Zprávy sobota, 31. ledna 1998

Nyní podrobněji

ODA příští týden zveřejní výsledky revize hospodaření strany Občanská demokratická aliance zveřejní příští týden prostřednictvím Internetu výsledky kontroly svého hospodaření a prověrku identity sponzorů strany. Na tiskové konferenci to oznámil místopředseda strany Libor Kudláček. Šéf ODA Jiří Skalický zároveň přiznal, že v případě nejasností kolem některého ze sponzorů, není strana schopna peníze okamžitě vrátit, ale je k tomuto kroku odhodlána. Skalický současně odmítl obvinění ze strany podnikatele Kamila Kolka, který svůj dvoumiliónový dar ODA zdůvodnil hrozbami, že ho aliance připraví o opavský obchodní dům Breda. Předseda označil Kolkovo počínání za pokus o vydírání. Podle Kolkova vyjádření pro páteční vydání Mladé fronty Dnes mu měli čelní představitelé ODA naznačovat, že pokud by alianci nepodpořil darem ve výši dvou milionů korun, mohli by ho připravit o opavský obchodní dům Breda, jehož je majitelem. Kolek chce, aby mu ODA peníze vrátila, a je ochoten případ dovést až k soudu. Tvrzení představitelů ODA, že stranu vydírá, však odmítá.

Ruml: S ODA půjdeme do voleb, když si vyřeší finanční problémy

Podmínkou pro předvolební spolupráci Unie svobody s Občanskou demokratickou aliancí je vyřešení finančních problémů ODA v co nejkratší době. Na setkání s novináři to v pátek prohlásil předseda poslaneckého klubu Unie svobody Jan Ruml. Šéf ODA Skalický mu splnění této podmínky přislíbil na pondělní společné schůzce a Ruml předpokládá, že ODA podmínku splní.

Klaus: Obvinění proti ODA jsou ostřejší než obvinění proti ODS

Předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus považuje obvinění ODA podnikatelem Kamilem Kolkem z vymáhání sponzorských darů za ostřejší než nařčení, která v této souvislosti zazněla na adresu ODS. Klaus po propuknutí aféry se sponzory ODS a s jejím tajným zahraničním kontem prohlásil, "že různé problémy s financováním mají všechny další politické strany". Sponzorská aféra ODS vedla k pádu Klausovy vlády, rozpadu vládní koalice a rozštěpení ODS.

Skalický: Klaus se velmi zasazoval o zavedení kvót na jablka

O zavedení celních kvót pro dovoz jablek ze zemí Evropské unie se v minulé vládě podle předsedy ODA a ministra životního prostředí Jiřího Skalického velmi zasazoval bývalý premiér Václav Klaus. Skalický to uvedl na páteční tiskové konferenci. Poznamenal, že tehdy nebyly kvóty přijaty jen díky ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Khnlovi a jeho (Skalického) polemice. Přijala je až vláda současná, a to v pozměněné a mírnější podobě a s výslovným slibem, že se u dalších komodit k podobným opatřením již nebude přistupovat, dodal. Vláda se rozhodla 14.ledna zavést pro import jablek z Evropské unie kvótu o ročním objemu 24.000 tun, aby chránila domácí producenty před konkurencí. Liberální ekonomové však kabinet za tento krok kritizují.

ODS odmítá obvinění ze spojení s komunisty a republikány

Koalicí "na zkoušku", složenou z poslanců ČSSD, KDU-ČSL, ODA a Unie svobody, označilo v pátek grémium Občanské demokratické strany výsledek středečního hlasování o důvěře vládě Josefa Tošovského v Poslanecké sněmovně. Předseda strany Václav Klaus se zároveň ohradil proti obviňování ODS z koalice s komunisty a republikány. "Koalice se vytváří pro sestavení vlády, ne pro její nesestavení," zdůraznil Klaus na tiskové konferenci. Podle Klause vůbec není náhoda, že program vlády by byli poprvé od listopadu 1989 ochotni podpořit i komunisté, kdyby neobsahoval větu o potřebě vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. "Je to jistě zajímavý moment pro 'pravicovou' vládu, kterou nikoli 'nerada toleruje', ale jednomyslně podporuje ČSSD," uvádí se v tiskovém sdělení ze zasedání grémia ODS. Václav Klaus také prohlásil, že pro jeho stranu není v tuto chvíli dominantní otázkou, jakým způsobem dospět k předčasným volbám.

Někteří pražští zastupitelé podali návrh na odvolání primátora

Celkem 24 pražských zastupitelů podalo v pátek návrh na odvolání pražského primátora Jana Koukala (ODS). Mezi důvody signatáři podpisové listiny k návrhu na odvolání uvedli, že primátor vyzval občany k účasti na demonstraci na podporu odstupujícího premiéra Václava Klause na Václavském náměstí 30.listopadu loňského roku. Kritizují, že tak učinil ve chvíli, kdy prezident Václav Havel již vyvíjel úsilí k řešení politické krize ústavní cestou. Mezi další důvody patří i hospodaření města.

Svoboda: ČSSD chce po volbách zastavit růst daňových dluhů

Pokud Česká strana sociálně demokratická vyhraje volby, chce v prvním fázi dosáhnout alespoň toho, aby se nezvyšoval dluh plátců daní vůči státu. Na páteční tiskové konferenci to řekl místopředseda ČSSD Ivo Svoboda. V minulém roce stouply daňové nedoplatky o 20 miliard a nyní činí celkem 60 miliard korun, dodal. Sociální demokracie si podle podle Svobody nedělá iluze, že by bylo možné z českých podniků během roku dlužnou částku vymoci. Místopředseda, který má na starosti hospodaření strany, je přesvědčen, že by takový postup vedl jen k "potopení" daňových poplatníků. Sociálnědemokratičtí politici obvykle uvádějí důsledné vybírání přiznaných daní a zamezování daňovým únikům jako podstatný finanční zdroj státního rozpočtu. Jím právě chtějí krýt sociální politiku, kterou nabízejí ve svém volebním programu.

Návrh volebního řádu ČSSD zvýhodňuje poslance a starší členy

Podle návrhu volebního řádu České strany sociálně demokratické by měli být při výběru kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny zvýhodňováni služebně starší členové strany a poslanci. Na tiskové konferenci to nepřímo potvrdil místopředseda ČSSD Ivo Svoboda. Sociální demokraté dosud nerozhodli, jakým způsobem budou sestavovat kandidátky pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny, které by se měly konat letos v červnu. Váhají mezi dvěma možnostmi - primárními volbami a nominačními konferencemi. Místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková již dříve uvedla, že dává přednost výběru uchazečů na volební kandidátky v primárních volbách nejen pro volby do Poslanecké sněmovny, ale i pro volby senátní a komunální. Spory o primárky by měl rozhodnout ústřední výkonný výbor na sobotním jednání. Zabývat se bude podle Zemanova úvodního projevu, který mají již členové výboru k dispozici, i nebezpečími, kterým bude ČSSD jako vládní strana vystavena.

Patria: Ekonomický růst bude akcelerovat, inflace mírně snižovat

Ekonomický růst ČR by měl ve střednědobém horizontu akcelerovat. Hrubý domácí produkt se v letošním roce zvýší o dvě procenta, v příštím roce o 3,5 procenta a v roce 2000 o 5,5 procenta. Uvádí to ve své analýze vývoje hospodářství ČR Patria Finance. Tempo ekonomického růstu v delším období bude podle Patrie primárně záviset na intenzitě restrukturalizačního procesu, která je dosud nedostatečná. Největší české podniky nadále užívají neproduktivní aktiva a trpí přezaměstnaností. Kurs koruny se bude dle názoru Patrie v příštích letech nominálně znehodnocovat, aby byl kompenzován přetrvávající vysoký inflační diferenciál. Letos by měl kurs české měny k marce činit 20,50 Kč/DEM, v následujícím roce 21,50 Kč/DEM a v roce 2000 pak 22,50 Kč za marku. Jak uvádí analýza, inflace bude jen pomalu konvergovat k úrovni v zemích západní Evropy. Zatímco v tomto roce by měl její průměr dosáhnout 11 procent, v dalším roce 8,5 procenta a v roce 2000 celkem sedm procent. Pokud vláda v budoucnu zpomalí proces cenové deregulace, měla by být inflace v letech 1999 až 2000 asi o jeden procentní bod nižší.

Německá vláda znovu odmítla Benešovy dekrety

Německá vláda znovu potvrdila své odmítavé stanovisko k dekretům prezidenta Beneše, které se staly základem právního řádu v poválečném Československu. Vyplývá to z odpovědi kabinetu na interpelaci poslance Egona Jttnera (CDU), jež byla zveřejněna v nejnovějším vydání věstníku Spolkového sněmu. Jttner, který pochází z bývalých Sudet, v interpelaci poukázal na to, že v ČR je údajně "českým občanům německé národnosti odpíráno na základě Benešových dekretů právo na vrácení po válce zkonfiskovaného majetku". V této souvislosti položil vládě otázku, zda tuto skutečnost považuje za slučitelnou s hodnocením Komise EU v dokumentu Agenda 2000, v němž se konstatuje, že ČR "vykazuje znaky demokracie se stabilními institucemi, které jsou zárukou právního státu, respektování lidských práv a ochrany menšin". Německé ministerstvo zahraničí v odpovědi uvedlo, že "spolková vláda vždy odsuzovala vyvlastnění německého majetku bez náhrady jako odporující mezinárodnímu právu", avšak československá, respektive česká vláda nebyla a nadále není ochotna Benešovy dekrety zrušit. Zároveň se ale v odpovědi vlády uvádí: Skutečnost, že česká strana má v této otázce rozdílný právní názor, však není podle spolkové vlády v rozporu s citovaným zásadním konstatováním Komise EU.

Lux: vláda chce pokračovat v odstraňování následků povodní

Vláda ČR hodlá pokračovat v odstraňování následků loňských povodní a připravuje k tomu několik programů. Prioritní je zprůchodnění koryt vodních toků zahájené již loni. Většina prací však bude realizována letos a v roce následujícím s předpokládaným ukončením v roce 2000. Významnou roli mají mít dlouhodobé preventivní akce, do nichž stát vloží přes deset miliard korun. Na páteční tiskové konferenci ve Zlíně to uvedl místopředseda vlády ČR Josef Lux.

Právní odborníci jednají o nestíhaných zločinech z éry totality

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová zahájila v pátek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy kolokvium na téma "Vybrané otázky odpovědnosti za trestné činy, které nebyly totalitním státem stíhány z politických důvodů". K aktuálním otázkám institutu promlčení trestního stíhání zde zazněl například referát vedoucího katedry trestního práva Oto Novotného; na účast v kolokviu přijali pozvání kromě jiných i předseda Nejvyššího soudu Otakar Motejl a náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Pavel Bret. Otakar Motejl novinářům řekl, že na setkání se podle něj koncentruje do jednoho místa celá řada názorů a názorových proudů s cílem věci pojmenovat nebo ujasnit. Vzhledem ke generačnímu časovému odstupu, který komplikuje skutkový popis, má společnost podle jeho názoru potíže s vyrovnáním se s minulostí. Ve vnímání příčin však chybí systém, spíše lze vysledovat jistou tendenci nahodile vybírat následek a ten poté nějakým způsobem řešit. Podle náměstka ředitele ÚDV Pavla Breta by změna měla nastat v rychlejší činnosti soudů. Větší důraz by měl být také kladen na faktickou nezávislost justice, na to, že každý soudce rozhoduje podle svého svobodného přemýšlení. "Nečekat na judikáty, a držet se platných právních norem," shrnul svá očekávání Bret.

Stále není jasné, zda Havel vyhlásí amnestii

Prezident Václav Havel zatím tají, zda hodlá po svém vstupu do druhého volebního období vyhlásit amnestii, a případně v jakém rozsahu. Havlův mluvčí Ladislav Špaček k tomu ČTK nechtěl poskytnout jakékoli informace. Řekl pouze, že o podnikání jakýchkoli ústavních kroků bude možné uvažovat až poté, co se prezident oficiálně ujme úřadu. Stane se tak po složení prezidentského slibu v pondělí. Správa věznic České republiky neočekává, že by amnestie byla výraznějšího rozsahu. "Samozřejmě se o tom uvažuje," řekl minulý týden ČTK tiskový mluvčí správy Eduard Vacek. Dodal však, že scénáře případného technického zabezpečení propouštění amnestovaných se zatím nepřipravují.

První rozhlasový rozhovor s Havlem má být za dva měsíce

První vysílání pravidelného rozhlasového pořadu, v němž by ve svém druhém volebním období měl promlouvat k občanům prezident Václav Havel, se podle vyjádření prezidentova mluvčího Ladislava Špačka mělo uskutečnit až za dva měsíce. Dosavadní pravidelné Hovory v Lánech si budou moci posluchači Českého rozhlasu naladit naposledy tuto neděli. Ve čtvrtek Špaček uvedl, že Havel uvažuje o novém pořadu Rozhovory v Lánech, vysílaném jednou měsíčně na stanici Praha, v němž by měl mimo jiné možnost představit i své hosty. Na koncepci dalšího Havlova vystupování v rozhlase a v médiích a na veřejnosti vůbec se teprve pracuje. "Zatím hledáme nejlepší formu, je zbytečné říkat něco, co bychom třeba za čtrnáct dní měnili," řekl mluvčí.

Většina lidí je pro intenzívnějšími styky s krajany

Většina občanů zastává názor, že Česká republika by měla rozvíjet intenzívnější styky s krajanskými sdruženími v zahraničí. Mezi lidmi rovněž převládá názor, že sdělovací prostředky by o životě krajanů měly více informovat. Současně se ale většina obyvatel domnívá, že krajané trvale žijící v cizině by neměli mít možnost volit členy parlamentu. Vyplývá to z výsledků lednového šetření Institutu pro výzkum veřejného mínění. Pro rozvíjení intenzívnějších styků s krajany se vyslovilo 73 procent dotázaných, opačný názor zastává jen 12 procent respondentů a 15 procent oslovených uvedlo, že na tuto otázku nemají jasný názor. Rovněž 71 procent lidí míní, že média by o životě krajanů měla informovat více, a 59 procent dotázaných si myslí, že Česká republika by měla přispívat prostřednictvím státních institucí k informovanosti krajanů v zahraničí. Naproti tomu jen necelá pětina občanů (18 procent) by souhlasila s tím, aby krajané měli možnost volit poslance a senátory. Naopak 38 procent obyvatel míní, že by rozhodně volit neměli, a dalších 29 procent se přiklání spíše k tomu, že by krajané volit neměli.

Nová kniha vzpomínek Bohumila Hrabala vyjde příští týden

Nová kniha vzpomínek Bohumila Hrabala nazvaná Já si vzpomínám jen a jen na slunečné dny, kterou připravil k vydání vlastním nákladem Stanislav Klos z Nymburka, bude v prodeji od příštího týdne. Knížka v bibliofilském vydání a komorním tisícovém nákladu vyjde u příležitosti prvního výročí spisovatelovy tragické smrti. Rukopisné vzpomínky na dětství napsané na několika desítkách malých papírků objevených v pozůstalosti uspořádal spisovatelův přítel Tomáš Mazal. Hrabalův text doplnila předmluva Josefa Škvoreckého "V knihách jsem se s Bohoušem setkával pořád, doma, v exilu, všude".

A na závěr zpráv informace o počasí na území ČR

V sobotu bude oblačno až polojasno a ojediněle sněžení. Nejvyšší denní minus 6 až minus 2 stupně Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.