Zprávy Radia Praha

ČR ratifikovala úmluvy RE o biomedicíně a klonování

Český velvyslanec při Radě Evropy Jiří Mucha předal ve Štrasburku generálnímu tajemníkovi organizace ratifikační listiny k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně a k Dodatkovému protokolu o zákazu klonování lidských bytostí. Úmluva je prvním mezinárodně závazným právním textem, který má chránit lidi před zneužitím pokroku biologie a medicíny. Obsahuje zásady zaměřené na ochranu lidské důstojnosti a identity a na ochranu práv a svobod jednotlivce při aplikaci biologie a lékařství. Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí zakazuje jakýkoli zásah usilující o vytvoření lidské bytosti geneticky totožné s jinou lidskou bytostí, ať živou či mrtvou. Jakákoli výjimka z tohoto zákazu je vyloučena a to i v případě zcela neplodných párů. Úmluva v oblasti genetiky zakazuje diskriminaci na základě genetické výbavy a povoluje genetické testy jen pro lékařské účely. Genetické inženýrství povoluje jen pro preventivní, diagnostické nebo terapeutické účely a jen za předpokladu, že cílem není změna genetické výbavy potomků. Zakazuje výběr pohlaví dítěte s výjimkou případů, kdy by to zabránilo přenosu vážného dědičného onemocnění.

Katolická církev se chce zúčastňovat diskuse o bioetice

Katolická církev se chce v každé zemi zúčastňovat diskuse o bioetice, tedy o mravní stránce biologie a medicíny, protože se zasazuje o ochranu lidského života. Generální sekretář Německé biskupské konference Hans Langendörfer na pátečním setkání s novináři v Praze řekl, že se s kolegy ze 34 národních konferencí evropských katolických biskupů při zasedání v Praze budou proto zabývat i genetickými manipulacemi, klonováním a dalšími metodami, které církev odmítá. "Lidský život začíná splynutím mužské a ženské buňky, lidské embryo a důstojnost člověka mají být ochraňovány od počátku svého vzniku," prohlásil kněz Langendörfer. Český katolický primas kardinál Miloslav Vlk v té souvislosti připomněl, že od biskupských konferencí nelze čekat rozhodování ve věcech víry a mravů, že setkání má poradní charakter a jde o výměnu zkušeností.

Sekretáři biskupských konferencí v Praze do neděle diskutují také o prostituci a obchodu se ženami, o pozici katolické církve v zemích, které vzešly z komunistické diktatury, o Ekumenické chartě, kterou katolická církev letos přijala společně s pravoslavnými a nekatolickými církvemi ve Štrasburku, i o evropské integraci.

Václav Havel je připraven zprostředkovat jednání o rozpočtu

Prezident Václav Havel je ochoten sehrát roli zprostředkovatele při politických jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Po pátečním jednání vedení Poslanecké sněmovny s prezidentem Havlem to řekl předseda dolní komory parlamentu Václav Klaus. "Domluvili jsme se o případné připravenosti pana prezidenta na pomoci při složitých politických jednáních o rozpočtu na rok 2002, pokud by bylo potřeba nějaké jeho (Havlovy) zprostředkující role mezi politickými stranami. On se nabídl, že by takovou roli také byl ochoten sehrát," řekl Václav Klaus. Zdůraznil, že rozpočtová komplikovaná situace není řešitelná "škrtem pár miliard" korun z té či oné kapitoly rozpočtu na příští rok. Proto si myslí, že je potřeba tento rozpočet zasadit do širšího střednědobého rámce konsolidace veřejných rozpočtů v České republice. Uvedl, že právě o této věci by chtěla ODS diskutovat s ČSSD. S vyjádřením Klause se ztotožnil místopředseda sněmovny za ČSSD František Brožík. "Je třeba se podívat více do budoucnosti," řekl v souvislosti s debatami o přípravě rozpočtu na rok 2002.

Václav Klaus pokládá Verheugenovy výroky za nešťastné a škodící EU

Výroky evropského komisaře Güntera Verheugena, který označil Václava Klause za příklad populistického politika, pokládá předseda Poslanecké sněmovny a ODS za mimořádně nešťastné. Klaus soudí, že ve svém důsledku taková prohlášení poškozují samotnou Evropskou unii. Klaus to řekl po pátečním obědě s vedoucím delegace Evropské komise v ČR Ramirem Cibrianem. "Populista je ten, kdo fouká po větru. A já si myslím, že vy o mně víte, že já spíše jsem ten, kdo fouká proti větru," reagoval Klaus na Verheugenova slova. Verheugen jej ve čtvrtek v projevu k Evropskému parlamentu nepřímo označil za "jednoho z politiků, kteří se snaží jet na populistické antievropské vlně". Cibrian uvedl, že Verheugenovy výroky konsultoval s blízkými spolupracovníky tohoto komisaře. Odpovědi na dotaz, zda on osobně považuje Klause za populistického politika se vyhnul s tím, že on v Praze reprezentuje názory Evropské komise.

Petr Pithart má akutní infekci močových cest

Předseda Senátu Petr Pithart, který je léčen na druhé interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s akutní infekcí močových cest, se v pátek cítil lépe, horečka však nadále trvala. ČTK to řekl přednosta kliniky profesor Michal Anděl a upřesnil, že pacient je léčen antibiotiky. Pokud mu teplota do 24 hodin neklesne, budou mu antibiotika změněna. Šedesátiletého Pitharta postihly zdravotní potíže při třídenní návštěvě Irska; tamní lékaři po prvním vyšetření předpokládali plicní nebo respirační infekci. Profesor Anděl předpokládá, že pacient by mohl být propuštěn z nemocnice v polovině příštího týdne. "Průměrná doba hospitalizace s těžší infekcí močových cest je pět až sedm dní," řekl s odkazem, že po několika hodinách pobytu pacienta v nemocnici zatím nemůže být přesnější.

Kvůli Pithartovu onemocnění byla zrušena jeho nedělní schůzka s francouzským ministrem pro evropské záležitosti Pierrem Moscovicim. Pithart se zřejmě nebude přítomen na schůzi Senátu, která má začít příští týden ve středu. Právě v tento den se má schůze zúčastnit také prezident Václav Havel.

Vysoké teploty postihly Pitharta ve čtvrtek v závěru jeho návštěvy Irska. Krátce před odletem musel vyhledat v Dublinu péči lékařů, jimž se podařilo jeho teploty snížit a umožnit mu tak odlet. Po příletu byl převezen do vinohradské nemocnice.

Obchodní bilance měla za leden-květen vyšší schodek 48,1 mld. Kč

Schodek obchodní bilance České republiky se v květnu 2001 meziročně snížil o 0,7 miliardy korun na 9,3 miliardy korun. Byl tak nižší proti očekávání analytiků, kteří odhadovali květnový deficit mezi 11 až 14,5 miliardy korun. Předběžné údaje o vývoji zahraničního obchodu zveřejnil Český statistický úřad. Za leden až květen vzrostl celkový schodek obchodní bilance proti stejnému období loňského roku o 15,6 miliardy na 48,1 miliardy korun. Pasívní obchodní bilance byla opět především u surovin, polotovarů a chemických výrobků, a to 11,8 miliardy Kč. Aktivní byla ve skupinách stroje a dopravní prostředky (2,5 miliardy Kč) a průmyslové spotřební zboží (1,8 miliardy korun).

Analytici: Rizikem pro další vývoj obchodní bilance ochlazení v EU

Deficit obchodní bilance i v květnu zvýšil dovoz drahé ropy a zemního plynu, naopak vývoz strojů a dopravních prostředků, podobně jako průmyslového spotřebního zboží, schodek zaceluje. Květen byl prvním letošním měsícem, kdy se deficit meziročně snížil a nesplnil pesimistická očekávání analytiků. "Riziko pro český průmysl a exportní schopnost ekonomiky představuje současné zpomalování německé ekonomiky, které bude mít v nadcházejících měsících na český export stále silnější negativní vliv," varuje analytik Komerční banky Jan Vejmělek. Naopak na růst dovozů působí zejména silná investiční poptávka v důsledku přílivu zahraničního kapitálu. Spotřebitelská poptávka se podle ekonomů zatím do růstu dovozů nepromítá. "Příliš vysoké a dlouhotrvající spotřebitelské inflace se zatím nemusíme obávat," řekl Ivo Nejdl z Raiffeisenbank.

Zástupci ČR, Ruska a Ukrajiny podepsali memorandum o terminálu

Memorandum o stavbě mezinárodního dopravního terminálu v Bohumíně podepsali v Ostravě zástupci ministerstev dopravy České republiky, Ruska a Ukrajiny. Podpis na dokument připojil rovněž soukromý investor, nadnárodní společnost Shiran. Poslední zúčastněná země, Polsko, by se měla k memorandu připojit později. Rusko, Ukrajina, ČR, Shiran a zřejmě i Polsko by se přitom měly podílet nejen na stavbě terminálu, ale rovněž na dobudování sedmdesátikilometrového úseku širokorozchodné železnice z polských Katovic právě do Bohumína. Celá investiční akce by měla vyjít zhruba na 300 miliónů USD. Shiran se má na investici podílet více než 50 procenty. Zahájení výstavby terminálu zúčastněné strany předběžně plánují na počátek příštího roku. S ukončením investiční akce se pak v optimistickém výhledu počítá do konce roku 2003. Po dostavbě širokorozchodné trati a terminálu ČR získá přímé napojení na Rusko a Dálný východ. Bohumínský dopravní uzel by se po dokončení měl využívat k překládání kontejnerů na užší železnici nebo na kamióny. Investice by přitom měla vytvořit asi tisícovku nových pracovních míst.

Město Bohumín se podle premiéra Miloše Zemana stane jedním z nejvýznamnějších dopravních center nejen v České republice, ale i v Evropě. "Výstavba terminálu bude pro Ostravsko a konkrétně pro Bohumín kromě nových pracovních příležitostí znamenat, že se zde vytvoří dopravní uzel nadregionálního významu a evropského typu," řekl ČTK Zeman. Kombinací bohumínského terminálu, letiště v Mošnově, splavněním 30kilometrového horního toku Odry, dostavbou dálnice D47 z Lipníku nad Bečvou k polským hranicím a železničního koridoru se podle předsedy vlády vytvoří synergický efekt.

Nadnárodní skupina Shiran, jež patří mezi klíčové dodavatele rud do České republiky, projevila zájem o blíže neurčenou formu vstupu do českých hutí. "Shiran odevzdal ministerstvu průmyslu a obchodu nabídku ve středu," řekl na dotaz ČTK premiér Miloš Zeman. Bližší informace k předložené nabídce ale neuvedl. Dodal, že vláda bude při jednání o dalším vývoji českého hutnictví posuzovat vedle studie EuroStrategy a dalších alternativních návrhů i tento návrh.

Odpůrci Temelína žádají zákon proti dovozu české elektřiny

Zákaz dovozu elektřiny vyrobené v jaderných reaktorech, konkrétně proudu z českého Temelína, formou zvláštního zákona požadují aktivisté z Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí. Svůj požadavek, podpořený 38 tisíci podpisů pod příslušnou petici, předali v Linci hornorakouskému zemskému hejtmanovi Josefu Pühringerovi. Představitelé protiatomové organizace ve své výzvě poukazují na to, že spolková země Horní Rakousy jako majitel zemských energetických závodů EAG by měla prostřednictvím hejtmana uplatnit svá vlastnická práva a firmě zákonným opatřením dovoz proudu z jaderných reaktorů, "zejména z Temelína", zakázat. Podle autorů výzvy jde o to, zabránit nejen přímým dovozům "atomového proudu" do země, ale také tomu, aby se tato elektřina dostávala do Rakouska "zadními vrátky" přes jiné země Evropské unie, Švýcarsko nebo prostřednictvím mezinárodní energetické burzy.

Poslanec Krása připravuje návrh na vytvoření české verze Gauckova úřadu

Poslanec za Unii svobody Václav Krása by chtěl společně se zástupci dalších stran předložit návrh zákona, na jehož základě by v Česku vznikla obdoba německého Gauckova úřadu. Tento úřad spravuje dokumentaci a vyhodnocuje činnost tajné komunistické policie bývalé Německé demokratické republiky (Stasi). Václav Krása ČTK řekl, že by chtěl s kolegy předložit návrh zákona tak, aby ho Poslanecká sněmovna mohla v prvním čtení projednat už letos v říjnu.

Gauckův úřad je nazýván po jeho prvním šéfovi, bývalém východoněmeckém faráři a disidentovi Joachimu Gauckovi. V jeho centrále a odbočkách vyhodnocuje 2800 pracovníků dokumenty Stasi, pro niž pracovalo za komunismu 90.000 kmenových zaměstnanců a 175.000 neoficiálních spolupracovníků. Podle zákona mohou do akt nahlížet oběti, ale kopie mohou požadovat i novináři a vědci. Dokumentace slouží například k lustracím ve veřejném i soukromém sektoru, pro účely trestního stíhání a výpočet penzí.

Helsinský výbor se zastal nových náboženských směrů

Český helsinský výbor se domnívá, že vládní návrh zákona o náboženské svobodě a postavení církví a náboženských společností, který projednává Poslanecká sněmovna, zasahuje do lidských práv a svobod. Výbor se v té souvislosti zastal nových náboženských směrů. "Návrh porušuje v předložené podobě zásadu rovnosti právních subjektů před zákonem a omezuje výkon svobody vyznání garantovaný v Listině základních práv a svobod," uvádí se ve stanovisku výboru, které obdržela ČTK. Výbor upozornil na nedostatek odborníků na současnou spiritualitu a její psychické a sociální souvislosti. Poukazuje i na to, že roli nezaujatých odborníků často suplují názoroví odpůrci nové religiozity, kteří spatřují rizika u nových náboženských hnutí a přehlížejí je u tradičních náboženských seskupení.

Čtyřiaosmdesátiletý důstojník ve výslužbě převzal záslužný kříž

Záslužný kříž druhého stupně ministra obrany Jaroslava Tvrdíka převzal v Luhačovicích na Zlínsku generálmajor ve výslužbě Josef Souček. Vyznamenání mu předal vrchní ředitel sekce obranného plánování ministerstva obrany generálmajor Petr Voznica. Čtyřiaosmdesátiletý vyznamenaný důstojník žijící v Brazílii získal záslužný kříž za významnou činnost u chemického vojska československé armády a za odboj během druhé světové války. Generálmajor je předsedou Československé obce legionářské v Brazílii a spojovacím důstojníkem spojeneckých legionářských organizací v Sao Paulu. Obdržel řadu československých, britských, francouzských a brazilských vyznamenání.

V Milovicích zahájili oslavu 10. výročí odchodu sovětských vojsk

Oslavy desátého výročí odchodu sovětských vojsk začaly v Milovicích na Nymbursku. Milovice zároveň letos slaví deset let od chvíle, kdy jim byl udělen status města a kdy skončila téměř stoletá historie života spojeného s pobytem vojsk. Oslavy začaly setkáním zástupců samospráv, podnikatelů a občanů s pamětníky vojenské historie Milovic. V bývalém Domě důstojníků mohou návštěvníci zhlédnout unikátní historické záběry z pobytu vojsk v tomto prostoru, ale například i letecký pohled na letiště Boží Dar či plány pyrotechnického průzkumu vojenského prostoru. Hlavní program oslav vypukne v sobotu dopoledne, kdy se na náměstí 30. června chystá simulovaný odjezd sovětských vojáků včetně přeletů vojenských letadel. Nebudou chybět statické ukázky vojenské techniky, soutěže koní a vozatajů, ale i pohádky pro děti či koncerty. Součástí akce je také první ročník takzvané Mordové rokle, při kterém budou moci zájemci obdivovat dynamické ukázky vojenské techniky. Akce vyvrcholí ohňostrojem.

Přebytek pokladny dá Brno na Masarykovu sochu ve Washingtonu

Příspěvek zhruba 400 tisíc korun poskytne město Brno na sochu Tomáše Garrigua Masaryka ve Washingtonu. Brněnská městská rada doporučila využít k tomu přebytek hospodaření města za rok 2000, sdělil primátor Petr Duchoň. Brno se podle něj rozhodlo k iniciativě připojit na základě dopisu velvyslance ČR v USA Alexandra Vondry. Sochu prvního československého prezidenta chtějí umístit v centru americké metropole české velvyslanectví a krajanská organizace Američtí přátelé České republiky. "Právě v USA prezident Masaryk dospěl k myšlence vytvořit československý stát a získal k tomu i podporu tehdejšího prezidenta Woodrowa Wilsona. Pevně doufám, že na stavbu sochy přispějí i jiná česká a moravská města," řekl Duchoň. Socha, kterou vytvoří akademický malíř Josef Vajce, má stát poblíž budovy Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Archeologové objevili na kraji Olomouce zbytky římského tábora

Téměř dva tisíce let staré pozůstatky římského vojenského tábora z doby markomanských válek objevili na periferii města olomoučtí archeologové. Unikátní nález, který potvrdili také mezinárodní experti, změní podle odborníků dosavadní učebnice; potvrzuje totiž zprávy starých antických autorů o průniku Římanů hluboko na sever do tehdejšího barbarského území. Informoval o tom Jaroslav Peška z archeologického centra Vlastivědného muzea v Olomouci. Podle odborníků nález římského polního tábora posunul dosavadní hranici výskytu těchto táborů o 70 kilometrů na sever. Nejseverněji objevili dosud archeologové podobný objekt v Modřicích na Brněnsku. Období markomanských válek datují historici roky 166 až 180.

Ze sportu:

Čeští volejbalisté se na zářijovém mistrovství Evropy v Ostravě utkají v základní skupině se stříbrnými olympijskými medailisty ze Sydney Rusy, Nizozemci, Slováky, Bulhary a Slovinci. Rozhodl o tom páteční los na ostravské radnici. Tato první skupina se bude hrát ve vítkovickém Paláci kultury a sportu. Druhou skupinu na Zimním stadiónu v Ostravě-Porubě tvoří obhájce evropského titulu Itálie, olympijští vítězové z Jugoslávie, Francie, Polsko, Německo a Maďarsko.

První fotbalová liga začne už 27. července dosud neurčenou předehrávkou. Hlavním hracím dnem zůstává neděle, v pátek budou tradičně přímé televizní přenosy. Derby Sparta - Slavia uvidí diváci v desátém kole 14. října. Stejně jako loni se bude 16. kolo hrát ještě na podzim a nový mistr pak bude korunován nejpozději 12. května.

Pro české fotbalové reprezentanty začne podzimní sezóna 15. srpna v Drnovicích přátelským zápasem s Spojenými státy nebo Korejskou republikou. Tým do 21 let bude hrát ve stejný den ve Starém Městě se Slovenskem. Na podzim čekají áčko tři kvalifikační zápasy - na Islandu, s Maltou v Teplicích a s Bulharskem v Praze. Pokud by Chovancův tým obsadil druhé místo ve skupině, musel by hrát ještě listopadovou baráž o postup. Tým do 21 let má podobný program a navíc v listopadu dva osmifinálové zápasy.

Český trenér Petr Němec povede fotbalisty polského ligového klubu Slask Wroclaw. Kouč, který naposledy působil jako Pešiceho asistent v Teplicích, podepsal s jedenáctým týmem polské tabulky roční smlouvu. Němec bude druhým českým trenérem v polské nejvyšší soutěži. Nedávno převzal fotbalisty Polonie Varšava Werner Lička.

Mario Lemieux, hrající spolumajitel celku zámořské hokejové NHL Pittsburgh Penguins, ve znovu potvrdil, že kapitán Jaromír Jágr požádal výměnu do jiného celku. Byl to již třetí požadavek české opory 'Tučňáků' o trejd, dvěma v listopadu klub nevyhověl. Lemieux v rozhovoru pro stanici ESPN Radio-1250 uvedl, že s Jágrem zůstanou přáteli bez ohledu na to, co se stane. Vedení Pittsburghu však podle něj musí udělat pro klub nejlepší rozhodnutí. Proto je zřejmě jasné, že Jágr, jenž by si v příštích dvou sezónách vydělal 20,7 milionu dolarů, odejde pryč.

O českého hokejového útočníka Jiřího Dopitu, jehož hráčská práva pro NHL drží klub Florida Panthers, mají podle zámořského tisku eminentní zájem ve Filadelfii. Dres tamních Flyers obléká jeho bývalý spoluhráč ze Vsetína a reprezentace, gólman Roman Čechmánek. Zájem potvrdil Dopitův agent Petr Svoboda i generální manažer amerického klubu Bob Clarke.

České a slovenské házenkářky budou mít od sezóny 2002/2003 společnou ligu. Dohodu o vytvoření nové mezinárodní soutěže podepsali v Bratislavě předsedové obou národních svazů. Sídlo řídícího orgánu interligy bude v Bratislavě.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

Na jihozápadě polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, na ostatním území většinou oblačno, místy přeháňky. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia.