Zprávy Radia Praha

Havel v Luzernu besedoval s představiteli univerzity, města a kantonu

O federativním uspořádání států a občanské společnosti hovořil v pátek dopoledne český prezident Václav Havel ve švýcarském Lucernu se zástupci tamního kantonu, města a univerzity. Během druhého dne návštěvy Švýcarska si také prohlédl město, které leží v srdci země helvétského kříže, na břehu jezera na úpatí Alp. "Jsem hluboce přesvědčen, že členitá, pestře strukturovaná občanská společnost, jejíž neodmyslitelnou součástí je i silná samospráva a regionální veřejná správa, je nejbezpečnější zárukou politické stability ve státě, protože vytváří celý velký systém vah, protivah a brzd proti eventuálním nenadálým politickým vichřicím," řekl Havel na besedě s představiteli společenského života v Lucernu.

Podle Havla by krajané měli mít právo volit

Čeští krajané by podle prezidenta Václava Havla měli mít právo volit, a to i přesto, že nežijí v České republice. Tito lidé si to právo zaslouží také proto, že své vlasti v zahraničí nesmírně pomáhají, řekl novinářům Havel, který je na státní návštěvě ve Švýcarsku, kde se setkal mimo jiné právě s krajany, kteří museli opustit někdejší Československo.

"Já se domnívám, že by krajané měli volební právo mít a oni už ho do jisté míry mají. Zda se to tím či oním způsobem ještě dá rozšířit, aby to vůbec bylo praktikovatelné, toť otázka," dodal prezident. V českém parlamentu se v současné době diskutuje o novém volebním zákonu. "Nevíme, co tam poslanci nebo senátoři mohou ještě navrhnout. Uvidím, v jaké podobě bude (zákon) přijat," uvedl Havel. Domnívá se, že volební účast krajanů nesouvisí s ústavností, ale "spíše je to věc politického názoru, a ten mohu vyjádřit jako každý jiný," podotkl.

Havel považuje vydání Miloševiče za krok od izolace Balkánu

Vydání jugoslávského exprezidenta Slobodana Miloševiče Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu je krok od izolace Balkánu. Novinářům to v pátek během návštěvy Švýcarska řekl český prezident Václav Havel. "Považuji to principiálně za správné, že bude Miloševič souzen tímto mezinárodním tribunálem. A spíš bych řekl, že to je jeden z mnoha krůčků od izolace k partnerství, k účasti na společné odpovědnosti," dodal. I balkánské národy podle něj totiž musejí být legitimní součástí mezinárodního společenství.

"Musejí se naučit řešit své historické spory politicky na občanském principu," poznamenal Havel. Miloševičovo vydání má však podle něj i další význam. "Zdá se, že se tím srbská vláda hlásí k účasti na dění obecném. Že uznává, že věc lidských svobod je společnou věcí celého mezinárodního společenství," uvedl český prezident.

Jednání senátu přineslo mimo jiné novelu trestního zákona

Senát v pátek schválil novelu trestního zákona, vládní zákon o pohřebnictví a nový knihovnický zákon, naopak s úpravami vrátil Poslanecké sněmovně vládní zákon o vodovodech a kanalizacích. Horní komora se rovněž usnesla, že na podzim ve svých prostorách uspořádá dvě veřejná slyšení - o narůstajících projevech neonacismu a o směřování českého vysokého školství. Senátoři poté schůzi ukončili. Závěru jednání se většina senátorů nezúčastnila; o posledních bodech, kterými byla veřejná slyšení, hlasovalo 36, respektive 37 senátorů. Dopolední části schůze bylo přítomno 60 senátorů.

Novela trestního řádu má zkrátit dobu mezi spácháním trestného činu a potrestáním viníka. Od příštího roku tak bude možné například drobnou krádež potrestat během několika hodin či dnů od zadržení pachatele. Místo v hlavním líčení by navíc bylo možné případy řešit dohodou o náhradě škody.

Nový trestný čin hanobení lidských ostatků zavádí zákon o pohřebnictví. Za to může hrozit až tři roky vězení či pokuta. Norma stanovuje podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky či práva a povinnosti pro provozování pohřební služby a krematorií.

S úpravami vrátili senátoři poslancům zákon o vodovodech a kanalizacích. Senátoři opravili technické, legislativní a ústavní nedostatky. Zákon vymezuje vodovody a kanalizace a zavádí jejich evidenci.

Podle knihovnického zákona mají všechny veřejné knihovny nejpozději do konce roku 2006 čtenářům umožnit bezplatný přístup k internetu. Mají se totiž stát nejen centry knihovnických služeb, ale také středisky služeb informačních.

Bavorsko nechce zasahovat do vnitřních záležitostí kandidátskách zemí

Bavorský ministr pro evropské záležitosti Reinhold Bocklet v pátek místopředsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi vysvětloval, proč Německo prosazuje několikaletá přechodná období pro volný pohyb pracovních sil. Sobotka se zase ministrovi snažil objasnit, že obavy z masivního počtu Čechů ucházejících se v Německu o práci po vstupu do EU jsou neopodstatněné. Sobotka řekl, že Bocklet své obavy dokládal mimo jiné ekonomickými rozdíly mezi Německem a zeměmi, které o vstup do unie usilují. Bocklet jednal rovněž se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Pavlem Teličkou. Bocklet řekl, že Bavorsko zásadně odmítá jakékoli zasahování do vnitřních záležitostí členských zemí EU i kandidátských zemí. Uvedl to v souvislosti s nedávnými výroky evropského komisaře pro rozšíření Güntera Verheugena o české politice.

S červnem končí opatření proti zavlečení slintavky do ČR

Od neděle 1. července končí veškerá opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky do ČR. Rozhodl o tom ministr zemědělství Jan Fencl. Důvodem kroku je příznivý vývoj nákazové situace v Británii, Francii, Nizozemí a Irsku. ČTK to v pátek oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Pavel Kovář. ČR naposledy zmírnila ochranu před touto vysoce nakažlivou chorobou dobytka k 1. červnu, když zrušila na letištích povinnou dezinfekci cestujících z Velké Británie.

Dosud trvá především zákaz dovozu a tranzitu živých sudokopytníků a zákaz dovozu rizikových komodit ze zemí s výskytem slintavky a kulhavky. Těmi jsou právě čtyři uvedené evropské státy. Mezi rizikové komodity přitom MZe zařadilo sperma, embrya a vaječné buňky sudokopytníků, maso, tepelně nezpracované masné a mléčné výrobky a mléko. Zákaz se vztahuje i na ostatní produkty z vnímavých zvířat, které nejsou ošetřeny způsobem, zaručujícím likvidaci slintavkového viru.

Prověrky odhalily nedostatky v obchodních agendách u krajských soudů

Stav obchodní agendy u krajských soudů není dobrý. Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš v pátek novinářům řekl, že uložil odboru dohledu, aby vypracoval návrh opatření, která by mohla situaci řešit. Nedostatky zjistila prověrka která právě skončila. Obchodní agenda přešla od 1. ledna z krajských obchodních soudů na krajské soudy. "Jak může být z hlediska celkového chápání stavu obchodního soudnictví dobrý stav, když musíme konstatovat, že jsou tisíce věcí starších pěti let neskončené. To sám o sobě dobrý stav být nemůže," zobecnil ministr.

V březnu nařídil odboru dohledu, aby vypracoval zprávu o tom, jak staré jsou prověřované věci, zda byly vyřizovány plynule a s náležitou pozorností. Předsedové soudů již podle ministra přijali organizační opatření, aby se agendě věnoval určitý počet soudců. Ministr v pátek řekl, že k tomu hodlá přispět i změnou hodnocení práce soudce. Chce opustit kritérium počtu skončených věcí a přejít na kritérium, kdy je soudce hodnocen podle stáří neskončených věcí ve svém oddělení. Ministr neuvedl, zda prověrky případně vyústí v kárná obvinění. Podle něj je třeba oddělit objektivní příčiny od subjektivních. "Ale již dnes mohu říci, že tam vidím negativní podíl některých funkcionářů krajských obchodních soudů, nedostatky v řídící a organizační práci," dodal. Bureš již dříve navázal na svého předchůdce Pavla Rychetského, který nařídil prověrku trestní agendy tří krajských soudů - v Ústí nad Labem, Brně a Ostravě. V nedávném kárném řízení se sedmi ústeckými soudci byla šesti z nich uložena důtka.

Po třech měsících začal pracovat senátní podvýbor pro korupci

Senátní podvýbor pro korupci, jehož vznik schválila horní komora koncem března, zahájil až v pátek svou činnost. Podvýbor by se měl zabývat zejména legislativními návrhy z hlediska prevence, omezení a účinného postihu korupce. "Podvýbor by měl spolupracovat s příslušnými institucemi zabývajícími se podobnou problematikou a napomáhat veřejné diskusi o problematice boje proti korupci," řekl ČTK po první schůzi podvýboru jeho předseda Oldřich Dočekal (KDU-ČSL).

Průtahy v zahájení činnosti výboru způsobila rezignace původně zvoleného šéfa tohoto orgánu Josefa Jařaba. Předsedou podvýboru ho členové senátního výboru pro obranu a bezpečnost zvolili koncem dubna v nepřítomnosti a bez předchozí konzultace. Své odstoupení vysvětlil Jařab pracovní zaneprázdněností a rodinnými důvody.

Konzulárnímu úřadu v Bělehradě stále nepotvrdili případné zrušení víz pro České občany

Konzulární úřad českého velvyslanectví v Bělehradě nadále nemá žádné oficiální oznámení o případném zrušení víz pro české občany cestující do Jugoslávie. ČTK to řekl vedoucí úřadu Petr Šmejkal. O dočasném zrušení víz v době letní turistické sezóny se v polovině června při návštěvě Prahy zmínil jugoslávský premiér Zoran Žižič. Český konzul se domnívá, že Žižič hovořil jen o úmyslu, ale zatím neexistuje konkrétní rozhodnutí jugoslávských úřadů.

Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti pro obyvatele České republiky uvažuje, protože má podle premiéra Žižiče zájem o to, aby se na její pobřeží vrátili čeští turisté. "Pro tuto letní turistickou sezónu zrušíme víza pro české turisty a turistické skupiny, které budou odjíždět za odpočinkem do Jugoslávie," prohlásil tehdy Žižič.

Senát na podzim uspořádá veřejné slyšení o neonacismu a perspektivách vysokého školství

Senát na podzim uspořádá veřejná slyšení o narůstajících projevech neonacismu a o směřování českého vysokého školství. Senátoři to v pátek jednomyslně schválili na závěr své červnové schůze. Příští jednání Senátu by se mělo konat v srpnu. Slyšení k hrozbě neonacismu navrhla uspořádat skupina devíti senátorů včetně předsedy horní komory Petra Pitharta. Jejich návrh pramení mimo jiné z obav z růstu fenoménu neonacismu v České republice, z jeho údajného tolerování státními institucemi a z možného propojení českých a německých neonacistů. Předmětem slyšení, které má být 4. října, budou problémy spojené s projevy neonacismu, rasismu a xenofobie a s jejich potlačováním. Veřejného slyšení se mají zúčastnit zástupci státu, církví, národnostních menšin a nevládních organizací.

Veřejné slyšení o směřování vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání v české společnosti inicioval senátní školský výbor. Zástupci vlády, vysokých škol i jejich studentů mají 19. září hovořit o rozvoji vysokých škol v moderním společnosti, o mobilitě studentů i pedagogů či o rekonstrukci studijních programů a soukromých vysokých školách. Senát již letos jedno veřejné slyšení uspořádal pod vlivem událostí v České televizi, kde nesouhlas zaměstnanců s novým vedením tohoto veřejnoprávního média vedl ke stávce.

Rakouští pretitemelínští aktivisté si berou týden na rozmyšlenou

Hornorakouští odpůrci jihočeské jaderné elektrárny Temelín si předepsali "týden na rozmyšlenou, na vyhodnocení dalších strategických možností a na koordinaci příštího postupu". Oznámil to v pátek mluvčí Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Josef Pühringer. Během daného týdne chtějí aktivisté projednat množství návrhů, strategických postupů a již ohlášených akcí a zkoordinovat je do konkrétních kroků tak, aby se pro příští společnou protitemelínskou ofenzívu staly účinným nástrojem schopným zamezit uvedení jaderné elektrárny do provozu. Uvádí se to v prohlášení platformy, které má k dispozici ČTK.

Také hornorakouští Zelení se vyslovili pro "týden na rozmyšlenou a vzájemné porady", aby mohl být zesílen politický tlak na Vídeň, Prahu i Brusel v zájmu zastavení Temelína. Současně však předák zelených Rudi Anschober znovu vyzval kontroverzní Svobodné (FPÖ), aby si ještě jednou rozmysleli uspořádat oznámený zemský plebiscit o tom, zda Hornorakušané v případě spuštění Temelína souhlasí s přijetím Česka do EU. FPÖ by měla takové "vlastní cesty" zanechat a "vrátit se na palubu lodi společné hornorakouské protitemelínské politiky".

Čeští odpůrci Temelína vzali Miroslava Grégra za slovo, dostane špalek

Špalek dopraví v pondělí ráno před budovu Úřadu vlády v Praze pro ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra odpůrci kontroverzní jihočeské jaderné elektrárny Temelín. Před začátkem jednání kabinetu chtějí připomenout, že byl překročen slibovaný rozpočet Temelína, za který se Grégr ve svých projevech zaručil vlastní hlavou. Jan Beránek, předseda ekologického sdružení Hnutí Duha, které happening uspořádá, řekl, že akce má ukázat, jak vláda sociálních demokratů plní své sliby. "Slibovaný rozpočet 98,6 miliardy korun je už teď překročen o několik miliard," uvedl.

Happening Duha uspořádá rok po zavezení prvního bloku elektrárny palivem. Při zkouškách se ukázaly některé nedostatky a závady na sekundárním okruhu elektrárny, harmonogram zkoušek byl posunut o dva měsíce. K problémům s vibracemi turbíny před týdnem podle aktivistů přibyly potíže s posunutou betonovou podkladovou deskou turbíny. Investor stavby i dodavatel však uvádějí, že deska se chová podle projektových výpočtů. Kvůli opravám někteří sarkastičtí Grégrovi oponenti začínají Temelín nazývat "hladovou zdí" českého průmyslu.

Na karlovarském festivalu bude uveden film 15 minut s De Nirem a Karlem Rodenem

Americký thriller nazvaný 15 minut bude 9. července uveden na 36. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a poté i v distribuci. Následné tiskové konference se tam zúčastní kromě režiséra Johna Herzfelda i herci Karel Roden a Oleg Taktarov, kteří v něm hrají po boku slavného Roberta De Nira. ČTK to před páteční pracovní projekcí tohoto snímku v Praze řekla Pavlína Fechterová ze společnosti Space Films. Na počátku filmu 15 minut je dvojnásobná vražda, k jejímuž vyřešení se spojí proslavený detektiv a vyšetřovatel od hasičů. Roden s Taktarovem ztvárňují padouchy - zvláště první z nich dostal na plátně největší prostor.

Sejdou se příznivci slavné brněnské postavy Franty Kocourka

Již po šesté se letos sejdou přátelé a příznivci siláka, recesisty, herce a neúnavného propagátora typického brněnského nářečí "hantec" Franty Kocourka. Herec Miroslav Donutil v pátek novinářům v Brně řekl, že letošní vzpomínkový večer se koná přesně v den desátého výročí Kocourkovy smrti, tedy 7. července. Setkání se bude konat v areálu pivovaru v Brně-Řečkovicích, odkud Kocourek pocházel. Akce se zde pořádá tradičně proto, že Kocourek v něm strávil mnoho času a navíc je podle Donutila pochován na hřbitově nad amfiteátrem vybudovaným v pivovaru.

Letošního vzpomínkového večera se zúčastní více než dvacet známých osobností, zpěváků a hudebních skupin. Tradičními hosty budou Miroslav Donutil, Radek Rettegy & skupina LOS BRŇOS, kterou Kocourek zakládal, Železný Zekon jako nástupce Kocourka-siláka a řecký soubor PROMETHEUS. Toto jsou podle jednoho z organizátorů Františka Kocmana stálice programu, které jsou úzce spjaté s postavou Franty Kocourka.

Uzemní rozhodnutí umožnilo postavit halu na Hagiboru

Odbor územního rozhodování pražského magistrátu v pátek na svém úseku působení umožnil postavit víceúčelovou sportovní halu na Hagiboru vydáním územního rozhodnutí. ČTK to řekla vedoucí oddělení sektoru východ tohoto odboru Eliška Kolářová. Nyní musí investor stavby, sdružení Multiarena, získat stavební povolení. Záležitost však bude nejprve řešit ministerstvo pro místní rozvoj. Proti územnímu rozhodnutí se totiž hodlají odvolat občanská sdružení, která byla účastníky řízení. "Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a patrně i Ateliér pro životní prostředí se budou odvolávat," řekl právní zástupce STUŽ Petr Kužvart. Na odvolání mají měsíc. Pokud i poté ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí, STUŽ podle Kužvarta asi podá správní žalobu a bude se účastnit dalších řízení, například právě pro stavební povolení. "Osobně si myslím, že si dva roky nekopnou," poznamenal Kužvart.

Výstavba nové haly je podmínkou pro uspořádání hokejového mistrovství světa v České republice v roce 2004. Kvůli možným problémům na Hagiboru nabídla Praha ve čtvrtek státu asi 5,5 hektaru pozemků na Maninách. Zastupitelé zároveň uvedli, že dalšími možnými lokalitami jsou Českomoravská a Kolbenova v Praze 9. Tamní pozemky však městu nepatří, hodlá je odkoupit společnost Sazka, která se v záležitosti rovněž angažuje.

Počasí

V noci polojasno, ojediněle s možností slabých přeháněk. Noční teploty 14 až 10 st. C. V sobotu přes den polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. V závěru dne na západě a severozápadě území více oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26 st. C