Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Politici chtějí od Nejvyššího soudu stanovisko k restitucím

Čeští političtí lídři pověřili v pátek ministra spravedlnosti Pavla Rychetského, aby se obrátil na Nejvyšší soud s žádostí o zformulování jednotného stanoviska, jak mají soudy rozhodovat v restitučních sporech. Dohodli se na tom premiér Vladimír Špidla, předsedové obou komor parlamentu, šéfové stran a lídři poslaneckých a senátorských klubů. Dohodli se rovněž na přípravě novely, podle níž by obce, které nemají prostředky na vedení restitučních sporů, se v budoucnu mohly obrátit na úřad zastupující stát ve věcech majetkových, aby je v těchto sporech zastupoval. Právníci budou nyní podle politiků zkoumat, zda současná situace vyžaduje i změnu v Ústavě. Například premiér Vladimír Špidla ale soudí, že zákony jsou dostatečné a jde o jejich interpretaci.

Výsledky práce právníků a dalších expertů ukážou, zda politici navrhnou další změny v zákonech. Proto se předpokládá, že páteční schůzka nebyla poslední. Další se budou konat podle potřeby, uvedl Špidla. Premiér po jednání zdůraznil, že na všech těchto krocích se strany shodují. Politické strany podle něj nebudou přicházet se samostatnými iniciativami a hlavní roli převezme vláda. Její postup výslovně podpořili vůdci parlamentní opozice - předseda ODS Mirek Topolánek a šéf KSČM Miroslav Grebeníček.

Aktivita politiků bezprostředně reaguje na soudní spory Františka Oldřicha Kinského o majetek zabavený na základě Benešových dekretů. Někteří politici se totiž bojí, že Kinského soudní úspěchy prolamují restituční hranici 25. února 1948 i poválečné dekrety prezidenta Edvarda Beneše.

Experti: Nejvyšší soud není povinen vydat stanovisko k restitucím

Nejvyšší soud není povinen vydat stanovisko k rozhodování v restitučních sporech, o které ho chce požádat ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Shodli se na tom právní experti, které oslovila ČTK. Požadavek na zformulování jednotného stanoviska k postupu v restitučních případech vyplynul ze schůzky politiků u premiéra Vladimíra Špidly.

Podle advokáta Tomáše Sokola není Rychetského žádost nijak závazná. "Ministr může Nejvyšší soud zdvořile požádat jako kterýkoli jiný občan tohoto státu, ve skutečnosti to ale nebude mít žádnou zásadní váhu, pokud tomu sami ti soudci váhu nedají. Ale i to je velmi složité," uvedl Sokol. Poznamenal, že sjednocovací stanoviska vydával Nejvyšší soud hlavně za bývalého režimu. Dnes se takový postup již téměř nepoužívá, dodal. Advokát pokládá za velmi nepravděpodobné, že se soudci Nejvyššího soudu k žádosti Rychetského postaví vstřícně. "Mohou se vyjadřovat k judikatuře věcí, které už nějak skončily, ale rozhodně nemohou zasahovat do věcí, které jsou v běhu," podotkl.

Podobný názor má i právnička Klára Veselá-Samková. Upozornila přitom, že soud může zaujmout postoj pouze k určité konkrétní kauze, protože je každý případ odlišný.

Názor, že Rychetského žádost ve věci restitucí nemůže být závazná, ČTK potvrdil i místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera. Zákon podle něj ministrovi pouze umožňuje, aby některým ze svých rozhodnutí sjednotil určitý postup a ukázal tak soudům cestu, kterou při rozhodování považuje za správnou.

Podle expertů by politikům výrazně nepomohlo ani to, kdyby Nejvyšší soud požadované jednotící stanovisko vydal. V českém právním systému totiž neplatí precedentní právo.

Berliner Zeitung: Zklamání z neochoty odškodnit sudetské Němce

Negativní reakce Prahy na návrh odškodnit sudetoněmecké oběti českého násilí humanitárním gestem, vyvolala na německé straně zklamání, píše deník Berliner Zeitung. "Pokaždé, když se rýsuje malý pokrok, tak přijde protiúder," uvedl v listu šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Má dojem, že šlo o cílenou indiskreci, která měla znemožnit realizaci záměru projednávaného s českými partnery. Posselt má na mysli návrh pracovního sdružení sudetoněmeckých sociálních projektů, předložený Česko-německému fondu budoucnosti, a to poskytnout odškodnění omezenému kruhu sudetských Němců, kteří trpěli v důsledku nucených prací a násilí. Navrhovatelé přitom poukázali na dopis ministra zahraničí Joschky Fischera z letošního května, který záměr podpořil a o jehož psaní tento týden informoval deník Süddeutsche Zeitung. Zatímco česká strana záměr odmítla, německé ministerstvo zahraničí to vidí diferencovaněji. Odmítá jen odškodňovací výplaty, ale nikoli základní myšlenku humanitárního gesta.

Václav Klaus: Přílišné sjednocování EU v konečném důsledku oslabí

Prezident Václav Klaus vyjádřil názor, že sjednocování Evropské unie toto uskupení států do jisté míry posiluje, ale pokud se to příliš přežene, nastane bod zlomu, po kterém se unie naopak zase oslabuje. Při páteční návštěvě Atén řekl, že v návrhu ústavy EU, předloženém Konventem, převládá jednoznačně úsilí dosáhnout federalistického uspořádání, které se přímou měrou vzdaluje od řízení unie, jak je to nyní, na mezivládní úrovni. Klaus odmítl tudíž názor, že by návrh ústavy, který má být ještě členskými a vstupujícími zeměmi v příštích měsících dolaďován, je výsledkem jakéhosi kompromisu mezi oběma tendencemi, tedy, že je neutrální. To je zástěrka, řekl Václav Klaus. Podle prezidenta je možné vytvářet společná stanoviska v rámci EU, která by mluvila jedním hlasem, ale pokud se toho nedosáhne, je zbytečné a zavádějící vydávat EU uměle za jednotnou mocnost.

Ke vztahům mezi Evropskou unií a Spojenými státy vyjádřil přání, aby Česká republika nebyla nucena se přiklánět k pozici EU nebo USA, ale aby mohla zastávat vlastní, českou pozici. Klaus, který na Aténském semináři 2003 vystoupil na téma transatlantických vztahů s příspěvkem o tom, zda je americký přístup k Evropě obhajitelný, opět zopakoval, že nechápe dělení Evropy na starou a novou a že neví, ke které z nich by se přiřadil. Vytváření nových dělítek v Evropě, která již nějaká má, označil jako neužitečné. Prezident dodal, že v evropsko-amerických vztazích je nutná obnova "míry kredibility" a změna atmosféry. Řekl, že obě strany musejí jednat, vést seriozní dialog, a ne se utápět ve výměně silných slov přes sdělovací prostředky.

Václav Klaus se po semináři sešel s řeckým prezidentem Konstantinosem Stefanopulosem, s nímž projednával širokou škálu témat od turistiky po možnost prodeje českých letadel L-159 Řecku, které věnuje pět procent HDP na obranu. Probrali spolu vývoj řeckého předsednictví v EU, po jehož skončení si řecká administrativa oddechla. Podle českého prezidenta prý Řecko nepovažuje přechod předsednictví na Itálii za problematické.

Středoevropské země chtějí posílit vliv malých v Evropské unii

Posílit postavení menších členských zemí v rozšířené Evropské unii chtějí ministři zahraničních věcí šesti středoevropských států, kteří v pátek jednali na zámku v Buchlovicích. Český ministr zahraničí Cyril Svoboda po rozhovorech prohlásil, že tyto státy budou postupovat tak, aby v budoucí Evropě měly menší země "skutečný vliv". "Budeme rádi, když se tato myšlenka, jejímiž otci jsou premiér České republiky Vladimír Špidla a rakouský spolkový kancléř Wolfgang Schüssel, uskuteční," řekl Svoboda. Regionální partnerství Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Česka vzniklo z rakouské iniciativy v červnu 2001. Půlročně se konají konference ministrů zahraničních věcí. Ti v pátek navrhli, aby se v polovině září v České republice sešli představitelé zemí visegrádské čtyřky s dalšími účastníky nynější schůzky, zástupci pobaltských zemí, Finska, Portugalska a dalších malých a středních evropských států. Dohodnout by se měl seznam společných priorit.

Rakouská ministryně zahraničí Benita Ferrero-Waldnerová prohlásila, že středoevropské státy se chtějí soustředit na konkrétní spolupráci. Domnívá se, že v příhraničních oblastech je možné zakládat síť malých a středních obcí spolupracujících bez ohledu na hranice. Umožní to prý čerpat peníze z evropského fondu Interreg.

Marie Součková: Česko má být lídrem kandidátských zemí ve zdravotnictví

Česko by se mělo stát v oblasti zdravotnictví lídrem mezi zeměmi, o které se má příští rok rozšířit Evropská unie. Tento ambiciózní záměr oznámila ministryně zdravotnictví Marie Součková. Lékařům z kandidátských zemí chce umožnit školení ve vzorových centrech špičkové medicíny, která vzniknou v nynějších fakultních nemocnicích. Pacientům z přistupujících států pak chce umožnit léčení v těchto centrech. Podle Součkové je Česko vnímáno ve zdravotnictví pozitivně a není důvod, aby její návrh nebyl přijat. Ministryně ho předloží na summitu, na němž se v září v Praze sejde se svými 13 resortními kolegy z kandidátských zemí a z Řecka, Itálie, Rakouska a Německa.

Ministryně se na páteční tiskové konferenci věnovala i reformě zdravotnictví, která by se měla uskutečňovat po etapách. Prvním krokem mají být zákony o zdravotních pojišťovnách a zákony o pojistném. "V příštím roce stoupne platba státu za státní pojištěnce o 1,8 procenta, vzrostou i odvody podnikatelů. Zdravotnictví získá zhruba půl miliardy. Úpravy zákonů o pojišťovnách přinesou další miliardu," vypočítala Součková. Dalším krokem reformy bude podle ní optimalizace zdravotnické sítě. Ministryně projednává s hejtmany a zdravotními pojišťovnami omezování akutních lůžek a vytváření lůžek následné péče. Navrhla změny v zákoně o krajích, aby zamezila hejtmanům měnit zadlužená zařízení na akciové společnosti. Hejtmani protestují a považují to za porušování ústavních práv. Součková ČTK řekla, že tak postupuje, protože má zodpovědnost za zachování zdravotní péče pro občany. Akciové společnosti mohou zkrachovat a nemocnice by neřízeně zanikaly.

Armáda spojila velitelství v Brně a Olomouci, ušetřila 130 osob

Zhruba 130 vojáků i civilních zaměstnanců ušetřila česká armáda sloučením velitelství pozemních sil v Olomouci s velitelstvím 1. mechanizované divize v Brně. ČTK to řekl mluvčí Velitelství pozemních sil v Olomouci Zdeněk Kroutil. Podle něj se obě velitelství sloučila k 1. červenci. Do čela nového velení byl jmenován generálmajor Josef Sedlák. Podle Kroutila se se spojením obou velení počítalo dlouho dopředu a rozhodnutí nijak nesouvisí s úpornými opatřeními, které bude muset armáda v rámci prováděné reformy přijmout. Nyní vychází najevo, že vojáci připravují radikální kroky - výrazné zmenšení počtu původně plánovaných velitelství a rychlé opouštění více posádek, než původně oznámili. "Sloučení velitelství je součástí reformy ozbrojených sil. Pod olomoucké vedení přechází 2. mechanizovaná brigáda z Čech a 7. mechanizovaná brigáda s jednotkami na Moravě. Podléhá nám také brigáda rychlého nasazení a jednotlivé druhy pozemního vojska, jako jsou dělostřelci, spojaři a další," řekl Kroutil. Podle něj však reforma stále pokračuje, a proto se struktura podřízených pozemních sil dále mění.

Po reformě veřejných financí dostane armáda místo původně slibovaných 2,2 procenta hrubého domácího produktu jen dvě procenta. Celkově má obrana do roku 2006 přijít o 16,2 miliardy korun, z toho v příštím roce o pět miliard.

V Náměšti nad Oslavou budou místo tryskáčů létat jen vrtulníky

Dvaatřicátou základnu taktického letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku v její nynější podobě velení armády ke konci listopadu zruší. Její technika a vojenští specialisté se přesunou do Čáslavi, náměšťské letiště budou jako svou základnu využívat vrtulníkové jednotky, dosud sídlící v Přerově. Zástupci ministerstva obrany a generálního štábu to v pátek oznámili velení základny, informoval ČTK náčelník štábu základny Jindřich Staněk. Na základně má zůstat v provozu pouze letiště a letištní správa. Dostavba letiště by měla pokračovat v závislosti na finančních prostředcích, v budoucnu by se měly do Náměšti přesunout vrtulníky ze základny v Přerově.

Staněk odmítl zrušení stávající základny jakkoliv komentovat, připustil však, že bude mít bezpochyby velký dopad na celý region. Mluvčí ministerstva obrany Ladislav Šticha připomněl, že na modernizaci náměšťské letecké základny přispívá Severoatlantická aliance. "Budeme ji využívat i nadále, ale jiným způsobem," poznamenal. "Je to naprosto strašné," reagovala zástupkyně hejtmana Vysočiny Marie Černá. Zrušení základny označila za další ránu do týla regionu s dlouhodobě největší nezaměstnaností v kraji, která se pohybuje kolem 12 procent. Kraj podle ní využije všech dostupných prostředků, aby rozhodnutí zvrátil. Podle starosty Náměšti Vladimíra Měrky pochází drtivá většina zhruba tisícovky zaměstnanců základny přímo z Náměšti a nejbližšího okolí. Dá se proto očekávat strmý nárůst nezaměstnanosti a dopad na podnikatele a živnostníky.

Čeští odborníci se budou podílet na dočasné správě v Basře

Tři čeští odborníci přicestovali do jihoirácké Basry, kde budou pracovat ve struktuře dočasné koaliční správy (CPA). Hlavnímu činiteli této organizace Dánovi Ole Olsonovi je hned po příjezdu představila vedoucí českého týmu Janina Hřebíčková. ČTK to sdělil mluvčí 7. polní nemocnice v Basře kapitán Tomáš Zbořil. Inženýr František Fuksa a RNDr. Jaroslav Reif jsou odborníci na technickou infrastrukturu se zaměřením hlavně na energie a vodu. Svou činnost na CPA zahájí hned v sobotu. Třetím členem českého týmu je bývalý primátor Hradce Králové Martin Dvořák, který se bude podílet na budování místní správy. Dvořák už v podobné roli působil při obnově Kosova. Prozatímní azyl našli všichni tři noví Češi u vojáků 7. polní nemocnice, která v Basře působí od konce dubna. Na její dvě ambulance přichází průměrně 80 pacientů denně, uvedl Zbořil. Personál nemocnice podle něj zvládá své úkoly i navzdory velkému horku, které v Basře panuje, a všichni její příslušníci jsou v pořádku.

Jan Graubner: Dostálovo ministerstvo brání katolické církvi v práci

Ministerstvo kultury pod vedením Pavla Dostála znemožňuje katolické církvi pracovat, míní předseda České biskupské konference a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Velké problémy má například katolická charita. Graubner v pátek prohlásil, že letos charita nedostala potřebné doklady, které potřebuje, přestože Ústavní soud řekl, že právo na to má. "Nedostala osvědčení o existenci, což se projeví při všech jednáních o majetkových věcech, dotacích a podobně," uvedl arcibiskup. Podle Graubnera by v současné situaci mohlo pomoci převedení církevních kompetencí z ministra kultury Pavla Dostála na místopředsedu vlády Petra Mareše. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk zopakoval, že situace s Dostálem je kritická, a proto se katolická církev rozhodla problém zveřejnit. Podle Vlka církevním otázkám ministr a jeho lidé nerozumí.

Vztahy mezi státem a katolickou církví se zabývali čeští biskupové a papežský nuncius Josef Ender na 51. dvoudenním zasedání České biskupské konference, která v pátek skončila ve Velehradě. Biskupové projednali také přípravu Středoevropských katolických dnů, které se uskuteční v osmi zemích letos a v roce 2004. Mimo jiné byla již ve všech kostelích přednesena základní informace o České republice. Postupně přijdou na řadu další země. "Iniciativa vzešla z Rakouska, které je členem Evropské unie," informoval mluvčí České biskupské konference Daniel Herman. Připomněl, že se akce koná pod heslem Kristus - naděje Evropy. "Navazuje na slova papeže Jana Pavla II., který při návštěvě Česka v roce 1990 ve Velehradě řekl, že východní a západní Evropa jsou dvě plíce jednoho těla," podtrhl Vlk.

Magistrát vydal publikaci o srpnu 1968 a 1969 v Brně

Dramatické brněnské události ze srpna 1968 a 1969 líčí nová publikace, kterou v těchto dnech nechal vydat magistrát v Brně. Na vzniku dokumentu se podílelo i Moravské zemské muzeum a nová kniha mapuje především tragické okolnosti smrti všech pěti brněnských obětí srpnových událostí. "Vydali jsme ji při příležitosti blížícího se výročí tragédie a zdarma je k dostání v informačním středisku na Malinovského náměstí," řekl ČTK Jan Pohan z tiskového odboru magistrátu. Publikaci nazvanou Brno srpen 1968, 1969 ocení především studenti, milovníci historie a pamětníci. Doplněna je i o rodinné fotografie obětí a na jejím titulu jsou verše Karla Kryla.

Brno bylo okupováno podobně jako celé Československo již od ranních hodin 21. srpna 1968. V noci signalizovala dvě civilní letadla nad tuřanským letištěm nouzová přistání. Po příletu se náhle vyrojili ozbrojení civilisté (zřejmě příslušníci KGB). Nato následoval přílet asi 75 velkých dopravních letadel typu Antonov, ve kterých přiletělo 7500 vojáků. Postupně pak obsadili všechny důležité objekty v Brně, popisují okupaci autoři nové knihy.

ČEZ a E.ON podepsaly dohodu o výměně podílů v distributorech

Energetické společnosti ČEZ a E.ON podepsaly dohodu, na jejímž základě si vymění podíly v regionálních distributorech elektřiny. ČEZ převede na E.ON menšinové podíly v Jihomoravské a Jihočeské energetice a získá podíly v Západočeské a Východočeské energetice. ČTK o tom informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Společnosti tak podpisem stvrdily měsíc starou dohodu. "Hodnoty těchto podílů, stanovených na základě akvizičních cen, za které nabyl ČEZ podíly v regionálních energetikách od FNM, budou vzájemně započteny a rozdíl bude uhrazen v hotovosti po vypořádání všech transakcí," uvedl Kříž. Neupřesnil však, o jakou částku jde. Podniky dále podepsaly dohodu o opci na nákup minoritních podílů E.ON v Severomoravské energetice (30,3 procenta) a v Severočeské energetice (5,9 procenta). "ČEZ tuto opci bude moci uplatnit až v průběhu roku 2004 za stejných cenových podmínek, " řekl Kříž.

MOV se v Praze postavil za sjednocení boje proti dopingu

Členové Mezinárodního olympijského výboru (MOV) na závěr zasedání v Praze přijali jednotná pravidla v boji proti dopingu - Kodaňskou deklaraci. Tento kodex sestavila Světová antidopingová agentura (WADA) a v březnu jej v dánském hlavním městě odsouhlasili představitelé sportovních federací, národních olympijských výborů a zástupci více než 70 vlád. Lékařská komise MOV doplní do podzimu nové látky na seznam zakázaných prostředků, který vstoupí v platnost na Nový rok 2004. Národní olympijské výbory a sportovní svazy musejí dohodu, podle níž se budou povinně řídit a trestat své sportovce všechny federace, podepsat do začátku LOH v roce 2004 v Aténách; jednotlivé vlády pak do zimních olympijských her v roce 2006 v Turíně.

TNS: Komunisty by v červnu volilo více lidí než vládní ČSSD

Opoziční KSČM má mezi voliči větší podporu než vládní sociální demokracie. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly na konci června, komunisté by v nich získali 21,7 procenta hlasů, zatímco sociální demokraté 20,4 procenta. Jednoznačným vítězem by se stali občanští demokraté, jimž by odevzdalo hlas 32,7 procenta voličů, vyplývá z volební prognózy agentury TNS Factum. ODS je od počátku roku nejsilnějším politickým uskupením, podíl jejích voličů se oproti minulému šetření nicméně snížil. V květnu by podle analytiků získala o 5,7 procenta hlasů více. Podle sociologů je předpokládaný volební zisk ČSSD a KSČM dlouhodobě vyrovnaný. Komunisté však nyní vedou před sociálními demokraty - byť jen s velmi mírným náskokem - i podle stranických preferencí. V minulých průzkumech přitom byla ČSSD úspěšnější.

KDU-ČSL by podle prognózy mohla v červnu spoléhat na podporu 10,3 procenta voličů a poslední z nynějších parlamentních uskupení, Unie svobody-DEU, by získala 3,8 procenta hlasů. Předstihlo by ji neparlamentní Sdružení nezávislých, které by volilo 5,1 procenta. Z průzkumu dále vyplývá, že voleb do dolní komory by se v červnu zúčastnily téměř tři čtvrtiny voličů, přesně 72,6 procenta, což podle sociologů odpovídá dlouhodobě zjišťované ochotě jít volit.

Turisté v Praze mohou využívat elektronické průvodce

Turisté v Praze mohou využívat elektronické průvodce. Veškeré důležité informace si totiž mohou ve formě hypertextového dokumentu zdarma stáhnout na webové stránce přímo do kapesního počítače. Projekt City Total, který zatím na adrese www.citytotal.info nabízí informace pouze o Praze, by se měl do konce roku zaměřit také na další metropole, sdělil mediální zástupce projektu Tomáš Hečko. Turisté na internetu brzy najdou také průvodce po Aténách, Andoře, Barceloně, Berlíně, Bratislavě, Brémách, Budapešti, Frankfurtu, Hamburku, Lisabonu, Londýně, Mallorce, Milánu, Paříži, Vídni a Varšavě. Později City Total počítá i s rozšířením systému elektronických průvodů mimo Evropu.

Požár ve Faustově domě v Praze byl rychle zlikvidován

Hasičům se po půlhodině podařilo zlikvidovat páteční požár v historickém Faustově domě na Karlově náměstí v Praze 2, který vypukl v jednom z bytů. Na domě nejsou patrné větší škody, jen jedno okno vedoucí do dvora nese stopy ohně. Z budovy hasiči evakuovali pět lidí. Jeden člověk ho opustil po žebříku a jednu ženu, která stála u okna a volala o pomoc, museli hasiči vynést na nosítkách. Poté ji odvezla sanitka s těžkým popálením dýchacích cest na jednotku intenzivní péče oddělení popálenin vinohradské nemocnice, sdělil ČTK tiskový mluvčí záchranné služby Marek Uhlíř. Hospitalizováni byli ještě tři další lidé, dva se přiotrávili zplodinami a třetí měl dechové potíže způsobené stresem. Hasiči použili k likvidaci ohně poměrně málo vody, takže škody způsobené vodou nebudou zřejmě vysoké.

Faustův dům, jehož historie sahá do 12.století, je součástí areálu Všeobecné fakultní nemocnice a jako jedna z mála staveb pamatuje založení Karlova náměstí, dříve Dobytčího trhu. V 16. století v domě bydlel jeden z původců faustovské legendy, lékárník Edvard Kelly známý ze dvora Rudolfa II. Dům však nese pojmenování po doktoru Faustovi, který žil na přelomu 15.a 16. století v Německu. V roce 1945 dům zasáhla jedna z bomb angloamerického letectva, stavba však vydržela.

38. ročník MFF v Karlových Varech byl zahájen

Tradiční jízda centrem lázní a ceremoniál ve velkém kině hotelu Thermal zahájily v pátek večer 38. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Do 12. července nabídne filmovým fanouškům kolem 250 titulů. Mezinárodní porota zhodnotí a ocení šestnáct z nich, zařazených do hlavní soutěže. Českou kinematografii bude reprezentovat Hřebejkovo Pupendo a také koprodukční Kruté radosti slovenského režiséra Juraje Nvoty. Karlovarská přehlídka se honosí spolu s festivaly v Cannes, Berlíně či Benátkách prestižní kategorií "A". Autorem festivalové znělky je loňský laureát hlavní ceny Křišťálového globu za Rok ďábla Petr Zelenka. Je i režisérem oficiálního zahájení, k němuž se do lázeňského města sjely stovky domácích a zahraničních filmařů.

První osobností, která získal jedno z nejvýznamnějších ocenění na 38. mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, byl režisér Jiří Menzel. Na pátečním zahájení převzal ve velkém kině festivalového paláce Thermal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Stejné pocty se dočkal britský režisér Stephen Frears.

Kafkův pomník by měl u Španělské synagogy stát už na podzim

Praha by měla mít na podzim pomník spisovatele Franze Kafky. Socha podle vítězného návrhu Jaroslava Róny je už odlita. Město nyní podle ředitelky Společnosti Franze Kafky Markéty Mališové připravuje úpravu parku u Španělské synagogy na Starém Městě, kde má pomník stát. "Po dokončení pomníku chceme do roku 2005 také uzavřít postupné souborné třináctisvazkové vydání Kafkova literárního díla. Letos na podzim vyjdou Povídky II a Povídky III," řekla ČTK Mališová. Zbývá pak podle ní ještě vydat dopisy přátelům a rodině a Kafkovu Ameriku. Na trhu již je osm svazků. Český překlad pořizuje Josef Čermák podle německého kritického vydání. Na podzim se má rovněž objevit nová kniha řezenského germanisty Marka Nekuly s názvem "...v jednom poschodí vnitřní babylónské věže..." a s podtitulem Jazyky Franze Kafky.

Společnost Franze Kafky organizuje také literární soutěž a uděluje mezinárodní literární cenu. Pořádá rovněž literární večery a výstavy. O přednáškový cyklus Pět setkání s Kafkou, předznamenávající letos na jaře červencové 120. výročí jeho narození, byl podle Mališové až překvapivě velký zájem. Kafkova společnost, sdružující několik set členů z celého světa, trvale usiluje o zlepšení povědomí o tomto spisovateli a pražském rodákovi. Nelíbí se jí, že je v Praze v turistickém provozu degradován jen na obchodní artikl.

Senátní pávice vyseděla paterčata, poprvé po obnově zahrady

Paví rodinka, jejímž domovem je pražská Valdštejnská zahrada v areálu Senátu, se v tomto týdnu rozrostla. Hrdému otci a jedné z jeho tří partnerek se ve druhý červencový den narodila paterčata. Návštěvníci zahrady už mohou ohleduplně obdivovat, jak se roztomile batolí po cestách a trávnících svého barokního domova. Radostnou událost zvěstovala ČTK Květa Kozáková z tiskového odboru Kanceláře Senátu. Pávata se v horní komoře narodila poprvé od loňského zprovoznění barokní zahrady po nákladné dvouleté rekonstrukci, během níž pávy od milostných hrátek odrazovaly stavební práce. Ani letošní sezení na vejcích neměla matka pávice zcela nerušené. Například minulý týden si ji jedna turistka chtěla zblízka vyfotografovat. "Dost nešetrně ji popostrčila, aby měla co nejlepší záběr. Pávice reagovala velmi podrážděně, takže paní od ní raději rychle odešla," uvedla Kozáková.

Žraloci v Zoo na Svatém Kopečku se již prohánějí v obřím akváriu

V obřím akváriu o objemu 42.000 litrů, které vybudovala zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce, se už začali prohánět dva žraloci černoploutví a žralok bělocípý. Nové útočiště žraloků začala zoo stavět loni v listopadu. Po čtyřech měsících vznikla v pavilonu šelem největší expozice mořských akvárií v ČR. Žraloky chová svatokopecká zoo jako jediná v republice. "Návštěvníci expozici velmi oceňují, protože ryby pocházejí z oblasti tropických moří, kam se každý hned tak nedostane. Hodláme expozici dále rozšiřovat, jednáme o zakoupení dalších žraloků, řekl ČTK ředitel Zoo Zdeněk Slavotínek. Žraloci pocházejí z pobřežních vod Thajska. Dorůstají do délky až dvou metrů a dvakrát týdně spořádají dohromady zhruba tři kilogramy ryb.

Ze sportu:

Borussia Dortmund rázně vzkázala všem potenciálním zájemcům o Tomáše Rosického, že se s ním v žádném případě nehodlá v nejbližší době rozloučit. Německý klub totiž prodloužil s dvaadvacetiletým špílmachrem smlouvu až do 30. června 2008. Původní kontrakt měl českému reprezentačnímu záložníkovi vypršet za tři roky.

Střelec Václav Bečvář zvítězil na Světovém poháru v korejském Changwonu v disciplíně libovolná malorážka 60 ran vleže. Získal tím pro Českou republiku další účastnické místo na olympijských hrách v Aténách 2004. Miroslav Januš skončil ve střelbě na běžící terč třetí.

Nejrychlejším časem postoupil český kanoista Martin Doktor z rozjížděk přímo do finále závodu na 1000 metrů v závěrečném dílu letošního ročníku Světového poháru rychlostních kanoistů v Záhřebu. Na startu však nebyl Němec Andreas Dittmer a do Chorvatska nakonec nepřijel ani další Doktorův velký soupeř Maxim Opalev z Ruska.

Pátý ročník tenisového turnaje hokejistů, který se koná v sobotu tradičně v Prostějově, bude opět hrát osm dvojčlenných týmů. Vítězství z loňského roku bude obhajovat pár Milan Kraft, Jaroslav Jágr. S těmi budou soupeřit dvojice David Výborný, Jan Hlaváč, bratři Tomáš a František Kaberlovi, Jaroslav Svoboda s Josefem Vašíčkem, Martin Ručinský s Josefem Melicharem, Radek Dvořák s Jiřím Hudlerem, Martin Havlát s Václavem Prospalem a jediný evropský pár budou tvořit Jiří Zelenka a Jaroslav Nedvěd.

Český tenista Petr Korda potvrdil svou účast na letošním turnaji veteránů, jenž se uskuteční v prosinci v londýnské Royal Albert Hall. Loni Korda turnaj, který označil za "malý Wimbledon", vyhrál. Pořadatelé uvedli, že svou účast zatím potvrdili John McEnroe, Pat Cash, Korda a Guy Forget.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia.