Zprávy Radia Praha

Sněmovna přehlasovala Václava Havla a schválila návrh mediálního zákona

Poslanecká sněmovna hlasy 135 ze 176 přítomných poslanců schválila návrh nového mediálního zákona, který předpokládá, že provozovatelé televizních a rozhlasových stanic budou mít nárok na jedno prodloužení licence. Dolní komora parlamentu tak přehlasovala prezidenta Václava Havla, který jí předlohu vrátil. Prezident Havel se stejně jako někteří zákonodárci domnívá, že návrh příliš ztěžuje vstup nových zájemců o provozování celoplošného rozhlasového a televizního vysílání na trh. Podle prezidenta tak brání svobodné soutěži v této oblasti. Zastánci nového zákona naopak soudí, že norma liberalizuje podnikání na mediální scéně. Zákon má ve své většině nabýt účinnosti dnem vyhlášení.

Sněmovna také schválila v původním sněmovním provedení vládní návrh zákona na vydání dluhopisů za 36 miliard korun na pokrytí ztráty Konsolidační banky za rok 1999. Senátoři sice předlohu navrhovali uvést v soulad s platným zákonem o rozpočtových pravidlech, ale také navrhovali vypustit pro sněmovnu klíčové pasáže novelizující zákon o cenných papírech. Vládní návrh zákona předpokládá vydání dluhopisů za 36,1 miliardy korun, které ztrátu stoprocentně pokryjí. Náměstek ministra financí Eduard Janota dříve uvedl, že rozhodující část ztráty banky tvořilo převzetí dluhů Komerční banky a České spořitelny. Ztráta banky za rok 1996 ve výši 5,1 miliardy korun byla uhrazena ze státního rozpočtu.

Poslanci nepřijali návrh Senátu a schválili vládní návrh zákona o transformaci státní Konsolidační banky na Českou konsolidační agenturu v původním sněmovním provedení. Senátoři vrátili předlohu sněmovně 17. května s návrhem, aby agentura směla vydávat pouze dluhopisy se splatností do 31. prosince 2011. Agentura totiž podle návrhu může vyvíjet činnost právě do tohoto roku. Zákon o změně banky na Českou konsolidační agenturu by měl vstoupit v účinnost dnem 1. září 2001, přičemž platnosti pozbývá 31. prosince 2011. Poslanci do zákona proti původní vládní představě zapracovali řadu dodatků, které posilují kontrolní pravomoc Poslanecké sněmovny a mění některé pravomoci představenstva a dozorčí rady.

Sněmovna rovněž schválila novelu, která nemocnicím i lékařům umožní, aby zdravotní dokumentaci vedli v elektronické podobě, aniž by museli pořizovat její listinné kopie. Jeden z autorů novely Milan Cabrnoch však nepředpokládá, že by teď zařízení, která mají tradiční dokumentaci, ve velkém přecházela na její elektronické vedení. Již dříve ČTK řekl, že "papírové" dokumentace mohou i po novele existovat samozřejmě dál. Předloha definuje obsah zdravotní dokumentace a uvádí výčet osob, které mají právo do ní nahlížet.

Jan Kavan předal Ceny Jana Masaryka za podporu disentu a propagaci ČR

Za podporu československého disentu v době komunistické diktatury a za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí ocenil ministr zahraničí Jan Kavan 15 jednotlivců a organizací. Mezi letošními laureáty byli vedle šiřitelů české kultury především lidé, kteří v době normalizace podporovali disidenty a pomáhali do země například pašovat západní literaturu. "Takovýchto nezištných činů si naše republika a my všichni nesmírně vážíme, neboť bez nich a bez vaší pomoci bychom možná dnes nestáli na tomto místě, při této slavnostní příležitosti," řekl Kavan oceněným. Ministr předal Cenu Jana Masaryka Gratias Agit za rok 2001 například britské humanistce April Carterové, krajanskému aktivistovi Alexandru Drbalovi z Ukrajiny či rakouské hudební pedagožce Viktorii Švihlíkové.

Cenu ministra zahraničí Gratias Agit, jejíž název byl předloni rozšířen ještě o jméno Jana Masaryka, začal udělovat v roce 1997 Josef Zieleniec. Tehdy ocenění získal například český prapor působící v rámci stabilizačních sil SFOR v Bosně a zakladatel hudební školy ve Venezuele Emil Friedman. Smyslem ceny je podle jejích zakladatelů vyzdvihnout úsilí lidí, kteří se svou aktivitou zaslouží o vyšší povědomí o ČR a její dobré jméno v zahraničí.

Premiér Miloš Zeman byl spokojen, že kandidáti podporují silnou nadnárodní EU

Ve prospěch silné Evropské unie, vybavené mocnými nadnárodními institucemi a provádějící v řadě oblastí společnou politiku, vyzněla v úterý podle premiéra Miloše Zemana několikahodinová debata předsedů vlád a ministrů zahraničí kandidátských zemí s politiky EU. Konferenci, která se konala za zavřenými dveřmi, předsedal belgický premiér Guy Verhofstadt, přítomni byli také předseda Evropské komise Romano Prodi a komisař Michel Barnier. Podle Miloše Zemana se účastníci schůzky bez ohledu na politické zabarvení svých vlád shodovali v potřebě vybavit budoucí EU ústavou založenou na Chartě základních práv a posílit pravomoci Evropské komise a Evropského parlamentu. Různily se pohledy na jednotlivosti budoucího uspořádání a procedur, nicméně "panovala shoda v tom, že EU nemá být jen jakýmsi ekonomickým 'supermarketem', ale spíše soustátím, mnohorozměrnou strukturou se společnou sociální, zahraniční a obrannou politikou".

Český premiér také při společné večeři navrhl, aby v budoucí rozšířené EU vznikl společný veřejnoprávní televizní kanál, který by měl jednotnou osnovu a vysílal ve všech národních jazycích. Podle Miloše Zemana by se stal dodatečnou formou dialogu s občany o smyslu a hodnotách integrace, který dnes tolik chybí - mimo jiné i proto, že sdělovací prostředky neplní svou informační úlohu.

ČR doufá, že pět až sedm zemí EU zavede volný pohyb pracovníků

Pět, v lepším případě sedm členských států EU by mohlo během července České republice sdělit, že zcela otevře své pracovní trhy pro české občany po vstupu do Evropské unie. Bude to jeden ze základních prvků, na jejichž základě bude česká vláda rozhodovat o tom, zda přistoupí na nabídku EU a uzavře kapitolu "volný pohyb osob" za navrhovaných podmínek. Státní tajemník Pavel Telička po jednání s belgickými diplomaty (Belgie od 1. července předsedá EU) a Evropskou komisí v Bruselu sdělil, že jednoznačně kladně již odpověděly Švédsko, Dánsko a Irsko. Jedna další země činí podobný příslib zatím v soukromí a bude ho formalizovat v červenci. Podle zdrojů EU je to Nizozemsko.

Přeměnu peněz z prodeje KB je podle ČNB nutné konzultovat

Česká národní banka (ČNB) dosud nerozhodla, jakým způsobem budou na trhu přeměněny peníze získané z prodeje Komerční banky. Banka nejdříve musí situaci projednat s ministerstvem financí a Fondem národního majetku. "Závisí na konkrétní situaci na trhu, nic není předem dáno," uvedl guvernér ČNB Zdeněk Tůma po úterním setkání s prezidentem Václavem Havlem. Současný silný kurs koruny přitom nevzbuzuje přehnané obavy. "Musíme se dívat na ekonomiku jako na celek, vztah koruny a eura bychom neměli nějakým způsobem démonizovat," uvedl guvernér. Připustil, že vývoj koruny vůči euru je pro ekonomiku podstatný, záleží však rovněž na vývoji vůči dolaru, kde koruna výrazněji neposiluje. Silná koruna vůči euru však zhoršuje obchodní a následně i platební bilanci, dodal. Tůma zároveň varoval před prohlubujícím se deficitem veřejných financí. "Mohu pouze opakovat naší obavu, že fiskální politika je relativně expanzivní a rádi bychom viděli určité reformy v oblasti veřejných financí," dodal Tůma.

FATF i přes výhrady nezařadila Českou republiku na černou listinu

Přestože má organizace zabývající se bojem s praním špinavých peněz (FATF) určité výhrady vůči České republice, nezařadila ji do letošního seznamu nespolupracujících zemí. Jak ČTK informovalo ministerstvo financí, na letošním seznamu figurují kupříkladu Rusko a Maďarsko. FATF má k ČR výhrady zejména kvůli existenci vkladních knížek na doručitele, špatné možnosti identifikace třetích osob ve finančních institucích a nezačlenění legalizace výnosů z trestné činnosti jako samostatného trestného činu v trestním zákoně. Pokud je nějaká země zařazena na seznam nespolupracujících zemí, sníží to její důvěryhodnost, což může mít za následek snížení přílivu investic. Skupina FATF vydává seznam každoročně.

Antidiskriminační právo pomohou ČR zavést Britové s Iry a Španěly

Britové společně s Iry a Španěly pomohou České republice vyrovnat se s přijetím směrnice Evropské unie o rovném zacházení s lidmi bez ohledu na jejich rasový či národnostní původ. V rámci ročního projektu, který na Úřadu vlády oficiálně zahájil vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, budou experti hledat model, který zajistí, aby každý diskriminovaný člověk našel u státu oporu v občanskoprávním sporu o svá práva. Jařab ČTK řekl, že nedávno zavedený úřad ombudsmana k tomu nemá dostatečné kompetence. "Ombudsman nemá žádnou působnost například k soukromým společnostem. Přitom těmi, kdo se dopouštějí nějakého svévolného jednání, bývají častěji soukromé subjekty než státní," konstatoval. Ombudsman nemůže ani poskytovat právní zastoupení před soudem, což potřebují postižení podle Jařaba nejvíce. Experti budou jednat o tom, jak institucionálně zajistit vymahatelnost práva, zda posílit pravomoci ombudsmana či státního zastupitelství nebo zavést novou instituci. Vedle britského poradce Warwicka Maynarda, který spolupracoval na podobě evropské směrnice, pomohou také Irové a Španělé, kteří se podle Jařaba úspěšně vyrovnali s romskou problematikou. Takzvanou antidiskriminační směrnici přijala Evropská unie před rokem. Státy EU se s ní mají vyrovnat do poloviny roku 2003.

Václav Klaus odmítl schůzku s Vladimírem Špidlou

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus se odmítl sejít s vicepremiérem a předsedou ČSSD Vladimírem Špidlou nad problematikou veřejných financí. Schůzka se měla podle dohody ze soboty uskutečnit na počátku v úterý zahájené schůze sněmovny. Předsedové ČSSD a ODS se nad tímto tématem ostře střetli v nedělním televizním diskusním pořadu. Klaus nyní nabízí vyjednávání na úrovni "odborníků stran". "Zaujal jste (v televizním pořadu) natolik výmluvná, jasná a neúprosná stanoviska ve věci krize veřejných financí a natolik zřetelná hodnocení jejich současného stavu i příčin dnešních potíží, že v této chvíli nevidím prakticky žádný prostor pro plodné vyjednávání mezi námi dvěma," uvedl Klaus v dopise Špidlovi, jehož kopii obdržela ČTK.

Kancléř Schüssel vyloučil vetování vstupu Česka do EU kvůli Temelínu

Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel vyloučil, že by Rakousko vetovalo přijetí České republiky do Evropské unie kvůli jaderné elektrárně Temelín. Vicekancléřka za kontroverzní Svobodné (FPÖ) Susanne Riessová-Passerová naproti tomu zdůraznila, že Česko musí "hodnověrně garantovat bezpečnost" této elektrárny, "což se zatím neděje". "My si nezahráváme s vety, ale pokoušíme se najít řešení," prohlásil kancléř Schüssel podle agentury APA. Diskusi kolem možného vetování českého vstupu do unie označil kancléř za "virtuální". "Veto neudělá Temelín bezpečnějším," zdůraznil. Rakousko podle jeho názoru dosáhlo melkským procesem toho, že je uskutečňována bezpečnostní a ekologická prověrka jihočeské jaderné elektrárny. "K tomu však patří i slyšení," podotkl Schüssel na adresu sil, které se úterní veřejné slyšení ve Vídni snažili znemožnit.

Veřejné slyšení k Temelínu skončilo jako debata expertů

Téměř bez účasti laické veřejnosti skončilo ve vídeňském paláci Hofburg úterní šestihodinové veřejné slyšení o jihočeské jaderné elektrárně Temelín. Po dopoledních protestech před palácem i uvnitř sálu byla většina veřejnosti vyvedena policií, protože na protest pískala na píšťalky, a několik zbývajících "neodborníků" postupně odešlo. Debata se totiž nesla pouze ve vysoce expertní rovině a obyčejným lidem byla jen těžko srozumitelná. Celý den si několik desítek rakouských a českých odborníků podrobně vysvětlovalo argumenty pro i proti spuštění Temelína do ekonomického provozu, otázky vlivu počasí na případnou těžkou havárii, spolehlivosti bezpečnostního pláště reaktoru, možnosti exploze vodíku v primárním okruhu nebo pravděpodobnosti zemětřesení. Podle provozovatelů elektrárny jsou její zaměstnanci připraveni zvládat mimořádné situace; personál je náležitě vyškolen a "nemá možnost blokovat automatické činnosti", které se starají o bezpečnost elektrárny, a selhání lidského faktoru tedy nehrozí. Rakouští experti zase argumentovali údajně neúplnou dokumentací k prověrce vlivu Temelína na životní prostředí a chybějícími analýzami bezpečnostních rizik.

Jako "úspěch" zhodnotil veřejné slyšení sekční šéf rakouského ministerstva životního prostředí Ernst Streeruwitz. Podle jeho vyjádření pro agenturu APA je třeba považovat za úspěch především to, že slyšení bylo "příležitostí k prezentování rakouského stanoviska k prověrce vlivu Temelína na životní prostředí a k prodiskutování tohoto stanoviska v odpovídajícím rámci". Rovněž bylo možné "do značné míry uspokojivě" projednat četné otevřené technické otázky, dodal Streeruwitz. Podle představitele rakouského ministerstva je nutné na této základně "dále intenzivně pracovat". Je to ale proces, který je beztak na politické úrovni a úrovni expertů již dávno dohodnut.

Ministr Fencl chce uvolnit obchod s obilím a zrušit vývozní licence

Zrušit licence na vývoz obilí, a tím poprvé v historii České republiky uvolnit obchod s touto komoditou, se rozhodl od čtvrtého čtvrtletí letošního roku ministr zemědělství Jan Fencl. "Nedoporučím ministerstvu průmyslu a obchodu, aby s platností od října nastavilo ochranu vnitřního trhu licenční politikou," řekl zemědělcům ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku ministr Fencl. "Měl by to být pozitivní signál na cenu obilí," doplnil Fencl na dotaz ČTK. Cena by se podle něj měla začít pohybovat na úrovních, které jsou obvyklé v Evropě a ve světě, a neměla by být dále deformována licenčními nebo regulačními zásahy státu. Zrušení licencí přivítal i předseda Svazu zemědělských družstev a společností Miroslav Jirovský. "Je to krok správným směrem. Jestliže naši obchodní partneři budou dávat neseriózní cenové nabídky, obrátíme se do zahraničí a budeme uzavírat smlouvy se zahraničím," poznamenal.

Petr Pithart měl horečku, po změně antibiotik je opět bez teplot

Po předcházejícím zlepšení zdravotního stavu se u předsedy Senátu Petra Pitharta v pondělí objevily horečky. V terapii byla změněna antibiotika a v úterý dopoledne byl pacient opět bez teploty a větších obtíží, sdělil ČTK Michal Anděl, přednosta druhé interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pithart byl na kliniku převezen minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek s akutní infekcí močových cest. Podle kancléře Senátu Pavla Pelanta je možné, že lékaři již ve čtvrtek odpoledne propustí Pitharta do domácího léčení.

Šedesátiletého Pitharta postihly zdravotní potíže minulý týden v závěru jeho návštěvy Irska a po příletu byl převezen přímo do nemocnice. Průměrná doba hospitalizace s těžší infekcí močových cest je pět až sedm dní. Předseda horní komory po příletu do Prahy trpěl také virózou plic, která však nebyla dominantní.

OSN: Protidrogové strategie by se měly zaměřit především na mladé

Především na mladé lidi, kteří jsou více vystaveni tlaku dealerů drog, by se podle úterního poselství generálního tajemníka OSN Kofiho Annana měly zaměřit protidrogové strategie. K úternímu Mezinárodním dni proti zneužívání drog to řekl ředitel Informačního centra OSN v Praze Andreas Nicklisch. "V zemích východní a střední Evropy je hlavním problémem strmý vzestup injekčních uživatelů drog, tím i lidí infikovaných virem HIV," uvedl. Podle Nicklische bylo v roce 1995 v regionu 35.000 HIV pozitivních, loni 700.000, tedy dvacetkrát více. "Valná většina jich žije v Rusku a na Ukrajině, ale ani Česko není zcela stranou," upozornil Nicklisch. Vratislav Řehák, lékař Občanského sdružení Sananim, které se věnuje prevenci, léčbě a resocializaci lidí ohrožených drogami, upřesnil, že z 500 HIV pozitivních, kteří byli evidováni v Česku na přelomu roku, užívalo drogy deset. "Pro Čechy je zatím větším ohrožením v podstatě neléčitelná hepatitida C, z loňských 640 pacientů bylo 54 procent závislých na drogách," řekl Řehák.

Nadační fond obětem holocaustu odškodní zkonfiskované nemovitosti

Nadační fond obětem holocaustu začal shromažďovat žádosti obětí o odškodnění za zkonfiskovaný nemovitý majetek. O peníze mohou žádat lidé, jejichž nemovitosti na území dnešní České republiky za okupace zabavili nacisté, a restituční předpisy ani mezinárodní dohody jim neumožnily majetek vrátit nebo kompenzovat. Vláda fondu na zmírnění křivd přidělila 300 miliónů korun, třetina by měla posloužit právě na dávky za zabavené nemovitosti. "Na projekt je vyčleněno 100 miliónů korun. Peníze by měly dostat osoby, kterým nemohl být zabavený majetek doposud vrácen. Existují totiž případy, kdy lidé nestačili své nároky prokázat, nebo neměli české občanství, které je k vrácení zkonfiskovaných nemovitostí zapotřebí," řekl předseda správní rady nadačního fondu Tomáš Jelínek. Předpokládá, že by se o příspěvek mohlo přihlásit kolem 2000 lidí.

Francouzský televizní Napoleon se bude natáčet i v ČR

I do České republiky zavede francouzské filmaře probíhající natáčení televizního seriálu "Napoleon". Projekt s Christianem Clavierem a Gérardem Depardieuem v hlavních rolích patří k nejdražším v historii francouzské televize. Napoleona hraje Clavier, který je z poslední doby známý mimo jiné z komedie "Návštěvníci" nebo jako Astérix z filmového přepisu stejnojmenného komiksu. U zrodu projektu však stál znovu Depardieu, který bude sám hrát šéfa Napoleonovy policie Josepha Fouchého, ale do hlavní role doporučil Claviera právě on. Depardieu byl také v centru úspěšných televizních velkoprodukcí posledních let "Hrabě Monte Cristo", "Balzac" a "Bídníci". Poslední dva projekty se rovněž točily i v ČR. Produkce filmu na dotaz ČTK sdělila, že v České republice se bude točit v exteriérech u Prahy, Kutné Hory a Brna. Právě nedaleko Slavkova u Brna se 2. prosince 1805 odehrála jedna z nejslavnějších Napoleonových bitev, v níž jeho armáda zvítězila nad vojsky rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I.

V Přerově vybudovali nadšenci kopii pohřební vikinské lodi

Unikátní kopii pohřební vikinské lodi dokončili na březích Bečvy v Přerově členové společnosti Kolumbus 92. Plavidlo, jehož předlohou byla loď z 9. století, by mělo v příštích dnech brázdit vody Vltavy. ČTK to řekl šéf společnosti Radim Zapletal. "Kopie pohřebního člunu vikinské královny Assy měří 12 metrů a vejde se do ní až 24 lidí. Ve skutečnosti však byla loď dvojnásobně větší," uvedl Zapletal. Loď nyní členové společnosti převezou na zkoušky českého lodního registru. Pokud získá technické osvědčení k plavbě, bude v příštích dnech vozit turisty po Vltavě. Společnost Kolumbus vybudovala také kopii španělské karavely Santa Agnes nebo pohřební loď krále Artuše; ve výrobě historických replik lodí chtějí členové pokračovat i nadále.

Ze sportu:

Sdružení finských investorů Multiarena Praha získalo souhlas vlastníků posledního sporného pozemku v Praze na Hagiboru, kteří jako poslední bránili vydání územního rozhodnutí k výstavbě víceúčelové sportovní haly. Odbor územního rozhodování pražského magistrátu proto znovu obnovil řízení. Podle pracovnice odboru Elišky Kolářové se však úředníci musejí ještě vypořádat s mnoha připomínkami, které podala vesměs občanská sdružení. "Myslím, že vydáme kladné územní rozhodnutí," poznamenala ale Kolářová. Celý proces, který byl přerušen 14. června, by měl skončit v nejbližších dnech.

Nespokojený s uplynulou sezónou se vrátil do České republiky hokejový útočník Jaromír Jágr. Kapitán Pittsburhgu sice vyhrál popáté v kariéře kanadské bodování základní části NHL, ale přesto rok nepovažuje za dobrý. Ke zlepšení v příští sezóně by kladenskému odchovanci měla pomoci i očekávaná výměna jinam, o které se již několik týdnů v zámořských i českých mediích spekuluje.

Hned dva zahraniční výjezdy čekají v letošním roce hokejový Jágr Team, výběr český hvězd shromážděných okolo pittsburského kapitána Jaromíra Jágra. Vedle zápasu v Žilině byl potvrzen i duel v Moskvě, kde se 14. srpna utkají svěřenci Mariána Jelínka s ruským výběrem, který dávají dohromady Vjačeslav Fetisov a Pavel Bure.

Vedení celku NHL Buffalo Sabres nepovažuje účinkování českého brankáře Dominika Haška v týmu za uzavřené. Generální manažer Darcy Regier při pondělní tiskové konferenci uvedl, že jednal s řadou klubů, které se zajímají o Haška, včetně St. Louis, ale přestup nyní nehrozí.

Hokejový mistr světa z roku 1949, levý křídelní útočník Miloslav Charouzd, v úterý náhle zemřel ve věku nedožitých 73 let. Charouzd patřil do skupiny předních poválečných hokejistů, kteří hráli na vrcholové úrovni také fotbal; v něm nastupoval za Bohemians Praha. Hokej hrál především za pražské celky LTC a Spartu, s národním mužstvem získal na mistrovství světa 1949 ve Stockholmu zlatou medaili a zúčastnil se ještě tří dalších šampionátů včetně zimních olympijských her v roce 1952. Charouzd reprezentoval v 49 zápasech, v nichž vstřelil 42 gólů.

Krátce o středečním počasí v České republice:

Skoro jasno až polojasno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.