Zprávy sobota, 06. května 2000

Občané si připomněli 55. výročí květnového povstání českého lidu

Okolí budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze zaplnili lidé, kteří si přišli připomenout 55. výročí květnového povstání českého lidu, které vyvrcholilo v hlavním městě. Přímo v budově rozhlasu se tehdy uskutečnily jedny z nejtvrdších bojů povstalců s německými okupanty. "Právě odsud, z budovy Českého rozhlasu, zazněla 5. května 1945 slova, která odstartovala události pro nás tak významné," uvedla v projevu předsedkyně Senátu Libuše Benešová. Lidé podle ní tehdy vycítili pravý smysl slova vlastenectví, které se nyní mnozí stydí používat. Národní hrdost je přitom důležitá v současné době globalizace a vytváření evropských struktur proto, aby mohla ČR svět obohatit, dodala předsedkyně Senátu. Pražským květnovým povstáním v roce 1945 vyvrcholila série obdobných akcí, jež propukly spontánně na přelomu dubna a května na mnoha místech tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

Památku obětí závěrečných bojů druhé světové války si před Staroměstskou radnicí připomněli pražský primátor Jan Kasl a předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jakub Čermín za přítomnosti pamětníků. Pietní akt pokračoval uvnitř radnice předáním Čestné medaile primátoru Janu Kaslovi. Jakub Čermín vyzdvihl jeho snahu o rehabilitaci významu pražského povstání, v letech komunistické vlády úmyslně snižovanému.

Při příležitosti 55. výročí konce války zaslal blahopřejné dopisy více než 400 českým veteránům a zástupcům společenských organizací velvyslanec Ruské federace v ČR Nikolaj Rjabov. V dopise jim mimo jiné poděkoval za práci, již věnují památce sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa.

Více než 600 vojáků z opavské výcvikové základny Heliodora Píky složilo slavnostní přísahu v areálu Památníku národní svobody v Hrabyni na Opavsku. Přísaze přihlížel i prezident Václav Havel. Položením věnců uctil památku asi 26.000 vojáků a civilistů, kteří zahynuli právě při takzvané Ostravské operaci.

Rakousko předloží ČR návrh na odškodnění nuceně nasazených osob

Rakousko předloží České republice návrh na odškodnění osob, které byly v zemi za druhé světové války nasazeny k nucené práci. Uvedl to vyjednavač za českou stranu Jiří Šitler. Obdobné návrhy dohod již Vídeň podle něj předložila dalším východoevropským zemím, jejichž obyvatelé v Rakousku nuceně pracovali. Účast Česka na tomto odškodnění však byla zpochybňována. Zástupci zemí střední a východní Evropy se v pátek ve Varšavě dohodli, že budou svůj postup vůči Rakousku koordinovat stejným způsobem, jak to dosud činili vůči Německu.

Ministr Gross má pochybnosti o stavu příprav na zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

Ministr vnitra Stanislav Gross po páteční schůzce s prezidentem Václavem Havlem vyslovil pochybnosti o stavu příprav Prahy na zářijové zasedání Mezinárodního měnového fondu /MMF/ a Světové banky. Podle jeho slov není dostatečná koordinace mezi jednotlivými státními institucemi, které se na přípravě zasedání podílejí. Dodal, že již přijal opatření ke zlepšení situace. Očekává se, že do Prahy přijede také zhruba 20 tisíc odpůrců globalizace, s jejichž zástupci chtějí představitelé MMF diskutovat.

Gross, který se před měsícem stal ministrem vnitra, vysvětloval prezidentovi, jaké jsou jeho představy o změně struktury policie. Václava Havla zajímal stav příprav zákona o policii a inspekci ministerstva vnitra. Zákon je podle něj velmi důležitý, protože jasný právní rámec je nezbytnou podmínkou pro kvalitní práci policistů. Prezident se v posledních měsících více než jindy zajímá o práci policie, zejména pak v souvislosti s bojem proti závažné hospodářské kriminalitě.

Premiér Miloš Zeman považuje Čečensko za součást Ruska

Premiér Miloš Zeman považuje Čečensko za součást Ruska, a je jedno, jak dlouho tento stav trvá. V narážce na ruský postup proti čečenským separatistům však uvedl, že akce proti terorismu má mít spíše policejní než vojenský charakter a že má zahrnovat boj proti teroristům a pokud možno se vyhnout boji proti civilnímu obyvatelstvu. Zeman to uvedl v souvislosti s reakcí ruského ministerstva zahraničí na vyjádření prezidenta Václava Havla, podle něhož by Čečenci jako národ s vlastními tradicemi a dějinami měli dostat příležitost, aby si sami rozhodli, zda chtějí být součástí Ruska. Ruské ministerstvo ve čtvrtek Havla obvinilo, že zpochybnil územní celistvost Ruské federace a pokusil se omluvit činnost separatistů a teroristů v Čečensku. Premiér Zeman Havlův výrok nechtěl hodnotit.

Ruské ministerstvo zahraničí tlumočilo v pátek českému velvyslanectví v Moskvě osobní žádost ministra zahraničí Igora Ivanova o objasnění údajných výroků prezidenta Václava Havla týkajících se problematiky Čečenska. Nepředalo přitom žádnou nótu a nijak nevysvětlilo důvody, proč reaguje na zprávu v tisku, aniž byla vyjasněna podstata problému. Prezident Václav Havel v pátek novinářům řekl, že nijak nezpochybňuje integritu Ruska. Dodal však, že Rusku by mělo být kvůli Čečensku pozastaveno členství v Radě Evropy.

Lidé s papírovými tanky demonstrovali proti válce v Čečensku

Tanky "Mírové mocnosti" zasypaly v pátek odpoledne trojitou salvou ze svých děl velvyslanectví Ruské federace v Praze. Vše se odehrálo v rámci happeningu pořádaného společností Člověk v tísni především proti válce v Čečensku, a proto byly tanky papírové a funkci munice splnily šeříkové květy.

Česká republika nevyčerpala podle představitelů humanitárních organizací všechny způsoby a možnosti, jak přispět k ukončení násilí a represí v Čečensku. Uvádí se to v otevřeném dopise, který členům vlády, ministrům, poslancům a senátorům zaslali jménem Výboru SOS Čečensko představitelé společností Člověk v tísni, Amnesty International, Gender Studies a Sdružení Česká katolická charita. V dopise politické představitele ČR žádají, aby na mezinárodní úrovni vyvinuli maximální úsilí o okamžité pozastavení vojenských akcí ruské armády proti civilnímu obyvatelstvu. Měli by podle nich také prosazovat přítomnost mezinárodních pozorovatelů a vyšetřovatelů, kteří by zahájili práce na dokumentaci a vyšetřování zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v Čečensku.

Česká republika se letos dočká od Evropské komise příznivějšího hodnocení

Praha se letos na podzim dočká od Evropské komise přívětivějšího hodnocení jejích integračních snah. Uvedl to vedoucí komise Ramiro Cibrian na úvod pražského zasedání Federální rady Mezinárodního evropského hnutí. Na rozdíl od pochybovačných hlasů z některých členských států nemá Cibrian obavy, že unie nebude v roce 2003 připravena přijímat nové členy. Dvě předchozí hodnotící zprávy nevyzněly příznivě, letos však podle Cibriana komise ocení práci české vlády a parlamentu při přijímání evropské legislativy. Senátorka Zuzana Roithová však vidí ve zrychlení při přejímání evropských norem i nebezpečí. Tempo se podle ní může promítnout do kvality nových zákonů, které sice budou odpovídat evropským požadavkům, nebudou však provázané s ostatními českými zákony.

Problémy spojené s rozšiřováním Evropské unie, o nichž u "kulatého stolu" v Praze diskutovali evropští socialisté, jsou podle českého ministra zahraničí Jana Kavana skutečné i domnělé. Nafouklá je například obava z pohybu pracovních sil a naopak oprávněný je strach z nových členských zemí, které nedokázaly vyřešit problémy s korupcí, praním špinavých peněz a organizovaným zločinem. Podle Kavana nejsou Češi ochotni stěhovat se za prací ani v Čechách, natož stovky kilometrů do zemí, kde navíc funguje jazyková bariéra. Evropští socialisté přiznávali, že občané jejich zemí jsou nakloněni rozšiřování EU stále méně. Státy unie by však podle Kavana měly jasně říci, zda chtějí přijmout nové členy, a po mezivládní konferenci závěrem letošního nebo počátkem příštího roku kandidátským zemím formulovat strategii rozšiřování. Kavan varoval, že by jinak mohlo jejich obyvatelstvo, které je ochotno podstoupit značné odříkání se vstupem do EU, propadnout antievropským náladám a xenofobii, nebude-li mít konkrétní představu.

Předseda Evropské sociální demokracie Rudolf Scharping přisoudil České republice po boku Německa významnou úlohu při sjednocování Evropy. V Praze se zúčastnil "kulatého stolu" na téma Rozšiřování EU. Nešetřil chválou na adresu ČR a sociálních demokratů. Připomněl, že v posledních měsících zesílil příliv zahraničních investic do Česka. Považuje to za projev důvěry v českou politickou a ekonomickou stabilitu a za příslib dalšího rozvoje země.

Norsko nechce, aby si projekt evropských sil a NATO konkurovaly

Projekt vytváření evropských sil rychlé reakce, tedy tzv. evropské vojenské schopnosti, by podle norského ministra zahraničí Thornbjörna Jaglanda neměl být ani konkurencí ani dvojníkem Severoatlantické aliance na evropském kontinentě. Norsko podporuje myšlenku společné evropské obrany, zároveň se však zasazuje o co nejužší spolupráci Evropské unie a NATO v této oblasti, řekl Jagland během pražského zasedání evropských sociálních demokratů. Norsko je stejně jako ČR členem NATO, ale nikoli členem EU. ČR o vstupu do EU jedná; norští obyvatelé oproti tomu odmítli přístup jejich vlasti k unii v roce 1994 v referendu.

Vzdělání, vstup do EU a podpora regionů prioritami rozpočtu 2001

Rozvoj vzdělávání a školství, vstup do Evropské unie a podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti určila vláda na svém zasedání na zámku v Kolodějích jako priority pro přípravu státního rozpočtu na rok 2001. Jak uvedl ministr financí Pavel Mertlík o požadavcích jednotlivých ministrů by vláda měla jednat během čtrnácti dnů. Shoda panuje v tom, řekl dále Mertlík, že pro nejbližší období je zásadní ověřit pravdivost informací o možném zneužívání sociálních dávek.

Ministr Lachnit odvolal všechny vedoucí pracovníky

Ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit odvolal všechny vedoucí pracovníky svého úřadu od náměstků až po vedoucí oddělení, vyhlásil nový organizační řád a jmenoval šéfy podle nové organizační struktury. Změny, které provedl, nepovažuje za mimořádné. Nové organizační uspořádání je podle něj funkčnější a akceschopnější.

Počítačový virus výraznější potíže nezpůsobil

Zástupci velkých českých bank shodně potvrzují, že jim napadení počítačovým virem ILOVEYOU nezpůsobilo žádné výraznější potíže. Neměla by být rovněž jakýmkoli způsobem ohrožena ochrana bankovních dat. Situaci měly banky podle svých mluvčích díky včasnému varování od počátku pod kontrolou. V České republice zasáhl virus většinu průmyslových podniků napojených na Internet, ani ty však s jeho působením neměly výraznější potíže. Poslanecká sněmovna i Senát byly virem, který je maskován jako milostný dopis, napadeny, jejich experti však prý byli včas varováni a upozornili všechny uživatele. Například v Senátu se drobné chyby vyskytly pouze u deseti počítačů, podařilo se je však odstranit.

ODS tvrdí, že návrhem zemědělských kvót ČSSD porušuje toleranční patent

Zatímco v dubnu ČSSD obvinila ODS, že odmítavým postojem ke Státnímu fondu rozvoje bydlení nedodržuje dodatkové dohody k jejich opoziční smlouvě, nyní naopak ODS nařkla sociální demokraty, že dohody porušují návrhem na zavedení kvót pro zemědělské výrobce. Stínový ministr zemědělství ODS Miloslav Kučera tvrdí, že Evropská unie zavádění kvót po ČR nikdy nepožadovala a sama se je snaží zrušit. Místopředseda zemědělského výboru Ladislav Skopal (ČSSD) však tvrdí opak: "Evropská unie o zrušení kvót neuvažuje." ČR podle něj pouze přebírá legislativu, kterou potřebuje pro vstup do EU. Dodal, že čeští zemědělci by potom nebyli na kvótní systém připraveni.

Občanská demokratická strana má právo na smírčí řízení s ČSSD, pokud soudí, že ČSSD návrhem na zavedení výrobních kvót pro zemědělce porušuje dodatky k opoziční smlouvě. Řekl to předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman. Podotkl však, že kvotace v zemědělství jsou běžnou praxí Evropské unie. Navrhované zásahy do agrárního trhu by měly mít především formu intervenčních nákupů a podpor a zavádění produkčních kvót pro citlivé komodity.

Obvinění cizinci ukončili hladovku

Osmnáct obviněných cizinců drželo od čtvrtečního do pátečního rána hladovku ve vazební věznici v Praze- Ruzyni. Odmítali vězeňské jídlo údajně kvůli tomu, že vazba, v níž čekají na rozhodnutí českých úřadů o vyhoštění, trvá dlouho. Do vyjednávání s vězni se zapojil i ukrajinský konzul v ČR. Pracovníci věznice s hladovkáři ve čtvrtek o jejich požadavcích individuálně hovořili. Po pohovorech 13 obviněných upustilo od protestu, zbývajících pět pak skončilo svůj protest v pátek ráno.

Většina obyvatel ČR pokládá drogy za vážný problém

Většina obyvatel České republiky pokládá drogy za vážný celospolečenský problém, dopad nového protidrogového zákona však lidé vnímají spíše negativně. Vesměs odmítavý postoj mají i k legalizaci takzvaných měkkých drog. Vyplynulo to z dubnového šetření agentury Sofres-Factum. Drogy vnímá jako vážný problém pro současnou společnost více než 88 procent lidí. Osobně však nemá s drogami žádný problém 82 procent.

Názory na zásah policie proti anarchistům se liší i v samotné ČSSD

Rozdílnost názorů uvnitř sociální demokracie na oprávněnost zásahu policie proti nepovolené demonstraci anarchistů na pražském Střeleckém ostrově potvrdilo i stanovisko sociálních demokratů z Prahy 2. Ti považují zásah policie za nezákonný a protiústavní. Zdůraznili, že manifestace byla pokojná a bez protizákonných projevů; řečníci při ní naopak propagovali humanistické myšlenky. Sociálnědemokratický ministr vnitra Stanislav Gross však trvá na tom, že zásah byl adekvátní a v souladu se zákonem.

Primátor Kasl ocenil pomoc Hamburku českým studentům

Podporu svobodného a hanzovního města Hamburku českým studentům ocenil při setkání s jeho starostou Ortwinem Rundem pražský primátor Jan Kasl. Spolupráci, kterou přerušila válka a poté "železná opona", obnovila Praha se severoněmeckým městem před deseti lety. Představitelé Hamburku podle Kasla stáli u zrodu Česko-německé společnosti, která dává českým studentům ročně dvě stipendia na německých školách. Hamburský starosta připomněl i spolupráci na kulturním poli, kterou například nyní představuje výstava fotografií o tomto městě, která je k vidění ve výstavní síni pražského paláce Adria.

Iniciativa Globea si stěžuje na pokračující dikriminaci romů v českých školách

Otevřený dopis se stížností na pokračující diskriminaci romských dětí v českých školách zaslala premiérovi Miloši Zemanovi mezinárodní iniciativa Globea, kterou tvoří učitelé a pracovníci ve vzdělávání. Očekávají, že vláda okamžitě podnítí takové změny školského systému, které ukončí znevýhodňování dětí ze sociálně a kulturně odlišného prostředí.

Starosta Ejpovic chce dát ústavní stížnost na znění zákona o obcích

Ústavní stížnost na znění nového zákona o obcích, který pro vznik obecní samosprávy stanovuje minimálně 1000 obyvatel, připravuje starosta Ejpovic na Plzeňsku a místopředseda Svazu měst a obcí Stanislav Rampas. Tomu připadá ústavně nepřípustné, aby se menší obce, jako například právě Ejpovice s 500 lidmi, slučovaly podle přijatého zákona s většími, které dosahují stanoveného limitu. Podle jeho slov to odporuje i historickému vývoji na českém území. Soudí, že slučování a dělení obcí má být závislé jen na vůli jejich obyvatel.

Právo žen na interrupci podporují dvě třetiny lidí

Dvě třetiny občanů, konkrétně 65 procent, podporují svobodné rozhodnutí ženy o interrupci. Z dubnového průzkumu agentury IVVM, vyplývá, že postoj české veřejnosti k otázce umělého ukončení těhotenství se od roku 1990 prakticky nezměnil. Pětina soudí, že interrupce by měla být provedena jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu. Dalších 12 procent by dovolilo ženě ukončit těhotenství jen tehdy, když by byl ohrožen její život. Úplný zákaz interrupcí prosazují jen tři procenta občanů. Liberálnější jsou mladší a vzdělanější, zaměstnanci nedělnických profesí a podnikatelé. Zásadní rozdíl je mezi lidmi, kteří věří v Boha, a ateisty. Svobodné rozhodnutí žen ukončit těhotenství totiž podporuje 75 procent nevěřících a 39 procent věřících lidí.

Organizace nevidomých dostanou o 6,8 miliónu korun méně

Ve srovnání s rokem 1999 dostane letos Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) dotace nižší o 6,8 miliónu korun. Každý z pěti projektů, který byl při dotačním řízení na ministerstvu práce a sociálních věcí zařazen do rozvojového programu, byl zkrácen o 300.000 až 400.000 korun. Čtyři projekty zařazené do útlumového programu dostanou v porovnání s loňským rokem dotace nižší celkem o 2,8 miliónu korun. SONS proto zvažuje odvolání proti výsledkům řízení, neboť letos výše dotace nedosahuje ani úrovně z roku 1993.

Režisér Jiří Menzel patří v Chorvatsku k nejoblíbenějším zahraničním umělcům

Velký úspěch na chorvatské kulturní scéně mají v poslední době nejen filmy Jiřího Menzela, ale také jeho vynikající divadelní režie. Hra "Zdravý nemocný" v Menzelově režii a v provedení záhřebského divadla Komedie se stala událostí minulé divadelní sezóny. Menzel do ní obsadil nejlepší záhřebské komediální talenty. S využitím řady fines klasického tématu pak vytvořil bravurní divadelní představení, které nemělo v Chorvatsku konkurenta a stalo se opravdovým hitem. Na známém festivalu ve Splitu, který je přehledem toho nejlepšího z chorvatské divadelní tvorby, získalo Menzelovo představení nejvíce cen a bylo zároveň vyhlášeno za celkové nejlepší hru sezóny. Chorvatský tisk a televize se předhánějí v zájmu o Menzela, který je považován za nejlepšího "vyslance" české kultury v Chorvatsku a obdivován jako umělec světového jména.

Janáčkova filharmonie vystoupí na festivalu v Belgii

Ostravská Janáčkova filharmonie v rámci evropského turné vystoupí na Flanderském hudebním festivalu, který se příští týden uskuteční v Antverpách v Belgii. V koncertní síni královny Alžběty přednese filharmonie pod taktovkou Petra Vronského díla Antonína Dvořáka, Sergeje Rachmaninova a Dmitrije Šostakoviče. Janáčkova filharmonie, která patří se svými 92 členy k největším a nejvýznamnějším symfonickým orchestrům v českých zemích, vznikla před 46 lety. Představila se již několikrát ve všech zemích Evropy, hrála ve Spojených státech a Jižní Koreji.

Archeologové našli u Olomouce rozsáhlé pravěké pohřebiště

Jedno z největších dosud neznámých pohřebišť z pozdní doby kamenné na Moravě objevili olomoučtí archeologové při průzkumu staveniště dálničního obchvatu hanácké metropole. Uprostřed polí na okraji města odkryli na jedné lokalitě 29 lidských hrobů kultury se šňůrkovou keramikou.

Podle kvality piva vyhráli fotbalové ME Češi, píše britský list

Přípravy na mistrovství Evropy se sice teprve dostávají do závěrečné fáze, avšak britský fotbalový časopis Match of the Day už zná vítěze šampionátu. Stala se jím Česká republika, která ve finále zdolala Itálii. Místo fotbalového umu však experti z tohoto časopisu porovnávali kvalitu piva zúčastněných zemí.

Česká republika porazila Itálii 9:2

Svého nejvyššího vítězství na mistrovství světa v Petrohradu dosáhli v prvním utkání v osmifinálové skupině F čeští hokejisté, kteří porazili tým Itálie 9:2. Úřadující světoví šampióni navázali na vítězné tažení ze základní skupiny, mají na kontě šest bodů a bez ohledu na výsledky zbývajících zápasů jsou jistými účastníky čtvrtfinále.

Fotbal

Fotbalisté Českých Budějovic remizovali v předehrávaném utkání 28. kola s celkem Blšan 2:2, ačkoliv ve druhém poločase prohrávali již rozdílem dvou branek. Oba celky se díky získaným bodům posunuly alespoň na čas o jedno místo v tabulce vpřed, Blšany na osmou a Budějovice na desátou příčku.

A ještě krátce o počasí. Bude polojasno, teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.