Zprávy Radia Praha

V sobotu dorazili do Makedonie další čeští výsadkáři

Do Makedonie v sobotu krátce před jedenáctou SELČ přiletěly další dva letouny české armády se 104 výsadkáři na palubě, kteří se zúčastní operace NATO s názvem Hlavní sklizeň. V jejím průběhu mají být převzaty zbraně od albánských povstalců. Kromě 104 výsadkářů byly do Skopje přepraveny oběma letouny další zbraně, munice a logistický materiál. Dopoledne českých vojáků pod vedením velitele jednotky Oldřicha Nápravníka bylo věnováno ubytování a vyřizování věcí potřebných pro vydání identifikačních karet. Náplní odpoledne byla bezpečnostní problematika.

V pátek do Makedonie dorazilo 16 českých výsadkářů a ve večerních hodinách 40 britských a 16 francouzských vojáků. Úkolem zhruba 400 vojáků předsunutých jednotek bude vybudovat velitelství operace, zmapovat situaci v terénu a připravit zázemí pro příchod celého kontingentu NATO, který bude tvořit 3500 vojáků. Celá předsunutá jednotka by se měla do Makedonie přemístit do konce víkendu. O vyslání celkové mise NATO musí rozhodnout Rada NATO. Ta se k tomuto účelu sejde po neděli a vyhodnotí, zda jsou pro operaci splněny všechny podmínky; tou základní je dodržování příměří mezi albánskými povstalci a makedonskými vládními silami. Do Makedonie má v pondělí přiletět též vrchní velitel sil NATO v Evropě americký generál Joseph Ralston, aby na místě zhodnotil situaci a poskytl ústředí informace.

Nový vlastník ČEZ asi cenu elektřiny zvýší

Cenová politika nového majitele elektrárenské společnosti ČEZ, která je provozovatelem jaderné elektrárny Temelín, bude zřejmě směřovat k tomu, aby se vyrovnal rozdíl ceny elektřiny v ČR a západní Evropě, kde je dražší. V rozhovoru pro sobotní Právo to uvedl ředitel Temelína a místopředseda představenstva ČEZ František Hezoučký. "Nemá smysl žít v iluzi, že nový majitel přijde zvelebovat českou energetiku a dávat dary českým spotřebitelům. Přijde vydělávat," konstatoval. V současné době je podle Hezoučkého v tuzemsku elektřiny nedostatek. Odvolal se přitom na sdělení hlavní správy, která požádala, aby Temelín poté, co naběhne, nějaký čas nedělal testy a vyráběl ustáleně.

Hezoučký se v rozhovoru rovněž vyjádřil k ukončení odběru elektřiny německým koncernem E.ON. Podle jeho informací musí E.ON firmě ČEZ zaplatit za neodebranou elektrickou energii zhruba 20 procent z ceny neodebrané elektřiny. E.ON byl přitom podle informací ČTK největším zahraničním odběratelem elektřiny od ČEZ, když odebíral zhruba tři terrawatthodiny ročně, tedy přibližně čtvrtinu exportu z ČR. Co se týče Temelína, pracovníci elektrárny již zkouší na prvním bloku sekundární část a na druhém připravuje zkoušky primární části. Hezoučký v této souvislosti podotkl, že nemá moc příjemný pocit ze souběhu spouštění dvou bloků. Podle jeho slov souběh prací nejvíce zatěžuje vrcholový management, který se musí soustředit na oba úkoly.

Z území České republiky bylo po válce do SSSR odvlečeno 295 lidí

Po druhé světové válce bylo z území České republiky odvlečeno do věznic v bývalém Sovětském svazu 295 lidí. Převážná většina z nich, konkrétně 217, byla do Sovětského svazu deportována již v roce 1945. Únosy však pokračovaly až do roku 1954. Informuje o tom Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu (ÚDV) v nejnovějším vydání sborníku Securitas Imperii. Od roku 1945 operovala na území obsazeném Rudou armádou komanda sovětské vojenské kontrarozvědky, která měla již při vstupu do Československa k dispozici pečlivě vypracované seznamy lidí určených k zatčení a následné deportaci. Na seznamech figurovala především jména ruských emigrantů, kteří do Československa utekli v letech 1918 až 1920 před bolševiky. Převážná většina z nich měla po druhé světové válce již československé občanství. Po roce 1946 se způsob deportací změnil. Lidi zatýkaly již československé bezpečnostní složky na žádost sovětského velvyslanectví, přičemž osoba, o kterou měly sovětské úřady zájem, byla například obviněna ze spolupráce s nacisty. Většina zavlečených lidí se postupně vracela do Československa ke svým rodinám v letech 1953 až 1956, avšak ÚDV zaznamenal jeden případ návratu až v roce 1964.

Grebeníček prohlašuje, že za rozdělení Československa může Klaus a Havel

Za rozdělení Československa počátkem 90. let může podle předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka prezident Václav Havel a tehdejší předseda české vlády Václav Klaus (ODS). Grebeníček to řekl při sobotních slavnostech česko-slovenské vzájemnosti ve Frýdlantě nad Ostravicí na Frýdeckomístecku. Akce se zúčastnilo asi 1500 lidí. "Byl to podvod na našich občanech, na který stále více doplácejí. Vztahy obou národů, které byly přervány uměle vytvořenou hranicí, neodvál čas," uvedl Grebeníček. Vztahy Čechů a Slováků podle něj zůstávají stále dobré. S projevem při odpolední slavnosti vystoupila například i místopředsedkyně slovenských komunistů Dagmar Bollová. V kulturním programu vystoupila mimo jiné kapela Buřinky a známý levicový příznivec zpěvák Statis Prusalis, na jehož zámku v Ostravě-Porubě se konají tradiční komunistické oslavy 1. máje. Na shromáždění zazněla československá hymna a Internacionála. Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti se ve Frýdlantu nad Ostravicí začaly konat krátce po rozdělení Československa jako výraz nesouhlasu s tímto aktem.

Poslanci chtějí novelou umožnit stíhání černých pasažérů

Vláda ve středu projedná poslanecký návrh novely zákona o drahách a silničního zákona. Poslanci chtějí, aby změny umožnily provozovatelům veřejné železniční a autobusové dopravy získávat adresy černých pasažérů, které chtějí žalovat o zaplacení jízdného. O tuto možnost je totiž připravil nový zákon o evidenci obyvatel z roku 2000. Zákon o evidenci obyvatel umožňuje získávat údaje z Informačního systému evidence obyvatel jen tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon upravující i rozsah poskytovaných informací. Nová úprava tak dopravcům znemožnila zjistit bydliště cestujících, kteří nezaplatili pokutu na místě. Nemohou je tedy ani žalovat, neboť trvalé bydliště žalovaného je součástí žaloby. Poslanci proto chtějí přiznat status zvláštního zákona předlohám o silniční a drážní dopravě. Dopravci by tak získali právo žádat osobní údaje o cestujících. "Tím by se praxe při vymáhání pohledávek vrátila k dřívější praxi, kdy údaje potřebné k podávání žalob byly dopravcům z evidence obyvatel poskytovány," uvádějí poslanci v návrhu zveřejněném na internetu.

Poslanci nahrazují pojem "totožnost" termínem "osobní údaje" a v obou novelizovaných zákonech vymezují, co tyto údaje tvoří. V podmínkách Dopravního podniku hlavního města Prahy se propad na tržbách z jízdného způsobených "černými jízdami" pohybuje ročně mezi 600 až 800 milióny korun. Lze tedy usoudit, že v republikovém měřítku zahrnujícím všechny drážní a silniční dopravce působí neplacení jízdného roční ztráty v řádu miliard korun, upozorňují poslanci.

Novela umožní zahraničním právníkům vystupovat u českých soudů

Podle připravované novely zákona o advokacii, která doplňuje směrnice pro volné usazování advokátů, budou mít zahraniční právníci řadu možností, jak působit v České republice jako plnohodnotní s právem zastupovat u soudu a radit i ve věcech českého práva. Uvedl to pro sobotní deník Právo předseda České advokátní komory Karel Čermák s tím, že novela, kterou komora připravuje spolu s ministerstvem spravedlnosti, by se již v září mohla dostat do parlamentu. Situace s působením zahraničních právníků se tak po vstupu Česka do Evropské unie změní, uvedl Čermák v souvislosti s tím, že v současné době nemá americký právník Edward Fagan angažující se v kauze jaderné elektrárny Temelín oprávnění vystupovat u českých soudů jako právní zástupce.

Petici proti jedovatým látkám podepsalo téměř 3000 lidí

Téměř 3000 podpisů získalo od poloviny dubna ekologické sdružení Děti Země pod petici "Budoucnost bez jedů". Petice vyzývá k uzákonění práva na informace o jedovatých látkách a k podpisu České republiky pod Stockholmskou úmluvu, která má sprovodit ze světa tucet nebezpečných jedů. Svůj podpis připojili i exministr životního prostředí Ivan Dejmal a písničkář Jaroslav Hutka, informoval v sobotu ČTK předseda Dětí Země Jindřich Petrlík. Petice má oslovit zejména české zákonodárce. Ekologové v ní požadují přijetí zákona o integrovaném registru znečištění. Podle Ondřeje Velka z nadace Partnerství jde o jednoduchý nástroj ke sledování toků nebezpečných látek a jejich emisí do prostředí. Podle něj pomohl snížit zátěž životního prostředí v zahraničí. Druhým požadavkem ekologů je ratifikace nové mezinárodní úmluvy o postupné eliminaci či zákazu nejtoxičtějších látek, souhrnně nazývaných perzistentní organické látky. Patří k nim osm sloučenin používaných jako pesticidy, dvě průmyslové sloučeniny a dvě látky, které vznikají mimovolně v chemické výrobě a při spalování. Kampaň se neomezuje jen na sběr podpisů. Sdružení připravilo také informační letáky a vyhlásilo soutěž pro žáky druhého stupně základních škol, kteří se zajímají o přírodopis a chemii. O kampani proti látkám, které mohou dlouhodobě poškodit zdraví, pojednává internetová stránka Dětí Země "bez-jedu.detizeme.cz".

Pátrání po sourozencích Vosmanských bylo i v sobotu neúspěšné

Neúspěšné bylo i v sobotu pátrání po jedenáctiletém Janu Vosmanském a jeho o dva roky starší sestře Dagmar, kteří jsou nezvěstní již více než dva týdny. Na 300 policistů a vojáků prohledalo osmikilometrový úsek členitého terénu s hustými lesy v okolí Kunkovic na Kroměřížsku, řekla ČTK jihomoravská policejní mluvčí Kamila Janíčková. Proti původnímu plánu, který počítal s přerušením pátrání na dva dny, se kriminalisté rozhodli pokračovat už v pondělí, a to v okolí Nesovic na Vyškovsku. "Postupně prohledáváme vytyčený okruh asi 30 kilometrů. Po několika dnech pátrání se nám okruh značně zužuje," uvedla Janíčková.

Policisté stále hledají i stan a dva spací pytle, které měli sourozenci s sebou. Obdobně jako v minulých dnech reagovali na několik podnětů občanů, žádný z nich však nepřinesl zvrat. Na rozdíl od minulých dnů nebyli do akce nasazeni potápěči ani vrtulník, uvedla mluvčí. Jan Vosmanský a jeho sestra Dagmar se 30. července se svým belgickým švagrem Stephanem Knaepenem vydali na výlet po jihomoravských památkách. Minulý týden našla policie v Ostopovicích na Brněnsku Belgičanův vůz a o den později u Nebovid v okrese Brno-venkov i jeho mrtvolu. Podle filmu z fotoaparátu nalezeného ve voze kriminalisté určili několik míst, která skupinka navštívila.

Hasiči měli v první polovině letošního roku méně práce než loni

Hasiči letos do konce června museli vyjíždět k méně případům než loni. Zatímco za první pololetí loňského roku zaznamenali celkem 39.135 případů, letos to bylo o osm procent méně. Nejčastěji hasiči vyjížděli pomáhat lidem v nouzi například při otvírání uzavřených prostor, odstraňování překážek na cestách a živelních pohromách. Často zasahovali také při požárech a dopravních nehodách. Ve srovnání s loňským rokem klesl kromě celkového počtu výjezdů i počet požárů. Od ledna do konce června zaznamenali hasiči celkem 8687 požárů, přičemž vyjížděli k 8257 z nich. V první polovině loňského roku hořelo na území České republiky celkem 11.253krát a hasiči zasahovali u 10.830 požárů. Po loňském poklesu letos opět vrostl počet dopravních nehod, u nichž musely asistovat jednotky požární ochrany. Nejvíce jich bylo v Praze, Plzni a na Děčínsku, nejméně pak v okrese Písek.

Koncertu Elánu v New Yorku měl standardní úspěch

Standardně, úspěch - tak zhodnotil vystoupení slovenské skupiny Elán v rozlehlé zahradě newyorské krajanské restaurace Bohemian Hall její šéf Jozef Ráž. Na koncert přišlo podle pořadatelů 1300 fanoušků. Vstupenky byly vyprodány několik dní dopředu. Koncertem zahájila skupina turné po čtyřech amerických městech, australském Sydney a poté na přelomu září a října v České republice a koncem října na Slovensku. Turné se koná u příležitosti dvacátého výročí profesionálního účinkování kapely a třicátého výročí jejího vzniku. Po dvouhodinovém koncertu ve stoje na Rážovi byla patrná únava, ale pro novináře nechtěl komentovat svůj zdravotní stav, zda ho nepřetěžuje po loňském zranění. Ve Spojených státech vystoupí Elán ještě v Los Angeles (Kalifornie), Denveru (Colorado) a poté se zúčastní česko- slovenského Rockfestu v Yorkville nedaleko Chicaga. Na koncert v newyorské Bohemian Hall přišli především mladí Češi a Slováci, kteří nelitovali utratit 35 až 40 dolarů za vstupenku, což je mnohdy jejich denní nebo půldenní výdělek. Přes velký hluk si lidé z okolí nestěžovali a spíš se podle organizátorů akce vyptávali, kdo to hraje.

Julius Satinský oslaví šedesátiny

Známého herce a humoristu Júlia Satinského dost často může trefit šlak, jak vyplývá z jeho oblíbených fejetonů. Třeba z géniů, když si nemůže vzpomenout, z pravdy, ze zvědavosti, z duševní otupělosti, ale i z lásky, lidí a dalších věcí. Z šedesátin, které člen populární dvojice Lasica- Satinský, oslaví v pondělí 20. srpna, ho šlak jistě netrefí. Julo Satinský je ten menší s hustým knírem, tělnatější a bodřejší z dua komiků, které s Milanem Lasicou vytvořil už v roce 1959. I po čtyřicetileté spolupráci si je lidé úspěšně pletou. Lasica je ten vyšší a "chytřejší". Satinský k tomu poznamenává: "Asi jsme se s Lasicou šťastně našli, jeden křupan - venkovan, který hraje blbého, to jsem já, a jeden solidní lord - Lasica". Dvojice Lasica-Satinský je známkou kvality a patří mezi klasiky slovenského, respektive česko-slovenského humoru. Na obou stranách česko-slovenské hranice totiž diváci milují poetickou recesi, vtip a životní moudrost těchto glosátorů světa kolem nás.

Július Satinský se narodil a žije v Bratislavě. Zde vystudoval dramaturgii na Vysoké škole múzických umění, stejně jako Lasica. Jako dvojice začali vystupovat ve vlastních programech v roce 1959. Byli dramaturgy Československé televize a koncem 60. let působili v Divadle na korze. Bývalý režim jim za normalizace nedovolil vystupovat na Slovensku, hráli proto v kabaretu Večerní Brno, potom už nesměli hrát ani tam. V roce 1972 přešli na Novou scénu v Bratislavě, Satinský tady začínal ve zpěvohře. Ve společné tvorbě nyní pokračují ve vlastním divadle Štúdio L&S, které řídí Milan Lasica.

Trubadúr zahajuje ve Státní opeře Praha Verdiho festival

Trubadúr zahájil v sobotu večer na jevišti Státní opery Praha festival Verdiho oper, jak se hrají na jevišti tohoto operního domu. Přehlídka se koná podeváté. Milovníkům tohoto žánru nabídne i opery Nabucco, La Traviatta, Rigoletto a Maškarní ples: Ten bude 23. srpna uveden v obnovené premiéře. Inscenace Aidy tu však bude chybět. Kulisy i kostýmy jsou totiž zabaleny a čeká je cesta do Japonska, kde bude Státní opera Praha od konce října do listopadu na měsíčním turné. V šesti představeních s jejím souborem pohostinsky vystoupí tenorista José Cura. Verdiho festival potrvá do 2. září. Sobotní zahajovací představení je věnováno červencovým pětasedmdesátinám dirigenta a hudebního ředitele Státní opery Praha Bohumila Gregora.

Počasí

V noci na neděli oblačno až polojasno a místy, na Moravě a ve Slezsku, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Noční teploty 18 až 14 st. C. Přes den v Čechách většinou oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, během dne až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty v Čechách 23 až 27 st. C, na Moravě a ve Slezsku 26 až 30 st. C.