Zprávy úterý, 03. února 1998

Vítejte při sledování zpravodajské relace, kterou dnes připravila Evelina Himalová...

A nyní zprávy podrobné:

Václav Havel složil Ústavou předepsaný prezidentský slib

Složením prezidentského slibu se v pondělí Václav Havel oficiálně ujal prezidentského úřadu a vstoupil do svého druhého pětiletého funkčního období. Slib složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Miloše Zemana na společné schůzi obou parlamentních komor ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Překvapivě nízká účast poslanců poznamenala společnou schůzi obou parlamentních komor, na které Václav Havel v pondělí skládal prezidentský slib. Jak v jejím úvodu oznámil předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman, podle prezenční listiny se slibu zúčastnilo pouze 101 z celkem dvou set poslanců a 69 z 81 senátorů. Podle zjištění ČTK na schůzi nebyli přítomni nejen komunisté a republikáni, ale i řada členů ODS a dalších parlamentních stran.

Zlepšení mravního a politického klimatu v České republice, upevňování právního řádu a budování právního státu a pomoc při řešení ekonomických a sociálních problémů České republiky jsou hlavní cíle, s nimiž vstupuje Václav Havel do druhého období, v němž bude zastávat funkci českého prezidenta. "Tak jako dosud chci i nadále dělat vše, co bude v mých silách a možnostech, pro zlepšení duchovního, mravního a politického klimatu v naší zemi. Chci, aby toto klima bylo nabito opět převážně energií pozitivní, tou pozitivní energií, která v naší společnoosti sice pořád je, ale která jako by dnes napůl dřímala," prohlásil Havel z balkónu na třetím hradním nádvoří Pražského hradu k občanům krátce poté, co složil prezidentský slib. Ve svém projevu znovu připoměl - tak jako na konci loňského roku v Rudolfinu -, že republika neprožívá své nejlepší chvíle. "Máme určité ekonomické a sociální potíže, politická scéna nevypadá nejlépe, atmosféra v zemi není dobrá," shrnul Havel. Sám věří, že potíže mohou sehrát roli očistné lázně.

Po vojenské přehlídce, která na nádvoří Pražského hradu následovala, se prezident se svou manželkou Dagmar a kardinálem Miloslavem Vlkem odebral do kaple sv. Václava ve Svatovítské katedrále, kde se poklonil ostatkům českého světce, svatého Václava.

Prezident - zahraniční ohlasy

Pondělní prezidentský slib Václava Havla zaznamenávají opět všechny velké světové agentury, přičemž ze souvislostí tohoto slavnostního aktu poukazují především na nepřítomnost značného počtu poslanců a na snahu republikánů volbu zpochybnit. Reuters připomíná, že ceremoniál bojkotovala téměř polovina poslanců. DPA mimo jiné podrobně popisuje snahu republikánů označit volbu za protiústavní, což označuje i za důvod jejich neúčasti na slibu. Za důvod komunistů ke stejnému bojkotu pak uvádí skutečnost, že Havel nepozval jejich předáky na schůzku vedení parlamentních stran s hlavou státu, čímž údajně "diskriminoval statisíce voličů". "Především však chybělo mnoho poslanců ODS. Tuto stranu bývalého premiéra Václava Klause v minulosti Havel několikrát kritizoval za to, že se vzdálila ideálům sametové revoluce," uvádí DPA. Také APA zdůrazňuje, že jde o Havlovo poslední funkční období, a všímá si nepřítomnosti republikánů, komunistů a mnoha poslanců ODS. Informuje rovněž, že "v krátkém projevu k davu občanů na třetím hradním nádvoří dal Havel najevo, že je pevně rozhodnut dále obhajovat hodnoty sametové revoluce".

Prezident-amnestie

Prezident České republiky Václav Havel se rozhodl u příležitosti svého nástupu do úřadu na další funkční období využít tradičně ústavního práva a vyhlásil amnestii. Amnestie se podle předkládací zprávy k rozhodnutí o jejím udělení vztahuje na osoby, které jsou poprvé trestně stíhány nebo byly poprvé odsouzeny za méně závažné trestné činy. Naopak recidivisté, pachatelé závažných trestných činů a činů, které jsou veřejností považovány za morálně zvlášť odsouzeníhodné, jsou z amnestie vyloučeni. Prezident republiky nařídil nezahajovat a zastavit trestní stíhání úmyslných trestných činů s horní hranicí sazby do dvou let - v případě vzniklé škody do výše 13.600 korun - a trestných činů z nedbalosti s horní hranicí trestní sazby do tří let. Z trestů odnětí svobody uložených za takovou drobnou trestnou činnost se promíjí šest měsíců; ostatní tresty za tutéž trestnou činnost se promíjejí s účinkem zahlazení odsouzení. Prezident Havel využil svého práva k vyhlášení amnestie již dvakrát. První amnestie z roku 1990 se dotkla asi dvou třetin všech vězňů v tehdejších vězeňských zařízeních; amnestie v roce 1993 byla již značně omezená a v jejím důsledku opustilo věznice asi 130 z 14.153 odsouzených a obviněných.

Propuštění přibližně jednoho a půl tisíce lidí, z toho asi 700 odsouzených a 800 obviněných, předpokládá Vězeňská služba na základě pondělní amnestie prezidenta republiky. ČTK to sdělil tiskový mluvčí služby Eduard Vacek. Prezidentská kancelář přitom předpokládala propuštění několika desítek osob. Ředitelka odboru styku s veřejností Kanceláře prezidenta Jana Chalupová počítala asi se dvěma stovkami lidí.

V roce 2001 bude sčítání lidu

Sčítání obyvatel České republiky by mělo být v roce 2001. Vláda v pondělí podpořila návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů, který předložil Český statistický úřad. "Do příslušného zákona by bylo třeba více zapojit státní správu a obce a především snížit výdaje," vyjmenoval na tiskové konferenci hlavní připomínky členů vlády k návrhu zákona její mluvčí ministr Vladimír Mlynář.

Vláda schválila návrh záruky na úvěr EIB ve výši 200 miliónů ECU

Vláda na svém pondělním zasedání schválila návrh smlouvy o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou za úvěr 200 miliónů ECU na odstraňování škod způsobených povodněmi. Půjčka má být orientována na podporu již existujících programů rekonstrukce silniční sítě, železnic, mostů, odvodňovacích systémů, obecní infrastruktury a také k výstavbě ochranných protipovodňových zařízení. Přednost mají naléhavé práce a opravy, které budou zahájeny do 24 měsíců.

Ministr Skalický k odstraňování škod způsobených povodněmi

Do oprav břehů, hrází a koryt řek poškozených loňskou povodní investuje letos stát dvě až tři miliardy korun. Uvedl to ministr životního prostředí Jiří Skalický s tím, že dvě miliardy už byly do oprav vloženy. Podle jeho slov se odborníci zabývají mapováním nového vodního režimu vzniklého po záplavách. Sledují a vyhodnocují však i profily řek, které povodněmi postiženy nebyly.

Vláda zahájí jednání o vstupu do Fondu sociálního rozvoje RE

Česká republika zahájí jednání o vstupu do Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy. O pondělním rozhodnutí vlády informoval novináře její mluvčí, ministr Vladimír Mlynář. Po loňských záplavách kritizovala především sociální demokracie vládu Václava Klause a bývalého ministra financí Ivana Kočárníka za to, že Česká republika, která nebyla členem Fondu, nemohla využít při hrazení škod napáchaných povodněmi jeho prostředků. Klaus se tehdy bránil tím, že peníze z fondu, který vznikl v roce 1956, sloužily zejména jako pomoc uprchlíkům ze zemí bývalého komunistického bloku. "Vláda proto nepovažuje fakt, že Česká republika do Fondu nevstoupila, za svoje opomenutí či chybu," prohlásil Klaus v srpnu loňského roku, kdy se státní rozpočet potýkal s nedostatkem peněz na pomoc oblastem postiženým záplavami.

Nový hlavní manažer ODS Luděk Nezmar rezignoval na svou funkci

Nový hlavní manažer ODS Luděk Nezmar ještě před svým oficiálním jmenováním v pondělí rezignoval na funkci, kterou vykonával už týden a v níž měl nahradit svého předchůdce Tomáše Ratiborského. Oznámil to na mimořádné tiskové konferenci strany. Nezmar od počátku svého působení jako hlavní manažer čelil řadě obvinění z nezaplacení dluhů. Krátce po jeho nástupu do funkce sdělovací prostředky informovaly o tom, že z doby svého podnikání dluží stavební firmě Kosogass 2,5 miliómu korun, dále si údajně půjčil a nesplatil úvěr od Investiční a poštovní banky ve výši 40 až 60 miliónů korun a dalších 500.000 korun má podle televize Nova dlužit společnosti Prodes. Rezignaci Nezmar zdůvodnil tím, že mediální kampaň kolem této věci poškozuje nejen jeho osobně, ale i samotnou ODS. Místopředseda strany Miroslav Macek uvedl, že hledání Nezmarova nástupce bude úkolem pro páteční grémium ODS, případně Výkonnou radu. Připomněl, že uchazečů o toto místo bylo 11 a z nich je 10 stále k dispozici.

ODS podepsala smlouvu na audit stranických financí

Smlouvu na provedení forenzního auditu financí strany v pondělí podepsali zástupci ODS s auditorskou firmou Deloitte and Touche. Mluvčí ODS Václav Musílek pro ČTK doplnil, že zároveň s podpisem smlouvy byly této zahraniční firmě předány veškeré dokumenty, které jí umožní vyšetřit financování strany. "ODS je připravena předat všechny další dokumenty a informace, které bude firma Deloitte and Touche potřebovat ke své práci," řekl Musílek. Audit podle něj bude hotov nejpozději do 30. dubna.

ODS se nedaří prosadit odvolání bývalých členů z funkcí v Senátu

S neúspěchem se v pondělí setkala snaha předsedy senátorského klubu ODS Milana Kondra o politickou dohodu na odvolání místopředsedy Senátu Vladimíra Zemana a šéfa mandátového a imunitního výboru Luďka Zahradníčka z funkcí kvůli jejich odchodu z klubu. Oba senátoři opustili klub ODS poté, co se stali členy Unie svobody. Podle informací, které ČTK potvrdilo nezávisle na sobě několik senátorů, měl Kondr navrhnout předsedovi klubu ČSSD Zdeňku Vojířovi výměnou za podporu v této záležitosti, že ODS "umožní" v příštím kole zvolení senátora Jana Kavana /ČSSD/ do stálé delegace pro spolupráci s Evropským parlamentem. Právě ODS Kavanovo zvolení opakovaně blokovala kvůli jeho někdejším obviněním ze spolupráce se Státní bezpečností. Kondrovi se však údajně dostalo odmítavé odpovědi už z toho důvodu, že sociální demokracie po Kavanově nedávné autonehodě nebude mít nejspíše zájem jej dále do zmíněné delegace prosazovat.

Lidé hodnotí hospodářskou situaci ČR za spíše špatnou

Hospodářskou situaci České republiky hodnotí podle lednového průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění většina dotázaných hůře než situaci Maďarska, Polska a Slovinska. Ještě loni v únoru občané zařazovali český stát hned za Německo a Rakousko, letos jej však odsunuli až na šesté místo za jmenované státy. Z právě zveřejněných výsledků šetření vyplývá, že hospodářskou situaci České republiky považuje za spíše dobrou 32 procent občanů, zatímco 66 procent dotázaných ji označilo za spíše špatnou či špatnou.

Státní rozpočet skončil v lednu s přebytkem 17 miliard korun

Podle informace náměstka ministra financí Miroslava Havla skončil v lednu státní rozpočet České republiky s přebytkem 17 miliard korun. Havel však zároveň varoval před přílišným optimismem a nevyloučil, že už v tomto měsíci se rozpočet propadne do schodku vinou vracení přeplacené daně z přidané hodnoty.

Prognózy ČSÚ

Český statistický úřad v pondělí snížil předchozí prognózu růstu hrubého domácího produktu za celý rok 1997 z 1,8 na 1,3 procenta. Předchozí prognózu růstu hrubého domácího produktu na letošní rok zredukoval o 0,9 procentního bodu na 1,6 až 2,2 procenta. Zároveň potvrdil prognózu inflace spotřebitelských cen na letošní rok v rozpětí 10,5 až 12 procenta. Beze změny zatím Český statistický úřad ponechal i předpověd průměrné nezaměstnanosti, a to 5,5 až 6 procent na konci roku. Na 0 až 0,9 procenta, tedy zhruba o jeden bod, však snížil prognózu růstu reálné mzdy v letošním roce. Statistický úřad současně snížil dosavadní prognózu obchodního deficitu, a to na 113 až 123 miliard korun.

Zadlužení Prahy letos dosáhne až 12 miliard korun

Zadlužení hlavního města se letos vyšplhá na 10 až 12 miliard korun. ČTK to řekl pražský zastupitel Karel Berka s tím, že bude nutné tento dluh uhradit nevýhodným prodejem majetku města do rukou zahraničních vlastníků.

Stanovisko ODA k navrácení vynucených sponzorských peněz, které od ní požaduje opavský podnikatel

Občanská demokratická aliance chce v souvislosti s obviněním vzneseným opavským podnikatelem Kamilem Kolkem zveřejnit výhrůžné dopisy, které Kolek adresoval bývalému předsedovi aliance Michaelovi Žantovskému i nynějšímu šéfovi ODA Jiřímu Skalickému. Předseda aliance to v pondělí oznámil novinářům. Kolek požaduje, aby mu ODA vrátila dva milióny korun, které si podle jeho slov od něj vynutila v roce 1994 pod pohrůžkou odebrání zprivatizovaného obchodního domu Breda v Opavě a je ochoten případ dovést až k soudu.

Předseda poslaneckého klubu ODA Karel Ledvinka v pondělí novinářům potvrdil, že spolu se svým tehdejším stranickým kolegou Ivanem Maškem navrhovali už v roce 1995 vrátit Kamilu Kolkovi jeho dvoumiliónový sponzorský dar. Maška a Ledvinku k tomu údajně vedla obava z poškození jména ODA. "Chtěl jsem navrhnout a navrhnu, aby peníze byly vráceny, protože se domnívám, že to může přerůst ve zbytečný problém," uvedl Ledvinka.

Bývalý ředitel vysílání Svobodné Evropy novým náměstkem ministra zahraničí ČR

Polistopadový šéf Ústavu mezinárodních vztahů a bývalý ředitel československého vysílání Svobodné Evropy Otto Pick se v pondělí stal novým náměstkem ministra zahraničí Jaroslava Šedivého. Ten Picka jmenoval "náměstkem ministra - generálním sekretářem". ČTK to řekl ředitel tiskévého odboru MZV Rudolf Hykl s tím, že nový náměstek bude "zodpovědný za koncepční otázky a prezentaci zahraniční politiky vůči veřejnosti".

Pozitivní závěr o vstupu ČR do NATO ještě od této sněmovny

Ke kladnému závěru v otázce vstupu České republiky do NATO by podle ministerstva zahraničí měla dospět ještě nynější Poslanecká sněmovna. "Ministerstvo by si přálo, aby schvalovací proces byl zahájen ještě touto Poslaneckou sněmovnou, a aby ta dospěla k určitému pozitivnímu závěru," uvedl v pondělí pro ČTK tiskový odbor ministerstva. Několik hodin před dnešním zahájením zasedání sněmovny, jež se má začít zabývat i otázkou vyslovení souhlasu s přistoupením země k NATO, tak ministerstvo nepřímo zareagovalo na prohlášení sociálních demokratů, kteří jsou naopak pro pomalejší ratifikaci spojenou s referendem.

Van den Broek doufá, že vnitřní věci nezpožďují přípravu ČR

Člen Evropské komise pro zahraniční styky Hans van den Broek čeká od českého ministra zahraničí Jaroslava Šedivého vysvětlení politické situace v České republice a jejího dopadu na přípravu vstupních jednání. Doufá, že kvůli vnitropolitickým otřesům nedochází k výraznějšímu zpoždění. "Pokud v nějaké zemi dojde ke zpoždění z vnitrostranických důvodů, můžeme to jen velmi málo ovlivnit; musíme dbát na to, abychom se nevměšovali," řekl van den Broek, pod jehož dohledem budou vstupní rozhovory od 31.března probíhat, v pondělí ČTK v předvečer jednodenní návštěvy šéfa české diplomacie. Šedivý se v Bruselu sejde také s místopředsedou Evropské komise Leonem Brittanem. Promluví k zahraničnímu výboru Evropského parlamentu a setká se s generálním tajemníkem NATO Javiérem Solanou.

Jednota umělců výtvarných oslavuje 100 let existence

Obrazy, plastiky a grafiky členů spolku Jednota umělců výtvarných mohou až do 22.února vidět návštěvníci Kongresového centra v Praze. Spolek zde uspořádal výstavu ke stému výročí založení, do níž přispělo svými díly 46 z 80 žijících členů jednoty. Většina maleb, reliéfů a soch je realistická, jen několik obrazů má abstraktní charakter. Mezi vystavujícími výtvarníky jsou například Oskar Kozák, sochař a malíř Čestmír Hlavinka a malíř Rudolf Riedlbauch. Jednotu umělců výtvarných založili před sto lety mezi ostatními umělci Josef Myslbek a Mikoláš Aleš. Navázali tak na tradici Jednoty umělců výtvorných Josefa Mánesa z roku 1849. Od roku 1903 vydávalo sdružení vlastní časopis Dílo. Jednota sloužila umělcům jako místo pro debaty o umění až do roku 1950, kdy byla zrušena. Spolek byl obnoven po roce 1989.

Vítěz výtvarné soutěže jede na olympiádu do Nagana

Minimálně jednu zlatou medaili si z japonského Nagana odveze Česká republika zásluhou Marko Čermáka. Desetiletý školák z Prahy se stal vítězem výtvarné soutěže, pořádané jedním z hlavních sponzorů Zimních olympijských her společností VISA, do které zaslalo své příspěvky s olympijskou tématikou 1400 dětí. Jejich výtvory posuzovala porota složená z malíře a herce Miloše Nesvadby, předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska a kvestora Vysoké školy uměleckoprůmyslové Luboše Kvapila. V doprovodu své maminky v pondělí Marko Čermák odletěl do Nagana a spolu se 14 dalšími vítězi národních soutěží navštíví zahajovací ceremoniál her a některé soutěže.

Ze sportu

Už v pondělí se do Japonska vydala polovina reprezentačního družstva České republiky ve skoku na lyžích, které se zúčastní Zimních olympijských her v Naganu. Jaroslav Sakala a Jakub Sucháček absolvují ještě před zahájením her ve čtvrtek 5.února v Sapporu závod Světového poháru ve skoku na lyžích na velkém můstku K-120. Teprve potom odcestují do Nagana, kde se k nim přidají zbývající dva členové českého týmu František Jež a Michal Doležal.

Čerstvý vítěz tenisového Australian Open český tenista Petr Korda postoupil na druhé místo aktuálního světového žebříčku. Mezi ženami klesla česká tenistka Jana Novotná na třetí místo.

Předpověď počasí na úterý:

Polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.