Zprávy Radia Praha

Stávková pohotovost v energetice trvá

Výsledkem úterního jednání tripartity byl příslib, že jednání o privatizaci energetiky a jejích sociálních důsledcích budou pokračovat. Nadále však potrvá i stávková pohotovost, kterou vyhlásily odborové svazy působící ve výrobě a distribuci energií. Po jednání tripartity to potvrdili místopředseda vlády Vladimír Špidla a představitelé odborů. Termíny dalších jednání však neuvedli. Předseda Odborového svazu energetiky Jiří Kubíček potvrdil, že odboráři jsou v konečné fázi připraveni vypnout elektřinu. Podle Špidly bude jednání pokračovat v souladu s usnesením vlády z října loňského roku, které mimo jiné počítá s minimalizací dopadu privatizace na zaměstnanost, odmítl však spekulovat o možných dopadech přerušení dodávek elektrické energie. Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr bez bližších podrobností prohlásil, že v případě stávky by vláda přijala "mimořádná opatření k zachování činnosti energetických zařízení".

Podle Kubíčka odbory spolu se zaměstnavateli chtějí záruky, že po dokončení privatizace bude zajištěna konkurenceschopnost české energetiky. Odbory odhadují, že v souvislosti s privatizací energetiky přijde o práci minimálně 12.000 až 13.000 zaměstnanců ze současných 23.000. Chtějí, aby se zbylými zaměstnanci vláda podepsala sociální pakt, podle něhož by jim byly zachovány sociální podmínky, dohodnuté v současných kolektivních smlouvách, a reálná mzda. Zároveň požadují vytvoření fondu, z něhož by byla pro propuštěné zaměstnance financována tvorba nových pracovních míst v regionu a bylo hrazeno odstupné ve výši platu za dva roky. Fond by měla vytvořit vláda z prostředků, které získá v privatizaci.

Zieleniec jednal o přechodných obdobích pro volný pohyb pracovních sil

Na setkání s velvyslanci států Evropské unie a zástupcem Evropské komise jednal senátor Josef Zieleniec o možnostech, jak snížit dopady přechodných období ve volném pohybu pracovních sil na minimum. Obavy z přílivu levné pracovní síly z České republiky by Evropská unie nemusela podle Zieleniece řešit několikaletým přechodným obdobím, ale jednotlivé členské státy unie, které o to požádají, by mohly získat výjimky z pravidla svobody pohybu pracovních sil. Tyto výjimky ve vztazích k některým zemím by se týkaly například práce v příhraničních oblastech nebo konkrétních profesí. Toto řešení by mělo klíčový význam v debatách o přistoupení Česka k unii. O svém návrhu hovořil Zieleniec minulý týden s ministrem zahraničí Janem Kavanem a podle jeho názoru Kavan tento názor akceptoval. Obě řešení by vedla ke stejnému účelu vzhledem k tomu, že řada států EU nehodlá přechodné období uplatňovat.

Česká republika letos získá více než 2 miliardy korun z programu Phare

Česká republika v rámci předvstupního programu Phare pro rok 2001 získá 65,4 milionu eur (2,2 miliardy korun). Finanční memorandum o převodu prostředků Evropské unie v úterý podepsali náměstek ministra financí Tomáš Potměšil a vedoucí delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrián. ČR je podle Cibriána první z kandidátských zemí, se kterou unie finanční memorandum pro letošní rok podepsala. Prostředky vyčleněné pro letošní rok musí být vyčerpány do 31. října 2004.

Cílem programu Phare je příprava státní správy na fungování v EU včetně příslušné legislativy a na čerpání budoucí pomoci ze strukturálních fondů EU. Z částky 2,2 miliardy korun z fondu Phare půjde většina na tzv. twinningové projekty, kdy odborníci z veřejné správy zemí evropské unie pomáhají s harmonizací domácí legislativy a institucí. Z přidělených peněz budou například placeni experti, kteří mají zpracovat návrh na snížení zadlužení Českých drah. Dalších 19 milionů eur v rámci Phare ještě letos EU chce uvolnit na projekty přeshraniční spolupráce. Poradci z EU budou dále pomáhat zlepšit české soudnictví, vězeňskou službu, boj proti ekonomické kriminalitě či kontrolu finančních prostředků z EU a připravit strategii budování průmyslových zón. Menší část prostředků jde na investiční projekty, například na zlepšení práce veterinární inspekce, vybavení měření kvality ovzduší, zavedení justiční informační sítě či rozvoje hospodářsky postižených regionů jako severozápadní Čechy, střední Morava a Ostravsko.

Čeští vojáci do konce roku ukončí své působení v SFOR

Bezpečnostní rada státu na svém úterním zasedání rozhodla, že česká armáda ukončí své působení v operaci SFOR v Bosně do konce tohoto roku. Vojáci SFOR budou staženi z operací do konce října a domů se vrátí do Vánoc. V operaci SFOR zůstane po 31. prosinci pouze 15 českých důstojníků. Posíleny naopak budou české jednotky v operaci KFOR v Kosovu. Rada rozhodla, že účast země v obou misích je ekonomicky neúnosná. Od března příštího roku by měla na Balkáně začít působit společná česko-slovenská jednotka KFOR. Tvořit ji bude 400 českých a 100 slovenských vojáků z povolání. Očekávané náklady přesahují jednu miliardu korun. Podle ministra obrany Jaroslava Tvrdíka hrály při rozhodování vedle ekonomických důvodů roli také důvody zahraničněpolitické. "Zvolili jsme si verzi, která při snížení počtu lidí, při snížení finančních zdrojů z nás stále dělá rovnoprávného partnera Severoatlantické aliance," uvedl Tvrdík. V současné době působí v misi KFOR asi 170 českých vojáků.

Klaus pro Kurier: Rakouští hejtmani nehrají seriózní hru

Hejtmani těch rakouských spolkových zemí, kteří chtějí podáním určovací žaloby na případné škody zabránit uvedení jihočeské jaderné elektrárny Temelín do provozu, "nehrají seriózní hru". Prohlásil to předseda české Poslanecké sněmovny Václav Klaus pro středeční vydání vídeňského deníku Kurier. S takovým postupem se nemohu ztotožnit a mohu jen doufat, že se žádný soud nebude chtít žalobou proti Temelínu zabývat, uvedl Klaus podle listu, z něhož citovala agentura APA. Český politik zastává názor, že Temelín je v zásadě ekologická stavba. Česko nemá jiné zdroje energie než uhlí, jehož masové spalování však škodí životnímu prostředí. Neuvedení Temelína do provozu by proto bylo ekologicky škodlivé, řekl Václav Klaus.

V Česku nadále klesá kriminalita

O více než osm procent klesl vloni v České republice počet trestných činů v porovnání s rokem 1999. Stejně, o dalších téměř osm procent, klesl jejich počet od letošního ledna do května. Potvrdil to ministr vnitra Stanislav Gross po zasedání Bezpečnostní rady. Pokles kriminality se týká téměř všech druhů trestné činnosti. Nejvíce poklesla majetková trestná činnost, mírně též hospodářská kriminalita, násilná kriminalita zůstala na zhruba stejné úrovni. Prakticky tak v prvních pěti letošních měsících ubylo v porovnáním se začátkem loňského roku o téměř 13 tisíc trestných činů. Podle Grosse se naopak daří zvyšovat procento objasněných případů.

Svobodná Evropa porušuje podle rozhlasové rady zákon

Stanice Český rozhlas 6 - Svobodná Evropa závažně porušuje ve svém vysílání zákon. Podle poslance Petra Plevy (ODS) to vyplývá ze zprávy, kterou předložila sněmovní mediální komisi minulý týden Rada Českého rozhlasu. Podle Plevy je stanice jednostranně názorově orientovaná, podporuje čtyřkoalici a tzv. "hradní křídlo". Poslanci vyzvali radu, aby je informovala, jaká přijala opatření, a vyvodila důsledky z této nepříznivé zprávy. Za subjektivní interpretaci zprávy, kterou na žádost rady v době televizní krize vytvořila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, považuje Plevovo vyjádření člen sněmovní mediální komise Vladimír Mlynář z Unie svobody. Podle něj se v dokumentu uvádí, že Český rozhlas 6 - Svobodná Evropa vyhověl požadavkům na názorově orientovanou stanici. Informace o tom, jaká opatření přijalo vedení ČRo k odstranění současného stavu, má podle Plevy Rada ČRo předložit sněmovně do 24. září.

Ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček se pozastavil nad skutečností, že mediální rada nechala znovu po dobu třiceti dnů sledovat "téměř jen" tuto stanici a pořady financované americkým Kongresem. Je ale přesvědčen, že zjištěné výsledky potvrdí vyváženost vysílání. Vlastníkem české stanice Rádio Svobodná Evropa, které vysílá na okruhu Český rozhlas 6, je americká stanice Radio Free Europe/Radio Liberty. Zhruba dvě třetiny vysílání pro Českou republiku financuje americký Kongres. Prezident rozhlasových stanic Radio Free Europe/Radio Liberty Thomas Dine na internetových stránkách rádia uvedl, že současné pochybnosti o vysílání mohou poškodit vztahy mezi Prahou a Washingtonem.

O chatách v rekreační oblasti Kasárna se znovu jednalo neúspěšně

Ve slovenském Makově se v úterý znovu sešli zástupci českých majitelů dvou chat ve slovenské rekreační oblasti Kasárna se slovenskými majiteli pozemků, na kterých chaty stojí. Ani tentokrát však nebyl jejich spor vyřešen. Zástupci Tělovýchovné jednoty Moravan Otrokovice prohlásili, že svou chatu hodlají prodat, zatím však nebyla dohodnuta cena. Sportovní kluby Zlín své zařízení ale odprodat nechtějí. Oba majitelé pozemků i makovský starosta Marian Masnica se k průběhu schůzky odmítli jakkoli vyjádřit. Spor bude zřejme muset vyřešit soud. Oblast Kasárna po rozdělení Československa zůstala slovenská, nemovitosti, které vznikly za federace, však patří českým vlastníkům. Spor o pozemky vznikl, když slovenská obec Makov odprodala pozemky pod zařízeními českých klubů dvěma Slovákům. Čeští chataři se cítili dotčeni tím, protože jim makovské zastupitelstvo nenabídlo možnost přednostně pozemky odkoupit.

Praha přispěje na obnovu nemovitých kulturních památek

Částkou přesahující 68 milionu korun chce v letošním roce Praha přispět vlastníkům kulturních památek na obnovu jejich nemovitostí. Magistrát obdržel 64 žádostí o příspěvek. Komise navrhla přidělit příspěvky i veřejnoprávním subjektům, například Nemocnici Na Františku, Všeobecné fakultní nemocnici, Zemské porodnici v Apolinářské ulici, Národní galerii, Českému rozhlasu či Sokolu Holešovice. Primátor Jan Kasl uvedl, že pražský magistrát poskytuje vyšší finanční podporu na opravu nemovitých památek nežli stát, a to i soukromým majitelům nemovitostí.

V Praze je výstava o polském českobratrském městečku Zelowě

V evangelickém kostele U Martina ve Zdi v Praze na Starém Městě byla v úterý zahájena fotografická výstava Každodenní život v Zelowě do druhé světové války, která přibližuje atmosféru v městečku, které v Polsku na počátku 19. století vybudovali čeští evangeličtí emigranti z řad českých bratří ze Slezska. Výstava fotografií vzniklých v letech 1900 až 1945 je částí souboru uchovávaného ve sbírkách muzea v Zelowě. Je na nich zachycen život místních lidí a charakteristická dřevěná architektura, kterou je možné vidět právě již jen na fotografiích. Putovní výstava se od května objevuje na různých místech ČR, například a v Českém Těšíně, Liberci, Teplicích, Mariánských Lázních a Olomouci. V září bude instalována v baptistické modlitebně v Praze na Vinohradech na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výstavu společně připravily Polský institut v Praze, Muzeum v Zelowě, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů a Občanské sdružení exulant. Vznikla koncem roku 1998 jako první expozice zorganizovaná Muzeem v Zelowě - Dokumentačním střediskem dějin českých bratří. Jde o odkaz mnoha rodin, sídlících v Zelowě po celé generace, od dob jeho českých začátků až do současnosti.

Festival poezie Wolkrův Prostějov zahájili Hutka s Hladíkem

Vystoupením divadelních souborů a folkového dua Jaroslav Hutka a Radim Hladík začal v úterý v Prostějově 44. ročník národní přehlídky sólových recitátorů a divadel poezie Wolkrův Prostějov. Na přehlídku do Prostějova přijede osmačtyřicet sólistů a deset divadel poezie. V porotě letos zasednou významné osobnosti českého dramatického umění, mimo jiné bývalý recitátor a nynější mluvčí ministra financí Libor Vacek, divadelní režisér Radovan Lipus či herec brněnského Hadivadla Miloš Maršálek.

Pražští radní chtějí dostavět sporný skleník Fata Morgana v Troji

Rozestavěný skleník Fata Morgana v Pražské botanické zahradě by chtěli pražští radní dokončit, ale konečné rozhodnutí nechají na zastupitelstvu. Stavba zahájená v roce 1997, která není hotova ještě ani z poloviny, už stála téměř 78 milionů korun. Celkové náklady jsou odhadnuty na 187 milionů korun. Původně se přitom počítalo s 20 miliony a s dokončením v letošním roce. Pro letošní rok je třeba zvýšit rozpočet stavby o 44 milionů korun, aby už na podzim bylo možné skleník uzavřít, vytápět a osázet rostlinami. Definitivně by měl být dokončen v příštím roce. Rada se rozhodla podpořit výstavbu i proto, že skleník má mimo jiné zajišťovat záchranu unikátních rostlin zabavených na celnicích.

Atypický unikátní skleník o rozloze 2000 metrů čtverečních by měl mít tři části s rozdílnými teplotami, několik jezírek a vodopádů. Měla by v něm mimo jiné být největší evropská sbírka guatemalské flóry a vietnamských orchidejí. Návštěvníkům mají sloužit dvě pěší trasy. Jedna umožní pohled na exponáty shora. Druhá má vést v krátkém úseku tunelem ve skále a proskleným tunelem pod hladinou největšího jezírka. Celý skleník je budován jako bezbariérový.

A na závěr ještě krátce o středečním počasí v České republice:

Oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 12 stupňů Celsia.