Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Oslavy státního svátku zanikají při vítání nového roku

První leden je v České republice od roku 2001 státním svátkem, který má v kalendáři označení Den obnovy samostatného českého státu. Většina lidí má ale tento den spojený s Novým rokem, který je tradičně volným dnem. Lidé odpočívají po silvestrovské noci, chodí na procházky, návštěvy či jinak využívají toho, že nemusejí do práce. Většinou jen při kulatých výročích se vzpomíná také na to, že v roce 1993 vznikly po rozpadu československé federace dva samostatné státy.

I když je 1. leden společně s 28. říjnem takzvaně dnem řádovým, při němž může prezident udělovat státní vyznamenání, lednový termín se nevyužívá. Nekonají se ani žádné oficiální akce připomínající vznik České republiky, ty se odehrávají převážně pří říjnových oslavách založení Československa. Jedinou známkou státního státku tak zůstávají české vlajky. Například v Praze je ale takový obrázek raritou, a to i na státních úřadech. Tradičně na ně nezapomíná například Dopravní podnik hlavního města, který červeno-modro-bílé praporky vyvěšuje na tramvaje a autobusy.

První leden jako státní svátek byl zaveden v průběhu roku 2000, následující rok měl premiéru. V českém kalendáři je dalších šest státních svátků - 8. květen (Den osvobození), 5. červenec (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 6. červenec (Den upálení mistra Jana Husa), 28. září (Den české státnosti), 28. října (Den vzniku samostatného československého státu) a 17. listopadu (Den boje za svobodu a demokracii).

Klaus: Vstupem do EU ztratí země svrchovanost, ale je to šance

Vstupem do Evropské unie sice Česká republika ztratí svou formální svrchovanost, ale tuto událost by měli občané využít k posílení své svobody a demokracie, prohlásil prezident Václav Klaus ve svém prvním novoročním projevu. Klausovu řeč vysílaly v přímém přenosu Česká televize, Český rozhlas a poprvé i televize Nova.

Prezident apeloval na občany, aby využili svého práva rozhodnout letos o svých zástupcích v Evropském parlamentu, krajských zastupitelstvech a třetině Senátu. Vyzval ministry a zákonodárce, aby se odvážně a systémově pustili do problémů společnosti, které lidi nejvíce trápí. Prvního května vstoupí Česko do Evropské unie, což podle Klause nebude znamenat pro občany nějaký radikální zvrat v jejich životech. "Na druhé straně by měl každý vědět, že tímto okamžikem dojde k ukončení formální svrchovanosti České republiky, že se staneme součástí stále se rozšiřujícího a více pravomocí získávajícího evropského nadnárodního celku a že proto o mnohém, co se nás týká, už nebudeme rozhodovat sami," řekl prezident, který se dlouhodobě netají skepsí k podobě evropské integrace.

Změnu státoprávního uspořádání by lidé měli využít k posílení své svobody, demokracie a prosperity, k překonání tradiční národní nejednoty a vzájemné nedůvěry, míní Klaus. "Zkusme i s tímto vědomím a sebevědomím jednat s partnery v Evropské unii jako rovný s rovným. Zkusme se nekrčit a neschovávat za druhé," prohlásil. Čeští občané by si podle něj měli uvědomit, že po vstupu do EU se o ně nezačne někdo zvnějšku starat, že i nadále musejí spoléhat jen na vlastní síly.

Ministři, poslanci i senátoři by podle prezidenta měli řešit zadluženost státu i problémy zdravotnictví, které trápí především starší lidi. Jejich úkolem je rovněž přiblížit úřady občanům a nezapomínat na venkov. "Přejme si, aby bylo méně zbytečně okázalých policejních akcí, ale o to více poctivého úsilí o vyšší bezpečnost a o menší kriminalitu," řekl Klaus v narážce na masivní policejní akce, při nichž se ministerstvo vnitra loni na podzim zaměřilo na neukázněné řidiče či trestnou činnost v erotických podnicích. Politici by podle Klause neměli zapomínat ani na rozvoj škol či fungování soudů.

Při volbě 24 českých europoslanců by měli lidé hledat takové politiky, kteří se o české zájmy v Bruselu "skutečně poperou". Občané by v tomto roce měli věnovat pozornost také volbě krajských zastupitelů a senátorů. "Přistupme ke všem těchto volbám vážně," apeloval Klaus.

Minulý rok 2003 zhodnotil jako rok bez mimořádných událostí pro Českou republiku a jako "přiměřeně úspěšný", na který bude někdo vzpomínat v dobrém, jiný opačně. Připomněl také, že republika již patnáctým rokem žije v demokratickém a svobodném uspořádání. Je to již dostatečně dlouhá doba, aby své nezdary a neúspěchy přestala svádět na minulost, míní. Česká republika je podle prezidenta fungujícím státem, který je součástí komunity demokratických a přátelských zemí a nemusí se bát přímého ohrožení zvnějšku. "Patříme k té šťastnější části světa, měli bychom to vědět a vážit si toho," řekl Klaus. Závěrem svého projevu popřál spoluobčanům zdraví, úspěch a štěstí a vyjádřil přání, aby v právě začínajícím roce postoupila země zase o kousek dál.

Novoroční projev hlavy státu, který je v českých zemí tradicí již desítky let, byl Klausovou premiérou. Na rozdíl od svého předchůdce Václava Havla, který své promluvy natáčel předem a seděl při nich u pracovního stolu, Klaus promlouval k občanům v přímém přenosu a vestoje u malého pultíku, v pozadí s prezidentskou standartou. Jeho řeč trvala asi deset minut. Poprvé v historii prezidentských projevů padl monopol veřejnoprávních médií - signál ČT přebírala i soukromá televize Nova. Ze záznamu odvysílá projev i česká pobočka rozhlasové stanice BBC.

Klausův projev chválil Špidla i Topolánek, premiér ale s výhradou

Novoroční projev prezidenta Václava Klause zhodnotil kladně premiér Vladimír Špidla i šéf občanských demokratů Mirek Topolánek, kteří byli hosty novoročního pořadu televize Nova Sedmička. Zatímco Topolánek nemá vůči projevu svého předchůdce v předsednické funkci ODS "žádné výhrady", Špidlovi se nelíbilo, že podle Klause se uplynulý rok nevyznačoval žádnými mimořádnými událostmi. "Z mnoha hledisek to byl normální rok, ve kterém ekonomika dosti prosperovala, ve kterém jsme zvládali krizi a jednotlivé problémy, které nám způsobily příšerné povodně. Na druhé straně se ale rozhodlo v referendu o vstupu země do Evropské unie a v tomto byl tento rok mimořádný," prohlásil Špidla. Dodal, že prezident v závěru projevu věnoval Evropské unii "přiměřenou a vážnou pozornost".

Klaus prohlásil, že vstupem do unie ztratí Česká republika svoji formální svrchovanost. S tímto výrokem ale předseda vlády rozhodně nesouhlasí. "Evropská unie je mezinárodní smlouva. Tak jako Velká Británie nepřišla vstupem do EU o svou svrchovanost, Holandsko je nepochybně svrchovaný stát, tak my jsme se na základě mezinárodní smlouvy, o které se hlasovalo v referendu, rozhodli sdílet některé kompetence společně s jinými, protože to je výhodné. Dá rozum, že spousta věcí se dá dělat lépe společně," řekl Špidla ČTK po skončení Sedmičky.

Podle premiéra byla Klausova řeč vyvážená a prezident v ní zachytil "většinu důležitých témat". Za velmi vyvážený označil projev také Topolánek. "Kdybych chtěl žertovat, řekl bych, že nebyl falešný a prázdný," uvedl Topolánek v narážce na textovou zprávu na displeji Klausova mobilního telefonu po svém zvolení do čela ODS. Topolánek ocenil především to, že na obrazovce viděl "svého" prezidenta. Potěšilo jej také, že projev byl srozumitelný a čitelný, obracel se ke všem občanům a nebyl moralizující. "Nevyskytovaly se tam temné síly jako v těch projevech předešlých," srovnal Topolánek řeč současného prezidenta Klause s novoročními promluvami jeho předchůdce Václava Havla. Z dnešního projevu si prý Topolánek odnesl především Klausovu výzvu ke zvýšení důvěry v politiku, politiky a instituce.

Ohlasy na projev: Klaus potvrdil, že chce být prezidentem všech

První novoroční projev prezidenta Václava Klause byl podle politiků i politologů pokračováním stylu, který prosazuje od svého zvolení. Tedy být hlavou státu, která tlumočí názory, pocity, obavy i naděje většiny společnosti, vyhýbá se většině kontroverzních otázek, nemoralizuje, snaží se lidi povzbudit k aktivitě a odpovědnosti za vlastní život. Mnozí Klausova veřejná vystupování považují také za snahu být protipólem jeho předchůdce Václava Havla. Zatímco některým tento styl vyhovuje, jiní by od hlavy státu očekávali více.

Politici ODS, z níž Klaus vzešel, i komunisté hodnotí Klausův projev jako vyvážený, věcný a výstižný. Zástupcům KSČM ale vadí, že Klaus mlčí o své odpovědnosti za polistopadový vývoj. Lídři vládní koalice mají výhrady ke způsobu, jakým Klaus líčí členství země v Evropské unii. I oni soudí, že prezident dokáže vystihnout nálady ve společnosti a srozumitelně je tlumočit. "Byl to standardní projev prezidenta Klause zaměřený na to, aby uspokojil většinu posluchačů," řekl ČTK vicepremiér a šéf Unie svobody-DEU Petr Mareš. "Chyběla mi tam myšlenka, která by stála za pozornost," dodal. "Byl to svět viděný očima Václava Klause, nebyl to projev prezidenta, který by byl nestranný. Podle mě byl blízký politice ODS," prohlásil ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). "Vstupem do Evropské unie přenášíme část své suverenity na evropské struktury, ale neztrácíme ji," řekl ČTK Svoboda, který se kvůli názorům na tuto věc dostal s Klausem do sporu již loni na jaře. Také Mareš připomněl, že Češi část svých pravomocí budou sdílet s ostatními, zároveň převezmou i díl odpovědnosti. "Pan prezident, jak je jeho zvykem, zmínil jen první část tohoto výměnného obchodu," poznamenal Mareš.

Místopředseda komunistů Miloslav Ransdorf vnímá projev daleko věcnější a klidnější, než byla vystoupení Václava Havla. Nejvíce jej zaujala pasáž, v níž Klaus uvedl, že po bezmála 15 let života ve svobodném a demokratickém státě by se lidé již neměli vymlouvat na dědictví minulosti. "Prezident Klaus pokračuje v politickém stylu, který si buduje od svého zvolení, a úzkostlivě nezmiňuje vlastní podíl na komplikacích dneška," řekl Ransdorf ČTK.

Analytik Centra pro výzkum veřejného mínění Daniel Kunštát míní, že hlavním motivem Klausova projevu byla výzva vzít život do vlastních rukou a nespoléhat na ostatní, ať již prezident hovořil o soukromí lidí, problémech společnosti či vstupu do EU. Na rozdíl od Havla mluvil i o naprosto konkrétních věcech a resortech, jako jsou problémy zdravotnictví či policejní akce. Novinkou podle něj byla i úvodní, hodně "lidská" část projevu. "Klaus potvrdil, že se dokáže vcítit do převažujících rytmů veřejného mínění," řekl Kunštát ČTK. Zaujal jej i apel na volební účast.

Politoložka Vladimíra Dvořáková soudí, že Klaus postavil své novoroční poselství na protikladu k Havlovým promluvám - ne blbá nálada, ale ani přehnaná euforie, ale sebevědomý pocit, že země a její občané již něco dokázali. Za kritický osten vůči ministrovi vnitra Stanislavu Grossovi (ČSSD) považuje poznámku o "okázalých" policejních akcí. Vstup do EU v Klausově podání trošku ztrácí na významu, není vrcholnou politickou událostí roku, míní Dvořáková.

Vítání roku bylo tradičně veselé, v Praze se upila žena vodkou

Silvestrovské a novoroční oslavy byly v celé republice už tradičně veselé. Lidé si v ulicích připíjeli šampaňským na počátek roku, v němž Česko vstoupí do Evropské unie. Oslavy však provázelo více tragických událostí než obvykle: v Praze zemřela žena po vypití půllitru vodky. Petardy vážně poranily několik lidí. Radostnější stránkou oslav bylo narození nových občánků, v první minutě roku přišli na svět v novoměstské nemocnici Vojtěch Pavliš, v pražské porodnici u Apolináře Terezka Chmelařová a v brněnské porodnici na Obilním trhu další chlapec.

V hlavním městě slavili lidé ještě v 05:00, kdy vyrazila do ulic stovka metařů a několik čisticích strojů. Kolem 09:00 bylo již centrum nahrubo uklizené. Podobné to bylo i v dalších městech, jejichž obyvatelé se již také probouzeli do čistého. V Plzni například sesbírali pracovníci úklidových čet dva kontejnery střepů, převážně od šampusových lahví.

Do Nového roku popřáli občanům v novoročních televizních příspěvcích novopečený fotbalista Evropy Pavel Nedvěd a bývalý český prezident Václav Havel. Ten připomněl, že české země se poprvé v historii stávají součástí velkého nadnárodního společenství, které je spravedlivé a neřeší spory válkami. "Přeji nám všem nadhled, odstup, život beze strachu, veselou mysl a střízlivý rozum," řekl Havel.

Jen málo střízlivého rozumu měli lidé, kteří to s oslavami přehnali. V Praze vybuchla desetiletému chlapci v rukou petarda a jednomu muži těžce zranil obličej dělobuch. Lékaři ošetřili tři děti opilé do bezvědomí. Mladíku z Protivanova na Olomoucku explodoval dělbuch u obličeje a cizí tělíska se dostala do očí, jedno má zasaženo vážně. Nejhorší Silvestr svého života prožil asi mladík, který se zřítil z 30 metrů vysoké hráze přehrady Bystřička na Vsetínsku. Má zlomenou nohu a otřes mozku. Špatné vzpomínky na oslavu posledního Silvestra bude mít i osmačtyřicetiletý muž z obce Vršovice na Příbramsku. V ruce mu explodoval dělbuch a utrhl mu zápěstí.

Pražští hasiči zaznamenali o silvestrovské noci jen osm výjezdů, což je přibližně o polovinu méně než v nočních hodinách jiných dnů. Nejvážnější událostí byl požár v sedmém patře bytu v Toruňské ulici v Praze 8, který vznikl pravděpodobně od svíčky. Záchytky byly o silvestrovské noci většinou poloprázdné, s výjimkou ostravské. Plzeňská záchytka měla jen pět klientů, pracovníci záchytky to vysvětlují tím, že lidé stále častěji pijí doma, a také tím, že všichni, včetně obsluhy restaurací a policistů, jsou poslední den roku tolerantnější než jindy.

Řada lidí slavila konec roku i jinak než alkoholem. U hraničního kamene bratrství na česko-slovenském pomezí na Velké Javořině na Uherskohradišťsku se o půlnoci sešly tři stovky lidí. Akce byla součástí 12. ročníku česko-slovenského Silvestra, který začal v pondělí přechodem hřebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání. Na silvestrovský výšlap na bájnou horu Blaník na Benešovsku se vydaly stovky lidí. Zdolali 638 metrů vysoký vrchol a dostali se do míst, kde podle pověsti čeká vojsko krále Václava, aby české zemi pomohlo, až bude nejhůř. Recesisticky pojali oslavy radní v Kyjově na Hodonínsku, kteří rozdávali lidem na oslavu konce roku zdarma guláš. Na Gulášpárty se starosta a jeden radní převlékli za pejska a kočičku z populární Čapkovy pohádky. Na řadě míst se konaly také silvestrovské běhy. Již osmačtyřicátý ročník pražského běhu Jardy Štercla přilákal asi 120 závodníků. Někteří běželi v zimě a rozmáčeném sněhu jen v tričku a trenýrkách. Velký zájem vzbudil také silvestrovský běh do schodů, jehož se v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku účastnilo přes 130 běžců. Nejstaršímu Janu Doleželovi bylo 67 let, nejmladšímu Jakubu Kalovi rok. V Olešnici na Blanensku zvítězil i nad dospělými účastníky na desetikilometrové trase teprve jedenáctiletý Marek Kubíček ze Žďáru nad Sázavou.

Další lákavou možnost, jak se rozloučit se starým rokem, nabídla například Státní opera Praha, která připravila pro poslední večer Straussovu operetu Netopýr. Představení se protáhlo přes půlnoc, a tak si hosté mohli v honosném prostředí někdejšího Nového německého divadla užít i novoroční přípitek, případně tanec.

Odložené děvčátko z Pelhřimova skončilo v dětském domově

Odložené děvčátko, které otec přinesl koncem minulého roku do pelhřimovské nemocnice jako nalezence, skončilo v Dětském domově v Kamenici nad Lipou. Zatímco se dnes řada maminek radovala z potomků narozených na Nový rok, Kristýnčiny rodiče si své rozhodnutí, že se o dítě nemohou dobře postarat, nerozmysleli. Podle těžko dostupných informací žijí v podnájmu s jedním dítětem a město se jim snažilo pomoci.

Dvaadvacetidenní Kristýnka zatím nemá náhradní rodiče, o jejím dalším osudu bude rozhodovat soud. "Je zdravá a přibrala asi 30 dekagramů," řekla ČTK zaměstnankyně domova, kde Kristýnka sdílí podobný osud s dalšími desítkami dětí. Jen některé si na svátky vzali domů příbuzní. Novorozence v igelitové tašce přinesl do pelhřimovské nemocnice osmadvacetiletý muž. Tvrdil, že dítě našel položené u plotu kovošrotu. Přivolaným kriminalistům se ale nakonec přiznal, že je otcem právě narozeného děvčátka, které ten den porodila jeho družka.

Matka po celou dobu těhotenství nenavštěvovala žádnou poradnu a dítě porodila doma. S druhem se shodli, že se o dceru nemohou sami postarat, a proto ho dovezou do porodnice a předají ji lékařům jako nalezence. Zdravá holčička vážila 3,5 kilogramu a měřila 55 centimetrů. Otec s matkou se o dítě předtím, než ho odnesli do nemocnice, řádně postarali, policie proto případ odložila.

Ostravská záchytka praskala ve švech, plnili ji agresivní pacienti

Ostravské detoxikační centrum doslova praskalo ve švech. Na Nový rok v 10:00 mělo zcela zaplněny kapacity a nebylo s to přijímat další pacienty. Policisté přiváželi především občany, kteří se pod vlivem alkoholu chovali agresivně. Mnozí z nich na záchytce vulgárně nadávali či kopali do nábytku a museli dostat uklidňující injekce. Orientační dechové zkoušky u všech pacientů nenaměřily více než tři promile alkoholu. Mezi klienty se objevil i pětapadesátiletý muž, který už na záchytné stanici leží po pětadvacáté. Největším rekordmanem je však muž, který má na svém kontě 100 záchytů, ale na detoxikačním centru se po Silvestru neobjevil.

Na Staroměstském náměstí dostali bezdomovci na Nový rok polévku

Na Staroměstském náměstí dostali bezdomovci v poledne na Nový rok gulášovou polévku. U várnic s vonící hustou pochoutkou stála pražská radní Hana Halová a ředitel Městského centra sociálních služeb a prevence Miroslav Luczka. Polévku uvařili senioři v pražských domovech důchodců v Šolínově a Sněženkové ulici. Připraveno bylo 1000 porcí. I když se mezi bezdomovci podle Halové rychle rozkřiklo, co dobrého na ně čeká, nabídka převýšila poptávku. Vůně jídla přitahovala pozornost také cizinců. Když slyšeli, že polévka je "grátis", neodolali ani oni. U stolků si pak pochutnávali poněkud ošuntělí a zarostlí muži a dobře oblečené dámy a pánové. Odmítnuti nebyli ani Češi, kteří se přiznali, že nejsou bezdomovci, ale mají na gulášovku chuť.

Hluk silvestrovských petard do pražské zoo doléhal jen zdálky

Ohlušující hluk dělbuchů, petard a další zábavné pyrotechniky doléhal o Silvestra do pražského areálu zoologické zahrady jen zdálky. Trojská zoo obklopená Vltavou totiž leží stranou městské zástavby, a tak zvířata prožila poslední noc v roce poměrně nerušeně. "Podle hlášení nočních strážců i podle dnešního vzhledu, chování a zdravotního stavu zvířat se nic mimořádného neudálo," řekl ČTK zoolog Karel Pithart. Stejně jako jiná zvířata i ta v zoo citlivě reagují na nadměrný hluk. Většina z nich ale tráví zimu v uzavřených pavilonech a ubikacích, jejichž zdi ještě ztlumily vzdálené rány spojené s loučením se starým rokem. "Naštěstí nejsme v centru města. Kdybychom byli městská zahrada jako některé západoevropské zoo třeba ve Frankfurtu nebo v Kolíně nad Rýnem, které leží přímo v městské zástavbě, tak tam by to hrálo větší roli," poznamenal Pithart.

V poklidu strávily silvestrovskou noc i kočky v útulku na Malvazinkách v Praze 5, který provozuje Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi. "Naše kočky byly zavřené," řekla ČTK pracovnice útulku. Připomněla, že kočky a kocouři snášejí oslavy příchodu nového roku podstatně lépe než třeba psi. Veterináři proto doporučují jejich chovatelům, aby své domácí mazlíčky venčili ještě dříve, než naplno propuknou půlnoční ohňostroje, a to na vodítkách. Velmi nervózním a stresovaným pejskům mohli majitelé předem obstarat sedativa, aby kritickou noc prospali.

Češi na Silvestra obdrželi rekordní počet textových zpráv SMS

Češi na Silvestra obdrželi rekordní počet textových zpráv SMS, nejvíce jako obvykle hodinu před a po půlnoci. V minulém roce lidé v poslední den roku poslali 38 milionů textových zpráv, na letošního Silvestra obdrželi zhruba o půl milionu zpráv více. Meziroční srovnání je ale obtížné kvůli odlišné délce sledovaného období a kvůli tomu, že firmy v některém případě do celkového čísla započítaly i tzv. potvrzovací SMS.

Mobilní operátoři spojili na Silvestra a krátce po něm miliony hovorů. "Na rozdíl od loňského roku byla letos druhou nejsilnější hodinou pro uskutečněné hovory nikoliv poslední hodina starého roku, ale již doba dopolední," řekla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Firma úspěšně spojila 9,1 milionu hovorů, zákazníci T-Mobile uskutečnili přes 25 milionů hovorů, firma ale do konečného čísla zahrnula jak telefonáty z vlastní sítě, tak i telefonáty do sítě T-Mobile. Společnost Český mobil údaje o telefonátech neměla k dispozici. Mobilní operátoři měli na konci září kolem 9,1 milionu zákazníků. Na deset Čechů tak připadalo zhruba devět klientů mobilních firem. Na konci roku by měl počet zákazníků ještě zhruba o 200.000 až 300.000 vzrůst.

Špidla chce výběr evropského komisaře konzultovat s opozicí

Premiér Vladimír Špidla soudí, že o výběru prvního českého komisaře v Bruselu by měly koaliční strany diskutovat také s opozicí. Předseda vlády to uvedl v novorčním pořadu televize Nova Sedmička, jehož dalším hostem byl šéf nejsilnější opoziční strany Mirek Topolánek (ODS). Ten se podobně jako Špidla domnívá, že výběr komisaře je otázkou, která "přesahuje mandát jedné vlády". "Je to jednoznačně záležitost, která přesahuje běžné hranice, je to ojedinělé rozhodnutí, kdy jeden člověk reprezentuje Českou republiku," uvedl premiér. Občanští demokraté chtějí podle Topolánka diskutovat o kandidatuře s lidmi, kteří představují "určitý konsensus společenský i politický". ODS již oslovila diplomata Alexandra Vondru a někdejšího bývalého viceguvernéra České národní banky Pavla Kysilku. Oba však návrh odmítli. "Kandidátka, kterou navrhují lidovci není pro ODS neakceptovatelná, detailně jsme se o tom ale nebavili," prohlásil dnes Topolánek. Lidovci navrhují soudkyni Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu Ivanu Janů.

Podle dosavadních vyjádření politiků jsou ve hře i bývalí sociálnědemokratičtí ministři financí Pavel Mertlík a Jiří Rusnok, někdejší lídr unionistů Ivan Pilip, expremiér Miloš Zeman, velvyslanec v Bruselu Pavel Telička, bývalý ministr zahraničí Jiří Dienstbier a státní tajemník pro evropské záležitosti Jan Kohout. Topolánek soudí, že by vláda měla konzultovat s opozicí nejen zásadní problémy týkající se zahraniční politiky, ale také například otázku důchodové reformy. Také podle Špidly je třeba o důchodové reformě debatovat "napříč politickými stranami bez jakýchkoliv ideologických předsudků". Především ekonomická témata, například zdražení některých služeb či snížení nemocenských dávek během prvních tří dnů, dominovala dnešnímu vydání Sedmičky.

Tlapa: Řada tuzemských firem konkurenční tlak v EU asi neustojí

Řada tuzemských firem konkurenční tlak v Evropské unii zřejmě neustojí, uvedl v rozhovoru pro ČTK generální ředitel vládní agentury CzechTrade Martin Tlapa. Pro některé malé podniky by požadavky jako ekologičnost výrobku nebo nové nároky na účetnictví mohly představovat problém, upozornil. Pro expanzi českých výrobků a služeb na trzích unie je ale podle něj stále prostor. Za pozitivní přitom označil ustálení struktury firem po privatizaci. "Mají už vlastní historii, což je dobré pro banky a obecně pro přístup ke kapitálu," doplnil.

Květnový vstup České republiky do unie by se podle Tlapy neměl výrazně podepsat na struktuře jejího obchodu. Vývoz do rozšířené EU by podle něj měl přesáhnout 80 procent z celkového objemu. V příštích letech by se vývoz měl opřít hlavně o cílenou propagaci a efektivní finanční nástroje na podporu projektů v zahraničí, dodal. "Stále se ještě budeme v Evropské unii i jinde prosazovat dobrým poměrem mezi cenou a kvalitou," uvedl Tlapa s tím, že jde o dočasnou výhodu. Český vývoz do zemí Evropské unie sice v listopadu proti říjnu poklesl o 9,1 miliardy na 84,1 miliardy korun, obchodní bilance České republiky s unií je ale dlouhodobě aktivní. Například v listopadu přebytek činil 9,7 miliardy korun. Největší aktivum v obchodě si stát udržuje s Německem, Velkou Británií, Rakouskem a Nizozemskem.

Přes uspokojivé výsledky obchodu s unií zápasí tuzemský zahraniční obchod s chronickým deficitem. Prosincové odhady agentury CzechTrade počítají s ročním schodkem okolo 64 miliard korun. Analytici oslovení ČTK se shodli, že by deficit neměl být vyšší než 71 miliard za rok 2002. Hlavní problém deficitu vidí Tlapa ve struktuře obchodu. Dovoz velkého množství surovin, paliv a energie, by podle něj částečně mohly vyvážit vývozy vyspělých technologií. Zlepšit by se měl i podíl malých a středních firem na vývozu, který v současnosti představuje pouze 37 procent. Za další rizika potom Tlapa považuje i růst zahraničních subdodávek a skutečnost, že většinu českého exportu tvoří pouze malý počet firem. Vláda proto v minulém roce schválila rozsáhlou proexportní koncepci, v jejímž rámci se chce pokusit také o návrat na vyklizené trhy v Rusku, Číně a v dalších zemích, se kterými se většinou schodek v obchodní bilanci prohlubuje. Českým exportérům by se podle Tlapy navíc od května mohly otevřít i některé nové příležitosti - například v Mexiku nebo v Chile, s nimiž má unie dohodu o volném obchodu, ale i na trzích souběžně přistupujících zemích, kde ještě překážky pro obchod existují. Vývoz může podle Tlapy urychlit růst české ekonomiky. Vedle samotných výrobků by se měly tuzemské firmy na zahraničních trzích prosazovat kvalitní propagací, dobrým systémem financování projektů i strategickým spojenectvím, doplnil. CzechTrade otevře v příštím roce nové kanceláře v Brazílii a Indii, uvažuje také o Mexiku a čtvrté kanceláři v Rusku. Loni dostala agentura od státu na svoji činnost 155 milionů korun, dalších 25 milionů potom získala za poskytnuté služby.

Cigarety a alkohol postupně podraží, zároveň mizí ze stánků

Od Nového roku by podle novely zákona o spotřebních daních měly až na výjimky z českých tržnic a stánků zmizet alkohol a cigarety. Novela zároveň od nynějška zvyšuje u alkoholu spotřební daň, za cigarety budou kuřáci platit více počínaje únorem. Drtivá většina stánků a obchodů ale 1. ledna byla kvůli svátku uzavřena a nové ceny se tak zákazníci dozví nejdříve v pátek. "Zdražovat budeme ve chvíli, kdy nakoupíme už za vyšší ceny," řekla ČTK pracovnice čerpací stanice Agip v Ostravě. Stánkaři na hlavním vlakovém nádraží v Plzni cigarety ve čtvrtek ani kořalku nezdražili. "Zatím nám to majitel neoznámil, doprodáváme staré zásoby," uvedla prodavačka na nástupišti. Ani kamenné obchody v hale, například PONT, ceny nezvyšovaly. Řada nonstop prodejen v Plzni, kam chodí kuřáci a milovníci alkoholu o svátcích a víkendech, je ale uzavřená z důvodu inventury. "Myslím si, že přeceňují," řekl Plzeňan před prodejnou Ráje kuřáků na hlavní Americké třídě.

U cigaret mohou tabákové firmy vyrábět kuřivo s kolky nesoucími současnou cenu ještě do konce ledna. Doba, kdy se tyto výrobky mohou objevovat na pultech, není omezena, takže ceny se zvýší se zpožděním. Podle některých výrobců by jim mohly cigarety se starými kolky vydržet jeden až dva měsíce. Například krabička cigaret značky Petra by kvůli zvýšení spotřební daně měla podražit asi o sedm korun zhruba na 47 korun. V případě stánkového prodeje alkoholu a cigaret úředníci nové opatření zdůvodňují tím, že se u stánků hojně prodávají nelegální cigarety i lihoviny a státu tak utíkají miliardy korun na daních. Cigarety bude možné prodávat pouze ve stáncích s tiskem. Stánky s občerstvením budou moci kromě cigaret prodávat alkohol v lahvích i rozlévaný. Výjimku budou mít i sportovní a kulturní akce. Při porušení zákazu mohou podnikatelé dostat pokutu až 150.000 korun.

Ministerstvo financí se neobává, že by se podnikatelé pokoušeli zákaz obejít například tím, že by jen naoko nabízeli noviny nebo občerstvení, aby se mohli dál věnovat prodeji tabákových výrobků nebo lihovin. Například u stánků s tiskem zákon vyžaduje široký sortiment denního a periodického tisku, cigarety mohou být jen doplňkem. Někteří podnikatelé jsou ale k zákazu skeptičtí. Nelegální výrobci podle nich skutečně začínali ve stáncích a na tržištích, dnes ale většinou mají kamenné obchody a často pronikají i do velkých obchodních řetězců. Oficiální výrobci si stěžují, že řetězce prodávají alkohol často jen za součet spotřební daně a daně z přidané hodnoty.

Počínaje 1. lednem platí více i motoristé. Novela zákona totiž zvyšuje spotřební daň u paliv. Benzin tak podraží zhruba o 1,20 koruny za litr. Někteří prodejci pohonných hmot zdražili již nyní, mnozí se chystají na přeceňování v nejbližších dnech, například Benzina v noci na pátek. Podle předpokladů ministerstva financí by změny zákona měly přinést státní pokladně 13,5 miliardy korun. Část těchto financí získají obce a kraje.

Pražský DP zahájil reorganizaci, chce propustit až 350 pracovníků

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DP) hodlá letos propustit 300 až 350 pracovníků ze svých ředitelství. Souvisí to s reorganizací firmy, která začala zrušením tří odštěpných závodů. Závody Elektrické dráhy, Autobusy a Metro přestaly ode dneška úředně existovat a staly se z nich divize. ČTK o tom informovala mluvčí podniku Michaela Kuchařová. Kolik DP postupnými změnami ve svém řízení ušetří, zatím není přesně vyčísleno. Podle odhadů by to měly být desítky milionů korun ročně.

Reorganizace by měla zjednodušit řízení Dopravního podniku. Konkrétní kroky ale budou podle mluvčí známy až na jaře. "Řada věcí se převede na generální ředitelství, například mzdová, personální a marketingová agenda. Pro celý podnik se to bude dělat jednotně. Na divizi bude řízení dopravních a technických věcí," nastínila. Na generálním ředitelství a ředitelstvích někdejších odštěpných závodů pracuje kolem 1500 zaměstnanců. Změnami v řízení bude možné ušetřit až čtvrtinu z nich. Jejich průměrný měsíční plat činí asi 20.000 korun. "Propouštění se bude týkat výhradně úředníků. Vůbec se to netýká řidičů a dělníků," podotkla Kuchařová. Propouštění zaměstnanců bude postupné. Většina z nich by měla odejít o letních prázdninách, nejpozději k září. Všichni dostanou odstupné.

Dopravní podnik, jehož jediným akcionářem je město Praha, má kolem 13.000 zaměstnanců. Jeho tržby z jízdného činí kolem 2,5 miliardy korun. Provoz hromadné dopravy Praha dotuje. V rozpočtu pro příští rok město počítá s částkou asi 7,6 miliardy korun. Loni to podle schváleného rozpočtu bylo o 720 milionů korun méně.

Na jihu Čech se kvůli špatnému počasí stalo ve středu 71 nehod

Nepříznivé povětrnostní podmínky zvýšily ve středu v Jihočeském kraji počet dopravních nehod. Za hustého sněžení se jich poslední den roku na namrzlých vozovkách stalo 71, což je téměř tolik jako za pět dnů prodlouženého vánočního víkendu. Policisty překvapilo, ale zároveň potěšilo to, že na Silvestra ani v jediném případě u dopravní nehody nezjistili, že by řidič pil alkohol. "Ve středu byly při dopravních nehodách na jihočeských silnicích těžce zraněny tři osoby, dalších sedm lidí utrpělo lehká zranění. Škoda na havarovaných automobilech převýšila tři miliony korun," řekl ČTK mluvčí jihočeské policie Dušan Klícha. U drtivé většiny nehod byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost.

V Jizerských horách a Krkonoších se lyžovalo ostošest

Nový prachový sníh a mrazivé, slunečné počasí se postaraly na Nový rok odpoledne o plné sjezdovky a běžecké stopy jak v Jizerských horách, tak v západních Krkonoších. "Dopoledne ještě lidé vyspávali noční oslavy, po obědě už nebylo na hlavním parkovišti v Bedřichově skoro žádné volné místo," řekl ČTK Miroslav Bíca z jizerskohorské Horské služby.

Podobná situace panovala i ve všech ostatních zimních rekreačních střediscích Libereckého kraje s výjimkou Ještědu. Na svazích pod ním stále ještě chybí dostatek přírodního a technického sněhu a vleky stojí. Na Špičáku u Tanvaldu, kde letos přibyla nová čtyřsedačková lanovka s hodinovou kapacitou téměř 2000 osob, byla parkoviště obsazená z poloviny již brzy ráno. Podle strojníka lanovky Jana Dvořáčka čekali odpoledne lyžaři ve frontách až pět minut. Většina z nich přijíždí na Špičák z Prahy. V Rokytnici nad Jizerou zatím kvůli nízké sněhové pokrývce kolem výstupní stanice na Lysé hoře nejezdí čtyřsedačková lanovka. Technický sníh nesmí TJ Spartak v první, nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku používat. "Aby se lanovka rozjela, musí napadnout ještě tak deset až patnáct centimetrů přírodního sněhu," uvedl člen Horské služby Michal Holubec. Podle něj sjezdaři využívali především dva nejdelší vleky pod Lysou horou a vznikaly u nich fronty nejdéle na 15 minut. V Harrachově se u dvou lanovek na Čertovu horu se společnou hodinou kapacitou přibližně 4000 osob čekalo na sedačku ve špičce až 20 minut. Kromě tuzemských a německých turistů přijelo do Harrachova také hodně lyžařů ze sousedního Polska.

Směs technického a přírodního sněhu na sjezdovkách přimrzala a pády na tvrdý povrch přivodily lyžařům a snowboardistům mnoho zranění. Pouze na Špičáku jich utrpělo během dne úrazy šest. Pět z nich bylo snowboardistů. Většinou si zlomili ruce. V Krkonoších ani v Jizerských horách však záchranáři nemluví o žádné katastrofické situaci. Podle Bíci i ostatních členů Horské služby ošetřovali v nejhorším středně vážné úrazy.

Každý další zápas je vrcholem sezony, říká kouč hokejové dvacítky

Prestižní klání nabídne páteční čtvrtfinálový program mistrovství světa hokejistů do 20 let v Helsinkách. Proti české reprezentaci, jež získala postupovou jistotu až ve středu večer po závěrečném duelu skupiny mezi Finskem a Švýcarskem, se totiž od 15:00 SEČ postaví Slovensko, které z dosavadních čtyř zápasů na šampionátu prohrálo pouze se suverénními Američany. Vloni se českým hokejistům proti bývalým federálním partnerům nedařilo, v klíčových duelech na mistrovství světa podlehly Slovákům osmnáctka, dvacítka i seniorský národní tým. Kouč Alois Hadamczik ovšem na tuto bilanci nehledí. "Každé další utkání pro nás znamená vrchol sezony. Je to taková náhlá smrt, o postupu rozhodne jediný zápas," prohlásil trenér pro server hokej.cz. Hadamczik si nemyslí, že by byl slovenský výběr přijatelnější než Rusko, které bude hrát o semifinále s domácím Finskem. "Každý tým je při tomto systému turnaje nebezpečný. My děláme všechno, abychom měli maximální formu a aby ji hráči prodali v utkání," řekl.

Ani slovenský trenér Róbert Spišák si prý čtvrtfinálového soupeře nevybíral, i když by na výsledky loňských měření sil obou zemí rád navázal. "Chtěli jsme postoupit do play off. To se povedlo, teď myslíme dál. Vybírat si soupeře se nevyplácí, nestarali jsme se o to, prostě jsme připadli na Čechy a vzali jsme to jako skutečnost," konstatoval Spišák.

Na Nový rok reprezentanti spíše odpočívali. "Dopoledne byl volný program, od čtyř hodin máme trénink, po večeři pohovory s hráči," nastínil Hadamczik, jemuž nadále dělá starosti zdravotní stav některých hráčů. Do čtvrtfinále by měl naskočit Michal Barinka, také Vojtěch Polák už střevní chřipku překonal, zato Jakub Šindel stále není v pořádku.

Čtvrtfinálový duel dělí od posledního zápasu ve skupině s Kanadou (Česko-Kanada 2:5) dva dny. "Není možné, abychom dramaticky měnili styl hry. Na to není prostor. Spíš jsme mužstvo upozorňovali na některé detaily. Věříme, že tým prokáže kvalitu. Že ti zkušenější hráči převezmou odpovědnost a ostatní strhnou," dodal trenér české dvacítky. Na soupeře by podle něho měl platit především dobrý pohyb. "Slováci mají v sestavě hodně krajánků z Kanady, kterým nečiní potíže tvrdá hra. My musíme k zápasu přistoupit s trpělivostí a disciplínou," uvedl Hadamczik. Sami hokejisté očekávají vyrovnané utkání. "Máme Slovákům co vracet," prohlásil brankář Marek Schwarz, který chytal i v loňském duelu osmnáctek v Jaroslavli. "Tehdy nás porážka dost vzala. Vypadli jsme ve čtvrtfinále a z medailového přání nezbylo nic. Je jasné, že teď bych si podobnou zkušenost nerad zopakoval," řekl Schwarz. Slovenský útočník Pavol Hajduk, který hraje za juniory pražské Sparty, přiznal, že mnozí spoluhráči považovali českou reprezentaci za příjemnějšího čtvrtfinálového soupeře než domácí Finy. "Trošku jsme doufali, že potkáme právě Čechy, ovšem zase bude na ledě znát větší rivalita," pravil Hajduk.

Brněnští otužilci přivítali nový rok koupelí ve Svratce

Pětadvacet otužilců přivítalo v Brně nový rok tradiční zimní plavbou v řece Svratce. Mezi účastníky 33. ročníku byla i přemožitelka kanálu La Manche Dana Zbořilová z Prostějova a devadesátiletý Ladislav Nicek z Olomouce. Mezi nováčky se objevili i tři zahraniční plavci Kurt Schetlinger z Německa, Hankart Lisien z Belgie a tělesně postižený Štefan Fraňo ze Slovenska. Ještě před koupelí převzali ocenění za loňský rok dva nejlepší zimní plavci Petr Mihola z týmu FIDES Brno a Michal Moravec z Lokomotivy Ingstav Brno. Nejdéle si v soutěži o putovní pohár vychutnávali studenou koupel Přemysl Jež a Petr Mihola, kteří vydrželi plavat 22 minut.

Mezi bruslaři dnes plavalo na plzeňském Boleváku deset otužilců

Deset otužilců, z toho tři ženy, plavalo na Nový rok v plzeňském rybníku Bolevák. Kolem vysekaného čtverce 10x10 metrů se proháněly na ledě desítky bruslařů. Voda měla teplotu plus jeden stupeň, svítilo sluníčko a otužilci ve věku 30 až 70 let si počasí pochvalovali. Ti nejzdatnější vydrželi ve vodě nejvíce 20 minut. Mezi nimi byl také 71letý František Pohl. "Bylo to rozhodně příjemnější než 26. prosince v Praze na Žofíně, kde jsme 20 minut čekali na břehu v plavkách na paní Klausovou. Pak tam s námi ale vydržela až do konce," řekla ČTK 58letá Anna Kalčíková, která drží ve své kategorii zlato v sérii každoročního českého poháru otužilců. Přiznala, že jí dnes trochu zebou prsty u nohou i rukou. "Máme tak 30 členů, z toho pět žen, ale každý rok nás sem chodí kolem 12," řekl ČTK osmatřicetiletý Petr Vaniš. Podle něj se sice členové otužují pro zdraví, ale spíše se jedná o životní styl. Trénovat chodí od října tak dvakrát až třikrát týdně. "Nejhorší je ten šok těsně po vstupu do vody," dodal Vaniš.

Podle předsedy Klubu sportovních otužilců Plzeň Pavla Vituje absolvují jeho členové každý rok velmi náročnou prohlídku u lékaře, při níž potápějí hlavu do kbelíku, šlapou kolo a sportovní lékař jim měří tep a aktivitu srdce. První letošní závod otužilců na tratích od 100 metrů do kilometru se plave v neděli v Pardubicích. V každé kategorii vyhrává závodník, který zaplave nejlepší čas, nikoliv ten, kdo vydrží ve vodě nejdéle.

Příznivci sportu vzhlížejí k letošnímu roku s velkými nadějemi.

Čeští fotbalisté jsou považováni za jednoho z favoritů evropského šampionátu, na olympijské hry do Atén poletí česká výprava s lepšími vyhlídkami na medaile než kdy předtím a jako předkrm je tu hokejový šampionát v domácím prostředí. Až 24. dubna vyjedou hokejisté na led proti Lotyšům, budou všechny peripetie výstavby haly nejspíš zapomenuty. Do Prahy se šampionát vrátí po dlouhých dvanácti letech a fanoušci se už teď nemohou dočkat. Vstupenky na zápasy českého týmu byly rozebrány už několik hodin po zahájení internetového prodeje. Po olympijském zlatu v Naganu v roce 1998 a třech titulech mistrů světa za sebou mají čeští milovníci hokeje už dva roky medailový půst, ale pohled do historie ukazuje, že na domácím ledě se reprezentanti umějí vytáhnout. V Praze se zatím hrálo osmkrát a ani jednou nevyšel československý tým naprázdno. Třikrát vybojoval titul mistrů světa a s publikem v zádech vítězil i nad neporazitelnou sovětskou "sbornou". Hokej v exkluzivním balení se do Prahy na skok vrátí na začátku září, kdy se tady bude hrát jeden ze zápasů Světového poháru. Soupeřem bude "jen" Německo, ale v českém dresu by se měly objevit i všechny hvězdy z NHL. A není vyloučeno, že některé z nich už tady zůstanou. Příští sezona v zámoří totiž kvůli pokračujícím tahanicím o platy hráčů možná ani nezačne, a tak by někteří hokejisté mohli na čas zakotvit v extralize.

Fotbaloví reprezentanti zažívají neobvyklý pocit. Ještě nikdy se nechystali na šampionát v pozici mužstva, jež je považováno za jednoho z favoritů. Dva roky nenašli přemožitele, přestože se nevyhýbali soupeřům nejtěžšího kalibru, jakými jsou Francie, Itálie či Nizozemsko. Devatenáct zápasů bez porážky a atraktivní herní projev vzbudily pozornost zahraničních expertů a doma naladily hodně optimistickou strunu. V červnu v Portugalsku však svěřence trenéra Karla Brücknera čeká už v základní skupině Nizozemsko a Německo a postoupit mohou jen dva. Tíha reprezentačních povinností leží především na legionářích, ale Sparta a Teplice budou moci už na konci února dokázat, že k evropské špičce patří i český klubový fotbal. Letenští se v osmifinále Ligy mistrů utkají s obhájcem trofeje AC Milán, Severočechy čeká v Poháru UEFA jeho loňský finalista Celtic Glasgow. S nemenším napětím budou fotbaloví fanoušci sledovat, zda si ostravský Baník udrží svou podzimní suverenitu a vrátí po 23 letech ligový titul na Bazaly.

V druhé polovině srpna bude pozornost upřena do Atén. Olympijské hry se vracejí na místo svého vzniku a česká výprava tam míří s velkými ambicemi. Novináři z amerického listu USA Today si před časem pohráli s výsledkovými listinami posledních světových šampionátů a spočítali, jak by hry dopadly, kdyby se konaly o rok dřív. Pro Českou republiku jim vyšly dvě zlaté, čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Podle výsledků na mistrovství světa mohou o místech na stupních vítězů reálně uvažovat desetibojař Roman Šebrle, střelci Martin Tenk a Kateřina Kůrková, kanoista Martin Doktor, vodní slalomáři Volf se Štěpánkem, moderní pětibojař Michal Michalík, boxer Rudolf Kraj, dvojskif Synek - Doleček či párová čtyřka. Štěpánka Hilgertová zůstává první dámou vodního slalomu a v Aténách bude usilovat o třetí zlato za sebou. Oštěpař Jan Železný se určitě nevzdal plánů na čtvrtý olympijský triumf, přestože se mu minulá sezona nepovedla podle jeho představ. Ke světové špičce patří tradičně triatlonisté, ale nově například i jachtařka Lenka Šmídová nebo cyklistka Lada Kozlíková. Ani sen o první plavecké medaili nemusí být nesplnitelný díky Iloně Hlaváčkové a Květoslavu Svobodovi.

České basketbalistky prohrály na mistrovství Evropy až ve finále s Ruskem, ale na hrách jim k soupeřkám přibudou vynikající Američanky a Brazilky. Ženský basketbal bude v Aténách asi jediným kolektivním sportem v českém podání; další týmy už své šance pohřbily, teoretická naděje na účast v jarní kvalifikaci zůstala jen volejbalistům. Tentokrát neuspěla ani v posledních letech vynikající fotbalová jednadvacítka, která si nechala olympijskou šanci proklouznout mezi prsty v domácím utkání se Švýcary. I bez ní však bude česká výprava pod Akropolí určitě hodně vidět.

V srpnu tak čeká příznivce sportu sedmnáctidenní maraton u televizních obrazovek, některé hvězdy světového sportu však mohou vidět na vlastní oči. Vedle špičkových hokejistů a fotbalistů přijedou letos do České republiky například v únoru do Brna španělští tenisté na Davisův pohár nebo v červnu do Ostravy atleti na Zlatou tretru.

Světový pohár ve skocích na lyžích uvidí už o druhém lednovém víkendu Liberec, o týden později se sejde běžecká elita v Novém Městě na Moravě a za dalších čtrnáct dní přijde do Špindlerova Mlýna Aleš Valenta s nejlepšími lyžařskými akrobaty. Světový pohár však budou hostit i čeští vodní slalomáři a červencový závod v Troji bude vlastně předolympijskou generálkou.

Počasí

Pátek bude v Česku oblačný až polojasný, místy slabé občasné sněžení, zejména v horských a podhorských oblastech. Teploty -7 až -3 stupně, na horách kolem mínus 8. Severní až severovýchodní vítr bude mít rychlost do 25 kilometrů v hodině.