vláda rovněž schválila zprávu o české účasti na Všeobecné světové výstavě Expo 2000 v německém Hannoveru a vyslovila se pro připojení ČR k jedné z nejstarších smluv OSN o lidských právech - Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954. K poslanecké novele silničního zákona zaujal kabinet neutrální stanovisko.

Generálnímu komisaři Václavu Bartuškovi se podařilo ušetřit 15 procent rozpočtu, který vláda schválila pro účast na Expo 2000. Podle zprávy Bartuška z vládou schváleného rozpočtu 330 miliónů ušetřil 46,5 miliónu korun, což je zhruba 15 procent. Navzdory několikaletému zpoždění příprav, opakovaným změnám návrhu českého pavilónu a výměnám komisařů, byla podle mínění ministrů česká reprezentace poměrně úspěšná. Českým pavilónem prošlo za 153 dní zhruba 1,3 miliónu návštěvníků, přičemž na celou výstavu se přišlo podívat 18 miliónů lidí.

Vláda schválila také návrh dohody o vypořádání pohledávky za Chorvatskem ve výši 2,9 miliónu clearingových dolarů (2,5 miliónu dolarů, zhruba 100 miliónů korun). Pohledávka vyplývá z clearingového platebního styku a podle smlouvy bude uhrazena ve třech splátkách po zhruba 800 tisících dolarů. Poslední splátka by měla být zaplacena nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy. Podobnou dohodu ČR uzavřela například se Slovinskem, které již závazky vůči ČR splatilo.

Poslaneckou novelu zákona o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (silničního zákona) bude podle kabinetu třeba dopracovat. Poslanci chtějí novelou upravit normu, která platí od 1. ledna, a je podle nich zbytečně komplikovaná a místy i nelogická.

Vláda rozhodla o ceně Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky, kterou bude každoročně udělovat premiér. Ocenění má jméno po významném českém vojenském teoretikovi. Spojeno je s finanční odměnou 140.000 korun.

Kabinet vyslovil souhlas s postupem Univerzity Karlovy, která chce koupit objekt za 340 miliónů korun, který by měl sloužit jako koleje. Vláda také jmenovala nové přednosty okresních úřadů v Olomouci, Šumperku, Svitavách, Hradci Králové, Chrudimi a Pardubicích.

Prezident Havel jmenoval ministra Grégra místopředsedou vlády

Novým místopředsedou vlády jmenoval prezident Václav Havel po několikatýdenním otálení ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. Oznámil to hradní mluvčí Ladislav Špaček. O Grégrovo jmenování požádal prezidenta začátkem května premiér Miloš Zeman. Havel ale připustil, že má vůči ministru průmyslu a obchodu výhrady a podle svých slov si musel delší čas návrh předsedy vlády osvojovat. Prezident ale podle Ústavy nemůže odmítnout jmenovat kandidáta na vicepremiéra, kterého mu premiér navrhne.

V křesle místopředsedy vlády Grégr nahradil bývalého ministra financí Pavla Mertlíka, který před časem z obou vládních funkcí odstoupil. Ten jako hlavní důvod svého odchodu z vlády uvedl malou schopnost ovlivnit některá zásadní rozhodnutí kabinetu. Časté spory vedl především se svým nástupcem v místopředsednické vládní funkci. Grégra s Mertlíkem rozdělovaly odlišné pohledy zejména na hospodářskou politiku vlády. Neshodovali se například v postupu při privatizaci energetických společností. Grégrovi se ale dařilo svůj návrh ve vládě prosadit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhne vládě vytvořit integrovaný Český ocelářský podnik

Vytvoření obřího ocelářského podniku navrhne vládě ministerstvo průmyslu a obchodu. Podniky jako Třinecké železárny, Nová huť, část Vítkovic a Vysokých pecí Ostrava se současnou kapacitou kolem šesti miliónů tun oceli ročně se mají podle úřadu Miroslava Grégra spojit, aby přežily. Jak prohlásil Grégrův náměstek František Kubelka, plán vypracovala poradenská firma EuroStrategy Consultants a vláda jej dostane na stůl v polovině prázdnin. Stát podle této studie vynaloží na vytvoření mamutího podniku 34 miliard korun. Celkem má přitom restrukturalizace stát zhruba 80 miliard korun.

Český prezident podepsal několik zákonů, mimo jiné o odpadech a důchodech

Prezident Václav Havel ve středu podepsal čtyři zákony, které v květnu úspěšně prošly parlamentem. Havlův podpis, jenž je nutný k platnosti zákonů, se objevil pod novelou zákona o zeměměřictví, o rozpočtových pravidlech, právní normě upravující nakládání s odpady a o důchodovém pojištění. Zákon o odpadech má zvýhodnit využívání odpadů před jejich pouhou likvidací. To odpovídá politice Evropské unie. Zákon by měl například znemožnit, aby většina odpadu končila na skládkách. Prioritou v hospodaření s odpady by se měla stát recyklace, na pomyslné předposlední příčce bude spalování a na poslední pak skládkování odpadu. Díky zákonu o důchodovém pojištění se zvýší penze některých horníků. Novela má napravit stav, kdy horník, který odešel do důchodu letos, má asi o 2000 korun nižší důchod než ten, který šel do penze již v roce 1996.

Václav Klaus jednal s premiérem Jižní Austrálie a pokračuje do Singapuru

Předseda ODS a Poslanecké sněmovny Václav Klaus ve středu při své pracovní návštěvě Austrálie jednal s předsedou vlády státu Jižní Austrálie Johnem Olsenem. Navštívil také zasedání parlamentu tohoto státu. Ve čtvrtek Václav Klaus odlétá na oficiální návštěvu Singapuru. Zde ho čekají politické rozhovory například s předsedou vlády Goh Chok Tongem a předsedou parlamentu Tan Soo Khoonem. Do Prahy se Klaus vrátí 1. června.

Armáda se zbavuje nemovitostí za několik desítek miliard korun

Desítky až stovky miliónů korun by měla česká armáda ušetřit, pokud se zbaví nemovitostí, které nepotřebuje. Ke konci března už ministerstvo obrany převedlo na státní správu, samosprávu, nebo prodalo soukromým subjektům 749 budov v účetní hodnotě více než deset miliard korun. Dalších 744 nemovitostí, jejichž účetní cena dosahuje téměř 13 miliard, by se armáda ještě chtěla v nejbližší době zbavit. Novinářům to ve středu řekl ministr obrany Jaroslav Tvrdík s tím, že zásadní není příjem z prodaných nemovitostí, ale především úspora, která se získá tím, že o budovy se nebude muset ministerstvo starat.

Vysoké náklady na údržbu například nevyužívaných kasáren vedou podle ministra k tomu, že armáda nemá dostatek financí na výcvik ani na plnění závazků, které dala Severoatlantické alianci. Tento fakt při únorové návštěvě Prahy kritizoval rovněž generální tajemník NATO George Robertson. České armádě tehdy doporučoval, aby přehodnotila rozdělení peněz, které má resort obrany k dispozici. Nelíbilo se mu ani, že se armáda pomalu zbavovala majetku, který nepotřebuje.

Bývalý dozorce v Terezíně Anton Malloth stráví zbývající část svého života ve vězení

Do konce života zůstane v cele bývalý dozorce v Terezíně Anton Mallot. Rozhodl o tom mnichovský soud. Tento trest žaloba navrhovala za nejméně jednu prokázanou vraždu vězně a za jeden pokus o vraždu z rasových pohnutek. Obžalovaný unikal více než půlstoletí spravedlnosti. Německá justice vedla v jeho případě vyšetřování v minulosti několikrát, ale vždy ho ukončila pro rozpornost důkazů. Malloth je ve vyšetřovací vazbě od loňského května, kdy prokuratura v Mnichově šetření obnovila na základě nového svědectví. Proces je v Německu považován za jeden z posledních tohoto druhu.

Soud shledal za prokázané, že Malloth v roce 1944 zavraždil jednoho vězně kvůli tomu, že se špatně zařadil při nástupu vězňů, a že v roce 1943 zbil jednoho židovského vězně a několikrát po něm vystřelil. Protože nebylo možné doložit, že v tomto případě vězeň zemřel, byl čin kvalifikován jako pokus o vraždu. V jednom z bodů obžaloby, podle něhož Malloth nařídil v zimě 1945 polévání dvou vězňů ledovou vodou, až mučení podlehli, rovněž nebylo možné prokázat, že trýznění osobně inicioval.

Malloth, který obvinění odmítl, v pojízdném křesle a se sluchátky na uších vyslechl rozsudek bez pohnutí. Obhájce Ernst- Günther Popendicker žádal zproštění kvůli údajnému nedostatku důkazů a proti rozsudku se odvolá. Jeho mandant prý byl tvrdostí trestu velmi překvapen. Soudce děkoval svědkům z České republiky a Rakouska, kteří přes stáří a podlomené zdraví přijeli svědčit. Ocenil i českou justici, že s mnichovskou při šetření iniciativně spolupracovala.

Pamětníci: Doživotí pro Mallotha je hlavně symbolickým gestem

Doživotní trest pro bývalého dozorce z terezínské Malé pevnosti Antona Mallotha je pro pamětníky jeho brutálních činů zadostiučiněním. Je to ale především satisfakce symbolická. "To je jediný možný rozsudek, i když si uvědomuji, že to doživotí může trvat třeba jen měsíc," řekl ve středu ředitel Památníku Terezín Jan Munk. S Mallothem se během procesu setkal tváří v tvář, když jako znalec terezínských archivů informoval tribunál o dostupných dokumentech. "Nicméně byl nazván vrahem a byl odsouzen jako vrah. To si myslím, že je důležité především pro budoucnost," dodal.

Hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí vzrostla o 1128 Kč na 13.289 Kč

O 1128 Kč, tj. o 9,3 procenta, na 13.289 Kč se v 1. čtvrtletí 2001 podle předběžných údajů Českého statistického úřadu meziročně zvýšila průměrná hrubá měsíční mzda v ČR. Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 4,1 procenta, reálná mzda tedy vzrostla o pět procent. Na rozdíl od vývoje v předchozím roce, kdy v podnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 8,1 procenta a v nepodnikatelské sféře o 2,7 procenta, vzrostly v letošním 1. čtvrtletí průměrné mzdy téměř shodně. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 9,3 procenta (o 1178 Kč) na 13.791 Kč a reálná mzda vzrostla o pět procent. V nepodnikatelské sféře stoupla průměrná mzda o 9,4 procenta (o 969 Kč) na 11.292 Kč a reálná mzda vzrostla o 5,1 procenta.

Soud Stiesse osvobodil v kauze padělaného lustračního osvědčení

Obvodní soud pro Prahu 5 ve středu osvobodil Jana Stiesse. Bývalý předseda Fondu národního majetku byl obžalovaný z padělání a pozměňování svého lustračního osvědčení. Stejný soud přitom uznal Stiesse vinným loni v prosinci, kdy mu vyměřil peněžitý trest 200.000 korun. Stiessův obhájce Josef Monsport se tehdy proti rozsudku odvolal a městský soud případ vrátil k novému projednání.

Jan Mrzena se stal předsedou nové Rady České televize

Předsedou nové Rady České televize je od středy ředitel českobudějovického Jihočeského divadla Jan Mrzena. Místopředsedy rady se stali bývalá několikaletá členka a místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Zdeňka Hůlová a děkan Fakulty architektury ČVUT Bohumil Fanta.

Na svém prvním zasedání o tom ve středu rozhodli členové rady, kterou v pátek zvolila Poslanecká sněmovna. Předchozí radu odvolali poslanci počátkem roku po vypuknutí krize v ČT. Rada ČT má působit jako nástroj veřejnosti nad veřejnoprávní Českou televizí. Rozhoduje mimo jiné o jejím řediteli i rozpočtu.

Do sporu o Kasárna mají opět zasáhnout premiéři Slovenska a ČR

Se zjevnou snahou dosáhnout kompromisu probíhalo v česko-slovenské příhraniční oblasti Kasárna středeční večerní jednání českých chatařů, slovenských majitelů pozemků a starosty Makova ohledně zdejších pozemků, na kterých stojí české chaty. Jediným konkrétním výsledkem setkání ale bylo jen společné prohlášení, podle něhož se zúčastněné strany v této věci obrátí na premiéry obou států. Účastníci setkání se také dohodli na další společném jednání, které se uskuteční do čtrnácti dnů.

České dráhy zdraží od října obyčejné jízdné o 60 procent

Od 1. října zvýší České dráhy obyčejné jízdné o 60 procent. Postihne to zhruba deset procent všech pasažérů na železnici. Zákaznické jízdné, které zahrnuje slevy pro častější uživatele přepravních služeb, dráhy nadále zachovají na nynější úrovni obyčejného jízdného. Z toho 50ti procentní slevy získají děti, důchodci a invalidé. Zákaznické karty si bude moci koupit každý za 100 korun na rok. Zdražení nebude kopírovat zavedení nového jízdního řádu, který bude platit od 10. června.

Na festivalu dnes zazní Dopisy Olze a dvě divadelní premiéry

Ve Španělském sále Pražského hradu má dnes večer zaznít v premiéře nová verze kompozice Dopisy Olze, kterou napsal Čechoameričan Petr Kotík na texty někdejšího disidenta Václava Havla. Český prezident má nyní koncertu na festivalu Pražské jaro naslouchat osobně. Festivalovým představením bude večer v Národním divadle premiéra nové inscenace baletu Raymonda od Alexandera Glazunova. Premiéru připravila na dnešní večer v rámci Pražského jara také Státní opera Praha, a to nové nastudování zapomenuté opery Ariana a Modrovous od francouzského skladatele Paula Dukase. Režii má Paul-Emile Fourny, diriguje Vincent Monteil. V Rudolfinu vystoupí dnes večer Pražský komorní orchestr bez dirigenta a s ním jako sólisté houslista Dmitri Sitkovetsky, violoncellista Jiří Bárta a klavírista Piers Lane.

Pardubická aviatická pouť slibuje Tmavomodrý svět po 50. letech

Letošní 11. Aviatická pouť, která se koná o víkendu v Pardubicích, slibuje milovníkům letectví několik zajímavostí. Jednou z nich bude účast příslušníků Britského královského letectva (RAF), o nichž Zdeněk a Jan Svěrákovi natočili film Tmavomodrý svět. "Nejmladšímu z pilotů je 80 let," řekl novinářům organizátor Aviatické pouti Jaroslav Janda. Nedělní autogramiády se podle něj zúčastní i tvůrci filmu a představitelé hlavních rolí Ondřej Vetchý a Kryštof Hádek. Na pouti uvidí návštěvníci i letouny použité ve filmu.

Na 150 výtvarných objektů je vystaveno V Domě u Černé Matky Boží

Expozice s názvem Objekt/objekt - Metamorfózy v čase, která představuje tento specifický obor výtvarného umění, začala ve středu v Domě u Černé Matky Boží. Výstavu připravilo České muzeum výtvarných umění a je na ní zastoupeno téměř 100 tvůrců od světově proslulých umělců /např.Marcel Duchamp, Man Ray, Meret Oppenheimová, Giacomo Balla/ po všechny generace českých autorů /Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal/, kteří objekty vytvářeli. Výstava v kubistickém domě potrvá do 26. srpna.

V internetové galerii bude vystavovat fotograf Jan Saudek

Světoznámý fotograf Jan Saudek bude od 4. června vystavovat své snímky v internetové galerii World Webphoto Gallery na stránkách www.wwg.cz. Expozice nazvaná Divadlo života bude ve třech virtuálních sálech galerie k vidění do 3. července.

Na internetu představí Saudek kolekci 27 fotografií. V prvních dvou virtuálních sálech budou vystaveny snímky, které již patří ke klasice české a světové fotografie včetně nejslavnějšího snímku Život. Třetí sál přinese pohled na Saudkovu nejnovější tvorbu.

Sport

Česká tenistka Denisa Chládková se probojovala do třetího kola grandslamového turnaje French Open, když porazila Kremerovou z Lucemburska 4:6, 6:2, 6:3. Úspěšná byla i Daniela Bedáňová, která vyhrála nad Němkou Glassovou 4:6, 7:5 a 6:0 a také Jiří Novák, který zdolal Francouze Piolina 3:1 na sety. Nedařilo se naopak Lence Němečkové, která nestačila na Rusku Krasnoruckou. Ve druhém kole jí podlehla 4:6 a 3:6.

Prvoligový fotbalový klub Stavo Artikel Brno mění trenéra. Nástupcem Pavla Tobiáše bude bývalý kouč Drnovic Karel Večeřa, se kterým chce brněnský klub uzavřít smlouvu do konce tohoto týdne.

A ještě krátce o čtvrtečním počasí:

Polojasno, během dne oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio