Zprávy Radia Praha

Zaorálek údajně řekl: "sociální demokracie není strana pro chudé, potřebné a vyděděné"

Hlavní debata o dopisu poslanců ČSSD nespokojených se stranickou politikou ani se způsobem řízení nejsilnější vládní strany bude až ve čtvrtek na mimořádném zasedání klubu. Shodovali se na tom členové předsednictva sociální demokracie, kteří se v pátek odpoledne scházeli na zasedání do Lidového domu. "Dohodli jsme se i s premiérem, že ve čtvrtek bude zvláštní jednání poslaneckého klubu na toto téma," řekl novinářům předseda klubu Petr Ibl, který dopis rovněž podepsal. Většina příchozích se shodovala v tom, že se na jednání předsednictva bude o kritickém dopise určitě hovořit. Informace podle soudu mnohých budou požadovat v sobotu členové ústředního výkonného výboru, kteří přijedou z okresních a krajských organizací. Zda k němu přijmou stranické orgány nějaké usnesení, si nikdo netroufl odhadnout.

Dopis, ve kterém se píše, že ČSSD nehájí zájmy svých voličů tak jak jim slibovala, a zpochybňuje politické vedení strany, podepsala zhruba třetina poslanců nejsilnější vládní strany a již čtvrtý den čeří hladinu ČSSD. Signatáři pochybují o smyslu existence ČSSD v politickém systému, když dělá v podstatě stejnou daňovou politiku jako US-DEU a sociální ohledy respektuje hůře než KSČM. ČSSD musí dokázat, že je schopna zajistit důstojný život obyčejným lidem a že je schopna finanční reformu vyřešit tak, "aby lidé neměli dojem, že její důsledky dopadají hlavně na lidi práce a na ty nejpotřebnější a nejchudší".

Podle některých zdrojů předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek na tuto část dopisu údajně reagoval tím, že "sociální demokracie není strana pro chudé, potřebné a vyděděné". U členů předsednictva vyvolal výrok rozpaky. Většinou ho ale nechtěli komentovat s tím, že by měl Zaorálek vysvětlit, co tím myslel.

Diskusní kruh by měl podle Kavan pomoci lepší informovanosti

Pečlivé informování poslanců, senátorů a dalších politiků v ČSSD o tom, s jakými argumenty chodí straničtí zástupci na koaliční jednání, by měl zajistit diskusní kruh ve straně, o němž uvažuje poslanec Jan Kavan. Chce, aby diskuse a plná informovanost byla běžnou součástí stranické politiky. Kavan patří do skupiny poslanců, kteří tento týden zaslali vedení poslaneckého klubu ČSSD dopis s výhradami k naplňování stranické politiky i komunikaci. Kavan uvedl, že usiluje o to, aby se vedly pravidelné diskuse uvnitř poslaneckého či senátorského klubu i nejvyšších orgánů strany. Měly by vést k tomu, že by byli všichni důkladně informováni například o tom, s čím jde strana do koaličního jednání. "Abychom potom mohli posoudit výsledný kompromis nebo ústupek," objasnil Kavan svoji představu o tom, jak by diskusní kruh měl fungovat.

Kavan nechtěl předjímat, jak konkrétně by diskusní kruh fungoval či jak a kdy by se scházel. O tom chtějí poslanci diskutovat na mimořádném zasedání poslaneckého klubu, který se sejde příští čtvrtek právě na základě dopisu, v němž skupina nespokojených poslanců ČSSD tento týden výhrady formulovala. "Velmi vítám, že i pan premiér chápe náš dopis jako normální, jednacímu řádu odpovídající žádost o svolání mimořádného zasedání klubu, které on vyhověl," řekl Kavan po pátečním zasedání klubu poslanců největší vládní strany.

Pátek třináctého je historickým dnem pro českou lékařskou vědu

Pátek třináctého je historickým dnem pro českou lékařskou vědu, protože právě v tento den zahájila činnost Česká lékařská akademie. Sdružuje 52 předních českých lékařů, ověnčených profesorskými tituly. Časem k nim přibudou jejich další kolegové, kteří se zasloužili významně o českou medicínu, zavedli nové léčebné metody nebo založili školu či nový medicínský směr a mají vysoké renomé v cizině.

"V roce vstupu země do Evropské unie jsme ustavili Českou lékařskou akademii jako autoritativní těleso, které může být partnerem lékařským akademiím v Evropě i jinde," řekl předseda akademie profesor Cyril Höschl. Na oslavu vzniku akademie se v pátek večer konal v Rudolfinu koncert České filharmonie. Záštitu nad ním převzal prezident Václav Klaus. Vznik české organizace přijel do Prahy osobně podpořit viceprezident britské Akademie lékařských věd a ředitel Národního institutu pro lékařský výzkum Velké Británie profesor sir John Skehel. "Pro britskou vládu jsme připravili podklady pro přípravu vědní politiky. Pomohli jsme jí také s odpovědí na direktivu EU, která se týkala klinických studií," přiblížil Skehel činnost britské organizace.

I Česká lékařská akademie bude vydávat reprezentativní odborná stanoviska k závažným otázkám lékařské vědy, například ke klonování či eutanázii. Poskytne také společenskou satisfakci těm, kteří se o rozvoj vědy mimořádně zasloužili. "Když dědeček s Alzheimerem v koutě tiše halucinuje, rodina se o něj postará. Něco podobného se snažíme zařídit pro českou vědu," poznamenal s nadsázkou Höschl. Akademie se bude vyjadřovat ke směřování české lékařské vědy a zprostředkuje její výsledky širší veřejnosti. Je připravena vyjádřit se i k reformě zdravotnictví. Nikoli však k politickým či ekonomickým souvislostem, ale k odborným problémům, například zda daná léčebná metoda má pro praxi smysl. Akademie podle Höschla nehodlá konkurovat jiným lékařským sdružením. Česká lékařská komora je profesním sdružením s povinným členstvím, zabývá se zodpovědností lékařského stavu a jeho kompetencemi. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně má členství dobrovolné, ale je rozdrobena podle oborů a věda není její hlavní činností. Česká lékařská akademie je sdružením prestižním a reprezentativním, členství je oceněním vědeckých přínosů.

Ve spolupráci s nadací Academia Medica Pragensis hodlá Česká lékařská akademie ovlivňovat rozvoj českého lékařství podporou vědy, udílením cen a stipendií a grantů. Akademie již byla vyzvána, aby vstoupila do Asociace evropských lékařských akademií.

Návrh třikrát zvýšit nájmy je ve hře, sněmovna ho nezamítla

Zákon o nájemném přežil v pátek hlasování o zamítnutí, takže je stále ve hře koaliční návrh zvyšovat činže třikrát po sobě až o deset procent, a to k 1. červenci letošního roku, 1. červenci 2005 a k 1. lednu 2006. Zamítnutí navrhli poslanci ODS, ale nepodpořili je ani všichni komunisté. Dolní komora tak předlohu zákona propustila do závěrečného čtení. Definitivně o něm rozhodne ještě na této schůzi, možná již příští týden.

Vládní návrh zákona leží ve sněmovně skoro rok. Jeho původní podoba je sice přijatelná pro ČSSD, nikoli ale pro menší koaliční strany, KDU-ČSL a US-DEU. Vládní politici se tak ve snaze předejít koaliční krizi dohodli na kompromisu. Má jít o přechodné řešení, přijetí komplexního zákona o nájemném se zatím odkládá. Opozice počínání vládních politiků důrazně kritizovala. Petr Bratský z ODS navrhl koaliční návrh přejmenovat na zákon o zachování regulace a "oblafnutí" občanů. Jeho stranický kolega Martin Říman řekl, že růst nájmů třikrát o deset procent je plácnutí do vody, problém podle něj žádá obecnější řešení.

ČR vstoupila již do roku 2003 bez právní normy, která by nájemné regulovala. Ústavní soudci v listopadu 2002 zrušili cenový výměr ministerstva financí. Vláda pak na nájemné uvalila tříměsíční moratorium, i to ale Ústavní soud v závěru jeho platnosti zrušil. Současně ale dal najevo, že majitelé bytů nemohou nájmy jednostranně zvyšovat. O uvolňování nájemného vedou politici dlouhodobý spor. Levicoví poslanci se obávají toho, že při výraznější deregulaci by řada lidí hlavně v Praze nemohla dál platit svůj byt. Pravicoví zákonodárci zase upozorňují na to, že regulované nájmy tlačí ty tržní do takové výše, že třeba mladé rodiny bez vlastního bytu si prostě žádný pronajmout nemohou. Pravice také tvrdí, že menšina lidí, která žije v bytech s regulovanou činží, je vlastně ve srovnání s ostatními privilegovanou skupinou. Nájemních bytů je v tuzemsku víc než milion, což je zhruba třetina všech bytů.

Klaus doporučil znovu jednat s Vatikánem; nynější návrh dohody nestvrdí

Prezident Václav Klaus doporučil české diplomacii, aby zahájila nová jednání s Vatikánem o smlouvě, která má dořešit vztahy mezi zemí a Svatým Stolcem. Klaus sdělil ministrovi zahraničí Cyrilu Svobodovi, že současný návrh smlouvy, který loni zamítla sněmovna, by nestvrdil ani on. Zdá se mu totiž, že je výhodnější pro Vatikán. Svoboda se podle vyjádření svého mluvčího Víta Koláře chtěl pokusit smlouvu v parlamentu znovu prosadit.

Kolář uvedl, že ministerstvu připadá znění smlouvy rozumné. "Považovali jsme ji za maximum možného, co lze vyjednat. Ministr hledal pro smlouvu politickou podporu v parlamentu nebo chtěl dílčí vyjednávání," řekl ČTK mluvčí, podle něhož Černínský palác na dopis odpoví prezidentovi příští týden. Loni v listopadu Svoboda ve Vatikánu uvedl, že pro přijetí smlouvy nyní v České republice není vůle.

Klaus se ve své kritice dotýká například problematiky majetku církví. Myslí si, že by tam neměla být část, podle níž bude ČR usilovat o co nejrychlejší dořešení otázek týkajících se majetku církví přijatelné pro obě strany. Tento příslib je podle něj "neúnosně slibující". Dále Klaus například píše, že dokument obsahuje jen jednostranný výčet toho, co země Vatikánu poskytuje, zatímco Česko od Svatého stolce nic nežádá, ani nedostává. Podle Klause není správné ani to, aby preambule říkala, že "vycházíme ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve". Hlava státu si také myslí, že je absurdní v dohodě napsat, že se smluvní vztahy shodují, že je v ČR respektována náboženská svoboda. "To implikuje, že má Svatý stolec jakési výsadní právo posuzovat míru náboženské svobody v naší svrchované zemi," míní. Nelíbí se mu ani část o zřizování církevních právnických osob. Jeho výhrady se dále týkají vojenské služby, podpory hromadných sdělovacích prostředků či vysokých škol. Klaus rovněž poznamenal, že pasáže, které mu vadí, v jiných podobných smlouvách, třeba mezi Slovinskem a Vatikánem, nenašel.

Svoboda vzkazuje zemím EU: Češi neohrozí pracovní trhy v EU

Čeští občané nepředstavují hrozbu pro sociální systémy a pracovní trhy v zemích EU, řekl český ministr zahraničí Cyril Svoboda velvyslancům dosavadních i nových členů EU. Svoboda apeloval na členské země EU, které dříve přislíbily neomezený přístup za prací od května, aby svému závazku dostály a svá rozhodnutí krátce před rozšířením EU neměnily. Jeho slova se týkají například Itálie, Nizozemska a Švédska, které nyní ustupují od plné liberalizace svých pracovních trhů. S nizozemským a italským velvyslancem Svoboda hovořil telefonicky. "Znovu připomněl a ocenil příslib těchto zemí otevřít trh práce od 1. května 2004 a vyzval, aby tento úmysl byl v plném rozsahu naplněn. Zklamání ze změny švédského postoje vyjádřil ve čtvrtek první náměstek ministra zahraničí Jan Kohout.

Podle diplomatů vnímá česká veřejnost možnost volného pohybu na pracovních trzích velice citlivě. Necelé tři měsíce před rozšířením však slibují možnost práce bez překážek pouze Irsko a Británie. Většina členů se rozhodla využít dvouletého až sedmiletého přechodného období nebo chystají různé restrikce. Jsou to sousední Německo, Rakousko, které si přechodné období vymínily, a dále Španělsko, Portugalsko, Francie, Řecko, Finsko, Dánsko, Belgie a Lucembursko. Třeba Německo již nyní určilo pro Čechy početní kvóty, ale podle Kohouta nejsou ani naplňovány.

To, že Češi po rozšíření EU ve velkém nevtrhnou do zahraničí za prací, potvrzovaly v minulosti průzkumy. Česká vláda v úterý vyzvala všech dosavadních patnáct zemí EU, aby své pracovní trhy otevřely pro Čechy hned po květnovém rozšíření. Kabinet chce, aby každý nový člen byl v této otázce posuzován zvlášť. Hrozí, že v případě neúměrných omezení či diskriminace Čechů zavede odvetná opatření nebo se obrátí na Evropský soudní dvůr.

Státu údajně pro letošní rok aktuálně chybí až 20 miliard Kč

Podle aktuálních propočtů může letos státu v rozpočtu chybět až 20 miliard korun. ČTK to v pátek řekl dobře informovaný zdroj. Odhadovaná částka se podle něj mění ze dne na den kvůli změnám v podobě křehké vládní reformy. Objevují se i nové, nepředpokládané výdaje.

Ministerstvo financí zatím nechce přesnou chybějící částku zveřejnit a čeká na konečné rozhodnutí vládních stran. Současné odhady označuje za spekulace. Chystané změny v DPH asi přinesou méně peněz, než koalice původně doufala a na podporu rodin a důchodců tak aktuálně chybí až čtyři miliardy korun. O sedm miliard Kč více by měl stát vydat na stavební spoření a vyšší úroky. Více než tři miliardy korun letos spolkne úhrada závazků zadluženého Aera Vodochody. Kabelové televize tvrdí, že zvýšením DPH na jejich službu stát získá mnohem méně, než sám odhaduje.

Dopady na státní rozpočet můžeme oznámit až poté, co poslanci vládních stran naleznou konečnou podobu dohody," řekla ČTK Eva Nováková z tiskového oddělení resortu. Úředníci čekají na další plánované koaliční setkání, které by mělo vyřešit právě chybějící peníze v rozpočtu. Teprve poté budou moci oznámit oficiální propočty. Politici zároveň určí, kde potřebné peníze získají. Pravicové vládní strany odmítají možnost zvyšování již tak rekordního schodku 115 miliard korun.

Vláda dostane materiál k jednání se Švédskem o stíhačkách

Rozhovory se Švédskem o pronájmu stíhaček Gripen postupují podle plánu. ČTK to v pátek řekl náměstek ministra obrany Jaroslav Kopřiva. Příští týden bude dokončen materiál shrnující dosavadní vyjednávání a ministr obrany Miroslav Kostelka jej pak může předložit kabinetu. "Nevidím, že by byly nepřekonatelné problémy, všechny jsou řešitelné, když chtějí obě strany. A to samozřejmě chtějí," řekl Kopřiva. Podle něj bude součástí shrnujícího materiálu návrh takzvaného memoranda o porozumění, které má být "politickým deštníkem" celého připravovaného obchodu. Vláda koncem loňského roku ministru obrany uložila, aby zahájil jednání o pronájmu 14 stíhaček Jas-39 Gripen exkluzivně se Švédy a do konce února informoval vládu o výsledcích.

Česká vláda zavázala své vyjednávače, aby domluvili lepší podmínky, než které Švédsko původně nabídlo. Švédskou nabídku na 14 nových stíhaček Jas-39 Gripen vyhodnotila po měsíční práci počátkem loňského prosince jako nejlepší z pěti odborná komise. Švédové předstihli Belgii s její nabídkou modernizovaných F-16, Nizozemsko se stejnými stroji, Kanadu i Spojené státy.

Monoszon se ostře ohradil proti tvrzení, že byl agent StB a KGB

Český houslista a podnikatel ruského původu Boris Monoszon se ostře ohradil proti mediálním informacím, že byl agentem komunistické Státní bezpečnosti (StB) a sovětské tajné služby KGB. "Toto obvinění zásadně odmítám, neboť jsem nikdy vědomě nepůsobil ve prospěch ani jedné ze zmíněných organizací," uvedl Monoszon v prohlášení, které v pátek poskytl ČTK. Dodal, že uvádění jeho osoby do souvislosti s komunistickými tajnými službami ho osobně i profesionálně značně poškozuje. Proto se hodlá v nejbližších dnech sejít s právníky, aby se poradil, jaké kroky by měl podniknout k očištění svého jména a k náhradě utrpěné újmy.

Podle České televize Monoszona získala StB v roce 1981, kdy byl sólistou Doležalova kvarteta vyjíždějícího často do zahraničí. Měl proniknout do ruské exilové organizace Narodno- trudovoj sojuz solidaristov Ruska (NTS). To se mu podle ČT podařilo. Podal 40 agenturních zpráv, které hodnotili příslušníci StB v superlativech. Jeho spolupráci ocenili celkovou finanční odměnou ve výši 3000 korun, uvedla televize. Podle Milady Kadlecové z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se zachoval protokol o předání agenta StB Monoszona do rukou KGB. Na oficiálním seznamu agentů StB Monoszonovo jméno dosud nefiguruje. Mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková ČTK řekla, že se ke konkrétním osobám nemůže vyjadřovat. "Mohu pouze obecně říci, že do seznamu mohou být zařazeni pouze občané České republiky, kteří byli ztotožněni s centrálním registrem obyvatel. To znamená, že došlo ke ztotožnění celého jména a data narození," uvedla Masaříková. Monoszon po listopadu 1989 založil první soukromý orchestr v tehdejším Československu. V ČR mu nyní patří dvě agentury, hudební a reklamní.

Buzková: Změny navrhované Marešem školský zákon vylepšily

Změny ve školském zákoně, které inicioval vicepremiér Petr Mareš (US-DEU), normu vylepšily, ale neznamenají její zásadní koncepční změnu. Novinářům to v pátek řekla ministryně školství Petra Buzková (ČSSD). Zhodnotila tak výsledky několika jednání mezi ní a vicepremiérem. Uvedla například, že ministerstvo ustoupilo na Marešův popud od některých rozhodovacích kompetencí. Do budoucna bude povolovat studijní obory a stanovovat celkovou kapacitu škol, ale o kapacitě jednotlivých oborů budou rozhodovat krajské úřady. Mareš také žádal, aby zákon řešil celoživotní vzdělávání. Buzková uvedla, že to bude úkolem samostatného zákona, který by měla předložit do konce roku.

Oba politici se však neshodli na třech bodech, a to placení školného na vyšších odborných školách a posledním ročníku mateřské školy a na další možné právní existenci škol - školské právnické osobě. "Pro nás oba to jsou zásadní body. Řešit je bude koaliční devítka," podotkla. Jejich rozdílný názor vyplývá z rozlišných stranických programových bodů. Sociální demokraté jsou pro bezplatné školství, unionisté se proti školnému nestaví. Buzková je proti školnému na vyšších odborných školách ze dvou důvodů. "Když se neplatí školné na veřejných vysokých školách, je nesystémové, aby se platilo na vyšších odborných," poznamenala. Druhým důvodem je zákon o nelékařských povoláních, který stanovuje, že zdravotní sestry budou muset mít vyšší odborné vzdělání. Budoucí sestry by pak neměly možnost vybrat si neplacené studium.

Taxikáři žádají poslance, aby zamítli novelu silničního zákona

Taxikáři žádají Poslaneckou sněmovnu, aby zamítla návrh novely silničního zákona pražského magistrátu na zpřísnění podmínek pro provozování taxislužby. Uvádějí to v petici, kterou v pátek ve sněmovně podali. Novelu ve středu odmítla vláda jako nekoncepční, pro sněmovnu ale její stanovisko není určující.

"Pod petici se podepsalo 1151 pražských i mimopražských provozovatelů a řidičů taxislužby," řekl ČTK jednatel společnosti AAA radiotaxi Jiří Kvasnička. Navrhovanou novelu považují taxikáři za naprostý odklon od předpisů upravujících taxislužbu v zemích Evropské unie, jejímž členem se Česko v květnu stane. Podle nich je novela prokorupční a pro provozovatele a řidiče taxislužby likvidační. Signatáři petice mají za to, že diskriminuje vybranou skupinu občanů, kteří podnikají nebo pracují v taxislužbě. Některá ustanovení považují za logicky nebo pojmově chybná.

Magistrát například navrhl, aby řidiči taxi, kteří by porušili předpisy, mohli přijít o průkaz, bez něhož nemohou tuto profesi ve městě vykonávat. V současnosti totiž taxikářům průkaz odebrat nelze. Novela také navrhuje zavést institut spolehlivosti řidiče. Pokud by se dopustil vážného dopravního přestupku nebo předražil jízdné a dostal by za to pokutu, spolehlivost by ztratil a dopravní úřad by mu pak mohl průkaz zadržet. Zcela likvidační a nesmyslný je podle Kvasničky návrh, aby řidič taxi, jenž způsobí dopravní přestupek, za nějž je vyměřena pokuta nad 2000 korun, přišel o průkaz a nesměl taxislužbu provozovat. Tak přísný postup není uplatněn proti žádným jiným dopravcům, uvedl. Firmy provozující taxislužbu by podle magistrátního návrhu směly zaměstnávat pouze spolehlivé řidiče. V opačném případě by jim hrozila pokuta nebo i ztráta živnostenského oprávnění. Změna zákona měla zavádět evidenci řidičů a provozovatelů taxislužby.

Na Vyšehradě bude Valentinská církevní pouť

Součástí oslav svátku sv. Valentina, který je považován za patrona zamilovaných, bude v sobotu v Praze na Vyšehradě poutní mše v místním katolickém chrámu. Sloužit ji bude od 09:30 kněz Daniel Herman, mluvčí českých biskupů.

Loni založená tradice Valentinské pouti na Vyšehradě má podle Hermana mimořádný důvod ve skutečnosti, že česká katolická církev na Vyšehradě uchovává údajné ostatky tohoto světce. Našly se v roce 2002 ve starém depozitáři v barokních relikviářích. Valentin z Terni byl podle tradice ve 3. století biskupem, který údajně obdarovával mladé páry pestrými kyticemi ze své zahrady. Mučednicky zemřel, protože prý radil římským mužům, aby nechodili do války a raději zůstali doma u své ženy. Katolická církev slaví 14. února také památku sv. Cyrila a Metoděje. Kvůli počasí jsou však oslavy, předpokládající poutě, v liturgickém kalendáři přesunuty v českých zemích až na 5. července.

ODS hodlá vstoupit do EU "se vztyčenou hlavou, nikoli v předklonu"

Netradiční podobu bude mít kampaň občanských demokratů před volbami do Evropského parlamentu. Vedle 24 svých kandidátů v ní chce nejsilnější opoziční strana lidem představit organizační strukturu Evropské unie. Volební manažer ODS Martin Říman v pátek novinářům řekl, že jeho stran vloží do kampaně 20 až 30 milionů korun. "Kampaň nebude mít klasický reklamní charakter. Bude mít edukativní složku, protože veřejnosti chybí informace o strukturách EU, ačkoli loni vláda vyhodila za kampaň 200 milionů," prohlásil Říman.

V kampani bude chtít podle Římana ODS veřejnosti sdělit, že na rozdíl od stran vládní koalice hodlá vstoupit do EU "se vztyčenou hlavou, nikoli v předklonu". Lidé se podle něj také dovědí, že volbou kandidátů ODS podpoří evropskou pravici, která v letošních volbách hájí přední pozici v EP. Europoslanci ODS budou v EP součástí frakce evropských lidovců a demokratů.

Boeing: Budeme jednat o vzájemně přijatelném odchodu z Aera

Společnost Boeing Česká, která má největší vliv na chod zbrojovky Aero Vodochody, bude jednat se státem o vzájemně přijatelném odchodu z Aera. Firma v pátek uvedla, že respektuje středeční rozhodnutí vlády o zahájení jednání o odchodu Boeingu z firmy a že si přeje ukončit závazky vůči Aeru způsobem, který bude respektovat zájmy obou stran. Aeru bude moci hledat nového strategického partnera a bude si moci zvolit takovou strategii, kterou bude samo považovat za nejvhodnější pro svou budoucnost, uvedl prezident společnosti Boeing Česká Thomas Ryan.

Podle Ryana Boeing Česká dodržovala závazky vůči Aeru a zbývajícím akcionářům a snažila se napomoci úspěchu Aera. Úsilí Boeingu podle něj přispělo k zlepšení finančních a provozních výsledků firmy. Dodal, že však existují rozpory v názorech Boeing Česká a obou zbývajících českých akcionářů na budoucí směřování Aera. "Boeing Česká je proto připravena jednat o změně majetkové struktury tak, aby v Aeru mohla výroba pokračovat i v budoucnu," doplnil.

Americká firma do Aera vstoupila v roce 1998, tehdy slíbila Aeru pomoc při pronikání na zahraniční trhy a zvýšení objemu zakázek. Stěžejním výrobkem Aera je letoun L-159, firma však kromě zakázky pro armádu nenašla odběratele. Druhým výrobním programem firmy je civilní letoun Ae270, Aero však zatím nemá příslušnou certifikaci letounu a nemůže jej prodávat, což původně plánovala již na minulý rok. Spolupráce na výrobě vrtulníků Sikorsky zatím přinesla ztrátu zhruba miliardu korun.

Vláda ve středu rozhodla, že zahájí se společností Boeing Česká jednání o ukončení strategického partnerství v Aeru. Boeing má díky akcionářské smlouvě ve firmě rozhodující vliv ačkoli drží ve firmě 35,3procentní akciový podíl. Zbytek patří státu, 35,7 procent spatří státní společnosti Letka a 29 procent patří České konsolidační agentuře. Aero zaměstnává asi dva tisíce osob. Vláda uložila ministerstvu průmyslu a obchodu a obrany, aby v rámci sjednávaných offsetových programů souvisejících s výstavbou české armády vytvořila předpoklady pro využití kapacit Aera. Česká republika nyní vyjednává se švédskou vládou o dodávce letounů Jas-39 Gripen britsko-švédského konsorcia BAE Systems- SAAB. Povedou se jednání se všemi strategickými investory, kteří se pohybují v letecké výrobě a v leteckém odvětví, uvedl již dříve ministr Milan Urban. Nevyloučil jednání se společnostmi BAE Systems a Airbusem.

SVS: Požadavkům EU nevyhovělo při lednové kontrole sedm provozů

Při lednové dvoutýdenní inspekci potravinářských provozů nevyhovělo hygienickým požadavkům Evropské unie celkem sedm potravinářských provozů. Řekl to mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben. Veterinární správa výsledek šetření inspektorů EU přijala a provozům odejmula schválení ke zpracování potravin. Mezi postiženými byly podle Dubna například mlékárna, jatka nebo zpracovna zvěřiny, takže nešlo o jeden typ provozu. Tyto provozy nesmějí vyrábět do doby, dokud závady neodstraní. Kromě těchto sedmi případů zjistili inspektoři i řadu dalších drobnějších problémů, ze kterých se už mnohé podařilo vyřešit. "Nicméně inspektoři systém našeho státního veterinárního dozoru hodnotili jako dobrý a byli si vědomi toho, že zmíněné problémy měla na svědomí zejména časová tíseň, kdy většina provozů byla hodnocena zejména v posledních dvou týdnech loňského prosince," uvedl Duben.

Vedení ČD: Stávkující strojvůdci budou muset zaplatit škody

Pokud strojvůdci kvůli změně svého tarifního zařazení půjdou do stávky, musejí počítat s tím, že po nich vedení Českých drah bude požadovat náhradu vzniklých škod, řekl v pátek novinářům v Přerově generální ředitel ČD Petr Kousal. Šéfové ČD odhadli, že škody se za jeden den stávky strojvůdců mohou vyšplhat až na několik desítek milionů korun.

Federace strojvůdců tento týden pohrozila, že většina z 8000 strojvůdců je připravena vstoupit o půlnoci na 1. března do osmačtyřicetihodinové stávky. Federace tvrdí, že vedení ČD nesplnilo slib na změnu tarifního zařazení strojvůdců. Federace ještě může stávku odvolat, pokud se s vedením do konce února dohodne.

Odborovému svazu železničářů se požadavky strojvůdců nelíbí, protože by podle předsedy této odborové organizace Jaromíra Duška znamenaly navýšení mezd jedné profese na úkor ostatních. "Je to jednoznačně vyděračský požadavek na úkor všech ostatních zaměstnanců ČD," uvedl. Pokud vedení podniku na požadavek strojvůdců přistoupí, bude OSŽ pod hrozbou stávky požadovat změnu tarifů i pro ostatní zaměstnance ČD, dodal.

Farmáři připraví nátlakové akce, pokud se cena vepřového nezvýší

Chovatelé prasat zahájí nátlakové akce, pokud se do 20. února s obchodníky, zpracovateli a se státní administrativou nedohodnou na zvýšení cen vepřového masa. Ustaví krizový štáb, který během příštího týdne podrobně zmapuje situaci na trhu s vepřovým masem. "Odvětví chovu prasat je na pokraji kolapsu," shodli se v pátek producenti prasat z celé republiky na shromáždění ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. V závěrečném memorandu také požádali ministra zemědělství a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu k vyhlášení dalšího intervenčního zásahu k vývozu vepřového masa. K jeho financování má fond použít peníze vyhrazené na soukromé uskladnění vepřového masa v tuzemsku.

TTG: Odborníci ocenili Čedok jako nejlepší cestovní kancelář v ČR

Cestovní kancelář Čedok získala cenu odborného časopisu TTG Czech Republic pro nejlepší cestovní kancelář v ČR. Ceny Czech Travel Awards v 17 kategoriích udělil časopis počtvrté. V prvním ročníku zvítězil Fischer, předloni ho z první příčky vyřadil Firo-Tour. Loni se Fischer do čela opět vrátil. O výsledcích ankety rozhodovaly hlasy odborníků z cestovního ruchu. Své ceny letos poprvé udělovala také vládní agentura CzechTourism. Ocenění předal v pátek na veletrhu cestovního ruchu Holiday World ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

Malé pivovary se obávají dumpingových cen zahraničních pivovarů

Dumpingové ceny zahraničních pivovarů jsou nastupujícím strašákem malých domácích pivovarů s výstavem do 200.000 hektolitrů ročně. Volají proto po funkční ochranné politice státu, protože mají obavy z odbytových potíží na regionálním trhu a hrozící možné nezaměstnanosti. Pouze osm ze čtyřiatřiceti těchto firem zaznamenalo loni růst výroby, zbylé zůstaly na stejné výši nebo s produkcí spadly dolů. "Je to (dumping) unfair a zcela se jím rozbourává český pivní trh," řekl ČTK předseda Svazu malých nezávislých pivovarů a majitel Pivovaru Černá Hora Jiří Fusek. Jako příklad uvedl hamburské pivo v plechovce, které je v řetězci Lídl k dostání za 7,90 a 8,90 Kč. Tuto cenu označil za regulérní dumping, jehož si nikdo nevšímá. "Při odečtení marže, DPH a ceny obalu se toto 'pivo' prodává za deset haléřů," uvedl Fusek s tím, že dalším problémem je takzvaný sortimentní dumping. Velké podniky tak nasazují "levná" piva do jednotlivých regionů, kde tím způsobí nevyrovnané konkurenční prostředí.

Inzerát hledající žoldáky do Čečenska byl asi jen pokusem o vtip

Zřejmě jen pokusem o vtip byl inzerát, který na internetu česky nabízel možnost odejít bojovat do Čečenska. Na údajný nábor žoldáků upozornila Česká televize, v Rusku informace vyvolala skandál. Inzerát byl ale na počítačovou síť umístěn ze stroje, na kterém pracují studenti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zjistila to ČTK. Rektor školy Stanislav Procházka byl překvapen. "Nevím o tom a ani by mne nenapadlo, že to může souviset s naší univerzitou. Bohužel to není první příklad, kdy studenty nebo jinými členy akademické obce je možnost přístupu k internetu zneužita," řekl ČTK.

V dolní komoře ruského parlamentu, Státní dumě, ve čtvrtek zaznělo varování, že podobné inzeráty porušují mezinárodní dohody. "Činnost lidí, kteří organizují podobné stránky, rozmísťují na nich podobnou informaci a uskutečňují praktické kroky zaměřené na verbování žoldáků, je v rozporu s mezinárodním právem a musí být příslušným způsobem pronásledována. Pokud se to nestane, pak budeme mít nepochybně vůči České republice výhrady," citovala ve čtvrtek ruská televize předsedu zahraničního výboru Státní dumy Konstantina Kosačova.

Student, který napadl pedagoga, nebude zřejmě trestně stíhán

Královéhradecké okresní státní zastupitelství v pátek zastavilo trestní stíhání studenta Martina Jelínka, který loni v prosinci zbil baseballovou pálkou pedagoga Univerzity Hradec Králové Jana Laška. Zastupitelství uznalo názor policistů, kteří při vyšetřování útoku zjistili, že mladík byl v době útoku nepříčetný. ČTK to řekl státní zástupce Alexandr Pumprla. Soud by mohl mladíkovi například nařídit ústavní léčbu, další postup ale bude záležet na posudku soudních znalců. Mladík, který zatím zůstává v péči lékařů psychiatrické kliniky královéhradecké fakultní nemocnice, byl zadržen policií krátce po útoku nedaleko školy. Odmítl však vypovídat a motivu útoku nechce policie spekulovat.

Vedení Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde Jelínek studoval, svolá podle děkana fakulty Vladimíra Wolfa po rozhodnutí státního zastupitelství disciplinární komisi, která zváží další postup. "Rozhodnutí komise nemohu předjímat," uvedl Wolf.

Soudce dostal důtku, zapomněl rozhodnout o vazbě v případu vraždy

Vrchní soud v Olomouci v pátek udělil důtku ostravskému soudci Miroslavu Muchovi, který v zákonném termínu nerozhodl, zda má muž obžalovaný z vraždy nadále zůstat ve vazbě, nebo má být propuštěn. Mucha u vrchního soudu prohlásil, že na rozhodnutí zapomněl kvůli velké pracovní vytíženosti. Zdůraznil ale, že si je plně vědom svého pochybení a lituje ho. Předseda senátu Krajského soudu v Ostravě zapomněl rozhodnout o vazbě třiatřicetiletého Marka Šostáka, kterého odsoudil loni v říjnu za vraždu na 13,5 roku do vězení. Muž se proti rozsudku odvolal a soudce měl o případném prodloužení vazby rozhodnout do konce října 2003. Jeho pochybení si nikdo nevšiml. Na chybu přišel až začátkem ledna sám Mucha, když připravoval pro vrchní soud podklady k odvolání, a ihned vydal příkaz k propuštění Šostáka. Muž obžalovaný z vraždy byl i tak dva měsíce ve vazbě bez zákonného podkladu. "Mé pochybení je neomluvitelné. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než že jsem zapomněl. V té době jsem měl dalších pět vazebně stíhaných osob. U každé samozřejmě byla jiná lhůta k prodloužení vazby. ...bylo toho na mě trochu moc," prohlásil Mucha.

Diplomaté: Islámský svaz, který měl stavět mešitu, neexistuje

Islámský svaz se sídlem v Saúdské Arábii, který měl financovat výstavbu mešity v Orlové na Karvinsku, podle saudskoarabského velvyslanectví v Praze neexistuje. "Neexistuje ani žádný saúdský projekt týkající se financování výstavby islámského centra ve zmíněném městě Orlová či kterémkoli jiném českém městě," sdělila v pátek ČTK Zina Ayoubová z tiskového odboru velvyslanectví.

Kosovský Albánec Muhameda Gutiqi, který se kolem výstavby mešity angažuje, ale ČTK řekl, že v úterý jednal v Praze s velvyslancem Saúdské Arábie. "Bylo mi řečeno, že mám čekat do jeho rozhodnutí," sdělil Gutiqi s tím, že celá záležitost by se měla projednávat na vládní úrovní. O plánované výstavbě mešity chce s velvyslanectvím jednat také starosta města Vladimír Farana. Městská rada ho ve čtvrtek pověřila sjednáním schůzky s jeho představiteli. Místostarosta Orlové Radislav Mojžíšek ČTK řekl, že pokud se prokáže, že je projekt nerealizovatelný, pozastaví město Orlová veškeré průzkumy, které chce kvůli výstavbě mešity provést mezi obyvateli města. Na vedení města se v minulých dnech obrátila řada občanů z celé České republiky, kteří většinou byli proti výstavbě mešity. Lidé nejčastěji tvrdili, že se obávají hlavně hrozby terorismu a odlišné náboženské ideologie, řekl ČTK již dříve Farana.

Světoznámý architekt Libeskind přiletí v sobotu do Prahy

Světoznámý architekt Daniel Libeskind, který je mimo jiné autorem Věže svobody, jež se začíná stavět na místě zničených "dvojčat" v New Yorku, přiletí v sobotu do Prahy. Pro hlavní město navrhne model muzea Salvadora Dalího. Během třídenní návštěvy má kromě pracovního programu v plánu navštívit Strahovský klášter či představení ve Státní opeře. V pondělí dopoledne se Libeskind setká s pražským primátorem Pavlem Bémem. "V den stého výročí narození Dalího, které připadá na 11. května, bychom model muzea chtěli pokřtít na pozemku, kde má stát jeho budova," řekl ČTK Miro Smolák, který projekt realizuje. Na kterém místě v Praze by mělo muzeum vyrůst, však prozradit nechtěl. "Je to tak atraktivní pozemek, že se to novináři nesmí dovědět dřív než magistrát, který má projekt schvalovat," dodal Smolák.

Peníze na zbudování muzea chtějí organizátoři projektu získat od bohatých mecenášů, například z řad podnikatelů ve Španělsku, Rusku a České republice. Podle prvních odhadů českých architektů by postavení muzea stálo 300 až 400 milionů korun. Renomé Libeskindova jména by podle Smoláka mělo shánění financí ulehčit.

Šampionem mezi loňskými víny se stal Sauvignon z Vína Mikulov

Loňské víno odrůdy Sauvignon, výběr z hroznů z firmy Víno Mikulov, se stalo šampionem šesté mezinárodní přehlídky mladých vín Vinum Juvenale 2003. Zvítězilo v konkurenci 604 vzorků z ČR, Rakouska a Slovenska. O kvalitě ročníku vypovídá nárůst přihlášených ze 495 vzorků v minulému ročníku, řekl ČTK ředitel soutěže Miroslav Karbula. Odborná degustace se uskutečnila 19. ledna 2004 v Brně, uvedl Karbula. Mikulovská firma získala i cenu krajského hejtmana za nejlepší kolekci vín.

Soubor divadla Semafor dokončuje zkoušky nové inscenace

Pražský Semafor uvede v sobotu 14. února v Divadle U hasičů premiéru nového pořadu, jímž připomene nedožité osmdesátiny svého spoluzakladatele, herce, hudebníka, skladatele, zpěváka a výtvarníka Jiřího Šlitra (1924 až 1969). Autorem libreta a režisérem inscenace s názvem Osmdesát svíček na ztraceným dortu, kterou Semafor bude běžně uvádět, je Jiří Suchý. Jeho jméno se objevuje s Pavlem Koptou a Miroslavem Horníčkem u textů písní, které v ní zaznějí.

"Nebude to koncert, na to je tam mnoho drobných scének, ale ani divadlo, poněvadž nemá dramatickou formu. Záměrně se na jevišti objeví především mladá semaforská generace, abychom demonstrovali, že poselství těch písniček předáváme dál. Nejmladší bude jedenáctiletá Kristýnka Kornová, která hraje v muzikálu Bídníci, nejstarší samozřejmě já," řekl Suchý ČTK. Z dalších účinkujících vyjmenoval Jitku Molavcovou, Jiřího Štědroně a Václava Koptu, syna textaře Pavla Kopty. "Ten ještě přede mnou psal Šlitrovi texty, podobně jako Miroslav Horníček," dodal Suchý. Mezi hosty večera má být podle něj i Waldemar Matuška. "A není vyloučeno, že se neobjeví na jevišti," dodal.

Semafor bude s tímto představením jezdit po republice a hostovat pod různými střechami pražských divadel, než na podzim otevře svou novou scénu v Dejvicích. "Šlitrovi toho velmi mnoho dlužíme za to, že nám v létech nesvobodna dokázal svou hudbou navodit alespoň pocit podobný svobodě," komentoval vznik nové inscenace. První repríza bude 28. února rovněž U hasičů.

Semafor, sídlící v suterénu karlínského divadla, zničily předloňské záplavy. Zatímco většina ostatních scén se už ocitla v novém, jeho fanoušci za svými hvězdami stále docházejí na různá místa - také do Reduty, Minoru či Kolowratu. Od 19. února bude vystupovat i v divadle U Valšů. Oprava bývalé tančírny Globus v Dejvické ulici, s níž se má začít na jaře, bude šestou městskou část stát 50 milionů korun.

Písničky Jiřího Šlitra vyšly v notách

K nedožitému 80. výročí narození Jiřího Šlitra vydalo Hudební nakladatelství Českého rozhlasu desítku jeho písní v notách. V albu jsou vedle úpravy pro zpěv a klavír s variantami hlasů v různém ladění také noty pro sólový klavír. Jedná se o první notový materiál z řady s názvem Radio- album. Hudební vydavatelství tím navazuje na meziválečnou tradici, kdy vycházely klavírní úpravy skladeb, které mohli lidé slyšet nejen na tanečních parketech, ale později hlavně z rozhlasových přijímačů. První svazek vyšel v roce 1925. Melodie Jiřího Šlitra se podle vzpomínek hudebníka Ferdinanda Havlíka zdály zpočátku "trochu naivní, trochu amatérské, ale přesto amatérsky dokonalé". Zvláště ve spojení s Jiřím Suchým lze však podle něj hovořit o počátku zcela nové éry v této hudební oblasti. Šlitrovy texty i hudba se během doby zdokonalovaly a podle publicisty Jiřího Dohnala se dá říci, že dorostly až do geniality.

Slovenský prezident: Do Budějovic se vracím jako domů

Jako domů se slovenský prezident Rudolf Schuster podle svých slov vrací do Českých Budějovic. Řekl to v pátek odpoledne v zaplněné obřadní síni českobudějovické radnice, kde se v rámci Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích zúčastnil dvouhodinového literárního odpoledne věnovaného jeho tvorbě. Podle primátora Miroslava Tettera je Schusterova účast na této akci oceněním práce všech, kteří letošní již páté Dny slovenské kultury připravovali.

Literární vědci pak v krátké besedě mimo jiné připomněli, že první Schusterovy knihy vyšly v roce 1987 právě v Čechách. Nyní jeho osobní bibliografie, zahrnující kromě literární i tvorbu rozhlasovou a televizní, již zabírá několik desítek stránek. "O své literární tvorbě jsem nikdy moc nehovořil. Je to koníček, a někdy z toho koníčka, když ho dobře krmíte, popoháníte a pěstujete, může i něco vyrůst," poznamenal Schuster s úsměvem.

Nyní však tento spisovatel a politik, jak zaznělo na besedě, přijel do jihočeské metropole jako vyslanec slovenské kultury. "Vracím se sem jako domů, protože do Českých Budějovic jezdím tak často, že mně již začínají podezřívat. Takže příště již nepřijedu já, ale moje manželka, a možná že tu s paní prezidentovou Klausovou uskuteční nějaké setkání," poznamenal slovenský prezident.

Brno představí v USA svou nejznámější památku - vilu Tugendhat

Město Brno představí v USA svou nejznámější památku - funkcionalistickou vilu Tugendhat, která je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výstavu zahájí 23. února brněnský primátor Petr Duchoň. Jde o dlouhodobý záměr města Brna prezentovat výstavu o vile v USA, řekl v pátek novinářům náměstek brněnského primátora Rostislav Slavotínek.

Autor vily, architekt Ludwig Mies van der Rohe, velkou část života prožil v USA a je tam velmi populární, tvrdí Slavotínek. Radní si od toho slibují příliv turistů ze zámoří. Právě Spojené státy jsou tou zemí, která má obrovský turistický potenciál, uvedl náměstek. "Je to vlastně marketing města v zámoří. Možná právě výstava pomůže k tomu, že zájem o Česko a Brno se zvýší," doufá Slavotínek. Proslulý německý architekt židovského původu do USA uprchl v roce 1936 před nacisty.

Výstava ve Washingtonu potrvá asi měsíc. Poté se přesune do New Yorku do tamního českého centra. Jednáme i o prezentaci výstavy v Chicagu, Los Angeles, případně i dalších městech USA,dodal Slavotínek. Kopie výstavy putuje Evropou. Připravuje se její otevření v Bruselu.

Vilu Tugendhat, jedinečný příklad meziválečné funkcionalistické architektury, postavil van der Rohe v roce 1930. Původní majitelé ji užívali pouze do roku 1938. Tehdy uprchli před nacisty, kteří objekt zabrali. Po osvobození byl využíván k různým účelům, počátkem 80. let přešel do majetku města a sloužil k reprezentaci a k ubytování hostů. Nyní vilu spravuje Muzeum města Brna.

Jana Kratochvílová vydá po 20 letech nové české album

Zpěvačce Janě Kratochvílové, která v roce 1983 emigrovala do Velké Británie, vyjde 16. února po 20 letech nové album s českými písněmi. Nový počin Uriel napsala a natočila se svým partnerem Jiřím Hrubešem. Čtrnáct nových písní má pevné rockové základy a nese se v duchu "pozitivních vesmírných energií". Kratochvílová a zástupci vydavatelské společnosti EMI v pátek album představili na netradičním předkřtu. "Toto je antechristening - předkřest alba Uriel," zvolala Kratochvílová, a odstartovala tak své představení ve vesmírném stylu. Excentrická zpěvačka s nepřehlédnutelným hlasovým projevem nezůstala své pověsti rockerky s šokující vizáží nic dlužna. Stříbrná maska s velkými rohy, brýle poseté hvězdami, za pasem zastrčený krucifix - to je image současné Jany "Uriel" Kratochvílové, která začínala v Country Beatu Jiřího Brabce. V originálně pojaté prezentaci si všichni přítomní na její pokyn společně zazpívali píseň Na křídlech lásky, která zazní na jejím novém albu a je svéráznou rockovou cover verzí národní hymny. Následoval rituál invokace světla, andělská modlitba a předpremiérově zaznělo několik nových písní.

Kratochvílová v minulosti vystupovala s jazzrockovou skupinou Expanze, Jazzem Q Martina Kratochvíla, Kroky Františka Janečka, vlastní formací Motor a s kapelou Heval. Mezi její nejlépe hodnocené písně patří například Dlouhá bílá žhoucí kometa, Ve stínu kapradiny a Copánky. V roce 1983 emigrovala do Velké Británie a natočila tam také desku, která se však nesetkala s větším ohlasem. Většinu času tráví v Londýně. V České republice se v posledních letech objevovala ve spojení s Hrubešovou skupinou Illuminati. Koncertovali většinou v klubech, ale v roce 2001 se objevili i na trutnovském hudebním festivalu, kde vystoupili před progresivními metalovými Američany Fear Factory.

Ostrava bude na startu ligy hájit neporazitelnost v Liberci

Vedoucí tým fotbalové ligy Baník Ostrava bude v úvodním jarním kole, které začíná v sobotu, hájit sedmibodový náskok i neporazitelnost v Liberci. Domácí poprvé v lize představí novou trenérskou dvojici Stanislav Griga a Vítězslav Lavička, které se tak hned při své premiéře může povést to, o co se celý podzim marně pokoušel ligový peloton: porazit Ostravu. Premiéru v novém klubu si v 17. kole odbudou také slávistický lodivod Josef Csaplár, žižkovský Günter Bittengel, návrat na brněnskou lavičku čeká i senátora Karla Jarůška.

Sobotní fotbalovou bitvou předloňského mistra s neohroženým králem první půlky sezony žije celý Liberec. "Jsem plný očekávání. První zápas v Liberci, proti lídrovi a navíc ještě přenášený v televizi. Co víc si můžu přát," těšil se Griga na svůj trenérský křest v české lize. Setkání s Ostravou bude pro něj i jeho tým prý velkou výzvou. "Sílu Baníku respektujeme, ale zároveň víme, že je každý porazitelný," řekl Griga.

Přestože Baník začíná na severu Čech, Ostrava už je celý týden na nohou. Pod Ještěd se chystá početná skupina fanoušků, které přiveze speciální vlak, další dorazí zvláštními autobusy a desítkami aut. Podle předpovědi bude v ochozech libereckého stadionu přinejmenším tisícovka příznivců Baníku. Ti přes zimu nazpívali novou verzi klubové hymny a věří, že i tentokrát přinese jejich týmu štěstí.

Pražská Sparta zahájí stíhací jízdu za Baníkem v sobotu na horké opavské půdě, a nic jiného než výhru prý nebere. "V naší situaci si nesmíme dovolit ztrácet body, musíme v Opavě vyhrát, i když víme, že se domácí asi nepoženou do nějakého bezhlavého útočení," uvažoval kouč Jiří Kotrba, který má obavy ze stavu trávníku opavského stadionu. "Víme, že nás čeká období, kdy terény nebudou ideální, ale musíme se s tím poprat. Věřím, že naši techničtí hráči dokážou i na těchto trávnících vykouzlit něco, co člověka potěší," doufá Kotrba. V Opavě bude Kotrba postrádat Petráše, jenž se zotavuje ze zápalu plic, a distancovaného Kováče. Premiéry v rudém dresu by se mělo dočkat i trio posil Štajner, Voříšek a Rezek. Opavská tvrz však v této sezoně ještě nepadla a svěřenci Pavla Hapala mají o motivaci s úřadujícím mistrem postaráno. "Když jsme viděli nízké kurzy sázkových kanceláří na vítězství Sparty, docela zdravě nás to naštvalo," pousmál se Hapal. "Sparta je jasný favorit, musí uspět, ale ať nikdo nezapomíná, že jsme ještě doma neprohráli," přeladil na vážnější notu.

Slávistický kouč Josef Csaplár dostal na úvod nového angažmá zápas proti posledním Blšanům. "Jedná se o první utkání jarní sezony a všichni se na něj těší," pochvaloval si. Chybět mu bude zraněný Brazilec Adauto, na juniorském turnaji ve Viareggiu jsou brankář Kozáčik a mladý objev Švec. Outsider z Blšan přijede na Strahov s kompletním kádrem a rozhodně se předem nevzdává. "Potřebujeme získávat body a chceme nějaký přivést i z Prahy. Rozhodně nejdeme do zápasu s tím, že je předem rozhodnuto," varoval soupeře brlšanský kouč Michal Bílek.

Synot bude v jihomoravském derby s Brnem postrádat zraněného obránce Němčického a potrestaného Palinka. "Pokusíme se navázat na naši úspěšnou sérii podzimních výsledků v Uherském Hradišti. Brno sice prodalo Doška a má zraněného Švancaru, ale i tak má k dispozici na hrotu nebezpečné hráče Kroupu a Švancaru. A také ve středové řadě oplývá technickými fotbalisty," upozornil trenér Karel Jarolím. Brňané se musejí obejít bez Švancary, obránce Schustera a Pavla Mezlíka. Nejistý je navíc Zúbkův start, jenž kvůli poranění lýtka celý týden netrénoval. "Synot se už v průběhu podzimní části posílil a další kvalitní hráče získal v zimní přestávce," uznal sílu soupeře trenér Karel Jarůšek, který na lavičce doplnil Stanislava Schwarze, jenž na podzim převzal tým dočasně.

Viktoria Žižkov se svým příznivcům představí po půl roce opět v neděli dopoledne a klub si od toho slibuje, že tým přijde povzbudit víc lidí, než jich chodilo na podzim. Svou snahu o únik ze sestupových pozic zahájí proti Plzni. Její jmenovkyně ze západu Čech má na čtrnácté místě náskok jediného bodu. Trenér Günter Bittengel se bude muset ve své soutěžní premiéře na žižkovské lavičce obejít vedle dlouhodobě zraněného Straceného také bez Ščasného a Buryána, kteří pykají za žluté karty. "Víme, že cesta k výhře povede přes velký boj," prohlásil bývalý blšanský kouč. Plzeňští budou chtít na Žižkově zlomit prokletí posledních tří zápasů, v nichž vyšli bodově naprázdno. "Na Žižkově se chceme o body poprat," prohlásil bojovně kouč František Cipro.

Příbramský klub, který v zimě prošel omlazovací kúrou, přivítá v neděli Teplice. Zástupce v Poháru UEFA ze severu Čech se v závěru podzimu trápil a sedmkrát za sebou nevyhrál. Příbram dělí od Teplic tři body a její trenér František Kopač chce ze svého hřiště na jaře udělat nedobytnou tvrz. "Respektujeme sílu Teplic, které obměnily mužstvo, ale myslíme na výhru," řekl Kopač, který za dvě kola po nástupu do funkce místo Jozefa Chovance nepoznal hořkost porážky. Tepličtí mají před zápasem v Příbrami jediný cíl. "Chceme zastavit negativní sérii ze závěru ligového podzimu a rozhodně bodovat," měl jasno trenér František Straka. Severočeši naposledy zvítězili na konci září na Žižkově a v Příbrami už nevyhráli téměř čtyři roky. Ve žlutomodrém dresu Teplic by se měli premiérově představit záložníci Kuchař s Krmašem a útočné duo Kowalík - Mašek. Straka má o sestavě jasno, řeší jen to, zda se do branky postaví Kolář, nebo zkušený Poštulka.

České Budějovice, které vrátily do svého názvu Dynamo, se po pěti závěrečných zápasech podzimu bez porážky vyhouply do první poloviny tabulky a proti Zlínu chtějí na předešlé výkony navázat. "Rádi bychom staronový název pokřtili dobrým výsledkem," řekl kouč Pavel Tobiáš. Musí se ale obejít bez zraněných Chlebka, Grznára a Čápa. Zlín odjíždí na jih Čech v kompletním složení. "Už se nám vyprázdnila marodka. Budu spokojen i s bodem za remízu," nastínil trenér Vlastislav Mareček, který už v útoku počítá se zařazením nové posily Bielika.

Bauer stanul počtvrté v kariéře na stupních vítězů v závodu SP

Lukáš Bauer vybojoval v německém Oberstdorfu třetí místo ve skiatlonu. Šestadvacetiletý běžec na lyžích dosáhl v závodu na 30 km, jehož první polovina se jela klasickou a druhá volnou technikou, nejlepšího umístění v této sezoně Světového poháru. Loni Bauer jako první Čech v historii triumfoval v závodě SP na domácích tratích v Novém Městě, z finských závodů v Kuusamu a Lahti přidal ještě dvě druhá místa. Před pátečním závodem měl v této sezoně na kontě tři čtvrtá místa, zatímco jeho reprezentační kolega Martin Koukal dojel druhý hned v úvodním sprintu v německém Düsseldorfu. Z český běžců se na stupních vítězů během třiadvacetiletého trvání Světového poháru objevili ještě třikrát Václav Korunka, dvakrát Koukal a jednou Miloš Bečvář s Lubošem Buchtou.

Kapitán tenistů Suk se omluvil za své výroky proti rozhodčím v DC

Nehrající kapitán české tenisové reprezentace v Davis Cupu Cyril Suk se omluvil za své výroky proti sudím při zápasu prvního kola týmové soutěže, v němž český tým prohrál se Španělskem. Řekl to v rozhovoru pro ČTK z USA, kde se zotavil z chřipky provázené čtyřicetistupňovými horečkami. Suk se na tiskové konferenci po brněnském zápasu minulý víkend nechal slyšet, že v utkáních Davisova poháru na hřištích soupeřů se čeští tenisté obvykle potýkají s tím, že rozhodčí pískají proti nim. Bylo mu prý líto, že se totéž děje v domácím prostředí. "Domácímu týmu by neměli škodit," řekl tehdy Suk. Nyní však svá slova přehodnotil. "Mrzí mě, že se moje výroky na adresu rozhodčích staly záminkou k honu na čarodějnice," řekl ČTK z USA. Zápas se Španělskem si jeho svěřenci prý prohráli sami na kurtu. "A je nesmysl shazovat odpovědnost z hráčů a kapitána na rozhodčí. Nechceme a nepotřebujeme se za ně schovávat," pravil. Po zápasu jej prý ovládly emoce. "Protože o řadě výroků se dalo polemizovat, některé se mi nezdály, ale tak se to zdá po každém nevydařeném zápase," řekl Suk. Na veřejnost to však podle jeho názoru nepatří. "Omlouvám se za to. Zpětně to vidím jako chybu," připustil.

Výkon rozhodčích se pranic nelíbil předsedovi Českého tenisového svazu Ivovi Kaderkovi, který pak dokonce společně s výkonným výborem odvolal předsedu komise rozhodčích Petra Flašara. "Oni nám to ale neprohráli a je nesmysl si myslet, že nám zápas měli vyhrát. Proto samozřejmě ani není pravda, že bychom já nebo hráči kdykoli žádali o zásah proti rozhodčím," dodal Suk.

Na fotbalové ME mají šanci i ti fanoušci, kterým los nepřál

Zaregistrovaní fanoušci, kteří neuspěli při nedávném losu o omezený počet vstupenek na zápasy českých fotbalistů na mistrovství Evropy, ještě nemusejí věšet hlavu. Od pondělí mají novou šanci, neboť všichni vylosovaní zřejmě nestihnou včas vstupenky zaplatit. Do sobotní uzávěrky termínu úhrady už zbývá jen několik hodin. Tiskový mluvčí fotbalového svazu Daniel Macho ČTK sdělil, že k dispozici budou některé vstupenky na utkání s Lotyšskem a Německem, ve velmi omezeném množství zřejmě i na duel s Nizozemskem. Neúspěšní žadatelé mohou vstupenky získat, pokud je ve dnech od 16. do 18. února zaplatí na jakémkoli z distribučních míst ČMFS v pobočkách Čedoku, kde si je také později budou moci vyzvednout. Systém doprodeje bude spuštěn v pondělí v 9:00 ráno a vyhrává samozřejmě ten, kdo přijde dřív.

Počasí

V sobotu má být téměř zataženo, místy s mrholením, slabým deštěm nebo smíšenými srážkami. Někde může vzniknout námraza. Na horách bude sněžit. Teploty přes den 3 až 7 stupňů, na severovýchodě Moravy a Slezska kolem 1 stupně, na horách nula. Severozápadní až západní vítr může mít postupně v nárazech a na horách rychlost do 50 kilometrů v hodině.