Zprávy středa, 15. dubna 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přináším zprávy:

A nyní podrobněji:

Prezident Havel po náročné operaci

Prezident Václav Havel, který byl na ozdravném pobytu v Rakousku, muselbýt v úterý kvůli podezření na perforaci tlustého střeva letecky převezen do nemocnice v Innsbrucku. Šéflékař chirurgického oddělení innsbrucké kliniky Ernst Bodner považoval stav Václava Havla za kritický. Operace prezidenta Havla začala v 16,30 a skončila kolem 20 hodiny středoevropského letního času. Jak řekl koordinátor lékařského konzilia Miroslav Čerbák, operace proběhla dobře. Příčinou prezidentových potíží bylo proděravění tlustého střeva v důsledku vychlípení a zánětu kolem něj. Obava ze zhoubného nádoru se podle něj nepotvrdila.

Dnes ráno byl Václav Havel odpojen od podpůrných dýchacích přístrojů a jeho stav je po náročném zákroku příznivý. V innsbrucké Univerzitní nemocnici to řekl prezidentův osobní lékař Ilja Kotík s tím, že o návratu do České republiky bude možné uvažovat až po deseti dnech hospitalizace. Dodal, že prezident spal v noci klidně a pooperační bolesti byly snesitelné.

Zdravotní stav prezidenta je podle dopoledních informací ošetřujících lékařů "mimořádně dobrý". Šéfchirurg innsbrucké Univerzitní kliniky Ernst Bodner dnes novinářům řekl, že "ohrožení pacientova života však ještě neminulo" a není vyloučeno, že se v příštích dnech projeví pooperační problémy, jež mohou být vyvolány infekcí. "Doufejme však, že se tak nestane," uvedl Ernst Bodner. Dodal, že prezident už nemá horečku a všechny orgány velmi dobře fungují.

Chirurgické oddělení innsbrucké univerzitní kliniky patří k nejrenomovanějším v Rakousku. Profesora Ernsta Bodnera, který prezidenta operoval a je Havlovým ošetřujícím lékařem, provází pověst jednoho z nejpovolanějších odborníků v zemi. Oddělení provedlo jako první v Rakousku transplantace orgánů a je o něm známo, že jeho péči vyhledávají například nejlepší sportovci. Podle jednoho z rakouských novinářů měl Havel "při vší smůle štěstí", že se dostal právě do této nemocnice.

Sněmovna schválila vstup České republiky do NATO

Poslanecká sněmovna dnes schválila vstup České republiky do Severoatlantické aliance. Přistoupení země k NATO podpořilo celkem 154 poslanců. Proti jich bylo 38. Poslanci hlasovali po jménech. S ratifikací musí ještě souhlasit Senát a podepsat ji prezident.

Parlamentní rozprava o vstupu České republiky do NATO

Úspěšné projednání přístupu České republiky k NATO v parlamentu by podle ministra zahraničí Jaroslava Šedivého mělo být dobrým signálem o připravenosti na členství v alianci, a to jak na straně vlády, tak i na straně zákonodárného sboru reprezentujícího vůli občanů. Ministr Šedivý to řekl v úterý v Poslanecké sněmovně, když zahajoval rozpravu k závěrečnému čtení vládního návrhu na přičlenění k Severoatlantické alianci. Úspěch nově budované bezpečnostní architektury kontinentu a roli aliance v ní přitom podle ministra souvisí s úspěchem rozšíření NATO o tři středoevropské demokracie. Česká republika má proto podle jeho názoru spoluodpovědnost nejen za přípravu na vlastní členství. "Rozšíření aliance o další země střední a východní Evropy bude záviset i na tom, jak se podaří zvládnout přípravu a vstup tří nových členů - Polska, Maďarska a České republiky," zdůraznil závěrem Šedivý.

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jiří Payne (ODS) je přesvědčen, že postavení České republiky na mezinárodní scéně by mělo být členstvím v NATO posíleno. V rámci rozpravy nad přistoupením ČR k severoatlantické smlouvě navíc uvedl, že ČR bude muset po vstupu do NATO zastávat jednoznačnou zahraniční politiku.

Nacistická a sovětská bojová technika a ozbrojení vojáci "okupačních armád" vytvořil v úterý na pražském Hradčanském náměstí kulisu demonstrace nazvané "Hlas pro NATO", aby připomněli dvojí okupaci Československa. Umělci, studenti a další zúčastnění tak podpořili vstup České republiky do NATO, o kterém jednala Poslanecká sněmovna.

Zhruba sto lidí převážně důchodového věku se v úterý shromáždilo před budovou Poslanecké sněmovny, aby vyjádřili svůj nesouhlas se vstupem České republiky do NATO. Odpor účastníků demonstrace k začlenění republiky do aliance pocítil i jeden z pravicových poslanců Ivan Mašek, který vstup do NATO podporuje. Příchod tohoto poslance do sněmovny doprovodili demonstranti verbálními projevy nelibosti a pískáním.

Premiér Tošovský v USA

Na zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) hodlá český premiér Josef Tošovský promluvit na téma vývoje světové ekonomiky a jejího výhledu v letošním roce. V souvislosti s tím se dotkne také problematiky pohybu zahraničního kapitálu. Premiér to řekl v úterý před odletem na návštěvu USA, kde se zúčastní jarního zasedání Světové banky (SB) a MMF. Bude také jednat s ministryní zahraničí USA Madeleine Albrightovou. Jednání se podle jeho slov budou týkat především vstupu České republiky do NATO, průběhu ratifikačního procesu a některých bilaterálních témat. Na programu má premiér také schůzky s šéfy obou finančních organizací, s výkonným ředitelem MMF Michelem Camdessusem a s prezidentem SB Jamesem Wolfensohnem. Jednat bude mimo jiné také s hlavním ekonomem SB Josephem Stiglitzem a prezidentem obchodní komory USA.

Nedávno zveřejněná zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o České republice byla zřejmě zpracována před mnoha měsíci a postavena na výsledcích, které jsou velmi staré. Jen tak lze vysvětlit diametrální rozdíl mezi ní a závěrem, s nímž z ČR odjížděla mise Mezinárodního měnového fondu (MMF). Řekl to premiér Josef Tošovský před odletem na návštěvu USA. Zatímco experti OECD předpovídají České republice pro tento rok stagnaci hospodářského růstu, experti MMF jí předpovídají naopak růst. Podrobnější hodnocení vývoje české ekonomiky bude zveřejněno právě na probíhajícím jarním zasedání MMF ve Washingtonu.

Nejlepší bankou v ČR podle Central European Živnostenská banka

Britský měsíčník Central European udělil cenu pro nejlepší tuzemskou banku v České republice v roce 1998 Živnostenské bance. Jako nejlepší mezinárodní banku působící na českém trhu vyhodnotil ING Bank a jako nejlepší tuzemskou makléřskou firmu Patria Finance. Sdělil to tiskový mluvčí Živnostenské banky Karel Ježek. Central European podle něj zdůrazňuje, že Živnostenská banka má nízký podíl klasifikovaných úvěrů a poznamenává, že konzervativní přístup ke kontrole úvěrů do značné míry vyplývá ze soukromého vlastnictví banky.

Hrubá zadluženost ČR narostla loni na 21,4 miliardy USD

Hrubá zadluženost českého hospodářství narostla v roce 1997 na 21,4 miliardy dolarů, tedy o 600 milionů dolarů oproti roku 1996. Oznámila to Česká národní banka. Hrubá zahraniční zadluženost nyní odpovídá 44,5 procenta hrubého domácího produktu (při kursu 34,3 Kč/USD), což znamená, že přesáhla kritickou mez 40 procent HDP, kterou doporučuje respektovat Mezinárodní měnový fond.

Vývoj ukazatele hrubé zahraniční zadluženosti v loňském roce lze hodnotit pozitivně jako stabilizovaný, uvedla pro ČTK analytička Conseq Finance Anne Bluherová. Výrazně a kontinuálně rostla v posledních letech zahraniční zadluženost domácích bank a společností, poukázala Bluherová. Naopak se snížila zadluženost České národní banky a vlády.

Jednala vláda

Vláda v úterý vystavila Československé obchodní bance státní záruku na 90 procent nesplácené pohledávky zhruba 15 miliard korun vůči Slovenské inkasní. Na briefingu po zasedání kabinetu to oznámil ministr Vladimír Mlynář. To znamená, že na deset procent dluhu bude muset banka vytvořit rezervy z vlastních zdrojů.

Vláda také rozhodla, že od 1. července se zvýší důchody v průměru o 380 korun, tedy o valorizaci ve výši 7,3 procenta. Průměrný důchod tak stoupne z dnešních 5185 korun na 5565 korun.

Státní jaderný dozor sice nezaznamenal loni na území ČR žádné zvláštní situace v jaderné oblasti, nicméně ve zprávě předložené vládě konstatoval, že existují vážné nedostatky ve výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Vyplynulo to z vyjádření předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Jána Štullera před novináři po zasedání kabinetu.

Vláda prodloužila o rok a půl působení české vojenské jednotky v mnohonárodních mírových silách SFOR v Bosně a Hercegovině. Po jednání kabinetu to řekl ministr obrany Michal Lobkowicz. Novinkou podle něho je, že vláda na žádost NATO schválila použití českého letounu L-410 pro síly SFOR.

Zapojení nestátního sektoru a zejména obcí přispělo v loňském roce k úspěchu státem podporované komplexní prevence kriminality. Konstatuje to výroční zpráva za rok 1997 o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality do roku 2000. Po jednání vlády, která vzala zprávu na vědomí, to řekl ministr vnitra Cyril Svoboda.

Zlepšit možnosti uplatňování zdravotně postižených občanů ve společnosti má vládou schválený Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Materiál s pětiletým výhledem počítá například s legislativním vypořádáním začleňování postižených dětí do normálních tříd či s podporou zaměstnanosti zdravotně postižených zvýhodněním firem zaměstnávajících více než padesát procent tělesně postižených při zadávání veřejných zakázek.

Čeští historici vědí již šest let, že zvacích dopisů bylo víc

Čeští historici vědí již od roku 1992 o tom, že existovalo více variant tzv. "zvacích dopisů", v nichž někteří českoslovenští komunisté vyzývali sovětské vedení k intervenci armád členských států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa. Proto informace, které minulý týden zveřejnil americký historik Mark Kramer, pro ně nejsou žádnou novinkou. Na dotaz ČTK to řekla Jitka Vondrová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, která se věnuje historickému bádání událostí roku 1968. Kramer z washingtonského Mezinárodního vědeckého střediska Woodrowa Wilsona uvedl, že podle deníkových záznamů nedávno zemřelého člena politbyra ÚV KSSS Pjotra Šelesta podepsalo zvací dopis kromě Vasila Biaka, Aloise Indry, Antonína Kapka, Drahomíra Koldera a Oldřicha Švestky také dalších šest komunistických funkcionářů - Lubomír Štrougal, Jozef Lenárt, Karel Hoffmann, František Barbírek, Emil Rigo a Jan Piller.

Neubauer spojuje naděje SL s jednáním o vstupu ČR do EU

Vstup České republiky do Evropské unie bez vyřešení otázky bezpráví vyhnání a bez zrušení takzvaných Benešových dekretů by unii jako hodnotové společenství zásadně změnil a poškodil. Zdůraznil to předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení /SL/ Franz Neubauer v provolání k blížícímu se tradičnímu sudetoněmeckému srazu. "To se nesmí stát, a proto heslo letošního sudetoněmeckého setkání zní: Pravda a právo - základ Evropy," uvedl Neubauer. Letošní již 49. Sudetoněmecké dny, které se uskuteční 30. a 31. května v Norimberku, se budou podle Neubauera konat v období důležitém pro rozhodování o další zahraničněpolitické orientaci České republiky. Předseda landsmanšaftu vyjadřuje naději, že právě při jednáních o přijetí ČR do EU se podaří nastolit sudetoněmeckou otázku a prosadit zájmy SL.

Romská rodina byla v ČR podle kanadských úřadů perzekvována

Případ rodiny Horvathových, která v těchto dnech získala z rozhodnutí kanadského imigračního soudu status uprchlíků, je určitým precedentem. ČTK v New Yorku to sdělil George Kubeš, právní zástupce romské rodiny z České republiky. Podle něj totiž kanadské úřady poprvé v případě českých Romů sdělily důvody svého rozhodnutí. Ve třicetistránkové zprávě uvedly mimo jiné, že diskriminace členů rodiny, pokud jde o vzdělání a zaměstnání, je "perzekucí". George Kubeš rovněž potvrdil, že tento týden získal status uprchlíka další jeho romský klient z České republiky a také romská matka s dítětem.

Za špatnou vizitku pro Českou republiku označil ministr a předseda vládní Meziresortní komise pro romské záležitosti Vladimír Mlynář přiznání uprchlického statutu dvacetičlenné romské rodině z Čech v Kanadě. Podle Mlynáře se jedná o ojedinělý případ, který neznamená precedentní rozhodnutí kanadských úřadů. "Já osobně toto považuji za špatnou zprávu pro tuto republiku, protože není dobrá situace země, ze které lidé odcházejí a dostávají v západních demokratických zemí azyl. To není dobrá vizitka," řekl Mlynář.

Rakousko vítá postoj Prahy k problému nelegální migrace

Rakouský ministr vnitra Karl Schl”gl je velmi potěšen reakcí Prahy na jeho požadavek, aby Česká republika zavedla vízovou povinnost pro rumunské státní příslušníky. Ministr tak reagoval na signály, že i tuto možnost česká strana zvažuje. Rakouský politik o uplynulém víkendu důrazně žádal od České republiky a Maďarska taková opatření, aby se zastavil příliv nelegálních utečenců z Rumunska. Zatímco představitel českého ministerstva zahraničí nevyloučil možnost zavedení víz, v Budapešti státní tajemník maďarského ministerstva vnitra Gábor Világosi prohlásil, že považuje Schl”glova vyjádření za "přehnaná" a zavedení vízové povinnosti podle něj nejsou nutná.

České ministerstvo vnitra připravuje ve spolupráci s ministerstvem zahraničí zavedení vízové povinnosti pro některé postkomunistické státy. Zatím však není jasné, kdy se tak stane, ani kterých zemí se bude toto opatření konkrétně týkat, řekl na dotaz ČTK Jiří Hájek z tiskového odboru ministerstva vnitra. Dodal, že ministerstvo se touto otázkou zabývá již delší dobu a připravuje pro tento krok podklady.

Policejní šéfové ze sedmi evropských měst v Praze

Možnosti, jak čelit pouliční kriminalitě a trestné činnosti páchané cizinci, jsou hlavními tématy jednání nejvyšších policejních funkcionářů sedmi měst šesti středoevropských států na jejich třídenním setkání v Praze. Delegáti budou jednat především o problémech spojených s kapesními krádežemi, krádežemi a vykrádáním motorových vozidel a a prostitucí. Před zahájením jednání to řekl ředitel pražské policejní správy Miroslav Borník. Účast na pražském setkání přijali delegáti z Berlína, Bratislavy, Budapešti, Mnichova, Varšavy a Vídně.

Unie svobody ohromena výrokem Václava Klause

Unie svobody je ohromena výrokem předsedy ODS Václava Klause, kterým napadl jednoho z volebních leadrů unie za jeho rodinný původ. Vyzývá proto vedení ODS k diskusi o způsobu komunikace v předvolebním období, neboť je přesvědčena, že jedině v dohodě o společné odpovědnosti za situaci v zemi má pravice šanci ve volbách uspět. Uvedl to na úterní tiskové konferenci předseda unie Jan Ruml. Václav Klaus v televizi Nova v pondělí poukázal na to, že jedním z leadrů unie je syn bývalého člena politbyra KSČ. Jméno kandidáta neuvedl, ale zřejmě narážel na kandidaturu ministra Vladimíra Mlynáře v pražském volebním kraji, který je synem politika známého z roku 1968, Zdeňka Mlynáře.

Podle občanů má stát pomáhat optimálnímu fungování trhu s byty

Podle 88,7 procenta občanů má stát napomáhat fungování trhu s byty. O tom, že se má stát starat o bydlení chudších, je přesvědčeno 78 procent lidí. Vyplývá to z výsledků březnového šetření agentury Sofres Factum. Na otázku, zda by stát měl co nejdříve uvolnit ceny bydlení, odpovědělo kladně 16,7 procenta dotázaných. O tom, že vláda má jasno v otázce bydlení, je přesvědčeno 8,4 procenta respondentů. S výrokem, že starost o bydlení je věcí občana, souhlasilo 58,5 procenta účastníků šetření.

Kolínský zlatník vydal pamětní medaili s Václavem Klausem

Dvě stovky bronzových pamětních medailí s portrétem expremiéra Václava Klause vydal majitel kolínského zlatnictví Jan Hora. Zpravodajce ČTK řekl, že podle jeho očekávání do několika dní prodej atypických sedmdesátimilimetrových plaket skončí. "Nechtěli jsme vytvářet kult Václava Klause, proto jsme medaili vydali ve větším rozměru a v nízkém, číslovaném nákladu. Stanou se tak sběratelskou raritou," vysvětlil Hora. "Jedničku" ze série vlastní předseda ODS Václav Klaus, padesátku bude mít vdova po autorovi předlohy, akademickém sochaři Jiřím Prádlerovi.

Cenění Karla Velebného

Jazzovou osobností roku se na základě nové odborné ankety vyhlášené Českým hudebním fondem v úterý stal publicista a organizátor Lubomír Dorůžka (1924), označovaný za "praotce a proroka" českého jazzu. Výroční ceny z ankety volně navazující na Jazzového Káju a nově nazvané Cenění Karla Velebného obdrželi v pražském Kongresovém centru dále jako kapela roku brněnský jazzman Roman Pokorný s triem, za album firmy Arta Records nazvané You Know What I Mean saxofonista Karel Růžička junior a za loňský "koncert roku" na Agharta Jazz Festivalu kanadská zpěvačka a pianistka Diana Krallová s Lee Ritenourem.

Krátce o počasí:

V České republice je dnes polojasno až oblačno, ojediněle slabé přeháňky. Teploty se pohybují mezi 11 až 15 stupni Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.