Zprávy Radia Praha

První reakce politiků na vládní návrh reformy české armády

Vláda ve středu schválila reformu české armády. Podle tohoto návrhu má být armáda do roku 2007 plně profesionalizovaná, má v ní sloužit asi 35 000 vojáků a dalších 10 000 civilních zaměstnanců. Podle ministra obrany Jaroslava Tvrdíka má být budoucí armáda "malá, mobilní, moderní a mladá, nejen věkem, ale i myšlením". Do jednání o reformě armády se chce zapojit i prezident Václav Havel, který chce na Pražský hrad svolat vedení parlamentních stran s výjimkou komunistů, aby politici mohli najít shodu v základních rysech reformy.

Zástupci hlavních politických stran, zastoupených v Parlamentu ČR, se během středy vyjádřili k vládnímu návrhu reformy české armády. Zástupci ODS, ČSSD, Unie svobody, KDU-ČSL a ODA dali najevo, že mají zájem se jednání s Havlem zúčastnit. Někteří kabinet ale kritizovali za to, že s nimi o reformě nehovořil před jejím schválením. Šéf sociálních demokratů Vladimír Špidla považuje za nutné vytvořit s předsedy ostatních parlamentních stran "konzultační mechanismus", který bude fungovat po celou dobu přeměny armády na profesionální sbor. Narozdíl od Havla chce jednat se všemi parlamentními stranami. Předseda lidovců Cyril Svoboda zdůraznil, že tak zásadní věc nemůže vláda schvalovat bez předchozího projednání s politickými stranami. Také šéfovi ODA Michaelu Žantovskému vadí, že kabinet materiál předem nepředložil k diskusi stranám i odborníkům. Stínový ministr obrany ODS Petr Nečas považuje vládní materiál za "první nultou variantu" a podklad pro další jednání. Unie svobody považuje podle své předsedkyně Hany Marvanové za správné, aby se armáda profesionalizovala co nejdřív. Marvanová dále soudí, že počet vojáků, který by armáda měla mít, nemá vycházet z politického rozhodnutí. Bude záležet na tom, jaké úkoly by měla armáda plnit v rámci NATO, a měli by jej stanovit experti, uvedla Marvanová. Předseda KSČM Miroslav Grebeníček uvedl, že komunisté jsou připraveni o změnách armády jednat. Budou-li ale ze schůzek vylučováni, budou prezentovat své názory v parlamentu. V souvislosti s Havlovým úmyslem vynechat KSČM z jednání hovořil o "politickém hulvátství".

Vláda projednala restrukturalizaci českého ocelářství

Základem majetkové a finanční restrukturalizace ocelářských podniků, kterou ve středu schválila vláda, je vznik integrované a.s. Český ocelářský podnik s účastí strategického investora, případně konsorcia investorů. Proces restrukturalizace českého hutnictví nepovede stát, nýbrž vítěz výběrového řízení vypsaného vládou. Počátek privatizace majetkové účasti státu v hutních společnostech se ale pravděpodobně posune až na na 2. pololetí roku 2002. Celkové náklady na restrukturalizaci do roku 2010 vyčíslilo ministerstvo průmyslu a obchodu na téměř 79 miliard korun. Největší měrou by se na nich měly podílet samotné podniky, a to 41 miliardami Kč. Stát měl přispět přibližně 22,2 miliardy Kč, strategický partner 10,8 miliardy Kč a necelých pět miliard korun měla přidat EU. S návrhem před týdnem již souhlasila tripartita. "Sociální partneři souhlasí s myšlenkou integrace podniků, ve kterých má stát majoritu, do Českého ocelářského podniku ," řekl na tiskové konferenci předseda tripartity a místopředseda vlády Vladimír Špidla s tím, že strategický partner ČOP bude vybrán výběrovým řízením.

Vláda schválila dokumenty o IPB s výjimkou kompenzace záruky

Vláda na středečním zasedání schválila dokumenty související s loňským poskytnutím státní záruky Československé obchodní bance při prodeji IPB. Jediným neschváleným dokumentem je prohlášení o kompenzaci záruky, které neschválil antimonopolní úřad a tato smlouva tak bude muset být upravena. Kabinet smlouvy o IPB projednával již před vládními prázdninami na konci července, rozhodnutí však odložil kvůli nutnému stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten rozhodl, že takováto podpora je neslučitelná se zákonem o veřejné podpoře. Do jednoho měsíce by se MF a ČSOB mohly dohodnout na nové verzi prohlášení. Na hodnotě prodávané IPB by se měli dohodnout znalci pověření ČSOB a nuceným správcem. Protože se posudky obou stran výrazně lišily, měl by konečnou hodnotu určit třetí nezávislý arbitr, na kterém se však obě strany dosud neshodly. Stát by tak podle restrukturalizačního plánu měl prostřednictvím Konsolidační banky převzít od ČSOB tzv. černá aktiva v hodnotě 46 miliard korun. Ve zvláštním režimu má dočasně zůstat ČSOB dalších 127 miliard korun tzv. šedých aktiv. Banka je bude spravovat a do června příštího roku je po dohodě se státem přeřadí do skupiny černých aktiv, nebo si je jako bezproblémová ponechá.

ÚOHS nepovolil veřejnou podporu ve věci kompenzace ceny za IPB

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory, poskytnuté formou závazků ministerstva financí Československé obchodní bance. Smlouva z loňského 27. července stanovila, že banka státu za záruku za Investiční a Poštovní banku zaplatí kompenzaci, od níž se odečte případná kupní cena, kterou za získaná aktiva a pasíva zaplatí zbytkové bance v nucené správě. Část dokumentu, týkající se poskytnutí veřejné podpory, je podle předsedy úřadu Josefa Bednáře v rozporu se zákonem a je neslučitelná se závazky, vyplývajícími pro ČR s Evropské dohody. Podle antimonopolního úřadu jde o novou veřejnou podporu poté, co stát již jednou obdržel nutný souhlas ÚOHS, ale pouze pro samotné vystavení záruk. Úřad odmítá i závazek ministerstva financí uhradit ve prospěch ČSOB jakékoliv další částky, které banka zaplatí na základě smlouvy o prodeji. Ze zdůvodnění úřadu vyplývá, že veřejná podpora by zvýhodnila určité druhy podnikání a hrozilo by narušení hospodářské soutěže. Podle názoru ÚOHS by mohl být dotčen i obchod mezi ČR a členskými státy EU, jelikož ČSOB provádí zahraniční platební operace pro firmy, obchodující na mezinárodním trhu.

Vláda rozhodla o převodu některých nemovitostí na židovské obce

Vláda rozhodla o bezúplatném převodu první části nemovitostí do vlastnictví židovských obcí. Stát tím chce alespoň částečně zmírnit majetkové křivdy, které Židé utrpěli během holocaustu. Vláda zatím schválila převod 12 vybraných pozemků a jedné budovy, které spravuje Pozemkový fond ČR, Památkový ústav v Plzni, státní podnik Lesy ČR, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a státní podnik Prádelny a čistírny Brno, který je v likvidaci. První skupina vrácených nemovitostí zahrnuje například židovský hřbitov u zříceniny hradu Rabí na Klatovsku či budova někdejšího židovského gymnázia v Brně. Seznam dalších nemovitostí, které chce Federace židovských obcí od státu vrátit, budou následovat. Ministr financí je vládě předloží po dořešení nezbytných majetkově-právních vztahů, doplnil mluvčí. Židovské obce vypracovaly seznam, čítající 1450 nemovitostí; stát však bude moci vrátit jen asi 50 až 100 pozemků a objektů. Vrací většinou jen nezastavěné pozemky či pozemky s původní židovskou stavbou. Nemusí ale vydat nemovitost, kterou nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů. To je příklad služebny policie v bývalé synagoze v Telči nebo některých oblastních archívů. Tato omezení se ale židovským obcím nelíbí.

Odbory jsou spokojeny s vývojem mezd v prvním pololetí

Odbory jsou spokojeny s růstem průměrných mezd, které se zvýšily v prvním pololetí 2001 v meziročním srovnání o 9,3 procenta. Odboráři vysoce hodnotí to, že podle jejich informací je růst mezd v souladu s růstem produktivity práce. V průmyslové výrobě je produktivita práce vyšší než růst reálných mezd. Nejvíce rostou mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví, což je zčásti dáno úbytkem zaměstnanců v nižších příjmových kategoriích. Naopak vývoj mezd v zemědělství a především v textilním průmyslu nadále není uspokojivý. Z pohledu odborové centrály, která se stará o všechny zaměstnance, je vývoj mezd pozitivní.

Odboráři Vagonky chystají v případě propouštění protestní akce

Odboráři Vagonky Studénka, kde americký vlastník Thrall hodlá propustit 250 z nynější tisícovky zaměstnanců, připravují protestní akce. Podle vedení Vagonky je důvodem propouštění údajně nedostatek zakázek. Toto tvrzení ale odboráři odmítají. České dráhy podle ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra nyní posuzují možnost odběru železničních nákladních vagónů od Vagonky. Také švýcarská společnost AAE odebere 400 vozů. Tato zakázka by podle odborářů měla zajistit práci pro 750 lidí asi na půl roku. Americký Thrall Car koupil část Vagonky, která vyrábí železniční nákladní vozy, loni v březnu. Transakce měla údajně zaručit nejméně po tři roky práci všem zaměstnancům společnosti. Již loni ale firma snížila počet zaměstnanců o téměř 800 lidí. Smlouva vlády s americkou stranou ovšem dává možnost vedení firmy propouštět při nedostatku zakázek.

Na Zemi živitelce bude devíti výrobkům předána značka Czech Made

Při příležitosti zahájení mezinárodního agrosalónu Země živitelka předá Sdružení pro cenu České republiky za jakost ocenění Czech Made devíti výrobkům. Ocenění získá a.s. Lovochemie pro živou vodu a ledek amonný s vápencem, dále a.s. Vinné sklepy Valtice pro Rulandské modré, a.s. Mrazírny Brtnice pro předsmažené hranolky, a.s. Znojmia Trade Mark pro okurky v sladkokyselém nálevu, Miroslav Makal pro lázeňské oplatky Bohemia a firma LE&Co pro tři druhy uzenářských výrobků. Sdružení výrobcům propůjčí oprávnění používat značku Czech Made na dvouleté období. Ocenění znamená, že výrobek splňuje náročné požadavky na kvalitu a odpovídá současným požadavkům z hlediska životního prostředí a spotřeby energie. Oceněné zemědělské a potravinářské výrobky mohou používat současně s užitím značky Czech Made i značku stylizovaného Q. Významnou aktivitou Sdružení pro cenu ČR je vyhlašování a organizování Národní ceny za jakost, která je plně kompatibilní s Evropskou cenou.

V Ostravě byl zvolen nový král olašských Romů

Novým olašským králem, v romštině angluno Rom, se ve středu v Ostravě podle očekávání stal dvaašedesátiletý Ostravan Jan Lipa. Byl zvolen čtrnáctičlennou radou starších a uznávaných osob. Lipovým zástupcem Romové určili pražského kandidáta Silvestra Stojku. Král byl následně korunován. Kromě koruny dostal také žezlo a jablko, které byly zapůjčeny z ostravského divadla. Poté přijal řadu gratulací a na jeho počest se sálem linuly romské písně. Na volbu nového krále se do Ostravy sjelo téměř 300 Romů. Král je nejuznávanější osobností romské komunity, řeší například problémy či hádky mezi rody, uděluje pokuty a tresty za prohřešky. Olašští Romové jsou bez krále od srpna 1999, kdy zemřel ve věku 72 let Josef Smolka, který Romům vládl 23 let. Romové od té doby drželi smutek, aby uctili jeho památku. Olašští Romové v České republice mají podle Stojky asi šest nejváženějších rodů. Na počátku volby se účastníci tradičně vyslechnou vyprávění starých členů rodů. Hovoří se především o historii a životě Romů, o vážených členech rodů, ale i o obchodech a možnostech podnikání v rámci Evropské unie. Jan Lipa řekl, že jako král se zasadí především o to, aby Romové omezili užívání drog a neodcházeli z republiky. Romové mají také ministry a rádi by si zvolili parlament sestavený z uznávaných lidí především z větších měst.

Ostravský hotel Atom, kde si olašští Romové volili svého nového krále, museli ve středu krátce před 14:00 hodinou prohledat policisté. Mužský hlas totiž na tísňové lince oznámil uložení bomby. Z budovy bylo evakuováno asi 150 Romů, kteří se mohli vrátit zpět po necelé hodině. Mezi samotnými Romy se spekulovalo o tom, že bombu mohl nahlásit někdo z brněnských olašských Romů. Jejich kandidát se totiž ještě před zahájením voleb kandidatury vzdal.

Na pražském Výstavišti bude uveden muzikál Romeo a Julie

Nový český muzikál s hudbou a texty Jiřího Bareše podle Shakespearova Romea a Julie bude mít premiéru na holešovickém Výstavišti v Praze 21. září. Titulní role vytvoří například zpěvák skupiny Lunetic Vašek Jelínek a Kateřina Nováková, známá z Pomády. Merkucia ztvární Pavel Vítek, Jitka Molavcová bude s Naďou Urbánkovou alternovat roli chůvy. Muzikál nastuodval režisér Petr Novotný. "Původní muzikál je větším dobrodružstvím a zábavou," srovnal tuto práci režisér Novotný s přípravou českých verzí slavných děl tohoto žánru, prověřených časem i zahraničním publikem. Romeo a Julie se v Divadle Spirála bude hrát denně vždy v první polovině měsíce od úterý do neděle, v sobotu i odpoledne. Kapacita kruhového divadla je 760 míst.

Svaz ochránců památek otevře příští víkend čečovický zámek

Příští víkend budou moci zájemci o památky poprvé nahlédnout do chátrajícího zámku v Čečovicích na Domažlicku. Zámek v roce 1990 vyhořel. O osm let později ho darem získal Český svaz ochránců památek, klub Ladislava Lábka v Plzni, jehož členové se snaží památku zachránit. Zájemci si budou moci 8. a 9. září prohlédnout objekt, jenž prochází náročnou rekonstrukcí, která má zámek zachránit před úplnou zkázou. Členové Klubu Ladislava Lábka se od roku 1998 podíleli na vyklízení objektu po požáru, na pořízení projektové dokumentace, na provizorním zastřešení východního křídla a v současné době dokončují rekonstrukci krovu sýpky. Dosavadní náklady na zakonzervování objektu, které hradilo ministerstvo kultury a Okresní úřad v Domažlicích, činí necelé dva milióny korun. Dalšího 1,5 miliónu korun mají ochránci památek slíbeno pro letošek na zajištění jižního křídla stavby. Cílem klubu je sehnat partnera, který by byl schopen do objektu investovat kolem 60 miliónů korun. To by mělo stačit na základní rekonstrukci a zřízení prostorů pro zamýšlené kulturní a školicí středisko s ubytováním.

školství a věda

Poslanci a ministerstvo se neshodují ve věci financování školství

Způsob financování školství je jedním z hlavních problémů, na němž se při vyjednávání o nové variantě školského zákona nemohou dohodnout zástupci ministerstva školství a poslanci ze sněmovního školského výboru. Po druhém kole vyjednávání o novém školském zákoně se na tom shodli jeho účastníci. Jednání bude pokračovat 12. září. Vicepremiér Pavel Rychetský, zodpovědný ve vládě za legislativu, chce, aby ministerstvo školství předložilo vládní legislativní radě návrh nového zákona do konce září. Předmětem sporu je podle poslanců otázka, zda by pro financování školy byl rozhodující například počet žáků, nebo jiný princip. Předseda školského výboru Petr Mareš (Unie svobody) neskrýval, že v otázce financování hrozí při vyjednávání trvalá neshoda. Původní návrh vrátila sněmovna vládě na jaře. Zástupci ČSSD nevylučují, že sněmovna by novou variantu předlohy mohla projednat už na podzim. Ministerstvo ustoupilo od původního záměru zrušit víceletá gymnázia.

Evropská komise nabídla Karlovarskému kraji školení úředníků

Školení úředníků a pracovníků rozvojových agentur o podmínkách financování investic ze zdrojů Evropské unie přislíbila Karlovarskému kraji Delegace Evropské komise, jejíž zástupci ve středu navštívili krajský úřad v Karlových Varech. Evropská unie je ochotna finančně podpořit řadu investic v regionu, krajský úřad ale zatím nemůže vlastní projekty předložit, protože dosud nezná výši svého rozpočtu pro příští rok. Podmínkou Evropské komise při uvolňování dotací z fondů EU je přitom finanční spoluúčast. Kromě kraje je partnerem pro delegaci EK v regionu již několik let Euroregio Egrensis, euroregion na hranicích mezi Karlovarským krajem, Saskem a Bavorskem. Právě projekty kraje a euroregionu je proto třeba dobře koordinovat, aby se jejich žádosti o podporu nekřížily. Karlovarský kraj předpokládá, že díky své pevné a transparentní struktuře se stane pro Evropskou komisi významným partnerem.

Vědecká konference v Chebu zmapuje důsledky vstupu do EU

Vědeckou konferenci s mezinárodní účastí pořádá 5. a 6. září pod názvem Podniky, regiony, euroregiony před vstupem České republiky do Evropské unie Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Chebu. Cílem akce je zmapovat důsledky vstupu do EU pro podniky, obce i celé regiony. Konference se zúčastní několik desítek odborníků téměř ze všech ekonomických fakult z České republiky, pozvaní jsou vědečtí pracovníci i ze sousedního Německa. Prvním tématickým okruhem budou důsledky vstupu ČR do EU na rozvoj regionů a zejména příhraniční oblasti. Hovořit se bude i o inovacích jako významném faktoru konkurenceschopnosti regionů. Druhý tématický okruh zahrnuje ekonomiku, management a marketing podniků v období nastupující globalizace, pokračující restrukturalizaci tržních subjektů a přípravu podnikatelské sféry na vstup ČR do Evropské unie.

V Hradci Králové proběhne konference o toxikologii

Čtyřicet odborníků z osmi evropských zemí bude od 3. do 5. září v Hradci Králové jednat o nejnovějších poznatcích z oblasti toxikologie, farmakologie i dalších vědních oborů. Českou a slovenskou toxikologickou konferenci s mezinárodní účastí pořádá Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně již pošesté. Nové poznatky budou podle pořadatelů konference využitelné nejen pro armádu, ale i v civilním životě. Konference se koná každé dva roky. Na její organizaci se podílejí čeští a slovenští odborníci, proto se setkání toxikologů uskutečňuje střídavě v Česku a na Slovensku.

Philips se chystá otevřít v Olomouci mezinárodní školu

Nizozemsko-korejská společnost LG. Philips Displays, která staví svou továrnu v Hranicích na Přerovsku, otevře v Olomouci mezinárodní školu pro děti zahraničních manažerů. Školu založil koncern jako sekci pražské mezinárodní školy, kterou studenti zakončují mezinárodní maturitou. Patnáct dětí budou pedagogové vyučovat anglicky. Škola je k dispozici i studentům jiných společností nebo jedincům, kteří by měli o toto studium zájem. Olomoucká škola pro děti od 6 do 15 let bude mít sídlo v současné mateřské škole v Rooseveltově ulici., kde jí olomoucká radnice uvolnila místnosti. Za nájem v objektu zaplatí firma LG. Philips Displays zhruba 60.000 korun ročně. Výuku zde budou zajišťovat lektoři z pražské mezinárodní školy, jejíž školné se pohybuje kolem 16.000 amerických dolarů ročně (asi 629.000 korun). Koncern po dohodě s městem navíc zaplatí opravu budovy ve výši miliónu korun; dalšími 80.000 korunami přispěje tamní radnice.

Děti z Bělé a německého Eslarnu se budou učit společně

Vyučování na území druhého státu připravily pro tento školní rok pro své žáky základní školy v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku a v německém Eslarnu. Jedenkrát týdně se žáci druhých tříd obou škol budou společně učit střídavě v Čechách a v Německu předměty, jako je výtvarná výchova, tělocvik, hudební výchova a počty, k jejichž zvládnutí nepotřebují znát jazyk druhého národa. Obě školy tak chtějí dětem ulehčit studium cizího jazyka a hlavně jim pomoci získat nová přátelství a představu o životě v jiné zemi. Spolupráce obou škol, vzdálených od sebe asi 15 kilometrů, trvá přibližně osm let. Česká učitelka z Bělé dojíždí například každý týden do Eslarnu vyučovat asi dvě desítky německých zájemců češtinu, naopak německý učitel dává jednou týdně hodiny německé konverzace českým žákům sedmých až devátých tříd. Děti z nejvyšších ročníků obou škol spolu několik let pořádají hry a výlety, řekl Kadeřávek.

Děti z okolí Černobylu se zotavují na táboře v západních Čechách

Necelé tři desítky dětí z okolí Černobylu se v těchto dnech zotavují v Butově na Tachovsku. Jde o děti, které jsou kvůli havárii tamní jaderné elektrárny v roce 1986 postiženy chudokrevností. Pocházejí z vesnic a měst v okolí Černobylu, například z Borodijanky, Bojarky, Ivankiva a Kyjeva. Některé z nich žijí v dětských domovech. Dvoutýdenní pobyt v rekreačním zařízení přispěje ke zvýšení jejich kondice a imunity. Na jejich ozdravném pobytu se podílelo i ukrajinské velvyslanectví v České republice. Tábor spolu s ním připravila společnost Škoda Jaderné strojírenství. Ukrajinský velvyslanec vyslovil přání, aby v České republice mohlo na podobných táborech pobýt co nejvíce postižených dětí. Na následky černobylské jaderné katastrofy zemřelo do dubna 1993 celkem 13.000 lidí, dalších 25.000 má status oběti havárie. Podle zprávy, kterou vypracoval Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí v dubnu loňského roku, se nejhorší důsledky černobylské havárie patrně teprve projeví.

A na závěr ještě krátce o počasí:

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia.