Zprávy středa, 06. září 2000

Renata Prátová

A nyní podrobně:

Česká republika bude podle ministra zahraničí Jana Kavana připravena na vstup do Evropské unie v roce 2003

Ministr zahraničí Jan Kavan v úterý v Praze zopakoval, že Česká republika bude připravena na vstup do Evropské unie v roce 2003. "Zda bude Evropská unie připravena nás přijmout, to ještě uvidíme," řekl Kavan ČTK v souvislosti s pondělním prohlášením jeho německého resortního kolegy Joschky Fischera. Podle něj by první skupina kandidátů na členství v Unii mohla do jejích řad vstoupit nejpozději na začátku roku 2005. Ministr Kavan poznamenal, že Fischerovo vyjádření se moc neliší od toho, co už dříve řekl člen Evropské komise odpovědný za rozšíření Evropské unie Günter Verheugen, podle něhož lze rozšíření s největší pravděpodobností očekávat v intervalu od začátku roku 2003 do začátku roku 2005. "Je pochopitelné, že za současné situace střízlivý a realistický politik, jako je Joschka Fischer, se zmiňuje spíše o tom pozdějším datu," poznamenal Kavan.

Rok 2003 jako termín připravenosti České republiky na přijetí do Evropské unie zmínil ministr Kavan také před členy politického výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, jehož dvoudenní zasedání skončilo v úterý po poledni v Praze.

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart předal v Bruselu program zavádění legislativy

Vládní program zavádění nové legislativy v oblasti životního prostředí předal v úterý v Bruselu komisařce Evropské unie Margot Wallströmové český ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Měl radost, že právě jeho resort vypracoval jako první tak detailní a obsáhlý dokument a že Česká republika ho v Bruselu odevzdala dříve než kterákoli jiná kandidátská země. "Je to jízdní řád do Evropské unie v oblasti životního prostředí, schválený vládou, a to včetně financí ze státního rozpočtu na příští léta," řekl Kužvart ČTK. Wallströmová podle jeho slov tento krok velmi ocenila - líbilo se jí mimo jiné, že Česko nepovažuje ochranu životního prostředí jen za povinnost jednoho ministerstva, ale pojímá ji meziresortně. Program přesně stanoví, jak má být zaváděno do praxe, aplikováno a vynucováno každé ustanovení předpisů, které jsou v České republice postupně přijímány na základě směrnic EU. Některé z nich jsou v právním řádu úplnými novinkami, například zákony o průmyslových haváriích nebo o geneticky modifikovaných organismech. Všechny vyžadují zřizování institucí, proškolení lidí, značné finanční prostředky.

Komisařka Evropské unie Margot Wallströmová si je vědoma velkého pokroku, kterého Česká republika dosáhla v ochraně prostředí za posledních 10 let. Vyjádřila naději, že Česko bude pokračovat v intenzívní přípravě, aby do Unie vstoupilo co nejrychleji. Komise je podle ní přesvědčena, že první taková šance bude v roce 2003.

Usnesení rakouského parlamentu k Temelínu

Rakouský parlament přijal v úterý večer jednomyslně usnesení, kterým vyzývá rakouskou vládu, aby nedala souhlas s uzavřením kapitoly energetika v rámci vyjednávání České republiky o vstup do Evropské unie, dokud se neprokáže, že jaderná elektrárna Temelín odpovídá bezpečnostním a ekologickým standardům evropské úrovně. Usnesení má vyjádřit "semknutost všech rakouských politických stran při obhajování bezpečnosti a oprávněných zájmů rakouského obyvatelstva". Usnesení tohoto druhu sice není pro vládu právně závazné, ale v dané atmosféře a s ohledem na skutečnost, že jej iniciovaly vládní strany, je tato skutečnost nepodstatná.

SÚJB: Otázky projednávané s německým Ministerstvem životního prostředí neovlivní spuštění Temelína

Tři sporné body, jejichž úterní projednání si na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vyžádali představitelé německého Ministerstva životního prostředí (MŽP), zásadně neovlivní spuštění Jaderné elektrárny Temelín (JETE). Na tiskové konferenci to uvedli předsedkyně SÚJB Dana Drábová a zástupce německého ministerstva Wolfgang Renneberg. Z jednání však vyplynulo, že dále zůstávají některé otevřené otázky, do jejichž vyřešení by německá strana z bezpečnostních důvodů v Německu licenci jaderné elektrárně Temelín neudělila. Jeden ze tří bodů, kapacitu záložních baterií, se už během jednání podařilo vyřešit. "Podařilo se nám vysvětlit a v písemné formě německým expertům předat informaci, která říká, že kapacita je dostatečná i z hlediska německých norem," vysvětlila Drábová. Vedle kapacity záložních baterií se německá strana zajímala také o bezpečnost vysokoenergetických potrubí a kvalifikaci ventilů na směs vody a páry. Tato otázka bude předmětem dalšího sledování ze strany SÚJB.

Rakouský kancléř na zasedání parlamentu znovu kritizoval Prahu za Temelín

Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel v úterý znovu kritizoval postoj České republiky k jaderné elektrárně Temelín. Na zvláštním zasedání dolní komory parlamentu - Národní rady - vyslovil podivení nad tím, že oficiální místa v Praze mluví o hysterické reakci Vídně na připravované spuštění elektrárny. Podle Schüssela jednání Rakušanů pohánějí obavy, a mnohé i strach, ale určitě ne hysterie. Jeho země prý vytrvá ve svém odporu do té doby, než bude provedena mezinárodní zkouška slučitelnosti Temelína se životním prostředím. Výhradami vůči České republice ale Rakousko rozhodně nechce blokovat rozšíření Evropské unie.

Rakouské iniciativy hlásí na pátek další blokádu hranic s Českou republikou

Rakouské iniciativy proti jaderné elektrárně Temelín v úterý ohlásily na pátek 8. září další blokádu některých hraničních přechodů s Českou republikou. ČTK o tom informovala představitelka Hornorakouské nadstranické platformy proti jadernému nebezpečí Ulrike Pühringerová. Poté, co minulou sobotu blokovaly po pět hodin rakouští aktivisté s traktory tři hraniční přechody do jižních Čech, je páteční blokáda vyhlášena na dobu mezi 15:00 až 16:00 SELČ a má být rozšířena o další místa.

Také Bavorsko chce uspořádat na hranicích s Českou republikou protestní akci proti jaderné elektrárně Temelín. Jak v úterý sdělil mluvčí Hornorakouské nadstranické platformy proti atomovému nebezpečí Josef Pühringer, bavorský Svaz ochránců přírody organizuje několikahodinovou protestní akci, která se uskuteční v sobotu od 11:00 SELČ na hraničním přechodu Philippsreut/Strážný. Podle agentury APA dosud není jasné, zda půjde - stejně jako v Rakousku - o blokádu hranic. Bavorští ochránci přírody však požadují totéž co jejich rakouští kolegové: Temelín nesmí být uveden do provozu do té doby, dokud nebude znám pozitivní výsledek ověření únosnosti české elektrárny pro životní prostředí a dokud nebudou rozptýleny všechny výhrady týkající se nedostatečné bezpečnosti Temelína.

Rakouské blokády hranic podle české vlády spuštění Temelína nezastaví

Rakouské blokády hraničních přechodů s Českou republikou nezastaví podle vládního mluvčího Libora Roučka chystané spuštění jaderné elektrárny Temelín. Mluvčí to v úterý řekl ČTK v reakci na další blokádu některých přechodů, která se má podle rakouských odpůrců Temelína uskutečnit tento pátek. Elektrárna bude podle Roučka spuštěna, jakmile k tomu dá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení. Sobotní blokádu tří přechodů označil mluvčí už o víkendu za "hysterickou až trapnou" reakci, při níž se Rakousko zostudí před celou Evropou.

Podle českého ministerstva zahraničí nejsou podobné akce, jako je na pátek chystaná rakouská blokáda hranic s Českou republikou, zcela ve shodě s dobrými sousedskými vztahy. Mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil novou blokádu označil za "projev přílišné dramatizace a politizace celého problému", který by podle něj měl být řešen věcně a bez emocí. Ministerstvo podle mluvčího přitom vnímá kontroverznost jaderné energetiky a plně respektuje a akceptuje zájem občanů.

Nároky jednotlivých resortů na státní rozpočet byly podle ministerstva financí zkráceny z 94 na několik miliard korun

Ministerstvo financí dohodlo s jednotlivými resorty zkrácení jejich požadavků na rozpočet na příští rok na několik miliard korun, když původně nároky ministerstev převyšovaly navrhovaný dvacetimiliardový deficit rozpočtu o 94 miliard korun. ČTK to v úterý řekl mluvčí ministerstva financí Libor Vacek. Výsledkem jednání se správci jednotlivých kapitol jsou podle něj nepokryté požadavky v řádu několika miliard korun. Návrh rozpočtu na rok 2001 s deficitem 20 miliard projedná vláda ve středu. K podrobně rozpracovaným kapitolám kabinet dostane na stůl od ministerstva dopravy a spojů také informaci o možném výnosu z prodeje licence na provozování mobilní sítě třetí generace. Právě tyto prostředky označil minulý týden ministr financí Pavel Mertlík za jeden z možných dodatečných zdrojů pro státní pokladnu v příštím roce. Analytici odhadují, že by mohlo jít až o dvacet miliard korun.

České vysoké školy by si představovaly pětimiliardové navýšení dotací

Rektoři státních vysokých škol žádají z rozpočtu navíc 5 miliard korun. Vyplynulo to z jejich úterního jednání s premiérem Milošem Zemanem a ministrem školství Eduardem Zemanem na Úřadu vlády. Zda tuto částku skutečně dostanou, ale obě strany tají. Jasno má být za 14 dnů, až bude hotov konkrétní návrh zákona o rozpočtu.

Prezident Václav Havel převzal čestný doktorát Michiganské univerzity

Český prezident Václav Havel v úterý z rukou rektora Michiganské univerzity Lee Bollingera převzal čestný doktorát práv. Vedení univerzity, která patří mezi nejuznávanější vysoké školy na světě, tak ocenilo jeho činnost jakožto spisovatele, filozofa a státníka a obzvláště pak jeho politické a morální postoje jak v dobách komunismu, tak po pádu totalitních režimů ve střední a východní Evropě. Václav Havel se ve svém děkovném projevu zamýšlel nad tím, jaký je rozdíl mezi informací a pravdou. Učinil tak na příkladu boje prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka za prokázání nepravosti "středověkých" rukopisů, které měly v době českého národního obrození svědčit o pradávné kulturnosti českého národa. Rukopisy byly "objeveny" v roce 1817, kdy byla Michiganská univerzita založena, upozornil Havel. Prezident spatřuje rozdíl mezi pravdou a informací v tom, že "pravda je zároveň informací, za kterou nějaká bytost ručí celou svou existencí, svou pověstí, svou ctí, svým jménem". Sobě samému i absolventům Michiganské univerzity, kteří se podle Havla stanou brzy vůdčími osobnostmi různých sfér amerického veřejného života, prezident popřál, "aby dokázali ve věku informací stát za pravdou a aby v tomto duchu působili - v naději, možná bláhové, že zlepší svět".

Dopady globalizace především na oblast vzdělávání byly hlavním tématem sympózia, kterého se krátce po převzetí čestného doktorátu práv Michiganské univerzity v Ann Arbor nedaleko Detroitu zúčastnil český prezident Václav Havel. Myšlenky o globalizaci však nebyly to jediné, co během sympózia mohli studenti a profesoři Michiganské univerzity vyslechnout. Debatu intelektuálů nečekaně oživila jedna z účastnic - profesorka divadelní vědy Glenda Dickersonová, která velmi sugestivně přečetla úryvky z dopisů, jež psal Havel na počátku 80. let své první ženě Olze z komunistického vězení. Prezidentovy myšlenky v přednesu Dickersonové odměnili posluchači několikrát aplausem.

Návštěva Michiganské univerzity byla první bodem oficiálního programu Havlova týdenního pracovního pobytu ve Spojených státech. Hlavním bodem prezidentovy návštěvy USA je účast na "summitu tisíciletí" OSN, který se v sídle této organizace v New Yorku uskuteční od středy do pátku. Patrně největší setkání státníků v historii, na které přijede na 150 vedoucích představitelů států a vlád, se bude zabývat rolí Spojených národů v 21. století.

Rakousko zaplatí českým nuceně nasazeným 501 miliónů šilinků

Až 501 milionů šilinků (asi 1,3 miliardy korun) zaplatí Rakousko českým občanům nuceně nasazeným za druhé světové války v podnicích na rakouském území. Vyplývá to z dohody na expertní úrovni, kterou v úterý ve Vídni podepsal vedoucí českých vyjednávačů, ředitel odboru střední Evropy ministerstva zahraničí Jiří Šitler. Ten upozornil, že jde o sumu maximální, která možná nebude zcela vyčerpána. Důležitý bude definitivní počet oprávněných požadavků a jejich kategorizace. Kdy bude dohoda podepsána oficiálně nyní záleží na rakouské straně. V příznivém případě by se tak mohlo stát už v říjnu.

Nizozemsko předá České republice zkušenosti s léčením tuberkulózy

Nizozemští zdravotníci předají českým kolegům zkušenosti s léčením tuberkulózy u pacientů, u nichž není záruka, že budou dodržovat pravidla léčby. Nizozemsko rovněž poskytne Česku informace o tom, jak zabezpečit volný pohyb zdravotníků v zemích Evropské unie. Přispěje také k tvorbě databází, z nichž lze vyvodit trendy vývoje a stanovit rozsah potřebné zdravotní péče a sítě zdravotnických zařízení. Novinářům to po úterním podpisu memoranda v Praze řekla místopředsedkyně nizozemské vlády a ministryně životní úrovně, zdravotnictví a sportu Els Borstová-Eilersová. Za českou stranu memorandum podepsal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Dokument stvrzuje prohloubení dosavadní spolupráce obou zemí ve zdravotnictví zejména s ohledem na očekávaný vstup Česka do Evropské unie.

Spolupráce mezi Nizozemskem a Českou republikou trvá deset let, nizozemští experti přispěli radou při budování systému zdravotního pojištění v Česku a podílejí se na projektech organizace a ekonomizace provozu nemocnic a školení v tvorbě zdravotní politiky. Ministr Fišer připomněl, že letos v červnu obě země zahájily v regionech Hradec Králové a Ostrava projekt, který je zaměřen na sběr a zpracování dat pro plánování péče a investic v regionech.

Els Borstová-Eilersová se v úterý setkala také s delegací sněmovního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v čele s jeho předsedou Zdeňkem Škromachem. Poslanec ČTK řekl, že čeští zákonodárci se od ministryně například dozvěděli, že v Nizozemsku neexistuje finanční spoluúčast pacientů na zdravotní péči. Ministryně poslancům slíbila, že se pokusí přesvědčit Mezinárodní nadaci Eurotransplant, která koordinuje výměny orgánů, aby ochotněji spolupracovala se sněmovní komisí pro vyšetření činnosti transplantačního centra v Ostravě.

Příslušníci PTP si připomněli 50. výročí založení těchto útvarů

Téměř 170 příslušníků Pomocných technických praporů (PTP) a jejich hosté si v úterý na ministerstvu obrany připomněli zřízení těchto praporů před padesáti lety. "Naše zařazení do PTP pokládáme za zločin komunismu a cítíme povinnost říci mladým, aby komunistům už nikdy nedali možnost uplatňovat své sliby, jak se bude všem žít dobře," řekl v projevu předseda Svazu PTP Vladimír Lopaťuk. Setkání pořádal Svaz Pomocných technických praporů - Vojenských táborů nucených prací, který sdružuje na 10.000 bývalých příslušníků těchto vojenských útvarů. Na shromáždění promluvili ministři obrany a spravedlnosti Vladimír Vetchý a Otakar Motejl a předsedkyně Senátu Libuše Benešová. Oběma ministrům Lopaťuk poděkoval za spolupráci se Svazem PTP.

Ministr Vetchý řekl, že historie PTP je součástí historie armády. "Mohu vás ujistit, že toto zneužití armády zůstane mementem něčeho, co se už nikdy nesmí stát," dodal. Ministr Motejl se bývalým příslušníkům těchto útvarů omluvil, že odškodnění jejich útrap státem trvalo tak dlouho a někteří se konečné satisfakce nedočkali. Vláda uložila příslušným institucím provést doúčtování jejich nároků. "Slibuji, že do konce roku 2000 se ministerstvo s těmito záležitostmi vypořádá," uvedl ministr Motejl.

Jan Mládek a Vladimír Hrubý informovali v Bratislavě o českých přípravách na zasedání MMF

Náměstek ministra financí Jan Mládek a vládní zmocněnec pro přípravu Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky v Praze Zdeněk Hrubý informovali na úterním diskusním fóru v Bratislavě o přípravách České republiky na pražské jednání světových finančníků. Hrubý seznámil slovenské odborníky s technickou stránkou příprav na zasedání a s prognózou na jeho celkový dopad na českou ekonomiku, který se očekává mezi 7,8 a 17,1 miliardy korun. Výběr Prahy pro místo zasedání podle Hrubého "není náhodná záležitost" a předcházela mu "velká diplomatická bitva". České republice podle něj pomohlo dobré hodnocení ekonomické reformy v polovině 90. let. Náměstek ministra financí Mládek posluchače informoval o projektech MMF a Světové banky na podporu ekonomik střední a východní Evropy v 90. letech. Česká republika je podle něj připravená převzít závazky pro převedení do skupiny rozvinutých zemí, které poskytují prostředky pro pomoc chudším státům.

České církve uspořádají finanční sbírku pro nejchudší země

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví uspořádají finanční sbírku ve prospěch nejchudších zemí. Oznámily to v souvislosti s nadcházejícím zasedáním Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) v Praze. Ve společném prohlášení, které křesťanské církve poskytly ČTK, podpořily požadavky a návrhy světového hnutí Jubileum 2000 na odpuštění dluhů chudých rozvojových zemí a vyjádřily pochopení pro aktivity různých organizací a hnutí oponujících MMF a SB, i když odmítly konfrontaci a konflikty. "'Milostivé léto' - konec 2. tisíciletí od narození Krista - by mohlo dát novou šanci těmto zemím na zlepšení hospodářských a životních podmínek, umožnit vzrůst jejich výdajů zvláště na vzdělání a zdravotní péči," uvedli katolický arcibiskup Jan Graubner s evangelickým synodním seniorem Pavlem Smetanou. Jak církevní představitelé zdůraznili, křesťané doufají, že jednání světových finančních institucí účinně přispěje k řešení nejnaléhavějších problémů světového hospodářského vývoje, a tím i otázek sociálních a politických.

V Polné bylo otevřeno Regionální židovské muzeum

Za největší počin v rámci Dnů evropského dědictví nejen v České republice, ale i v Evropě, označil senátor Václav Jehlička úterní otevření Regionálního židovského muzea v rekonstruované synagoze v Polné na Jihlavsku. Na její opravě se podílely město, stát a Federace židovských obcí nákladem téměř tří miliónů korun. Jako jediné muzeum připomíná vlnu antisemitismu, která se před sto lety šířila z Polné do Evropy. Vyvolána byla nepodloženým obviněním místního Žida Leopolda Hilsnera z rituální vraždy křesťanky Anežky Hrůzové. Hilsner byl odsouzen k doživotnímu žaláři, kde strávil 19 let. V roce 1918 dostal milost. Do konce života pak žil pod cizím jménem ve Vídni. Tehdejší protižidovskou hysterii připomíná v muzeu především dobový tisk.

Polské mistrovství světa: Čeští zlatokopové patří ke špičce

Přesně 21 vteřin stačilo českému zlatokopovi Petrovi Blažkovi na mistrovství světa v rýžování zlata v polské Zlotoryi k nalezení zrnka zlata ve čtyřech kilogramech písku. "On je prostě výjimečný," ocenili výkon znalci. Spokojený byl ale především český zlatokop; vyhrál jackpot a to znamená rovněž slušný výdělek. "21 vteřin opravdu není špatný čas," řekl ČTK v telefonickém rozhovoru předseda Českého klubu zlatokopů Zdeněk Medek. Velmi dobře si podle něj ale vedl i zbytek české výpravy, která na mistrovstí, jež skončilo o víkendu, získala jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili v hlavních kategoriích a dvě zlaté v doprovodných kategoriích.

Vlajkonošem české výpravy v Sydney bude kanoista Martin Doktor

Českou vlajku při slavnostním zahájení olympijských her ponese 15. září v Sydney dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor. ČTK to potvrdil generální sekretář Českého olympijského výboru Karol Špaček. Šestadvacetiletý Doktor vyhrál před čtyřmi lety v Atlantě závody kanoistů na 500 a 1000 metrů. V roli vlajkonoše české výpravy dostal přednost před oštěpařem Janem Železným, který na slavnostním zahájení nebude. Atleti se totiž budou připravovat v tréninkovém táboře v Birminghamu a do Sydney se přesunou až těsně před svými soutěžemi.

A ještě informace o středečním počasí v České republice:

Většinou polojasno, odpoledne v Čechách od západu přibývání oblačnosti, k večeru v západních Čechách místy déšť. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.