Zprávy Radia Praha

Výbor Evropského parlamentu schválil návrh rezoluce s mírnou zmínkou o dekretech

Zahraniční výbor Evropského parlamentu schválil návrh rezoluce o rozšíření EU, která v části věnované České republice obsahuje jediný kompromisní odstavec ohledně Benešových dekretů. Vyjadřuje se v něm očekávání, že pokud by se zjistilo, že česká legislativa obsahuje diskriminační ustanovení plynoucí z dekretů, Praha takové normy do vstupu zruší.

Podmiňovací způsob, který schválil zahraniční výbor Evropského parlamentu u formulace o Benešových dekretech, premiéru Miloši Zemanovi vyhovuje. "Jsem přesvědčen, a analýza, kterou jsme udělali, prokázala, že žádné diskriminační opatření v dekretech není, a proto není důvod cokoli změnit. Proto si myslím, že tato formulace je přijatelná," řekl premiér během jednání vlády. Na kompromisním znění se ve výboru dohodli zástupci všech politických klubů. Je ještě mírnější než původní návrh zpravodaje pro Českou republiku, křesťanského demokrata Jürgena Schrödera. Přijaty nebyly žádné návrhy změn. Na červnové schůzi projedná rezoluci plénum Evropského parlamentu, text už by se ale neměl změnit. Analýza, o níž se Zeman zmínil, vznikla z popudu české vlády poté, co se diskuse o údajně diskriminačním charakteru dekretů přenesla na evropskou úroveň. Podle materiálu, který shrnuje oficiální postoj Prahy, se sporné dekrety takzvaně zkonzumovaly okamžikem vydání a v současnosti nemohou vyvolávat nové právní účinky. Je proto vyloučeno, aby diskriminovaly jakoukoli společenskou skupinu. Dekretům, které se vztahují k poválečnému zbavení občanství a majetku sudetských Němců a Maďarů, odpůrci z řad sudetských Němců a některých rakouských kruhů vytýkají, že jsou diskriminační.

Vláda přijala novelu umožňující uznávání stavebních profesí s EU

Vláda na zasedání schválila novelu zákona, která umožní vzájemné uznávání kvalifikací architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě mezi Českou republikou a Evropskou unií. Kvalifikační předpoklady pro činnost architekta jsou stanoveny jednotně pro všechny členské státy EU. Uznávání kvalifikace inženýrů a techniků se rovněž řídí jednotnými pravidly. Výkon činností je zde však regulován národními předpisy, kvůli odborné technické náročnosti a rozdílnosti technických předpisů v jednotlivých členských státech EU. Novela mění zákon z roku 1992, který se týká výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě. Jednou ze zásadních změn je také ukončení platnosti oprávnění a osvědčení k projektové činnosti a provádění staveb, která byla vydána na základě předpisů zrušených na začátku 90. let.

Vláda schválila pro mladé příspěvek k hypotékám na starší bydlení

Zatímco dosud poskytuje stát podporu jen k hypotékám na nové byty, od září budou moci mladí lidé získat státní příspěvek i k hypotéčním úvěrům na pořízení staršího bydlení. Vláda na výjezdním zasedání v Českých Budějovicích schválila nařízení o podmínkách poskytování příspěvků k hypotéčnímu úvěru osobám mladším 36 let. Předpokladem poskytnutí příspěvku k hypotéce na starší bydlení je vedle věku do 36 let to, že žadatel není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu či bytu. Kupovaný byt či rodinný dům se přitom musí stát jeho výlučným vlastnictvím. Ředitelka odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Daniela Grabmüllerová již dříve řekla, že v případě pořízení bytu bude poskytnuta dotace na úvěr maximálně 800.000 korun, u domku s jedním bytem je hranice úvěru 1,5 miliónu korun. Výše podpory bude záviset na vývoji úrokových sazeb na finančním trhu, splatnost bude deset let. Při průměrné sazbě nižší než pět procent by stát podporu neposkytoval. Letos v únoru již vláda schválila pro osoby mladší 36 let poskytování úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu až do 200.000 korun. Tento úvěr úročený tříprocentní sazbou je však určen pouze na nové bydlení.

Vláda slíbila finanční podporu některým jihočeským projektům

Vláda na výjezdním zasedání slíbila Jihočeskému kraji, že opravy dvou mostů a silnic Vyšší Brod - Dolní Dvořiště a Vyšší Brod - Studánky zařadí do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně silniční přivaděče do Českých Budějovic zahrnula jako součást stavby dálnice D3. Podpořila i postup kraje, který se při sanaci odkališť po úpravně uranové rudy v Mydlovarech uchází o finanční příspěvek z evropských fondů. Ministři o podpoře jihočeských projektů jednali v souvislosti se zprávou o hospodářské a sociální situaci Jihočeského kraje. Tu vláda vzala na vědomí.

Evidence obchodování s ohroženými druhy má být přesnější

Obchodování s ohroženými druhy divokých rostlin a živočichů by mělo být v budoucnosti přesněji evidováno. Předpokládá to návrh zákona o obchodování s ohroženými druhy, který schválila vláda. Jak řekl ministr životního prostředí Miloš Kužvart, návrh reaguje na vývoj evropské legislativy a zachovává dikci původní úpravy, například pokud jde o značení ohrožených druhů. Nyní obchodování s ohroženými druhy upravuje zákon, který do českého práva přejal mezinárodní dohodu známou pod zkratkou CITES. Ten přikazuje získávat povolení k vývozu i k dovozu ohrožených druhů, obsahuje povinnost označovat převážené exempláře i seznam druhů rostlin a živočichů, na něž se vztahuje. Návrh zajišťuje kontrolovaný vývoz a dovoz chráněných živočichů a rostlin. Povolování dovozu musí odpovídat omezením, která vyhlásí Evropská komise. Předloha stanoví označení exemplářů i poplatky za žádosti o vydání povolení k dovozu, vývozu nebo zpětnému vývozu ohrožených rostlin a zvířat. Obsahuje také například zákaz dovozu kůže mláďat některých druhů tuleňů a kožešin ze zemí, v nichž se používají nášlapné pasti.

Ministr Dostál podpoří další prodloužení provozu českokrumlovské točny

Ministr kultury Pavel Dostál bude usilovat o to, aby otáčivé hlediště mohlo být v zahradě českokrumlovského zámku ještě další tři až čtyři roky. Na zasedání vlády tak reagoval na úterní usnesení jihočeských zastupitelů, kteří podpořili další existenci točny na dobu nezbytně nutnou k vyřešení její budoucnosti. Podle dosavadního stanoviska ministerstva kultury může točna existovat jen do konce roku 2002, kdy končí platnost stavebního povolení. V usnesení (krajského zastupitelstva) je jasně řečeno, že chápe dočasnost této stavby, a teď je na nás, abychom tuto dočasnost vymezili tak, aby to byla doba dostatečná ke vzniku nového divadelního pracoviště, dodal Dostál. Ministerstvo kultury i památkáři se domnívají, že provoz točny ohrožuje zápis Českého Krumlova v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Točna v době zápisu Krumlova do seznamu UNESCO počátkem 90. let totiž nebyla uvedena v podkladové dokumentaci.

Ministři obrany Česka a Švédska podepsali memorandum o spolupráci

Ministři obrany České republiky a Švédska Jaroslav Tvrdík a Björn von Sydow v Praze podepsali memorandum o porozumění. Dokument má umožnit širokou spolupráci obou zemí zejména při modernizaci vzdušných sil, ale například i při mírových misích. Česko plánuje nákup stíhaček Jas-39 Gripen, které vyrábí britsko-švédské konsorcium BAe-Systems/SAAB. Von Sydow zopakoval, že stíhačky, které by Česko mohlo začít získávat v roce 2004, plně odpovídají standardům NATO. Nákup stíhaček musí ještě schválit Senát a prezident republiky.

Předseda senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Michael Žantovský (ODA) trvá na tom, že mu vysoký představitel amerického ministerstva obrany tlumočil názor USA na nevýhodnost nákupu britsko-švédských stíhaček Jas-39 Gripen. Náměstek ministra obrany Spojených států Paul Wolfowitz mu údajně řekl, že nákup stíhaček je zbytečný a může zatížit česko-americké vztahy. USA ale podle švédského velvyslance Haralda Fältha v Praze informovaly Švédsko, že Wolfowitz tato slova nikdy nevyřkl. Žantovský spolu s dalšími senátory jednal se švédským ministrem obrany Björnem von Sydowem. Von Sydow chtěl o výhodách britsko-švédských gripenů přesvědčit senátory před hlasováním o financování nákupu stíhaček příští týden. Žantovský zopakoval, že proti gripenům jako takovým nic nemá, ale je přesvědčen, že v současné strategické situaci Česko nákup žádných nových nadzvukových stíhacích letounů nepotřebuje.

Úvahy o cvičení s bojovými plyny jsou jen teoretické

Za pouhé teoretické úvahy označil ministr obrany Jaroslav Tvrdík informace, že by se v České republice mohla konat vojenská cvičení s otravnými a radioaktivními látkami. Podle Lidových novin tuto možnost nabízí bruselské centrále NATO vedení armády. "Je to teoretická úvaha, která odpovídá tomu, že Česká republika chce hrát v Severoatlantické alianci významnou roli v oblasti boje proti chemickým a bakteriologickým zbraním," řekl ministr. Obyvatelé podle něj nemusejí mít nejmenší obavy. Pokud by se takové cvičení přeci jen organizovalo, ministerstvo by informovalo výbory pro obranu a bezpečnost obou parlamentních komor a příslušné dokumenty by dostala i vláda. Tvrdík připomněl, že na cvičení s podobnými látkami musejí mít vojáci armád aliance odpovídající výcvik a přípravu. Případné cvičení by podle něj rozhodně nemělo být rozsáhlé. Informováni by museli být i představitelé státní správy a samosprávy a vojáci by nesměli ohrozit obyvatelstvo.

Představitelé měst a obcí okresu Vyškov přijali armádní úvahy s rozpaky. Podle nich by v regionu mohlo vzniknout cvičiště na využívání bojových plynů a radioaktivních látek. Někteří ze starostů jsou zásadně proti, část tvrdí, že záměr se musí důkladně posoudit.

Branný výbor Senátu se neshodl na financování afghánské mise

Způsob financování pobytu českých vojenských lékařů v Afghánistánu je stále nejistý. Senátní výbor pro obranu nepodpořil ani neodmítl vládní návrh, aby stát afghánskou misi zaplatil z dluhopisů za 600 miliónů korun. Výhrady proti této formě mají zástupci pravicových stran i KDU- ČSL. Hlasování ve výboru se převážně zdrželi, řekl jeho místopředseda Vítězslav Matuška z vládní ČSSD. Výsledek hlasování byl do jisté míry ovlivněn blížícími se volbami do sněmovny, míní Matuška, jenž neúspěšně navrhoval vládní předlohu schválit. Její zamítnutí taktéž bez úspěchu prosazoval další místopředseda výboru Jiří Pospíšil (ODS), bývalý náměstek ministra obrany. Podle něj se zadlužením zvyšuje suma, kterou Česko slíbilo dávat na obranu při vstupu do NATO. Vláda měla s výdaji na afghánskou misi počítat při sestavování státního rozpočtu, řekl již dříve další místopředseda výboru pro obranu František Kroupa (KDU-ČSL). Podle něj i dalších opozičních politiků by vláda měla peníze hledat právě ve státní pokladně. Rozhodnutí Senátu by ale nemělo v žádném případě působení 6. polní nemocnice v Afghánistánu ohrozit, uvedl Kroupa.

Signatáři Trutnovské výzvy budou jednat s ministrem financí Rusnokem

Zástupci signatářů takzvané Trutnovské výzvy proti silné koruně budou ve čtvrtek v Praze jednat s ministrem financí Jiřím Rusnokem. Chtějí s ním projednat požadavky přijaté na schůzi signatářů v Trutnově v půlce dubna, sdělil mluvčí výzvy a podnikatel v textilu Jiří Grund. Výzva požaduje zejména zastavení prodeje podílů ve státem vlastněných firmách, prodloužení blokace dosavadních privatizačních příjmů a pozastavení udělování investičních pobídek. Vzhledem k blížícím se volbám chtějí signatáři také získat vyjádření, jaký postoj ke kursu koruny bude nynější vládní ČSSD zaujímat v následujícím období. Rusnok již dříve uvedl, že zásahy proti silné koruně nyní nejsou potřebné. Požadavek na zastavení prodeje podílů ve státem vlastněných firmách podle něj neodpovídá současné situaci, neboť žádné velké privatizace neprobíhají a v případě privatizace Českého Telecomu či Nové huti žádná kursová rizika nehrozí. Dosud trutnovskou výzvu podepsalo asi 255 podniků z různých odvětví hospodářství. Mezi signatáři je i největší český exportér Škoda Auto nebo Agrofert Holding.

Předseda Senátu je v zásadě stoupenec metody řízené provokace

Zavedení řízených provokací jako jedné z metod boje proti korupci předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) v zásadě podporuje. Řekl to po setkání s nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou, která se o tuto formu boje proti úplatkářství ve státní správě zasazuje. V polovině dubna se za ni postavila také vláda. Vládní záměr využít v boji s korupcí agenty-provokatéry, kteří by státním zaměstnancům nabízeli úplatky, odmítli zástupci ODS a KSČM. Místopředseda občanských demokratů Ivan Langer tuto metodu označil za návrat k policejnímu státu, "státu špiclů, provokatérů a udavačů". Předsedkyně Unie svobody-DEU Hana Marvanová nasazení provokatérů předem neodsuzuje, ale považuje je jen za doplňkovou metodu. Pithart by si přál, aby Nejvyšší státní zastupitelství "mělo nadále tu míru nezávislosti, kterou má, protože bez ní se s korupcí nebude umět účinně potýkat". Podotkl, že zastupitelství bylo v boji s ekonomickou kriminalitou hodnoceno jako nejlepší z postkomunistických evropských zemí. Je připraveno spolupracovat s kontrolním orgánem EU, který zkoumá a postihuje podvodné praktiky při nakládání s penězi z fondů unie.

Laura Bushová předčítala dětem v mezinárodní škole v Nebušicích

První dáma Spojených států Laura Bushová se byla ve středu dopoledne podívat v nebušické Mezinárodní škole v Praze (International School of Prague). Bushová se s dětmi pozdravila, pohovořila s nimi a těm nejmenším předčítala z knížky. Bushová, bývalá učitelka a knihovnice, si také prohlédla školní knihovnu a věnovala jí několik knížek. S dětmi a jejich učiteli strávila asi hodinu. Manželku amerického prezidenta přišli pozdravit i žáci nedaleké základní školy. Podle svědků zvolila Bushová pro návštěvu školy blůzku s kalhotami a na přítomné působila elegantně. Bushová způsobila rozruch nejen mezi dětmi, ale i jejich rodiči. "Přijela jsem jen proto, abych ji viděla," volala na policisty Američanka, která do školy za svými dětmi přijela narychlo taxíkem. V mezinárodní škole, která vznikla v roce 1948 a je neziskovou organizací, se učí hlavně děti zahraničních diplomatů. Návštěvu Bushové, tak jako její celý pětidenní pobyt v Česku, provázela přísná bezpečnostní opatření. Blízko školy kroužil vrtulník. Manželka amerického prezidenta Laura Bushová ve středu ukončila pětidenní návštěvu České republiky a tím i svoji první samostatnou zahraniční cestu. Její letecký speciál, který míří do Berlína, se ze starého ruzyňského letiště vznesl odpoledne kolem 16:30.

Praha se dočkala pomníku obětem komunismu

Praha se po 12 letech od pádu totalitního režimu dočkala pomníku obětem komunismu. Dílo sochaře Olbrama Zoubka a architektů Zdeňka Hölzla a Jana Kerela na úpatí vrchu Petřín odhalili za doprovodu Smetanovy Vltavy zástupci Konfederace politických vězňů, radnice Prahy 1 a pražského magistrátu. Slavnosti přihlížely stovky lidí. Z vrcholných politiků, po domněnkách, že se akce může stát předvolební kampaní, nepřišel nikdo. "Je to velký den. Konečně i Praha odhalila pomník našich obětí. Myslím, že je to začátek debolševizace českého národa," řekl novinářům předseda konfederace Stanislav Drobný. Pomník tvoří zužující se schodiště, na nich je sedm soch. Mají symbolizovat mukla, tedy muže určeného k likvidaci. "První postava je celá, další jsou postupně torza. Je to muž, který je likvidován mocí, ale stále stojí a vzdoruje," vysvětlil Zoubek.

Prezident Havel pozdravil účastníky festivalu Khamoro

Romskou lidovou písní Šukar jakha neboli Krásné oči přivítali na zahradě Pražského hradu prezidenta Václava Havla romští hudebníci ze skupiny Bench Band. Prezident, který se pozdravil s účinkujícími a organizátory světového romského festivalu Khamoro, vyjádřil festivalu podporu a popřál mu úspěch i v dalších letech. Kromě romských hudebníků z České republiky, kterým takt udával houslista Vojtěch Lavička, zahráli prezidentovi pod širým nebem také umělci z Portugalska. Havel dostal od romských hudebníků několik CD a od organizátorů festivalu zvláštní diplom festivalu Khamoro za podporu dobré věci. Prezident ujistil organizátory i účinkující, že považuje festival Khamoro za "ohromně důležitou a dobrou věc" a doufá, že bude i nadále pokračovat a rozrůstat se.

A ještě krátce o počasí v České republice:

Bude polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů 20 stupňů Celsia.